Zeewindfarm Gemini (4 miljard euro subsidie) klassieke energie-‘bullshit’

Staan ze alWEER stil?

SAMENVATTING:
Vandaag in de Online Cursus Bullshit-detectie pakken we het heikele onderwerp ‘duurzame’ energie. Voor 0,2-0,4% van het energie-eindverbruik in Nederland (vandaag 0%) betalen we 4 miljard euro subsidie bij Zeewindfarm Gemini van Van Oord en HVC (mei 2017 officieel geopend).

Pieter van Oord (Van Oord Offshore = aandeelhouder) claimt 475g CO2/kWh energie te besparen (wanneer ze op 330MW draaien), dus alsof zijn windmolens (600 MW opgesteld vermogen) een even grote gascentrale vervangen.

Maar; is dat ook waar? Vervangt een windturbine wel fossiel vermogen? En rechtvaardig je zo de publieke besteding uit naam van ‘het klimaat’?

 Windenergie-voorbeeldland Duitsland had met een windmolen-hoeveelheid (in vermogen) van 42 Gemini’s in 2009 echter een VIJF MAAL HOGERE CO2-productie per kWh 497 g CO2/kWh), dan kernenergieland Frankrijk. (86 g CO2/kWh)

Terwijl het aandeel fossiele energie in de Duitse mix vanaf de jaren ’90 NIET daalde maar gelijk bleef. Terwijl het windvermogen verduizendvoudigde van 50 MW in 1990 naar 50 000 MW in 2017. (83 maal Gemini)

Wel zag je het fossiele energieverbruik aanvankelijk vanaf de jaren ’80 dalen toen de Duitsers (net als de Fransen) meer kernenergie in gebruik namen. Op zijn best is de claim van Van Oord dus Bullshit, hij komt er mee weg en niemand vraagt ‘m bewijs te leveren. Datzelfde geldt voor alle windmolenaars die een CO2-reductie opgeven. 

Vanuit het perspectief van private zelfverrijking voor Pieter van Oord (Van Oord Offshore) en de Alkmaarder Afvalboer HVC is Gemini het beste project uit de Nederlandse geschiedenis. U vraagt, wij graaien…

Gemini betekent ‘tweeling’, dit is een Siamese Tweeling. Publieke Miljardenroof is de Siamese Tweeling van ‘Duurzaam’

Tweeling (= Gemini) zonder borstkas
De definitie voor Bullshit is ‘ergens mee weg proberen te komen, geen achting voor waarheid’ (Harry G Frankfurt 2005). Het maakt je domweg niet uit of iets waar is, als ’t je maar persoonlijk voordeel geeft.

Het enige ‘leuke’ aan deze aflevering van de online cursus Bullshit-detectie is het verhaal achter het sterrenbeeld Gemini, Latijn voor ‘Tweelingen’. Van tweeling-broeders Castor en Pollux, waarvan de 1 onsterfelijk was, de ander niet. Toen Castor dood ging, vroeg Pollux aan Zeus; mag hij niet in mijn onsterfelijkheid delen. En sindsdien hangen ze dan als sterrenbeeld aan het firmanent. Oohhhh. Gossie.

Voor we het technische gedeelte (waarheids-gereedschap) oppakken, leg ik eerst uit dat je als professionele Bullshit-detector bij waarheids-VERLANGEN begint. Zie mijn bespreking van Men Without Chests van CS Lewis (1943), de schade door modernistische educatie. Anders blijven we langs elkaar praten, wanneer de WIL er niet is om elkaar op objectieve wijze te verstaan.

De ervaring leert dat dit onvermogen tot eerlijke discussie bij kwesties als ‘duurzaamheid’ meer regel is dan uitzondering. Dat heeft alles met modernistisch en seculier massa-onderwijs te maken dat vooral de nadruk op ‘ik’ legt en opportunisme.

Zonder Het Goede, Ware en Schone- Klassieke Waarden, Objectvisme- blijft subjectivisme over, het gevoel over jezelf als maat van alle dingen.

Je intellect (waarheids-gereedschap) gebruik je zonder Hart (waarheids-Verlangen) voor animaal opportunisme (het dier in je, lichaam). Als wij ermee wegkomen is het ‘goed’; Hebben we de distinctie waarheids-verlangen en waarheids-gereedschap gevat? Goed zo! Lees vooral ook The Abolition of Man van ZIENER CS Lewis (1943); hij voorspelde hoe mensen nu zouden zijn…

Gemini, Castor en Pollux; altijd elkaar’s backup nodig….

Kafka bij Klimaattribunaal (schuldig tot tegendeel bewezen)
De Tweeling dus, Gemini, altijd een Fossiele Backup nodig…:-)

Astrologie en duurzaamheid liggen in elkaars verlengde, je moet er in geloven. Volgens de Telegraaf-Horoscoop van dinsdag kan een Tweeling deze week personen bereiken die hij eerder onbereikbaar achtte.  De kans dat sterren op lichtjaren afstand mij een naakte Carola Schouten (Minister LNV met grote karakters) brengen, het is niet uit te sluiten. Erg waarschijnlijk is het niet.

Toch zijn er overeenkomsten tussen Astrologie en de huidige klimaat-discussie. Neem de toepassing van het voorzorgprincipe ( = omkering bewijslast, Kafka; schuldig tot tegendeel bewezen) bij klimaat-catastrofisme. Bewijs jij ons maar 100 procent zeker dat er GEEN 4-6 graden opwarming mogelijk is. Dat is wat de Urgenda-adepten maar ook overheids-ambtenaren succesvol als politiek middel gebruiken.

Het is een retorische truc, omkeren van bewijslast, die niets met wetenschap van doen heeft. Dat 100 procent waterdichte bewijs van het tegendeel KAN niemand niet leveren, in de wereld van onbegrensde mogelijkheden.

Die 100% zekerheid bestaat niet in het Universum, alleen probabiliteit/kansrekening (zie ook de multiverse-theorie). Daarover morgen meer bij bespreking van kwantumfysica, natuurkunde’; echte wetenschap die toch wat hoger staat dan de klimaatastrologie die huidig beleid rechtvaardigt.

Mail uw Bullshit-detector Rypstojeweski om Stierenfecalien uit uw organisatie te halen, zodat Waarde met grote W voorop kan staan in de Neo-Klassieke Tijd van Echtheid…Rypke@interessantetijden.nl

Geloven doen we in De Abdij, nu gaan we rekenen (met intellect, waarheids-gereedschap)
De ware Bullshit-detector oefent de balans tussen waarheids-verlangen (hart) en waarheids-gereedschap. (intellect). En voedt zijn lichamelijke gastrische mens met lekker abdijbier.

Geloven (zo aards als de borsten van Carola) doen we hier als Rechtse Hippie (RIPPIE) in de Triniteit van Vader, Zoon, Heilige Geest die samen ook de complete mens verbeelden als Drie-eenheid. De Triniteit van de mens die CS Lewis verbeeldde luidt als volgt, geven we met zijn christelijke equivalent.

 1. Geest/Intellect (Vader)
 2. Ziel/Hart (Heilige Geest, Inspiratie)
 3. Het lichamelijke, animale.(het vleesgeworden woord Jezus)

De Triniteit van de complete mens bij CSLewisdoodle gevisualiseerd

Waar we vanuit 2 startten, waarheidsverlangen en gerechtigheid komen we nu bij deel 1 van ons 3-ledig mens zijn; je intellect gebruiken, waarheids-gereedschap… De kille calculator om feitelijke bullshit als virus op te sporen. Het is vandaag meteen BINGO, want de klimaat-catastrofe vermijdende turbines van Gemini staan allemaal stil. 🙂

Opbrengst in vermogen van Gemini bij schrijven; 0 MW

Opbrengst Gemini vandaag: 0 MW
Je kunt de productie van Gemini op het web volgen bij Livemegawatt.com.

Momenteel leveren ze 0 Megawatt vermogen, ze staan ijdel in de zuidenwind bij een golfhoogte van 60-70cm. Al zijn die golven nu bij eindredactie een paar uur later al verdubbeld (143 cm)

Zoals bij alle ‘duurzame’ wiebelstroom is het opgewekte vermogen een moment-opname die per minuut kan wisselen. In doorsnee maanden leverden ze ongeveer 200 MW gemiddeld aan vermogen (zie andere screenshot Gemini APP). Dus 1/3de van hun maximale vermogen van 600 MW, een productie factor van 1/3de. Dat is normaal.

Die kun je downloaden

Dus in een jaar leveren ze bij 1/3de van vol vermogen (productiefactor) 1,75 Terrawatthour aan stroom, evenveel als wat een kassencomplex in het Westland met WKK-gasinstallatie kan leveren maar dan ZONDER subsidie. Dus publieke investering van 4 miljard euro leunt uitsluitend op het klimaat-argument.

De bewering waarop het verdienmodel van Gemini leunt is als volgt:

 1. Gemini vervangt fossiel vermogen (als het waait en het energie-systeem behoudt gelijke efficientie met wiebelstroom)
 2. Gemini spaart zo CO2 uit en voorkomt een catastrofale opwarming

  CO2-emissie voor kolen/kWh en gas/kWh

We kiezen  het allerergste klimaat-scenario, Urgenda in het kwadraat. (puntje 1 in schema)
In bullet 2 staat ‘catastrofaal’ cursief. Je moet wel geloven dat CO2-verdubbeling tot het slechtste-zaak-scenario leidt om zulke investeringen als ‘De Energietransitie’ tot publieke zaak te maken. En niet een luizige 1-2 graadjes die netto gunstig zijn. Ruim vallend binnen natuurlijke klimaatvariatie van het Holoceen (tijdvak van mensen sinds laatste IJstijd).

Anders wordt ’t problematisch om voor 200 MW vermogen wel 4 miljard euro subsidies te spenderen. Blijkbaar is er hier een heeeeeel urgente zaak, en is Gemini DE oplossing.

In de wereld van onbegrensde mogelijkheden geven we ons hier als Bullshit-detector gewonnen, dus op punt 1 (Wetenschap, hoeveel?) van ons 4-niveauschema tegen spraakverwarring(wetenschap, hoeveel). Het ramp-scenario is het meest onwaarschijnlijk, 2 graden is al sinds de klimaat-conferentie van 1961 in New York het meest waarschijnlijke.

Maar niets is onmogelijk voor hen die willen, zeker wanneer je milieubeleid uitgaat van het voorzorgprincipe (omkering bewijslast. Jj moet 100% bewijzen dat Milieu-ambtenarij GEEN gelijk heeft). In zo’n opinieklimaat heeft klimaatdiscussie geen zin. Wij gaan voor minstens 6 graden opwarming; als Urgenda zegt ’t wordt wel 8 graden doen we er nog 4 bij op. Waarom geen 12 graden!!!!

En dus – de nakende catastrofe van plotse opwarming van 6 graden onderstrepend- stappen we over op puntje 2. Hoe kunnen dan we dan zo goed mogelijk doen  (zoveel mogelijk fossiel vermogen vervangen) per euro

Altijd prijs; in welke arena vindt het gesprek plaats? Vandaag gaat ’t over niveautje 3

Punt 2: goed doen per euro?

 • Kernvraag rendement beleid (puntje 2 van 4-niveauschema) Bedrijf je effectief klimaatbeleid met 4 miljard euro voor gemiddeld 200 MW wiebelstroom, 0,2-0,4% van het nationale eindverbruik? (afhankelijk van hoe hard de wind waait)

Gemini-uitbaters claimen ongeveer 800 duizend huishoudens stroom te leveren. Op de APP zie je ook zo’n huisje staan. Maar omdat windstroom betrouwbaar is als het weer (en de mens..) mag je dat natuurlijk niet zeggen. Het is heel goed mogelijk dat door extra wiebelstroom uit wind geen enkele of nauwelijks enige MW aan fossiel vermogen is uitgespaard.

Vandaag moet plots een gelijk vermogen aan Gemini elders bij geschakeld (gas-centrale), want de opbrengst- teller bij de Siamese Tweeling van Van Oord en HVC staat op NUL.

Bij een vermogen van 303 MW (50 % rendement) claimt Pieter van Oord zijn publiek betaalde cashcow Gemini dat ze 40kg CO2/seconde uitsparen bij 303 MW. Dus 144 ton/uur bij 303 000 kWh. Dat is 475 g CO2/kWh die je met een gascentrale van gelijk rendement (50%) stabiel zou opwekken zonder subsidie. (zie grafiek, Rode Lijn)

 • Bullshilt-claim 1 gevonden $$$$$$$$$$$$; Ze claimen dus 1 op 1 een gascentrale te vervangen, terwijl je tegelijk zo’n centrale als backup moet houden bij iedere gelijke hoeveelheid windvermogen.
 • Ze moffelen iets weg, en ’t interesseert ze ook niet omdat ’t ze subsdie geeft. Ze kunnen ook weten dat ’t niet klopt, dus liegen ze mogelijk ook. 

De App bij gunstiger dagen

Altijd subsidie nodig door inefficientie van ‘duurzaam’
De wiebelstroom destabiliseert het stroomnet, maakt het minder efficient. Mede door ‘duurzaam’ (dure wiebelstroom) en ‘decentraal’ kelderde de efficiency van Nederlandse energieproductie met 39% tussen 1998 en 2013, zo rekenden we voor.

Als volgens Tennet het opgestelde vermogen moet groeien van 20GW in 1998 naar ongeveer 50 GW in 2030 (240%) om de zelfde stroombehoefte te voorzien met het politiek gevraagde aandeel ‘duurzaam’, dan daalt efficiency van 50% in 1998 naar minder dan 30 procent in 2030; zo rekenden we al voor.

Dat is een efficiency-daling van 72%.  De reden dat zowel energie-prijzen voor burgers als de kosten van het stabiel houden van het net stijgen, toont waarom ‘duurzaam’ een eufemisme blijft voor ‘subsidie’.

Het zij in directe exploitatie-subsidies (SDE+) of in belastingvoordelen die voor andere ondernemers niet gelden. Trek aan de bel, wanneer je rekenfouten ziet.

Het is volstrekt niet in mijn belang om onwaarheden te verkopen. Ik verdien juist mijn geld met het ontmaskeren van mensen die ‘met iets weg proberen te komen’;  dat is wat we Bullshit-Detectie noemen, volgens de definitie van filosoof Harry Frankfurt (Princeton University Press 2005). Daarvoor trekken we de (non-)discussie uiteen in het 4 puntenschema.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Puntje 2 verder uitgediept; waarom geen stroom uit Godenvuur?
Waar ‘duurzaamheid’ en ‘miljardensubsidies’ doorgaans een Siamese Gemini ( = Tweeling) zijn, is het Ecomodernisme waarvoor wij staan juist een poging om aan deze ideologisch- en corporatistisch gedreven praktijk een einde te maken. Omdat er een groener alternatief is, dat vooral op puntje 2 veel beter scoort; Goed doen per euro, vanuit publiek perspectief gezien.

Juist wanneer je gelooft dat 405 ppm CO2 in de atmosfeer de klimaat-boosdoener is, meer dan de 4000 ppm waterdamp. (die dan als warmte-trampoline zou werken van CO2).

Franse kernstroom, zodat ze slechts 86 gram CO2/kWh produceren voor stroom die 5 cent kost

De windfarm op ongeveer 60km boven Schiermonnikoog lever stroom voor 17 cent per kWh, dat is 12 cent meer dan de 5cent per kWh die je voor Franse CO2-vrije kernstroom kwijt bent.

Emissie per kWh van Energiewendeland Duitsland, uit Climate Score Cards Ecofys 2009 met peperduurzame zeewindstroom die 17 cent kost/kWh

Die Franse kernstroom is door het godenvuur (massa die energie wordt volgens E= MC2) aangevuurde energie; een strategie die de Fransen inzetten als reactie op de (kunstmatige) olie-crisis van 1973. De Fransen exporteren zo een overschot van 32 Terrawatthour stroom naar andere Europese landen, inclusief ons.

Stabiele CO2-loze stroom uit Frans godenvuur, 18 maal meer dan wat Gemini opwekt. Maar dan zonder subsidie. Uit het Climate Scorecards onderzoek van Ecofys in 2009 bleek dan ook dat Frankrijk ongeveer 86 g CO2/kWh stroom produceert. Terwijl de Duitsers aftikten op 496 g CO2/kWh. Een factor 5 hoger, terwijl het aandeel windturbines (opgesteld vermogen) vanaf 1990 is verduizendvoudigd.

Voor kernenergie heb je een factor 200 minder ruimte nodig dan windturbines, en ze doden geen vogels

Vervolgens zien we ook dat toen Duitsland zelf meer kerncentrales in gebruik nam, het aandeel fossiele energie in de mix aanvankelijk daalde. Maar vanaf de jaren ’90 zie je weer een lichte stijging, stabilisering terwijl het aandeel wind verduizendvoudigde. Zie ook deze grafiek die zich op het Internationaal Energie-agentschap baseert. Waar het aandeel van ‘renewable’ in de energiemix lijkt te stijgen, is dat vooral dankzij het hoge aandeel ‘biomassa’ (bv snijmais)

Met 900 Gemini’s had Duitsland nog steeds 500 g CO2/kWh
Dat klimaatprestatie-cijfer van Duitsland was bij een opgesteld windvermogen in 2009 van dik 25 000 MW Windturbines, dus wel 42 Gemini’s, merendeels op land bij rendement (capaciteitsfactor) van 18 %.  Dus als je 25 000 MW plaatst, krijg je maar voor 5000 MW aan windvermogen. De rest komt alsnog van fossiel.

En dat was VOOR de Atomausstieg (afschakelen 8 kerncentrales in 2011) van Merkel en haar ‘Energiewende’ (2010). Nu zal de CO2/kWh aanmerkelijk hoger liggen, boven de 500 in Duitsland. In 2017 stond bij de Duitsers al meer dan 50 Gigawatt opgesteld, ongeveer 8-900 Gemini’s. Terwijl de CO2-uitstoot van Duitsland sindsdien OMHOOG ging.

 • Conclusie; het is een leugen dat Pieter van Oord zijn Gemini 475g CO2/kWh energie vermijdt. Uit ‘voorbeeldland’ Duitsland blijkt niet dat 25 duizend MW aan windturbines, 42 Gemini’s tot enige CO2-reductie leiden. Wel leidt de inzet van Franse kernstroom tot een bewezen reductie, die een factor 5 gunstiger ligt dan windturbineland Duitsland.
 • Om het nut van zijn publieke verdiensten te bewijzen, moet Pieter van Oord ons tonen dat zijn windturbines daadwerkelijk 475 g CO2/kWh vervangen, een gelijk vermogen van een gascentrale die NIET hoeft te draaien.

Het einde van het Landschap = Klimaatwet

Puntje 3; het is een ideologie & verdienmodel roofkapitalisme
Natuurlijk is er altijd gesteggel over dat beetje kernafval. Maar is het niet zo dat je dat gewoon kunt opstoken in de nieuwe generatie kerncentrales op Thorium? Plutonium althans wel. Zoals Wijnand Duivendak schrijft in ‘Het Groene Optimisme’ dacht de milieulobby in de jaren ’80 nog dat ‘Global Warming’ een uitvinding van de kernenergie-lobby was.

De huidige anti-kernbeweging van Rothschild-pion (vroegere werkgever) Macron is dan ook niet op energie-rationalisme gebaseerd. Maar op Macron zijn rol als pion van het globalisme-programma ( = ideologie) 2030 Agenda van miljardairs en bankiers waarvoor Bill Gates cs Mark Rutte ook rekruteerde .

Daarvan is ondermeer het Het World Economic Forum protagonist, de multinational-club die een technocratisch en corporatistisch regime nastreeft. Met haar multinationals (bv Shell, Unilever), die azen op 10 miljard euro publieke investeringen/subsidies zo schreven ze zoals ik voor Elsevier Weekblad berichtte (‘Hoe Milieuclubs en Multinationals elkaar helpen‘ 24 februari 2018).

‘De Aarde’ redden is per definitie Bullshit; je gebruikt een externe abstractie om op JEZELF (ICH ICH ICH) de aandacht te vestigen (zie ook mijn bespreking van Men without Chests van CS Lewis uit 1943)

Het is daarom- omdat ze ’t zelf gewoon zeggen, dat we hier stellen; de subsidies zijn het DOEL bij ‘duurzaam’, niet het middel; ‘duurzaamheid’ is een economische ideologie verwant met internationaal socialisme, aangemoedigd door monopolie-kapitalisme. De publieke financiering van privaat gewin. Corporatisme heet dat. Met vroom sausje noem je dat ‘duurzaamheid’.

Bij de Offshore-sector werken overigens vrij nuchtere lui. Dat hele klimaat interesseert ze niet, het is gewoon lekker cashen en bouwen geblazen. Dus Pieter van Oord is

Geen Nederlands bedrijf dat van dat corporatisme/duurzaamheid zo profiteert als Van Oord. Dankzij het subsidie-bonanza kon hij- zo meldde Maritiem Nederland (mei 2017) 2 schepen bouwen, de Zij de lusten, U de lasten = ‘duurzaamheid’/VVD-mentaliteit. Plots mochten ze ook kabels door de Waddenzee naar de Eemshaven leggen.

Bodemberoering, iemand?

We citeren verder het artikel

Post: “We willen graag dat Gemini nog verder uitgebreid wordt. Er liggen daar oefengebieden van defensie. Als defensie nu een stukje opschuift, dan zou je daar 2 tot 4 gigawatt bij kunnen plaatsen.”

Ook de Groningse gedeputeerde van Energie, Nienke Homan, zal deze boodschap vanmiddag nog een paar keer tegen journalisten herhalen. Het succes van Gemini (???) kan worden verlengd. Post heeft al een suggestie voor een naam: “Gemini is Latijn voor tweeling, wat is drieling in het Latijn? Trigemini!”

 • Een verdrievoudiging van Bullshit – de Siamese Gemini van miljardensubsidies en oplichting die ‘duurzaam’ heet- dat is dus Bullshit tot de derde macht. Al kun je die nageboorte ook ‘politieke waanzin’ noemen.

Delfts Blauw: de term windhandel stamt uit de beginjaren van de Beurs op het Damrak, toen mensen handelden in zaken die ze zelf niet bezaten

Puntje 4; Top Down opgelegd, klimaatcatastrofe onafwendbaar
En dan komen we bij puntje 4 terecht; moet je het beleid topdown uitrollen met ‘experts’? Inspraak is niet ALTIJD de weg. Wat heb je aan inspraak van mensen die de ballen verstand hebben? Moeten wij slechts de zakken vullen van multinationals als Van Oord en Boskalis en het Monopolie-kapitalisme van World Economic Forum?

Of hebben burgers en private kleine partijen wat te vertellen?

Nee. In dit hele verhaal hebben de mensen die ’t betalen moeten (burgers) NIETS te zeggen, terwijl mensen die NIETS van energie weten als de klassieke Bullshitter (No Concern for Truth) Nienke Homan de scepter zwaaien. Maar in een maatschappij waar het Ware, Goede en Schone niet meer bestaan, een barbaars oord, dan is dat ook niet van belang.

Als je maar een warm gevoel over jezelf hebt, zoals The Grand Queen of Bullshit Nienke Homan.

Voor Pieter van Oord en andere duurzame lieden…

En dus eindigen we weer bij puntje 3; Zonder God is alles geoorloofd
Dat warme gevoel over zichzelf is – afgaand op de Klimaatwet- sommigen wel 1000 miljard publieke euro’s waard voor 0,0000x graden klimaatwinst.

En oh ironie; zij die het hardste roepen hoe zij de klimaat-catastrofe vrezen, dat blijken Bullshitters, Barbaren die niets geven om de nakende klimaatcatastrofe van 6 graden opwarming. (puntje 1) zo kosten-effectief mogelijk (puntje 2) te vermijden.

En daarom begon ik met mijn stichtelijke beschouwing. We zien de voorspelling van CS Lewis (1943) letterlijk voor ogen plaatsvinden. Het modernistische onderwijs kweekt een plaag van Harteloze mensen ‘Van God Los’ (geen moraal, integriteit), die ‘intellect’ gebruiken, enkel voor animaal opportunisme. Omdat je Objectivisme vervangt voor wat Lewis Subjectivisme noemt, de afschaffing van tijdloze Waarden.

Uit ‘Men without chests’; Deugsignalering zoals door CS Lewis beschreven. Of de vrouwelijke versie; Women without breasts als Nienke Homan.

Het Neo-Klassieke Alternatief
Dus krijg je de politieke plaag met publieke geldroof, die ook wel ‘deugsignaleren’ heet. De ‘zorg’ voor externe abstracties als ‘Het Klimaat’ dienen niet ‘Het Klimaat’ maar slechts om de aandacht op de ‘verheven gevoelens’ van de verkondiger ZELF te vestigen. Subjectivisme.

En zo verzuipen we in Stieren-Fecalien tot de laatste Verlichte het licht der beschaving uit kan doen. Want zonder God (seculier vertaald; het Goede, Ware en Schone-) is er geen moraal. Alleen winnaars en verliezers, macht en het ego. Dus geef ik U vandaag huiswerk mee; lees of bestel The Abolition of Man van CS Lewis, of kijk ’t filmpje nog eens van CS Lewisdoodle.

En besluit vervolgens een Klassieke Mens te worden, die breekt met de nivellering van seculier globalisme, het nihilisme van Mark Rutte cs dat Nederland door het klimaat-toilet spoelt. De Neo-Klassieken geven ook al een eigen Kwartaal-Glossy uit, Epoque op het gebied van cultuur, trends en stijl. Hou toch op VVD’er of erger te zijn en join the club.

Orthodoxie is de nieuwe rebellie. 🙂 Oh en wacht eens; de enige zekerheid van ‘duurzame’ energie is haar wisselvalligheid. De avond is aangebroken, de wind trekt aan, en plots levert Gemini weer wiebelstroom:

Kan mijn ‘huishouden’ gauw even dit stukje aftikken voordat de wind wegvalt en daarmee de stroom 🙂 Zijn er ook energieleveranciers waar je GEEN ‘duurzame’ (lees dure onbetrouwbare) energie kunt afnemen en alleen kernenergie?

3 Replies to “Zeewindfarm Gemini (4 miljard euro subsidie) klassieke energie-‘bullshit’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *