NeDDRland na Parijse Commune (COP21); wat willen de Klimazi’s?

‘De Ogen van de Beschaafde Naties zijn op Parijs gericht’ (1871)

  • Vandaag in een langer leesverhaal verkennen we (opnieuw) de opvallende overeenkomsten tussen het (inter)nationaal socialisme en het Klimaat Socialisme (Klimazisme) van Mark Rutte; de staats-doctrine sinds ‘Het Akkoord van Parijs’.
  • Rutte voert een internationaal socialistische plan-economie in, de Totalitaire Staat is in 2030 voldongen feit.
  • Liberalisme en socialisme zijn erfgenaam van de zelfde Franse Revolutie en de Parijse Commune.
  • Het huidige socialistische VN-wereldplan 2030 Agenda werd beklonken door ambtenarij, politici en Ngo’s bij het Akkoord van Parijs (COP21) in december 2015 met haar Global Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).
  • De eerste COP-conferentie van Verenigde Naties was in RIO de Janeiro (1992). Toen werd het VN-plan voor Internationaal Socialisme Agenda 21 genoemd.
  • Na COP21 in Parijs heet Agenda 21 nu 2030 Agenda. Toen zou ‘de laatste kans zijn om de planeet te redden’ bestaan.
  • Dat Internationaal Socialisme-plan van de Verenigde Naties heet ‘Vierde Industriële Revolutie‘ bij het World Economic Forum (sinds 2015 een zelfstandige stichting).
  • Bij de Vierde Franse Revolutie (1871) kreeg de ‘Parijse Commune’ kort het bestuur in handen om zich ‘vrij te vechten van oude ketenen’. Dat was de eerste vooraf-spiegeling van de Socialistische Heilstaat.
  • De Producenten moeten de Rode Legers aanvoeren, zo was de les die Lenin trok uit de Commune van Parijs van 1871. Die rol nemen multinationals nu op zich van de DSGC.
  • Geglobaliseerd Nederland onder producenten-dictatuur kan dan Dutch Democratic Republic (DDR) heten.

2015; De Ogen van de Beschaafde Naties zijn op Parijs gericht. ‘De CO2-neutrale samenleving’ is De Nieuwe Wereld-utopie

NeDDR-land, Marx Rutte, Klimazi, invoering dictatuur
Het zijn Interessante Tijden. Dus kom je af en toe op woordvondsten waarvan je denkt; ‘hahah’. Klimazi is zo’n woord, Nigeria aan de Noordzee of NeDDRland. Marx Rutte. Af en toe krijg je dan van die  ‘fatsoenlijke mensen’ die niet tegen woord-grapjes kunnen; ‘als je net zo fatsoenlijk was als ik, nou, dan….’

Mensen die zo reageren, die doen dat uit sociale angst, wat geen ethiek is maar zwakte en een gebrek aan relativeringsvermogen.

Terwijl mijn schrijven zo is om plezier te houden, leve de vrijheid en als filter om karakterlozen af te schrikken; daar heb je toch niets aan. Wanneer JIJ te bang bent om mijn berichten te delen, uit ANGST dat mensen jou dan negatieve associatie opplakken; is dat mijn fout? Is je eigen lafheid op mijn conto te schrijven? Waarom zou je als een Mann ohne Eigenschaften schrijven?

Het Volk krijgt de leiders die het verdient. Nederlanders met hun Dutch Courage verdienen Mark Rutte, geen echte vent, geen liberaal, een man zonder eigenschappen. Met Feiglinge win je de oorlog niet. Mensen met karakter ben ik naar op zoek. Die lijken wel met uitsterven bedreigd….

In Parijs begon het echte werk

De Wetenschap in pacht als drogreden
Vandaag een meer columnistische tekst, over de communistische trekken van het Nationaal Klimaat Socialisme. Communisme en nazisme verschillen nauwelijks van elkaar, behalve op 1 aspect; de 1 is NATIO-naal gericht, voor het EIGEN volk. Het klimaat-socialisme is een tak van het INTER-nationaal socialisme. En dat internationalisme is de doctrine van de 1% op aarde.

De huidige Klimaatbeweging is OOK een product van de Verlichtings-radicalen die ik al beschreef; mensen die wetenschap VEREREN (Lucifer de Lichtbrenger) als godsdienst en ‘wetenschappers’ als hogepriesters van ‘de best mogelijke kennis’. Die ideologie heet ook wel ‘sciëntisme’.

De mensen die het fanatiekst beroep doen op ‘al die wetenschappers’ snappen zelf namelijk het minste hoe wetenschap nu werkt, of wat het nu is. MAAR HET INTERESSEERT ZE OOK NIET. Of ze hebben financieel belang bij de overdreven status van  feilbare academici met geldelijke belangen.. ‘Duizenden wetenschappers zeggen’ is niet meer dan een autoriteits-drogredenering om het gesprek te ‘winnen’.

Kortom, zodra iemand met zo’n drogreden komt weet je direct wie je voor je hebt. Of ze hebben zichzelf ‘favoriete zinnetjes’ aangeleerd die het in hun sociale omgeving goed doen, NRC-lezeressen. Zoals ‘huhuh jai zegt wetenschap is ook maar een mening’. En dan vinden ze zichzelf heel gewiekst en slim. De runderen.

Klimazi Sander Peeters; vertaal ‘slecht idee’ in het Engels en je krijgt Advisor Renewable Energy Large Scale Baaajo-enurdjie. Schoonmaakster = Floormanager

De Transitie = de Rode Revolutie; het ligt er zo metersdik bovenop
Bij De Transitie’ van een nationale democratie met markt-economie naar een Staats-gedirigeerde economie (‘duurzaamheid’) volgens vierjaren-plannen, speelt de gisteren beschreven Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO 🙂 ) een sleutelrol. Zij ontstond uit de Dienst Regelingen (Ministerie LNV) en Senter Novem (lobbyclub energie-industrie)

RVO hanteert de ‘Carrot’- de wortel (subsidie) om de economie in staatshanden te krijgen, zoals gisteren besproken. Die transitie naar geleide plan-economie gebeurt op orders van de EU en ‘internationale verdragen’ die ‘niet bindend’ heten; maar die Nederland wel zonder inspraak invoert. Zodat je ‘niet bindend’ plots van het aardgas afgekoppeld wordt.

Of had je wat?

We heten niet voor niets ‘Interessante Tijden’ omdat we nu de invoering van een totalitaire staat meemaken. Het spook van Marx waart nog steeds rond; waar de Russen hun Orthodox Christendom weer omarmden na 70 jaar institutioneel Atheisme, kwam de Europese Unie weer in de ban van het sciëntisme en internationalisme.

Het logische gevolg van die ideologie is altijd een totalitaire bureaucratie geweest die menselijkheid offert voor valse zekerheden. Het Grote Niets. (Nihilisme, D66/VVD)

Het door Pieter Winsemius opgestelde 4-stappenplan van de Transitie/Wereldrevolutie voor David Rockefeller in 1990. Rond 2012 het ‘kantelpunt’

Kameraad Kasja Ollongren, de Pauwervrau van NRC Damesblad
De Stick is in handen van Kameraad Kasja (DDR66), die inspraak afschaft. Nieuws, de overheid onwelgevallig – frame je tot ‘nepnieuws’, en je waakt over ‘veilig internet’. Te zijner tijd zullen ze ook een aanleiding vinden om Interessante Tijden te elimineren, hetzij via de wet of via ‘gebruikersvoorwaarden voor veilig internet’.

De agressie waarmee het spook van het atheïstisch internationalisme nu handelt tegen de vrijheid van het internet; Een demon in het nauw gedreven maakt rare sprongen.

De internationalisten (Soros cs) waanden zich onoverwinnelijk. Maar na Brexit en Trump zijn ze plots zo zeker niet meer. Je hebt zelfs al een ‘vind de Europese Unie Leuk’-facebookpagina, die haar zegeningen moet bezingen. Marketingbureaus peilen al waar je ‘Anti-EUeritis’ vandaan komt zodat ze je met ‘gerichte communicatie op maat’ kunnen indoctrineren.

En dus gaat Kameraad Kasja Ollongren met haar Kameraden extra agressief en bot te werk, voor het te laat is. Zo van ‘vrijheden/organen die je hebt afgepakt, die krijgen ze lekker niet meer terug’.

Inspraak over de publieke ruimte sneuvelde al in 2008 (Wro 2008, Rijkscoordinatieregeling) en met de nu reeds permanente ‘tijdelijke’ Crisiswet (2010). In 2012 moest het ‘punt van geen terugkeer’ komen van het Transitieplan dat Pieter Winsemius in 1990 voor David Rockefeller schreef. (Beyond Interdependence, Trilateral Commission)

Referenda afschaffen en de Rijkscoordinatie-regeling past in het Implementation’-stadium van ‘Pressuring the Free Riders’ zoals ze dat bij McKinsey noemden. Dat er dan geen elementen meer in de weg staan van De Transitie en de Global Goals, het ‘tipping point’; kantelpunt. Pieter Winsemius is weer mentor van zijn ‘crony’ Mark Rutte.

Klein wereldje.

RIO de Janeiro was in 1992 de plaats van COP1, lancering van Agenda 21 (nu 2030 Agenda)

Reshaping the International Order (RIO de Janeiro, Agenda 21)
Op internationaal niveau is die plan-economie gefinaliseerd met de Commune van Parijs in 2015, de COP21-conferentie (21ste Conference of Parties sinds instelling Agenda 21). En dus hebben we nu een Minister van Klimaat die de temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 graden houdt.

We hebben nu een Minister van Klimaat die de temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 graden houdt. We hebben… 🙂

En we zijn weer in Oorlog met Oost Azie, de Orthodoxe Christenen/boze Rus die het communisme afwierp na 1988. Terwijl wij het Internationaal Socialisme implementeerden via het Verdrag van Maastricht (Euro, het monetaire deel) en Rio de Janeiro in 1992 (COP1, het internationale morele deel, klimaat. biodiversiteit, de geestelijke fundatie van de Nieuwe Wereldorde samen met ‘Mensenrechten’).

Nederland was ALTIJD in oorlog met Oost Azie 🙂 (lees 1984 van George Orwell)

Dat je 1000 miljard euro in de brand steekt om (in theorie) 0,0003 graden opwarming tegen te gaan. Je kunt weinig dingen verzinnen, die meer tegen nationaal PUBLIEK belang ingaan.

Maar zulke politiek is niet in tegenspraak met iemand die ‘liberale’ waarden heeft ( = Waarden-loos). Het is vooral een hoop publieke poen te scheppen voor je bedrijfjes. Je moet ook niet geloven dat de overheid in PUBLIEK belang handelt. Ambtenaren handelen uit eigenbelang.

Liberalen en Socialisten hebben 1 waarde; Das Kapital.   Een man zonder eigenschappen die zo gemakkelijk liegt als Mark Rutte kan eenvoudig tussen beide kampen wisselen.

Rood en Blauw, Two Birds of a Feather
Liberalisme en Socialisme zijn Two Birds of a Feather, van Traditie vrijgevochten erfgenamen van de (eerste) Franse Revolutie (1789), de eerste Parijse Commune (Revolutionaire Regering Parijs 1792-1795). Daarnaar verwees ook de Parijse Commune van 1871 als Vierde Internationale Revolutie in die geest. (De eerdere revolutie was 1848, en er was nog 1)

Rood en Blauw, Paars sinds de jaren ’90 met 1 gemeenschappelijke noemer;  Globalisme (internationalisme) en Das Kapital. Rechtse vrouwen en meneren in het Postcode Loterij-bestuur financieren linkse clubjes.

De Markt en Marx, hun aanhangers schermen enkel met BBP en productie-cijfers. Reclame om de productie-maatschappij draaiend te houden in 24 uurs-economie. Iedereen moet werken, man en vrouw. Wat mensen van zichzelf willen geloven is irrelevant. Meestal is dat geloof ‘ik meen het met mezelf zo goed’, ze zijn van een idee bezeten.

Uit de consequenties van wat ze voorstaan zie je in welke geest ze handelen.

Vrouwen, kinderen, etnische groepen, alles zet je in voor de Internationale Revolutie voor de Nieuwe Wereldorde en de Omkering van Alle Waarden; Reshaping International Order (RIO)

Cultuur-Marxisme = Cultuur-Liberalisme = Van God Los (de ziekte ‘Atheïsme’)
Van God Los. Van Gas Los. De Nieuwe Internationale Orde. Wat Sid Lukassen Cultuur-Marxisme noemt, waarom geen Cultuur-Liberalisme? Of je nu linksom of rechtsom van God Los bent, Transcendentie ontkent… Wie niet langer gelooft dat God over de schouder meekijkt, die gelooft dat alles ‘maakbaar’ is naar de eigen mentale karikatuur.

Dus zien we voor 2030 toch wat George Orwell al in 1948 zag aankomen (1984) Het zijn dan ook Interessante Tijden!

De ogen van de beschaafde naties zijn op Parijs gericht; Gedwongen Gelijkheid voor Allen via Gedwongen Bevrijding

Mental Health Revolution met ‘zelfmoord-preventie’
In deze Interessante Tijden moet je vooral wat plezier houden, relativeren. Als geestelijk gezond mens (zijnde moreel functionerend en fysiek in orde, niet ; ‘statistisch gemiddelde van enige groeps-momentopname’) kun je anders wel gek worden.

Oh wacht, ook daar heeft de Commune van Parijs (2030 Agenda, Global Goals) al wat op gevonden, de Mentale Gezondheid Revolutie met een ‘Minister voor Zelfmoord-preventie’ (….) Dat je wel Optimisme toont voor De Revolutie en de Global Goals. World’s Best News. (wordt ook door Bill Gates betaald)

De Staat bewaakt uw Optimisme voor de Transitie via een ‘Mentale Gezondheids-Revolutie’

Over je jeugd leuteren met Freudiaanse kwakdokter, gesponsord door Big Pharma. Atheïstische kletsverhaaltjes aanhoren over je ‘hersenchemie’ die niet in balans zou zijn. Je ziet een oorlog tegen mensen die gezond reageren op een steeds minder menselijke maatschappij. Waar mensen tot middel zijn van Het Grote Doel, slaven van De Economie.

Waar boeren door onredelijke regeldruk tot zelfmoord gedreven worden, tussen bankschuld en overheid ingeperst. Wat is Nederland afgelopen kwart eeuw afgegleden… Alles voor dat Grote Wereldplan, het Milieu-Internationalisme van zure regen tot koolzuur.

Na 100 miljoen slachtoffers van het Internationale Socialisme proberen we het nog een keertje. De Uitvoering van Het Plan was niet goed gelukt. Maar aan ‘Het Plan’ kon het niet liggen 🙂

De Berlijnse Muur was zo slecht niet. Hij had enkel HOGER gemoeten. Dit is ECHT de laatste keer jongens…. De LAATSTE KANS om de planeet te redden. 🙂 (mensen zonder God geloven in alles, zelfs in zichzelf)

Wereldsocialisme en commercieel globalisme; liberalisme en socialisme hebben zelfde ‘vrijvecht’-wortels

NeDDRland; Das Leben der Anderen spioneren met Wiv
De Deutsche Demokratische Republik (DDR) staat geografisch en historisch weer dichterbij, zeker nu het fanatiek Atheïstische D66 regeert met dat blonde vuilbekje Kasja, dat strakke lippen krijgt bij tegenspraak.

En nu Mark Rutte op orders van Bill en Melinda Gates nauwgezet de Global Goals invoert. (Zie bewijsstuk hieronder) Anders kan Rutte straks zijn baantje vergeten, bijvoorbeeld bij het World Economic Forum. Of het baantje dat Tony Blair van David Rockefeller kreeg; adviseur bij JP Morgan Chase.

VVD’ers zijn verkopers. (makelaars en marketeers) Dat zijn marxisten ook; de propaganda altijd op orde. Dat je jezelf democratisch noemt als verkoop-truc naar wie het allemaal betalen moet. Terwijl dat wel het laatste is waar je bij een Sovjet-dictatuur aan denkt, bedekt onder groene verkooppraatjes.

Heleen Ekker van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) wakkert het Vuur voor de Doelen van de Commune van Parijs aan, op gezag van Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Club van Rome-satelliet, de Balatongroup

Waar de AIVD met de nieuwe Wet Inlichtingen (Wiv 2017) en de Sleepwet ‘Das Leben der Anderen volcontinue mag spioneren. Vanwege ‘Terrorisme’. Niets mag de voortgang van The Global Goals in de weg staan. Dissidente (conservatieve) geluiden knijp je gewoon van het internet af. Nepnieuws!

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken steunt de straat-arme Bill Gates, zo kunnen we bij onze MP lezen.

Marx Rutte krijgt orders van Gates….

Rutte voert het globalistisch-technocratische wereldplan in tot Verbetering Der Mensheid en de Gehele Wereld; 2030 Agenda. De Global Goals van de Verenigde Naties met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van social engineering naar ‘Gelijkheid voor Allen’ (maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen) tot de grote Klimaatfix.

Alle miljardair-‘Liberals’ doen mee. Je krijgt er in massamedia al een voorproefje van, de rantsoenering van je voeding, energie vanwege ‘Mondiale Herverdeling’.

Alle terreinen des levens, uw levensstijl, we moeten vegetarisch, mogen niet roken, drinken, niet discrimineren, niet dames en heren zijn maar ‘beste reizigers’, niet menselijk zijn…..En zo wijzen sinds 2015 alle overheids-stukken naar ‘De Doelen van Parijs’/de Parijse Commune. Waarbij Rijke Globalisten als Gates de ‘aanjagers’ zijn, ‘Goalkeepers’:

De baas van Marx Rutte, Goalkeeper van The Global Goals afgesproken op de Commune van Parijs (2015)

In NeDDRland worden NATIONAAL gerichte politici die willen doen wat het volk van ze vraagt, eerst als Anne Frank-moordenaar geframed door de Staats-gezinde Massamedia. Rutte keuvelt iets over ‘extreme opvattingen’, waarmee hij bedoelt; ‘wie van het statistisch gemiddelde afwijkt’, want er zit geen inhoudelijke filosofie achter.

En als ze dan nog niet inbinden worden ze doodgeschoten. (Fortuyn) Of die ‘nazi’s en populisten’ moeten onder permanente bewaking van gorilla’s met een V’tje door het leven. (Wilders, Baudet)

2030 AGENDA, Wereldsocialisme, een ‘Verlicht’ wereldbestuur (high level panel of eminent persons) legt ons hun wereldideaal op

Het Duurzame Avondland via Culturele Revolutie. De Transitie. Genderpolitiek. Vol Optimisme zingen we de Internationale. En anders komt de Global Health’-psychiater bij je langs; waar is je Enthousiasme voor De Transitie gebleven?

Genderpolitiek

Het ambtelijk Partijkader stuurt de economie van NeDDRland met miljarden-subsidies richting ‘Het Gewenste Doel’; Groentopia.

Vuur voor de Revolutie, maar er moeten offers gebracht! De Sovjet-wetenschappers van het PBL die de Vierjaren-Plannen van Wetenschappelijke Noodzaak voorzien

Zij hebben eigen Sovjet-wetenschappers in dienst met een Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Die Sovjet-wetenschappers geven Wetenschappelijke Adviezen, academische autoriteit bij voorgenomen beleid. Wanneer het beleid vaststaat en de belangen in steen gebeiteld staan? Dan ‘ontdekt’ het PBL, dat wat De Partij vraagt ook De Onfeilbare Waarheid blijkt.

Eventueel frauderen en sjoemelen ze er de bijpassende grafieken voor in elkaar. Zie mijn Sjoemelnatuur-ebook. Je hoeft ‘communisme’ ook niet als systeem te zien; ieder systeem is slechts de MAL van een gedeelde geesteshouding, een filosofie. Het atheïsme, economisme en nihilisme.

Hier onze handelspartners China onder massamoordenaar Mao, omhoog gestuwd door bankier David Rockefeller en Henry Kissinger. Maurice Strong – aanjager van internationaal milieubeleid- stierf in China

Om dee Groentopia-tanker op koers naar ‘Het Gewenste Doel’ te houden- Het Duurzame Avondland van de CO2 Neutrale Samenleving- groeit vervolgens een stapel ‘Papieren Garanties’. Duurzaamheids-eisen. Certificeringen. Kwaliteitsverordeningconvenantstructuurkaderambitieregelingen. Vierjarenplannen. Verduurzamingsconvenantcongresverordeningen.

De Regel die Alle Voorgaande Regels Zal Overtreffen.

Aanwakkeren migratie/omvolking (Marrakech-verdrag)

Met ‘Internationale Verdragen’ waarvan de invulling op nationaal niveau ‘Niet Bindend’ heet (Maar alle overheids-stukken verwijzen naar ‘Parijs’ als rechtvaardiging), sla je de laatste nagels aan de doodskist der democratie en nationale rechtstaat.

Met het ‘Verdrag’ van Marrakech reguleert de ambtenarij van Buitenlandse Zaken dan de mensensmokkel uit Afrika richting Europa. Omvolkings-politiek; Stalin ging ze voor.

Je transporteert Kozakken naar Siberie, je sleept met Oeigoeren naar Oekraine, en etnische Oekrainers mix je met de Mongolen. Dat ze niet op basis van eigen identiteit en cultuur zich kunnen verenigen tegen Het Centrale Gezag. Maar dat je verdeelt en heerst. Een beproefd recept.

….Kinderen voor je revolutie-karretje spannen, Laurentien van Oranje doet ’t ook

Blokkeer-Friezen – NATIONALISTISCHE voorbeelden- die veroordeel je tot werkstraffen, als voorbeeld ter ontmoediging. Als onze multiculti-verrijkingen (INTERNATIONALISTEN) de Erasmusbrug blokkeren is dat heel anders. Gij zult niet discrimineren, het betekent; De Staat haar willekeur bepaalt wat waarheid en rechtvaardigheid is na de Commune van Parijs. Sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen.

Wat de Globalistische Commune dient is goed, wat in de weg van De Transitie staat is slecht.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Ja, je moet het maar relativeren en er om lachen...
Dit is wat je dus krijgt wanneer je in West Europa het christendom door de plee spoelt, zo leert de historie sinds 1789. Zonder God is er geen Moraal, het Ware Goede en Schone bestaat niet langer. Er is nog maar 1 ‘zuil’ over die geldzucht heet. Liberalisme (Markt) en Socialisme (Marx) hebben die ene waarde- Economie centraal staan. Productiegroei.

Als Marx Rutte ‘extremisme’ hekelt, dan bedoelt hij geen MORELE categorie. Maar hij doelt op ‘wat afwijkt van het statistisch gemiddelde op enig moment en plaats‘. Want meer heb je als nihilist/VVD’er op het vlak van Waarden gewoon niet te bieden. Naast het heilige bijgeloof in Jezelf ben je Waarden-loos.

Je bedoelt ’t zo goed. En wee degenen die dat dan niet willen geloven….Extremist!

.De weemoedige herdenking van de communistische variant op Kristallnacht, maar dan legaal.

Als we een Marxistische website dan even citeren over de ‘Lessen van de Parijse Commune van 1871’ die massa-moordenaar Lenin trok. Om Rusland vanaf 1917 in atheïstisch lijkenveld om te toveren?

Briefly put, the Commune’s lesson regarding the state was that as it takes power, the working class cannot simply take hold of the state machinery of the old regime and wield it for its own purposes. That state must be smashed and a new one built on different foundations.

This is exactly what the Commune did when it suppressed the standing (bourgeois = uitroeiing Middenklasse RZ) army and government and replaced them with a government and an armed force controlled by the producers themselves (de Multinationals van de DGSC; Shell Unilever cs), in spite of all the contradiction between these measures and the ideological and programmatic convictions of most Communard leaders

Als op commando heeft iedereen het er plots over…. Vanuit World Economic Forum (Maurice Strong)

Lijfeigenen
De producenten moeten de macht overnemen. En laat dat nu net zijn wat de functie van het World Economic Forum is sinds COP21 in Parijs; World Economic Forum, mede opgericht door VN-klimaatsecretaris Generaal Maurice Strong, overleden in China.

En clubs als de Dutch Sustainable Growth Coalition (Paul Polman Unilever en Verenigde Naties) die ons met hun waarden-loosheid beleren onder voorzitterschap van Balkenende. Terwijl de natiestaat vernietigd wordt en op nieuwe grondslagen gebouwd. (De 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 2030 Agenda)

Lucifer de Morgenster

Ik schreef al wat het einddoel is; de Privatisering van de Publieke Ruimte, bodem, water, atmosfeer (True Prize, True Cost, ‘natuurinclusief’) inclusief het publiek. Garrett Hardin zette die omheining van ‘The Commons’ in Science al in 1968 op de mondiale agenda.

Dus ook Gij, lezer moet iemands eigendom zijn…Human Resources. Lijfeigene, en de Orgaanwet van D66 is hier meer dan symbolisch; Lijf-eigene van De Staat der Nederlanden. Die op haar beurt via Staats-schuld in handen is van de Financiële Industrie. De Luciferanen, die ‘de naties verzwakten’, zoals je in Jesaja 14-12 kunt lezen.

Zij die aan God gelijk willen zijn… (ken je klassieken!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *