Finse sprookjesheld uit Kalevala voorloper Prins Bernhard

Een Finse Datsja op de Kvarken Archipel

Ook Wageningen heeft – net als Langweer- een tweedehands boekentempel, ‘De Beschte’, met krakende houten vloer en de geur van tot stof vergaande boeken, aangelengd met muizenpis. Dat gevoel van thuis komen. Bij intree vind je een echte Wageningse heks (voor de slechte verstaander; dat is positief) die Bob Dylan draait en Jeff Buckley,

De hond van de Wageningse boektempel kreeg even ruzie met terrier Trudy, vierbenige metgezel die ook altijd wat te eigenwijs en vrij met haar krulstaart in de lucht rondloopt en doet of ze de baas in huis is. Hier was deze Collie territoriaal.

En vervolgens ga je gewoon rondslenteren tussen kasten met meters hoog opgetast de literatuur in vele verdiepingen.

De zelfde Finse Datsja van andere hoek

Tussen de boekenmuren met Wageningse onderwerpen, van Botanie tot Bodemkunde, daar kun je dan in zo’n zaak tegen de Kalevala aanlopen. Een dichtbundel van gezangen, opgedeeld in 50 ‘runen’, uitgegeven door ‘Uitgeverij Vrij Geestesleven’ in Zeist. De Finse versie van wat de Gebroeders Grimm bij de Romantische Duitsers deden;

Het bedrijven van geestelijke archeologie. Dat je in verre uithoeken bij geisoleerd levende natuurvolken nog mensen zou vinden, die iets van het Heidendom in hun tradities bewaard zouden hebben, van christelijke smetten vrij.

..Elias Lonnrot (1802-1884) tekende Finse volksverhalen op, rondreizend door het land van Duizend Meren. Als hij ze niet stiekem zelf verzon, zoals bij onze Friese nep-Edda die Cornelis Over de Linden vond in 1864; De Oera Linda, de oorsprongsgeschiedenis van het Friese Volk die hij uit eeuwenoude geschriften zou hebben opgeduikeld.

De literatuur voor vandaag

Bloed en Bodem, reuze progressief
Het Romantische Nationalisme kwam op in de 19de eeuw, als vorm van volks-emancipatie. Bloed en Bodem was toen heel progressief, de natuurlijke volks-karakteristieken ophemelen inclusief de natuur die dat volk vormde. Lonnrot is bij de Finnen een culturele volksheld, net als de romantische componist Sibelius die bij het Finse bos- en merenland de soundtrack leverde.

Zeg maar de Finse Wagner die ook van die ‘soundscapes’ kon leggen, atmosferisch.

De Kalevala laat een held gewoon weer held zijn. Iemand als Lemminkainen die lekker onbekommerd kan bier zuipen, vijanden afslachten en de meisjes kan neuken. Gewoon zoals ’t hoort maar dan wat anders geformuleerd uiteraard…

Het land van 1000 meren, die ontstaan uit de Baltische Zee doordat het land omhoog veert sinds de IJstijdgletsjers verdwenen (glaciale uplift)

De Finnen bliezen dus ook een deuntje mee in het romantisch volks-nationalisme dat wilde teruggrijpen op het voor-christelijke verleden. Dat diende de emancipatie van natiestaten. Het land werd steeds door de Zweden geregeerd aan de Westkant, en Karelie (Oost) stond meestal onder de knoet van de Russische Tsaar.

Land van duizend meren, die ontstonden doordat het land uit zee oprijst. Dankzij het verdwijnen van gletsjerijs veert ’t land omhoog

De meeste Finnen in West Finland spreken ook nog Zweeds, wat nog enigszins verstaanbaar en leesbaar is. Aan het Fins kun je geen touw vastknopen, het klinkt een beetje als dronken kalkoengeklok en is meer verwant met het Hongaars.

Je hebt er prachtige meisjes, frele blond met blauwe ogen met een licht Slavische oogopslag.

Lieftallig lachend, dat je direct kriebels krijgt. Althans, zo kan ik me het meisje van het hotel in Espoo nog herinneren. Links liberaal gezever over ‘gelijkheid’, politisering van de menselijke natuur geurt naar De Dood/D66 en ambtenaren.

Maar mooie jonge hindes, dat is toch heerlijk, het vrouwelijke volledig andere, proton en elektron.

De fusie die nieuw leven brengt. Hoe ‘ik wil neuken’ in het Zweeds klinkt; ‘Jog onsker a Knolle‘; in ’t Fins is ’t misschien gewoon ‘Nokia?’ ­čÖé

Van de mobiele telefoons;

Nokia
De Finnen bouwden hun economie afgelopen eeuw op uit de industriele bosbouw, ze zijn de leveranciers van de papierrollen van Nederlandse kranten. Zo vonden ze ook de mobiele telefoon uit in het rustieke dorpje Nokia.

Bosbouwers die in afgelegen gebied met elkaar in contact wilden staan via de mobilofoon. Die oude Nokiafoons, ze zijn nog steeds onverwoestbaar en de batterij gaat een week mee. Kom daar bij een zogenaamde ‘smartphone’ eens om. Zulke vondsten weerspreken het idee dat iedere nieuwe uitvinding beslist ook ‘slimmer’ is, laat staan dat mensen nu slimmer zijn dan vroeger.

Veel Heidense volksverhalen zijn kort samen te vatten; men slaat elkaar de hersens in, en uit wraak slaat de overgebleven wederpartij de ander de hersens in. Degene die het meest effectief de ander de hersens inslaat is dan ‘de held’ van het verhaal. Vermoord 1, dan ben je moordenaar. Vermoord hele volksstammen, dan ben je veroveraar.

Het meer van Nokia, zo ziet ongeveer heel Finland er uit

Daartussen heb je dan nog wat onwaarschijnlijke verhalen die men dan als ‘mythologie’ bestempelt.

Zoals over het wereldei, waaruit 7 reuzen worden geboren die in een arend veranderen, waarna uit hun schijt de aarde gevormd wordt, die openbarst tot een wereldstroom, met 6 dwergen en 10 trollen die het met elkaar doen waarna er 16 helden worden geboren die het weer met elkaar aan de stok krijgen, na een lange zeiltocht over de wereldzee die begint bij de bron der oorsprong in het Middenaarde-rijk..

..zzzzzzz.

Welke reus het met welke reuzin deed, of welke elf nu weer ruzie kreeg met deze of gene dwerg nadat hij door toverij in een raaf veranderde en de dochter van de elf – of was het een f*cking dwerg schaakte- je raakt de draad kwijt.

Finse jongeren in de uithoek van het land, Kvarken. De meeste jeugd trekt weg, net als in alle Europese plattelandsgebieden

Lekker Bier Zuipen
.. de verhalen zelf, of het nu de Edda is of iets anders, ze konden me nooit echt bekoren, als kennisjunkie die veel boeken diagonaal leest op zoek naar harde substantie. Maar dan slaan we de Karevala open, en kunnen op bladzijde 136 slechts instemmend knikken, wanneer de meisjes- zoals het hoort- bij het feest het bier opdienen in de 21ste Rune;

Wat geschiedde met het bier nu, wat wel sprak het welgerijpte toen het nabij de zanger die zijn roem nu moest gaan zingen, toen het Vainamoinen (de held van het epos RZ) sinds de oorsprong meesterzanger, die de kunst verstond van ’t zingen, allerbeste toverzanger?

Duchtig dronk hij uit zijn bierkruik, sprak daarbij toen deze woorden;

Typisch Scandinavisch pionierslandschapje nadat de rotseilandjes uit zee rijzen

Bier, voortreffelijkste der dranken, maak de man niet zinloos dronken, zet de mannen aan tot zingen, laat de gouden kelen klinken. Laat de gastheer niet verbaasd staan, laat de huisvrouw niet zo spreken:

Reeds verwelkt zijn alle liederen, stom geworden zijn de tongen; hebben slecht wij ’t bier gebrouwen, slappe drank wellicht geschonken, dat de zangers niet gaan zingen, dat de dichters zich niet roeren, gouden gasten niet lawaaien, dat zelfs zwijgt de jubelkoekoek.

Dit is de grootste samenscholingsplaats van kraanvogels van Noordwest Europa, een oude meteorietkrater

Meerdere harde waarheden staan hier verwoord. A. Van het drinken van lekker bier word je vrolijk, los, je functioneert gewoon beter. B. Bij vreugde hoort gezang, zoals je ook in de auto kunt zingen of onder de douche.

Ooit met de Wageningse bosbouwstudenten-vereniging togen we naar Brussel, om- met bier doordrenkt- in het cafe Le Forestier een Karaoke-show te geven. Eerder hadden we in het Zonienwoud gebivakkeerd, en bij een stoffige universitaire catacombe een xylotheek bezocht; een voorraad van hout-samples die om onderzoek vragen.

..maar dan met gebrek aan jonge onderzoekers.

De Replotbrug naar Kvarken. Het water staat in verbinding met de Baltische Zee

Nu stond je daar dan op het podium, in het holst van de nacht ‘Losing My Religion’ te verkondigen van REM, maar dan zonder enige remmingen. Heilig ervan overtuigd zijnde dat ’t wel goed moest klinken, een Wallonier complimenteerde ons nog ‘You’ve Got Balls’ .

In de 26ste en 29ste Rune van de Kalevala komen we de andere held tegen, Lemminkainen, die doet wat een held doen moet. Vijanden slachten en de meisjes neuken, pardon ‘bekennen’, als hij naar het Noordland op ontdekkingsreis gaat, gedreven door scheppings- en veroveringsdrang. Tussen de vuilbomen en ‘jeneverbes-loten’, daar spreekt de held.

Moeilijk is in Noordland’s huizen, in Sariola’s gewijde ruimten, 1 te vinden die wil vechten, zelfs aanschouwen wil deze zwaardkling.

Lemminkainen, onbekommerd hij, de mooie Kaukomieli, trekt nu aan het dierbaar krijgshemd, legt nu aan de wapenrusting, tot zijn knecht spreekt hij deze woorden, laat op deze wijs zich horen, tuig het edel strijdpaard op nu, dat ik naar het feestmaal rijde, naar ’t gelag van Lempo.

Overal vissende Finnen

…en de meisjes neuken
Paganisten en de generatie ’68 zagen in het christendom en het jodendom een ‘anti-leven’-filosofie. Het onbekommerd uitleven van je geslachtsdrift en vechtlust zou pro-leven zijn. En zo komen we dan in Rune 29 terecht bij de volksorgie die Lemminkainen aanricht op reis, als Fins-Heidense variant op Mick Jagger.

De lustige zanger die met toverij overal de overvloed doet vloeien. Zijn zang werkt betoverend;

maakte zand tot blanke parels, stenen gingen helder glanzen, bomen gingen rood zich kleuren, bloemen straalden nu met goudglans. Verder zong nog Lemminkainen, toverde op het erf een bron daar, op de bron een gouden deksel, op de deksel nog en emmer, dat de jongens konden drinken, en de meisjes de ogen wassen.

Je kunt er veel snoek vangen

En zo zingt hij zich de meisjesbedden binnen

Maagden van het eiland spraken, alle meisjes spraken aldus; in de kamers ben je welkom, op de hoeven mag je komen, breng naar binnen toch je woorden, breng ze in de warme woning. Lemminkainen, onbekommerd, als hij binnen is gekomen, tovert kruiken dan te voorschijn,l langs de lange kant der tafel, kruiken vol met bier zo schuimend.

De vuurtoren stond eerder aan de Baltische Zee, maar het land is inmiddels een meter omhoog geveerd

Na het bier met ‘welbehagen’ te drinken

…gaat Lemminkainen wand’len door de dorpen, d’ een na d’ ander. “t Stemt tot vreugde alle maagden en verrukt de schoongelokten; hoefde slechts zijn hoofd te wenden, mondjes kwamen tegemoet hem, hoefde slechts zijn hand uit te steken, of zin hand werd reeds gegrepen. Zwierf in ’t nachtelijk uur nog rond zelfs, in zo menig duister hoekje

Want er was geen enkel dorpje, waar geen tiental hoeven waren en er was geen enkele hoeve waar geen tiental dochters waren en er was geen enkel meisje, geen van moeders lieve dochters, naast wie hij niet gelegen had.

Hij bekende duizend bruiden, en hij sliep met honderd weeuwtjes, van de tien was er nog geen tweetal, van de honderd nog geen drietal, die hij ongerept als meisje, onbeslapen liet als weeuwtje.

Het typische Finse landschap vanuit een watervliegtuigje’. Zo zie je hoe ’t ontstaat. Doordat het land uit zee omhoog veert met 1cm per jaar ontstaan eilandjes, waarop bos gaat groeen

Alles is Geilheid, niets dan najagen van de Hinde
Dat -inclusief de titel van deze paragraaf die Prediker persifleert- klinkt wel wat vrolijker dan menig verhaal uit ’t Oude Testament, laat staan wanneer je zoals vorige week Prediker bespreekt. Dat alles ijdelheid is en zo, niets dan najagen van wind.

Die constatering kan ook een kwestie van stemming zijn, die als sneeuw voor de zon oplost als je wat flirt met de Haarlemse serveerster van H41 met heerlijke volle billen en vrouwelijke energie.

Het vliegtuigje waarmee we het Finse luchtruim kozen

Er is 1 oud fregat van D66 dat Lemminkainen onbeslapen laat op ’t eiland, zo’n verbitterde halve kerel met lippenstift. Zo lezen we op bladzijde 195;

Aldus bracht daar Lemminkainen , hij, de montere, wl de tijd door van een drietal mooie zomers, in de dorpen van het eiland, tot de vreugde aller maagden, tot verrukking aller weeuwtjes. Liet slechts 1 vrouw, Kajsja Ollongren zonder vreugde. Dacht reeds na over zijn terugreis, weer te keren naar zijn thuisland, toen de arme oude juffer kwam en tot hem sprak de woorden

Lieve Kauko, mooie jong’ling, wil je niet aan mij ook denken, dan wens ik dat als je vertrekt weer, dat je boot op rotsen vastloopt.’

En zo gaan de eilandjes over in de zee

En zo ontstond daar, bij die ene verbitterde oude en door de held Lemminkainen afgewezen vrouw in het Scandinavische Noordland de voedingsbodem voor feminisme en gender-ideologie.

Moraal van het verhaal; Je seksuele energie, Eros kun je destructief maar liever constructief aanwenden als scheppende kracht. Dat kan ook op celibataire wijze, zoals Benedictijnen deden voor de seksualisering hele kloosters tot homo- en pedonest maakte. Of zoals Sigmund Freud deed na zijn 40’ste, dat je al die scheppingsdrang in werk omzet.

Wat heeft Freud zo via woorden-toverij een eeuw lang de geesten van mensen als territorium bezet. Al die mensen die meenden dat met geleuter over je jeugd je van iets ‘bevrijd’ zou raken. Je kunt dus niet alleen via je zaad nieuw leven laten voortleven. Ook datgene wat uit je pen spuit kan generaties later nog levens besturen, de afstand van de tijd overbruggend.

Wat de Finnen betreft, luister ook nog even Amorphis, death/folkmetal over de volksverhalen uit het land van de duizend meren. Van een half jaar in het donker zitten ga je brullen over dwergen, trollen, kobolden en verlangen naar het Noordland waar alle boerenmeisjes je hun bed in trekken.

Want ’t bier is in modern Finland onbetaalbaar geworden en stedelijke meisjes kregen een tik van de feministische molen. Dat je geen Lemminkanen meer kunt zijn maar stofzuigersukkel die op papadag met baby in de buidel rondsjokt achter een halve kerel aan met linkse sympathie├źn.

De hel op aarde zeg maar…

One Reply to “Finse sprookjesheld uit Kalevala voorloper Prins Bernhard”

  1. Tja je schrijft { een weetje} en mooie prachtige dingen op. wat een mens tegenwoordig niet kan of wil begrijpen{.Effe in gewone taal.} in het kort de zee trekt zich terug .{ ps je schrijft tegenwoordig wel heel moeilijk voor het gros on leesbare stukken…of ligt het soms aan mij?} zijn mijn cellen ook al aangetast door alle gif en Electro mag straling.. gebruik geen mobiel en eet geen pakjes Groet van Paulien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *