Subsidiekachel Eneco maakt van Ransuil zeldzame Kansuil

Dakloos probleemgeval door Eneco en haar milieuclubs, de Kansuil

Eneco stookt in haar nieuwe subsidiekachel in Utrecht, Lage Weide, volgens eigen opgave 170 duizend ton hout per jaar. Dat is in volume gelijk aan 1700 hectare bos.

Voor die stook krijgt Eneco tenminste 100 miljoen euro SDE+-subsidies per jaar van RVO (Ministerie Economische Zaken).

In tegenstelling tot wat Eneco beweert kan dat nooit enkel uit ‘reststromen’ komen, tenzij je ook kaalkap tot ‘onderhoud’ rekent van provinciaal en gemeentelijk groen.

Kans- als PR-voorvoegsel voor alles dat problematisch verloopt

De ransuil, die charismatische uil die leeft in deze ‘Reststromen’ is voor Interessante Tijden het gezicht van deze gekte. Die prachtige uil – hier in Langweer gefotografeerd- wordt dankzij Eneco en RVO een kansenuil; een probleemgeval.

Dit als parodie op de ‘kansenjongere’, de Spindoctor-term van het boegbeeld van de wereldvreemde subsidiesekte, Ella Vogelaar. (zeker PvdA!) Je kunt ‘groene’ energie ook in die categorie zien; ‘kansen’-energie. Er moet altijd subsidie bij, en je krijgt er rotzooi voor terug. 

RED MIJ, STOP ENECO 🙂

Op zijn best verkoopt Eneco ‘Bullshit’, op zijn slechtst liegen ze gewoon voor geld
Voordat we technische argumenten bespreken, (die bij de meeste mensen toch geen invloed hebben) geven we een gezicht bij de klimaatgekte die zich ontvouwt, dankzij het door alle milieuorganisaties gesteunde ‘Energieakkoord’ (dictaat van Wiebe Draijer en Ed ‘Energielabel G’ Nijpels) en de 73 miljard euro SDE+-subsidie-verplichtingen die daaruit voortkomen.

De Ransuil is het Girodier van de klimaatgekte. ‘Red Mij, stop Eneco’. Dat we ook even op je gevoel inwerken met een charismatisch dier, een symbool als waardevolle bewoner van ‘reststromen’.

De uil die je in dorpen en groene provinciesteden kunt zien jagen, die wordt dak- en habitatloos dankzij averechts subsidiebeleid dat drijft op gekapt gemeente- en provinciegroen. De kaalslag kun je landelijk om je heen zien; maar het ergste moet nog beginnen.

….

GEEN CO2-besparing maar toevoeging van 80 duizend ton per jaar die decennia blijft hangen
We rekenden al voor dat RVO met een subsidieverplichting van 1 miljard euro per jaar (bij maximumbedrag 5ct per kWh) voor het stoken van bos, de vernietiging aanwakkert van tienduizenden hectares groen. Met 1 kerncentrale van ongeveer 500 MW zou je niet alleen 112 miljoen euro subsidie per jaar besparen, ten opzichte van een houtstoker. Maar dat zou ook 8000 hectare groen per jaar schelen.

Een centrale van 60 MW als die van Eneco kan ongeveer 5 miljoen MWh energie leveren per jaar. Eneco ontvangt dan bij 5ct per kWh – met correctiebedrag 1,7ct- een jaarlijkse SDE+subsidie van 33 x 5 miljoen = 155 miljoen euro….

Ook als ik te hoog zit (ze produceren niet continue op vol vermogen) moet je in die ordegrootte denken; tenminste 100 miljoen euro subsidie om je plantsoengroen te verstoken. Hoe gek ben je dan?

Vadertje Staat weet alles van economie

Eneco is het partnerbedrijf van Wereld Natuur Fonds; Eneco.  Die helpen Eneco groen wassen.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF)

De PR-afdeling van Eneco zal nog heel wat ‘draagvlak’ moeten bouwen bij hun subsidieproject Lage Weide. Er is namelijk geen enkele rationele reden om hun gesubsidieerde houtstoker Lage Weide tot ‘groene’ energie te bestempelen, wat bezwaarmakers overigens in 2015 al vaststelden.

Het broedhabitat dat Eneco per jaar in Lage Weide voor subsidie opstookt; 1700 hectare groen per jaar

We vatten hier samen, waarom Eneco op zijn best ‘Bullshit’ verspreidt volgens de gisteren behandelde definitie van Harry G. Frankfurt. Wie bullshit verkoopt, die geeft er niet om of ’t waar is of niet; als je er maar mee wegkomt.

Op zijn slechtst liegt Eneco; dan weet je best dat het onwaar is wat je zegt. Maar via marketing (professioneel liegen) probeer je mensen daarvan weg te leiden. Het CO2-vrije alternatief dat alle bos laat staan EN een factor 200 meer ruimte spaart ten opzichte van ‘duurzaam’ is er ook: wij Ecomodernisten bepleiten kernenergie. Het is dus niet zo, dat Eneco geen andere keuze heeft.

Ze zijn zelf verantwoordelijk.

Ook de KNAW onderstreepte mijn analyse

Ook de KNAW is vernietigend over ‘Biomassa’, zie hierboven. Wanneer Eneco wel protest van milieuorganisaties aanhaalt ‘omdat natuur in de verdrukking komt door plantages’, waarom dan zo laatdunkend over het eigen groen in de eigen stedelijke omgeving? Bij de volumes die Eneco vraagt, 1000-2000 hectare groen per jaar, is het onmogelijk dat je met een paar snoeitakjes klaar bent…

Ook die term ‘reststromen’ en ‘restmateriaal’ is slechts een PR-truc uit het handboek voor Spindoctors; het ‘toegeven van kritiek’ om alsnog door te gaan met wat je van plan was.

‘Reststromen’ zijn een PR-kreet bedacht door ‘Communicatie’-adviseurs,

De volgende 4 punten zijn onweerlegbaar waar, punt 5 is een logisch gevolg:

 • a. Er is GEEN CO2-uitsparing ten opzichte van aardgas of kolen, omdat het verbranden van hout een miljoenen-factor sneller gaat dan het bijgroeien (en dus het weer opnemen van die CO2). Wat je opstookt blijft dus tientallen jaren als EXTRA CO2 in de atmosfeer, terwijl Eneco ondertussen per jaar nog 1000-2000 hectare bos extra opstookt
 • b. Had je het bos niet gekapt, of enkel verwerkt tot mooi hout, dan was die CO2 per definitie niet uitgestoten. De controle-situatie, je nullijn (referentie) is niet ‘gekapt en opgestookt bos’ maar ‘bos dat je laat staan’. Ontbossing is een ecologisch probleem, geen klimaatoplossing.
 • c. De centrale stimuleert de kaalkap van provinciaal groen in Utrecht omdat ze in de ordegrootte van 1000-2000 hectare groen PER JAAR nodig hebben.
 • d. ‘park-, plantsoen-, en bosonderhoud’ kunnen nooit voor 1000-2000 hectare aan biomassa leveren, tenzij je ‘onderhoud’ verruimt tot ‘kaalkap’
 • Vraag schept aanbod; met zoveel subsidie wordt nu ook plantsoen-groen gerooid dat anders bleef staan.

Waar kan ik straks nog ‘Hoe’roepen? Jonge ransuil, pas uitgevlogen in mijn prachtige dorpje Langweer

‘Bio’, de meest destructieve vorm van ‘groene’ energie
We lieten  al zien dat wanneer je- zoals in de Eemshaven (Groningen) een grote kolencentrale (bv 1311MW) ombouwt tot houtstoker, dat die PER UUR 6- 13 hectare bos op stookt. Een volgroeid bos- zoals ik dat uit Amerikaanse statistieken haalde- bevat per hectare ongeveer 100 ton biomassa per dag. Dat zou een halve tot hele Veluwe per jaar zijn.

Ook Martijn Katan rekende die kaalkap voor ‘het klimaat’ al voor in NRC Handelsblad (16 november), hij kwam op 10 000 ton hout per dag. Dus, 100 hectare bos per 24 uur, dus dik 4 hectare per uur..

In die ordegrootte van groenverwoesting moet je het zoeken, wanneer je uit naam van ‘het klimaat’ van aardgas en kolen overstapt op de stook van houtig gewas. Zonder dat je CO2-winst hebt, behalve dan op papier.

Zo jagen ze hier in mijn parkachtige dorpje Langweer ’s nachts

We lieten ook zien dat een met Eneco vergelijkbare gesubsidieerde houtkachel van Staatsbosbeheer in Purmerend wel 1000 hectare bos op stookt per jaar. En dat ze juist 150 duizend ton CO2 uitstoten, veel meer dan wanneer je op aardgas zou stoken. Daarnaast stoten de tientallen vrachtwagens per dag vele kilotonnen CO2 uit.

‘Onderhoud’? In mijn dorpje verdween ook ongeveer 10-20 procent van het volwassen bomenbestand in 8 jaar; klagende burgers zijn vaak de drijfveer (‘takjes op de stoep, blaadjes in de dakgoot’. Mensen die liever wat hangend achter de breedbeeld-tv op hun dood wachten

Resthout, een PR-kreet bedacht door ‘Communicatie’
Dus in die ordegrootte van groendestructie- die Eneco uit de buurt van Utrecht zegt te halen uit ‘reststromen’- 1700 hectare kaalkapgroen, moet je het zoeken als Eneco opgeeft 170 kiloton per jaar te verbruiken.  Het is onmogelijk dat je zo’n volume uit ‘reststromen’ kunt halen die al grotendeels benut worden, tenzij je extra ‘reststromen’ maakt. 

Vraag + subsidies scheppen aanbod

De term ‘resthout’ lijkt door de afdeling Communicatie bedacht om ‘draagvlak’ te maken. Ze ook het door ‘Concerncommunicatie’ van Staatsbosbeheer bedachte opschrift op de Truck van Staatsbosbeheer dat IT-lezer Ietkje Geerligs me opstuurde;

De foto die Ietkje Geerligs aan Interessante Tijden stuurde zegt genoeg; wat is hier ‘resthout’ aan ordinaire kap van bos?

‘Reststromen’ zijn gewoon de ordinaire kaalkap van bos, boslanen, parken, iedere vogelvrij verklaarde boom die plots ‘onveilig’ heet; en dat ‘frame’ je dan als ‘onderhoud’.

Waarom kun je een bos niet gewoon met rust laten? Als wandel- en recreatiebos hebben bomen in ons overbevolkte landje veel grotere waarde, dan wanneer je het opstookt omdat je de subsidies van RVO wilt toucheren. Waar we een grote mond hebben over ‘het Amazonewoud’, ontbost Nederland ondertussen weer dankzij averechts subsidiebeleid.

Al 8000 hectare bos verdween van 2014-2017, ook vanwege ‘natuurherstel’, waarvoor natuurclubs SNL-subsidies krijgen.

‘Onderhoud’? Of gewoon kaalkap, als vervanging krijg je halfdode staakjes terug

Overal in heel Nederland kun je de kaalslag zien, gemeentes die het kapvergunningenbeleid versoepelen door alle niet tot ‘monumentaal’ verklaarde bomen vogelvrij te verklaren; dat je voor kap geen vergunning nodig hebt. Langs de A6 door de Noord Oost Polder en de Flevopolder verdwijnen complete bos- en boomlanen.

En op de kaprol staan verder alle prachtige monumentale bomenlanen langs B-wegen, die plots ‘onveilig’ heten. Alsof plots niet ‘te hard rijden waar dat niet kan’ het risico levert, maar de boom.

Waar kan ik mijn uiltje nog knappen als Eneco haar zin krijgt?

Ook in mijn dorpje Langweer verdween sinds vestiging 8 jaar geleden tenminste 20 procent van het bomen- en struikenbestand. De gemeente Skarsterlan (nu Friese Meren) bezuinigt op het stedelijk groen, en vervangt het geruimde groen voor minimalistisch ‘onderhoudsvrij’ spul.

Er is een veel frissere kijk op ‘duurzaamheid’ mogelijk en natuurbeleid dan wat milieuclubs leren; zie www.ecomoderisme.nl; kernenergie nu!

Een laan met prachtige lijsterbessen kreeg een serie halfdode esdoorntakjes als vervanging, twee kastanjes in mijn straat van 50 jaar oud sneuvelden en kregen een halfkaal prozacboompje als vervanging (‘moeraseik’), 2 platanen om de hoek werden gekapt, een berk.

Het minimalisme regeert juist bij datgene wat de wereld mooier maakt, het groen dat je omgeving opkleurt. Terwijl we tegelijk miljarden euro’s tevergeefs spenderen aan negativiteit, zoals opgeblazen angst voor catastrofes.

‘Bosonderhoud’ 🙂

..

Bij vestiging voorkwamen we met wat kroeg-genoten nog net dat het kerkbestuur de lindebomen rond de kerk zou kappen uit zuinigheidsdrang. De nieuwe natuurbeschermers, dat zijn mensen die voor hun eigen omgeving opkomen. De Postcode Loterij-miljonairs als Natuurmonumenten en Eneco-partner WNF zijn moreel failliet.

Standvogel van Friese dorpjes, de parkachtige oases in het kale boerenland

Maar toch, gelukkig, bij het uitlaten van de hond ’s nachts bij de begraafplaats kon je ‘m nog horen, de ransuil. ‘Hoe, hoe’. Omdat ons dorpje zo parkachtig was en nog is, houdt de uil hier stand, zie je ‘m ’s zomers ook in de prachtige dorpsstraat in de lindes ‘roesten’ (slapen) terwijl de toeristen er onder door lopen.

We hebben hier ook geen kansenjongeren; wanneer je hier een neger ziet denk je bijna van ‘hah, een neger‘ dat ’t wel een leuke moet zijn.

Machtig beest toch? De ransuil van Langweer

Op een weldadige manier lopen we dus ‘achter’ op de Randstad. Ja, ik maak reclame voor Langweer, dat de prijs van mijn huis mooi opdrijft. 🙂 Dat je nog in die mudvolle Randstad wilt zitten. En dan zijn jullie daar ook straks je resterende groen kwijt, omdat Eneco dat wil opstoken voor 100 miljoen euro subsidie per jaar. 

Veel plezier daar.

3 Replies to “Subsidiekachel Eneco maakt van Ransuil zeldzame Kansuil”

  1. @Renate; dit delen met iedereen die je kent, geen Postcode Loterij-loten meer kopen (financiering van de PR), geen VVD of andere kartelpartij stemmen, Ecomodernist worden, zelf groen beheren, Vogelbescherming Nederland opzeggen (hun voorzitter Nicolai is Eneco-commissaris)

   Actie voeren bij Eneco, wij hingen ook spandoeken ‘kappen met kappen’ bij Lindes op de kaprol in Langweer

   Een hele combinatie van dingen, DE oplossing is er niet, maar veel kleine stapjes bij elkaar maken toch verschil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *