Ken Uw Vijand-week: Hoger Beroep tegen (mentaliteit) overheid…

Voorzitter Regiecollege; parasieten heb je in alle soorten en maten….Ook als je bij de leugen niet opstaat en zegt ‘leugen’ ben je zelf een leugen. Helemaal wanneer je die leugen zelf helpt optuigen.

Deze week op Interessante Tijden is het de ‘ken uw vijand’-week, nu we in Hoger Beroep gaan tegen het door Bestuursrechter HJ Bastin op 10 januari geoorloofde frustreren van mijn Wob-verzoek door Rijkswaterstaat. Lees hier de details van de  2 jaar lange voorgeschiedenis.

Dit eerste deel gaat over je grootste vijand: JEZELF, dat je denkt ‘het is te groot, ik begin er maar niet aan’. Dan ben je deel van het probleem genaamd ‘Waarden-loze’ mentaliteit.

Uit die mentaliteit is een vorm van ‘Recht’ voortgekomen dat het kromme steeds meer recht praat ten koste van Objectief recht; Reflexive Law. Dat is gebaseerd op postmoderne filosofie van Discours-theorie. Dat betekent ‘Oneerlijk/inhalig op Academisch Niveau’, zelf noemen ze het ‘evolutionair recht’.

Verzet tegen die mentaliteit heeft altijd zin (mits je wat spelregels in acht neemt en je hersens gebruikt), omdat je door je GEESTESHOUDING een positief signaal afgeeft aan je geestverwanten. Je verdedigt de beschaving dan tegen barbarij.

Zie www.originalartofwar.com; Ken Uzelf, ken uw Vijand; literatuur voor deze week

Uitkleding rechtstaat en vernietiging landschap uit naam van ‘milieu’ 
Het blijkt dat de strijd die ik voer tegen een vorm van uitholling van de nationale rechtstaat al een sjieke naam heeft; Reflexive Law, ook wel Evolutionair Recht genoemd. Dat je buiten Objectief Recht om een subjectief en situatie-afhankelijk bestuursrecht krijgt waar vooral de opstellers zelf van profiteren; daarover gaat mijn zaak tegen Rijkswaterstaat al 2 jaar.

Ik kom er zo op terug.

Het goede nieuws komt eerst. Dankzij de achterban van Interessante Tijden kan ik in hoger beroep met mijn jurist tegen de onjuiste– maar reeds op 15 oktober verwachte– beslissing van bestuursrechter HJ Bastin van de Rechtbank Noord Nederland.

Dit moet dan Mondriaankwelder worden, ‘hersteld’ met Waddenfonds. ‘Natuurherstel’ dient uitsluitend particuliere belangen op publieke kosten

Van HJ Bastin mag Rijkswaterstaat onwaarheden verkopen, zoals beweren dat er geen email-verkeer bestaat tussen de bestuurders Sieben Poel, Aante Nicolai en de partijen met wie ze -buiten het Bestuursrecht om- een belangendiscriminatie rond het Waddenbestuur optuigen.

Dat die communicatie sinds november 2013 niet zou bestaan is buitengewoon onwaarschijnlijk. Of het moet zijn dat ze die -illegaal- gewist hebben. Dan overtreden ze de wet. De door mij in een Wet openbaarheid bestuur (Wob)-verzoek bevraagde belangendiscriminatie legden ze met provinciebestuurder Henk Staghouwer op 17 december 2018 vast in de Staatscourant.

Je kunt dan zeggen; heeft Hoger Beroep wel zin, ze gaan toch door met wat ze al van plan zijn en de kans dat je gelijk haalt is klein. Dit verhaal legt uit waarom verzet je burgerplicht is.

Net voor de Kerst, zodat je het niet zou opmerken tot ’t al te laat is.

Het gevolg van de zaak waartegen ik strijd is 3-ledig.

  • A. Via een hybride van privaat-bureaucratisch belang krijgen de mensen die de regels opstellen en besluiten nemen eenvoudiger toegang tot overheidsgelden, Waddenfonds EN subsidies.
  • B. Via een buiten het bestuursrecht om beklonken hybride-vehikel van privaat en bureaucratenbelang (Rijkswaterstaat, provinciebestuurders en Staatsbosbeheer) kunnen zo private entiteiten als milieuclubs als schaduw-overheid optreden.
  • C. De onkosten van hun private plannetjes komen op het conto van burgers, boeren en vissers van het Waddengebied. Zowel financieel als landschappelijk.

Ook in ecologisch opzicht krijgt het prachtige en nog wijdse Waddengebied zo een verminking te verduren.

Want Henk Staghouwer gebruikt 180 miljoen euro Waddenfondsgeld om landelijke energiepolitiek door te duwen. (Investeringskader Waddengebied IKW) Als je maar toverwoorden gebruikt ‘innovatie’ en ‘duurzaam’ is alles geoorloofd, tot windturbines in het Waddengebied aan toe. Als je die maar ‘Waddenproof’ noemt. Wanneer je een zeewindfarm aanlegt, mag je ook plots een kabel dwars door de ‘kwetsbare’ Waddenzee graven, hele energie-industrieterreinen op de Kwelders aanleggen.

de Wadden-Oligarchie onder directie van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en de Waddengasboorders van de NAM

Of kwelders inpolderen onder het mom van ‘dubbeldijk’.

Voor alle partijen die op publieke kosten hun balans wensen op te poetsen, heeft Staghouwer de boel bekonkeld met Sieben Poel, Aante Nicolai, Michiel Firet, Piet Winterman, en wat reeds over-gesubsidieerde Postcode Loterij-stichtingen, private bedrijven als de NAM.

Die ondoordringbare bestuurs-hybride noemen ze dan een ‘beheerautoriteit’ Waddenzee. Zodat niemand nog ziet wie afrekenbaar is op welke besluiten, en publieke kosten daarvan. Je kunt het beter ‘Autoritair Beheer’ noemen en Sieben Poel is daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk samen met Bas Eenhoorn en Piet Winterman.

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet

Waarden-loze Mentaliteit met juridische gevolgen
De strijd gaat uiteindelijk dus om een mentaliteit, die het verval van beschaving tot barbarij typeert in Nederland, die in versnelling kwam in de Paarse jaren ’90 toen de Globalisering met kracht werd doorgedramd. Zodat liegen nu het ‘nieuwe normaal’ is geworden, wat men dan ‘goede marketing’ noemt.

Wat iedereen merkt in het MKB, het wordt minder menselijk en gezellig, verhoudingen verharden, wantrouwen groeit, en bureaucratie is van dat wantrouwen een papieren uiting. Terwijl het kennisniveau van overheden keldert, krijg je een pak gel**/’communicatie’ terug en lastenverzwaringen.

Vanuit die mentaliteit ontstaan ook technische kwesties op juridisch gebied, die we dan eerst moeten bespreken.

Dat technische gevolg betreft de vermenging van overheid en privaat belang. Er is geen onafhankelijke overheid meer, wat Syp Wynia (Elsevier) al ‘Lobbycratie’ noemde kwam voor democratische rechtstaat in de plaats. De overheid dient vooral om met haar geweldsmonopolie burgers van hun publieke rechten te bestelen. En voor het in beslag nemen van de publieke ruimte voor private partijen.

‘Duurzaamheid’ (subsidie-zakkenvullerij) is daarbij slechts 1 van de vele pijnlijke voorbeelden.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting; privaat beslag op de publieke ruimte

Publiek Private Partnerschappen = vervaging grens publiek en privaat belang
Privaat gewin (‘duurzaamheid’) en ‘het publiek met de rotzooi opzadelen bij mislukking’ is de nieuwe norm. De term daarvoor in globalistische kringen is Public Private Partnerships (3PO). Ze mislukken bijna altijd doordat enkele private haaien de meestal wat sukkelige ambtenarij een poot uitrukt. Dat is wat we hier PPS-constructies noemen.

Daarnaast zien we de ondermijning van burgerrecht en de Nationale Rechtstaat ten faveure van ‘internationale opgaven’; afspraken over globalistisch beleid (bv klimaat, migratie enz)  op conferenties bekonkeld buiten burgerinspraak om. En NGO’s die gaan procederen, wanneer een lokale overheid ’t waagt niet mee te buigen met die dictaten uit bijvoorbeeld de Verenigde Naties.

Zo zien we met de privatisering van de overheid een ander juridisch fenomeen gepaard gaan; de opmars van subjectief recht. Dat krijg je automatisch wanneer je Objectieve Waarden (Niet liegen, stelen, dwingen, rechtvaardigheid) afschaft ten gunste van situationeel recht.

Je belandt dan in ‘subjectivisme’, steeds meer regulering die door hun omvang het burgerrecht verder verzwakken. De Crisiswet is er een voorbeeld van, de Rijkscoordinatieregeling. Waarbij de mensen met macht bepalen wat ‘recht’ is, in plaats van dat iedereen voor De Wet gelijk is.

Het beestje blijkt een naam te hebben; Reflexive Law

Reflectief recht, Reflexive Law, subjectivisme
De uitholling van inspraak en privatisering van publiek belang die ik zojuist bij Rijkswaterstaat beschreef, dat is een internationale trend. Ik wist echter nog niet dat daar ook een officiële term voor bestond, die verband houdt met de trend die deze ontwikkeling afdwingt in afgelopen halve eeuw: GLOBALISERING.

De term voor dat type recht in het Engels is Reflexive Law een term die in 1982 voor het eerst werd opgetekend door Gunter Teubner. Wat is dat? Men noemt het ook wel ‘evolutionair recht’, en men beweert dat moderne ontwikkelingen vragen om een ander type rechtsopvatting.

Met name via ‘Europa’ kregen we buiten de Nationale Rechtstaat om steeds meer gestapelde regulering buiten het Burgerlijk recht en bestuurlijk recht. Regulering die afkomstig is van ‘internationale verdragen’. Een voorbeeld is het recente Migratie-dictaat van Marrakech.

Maar ook alle klimaatbeleid dat zonder burger-inspraak via de Verenigde Naties door een conferentie uit 1992 werd opgelegd via Brussel.

Natura 2000; Voorbeeld van Reflexive law, ten koste van Objectief Recht. Want de overheid mag wel overal in Natura 2000 bouwen

Boeren en vissers kennen ’t idee van ‘Reflexive Law’ al dankzij Natura 2000. Ook wel ‘evolutionair recht’ genoemd, een buiten bestuurs-rechterlijk vehikel dat zich steeds verder uitdijt.. Een muur van regels, ge- en verboden op basis van door ambtenaren en academici geformuleerde habitatcodes; 140 verschillende natuurtype-beschrijvingen die aan papieren eisen moeten voldoen. Zoals de eis; ‘dat habitat moet in de zelfde conditie komen als dat het in de jaren ’80 was.’

Tegelijk bouwen de overheid en haar gunstelingen in Natura 2000 dat ’t een lieve lust is, van kabels door de Waddenzee tot windfarms in natuurgebied en zand-industrie. DAT is de praktijk van Reflexive Law.

De beleids-eisen staan vaker wel dan niet los van de vraag of zo’n doel praktisch-realistisch is. Het zijn politieke en bureaucratische afspraken, waarbij de opstellers zelf – bijvoorbeeld Wageningen UR, ambtenarij, milieuclubs- financieel profiteren. In directe subsidies, macht en werkgelegenheid.

Zij claimen daarbij de ‘wetenschappelijke’ noodzaak. Maar dankzij het voorzorgprincipe mogen ze de bewijslast omkeren naar de partij die ze beschuldigen.

Op de wijze ontstond sinds de jaren ’70 wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem. Of iets WAAR is telt dus niet zozeer meer. Wel of je de situatie naar je hand kunt zetten. Zulk waarheids-opportunisme is het gevolg van moreel subjectivisme. Dat je ontkent dat er zoiets als Waarheid bestaat.

…onder invloed van cultuur-liberalisme. Gunter Teubner is de bedenker van het begrip in 1982

Versus Objectief Recht, grondrechten
De dure term voor ‘Oneerlijk op Academisch Niveau’ is ‘Discours-theorie‘. Dat alle waarheid afhankelijk is van de situatie van het moment, en de mensen die er in gesprek vorm aan geven. Dat wollig klinkende principe – Samen samen- het is bedacht door een afgelopen laatste halve eeuw populaire filosoof die gelukkig al dood is, Michel Fouceault. Het komt uit een filosofische stroming die men postmodernisme noemt.

Alsof alle waarheid relatief is, afhankelijk van de situatie en de mensen. Dat je intellectuele lafheid/luiheid uitlegt als een morele positie. ‘Dit is mijn waarheid, vertel de jouwe’; je bent dan niet werkelijk geïnteresseerd in iemand. Maar gebruikt je vermeende eigen ‘grootmoedigheid’ en ‘tolerantie’ om de aandacht op jezelf te vestigen. Postmodernisten zijn per definitie harteloos.

Achter dat wollige en haast democratisch klinkende principe schuilt dus een duiveltje; Het logische gevolg is een opvatting ‘Waarheid is wat mij zo uitkomt’, en dus de uitholling van  Objectieve Rechten; iedereen is gelijk (jij jouw waarheid, ik de mijne)  Maar sommigen zijn al snel meer gelijk dan anderen.

Met 1+1= 2 kun je het discours-ge*** al weerleggen; Liegen en stelen is ALTIJD slecht, en uitzonderingen op die regel bevestigen hem. Of je nu in het jaar 2019 leeft of het jaar 19, of dat je Mozes bent met  zijn stenen tafelen met 10 geboden in het jaar tig voor Christus. Bij postmodern ‘recht’ ontkrachten uitzonderingen de regel, die niet meer dan een smaakje is, gevoeltje. Het recht wordt krom.

Discours-theorie gelovigen – veel actief in de ‘communicatie’- ontkennen dus domweg dat er iets als waarheid bestaat. Je vindt het veel bij goddelozen van D66 en VVD, maar eigenlijk is iedereen zo een beetje geworden.

De auteur, uw Rechtse Hippie sponsor reportages via Stichting MW&B

In contrast zien we dan Objectiviteit, het bevestigen dat er zoiets bestaat als Objectieve Rechten, of het nu 2019 is of 1819; immers, hoe zou je anders nog een zinvolle Grondwet kunnen maken. Als objectief recht als ‘Ieder mens voor de Wet gelijk’ alleen bestaat wanneer je dat even zo uitkomt; dan verval je immers tot barbarij. Subjectivisme is dus eigenlijk een ander woord voor ‘beschavingsverlies’.

Objectief Recht uitgaat van enkele grondrechten die je als burger hebt in een Nationale Rechtstaat. Daar gaat ‘reflexief recht’ steeds meer uit van de situatie op het moment, de belanghebbenden met hun ‘Mondiale Uitdagingen en Opgaven’. Wat de overheid in slecht Nederlands dan ‘stakeholders‘ noemt. Het onderscheid publiek en privaat vervaagt, ten koste van individuele rechten als burger.

En zo kun je ook mondiaal milieubeleid duiden. De voordelen voor de burger om 1000 miljard euro te besteden voor 0,0003 graden opwarming zijn NIHIL. De lasten zijn maximaal. Er is geen verband tussen met reflectief recht (bv Klimaattafels, Energie-‘akkoord’) opgelegde lasten en publieke lusten. Wel lopen allerlei lobbyclubs giga binnen, terwijl de publieke ruimte en het landschap de dupe zijn.

Leestip; het vrije markt-fundamentalisme komt uit de zelfde globalistische hoek als ‘klimaat’-alarmisme; uithollen van de Nationale Rechtstaat.

Ken Uzelf, Ken Uw Vijand
Tot slot komen we dus weer terug bij het centrale thema, Ken Uw Vijand, Ken Uzelf. Dat je niet zelf je grootste vijand bent, doordat je niet helder op het vizier hebt staan WAARTEGEN je nu strijdt. Het kan ook een stropop zijn als ‘de linkse’ dit of ‘de rechtse’ zo. Identificeer dus je Waarden, die altijd bij je eigen PERSOON liggen, en niet iets daarbuiten

‘De Vijand’ heeft altijd ‘waarden’ die buiten de mens zelf liggen, of ze dat nu ‘duurzaamheid’ noemen of wat ook; ze bedoelen dan dat ANDEREN moeten veranderen zodat zij er zelf beter van worden.

Dankzij de Paarse jaren ’90 werd ons door Vrije Markt’-fundi’s (VVD/D66/PvdA) ook een onredelijke haat tegen ‘de’ overheid aangepraat. Alsof  ‘de’ markt voor alles een oplossing zou zijn; waarmee ze bedoelden ‘als je alle nationale regulering maar opheft en wij vrij spel krijgen. Die lobby komt uit de zelfde hoek (World Economic Forum, Trilateral Commission) als het klimaat-globalisme.

Ze willen letterlijk alle grenzen weg, maar dat betekent ook; al onze defensies tegen globalisme-sprinkhanen.

Voorbeeld van typisch globalisme-geklets

Een kundige en sterke overheid kun je niet zonder. Het probleem is dat die overheid nu in handen is geraakt van private partijen, die haar al babbelend over ‘inclusief’ en ‘duurzaam’ tot privaat gewin-vehikel maken. En de mentaliteit van nihilistische leugenachtigheid die daar achter zit.

Dus trap niet in de val; dat je de auto stuk slaat waar je kind onder werd platgereden. In plaats van dat je de dronken bestuurder er uit trekt die met 100 km reed waar je 50 mocht. Of dat je een computer stukslaat, omdat je ziet dat mensen aan Facebook verslaafd raakten. Of dat je iedere vorm van Wereldhandel afwijst, terwijl de IDEOLOGIE ( = mentaliteit) van globalisme het probleem is.

Wanneer je de diepere laag niet ziet, mentaliteit, verzand je in een discussie over ‘standpunten’, verbale kledingstukken en smaakjes, gevoelens. Dat het ‘de linkse’ dit is of ‘de rechtse zo’. Dat je ‘teuguh’ de overheid tot Shell en enzovoort bent, de externe facades. Dan kunnen ‘zij’ ongehinderd door terwijl U onderling wat kibbelt over meningen uit een massamedium opgetast.

‘Rechtvaardigheid’ is geen mening, integriteit ook niet.

Objectieve Waarden gelden altijd, en die kun je altijd ook op jezelf toepassen. Ze zijn de motivatie waarmee je gedrag gestalte geeft in dingen, daden. Wie zich ergert aan lafheid, wees dan zelf niet laf en ga er op af. Boos over leugenachtigheid en onmenselijkheid?

 

‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden. LIEGEN is altijd FOUT, of het nu 2019 of 2030 is.

En daarom heeft ook ‘vruchteloos’ verzet zin
Dat is dus waar het om draait: de mentaliteit van ‘waarheid is wat mij zo uitkomt’; NIHILISME is onze vijand, Waarden-loosheid. Anders krijg je waar de ‘Gele Hesjes’ nu een beetje in kunnen vervallen, vanuit een vaag onbehagen demonstrerend tegen ‘de elite’. Met elite an sich hoeft niets mis te zijn, de meeste mensen hebben leiding nodig. Van de 10 mensen is 9 ‘personeel’. Wat echter ontbreekt bij die valse elite is Noblesse Oblige; Stand Verplicht.

Het zijn ongelikte beren en barbaren geworden, die Klassieke Waarden inruilden voor ‘extern deug-signaleren’; dat ze (zie mijn CS Lewis-bespreking) externe abstracties als ‘klimaat’, de ‘planeet’ gebruiken om op zichzelf aandacht te vestigen, om zichzelf te bevoordelen. Hoe minder meetbaar de abstractie, hoe groter het ego waarop de aandacht gevestigd moet.

De vijand maakt mensen tot middel en middelen tot doel. Het Fries Existentialisme leert dan ook ‘De Hel, dat is een Ambtenaar’.  Waar je vanuit christelijk perspectief (en humanisme) de Mens altijd als doel hebt.

En zo heeft mijn Hoger Beroep ook zin door haar signaalfunctie. De Leugen mag het laatste woord niet hebben. Ookal weet ik ook best dat mijn Hoger Beroep ook wordt afgewezen door de Raad van State. De daad zelf- wij accepteren de leugen niet– is het doel. We zullen doorgaan, nooit opgeven. To Hell with the Devil.

Zou ik opgeven, dan geef je toe aan de mentaliteit die je juist verafschuwt. En dan ben je zelf deel van het probleem geworden. Verzet tegen onrecht is dus je plicht.

UPDATE; wanneer je het over de duvel hebt, nog een voorbeeld van ‘Evolutionair Recht’. Omdat de bescherming van eigendomsrecht en burgerrecht in de weg staat van energie-dictatuur moet ‘de wet’ aangepast:

Het techno-fascisme heeft niets met burgerrechten, privacy, natuur en eigendomsrecht

4 Replies to “Ken Uw Vijand-week: Hoger Beroep tegen (mentaliteit) overheid…”

  1. Alleen kracht, rechtvaardigheidsgevoel en scherpte zijn in staat voort te brengen wat ik zojuist ademloos heb gelezen. Ik ben geen didacticus of jurist maar er resteerde voldoende om me weer energie te geven om verder te gaan. Dank.

  2. “Verzet tegen onrecht is dus je plicht.”
    Je kunt het niet mooier zeggen. Als iedereen dat zou doen krijgt rechtvaardigheid misschien weer een gezicht.
    Het gaat er niet om met welke argumenten een rechter mijn pleidooi terzijde schuift, maar dat ik de moeite neem om mijn normen en waarden te verdedigen met argumenten tegen het aangedane onrecht. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar wie dat probeert, wordt iedere keer beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *