Kap Arkona na 850 jaar weer Heidens…

Kap Arkona

Er bestaat een Russische heidense metalband met de naam Arkona, met vrouwelijke grom-zangeres die de Slavische Blut en Boden-mythologie oppoetst. ‘Folk’-metal heet dat dan.

Ze zijn vernoemd naar Kap Arkona op Rugen ( ‘Rugia’ = ‘het Rode Eiland’) dat ik afgelopen week bezocht. Daar stond tot 850 jaar geleden 1 van de laatste Heidens-Slavische godenbeelden in een burcht, van Svantovit; een vierkoppige oorlogsgod die vier windrichtingen uitkeek.

Handig, dan heb je mooi het overzicht als godheid, dat ze niet achter je rug om lopen te kloten.

De Baltische Zee

Verderop bij Wolin (Polen) in een Slavisch museum staat ook nog zo’n houten replica van Svantovit. Waarschijnlijk herdenkt de Slavische metalband Arkona daar, hoe de christenen hun heidense heiligdom 850 jaar terug vernielden.

Vuurtoren Arkona

De christelijke Deense Koning Waldemar I maakte juni 1168 korte metten met dit Svantovit-beeld, als restant van Heidense Cultus, dat op het uiterste puntje van het eiland standhield. Zijn soldaten vernietigden het houten godsbeeld in de burcht. Je kunt je voorstellen dat dit afgelegen oord met haar krijt-rotsen ontoegankelijk was en dat zo de Oude Religie in leven bleef.

Met een kust die 120 meter steil de zee uit rijst, kom je niet zomaar bij op. Bij ochtendlicht kleuren de krijtrotsen rood, en daar zal de naam van Rugen (Rugia, Rode Eiland) wel van zijn afgeleid.

Daar klauter je niet zomaar bij op

Koning Kanoet die de zeespiegel wilde keren
Over de verovering van Arkona en de vernietiging van het Svantovit-beeld schreef de Deense monnik Saxo Grammaticus in zijn 12de eeuwse ‘Kroniek van de Denen’ (Gesta Danorum). De Bisschop van Lund, Absalon zag toe op de vernietiging van het Svantovit-beeld als ‘adviseur’ van Valdemar. Vanaf de jaren 1167 waren ze dikke maatjes, Valdemar en Absalon, en ze werden vrienden met de Roomse paus.

De verovering van Rugen moest vooral een einde maken aan de dreiging die de Slavische heidenen (Wenden) vormden voor Deense scheepvaart.

‘Het Rode Eiland’ ( = Rugia, Rygen, Rugen), bij ochtendlicht kleuren de Krijtrotsen rood

Valdemar zijn vader heette ‘Canut’ (Kanoet), en zo noemde hij zijn zoon ook. Die zoon, Koning Kanoet veroverde Mecklenburg op de Slaven. En daar bleven De Denen tot 1218 de baas, daarna volgden de Pomeranen (waarnaar Vor-Pommeren is vernoemd), vervolgens de Zweden. De Scandinavische landen hebben allen een Kruis van de Kruisridders in hun vlag.

Het Misthoorn-huis op Kap Arkona

Valdemar en Kanoet zijn weer nazaten van Kanoet de Grote, de gekerstende Viking-koning (995-1035)  die baas was over Denemarken, Engeland en Noorwegen.

Die Koning Kanoet werd bekend dankzij een legende, waarin hij de stijgende zeespiegel commandeerde, als demonstratie van zijn beperkte macht in de context van De Natuur en De Eeuwige. Die legende werd opgetekend in de 12de eeuwse Historia Anglorum (Engelse geschiedenis tot 1154) van Henry, Aarts-Deken van Huntingdon.

Koning Kanoet, die uitlegt dat ook iemand zo machtig als hij in God en de Natuur de meerdere moet erkennen

Henry roemt Kanoet om 3 daden.

  1. Hij huwelijkte zijn dochter uit aan de Roomse Keizer (nazaat van Karel de Grote).
  2. Op weg naar Rome liet hij de belastingen en tol langs tol-wegen op eigen kosten halveren.
  3. Kanoet zijn meest beroemde daad, dat hij de zeespiegel demonstratief poogde te keren:

The Third, that when he was at the height of his ascendency, he ordered his chair to be placed at the edge of the seashore. Then he said to the rising tide; “You are Subject to me, as the land on which I am sitting is Mine. And no-one has resisted my overlordship with Impunity (die kreeg straf)

I Command You therefore, not to rise on my land, nor to presume to wet the cloths or limbs of Your Master.”

De zeespiegel bleef opkomen, ondanks de wereldlijke macht van Koning Kanoet

But the sea came up as usual, and disrespectfully drenched the king’s feet and shins. So jumping back, the King cried: ‘Let all the world know that the power of kings is empty and worthless. And there is no king worthy of the name, save HIM by who’s will heaven, earth and sea obey eternal laws.’

Thereafter King Cnut never wore the golden crown on his neck, but placed it on the image of the Crucified Lord, in eternal praise of God the Great King. By whose mercy the soul of King Cnut may enjoy rest.

The Green Man, een heidense natuur-godheid die uit de Keltische cultus stamt, hier als beeld bij Arkona

Pruisische Heidenen onder Drang nach Osten vermalen
Wat door massamedia gehersenspoelde mensen niet weten, is dat de meest omvangrijke Kruistochten niet in Israel plaatsvonden maar juist in het Heidense Oost Europa. Duitse Kruisridders (Teutoonse Orde 1190) poogden het Slavische land te kerstenen- te winnen voor het Rooms Katholicisme. Die  oostelijke veroverings-drang kreeg de bijnaam ‘Drang nach Osten’.

Zo werd het Slavische heidense jagers-volk genaamd ‘De Pruisen’ uitgeroeid in de 13de eeuw. Toen de Duitsers het land van de Pruisen zo Oostelijk van kruisvaardersfort Marienburg in bezit hadden, en de Pruisen ‘verdwenen’. Toen namen ze zelf die naam aan; De Pruisen.

Klassieke Deur op het Misthoorn-huis (rond 1900) op Kaap Arkona

Men beweert wel dat de Duitse rigiditeit en kazerne-mentaliteit dus nog een erfenis is van die Duitse Kruis-orden. De Teutoonse ridders, dat humorloze doch gedisciplineerde, het onderdrukte militarisme dat haar uitweg zoekt in bouwlust en veroveringsdrang.

En dat als ze zich ergens op toeleggen, draven ze er net iets te ver in door als kruisridders te paard.

DDR-Kazerne en Wehrmacht-bunker Arkona

Rus = Roeier = Viking
De Slavische volken die rond de Germanen leefden werden wel ‘Wenden’ genoemd. De Russen zijn weer vernoemd naar de Vikingen. ‘Rus’ is de Slavische naam voor de Zweedse Vikingen die zich in de 9de eeuw in Novgorod en Kiev vestigden door met hun drakenbootjes de rivieren op te varen. Die term ‘Rus’ zou ook weer op ‘roeiers’ kunnen slaan.

Omdat de Vikingen de rivier oproeiden, en tegelijk hier en daar wat dorpjes uitroeiden. Die ‘Rus’ namen al eerder in de 9de en 10de eeuw het Byzantijnse christendom aan, bij hun veroverings- tochten die tot Constantinopel liepen (huidige Istanbul, dat in 1453 door de Turken werd veroverd). Daar was de zetel van de Patriarch gevestigd.

Kap Arkona kent 20cm kustafslag per jaar

In 1815, toen Napoleon was verslagen, kwam ‘Rugia’ onder Pruisisch bestuur. Van de Pruisen is de atheïstische Koning ‘Frederik de Grote’ het bekendste, gevestigd in Brandenburg bij Berlijn. Die sprak Frans, dat was toen de taal van de wetenschap en hij correspondeerde met Verlichtings-filosoof Voltaire.

Zij – de elite en Intelligentsia van eind 18de eeuw en begin 19de eeuw vereerden Lucifer, het Licht der Rede, de cultus van De Verlichting.

Met ‘De Rede’ zouden zij greep op De Natuur krijgen, na de Duisternis van de ‘Donkere Middeleeuwen’ met hun ‘bijgeloof’. In de 17de eeuw kregen de ‘Kruistochten’ ook pas hun naam, toen zetten de intelligentsia van Protestants Europa zich af tegen het Katholicisme. Alles dat met Middeleeuwen verband hield, kreeg een duistere associatie van achterlijkheid.

De weg naar Kap Arkona met oude linden, de vuurtoren zie je links…

Terugvan in het Heidendom door de ‘Verlichting’-cultus
In 1922 begonnen bij Arkona opgravingen naar de Slavisch-Heidense restanten. Bij de Europese elite was het christendom dankzij ‘De Verlichting’ al op haar retour. Bij de Duitsers kwam de Romantische natuur-verering in de 19de eeuw al goed op stoom.

Ontkerstenend Europa kreeg in de 18de eeuw plots ook een ander Koning Kanoet-verhaal. De Schotse Verlichtings-filosoof David Hume gaf aan het originele verhaal uit de 12de eeuw zijn eigen draai in ‘The History of England’ (1754-1761). Niet langer was de daad van Kanoet een demonstratie van christelijke NEDERIGHEID, zoals door Aarts-deken Henry uitgelegd.

BIj Kap Arkona verschijnen Giga-windfarms waarvan de ‘Verlichte’ Westerse Klimaat-Kanoeten geloven dat die de zeespiegel keren

Plots kwam – door Hume’s eigen toevoegingen– Kanoet zijn daad in het licht van menselijke hoogmoed te staan en prestige-drang. Alsof Kanoet, opgejut door vleiers aan zijn koninklijk hof besloot de konings-stoel aan de zee te zetten.

Canute, the greatest and most powerful monarch of his time, sovereign of Denmark and Norway, as well as of England, could not fail of meeting with adulation from his courtiers; a tribute which is liberally paid even to the meanest and weakest princes. Some of his flatterers, breaking out one day in admiration of his grandeur, exclaimed that everything was possible for him;

Upon which the monarch, it is said, ordered his chair to be set on the sea-shore while the tide was rising; and as the waters approached, he commanded them to retire, and to obey the voice of him who was lord of the ocean.

Heidense godenbeelden bij Wolin

He feigned to sit some time in expectation of their submission; but when the sea still advanced toward him, and began to wash him with its billows, he turned to his courtiers, and remarked to them that every creature in the universe was feeble and impotent, and that power resided with one Being alone, in whose hands were all the elements of nature; who could say to the ocean,

“Thus far shalt thou go, and no farther,” and who could level with his nod the most towering piles of human pride and ambition.

Linksboven de rode lichtjes van offshore windfarms

De ‘Verlichting’-versie van David Hume werd het bekendste, de originele Kanoet van de Deken van Huntingdon uit de 12de eeuw kent bijna niemand.

Geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven. Nu De Verlichting overwon op het christendom, verschijnen aan de Baltische kust allemaal lichtjes. Van windturbines, die uit naam van ‘De’ Wetenschap, Lucifer, het Licht der Rede de zeespiegelstijging zouden keren, wanneer maar afdoende subsidies besteed worden.

De Verlichting op Zee

Ook vanaf Kap Arkona is een waar Red Light District te zien, voor Arkona Offshore Windfarm. Die zou voor 1,2 miljard euro directe investering, per jaar 1,2 miljoen ton CO2 sparen; als je alleen kijkt naar wat ze aan stroom met voorrang op het net dumpen. Niet wat de totale bijdrage in het energie-systeem is…

Kan de mens zeespiegelstijging keren met beroep op academische onfeilbaarheid?

De Klimaat-Kanoeten zouden dan de zeespiegelstijging keren. Niet om hun christelijke nederigheid te tonen- zoals in het oorspronkelijke verhaal. Maar vanwege ‘The Most Towering Piles of Human Pride and Ambition’ van Verlichtings-filosoof David Hume die de geschied-schrijving naar zijn hand zette.

Dat doen de Klimazi’s ook, de klimaat-geschiedenis vervalsen om zo hun Towering Piles of Human Pride te etaleren, op basis van het geloof in Academische Onfeilbaarheid en de toverkracht van subsidie; tolheffing over de energierekening. Waar christelijke Nederigheid van de originele Kanoet meer op zijn plek kan zijn.

En waar de originele Kanoet de Grote juist de tol halveerde uit liefde voor onderdanen. Om dan toch met het goede nieuws af te sluiten; er is ook een Kaap Arkona biertje van Inselbrauerei Rugen:

Heidens lekker bier…

2 Replies to “Kap Arkona na 850 jaar weer Heidens…”

  1. Die wijze les van Koning Kanoet zouden de klimaat-moraalridders/politici van nu zich ook eens moeten beseffen:
    ‘Let all the world know that the power of kings is empty and worthless. And there is no king worthy of the name, save HIM by who’s will heaven, earth and sea obey eternal laws.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *