The Art of (Civil) War

Sneuvelen door een andere wolf is de voornaamste ‘natuurlijke’ doodsoorzaak bij wolven

We lezen op de laatste dag van 2018 Sun Tzu zijn ‘Kunst van het Oorlogvoeren’. En we kijken hoe wolvenroedels elkaar tot de dood bestrijden. 

De kans dat in Nederland en andere Europese landen burgeroorlog uitbreekt neemt toe voor 2030 door een combinatie van rechtstaat-ontmanteling uit naam van ‘het Klimaat’, instorting van het financiële systeem, algeheel wantrouwen in ‘eigen’ bestuur en corporatistische bedrijven (verdienmodel duurzaamheid; private winsten met publiek geld), blackouts door ‘duurzame’ energie, groeiende ongelijkheid en etnische spanningen + sociale vervreemding door massa-immigratie.

Een goede generaal blijkt onmisbaar om de winst in de oorlog te halen, ook bij wolven. 

Zie www.originalartofwar.com

De eigen editie van The Art of War – zie Originalartofwar.com – van vertaler Andrew Zieger bevat zowel de Chinese karakters als een Engelse tekst. Daarin wil de vertaler ook de beelden overbrengen uit deze duizenden jaren oude tekst, standaardwerk voor militairen en politiek strategen. (net als ‘De Heerser’ van Macchiavelli)

Wat zegt Sun Tzu over de essentie van oorlog voeren?

In War, deceit is the approach;

When able, seem unable

when occupied, seem unoccupied

when near, seem far

when far, seem near

Show opportunity to lure (kans zien om iemand te lokken)

Show confusion to capture

Verrassing…

When they are secure, make ready

When they are strong, escape

When they are angry, goad (prikkel ze om nog bozer te worden…)

When they are humble, make them arrogant

When they are resting, make them labour

When they hold together, make them scatter

Attack when they are unready

Appear where they do not expect

Sun Tzu legt in het begin uit dat je over 5 factoren moet nadenken; de benadering (waarvan hij de waarde van bedrog benadrukt), de tweede is ‘hemel’ (wat is de goede tijd), de derde is ‘aarde’ (wat is de goede plaats), de vierde is de generaal (zijn karakter, wijsheid en moed) en de vijfde is de organisatie (hoe je aanwezige kracht effectief kunt aanwenden)

Homo homini lupus

Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit
Voor mensen die niet van je eigen groep zijn, kan de mens als een wolf zijn. Zo luidt ongeveer de vrije vertaling van deze uitspraak van Plautus (254-184 vChr). Iedereen die je niet (her)kent is een potentiële concurrent. Zo werkt dat bij wolven ook, onze meest naaste verwanten (we leven niet voor niets samen met honden, niet met apen)

In het voorjaar houden wolvenroedels bijvoorbeeld overvallen, waarbij ze de pups van een rivaliserende clan doden.

Source; Kira Cassidy et al, Territoriality and Interpack-Agression in Grey Wolfs shaping carnivores life history; agressie door andere wolf is op afstand belangrijkste doodsoorzaak

Bij de kunst van hun oorlogvoering hanteren wolven ook strategieën. Daarover is steeds meer bekend. Biologen bestuderen al een kwart eeuw de oorlogen tussen wolvenstammen in Yellowstone National Park. Dit overzichtsartikel van Kira Cassidy geeft een mooi ingang naar andere studies over agressie tussen wolven-roedels, maar ook over oorlogvoerende chimpansees.

Cassidy schrijft dat het succes bij oorlog-voerende wolven sterk afhangt van hun leider:

Females did not have an effect on conflict success. Their aggression stays approximately constant throughout their entire lifespan and may drop slightly during their most reproductively-active years, likely a product of self-preservation.

But the most influential factor in whether or not a pack defeated an opponent was the presence of an old wolf. A pack with one old wolf more than the opposition has 150% greater odds of winning, making age more important than having a numerical advantage

Jongere dominante man van de Canadese ondersoort (zwart)

Een mannelijke wolf blijft door zijn leven aan agressie winnen. Als ze daarbij aan ervaring winnen worden ze als het ware gelijk aan de goede generaal die Sun Tzu beschrijft:

What old wolves possess is experience. They’ve encountered competitors many times, seen pack mates killed, participated in killing rivals. They may avoid a conflict they figure they can’t win, upping their chance of survival. Having an experienced wolf allows a pack to draw from past knowledge, increasing the odds that even a small pack can defeat a larger pack.

As death by rival pack is by far the most common cause of natural mortality, the packs that can reduce this risk by being larger than their neighbors, having more adult males, or having old adult pack members are the ones most likely to acquire and maintain productive territory.

Onderling vechten ze de rangorde uit om meer voedsel te krijgen

Sun Tzu schrijft;

For the General it (de factor voor succes RZ) is how wise, how trustworthy, how humane, how courageous, how demanding

Rudyard Kipling schreef ‘The strength of wolf is the Pack, and the strength of the Pack is the Wolf

Wolven voor Lebensraum
De rivaliserende wolvenstam is dus op afstand de belangrijkste doodsoorzaak voor een wolf. Continue proberen ze elkaar territorium afhandig te maken, het beste jachtgebied met de meeste kans op jachtsucces. Op de grensgebieden is het voor wolven dus levensgevaarlijk.

Ik las een studie die vond dat edelherten (elk) het liefste in die grensgebieden leven, volgens mij was dat op Isle Royale, omdat daar de kans op een treffen met wolven kleiner is. Er is ook habitat, waar edelherten in het nadeel zijn qua ontsnappingskans. Die mijden ze dan. Zo kan ook- door onderbegrazing- een ander habitat ontstaan waar loofboompjes meer opschieten.

Het van een afstandje bekijken

De modieuze term voor zulke cascade (domino)effecten is Ecology of Fear. Dat je landschappen van angst krijgt. Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van het territorium hoeveel wolven van een roedel ergens kunnen leven. Ze hebben ongeveer 5 kg vlees per dag nodig, net als zeehonden. Wanneer teveel jongen worden geboren, groeit de voedselbehoefte.

…..

En daarmee groeit de bereidheid tot oorlogvoeren, om een rivaliserende wolvenroedel dan jachtgebied te ontfutselen. Ze kiezen voor de verovering van meer Lebensraum om een evenwicht met de bevolkingsaanwas te krijgen Dat maakt deze studie in het Journal of Animal Ecology alvast aannemelijk.

Familieruzies, ook bij wolven schering en inslag

Wie weet zijn mensen op die zelfde wijze over de aarde verspreid geraakt. Opgejaagd door rivalen werden ze gedwongen om zich bij minder geschikte leefgebieden aan te passen. Voor je lol ga je immers niet op de Noordpool wonen. Maar ‘de omstandigheden’ en ‘het klimaat’ nemen mensen dan op de koop toe, als ze maar van die grootste dreiging op aarde verlost zijn.

Andere mensen…

Iedere vreemde is een concurrent

Ik wens u een moedig, wijs, integer, betrouwbaar, humaan en strijdbaar 2019.

Gods Zegen lieve mensen voor het nieuwe jaar!

Wordt donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *