Projectleider Aanvalsplan Grutto moet over eieren lopen

De vacature, sluitingsdatum 12 mei

De Provincie Friesland toont een vacature voor een droombaan, Projectleider Aanvalsplan Grutto. De meest nuttige eigenschap voor zo’n projectleider in weidevogelbescherming is dat deze over eieren kan lopen.

In overheidsjargon heet dat ‘natuurlijk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen’…Je zegt al snel iets verkeerd en/of gaat op lange tenen staan, waarna je deuren hoort dichtslaan. Zoals een Friese hoogleraar ecologie mij ooit toebeet ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’.

Misschien zou de functie-omschrijving ‘crisismanager’ Aanvalsplan Grutto beter zijn?

Daar staat de grutto als foto voorin, en ergens op blz 30.

67 miljoen euro van de 24 miljard euro
Het aanvalsplan verenigt verschillende bloedgroepen en deelbelangen, die aan de grutto een eigen wensenlijstje hangen, eventueel van factuur voorzien. De één ziet in de grutto een kans om nog meer jaren nog meer duur onderzoek te doen met zoveel mogelijk promovendi.

De ander ziet er een kans in voor imagoverbetering van de agrarische sector. Weer een ander ziet de Grutto als Transitiekanarie, een gevleugeld breekijzer waarmee de gehele wereld verbeterd kan worden…

We zien de in New York en Brussel uitgedachte 2030 Agenda, maar dan met een Friestalig sausje er over om het lokaal gewenst te doen lijken.

Lichtaard: De praktijkmensen moeten het doen, niet de planmakers

Er is nog een hele kerstboom van door elkaar lopende overheidsplannen uit die VN-Agenda, van Kaderrichtlijn Water tot Eiwittransitie en klimaat. Daar past ‘iets’ met weidevogels doen in, bij de verbouwing van het platteland met ‘stikstof’ en ‘CO2’ als breekijzers.

Daarvoor is 24 miljard euro gemeenschapsgeld beschikbaar voor een ‘transitie landelijk gebied’. Als het maar groenig klinkt, zijn op papier alle tegenstrijdigheden verenigbaar.

Ze willen ook extra bos planten en windturbines, en ‘brede welvaart’; de economie van het met minder genoegen nemen

Op papier lijken ‘stikstof’, ‘natuurherstel’, ‘klimaat’ en het evenveel als nietszeggende ‘biodiversiteit’ een zelfde stip aan een transitie-horizon. Terwijl een cultuurvolger als de Grutto juist de innerlijke tegenstrijdigheid van ‘biodiversiteit’ blootlegt: De één z’n dood, de ander z’n brood.

Er is geen ‘natuurlijk evenwicht,’ wel turnover zoals ecologen dat noemen, soortvervanging op alle ruimte- en tijdschalen. Het gaat goed met de buizerd en vos op het platteland. Maar slecht met de weidevogels die piekten in predatorloze decaden toen kruidenrijke plasdras de boerenpraktijk was.

De lastendruk was een veelvoud lager. Nu betalen we al 220 procent meer belasting dan in 2000. De overheid zelf geeft boeren eigenlijk maar 1 keuze: intensiveer…Vergroening = lastenverzwaring = intensiveren of omvallen. Met ‘natuurinclusief boeren’ als reddingsboei, subsidie bijverdienen voor het telen van vogels.

Zelfde Rypke, andere leeftijd

Een Baan, omdat je moet bestaan
Met een hart en hoofd dat ligt bij natuur en natuurbescherming, zie je zo’n functie voorbij komen. Een gouden kans voor een carrièreswitch, naar wat je vroeger eigenlijk al worden wilde. Boswachter. Dus weidewachter op eigen Fryske Grûn, de Greide waar je ziel ligt.

Maar je krijgt er dan ook ‘collega’s bij. Al hun gekonkel en gezeur om hun sociale positie en allerlei zaken die je de energie niet waard lijken. De laatste maal dat ik een ‘baan’ had was aan de TU Delft. Dat is alweer twintig jaar geleden.

Dan moet je in de kantine met collega’s zitten lunchen.

Rypke, Trudy, Bas en Sietske

De eindredactrice  aanhoren met haar nieuwe gordijnen en statusverhalen. Office Politics. Ik ging maar parachutespringen en parapenten in de hoop dat het doekje niet open zou vouwen. Het ging wel steeds open, en al vliegend als een arend vond je zin in het bestaan zelf met de voetjes van de vloer zwevend tussen de Alpen.

Als twintig jaar ZZP me één zegening bracht, was het wel ‘afstand van het menselijk bedrijf’. Je kijkt het op afstand aan als bioloog die vogeltjes turft. Je zou de carrièresite Linkedin omdopen in ‘IJdelstreven.nl’… Al die zenders en signaleerders met een baan als zelfhulpcoach, procesmanager, aanjager transitiemanagement…

Wordt dan bierbrouwer, bakker, schoenmaker, iets dat je in drie seconden aan een kleuter uit kunt leggen.

Een gooi naar de eeuwigheid als fotograaf/auteur die goed verkocht (maar geen bestseller)

Koetjekalfjemensen
Met zo’n instelling kun je natuurlijk het beste hopen op een loterij-overwinning. Dan kun je dat je dat grote huis in de natuur met muur er omheen kopen, vrouwtje er bij in, bijtgrage bull mastiff die indringers op afstand houdt, eventueel omzoomd met schrikdraad en mijnenvelden, en een wapenkluis waarmee je Friesland vrij zou kunnen vechten van eeuwen Haagse overheersing.

Of je schrijft een bestseller, waarmee je ‘binnen’ bent. In Nederland betekent dit dat je dan over je eigen kut moet schrijven. (Heleen van R.) Nee ik maak geen grapje, dat is echt gebeurd. En nee. Die heb ik zelf niet.

Als autist tot in de kist heb je een handicap: Je wilt een gesprek voeren dat ergens over gaat, en schrijven over de wezenlijke zaken van het leven.

Hoe snel drijft je aandacht weg, wanneer je bij een feestje met een koetjeskalfjes-gesprekspartner zit opgescheept? Als ik iets heb moeten leren, dan is het mijn enthousiasme temperen over een onderwerp bij ‘gewone mensen’… Iets anders dan ‘zichzelf’ en de eerste levensbehoeften interesseert mensen meestal niet.

Foto uit ‘Liever dood dan Slaaf’

Complexer dan een serie dierengeluiden moet je het niet maken. Dus ben je aangewezen op zoveel mogelijk uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat is dan ‘je markt’…

Mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ is goed verkocht, voor zo’n duur fotoboek. Maar in een land als Nederland is winst maken met een eigen onderneming een hachelijke zaak. Alles is zo peperduurzaam, dat je onder de streep een bedrag overhoudt dat nauwelijks de uren en kilometers dekt die je er in stak.

Neem alleen al die 21 procent BTW die iedereen moet betalen. Dan nog inkomstenbelasting. Verzendkosten die jaarlijks stijgen, PostNL rekent zelfs kerstextraonkosten, CO2kosten en andere lastenstijgingen er bij. Omdat iedereen zulke hoge lasten heeft, zijn alle dingen die je moet inkopen ook peperduurzaam.

Grutto grutto grutto, de grutto’s zijn scherp op een bewogen achtergrond

22 procent individueel keuzebudget bovenop salaris
Wie voor weinig inspanning toch redelijk wil verdienen, die kan dus het beste ambtenaar worden. Een miljoen Nederlanders gingen je al voor. Je ziet hier welke zoete honingpot ze je bieden, zonder dat resultaat in de directe praktijk (neergang grutto gestopt) er toe hoeft te doen als projectleider van een militair klinkend plan.

Er is 67 miljoen euro Gruttogeld beschikbaar dat je mag helpen opmaken, en een bestuurlijk programma waarmee tot 2035 liefst 24 miljard euro gemeenschapsgeld is gemoeid: De Verbouwing van het Platteland en halvering van de boerenstand. Terwijl je zonder (kleinere)boeren die het uitvoeren geen Grutto’s hebt

Je stapt in een veelzijdige rol waarin je van grote betekenis kunt zijn voor de natuur en weidevogels in onze mooie provincie. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

Salaris van minimaal €3.935,54 en maximaal €5.564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;

Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;

Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;

Ons Plan dat alle voorgaande plannen…

“Natuurlijk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen”
Waarschijnlijk zul je als grutto-ambtenaar de reeds bestaande plannen verder moeten uitwerken in nog meer plannen op meer detailniveau. Terwijl er al dertig jaar plannen en subplannen bestaan, en de oorzaken van achteruitgang ook al dertig jaar bekend zijn; Meer predatoren en minder biotoop.

Denk enkel aan de slag om de Hounspolder bij Leeuwarden afgelopen jaar bij Goutum. Daar moet weidevogelgebied sneuvelen voor woningen van de Gemeente Leeuwarden. Of eerder de Haak Om Leeuwarden die honderden hectares v an het meest sappige weidevogelland te gronde liet gaan.

We citeren de functie-vereisten:

Als verbindende persoonlijkheid met een creatieve en oplossingsgerichte instelling, heb je een natuurlijk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Grutto’s in het ‘schone energie’-land

Je moet gezellig in de kantine kunnen meelunchen, en niet teveel ambitie/enthousiasme tonen op het kerndoel, zodat je mensen bij een  feestje van je vervreemdt. Bij de overheid gaat het niet om het praktijkresultaat- oplossingen- maar om het bestuurlijk proces zelf.

Je schakelt moeiteloos op diverse niveaus binnen én buiten de organisatie. Met jouw besluitvaardigheid, analytisch vermogen en focus op resultaat, breng je een frisse energie in elk project.

Jouw brede kennis van zowel landelijk als provinciaal natuur- en landschapsbeleid, met een speciale affiniteit voor weidevogels, vormt een waardevolle basis.

Kennis en veldervaring is een leuke bijzaak.

Je blinkt uit in het opstellen van plannen die impact hebben op processen en werkwijzen, en je leidt complexe tactische processen met innovatieve oplossingen.

Wat zegt u daar, teammanager Johan Hager? Hoe moet ik een plan zien dat impact heeft op een proces, hoe kun je zo’n complex tactisch proces dan innoveren?

Het gaat er uiteindelijk toch om dat je predatoren opruimt in de 18 aangewezen kerngebieden, effectief nazorg doet zodat na het maaien ook de kuikens overleven, en de biotopen zijn op orde.

DIT noem ik landschapspijn, subsidie-panelen in het weiland waar ik vroeger nog gruttonestjes vond. De ‘Zonneladder’ moet dit in Friesland tegengaan

Het is met pappen en nathouden te doen
De projectleider Aanvalsplan Grutto geeft de papieren tijger ‘It is Mei Sizze net te Dwaan‘ (Fries programma landelijk gebied) meer welpjes, die in startblokken trappelen om richting praktijk te springen tot het budget op is. Bureaucratische liefdesbaby’s verwekt op een bed van goede wil.

Tot de veldmensen en enthousiastelingen het opgeven. Terwijl er budget verdampt aan ‘nog meer onderzoek, zijn het twee of drie wormpjes per centimeter’.

Je werkt in het volle besef dat de teelt van grutto’s in financieel belang wordt overvleugeld door veel grotere agenda’s. Denk aan het Aanvalsplan Oekraïne, de strijd tegen klimaatverandering waarmee duizenden miljarden euro’s gemoeid zijn. De ‘eiwittransitie’ waarbij de koe en boer gedemoniseerd worden uit naam van ‘het klimaat’…

Dankzij jouw sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden op tactisch niveau, weet je anderen te inspireren en samen tot de beste resultaten te komen.

Hier staat: Je weet van pappen en nathouden.

Europese wolf, Schorfheide.Net gesignaleerd bij Langweer

Gruttomanagementplan, Wolfmanagementplan
Met moreel besef in je donder en liefde voor waarheid ben je gedoemd bij de overheid te verzuipen in een plasdras van tegengesteld deelbelang, waarover je niets mag zeggen opdat je als boodschapper direct de boosdoener bent.

Tot je uit frustratie de handdoek in de ring gooit. Tenzij je net als ons wordt, iemand die met subsidie tevree is gehouden en die z’n kernwaarden ook opgaf voor het eigen hachje. Zoals de meeste Nederlanders, gecapituleerden, slaven, omdat in dit sociaal milieu de mensen met hart voor de zaak het aan hun hart krijgen.

Ze beuken hun hoofd stuk tegen een muur.

Over maakbare natuur gesproken: We krijgen net te horen, dat hier vlakbij Langweer (Huis ter Heide) een wolf is gesignaleerd, die aan het Wolfmanagementplan is ontsnapt van LNV en Ark Rewilding.

Tam als getemde herdershond stak die de weg over. Dat hoorde die wolf volgens ‘de onafhankelijke deskundigen’ niet te doen. Nee, dan toch maar die bestseller schrijven, of voor liefhebbers een buitenkansje blijven. Voor werk bij de Overhead ben ik ongeschikt. 

  • Wie hem nog niet heeft, mijn Levenswerk over de zoektocht naar de Friese ziel in onze natuur: Steun uw Zelfstandige Zonder Perspectief en bestel deze Friese fotobijbel via www.lieverdooddanslaaf.com.

En bestel onze Friezen-Tripel StrijdT…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *