‘Duurzaamheid’= bijbetalen om Ferrari voor hobbelpaard te ruilen…

Meer slap gel$$ voor hogere kosten

Als opvolger van het artikel ‘1000 Afsluitdijken voor 1 Klimaatwet’ nu deel 2: kun je economische waarde – in geld uitgedrukt- toen wel met waarde nu vergelijken.

Vanuit het klimaat-globalisme (2030 Agenda) ligt het Bruto Binnenlands Product (BBP) nu onder vuur, maar vanwege de verkeerde redenen. 

De werkelijke vraag waar het om draait is echter; krijgen we nog evenveel WAARDE voor ons geld als vroeger. De BBP-discussie lijkt daar doelbewust van af te leiden om ons op ‘duurzaamheid’ voor te bereiden; Privaat gewin op publieke miljarden-kosten ingekleed met slap geOH. Zoals via de 1000 miljard euro kostende Klimaatwet; 1000 Afsluitdijken

Ons Nationaal Ingenieurs-icoon de Afsluitdijk werd van 1927-1932 voor omgerekend 1-2 miljard euro gebouwd, bij een bevolking van 8 miljoen mensen die een Bruto Binnenlands Product (BBP) hadden van een kleine 3 miljard euro. Nu is dat BBP op papier 200 maal groter bij 17 miljoen mensen. Dus 100 maal per capita.

Het vergelijken van BBP’s tussen landen of zelfs 1 land door de tijd (2019 of in 1932) kan problematisch zijn, maar dat doet hier niet ter zake. 

 Waar het om draait is of je (publieke) waarde voor (publiek) geld terugkreeg. Bij de Afsluitdijk was die waarde evident. Bij de globalistische ideologie van Duurzaamheid niet. Dat lijkt op het inruilen van je energie-Ferrari voor een energie-Hobbelpaard tegen gedwongen lastenverhoging.

Klopt dat wel? En welk belang heeft Twynstra Gudde er bij?

1000 Afsluitdijken voor 1 Klimaatwet
Om op de claim van vorige aflevering terug te komen; Het Historisch Nieuwsblad rekent 125 miljoen gulden uit het jaar van de Afsluiting van de Zuiderzee 1932 om in 1 miljard euro. Bij een BBP dat zich van 2,8 miljard euro in 1927 naar 2,4 miljard euro in 1932 ontwikkelde (de crisisjaren), volgens CBS-Statline. Dat zou dan meer dan 1/3de van het BBP zijn.

Of wanneer je de kosten over 5 jaar uitsmeert, 200 miljoen euro per jaar; dan krijg je 10 procent van je jaarlijkse BBP.

CBS geeft voor 2012 een BBP van 600 miljard euro; dus wat Nederlandse ingezetenen in binnen- en buitenland verdienden. Dus dik 200 maal zoveel als 90 jaar geleden met twee maal zoveel mensen. Dus een factor 100 groter BBP, wanneer je het voor 2 maal zoveel inwoners corrigeert. Dan zou de Afsluitdijk nu dus een schijntje zijn geweest. Als je maar 1 miljard euro kwijt bent bij 100-voudig BBP. Of 20-voudig, wanneer je het over 5 jaar uitsmeert.

Twijnstra Gudde stelt dat de Afsluitdijk zes procent kostte van het BBP. Dus dat ’t nu om 30 miljard zou gaan. Klopt er dus iets niet met het BBP als economische meetlat, dat je jaartallen niet kunt vergelijken of economieen? Of hebben we hier met een geheel andere – meer normatieve vraag te maken. Of je nu evenveel WAARDE voor je (publieke) geld krijgt als toen….

IN de zomer is de groene dijk een paradijs voor vogeltjes, insecten en er groeien overal rozebottels

Kun je ‘waarde’ objectief meten?
Natuurlijk, alles van Waarde is weerloos, niet in geld uit te drukken, Liefde is niet te koop en volgens Jezus kun je niet de Mammon dienen en God tegelijk. Of laten we Nina Hagen citeren; ‘Geld ist nicht Wichtig,l es muss nur Dasein‘. Al tenminste 2000 jaar bestaat kritiek op het BBP – nationale waarde in geld uitgedrukt. Die kritiek is tot haar corrumperende rol als slijk der aarde samen te vatten.

Ook toen BBP nog niet bestond, was de meest gehoorde kritiek er al.

Dus als je een meetlat ontwikkelt om toch nationale huishoudboekjes met elkaar vergelijkbaar te maken, gewoon voor het praktische gemak. Dat je beide in de wereldwinkel over het zelfde praat. Dan weet je ook wel dat die niet ‘het eggie’ is; de gelukzalige zelfingenomenheid van Happinezz-meisjes Femke en Elsemieke terug van bedevaart naar Bhutan, of Zenzi Pluut- Managing Partner van Twijnstra Gudde- haar zelfbeeld als ‘succesvolle zelfstandige jonge pruffessiunul’; Dat meet je niet met BBP.

Het BBP is zoals alle economische meetlatten een sociale afspraak, zoals geld dat ook is. Maar iedere afspraak kan over datum raken en asociale afspraak worden. Dan maak je een nieuwe.

Plots is het overal; propaganda tegen BBP

Is dat ‘over datum’-raken ook het geval bij het BBP, Bruto Binnenlands Product? Het BBP is natuurlijk Bullshit in de zin van Harry G Frankfurt, zodra je doet alsof het ‘echt’ bestaat als de tjilpende mus op het dak.

Of wanneer je het in de verkeerde context gebruikt. Ik ben leuker want ik verdien meer geld; maar dan op nationale schaal.

BBP  is niet meer dan 1 van de vele manieren- en wel de meest gebruikte manier- om economisch piemeltjes vergelijken. De kritiek kan dus niet slaan op de poging om een uniforme methode uit te vinden om landen te vergelijken. Want dan kun je het vak ‘economie’ toch beter meteen afschaffen?

Als het draait om kritiek op BBP-groei, die niet eindeloos exponentieel door kan gaan; die economische inrichting gaat ook met een andere meetlat dan BBP wel zo door. Tenzij je het hele financiele systeem onderuit gooit en bijvoorbeeld rente-heffing afschaft. Of waardecreatie uit niets met druk op de knop; zoals bankiers doen. Maar DAT stellen ze dan weer NIET ter discussie.

Men wil er vanaf, aldus de Globalistische Echoputten

Het BBP moet er aan geloven
Afgelopen jaren zie je overal in de Corporate Globalistische Media, van Rothschild zijn The Economist (2016) tot Time, The Guardian en ook bij de Rabobank aanvallen verschijnen op het Bruto Binnenlands Product (BBP); de financieel vastgelegde waarde van alle productie en diensten in een land + wat paspoorthouders in het buitenland binnenharken.

Robert Constanza schreef in 2008 al zo’n aanval, de ecologisch econoom die het begrip ‘Ecosysteemdiensten’ uitvond. Dat begrip bepleit het in monetaire waarde omzetten van natuur voor bankiers. Constanza citeert een speech van de globalistische politicus Robert Kennedy (1968) om een open deur in te trappen (blz 12)

the Gross National Product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials.

It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything, in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.

Nee heeheh, want daar is het Nationaal Inkomen als meetlat ook niet voor ontwikkeldzzzzzzzz. Typisch een politicus die stemming wil maken, dan gaan ze iets roepen dat bij de onnadenkende massa wel goed voelt; en dat verwarren ze dan met ‘dat lijkt logisch’.

Alsof het aan de MEETLAT ligt, en niet aan de oorzaak; globalisering

Een andere thermometer nodig omdat het weer je niet bevalt?
Met een thermometer kun je ook niet de waarde van een land meten; toch doen klimaatalarmisten als Constanza en geestverwanten precies dat. Alsof een beetje opwarming HET mondiale risico is dat natiestaten moet doen verdwijnen. Waarvoor we in Nederland 1000 miljard euro zouden moeten offeren (De Klimaatwet), duizend maal wat de Afsluitdijk-aanleg van 1927-1933 kostte. Omdat een warm gevoel over jezelf onbetaalbaar is tegenwoordig.

Wanneer je buiten meet dat het -2 graden is; gooi je de thermometer dan weg omdat je liever in een warm land woonde? Zo lijkt de logica achter de meeste BBP-tirades.

Vervolgens herhaalt Constanza de frase die je overal ziet opduiken

In presenting the GDP to Congress in 1934, Simon Kuznets discussed its uses and limits. After presenting an itemized list of the things measured by the GDP, Kuznets noted, “The boundaries of a “nation” in “national” income are still to be defined; and a number of other services, in addition to those listed above, might also be considered a proper part of the national economy’s end-product.

Meer konijntjes in de Afsluitdijk heeft voor de konijnenliefhebber waarde

Die claim van Constanza is alleen onzin. Want de term Gross Domestic Product (GDP) kwam in Amerika pas in 1991 in gebruik. Daarvoor werd de term Gross NATIONAL product gebruikt. GNP. Alsof het woord ‘nationaal’ minder van belang moest worden. Kuznets (Nobelprijs 1971) besprak het Nationale Inkomen. De claim dat hij ergens lang geleden de enige ontwikkelaar was is Bullshit.

Er zijn vele manieren van GDP-berekening in omloop met hun ups en downs.

Hordes economen en statistici hebben afgelopen eeuw gepoogd het huishoudboekje van landen inzichtelijk te maken, uniformeseren van je berekeningen; dat je overal over het zelfde praat. Al in de 17de eeuw waren Engelse en Hollandse rekenmeesters in de weer met het schatten van nationale welvaart in geld. Toen Adam Smith over ‘The Wealth of Nations’ schreef, had ie het ook over geld.

Laten we nog een voorbeeld pakken van het ‘Oh jee het BBP’-virus dat plots overal in de corporte wereld opdook; de Rabobank-studie.

Mediteren bij de Kazematten; wat is ‘waarde’?

De Boerenberoofbank van ‘Duurzame’ Wijffels
Deze Rabobank-studie uit 2016 vat de historie van het begrip BBP EN de kritiek uit die globalisme-hoek (Club van Rome cs) op de zelfde foutieve wijze volgt samen. Want ook het Bruto Nationaal Product (BNP) werd pas in 1993 op de huidige wijze geüniformeerd. Er is kortom niet sprake van een statisch ding dat al sinds 1934 in de kast ligt dankzij 1 man, Kuznets.

We lezen wel een alinea di letterlijk uit de voorgenoemde bladen en studies overgenomen lijkt, als op commando:

Wanneer wordt gesproken over een toename van de welvaart, gaat het meestal om een toename van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP is echter enkel en alleen een meting van inkomens-, productie- en bestedingsstromen.

Hiervoor was het ook bedoeld door de grondlegger van het systeem van Nationale Rekeningen en daarmee van het BBP zoals we dat nu kennen, Simon Kuznets (1934). Maar iedereen die de definitie van BBP uitpluist snapt dat dit niet gelijk is aan een breed welvaarts- of welzijnsbegrip. Ook Simon Kuznets deed dat al.

Foutenbron, na een OECD-conferentie

Ook Wikipedia schrijft FOUTIEF iets vergelijkbaars toe aan Simon Kuznets, op gezag van The Economist haar propaganda uit 2016:

Het bruto binnenlands product is het eerst ontwikkeld en berekend door Simon Kuznets, toen het Amerikaans Congres hem in 1932 vroeg het Amerikaans nationaal inkomen van de afgelopen vier jaar te meten. Hij produceerde een jaar later de eerste bbp-cijfers.[3] Dit om Grote Depressie die merkbaar werd vanaf 1929 te becijferen. Hij kreeg in 1971 voor deze prestatie de Nobelprijs.

Hier komt GDP niet 1 keer in voor….

Nooit secundaire bronnen citeren
Wikipedia verkoopt dus ook onzin. Zie maar hier in het originele rapport dat Kuznets samenstelde voor de Amerikaanse regering in 1934; daar kom je de term Gross Domestic Product (GDP = BBP) nergens tegen. Kuznets rekende met ‘Nationaal Inkomen’, statistieken van bestedingen en investeringen in diverse bedrijfstakken die hij optelde.

Kuznets is NIET de ontwikkelaar van BBP/GDP en het begrip BBP is ook helemaal zo oud niet. Het kwam pas in de jaren ’90 in zwang, dankzij de globalisten die het nu onder vuur nemen. En de kritiek dat je ‘waarde’ niet alleen in geld kunt meten is al zo oud als de Bijbel.

Zoals The Asociologist schrijft hebben vele economen afgelopen eeuw een poging gedaan om een BBP-achtige maat te ontwikkelen, Kuznets was 1 van velen. Hier lijkt dus een media-strategie achter te zitten. Als ’t maar 1 man was die ’t in 1934 uitvond; dan is het makkelijker te stellen dat je er nu vanaf moet.

En dus roepen alle corporate media nu in koor, wat ze op de ‘Beyond GDP Conference’ van de OECD is opgedragen. De Club van Rome werd in 1968 ook vanuit die OECD gevormd:

En hier nog een hele waslijst van gepapegaai

BBP nu betekent iets anders dan toen
Volgens de reeds vermeldde Rabobank-studie uit 2016 verscheen in 1992- ook voor het eerst de nadruk op ‘Economische Groei’ in beleidsnota’s van de Sociaal Economische Raad (SER); als DE maat voor welvaart. Dit DANKZIJ het toetreden tot de Eurodollar. Men zocht een graadmeter, zoals BBP en de groei daarin, om zo de nationale economieen met elkaar ‘vergelijkbaar’ te maken, op elkaar af te stemmen.

Daarvoor stond in Nederland ‘welvaart’ in bredere zin en rechtvaardiger verdeling voorop:

In Nederland zijn de woorden ‘economische groei’ pas in 1992 verschenen als onderdeel van de doelstellingen voor sociaaleconomisch beleid (SER, 1992). Dat was ook de tijd waarin de convergentiecriteria voor het toetreden tot de EMU van steeds groter belang werden.

Een groot deel van het budgettaire institutionele raamwerk van de eurozone is gebouwd op het begrip BBP: EMU-saldo en -schuld worden berekend als percentage van het BBP en een beleidsagenda vooral gericht op economische groei wordt tegenwoordig gezien als de heilige graal.

Gevolg hiervan is dat economische groei en BBP de afgelopen decennia ook in de media alleen maar belangrijker zijn geworden, terwijl het gebruik van de term welvaart juist is gedaald.

Opnieuw, dat ligt dus niet aan het instrument BBP; dat is eerder een culturele verandering. Wat wel ter discussie staat is; krijgen we nu evenveel Bang for Buck nu als dat we toen kregen. Of meer slap geOH voor steeds hogere lasten? Kreeg je ‘ouderwets’ vakwerk in 1932, degelijke Hollandsche Kwaliteit; wat is daar anno 2019 van over? Zoals ook de twijfel al groeit over de kwaliteit van Duitse Degelijkheid…

Een algehele erosie van Waarde zien we wel, maar om het BBP – een financiële thermometer- daarvan de schuld geven?

Met Satelliet is hij al even prachtig; toen kreeg je publieke waarde voor publiek geld…

Natuurlijk hebben ze een punt, maar om de verkeerde reden
Twijnstra Gudde kwam met boven aangegeven 30 miljard euro omgerekend naar BBP; om de Afsluitdijk-kosten naar het nu te projecteren, 6% van het BBP en dus 30 miljard euro. Dat lijkt intentioneel. Bijvoorbeeld, omdat het besteden van 3-6 miljard euro aan private prestige-projecten voor ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ dan peanuts lijkt.

Iets klopt hier dan niet

Twijnstra Gudde zit tot haar nek in het Economische Transitie-verdienmodel waar de BBP-bashers naar toe willen. Privaat gewin op publieke kosten, wat ook wel ‘Duurzaamheid’ heet. Ook Twijnstra Gudde casht op de Nieuwe Afsluitdijk, en heeft dus financieel belang bij een alternatieve voorstelling van zaken. Je hoeft de onderwerpen maar te zien, en je snapt dat BBP hier niet het punt is in de discussie.

Twijnstra Gudde Slap gelul om met publiek geld je bedrijf te poetsen = ‘duurzame ontwikkeling’

Waarvoor WIL je betalen, dat is waar het om draait
En zo kom ik op dit verhaal. Niet de meetlat BBP zelf hoeft het probleem te zijn. Je kunt ook daadwerkelijk steeds minder publieke en private diensten krijgen voor steeds meer geld, of gewoon ronduit waardeloze troep. Als je voor waardeloze troep- zoals ‘duurzaamheid’- dan ook nog gedwongen wordt te betalen; dan praten we over een moreel probleem, dat een andere maat dan BBP niet oplost.

De vraag is; Willen wij voor slap gel** miljarden euro’s bijbetalen?

Neem de wijze waarop Rijkswaterstaat nu met publiek geld rondstrooit aan consortia als BAM/VAN OORD. Dat ze op basis van het meest onwaarschijnijke rampscenario (Deltacommissie 1,3 meter zeespiegelstijging voor 2100, 9 maal meer dan gemeten) aan de slag gaan, omdat ze zo maximaal publiek geld kunnen cashen.

Of voor private prestige-projecten als de ‘Vismigratierivier’, waarmee De Dijk wordt doorboord. De uiterst magere empirische onderbouwing, de afwezigheid van publieke kosten-batenanalyse.

Lorentz zou hevig verontwaardigd zijn bij zoveel SLAP GEL##, uit de Eindrapportage Toekomstverkenning Afsluitdijk

Bijbetalen om je Ferrari in te ruilen voor een hobbelpaard = ‘duurzaamheid’
Neem ook ‘de Energieneutrale Afsluitdijk’. Dat je in plaats van alle groen voor de vogeltjes en diertjes de dijk volzet met silicium-panelen en windturbines. De term ‘energieneutraal’ is per definitie Bullshit ( = onzin zo knap mogelijk verpakken). Een verkoop-praatje om een energie-Ferrari (fossiel) in te ruilen voor een energie-hobbelpaard, tegen zoveel mogelijk subsidie.

Met weers-afhankelijke wiebelstroom (‘duurzaam’, ‘groen’) die je aanbodgestuurd ‘dumpt’, dan verlaag je immers de efficientie van het elektriciteitsnet. Je legt dus geld toe, om je pisrood gelakte sportwagen tot hobbelpaard te laten verbouwen (= ‘duurzaamheid’)

Wat is ‘duurzaam’ en ‘energieneutraal’ dus? Het maximaliseren van de publieke onkosten voor het maximaliseren van privaat gewin van een kleine subsidie-elite. Dan kun je wel kunstmatig het ‘BBP’ oppompen, maar de WELVAART en het WELZIJN van de midden en onderklasse gaat netto achteruit. Ook al is je BBP op papier dan 200 maal hoger dan in 1932; nog steeds kreeg je toen meer bang for buck dan nu. Meer waarde voor wat je uitgaf.

Het gaat dus ook niet om de vraag of iets ‘betaalbaar’ is. Dat is een begrip dat je eindeloos kunt oprekken. Maar of je het WILT betalen. Discussie over BBP leidt van die hoofdvraag af.  Al zou ik een ton per jaar verdienen, voor rotzooi heb ik nog geen dubbeltje over.

De dijk wordt straks minder bloemrijk en groen voor meer publieke kosten

Duizend Afsluitdijken voor Klimaatwet; tik van de molen…
Bij geen project is het principe ‘privaat gewin zonder publieke baten’ zo opzichtig als De Klimaatwet. Vaste lezers, excuseer mij voor de vervelende maar helaas noodzakelijke herhaling.

Dat je 1000 miljard euro lastenverzwaring met Staatsdwang oplegt. Het ‘publieke’ nut? In theorie 0,0003 graden (= 0) vermeden opwarming in het jaar 2100, terwijl je ongeveer 2 maal je BBP laat verdampen. Het ‘publieke nut’ bestaat uitsluitend uit de door massamedia en marketingverhaaltjes opgeklopte klimaatwaanzin, en de leugen dat iets als ‘schone’ energie zou bestaan.

Veruit de grappigste zin uit het gisteren besproken boekske ‘De Energietransitie, naar een fossielvrije toekomst maar hoe’ gaat als volgt:

“Er is wel een serieus probleem met de redenering van Marcel Crok (dat 50% CO2-reductie in theorie maar 0,0003 graden opwarming vermijdt tegen 1000 miljard euro kosten RZ); ALS ALLE LANDEN ZO ZOUDEN DENKEN, DAN GEBEURT ER NIETS.’

Ooit in de Middeleeuwen stookten we op biobrandstof

Is ‘weer rationeel denken’ een serieus probleem? Of krijg je dan juist weer meer waarde voor je geld, in plaats van hogere Waterschapsrekeningen omdat ‘communicatiespecialisten’ een hoger salaris blieven. Water-‘managers’; watervergaderaars. De Waterhoofd-waterschappen.

Zie hieronder de sluizen van Kornwerderzand. Die zijn dagelijks gebruikt en vertegenwoordigen onmiskenbaar een PUBLIEK nut, waarvoor je publiek geld over hebt. Daarmee heeft een belastingbetaler toch geen heftig probleem…

IN de winter is de Dijk bij Kornwerderzand een schuilplaats voor duikeenden

…en je krijgt er de watervogels gratis bij, die in de luwte komen schuilen van je waterwerken.

Zoals van deze Grote Zaagbekken

…maar anders wordt het wanneer je op basis van slap geOH (‘duurzaam’) met een schijn-oplossing komt die vooral 1 doel lijkt te hebben; het losweken van zoveel mogelijk publiek geld voor privaat gewin,. Bij ‘duurzaam’ zijn de miljardensubsidies het doel in zichzelf. Want met ‘klimaat’ kan het niets van doen hebben, wanneer je rationeel de zaak beziet.

De oksel van de dijk waar hij volgens Lorentz moest aanlanden

…dus wat is de WAARDE die wij als Jan Publiek terugkrijgen, welke ‘Bang For Buck’, wanneer Anne de Groot voor zijn Windpark Fryslan op ondergelegen locatie- 89 zwaaitorens in natuurgebied- liefst 1,2 miljard euro subsidies mag cashen? En nog eens 127 miljoen euro publiek durfkapitaal?

Hier komt dit jaar Windpark Fryslan, 89 zwaaipalen met rode zwaailichten van 180 meter hoog, 1,2 miljard euro subsidie

Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

Dat komt precies HIER op deze plek, en WIJ mogen dat tegen onze zin betalen; ook in de komende 25 jaar dat we er met ergernis langsrijden over de vernielde weidsheid van de Zuiderzee. Die rotzooi kun je dan vanuit de haven van Hindeloopen zien:

Zelfs vanaf Hindeloopen straks dag en nacht te zien; 89 zwaaipalen met rode lichten waarvoor je ook nog gedwongen moet bijbetalen

Dus waarom mag je ecologisch vandalisme ‘duurzaam’ noemen? Of je bestedingen en inkomsten nu in BBP meet of niet; dat doet in deze discussie er dus niet toe. Het staat vast dat de 8 miljoen Nederlanders die de 125 miljoen gulden bijeenbrachten voor de aanleg van de Afsluitdijk (1927-1932) WAAR voor hun geld kregen.

En dat ze met wetenschappers als de in vorige aflevering beschreven Lorentz ook hogere WAARHEID-standaarden hanteerden, dan de klimaatbluf van nu en alle BBP-leuteraars van hierboven.

One Reply to “‘Duurzaamheid’= bijbetalen om Ferrari voor hobbelpaard te ruilen…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *