Spawning Grounds Western Baltic Herring disturbed by Wind-industry (?)

Je vindt bij Thiessow (Zuidoost-punt Rugen) nog een kistje van Heiploeg, de visserij oogt wel heel kleinschalig

Rond het Baltisch-Duitse eiland Rugen (‘het Rode Eiland’) bevinden zich de paaigronden van de Westelijke Baltische Haring, die daar in het voorjaar paait. Die paaigronden worden nu onder windfarms bedolven. Tegelijk verliezen de vissers hier sinds 1 september hun MSC-status (blauw keurmerkje WWF/Unilever) omdat de haring-populatie er niet goed voor staat. 

1 september 2018; Have the spawning grounds been disturbed by cable-laying for windfarms?

Er kan een verband bestaan met de industrialisatie van de zee rond Rugen door kabelleggers, die stroomkabels (AC) leggen voor grote windfarms in de paaigebieden. (zie de bijgesloten lezing van Peter Henderson, Oxford University)

Maar daar hoor je milieu-activisten en hun massamedia vooralsnog niet over. Die ageerden wel tegen de aanleg van de Nordstream 1-gasleiding van Rusland naar Duitsland. Die lacune in media zetten we vandaag recht met dit beeldverhaal, daarin observaties vanaf de paaigronden rond Rugen.  En een zoektocht naar oorzaken.

Overal kabel-leggers op de paaigronden

Voor de haring die paait rond Rugen, de Westelijke Baltische populatie gaf ICES voor 2019 zelfs een nul-vangst-advies. Ondanks eerdere vangst-reducties is er geen herstel van de populatie haar aanwas, de recruitment:

ICES assesses that fishing pressure on the stock is above FMSY and spawning-stock biomass is below MSY Btrigger, Bpa, and Blim.

Recruitment has been low since the mid-2000s and has been declining in recent years, with the lowest values of the time-series in 2016 and 2017. There are no catch scenarios that will rebuild the stock above Blim by 2020. ICES advises zero catch under such circumstances.

En:

The reductions in catches over the past years, in line with the scientific advice, have not resulted in the anticipated increase in SSB due to weak recruitment. ICES therefore recommends the implementation of measures to facilitate the recovery of the stock in the short term.

Visserij verweven met de oude gemeenschap, het embleem vat Rugen goed samen…

Of het moet dus zijn, dat de gebieden waar de populatie zich ’s zomers volvreet (Rode Lijn op kaartje) worden overbevist. Is daar zo’n vangfabriek van Diek actief te stofzuigeren voor de wereld-diepvries?

Rond Rugen tref je namelijk alleen kleine bijna museale bootjes aan van kleiner dan 12 meter (staand-want) en enkele trawlers…. Wanneer de paaitijd begint in het voorjaar, zou verder jaarlijks in het voorjaar de brug vanaf Strahlsund naar Rugen volstaan met hobby-vissers die hun emmertjes vullen met voorbij-trekkende haring.

Het oranje stipje is Rugen

De aanwas van nieuwe haring (Spawning Stock Biomass SSB) was 10 jaar geleden al beneden MSY. Dat zie je in dit Europese rapport (Hans Lassen 2011, blz 34,35) dat zich baseert op ICES. Wanneer je de visserij al terugbrengt maar er komt geen aanwas bij, dan kunnen ook andere factoren meespelen. Zoals de industrialisatie van de paaigronden rond Rugen, waar wij live getuige van waren.

Je ziet op de kaart ook hoe de Westelijke Baltische Haring-populatie van de paaigronden van Rugen afhankelijk is. De ‘Spawning Grounds’ (oranje) liggen aan het puntje bij Thiessow (de bovenste havenfoto). Thiessow kun je hier op de foto van boven zien:

Blik op de paaigronden bij Thiessow

Je ziet daar binnenmeertjes die in open verbinding staan met de zee. Daar trekt de haring naar binnen om te paaien. Het meertje dat je op de foto ziet, daar zoomen we op deze foto even op in:

Paaigrond Westelijke Baltische Haring

Zulke baaien zijn de ideale opgroeigrond voor jonge vis:

Visbroed, of dit haring is weet ik niet

Bij bezoek was het een aan- en afvaren van kabelleggers en zandzuigers, die de zeebodem van de paaigronden afgroeven en die kabels legden.

Terwijl kabelleggers de paaigronden doorkruisen

Zie ook mijn repo over Kaap Arkona, waar de opgroei-gronden van jonge haring liggen (Nursery Area op kaartje). Joekels als deze windfarm hier verschijnen rond het eiland Rugen zoals bij Kap Arkona in de Golf van Arkona….

De Verlichting op Zee

Dus midden in de paai- en opgroeigronden van de Westelijke Baltische haring-populatie, vindt een forse industrialisatie en verstoring plaats van het oorspronkelijke paai-habitat. Niet alleen binnen de windustrieterreinen zelf, maar ook langs de kabelverbindingen naar de wal. Dat is een niet te ontkennen feit:

BIj Kap Arkona verschijnen Giga-windfarms waarvan de ‘Verlichte’ Westerse heidenen geloven dat die de zeespiegel keren

Daarnaast zag je in Mukran bij de haven van Sasnitz een enorme opslag van isolatie-kabels.

Overigens kunnen dat ook de omhulsels zijn voor de TWEE gasleidingen die ze vanuit Rusland door de Baltische zee legden en leggen, Nordstream 1 en 2 waar ondermeer Gasunie en Shell in deelnemen. Corporate Nederland (Energiebeheer Nederland met Diederik ‘Klimaatwet’ Samsom als RvT) heeft belang bij die leidingen als onderdeel van de ‘Gasrotonde’-strategie. (Gasopslag Bergermeer)

Der Spiegel 11-3-2010 launching a Red Herring; if gaspipes disturb the seabed, than windfarm-cables must also damage the spawning grounds… If not, why the fuss? And if, why all the silence when windfarms are erected? Because 90% of journalists are liberal lefties that support the green ideology and share the worldview of environmentalists

Toen Nordstream 1 gegraven moest worden door de golf van Greifswald (bij Rugen) maakte Der Spiegel met het WWF wel stampij (11 maart 2010).

Omdat journalisten (links-liberale agitatoren die zichzelf heel objectief vinden) en milieu-activisten (hun ideologische geestverwanten) tegen betrouwbare en betaalbare energie-voorziening uit aardgas gekant zijn. Dan was die agitatie dus een zogenaamde ‘Rode Haring’; afleiden van het hoofdpunt.

Maar het kan ook een nieuwsbericht zijn geweest, vanwege een (misschien) legitieme zorg. Vanwege alle bodemverstoring in de paaigronden van de Baltische haring-populatie. (die grepen ze daarvoor aan) Der Spiegel citeert Christian von Dorrien van het Duitse Imares (Thunen Institut) in Rostock (zie foto).

In de Fischereihafen Rostock, Thunen Institut fur Meeresburokratisierung und Wissenschaft-verkauf 🙂

Der Spiegel citeert Van Dorrien;

“We are certain that, at the moment, the herring population is going through a tough phase,” von Dorrien says. And nobody knows exactly why the last few spawning seasons have been so bad. It could have something to do with the fact that climate change is warming up the waters of the Baltic Sea — but this has not yet been conclusively proven.

Herring Spawn Endangered by Gas Pipeline ( = the worldview of the journalist stated as fact RZ)
And this year the ailing fish nursery is likely to face another big challenge: Work is set to being on the Nord Stream natural gas pipeline and this will involve burying pipes in meters-deep trenches in Greifswald Bay. Work on the mammoth project could ostensibly start at any time but right now, but the herring are holding up construction.

Because of the presence of the baby herring, workers are only permitted to start digging trenches here in the middle of May. “We have committed to this time frame because of the herring spawning season,” Ulrich Lissek, the spokesperson for the Nord Stream consortium, confirms.

Vergane glorie, Thissow

Vergane glorie

Vergane glorie en kleinschaligheid in Thissow, met slangen om de haring uit de boot op te zuigen

A Red Herring by Der Spiegel and it’s environmentalist-friends?
Zoals ecoloog Peter Henderson (Oxford University) vaststelde bij de German Wildlife Foundation kan de bekabeling van de zeebodem de paaigronden van vis veranderen en dus ook verstoren.

Lecture Peter Henderson Berlin 14-12-2018

We citeren:

Offshore windfarms alter marine habitat on a larger scale than steam turbine facilities (nuclear, coal, gas etc) Further, the cabels may alther the behaviour of marine organisms.

Zo bleek bijvoorbeeld al dat krabben niet over een eenmaal aangelegde elektrische kabel meer migreren. De elektrische kabels van windfarms hebben elektromagnetische effecten op het gedrag van vis, zo verwijst hij naar de studie van Bastien Tormina in Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, 380-391.

Zo’n studie is nuttig, het is een ‘review’-studie van experts die thuis zijn in de relevante literatuur.

Staandwant haring-scheepje met bonte kraai

Ze weten dus wat er wel/niet bekend is, en zulke studies zijn de beste instap om je te informeren.

Tormina et al stellen dat vertroebeling door ‘bodemberoering’ een effect van korte duur is (waarom doet men er bij vissers dan zo druk over?). Die constatering van Tormina plaatst de paniek van  Der Spiegel over de Nordstream-pijpleiding ook in ander daglicht. Een zogenaamde ‘Red Herring’; dat je met zij-effecten afleidt van het echte onderwerp.

Spawning Grounds Western Baltic Herring

Lawaai van kabel-legging kan 178dB geven, in de Golf van Biskaije werd 188,5 dB geregistreerd tijdens kabel-installatie

A similar study by Bald et al. [45] focused on noises from trenching and cable installation of a wind-farm platform in a sandy area in the Bay of Biscay. During the installation phase, average sound level was 188.5 dB re 1μPa (at 11 kHz) at 1m from the source.

Modelling using these in situ data estimate that the underwater noise would remain above 120 dB re 1μPa in an area of 400 km2 around the source.

Kabelleggers en bagger/grintschepen

Ook geven stroomkabels een permanent geluid van 100dB af als ze eenmaal functioneren (blz 13 van studie)

Another, albeit lesser, noise emission caused by submarine cables comes from vibrations during operation of several kinds of HVAC (High Voltage Alternating Current) cables because of the Coulomb force occurring between conductors [46]. For example, a 138 kV transmission cable situated in Canada emits a SPL, for the 120 Hz tonal vibration, of approximately 100 dB re 1 Pa at 1 m [47]

Compared to cable installation, such SPL is low, but continuous because it occurs during the whole operation phase.

There is no clear evidence that underwater noises emitted during cable installation affect marine mammals or any other marine animal, although it is accepted that many marine animals (notably mammals and fishes) detect and emit sounds for different purposes such as communication, orientation or feeding.

Lecture Peter Henderson Berlin 14-12-2018

Elektromagnetische velden (EMF) en rif-effecten
Het is dus gewoon niet goed onderzocht, waarschijnlijk omdat er onvoldoende (financieel) belang bij zulk onderzoek bestaat. De mate van kennis hangt af van hoeveel geld iemand in onderzoek investeert.

Je kunt altijd nog de visserij de schuld geven, als er iets tegenzit 🙂 Interessant is wel dat al die offshore-kabels een zogenaamd ‘Rif-effect’ veroorzaken; langs het traject en in de windfarms zelf ontstaat dus een ander habitat met hard substraat waar andere dieren zich vestigen als krabben.

In some cases, the cable reef effect is considered a compensatory measure for habitat destroyed during cable installation [65].Concerning dynamic cables used to connect offshore floating MRE projects, in addition to the processes of colonisation and concentration, biofouling can significantly increase cable weight and wear at least on the first tens of metres, creating technical problems [71

On the other hand, reef effect may potentially result in long-term negative effects if the structures facilitate the introduction of non-indigenous sessile species.

Paaigebied

Van belang zijn verder de Elektromagnetische velden (EMF) rond kabels, waarvan bekend is dat ze haaien en roggen verjagen bij hogere veld-sterktes. Die zijn daar extra gevoelig voor met hun ampullen van Lorenzini. Omdat vissen het aard-magnetisch veld gebruiken voor migratie, zouden kabels die migratie kunnen verstoren. Ook hier is nog weinig onderzoek naar gedaan.

Zoals Henderson concludeerde gaat ’t dus ook niet om 1 effect of 1 oorzaak. Je krijgt een heel scala aan verstoringen dat samen invloed heeft. Daarbij heb je winnaars (de rif-organismen) en verliezers. Tot op heden was het bijvoorbeeld onbekend dat krabben door elektrische kabels van de leg raken. Dat verstoort hun migratie. Dus waarom bij haring niet?

De invloed van zeehond-predatie valt ook niet uit te vlakken….

Profit & Profit (P&P)
Wanneer je de haringbootjes ziet, of het nu in Thissow is of Sassnitz, lijkt het kleinschaligheid troef wat de haringvisserij betreft. Met veel staandwant-bootjes van <12 meter met vlaggetjes. En enkele trawlers. In Sassnitz bevindt zich het Baltische pelago-imperium van Parlevliet en Van der Plas (P&P, Profit & Profit) van Big Fishbrother Diek Parlevliet.

The Logo of Profit & Profit (PP) on a herring-trawler in Sassnitz.

Hier in Sassnitz doopte Angela Merkel op 26 mei 2015 nog 1 van Diek Parlevliet zijn nieuwe vangfactorijen (Rostock 77, die zal wel aanmeren in IJmuiden), die de zeeën stofzuigert voor de wereld-diepvries. MET MSC-label. Je ziet vaak dat de grote rijke partijen MSC krijgen en behouden, terwijl de kleintjes het veel sneller verliezen.

Of dat komt omdat ze MSC een zak geld geven moet ik nog uitzoeken… Voor kleine vissers is MSC meestal onbetaalbaar, al dat aanvullende onderzoek voor bestandsbeheer kost tonnen euro’s. Terwijl het MSC-label geen toegevoegde marktwaarde heeft voor vis met bekende herkomst. Het maakt mij ook geen r*** uit of ‘MSC’ op het pak staat, als de vis maar vers en lekker is.

En ‘overbevissing’ is ook niet erg; dan pakken die vissers zichzelf enkel. Je moet gewoon geen subsidies geven aan visserij. (en ook niet aan windmolenaars) En niet in overcapaciteit investeren met overheids-geld of nieuwbouw met investeringsaftrek sponsoren.

Van je vrienden moet je het hebben…. Profit & Profit (P&P) van het Kattukker Kartelkonijn

Die vangfabrieken zet Profit & Profit (P&P) hier lokaal niet in, ze vissen ermee op makreel en kabeljauw bij Noorwegen (Barentszee?). Dus die kunnen ook niet die lokale invloed hebben, althans niet op de paaigronden. Of het moet dus voor de Noorse kust zijn waar de populatie zich ’s zomers opvet?

En hoe meer kabeljauw je wegvangt met je diepvries-stofzuiger, hoe beter voor de haring. Immers, die kabeljauw eet (o.a) haring. Maar dat effect zal bij de Westelijke Baltische haring ook weinig van invloed zijn…Zeehond-predatie misschien?

Haventje Sassnitz, met zulke minibootjes gaan ze de kustzee op

Verwerking van haring-producten

Profit & Profit (P&P)

Sassnitz haar visserij-haven, heeft een wat museale aanblik. Net als Rostock, waar de meeste haven-activiteit ook naar elders werd verplaatst (Warnemunde) Je ziet in Sassnitz wat toeristenschepen die de Kreidenfels (krijtrotsen) dan op afstand mogen begluren, en kleine scheepjes.

De grote verwerking van haring voor de omvangrijke Duitse markt is nu verplaatst naar een hal in de nabijgelegen industriehaven van Mukran. Uiteindelijk zie je dan dat de Duitsers echte haring-consumenten zijn.

In Duitsland Standaard, bij ons in Haringland NL niet

Hollandse Nieuwe en Duitse Haring-salade
Overal in Duitse hotels krijg je haring-salade geserveerd. Terwijl haring-consumptie bij ons tot Hollandse Nieuwe is beperkt en zure haring in Ouwehand-potjes. Verder zou de Hollandse jeugd niet meer op de haring afkomen. Bijvoorbeeld omdat ze gewend zijn aan ‘Het Slechte Vreten’ van het Globalisme. (Mac Donalds rotzooi en prefab)

Is dat niet gek? Die als een stelletje allochtonen lispelende ‘jongeren’ (‘ikssswirretje fokking weetjuh kankah) met hun tenenkrullende Neder-Rap-  ik noem ze wel Negerlanders-  geef ze een opvoeding in voedsel. Vis fileren, kippen slachten, dat werk…Eigen Voedsel Eerst!.

En een cursus ABN- Nederlands van vreemde smetten vrij -voor die ‘jongeren’ met hun nep-muziek (boze allochtoon/tatoo-tokkie op vierkwartsmaat). Als je een blanke hoort praten die klinkt als een neger en zich ook nog zo gedraagt, zo lethargisch kijkend: the horror. 

Maar dat terzijde. Wat mij betreft verovert de haring dus weer de ontbijt- en lunchkeuken. Die haring-salades van de Duitsers zwemmen er fris in. We sluiten af met nog wat landschaps-foto’s van het haring-eiland Rugen;

Het glooiende heuvelland van de zuidoost-punt

Met wilde zwanen (die trompetteren zo mooi)

Nog een stukje paaigrond

Rugen Gothic 🙂

Overal kun je haring-salade eten

Hier woon je niet onaardig

Deze reportage kwam tot stand dankzij gulle donateurs, waarvoor mijn dank. Interessante Tijden verrast je als Studiecentrum voor de Menselijke Natuur dagelijks met iets dat je nog niet wist. ( = onze opvatting van ‘het nieuws’) Dit web-magazine bestaat enkel dankzij de steun van de lezers en kijkers (van de fotografie), die mij de vrijheid geven je te informeren buiten de maalstroom van de mainstream.

Wij bevelen ons van harte bij U aan. Ik geef ook trainingen als bullshit-detector, hoe je de beschuldigingen tegen je bedrijfstak van milieuclubs en hun ambtenaartjes/academisch overschot/uitschot kunt doorprikken, wat ik ‘Het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC)’ noem.

De eerste vindt weer plaats op 16 januari komend jaar. Mijn doel is de vernietiging van de huidige milieubeweging. Uit de as kan een Echt Groene Beweging herrijzen, met Ecomodernistische insteek.

Steun de auteur/fotograaf via Stichting MWB

Wordt donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

 

4 Replies to “Spawning Grounds Western Baltic Herring disturbed by Wind-industry (?)”

 1. Waarom zouden we niet inzetten op grote zonneparken in de sahara? Ongeveer 1% van de sahara is nodig om de hele wereld van energie te voorzien.
  Uit een onderzoek uit 2009 bleek dat de kosten voor een zonnepark in de sahara die de hele wereld van energie zou voorzien 400 miljard dollar kost.
  https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2016/Costs%20of%20War%20through%202016%20FINAL%20final%20v2.pdf

  De kosten van de oorlogen in het midden-oosten tussen 2001 en 2016 waren 3689 miljard dollar!! Slechts 11% van dit bedrag is nodig om het zonnepark aan te leggen! Als dit zonnepark is aangelegd zal fossiel grotendeels overbodig zijn en de oorlogen in het midden-oosten voor olie (petrodollar) ook. Er is geen agenda 21 of carbon tax voor nodig om dit plan in werking te zetten.

  1. Je bedoelt daglicht-parken in politiek instabiel gebied, met duizenden kilometers transport-verliezen?

   Tsja, waarom zouden we daar niet op inzetten? 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *