Ken Uw Vijand (2): Revenge of the Nerds (Trilateral Commission)

Korter kun je het geloof van Trilateral Commission-leden niet samenvatten

In de ‘Ken Uw Vijand’-week op Interessante Tijden vandaag; de Trilateral Commission, een globalisme-club waarin de mensen zitten die aan de financiële en academische knoppen draaien als Jean Claude Trichet. (Europese Centrale Bank).

Van de Trilateral Commission zijn/waren de belangrijkste Nederlandse klimaat-mensen achter de schermen lid als Winsemius, Draijer (Energie-akkoord). Klaas Knot (DNB) werd 2016 lid en ging direct gekke dingen over ‘klimaat’ roepen.

Je herkent hun ideologie aan bezwerende Harry Potter-taal over ‘inclusief’, ‘global’, ‘planet’, ‘circulair’, ‘sustainable’, ‘smart’, ‘transitie’, ‘veerkrachtig/resilience’ en toverspreuken als ‘de stad heeft de toekomst’. Tussen alle wollige formuleringen over ‘honger de wereld uit’ en ‘niemand mag achter blijven’ vind je echter een totalitaire ideologie die de nationale rechtstaat vijandig gezind is. 

Net iets te vaak noemen ze de post-Maoistische Techno-dictatuur ‘China’ met haar 600 miljoen bewakingscamera’s als lichtend voorbeeld. Terwijl dat ‘succes’ van China door Amerikanen van de Trilateral Commission is gefaciliteerd, Wallstreet en Silicon Valley. Huawei is ook gewoon I-Phone met Sambal bei

Aan deze vorm van ‘Revenge of the Nerds’- het geloof in Techno-oplossingen voor alle terreinen des levens- is natuurlijk niets nieuws, en ook de uitkomst staat al vast; een rampzalige en destructieve mislukking, tenzij Klaas Knot vandaag onder de tram komt.

Je hoeft deze feilbare naaktgeborenen dus geen buitenaardse kwaliteiten toe te dichten, zoals wazige New Age-websites doen.

Opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski in 1973, een verzameling CEO’s, academici, bankiers en invloedrijke (ex-)politici zoals Hans Wijers

Harry Potter tovertaal over ‘inclusief’ en ‘global’
De Trilaterals streven naar een centralistisch aangestuurde vorm van monopolie-kapitalisme die claimt ‘de’ wetenschap te bezitten. Zo streven ze privaat gewin na op publieke kosten = ‘duurzaamheid’. Wij de lusten, U de Lasten. De meest ambitieuze elementen zien in China als technostaat een ideaal, dat wij in Europa ook moeten nastreven. Allen zien ze de nationale democratie als sta in de weg.

Vandaar dat ik ze ook wel Klimazi’s noem. Je herkent zulke globalisten aan hun Harry Potter-taal over ‘inclusief’, planeet, ‘transitie’ en ‘global zus’ tot ‘biodiversiteit’ en ‘veerkrachtig’ zo

VNO-NCW-advertentieblaadje het Financieele Dagblad staat dagelijks vol met zulke toverformules. Waarmee die FD-ezels dan als Voldemort andere groene zombies maken die ‘Inclusieve duurzaamheid’ gaan reutelen. Zonder dat ze kunnen concretiseren wat ’t dan betekent. Ze zijn betoverd door de woorden, die ze een eigen gevoel van zingeving bezorgen in hun lege geestesleven.

Bezweringen als ‘De Stad heeft de toekomst’ of ‘verdient een comeback’. Ja nou en? Dan bedoelen ze ‘Het Platteland schaffen we af’. (kom ik volgende aflevering op) Of wanneer je met een ‘Klimaatmars’ van Milieudefensie (10 miljoen euro subsidie per jaar) gaat meelopen. Wij leven intens met U mee.. 🙂

Het FD is het partij-orgaan van de VNO-NCW, je leest ’t aan die Harry Potter-taal

Het lijkt vooral dat ze die Harry Potter-taal nodig hebben over ‘duurzaam’ en planeet redden-  naast de verkoop van hun eigen belangen omdat ze graag een goed zelfbeeld hebben.

Een soort Seculiere Mystiek is het eigenlijk. Terwijl de ‘duurzame’ CEO weer 10 duizend employees loost voor de kwartaalwinst, zijn ze dan wel mooi ‘bezorgd over CO2’. Het klimaat-equivalent van ‘Goed Mens’. Niemand wil slecht zijn, ze willen liefgehad worden door hun ‘peers‘. Kortom, ze missen iets belangrijks in hun leven.

Een normaal geloof missen ze, Menselijkheid, Hart, Waarden die niet extern liggen als ‘De Planeet’, iets in Verweggie. Maar in de persoon zelf, wat je altijd op jezelf kunt toepassen; eerlijk zijn bijvoorbeeld.

Voorbeeld van typisch globalisme-geklets afkomstig van de Trilateral Commission en haar vriendjes

Ken Uw Vijand, Ken Uzelf
Je kunt veel te lang in de verkeerde aanvliegroute blijven hangen, wanneer je ‘de vijand’ bestrijdt. Die fout maakte ik ook 10 jaar lang ten aanzien van klimaatpolitiek.

Zoals Sun Tzu stelt; je moet de vijand kennen EN Jezelf voor je de vijand verslaat. Als blogger voor Climategate en founding father, zat ik jarenlang vast in 2 paradigma’s.

– Het technische (niveau 1 van de 4 punten): als je maar even toont hoe de wetenschap wankelt ben je klaar.
– En het ‘links-rechts’-paradigma (niveau 4) waarin ‘Groen’ staat voor ‘Het Nieuwe Rood’.

Dat is nog steeds de lijn van Climategate bij aarts-VVD’er Hans Labohm. Zo vecht je meer tegen stropoppen dan de realiteit, die op niveau 3 ligt van mijn cursus Bullshit-detectie; Ideologie. Sterker nog, wanneer je over wetenschap blijft soebatten zit je in het paradigma van de tegenstander. Die gelooft OOK dat ALLEEN wetenschap uiteindelijk de oplossing geeft. En dat is nu het probleem.

Zie www.originalartofwar.com

De doctrine van Scientisme is het probleem
Je moet daar dus een niveau onder duiken, de motivaties. En vervolgens kun je de andere niveaus ook weer beter begrijpen, relativeren.

Trilaterals zijn aanhangers van het GELOOF in wetenschap als DE ENIGE GOEDE weg tot waarheid; het sciëntisme. Het idee dat een ‘ingewijde elite’ van technocraten het beter weet dan de rest van 7 miljard mensen. Zij regelen het even op de wereld door aan de juiste knoppen te draaien, van het financiële systeem en defensie, tot de CO2-thermostaat aan toe.

Zelfs wanneer ze roepen dat ‘lokale gemeenschappen’ iets moeten uitvoeren van hun 2030 agenda, opgesteld door maar 27 ‘Eminent Persons’ van de Verenigde Naties als Paul Polman (Unilever). Dan bedoelen ze ‘op de manier die wij al voorkookten’.

We want the earth in our hands…. Rockefeller Foundation = CIA = Trilateral Commission

Hoe menselijk, ‘Beter dan God’ willen zijn; ook dat symbool van het aardbolletje in 2 handen; dat lijkt heel wollig van ‘zorgen voor’ maar het is meer ‘controle over’. Steeds blijft de massa echter goedgelovig achter zulke Rattenvangers aansjokken. Niet doordenken ‘wat willen ze nu’, maar ‘hoe lekker klinkt het’.

Denk je zelf na, dan zie je de totalitaire verleiding zo oud als de wereld. Maar nu met 5G Wifi, ‘the internet of things’ en robots. Controle over mensen en ‘grondstoffen’ ( = ‘het milieu’), met ‘Efficiency’ ( = duurzaamheid) als hoogste ideaal. Een high-tech-uitvloeisel van kolonialisme. Maar sinds de jaren ’70 met De Wereld als kolonie.

The Matrix zeg maar, Agent Smith heeft in die film ook de zelfde opvatting over mensen als de Club van Rome; een kanker voor de planeet die onder controle moet.

For David Rockefeller and Maurice Strong, al in 1990; het Transitie-schema van Winsemius, ontwikkeld bij McKinsey

..de nerds en bankiers van het techno-globalisme
Een nieuw verbindend draadje dat de aandacht vestigt op de Trilateral Commission als aanjager van de klimaatpolitiek, is verder dat Gro Harlem Brundtland. Die zette ‘Duurzaamheid’ in de jaren ’80 op de wereldpolitieke agenda (Our Common Future). Zij was OOK lid was van de Trilateral Commission.

Dat ze ook Internationaal Socialist was, so what. Iedere internationalist is globalist, en de Trilaterals zijn globalisten. Globalisme is de verenigende noemer van links tot rechts. En de wens om via staatsdwang zowel de spaarpotjes als pensioenpotjes te plunderen. Voor het Klimaat. Ze praten nu over 10 000 miljard euro voor ‘duurzaam’. Zij de lusten, wij de lasten en de rotzooi als ’t mislukt.

Die ‘groene’ kant van de Trilaterals kenden we al dankzij onze Pieter Winsemius. Die Mc Kinsey-jongen was- net als Wiebe Draijer tot 2015- ook lid. Hij schreef het Grote Transitie-plan in 1990 voor bankier David Rockefeller en Maurice Strong.

Wiebe Draijer dramde bij ons het Energieakkoord (2013) met al die windmolens door. En de doelstelling van dat ‘akkoord’ (dictaat) kregen we van de Club van Rome (Renewable Energy Directive 2009)

McKinsey-jongen die ons aan de windturbines hielp van het Energieakkoord samen met Ed Nijpels; lid tot 2015. Nu ziet hij toe op de benutting van Staatsbos als ‘biobranstof’

De Trilateral Commission is de club van bankier en Amerikaans schaduw-president vanaf de jaren ’60 (lees zijn eigen autobiografie) David Rockefeller en Henry Kissinger, gevuld met bankiers van Goldmann Sachs als Mario Monti, Paul Volcker en andere frisse jongens met net iets TE veel invloed.

Ook de tot het klimaatgeloof bekeerde Nederlandse Bank-man Klaas Knot werd in 2016 lid. Dat verklaart misschien waarom hij plots allerlei gekke dingen over CO2 ging roepen in media. Het leek eerst nog zo’n nuchtere man.

Die Trilateral Commission streeft sinds 1973 naar een globalistische economische orde onder hegemonie van Wallstreet en de talentpoel van Amerikaanse universiteiten. Want dat schreven ze in 1974 al zelf. Dus schijnbare ‘toevallige’ zaken die om je heen gebeuren, van nationaal tot wijkniveau; die hebben een oorsprong bij zo’n denktank. En via de Verenigde Naties, Brussel en Den Haag komt dat dan op ons bordje.

Financed by Steven Rockefeller UNEP and Rockefeller Foundation, in 2002 met oa Rob de Swart van het RIVM

Trilaterals bouwden moderne China op
In de autobiografie van David Rockefeller (2004) lees je ook dat hij en Henry Kissinger (nog steeds lid van zowel Bilderberg als Trilateral) instrumenteel waren bij het opstarten van het Nieuwe China, tot de huidige Techno-staat. De ‘wonderlijke bloei’ van China kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wat zijn Huawei-telefoons ook anders dan Amerikaanse technologie met Sambal bei. 

Een goedkope werk- en testplaats voor de rotzooi uit Silicon Valley en de ideetjes van Amerikaanse techno-nerds.En het klimaat dan’? Hoor ik U zeggen. Kijk voorbij de woorden, naar de CONSEQUENTIES van die woorden. Wat is de consequentie anders dan ‘opheffing nationale soevereiniteit’?

Trilaterals gebruiken klimaatpolitiek om via ‘internationale verdragen’ de nationale democratie verder te ondermijnen. Zoals hun Hans Wijers als Minister van Economische Zaken dat in de jaren ’90 al deed met het vrije markt-fundamentalisme. Dat ze onze publieke nutsbedrijven afpakten.

De hele publieke ruimte moet hun private wingewest zijn, onder controle. Vanuit het door alle bureaucraten-technocraten gedeelde geloof dat een ‘efficiënte’ wereld dan ‘beter’ is.

Hielp onze nutsbedrijven afpakken, nu Trilateral Commission EN jaarlijks ‘de machtigste man van Nederland’

Trilaterals bevatten dus een hoog gehalte academische NERDS als Jeroen van der Veer. Mensen die enkel achting kennen voor het ‘meetbare’. Alleen geld telt.  Of wat ‘De’ wetenschap nu weer eens gezegd zou hebben. Mensen die andersbegaafd zijn (hoog IQ) en via de universiteit en dan later financiële instellingen en bedrijven wraak nemen: Op dat klootjesvolk dat ze als laatste bij sport koos vroeger.

🙂

Birds of a feather flock together.

Gelijkgestemden zoeken elkaar op, en De Wereld verbonden door 1ste Klas-lijnvluchten is hun kerk. Daarom pakken die Klimaatbezorgde Globalisten de Luchtvaart ook nooit aan, terwijl 1 retourtje Nieuw Zeeland al 5 ton CO2 kost, evenveel als een halfjaar-uitstoot van een gezin. Ze moeten elkaar wel op al hun conferenties mondiaal blijven bezoeken.

Die globalisten, waarnaar de term ‘Jetset’ ook is vernoemd. Toen vliegen met een ‘jet’ nog voor elite was.

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter. Anthony Sutton en Patrick Wood deden vanaf het begin onderzoek naar de Trilateral Commission; aanrader!

De Afschaffing van ‘De Mens’, het onmeetbare waardevolle
Wanneer je het web rondsurft kom je rond zulke clubs ook allerlei New Age-gereutel tegen, tot buitenaardse wezens aan toe sturen de Trilaterals aan. Dat zijn hele interessante hypothesen. Maar zo maak je in mijn optiek een vrij aardse tragedie- de feilbare mens die Beter dan God wil zijn- nodeloos exotisch.

Wat zulke clubs met hun heilige geloof in Topdown-planning bereiken is natuurlijk altijd het tegendeel. Ik bedoel, waarom zouden een stel wijndrinkende bankiers als Trichet, en bonuskoningen van Multinationals betere oplossingen vinden, dan 7 miljard mensen in de praktijk?

De Vier Niveaus uit mijn cursus Bullshit-detectie

Gevaarlijker dan de opvatting zelf (een vorm van centrale sturing hoeft niet altijd iets mis mee te zijn), is dus de geestelijke VOEDINGSBODEM (niveau 3) waardoor zulke door de historie ontkrachte wereld-verbeterarij(communisme, maoisme, nazisme, to name a few) toch zo hardnekkig blijft postvatten.

En dan juist bij zulke slimme mensen als Louise Fresco van Wageningen UR. (ook lid van de Trilateral Commission) En bij CDA-kipjes die alle pensioengelden van ambtenarij beheren als Corien Wortmann.(ABP)

Al begrijp je ook wel, dat academici graag bij zo’n mondiale eliteclub willen horen. Ze willen ook het gevoel hebben dat ze geliefd zijn, ook Fresco en Klaas Knot. Toch zie ik steeds meer het SECULARISME als oorzaak. Wanneer je geen traditioneel geloof hebt, ga je in alles geloven. Zelfs in ‘jezelf’ of in ‘de’ wetenschap als De Enige Ware Verlosser.

CS Lewis in 1943

De Hel, dat is een Ambtenaar/ technocraat van Trilateral Commission
Je kunt dus over technische details soebatten tot de hel bevriest. (niveau 1) Terwijl je eigenlijk moet praten over de ONEERLIJKHEID van deze mensen (niveau 3), hoe ze mensen tot middel maken en wetenschap vervormen om hun globalisme door ons keelgat te schuiven. Hoe ze ‘Mondiale Problemen’ gebruiken om vooral op ZICHZELF aandacht te vestigen.

Hun Zum Kotzen lage moraliteit.

En waar komt die verdorvenheid vandaan? Het Secularisme. Daarom moet je de term ‘religieus’ ook niet als scheldwoord gebruiken; opnieuw, dan zit je vast in HUN paradigma, waarin alleen wetenschap, het meetbare ‘waar’ zou zijn en waarin ‘emotie’ altijd ‘slecht’ is

De Oud-Testamentische naam voor ‘seculier’ vind ik dan ook beter klinken; Goddelozen. Harteloos is een andere term die de gevoelslading wel dekt.

Kijk de lezing van CS Lewis doodle via youtube

We pakken daarom weer ons favoriete boekske van de laatste tijd er nog eens bij: The Aboliton of Man van CS Lewis (1943); hoe je ‘mensen zonder borstkas/Hart’ kweekt door modernistisch onderwijs, mensen die dus denken als Trilateral Commission.

Je stimuleert wel intellect en het opportunisme, maar je elimineert het Hart, Ziel en alles van Waarde dat Weerloos is; omdat je dat niet zou kunnen ‘meten’. Verder willen seculieren altijd ‘het Systeem’ verbeteren, omdat ze geen oog hebben voor Mentaliteit, Geest, Ziel en Hart.

Hoe meer seculier, hoe groter de bureaucratie. Secularisatie gaat evenredig met het verlies van wederzijds vertrouwen, dat je dan met ‘regulering’ compenseert. Wat je ook al niet kunt ‘meten’, vertrouwen. Zo kom je bij het Fries Existentialisme terecht; De Hel, dat is een Ambtenaar. Een technocraat van de Trilateral Commission. Van God Los.

De Triniteit van de complete mens; zie ‘CS Lewis Doodle op Youtube en je ziet CS Lewis voor je uitgetekend

Zodat de meeste ‘wetenschap’ nu Bullshit blijkt
Zonder Hart, Ziel, vervalt ook het VERLANGEN de waarheid te kennen. Dan verzand je in het ge/misbruik van intellect voor opportunisme, machtstreven. Michael Polanyi voorspelt in 1976 daardoor in ‘Meaning’ al de huidige replicatie-crisis in de wetenschap – dat academische bedrijf- waarop juist Trilaterals zich zo beroepen.

Zoals The Lancet in april 2015 al schreef; Meer dan de helft van publicaties in ‘De Bladen’ zijn BULLSHIT, zoals ook Lex Bouter weet met zijn Research Integrity Network. Zoals altijd weten seculieren echter geen raad bij het vinden van een oplossing. Ze zoeken het in ‘beter dit’ en ‘beter dat’, in ‘systemen’; omdat ze zelf lijden aan het centrale probleem.

Het zijn Seculieren, die zelf bijdroegen aan de dood van het Hart. Ze zitten gevangen in de eigen valkuil. Zodra je in die valkuil afdaalt om met ze over technische details te kletsen, ben je zelf ook verloren. Je bent je eigen vijand geworden.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden; Bullshit betekent NO CONCERN for truth

Alles begint dus – sinds de Aha-erlebnis– bij REGEL NUL in mijn cursus-bullshitdetectie; Concern for Truth. LIEFDE voor waarheid. Hart voor iets hebben. Heb je de Liefde niet, dan kun je nog zo spitsvondig zijn; je houdt jezelf voor de gek en ook anderen.

Al probeer je mensen nog zo koest te houden met lagere rentes, consumptie…. Of je wilt een spionagestaat inrichten- zoals in China- met 1 bewakingscamera per 2 inwoners om ons onder de duim te houden.

Je wilt dan controle over de toekomst (het doel van wetenschap), controle over anderen. Je kent de christelijke houding van ‘Overgave’ niet meer, en bent dus een Waarden-loos mens geworden. HIERONDER staan tot slot nog de vijanden opgesomd van onze nationale rechtstaat en de menselijkheid.

Ongetwijfeld vol met ‘goede bedoelingen’. Waarmee de weg naar de hel geplaveid is…

Corien Corien laat je kut eens zien 🙂 Moet de pensioenpotjes van onze ouders roven voor multinationals en bankiers van de Trilateral Commission

Hielp onze nutsbedrijven afpakken EN voerde de klimaatbelasting over de energierekening in, terwijl hij het Grootbedrijf ontzag, nu Trilateral Commission

Jeroen ‘ik ben plots heel groen’ van der Veer

ING-bankier, waar ook de VVD-klimaatman Robert Reibestein aantrad…

Begon 3 jaar geleden plots gekke dingen over ‘klimaat’ te roepen als op commando….

Jaap, er is geen hoop meer, zat als ik me niet vergis ook bij de European Climate Foundation van Mc Kinsey in Den Haag EN hij zit bij de club van George Soros; European Council on Foreign Relatons

It Runs in the Family, kreeg een ‘David Rockefeller’-studiebeurs om ons effectiever te kunnen bespioneren

En zo schrijdt de mensheid van de ene mislukking naar de andere tragedie voort. Die ‘Transitie’ wordt 1 rampzalige puinhoop, voor dat inzicht hoef je niet gestudeerd te hebben.

Als afsluitende foto de plaats waar David Rockefeller reeds sinds 2017 bivakkeert, wachtende op George Soros. Het Globalisme van de Trilaterals is zooo 20ste eeuws. Wat zeg ik, het was in de 20ste eeuw al achterhaald. Time’s up boys, op naar de mestvaalt der geschiedenis.

Hier komen ze terecht…

Conclusie;
Het klimaat-fascisme is niet ‘links’ of ‘rechts’ of ‘de elite’ of dat systeem of ding; het is een vehikel van een ideologie, dat voedingsbodem vindt door een geestelijk gebrek van seculiere mensen. Het is een vehikel van Seculier Globalisme, gebaseerd op ‘scientisme’; het geloof dat ALLEEN wetenschap op al onze levensvragen het juiste antwoord geeft.

Die ideologie- De Berlijnse Muur was geweldig, hij had alleen HOGER gemoeten- gekoppeld aan wereld-verbeterarij leidt historisch gezien tot puinhopen en lijkenbergen.

Er is een veel beter alternatief voor globalisme-ideologie, ook voor een land dat van wereldhandel moet leven; de versterking van de natiestaat als enige waarborg voor een rechtstaat. Hongarije, Italie, Polen, vele landen staan al op tegen het bankiers-fundamentalisme. Maar wie nog aan het infuus zit van onze globalistisch-seculiere massamedia, die weet dat niet.

Morgen dus in de ‘Ken uw Vijand’-week; De Linksewarhoofder Courant (LC) en de sturende misleiding door massamedia.

6 Replies to “Ken Uw Vijand (2): Revenge of the Nerds (Trilateral Commission)”

  1. Mooie analyse Rypke.

    Klaas Knot zou als hoofd van onze “neutrale” Nederlandse Bank toch weg moeten blijven van de Trilateral Commision. Deze nuchter Fries, zoals die zichzelf graag etaleert, past toch ook dat klimaatgedoe niet. Zag hem laatst in Buitenhof, 27 januari, waarbij hij aangaf dat men in de FSB gaat kijken naar de consequenties van de energietransitie maar laten buiten beschouwing of wat er in het klimaatakkoord staat wel juist is. Ja, zo passeer je dus een station ! Even daarvoor zat hij te wouwelen over de tafelindeling bij de vergadering van de ECB. Tenenkrommend. Jort Kelder moest hem stoppen. Gênant gewoon.

  2. Dankzij “de rotzooi uit Silicon Valley” kan ik, en dat op mijn tijd en mijn plaats, deze zeer Interessante Tijden lezen.

    1. @Bert

      De Duivel geeft je plezier en neemt de ziel in ruil (wanneer je geen maat kent), of je het nu op zijn Bijbels zegt of Heideggeriaans, het werkt zo in het echt, zeker nu techniek ons evenveel consumeert als wij de techniek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *