Ken Uw Vijand (4): Wereldverbeteraars heffen nationale rechtstaat op

Het Globalisme van Trilateral Commission, World Economic Forum…. The Colour of Locusts is Green.

Te lang zijn we in de Paarse jaren ’90 door vrije markt-globalisten opgehitst tegen de nationale overheid. Zo faciliteerden zij onder Hans Wijers (Trilateral Commission) als Minister van Economische Zaken de privatisering van de publieke ruimte en de roof van onze nutsbedrijven.  

Ook verdween nationale sturing van publieke taken naar lokale overheden. De roof van publiek geld en de publieke ruimte uit naam van ‘duurzaam’ vormt een sluitstuk op die agenda van globalisten. (2030 Agenda) ‘Het publiek de lasten, wij de lusten’ heet bij de sprinkhanen van World Economic Forum ‘Blended Finance’

Via steden-netwerken, PPS-constructies en The New Urban Agenda stelen die globalisme-sprinkhanen ons land en publieke goederen onder de voeten vandaan. De kleur van sprinkhanen is niet toevallig ‘Groen’.

Het doel ‘ontmanteling van nationale soevereiniteit’ tekenden ze al letterlijk op in 1974. Daardoor is de overheid niet langer van ons maar van ‘hen’

Voorbeeldje; U wist vast niet dat Nederland toetrad tot Bill Gates zijn energie-club Mission Innovation, om meer Nederlands geld te pompen in klimaat-hobbelpaardjes die de fossiele energie-Ferrari moeten vervangen. En waarbij Kernenergie ‘Verboten’ is.

De Zwijger vermarkt 2030 Agenda van de globalisten (Trilateral Commission) en hun ‘Earth Charter’. Opgezet door globalist-bankier Herman Mulder en Herman Wijffels

‘De Overheid’ an sich is uw vijand niet…
In de Ken-Uw-Vijand-week wil Interessante Tijden U de tijd besparen om tegen stropoppen te vechten, terwijl de echte vijand er met uw burgerrechten en poen vandoor gaat. Dus wie is dat dan? Is dat ‘de overheid’? Nee, zo toont deze aflevering. Niet beslist, hoewel die overheid wel het instrument werd van de vijand.

Kijk een laagje dieper. De overheid an sich hoeft HET probleem niet te zijn. Sterker nog; een overheid die zou handelen in ONS nationale belang en onze burgerrechten, die valt enkel te prijzen. Maar zoals iedereen ervaart, is een in het publiek belang handelende overheid steeds minder het geval.

Wat je ook stemt, de onteigening van de overheid en de publieke ruimte wordt jaar op jaar erger.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting op voorheen publiek toegankelijk terrein

Dus stel eerst een aantal goede vragen;

Wanneer ‘de overheid’ voor je deur staat; is dat dan uit naam van publiek belang waarover burgers zeggenschap kregen, in overeenstemming met burgerrechten en grondwettelijke taken van de overheid?  Of is het een club die de overheid gebruikt voor privaat gewin?

En is de huidige vermenging van publiek en privaat belang niet HET politieke thema, waardoor we maffiastaat-achtige trekken krijgen? Wanneer wij wel 1000 miljard euro betalen moeten uit naam van globalisme-doelen (Klimaatwet) zonder enig publiek voordeel (0 graden klimaatwinst); in WIENS belang is dat beleid dan wel?

En wie kreeg dat vanaf de jaren ’80 op de publieke agenda via media-agitatie, internationale conferenties onder Verenigde Naties-vlag en met publiek geld opgeblazen Niet Gekozen Organisaties (Ngo’s)?

Heeft Nederland ondertekend. Wist U niet heh? Opheffen onderscheid Stad en Platteland en omzeilen nationale democratie; met Platteland als energieplantage voor stad. Maar dan wollig ingekleed

…de scheidslijn publiek-privaat verdampt door ‘duurzaam’
De machtspositie van bepaalde bedrijven en lieden kwam niet uit de lucht vallen. Ze passen in die globaliserings-trend waarin het onderscheid tussen publiek en privaat verdampt, actief aangewakkerd door invloedrijke clubs als de dinsdag beschreven Trilateral Commission.

Dat globaliserings-belangen lokaal niets opleveren, behalve een hogere energierekening, is ook logisch; hoe globalistischer het beleid, hoe minder ‘waar voor je geld‘ je krijgt voor publieke investeringen op lokaal-nationaal niveau. Van klimaat-investeringen zie je nooit meer iets terug, behalve een verwoest landschap.

Wie profiteren wel van de miljardensubsidies voor ‘Het Milieu’? De Eneco’s van deze wereld, Van Oord, BAM, Boskalis, de bouwlobby en hun lobbyisten, meestal oud-politici van het CDA, de door mij reeds als Corporate Democratisch Appel beschreven maffia-partij met multi-lobbyisten als Cees Veerman, Niek Jan van Kesteren, Pieter van Geel.

Hielp onze nutsbedrijven afpakken, nu Trilateral Commission; als hij vandaag onder de tram komt gaat hier het speciaalbier open.

Nu kan je die maffia-sering van Nederland tot Corporate Oligarchie of ‘lobbycratie’ als een ‘autonome’ trend zien, iets dat ‘zomaar’ gebeurt. Of je gebruikt je hersens en bedrijft historisch onderzoek naar publicaties van globalisme en hun denkwijze. Zijn er geen krachtige lobby’s geweest die deze trend afdwongen?

En kun je een centrale ideologie herkennen op basis waarvan ze besluiten forceren. Ja. Die is eenvoudig in al hun publicaties te lezen. Die van steeds grotere economische integratie; tot de nationale rechtstaat enkel nog op papier bestaat.

Birds of a feather flock together. En de duiventil van dat denken heet de hier afgelopen dinsdag beschreven Trilateral Commisson. Het subsidiegeld is het DOEL van hun programma: de privatisering van de nationale schatkist, pensioenen en spaartpotjes voor hun ‘Nieuwe Economische Orde’. Ook de publieke ruimte, alle grondstoffen van water tot natuur moeten onder hun ‘beheer’ vallen als ‘natural capital’ en ‘ecosysteemdiensten’.

Hier werd Nederland zonder uw medeweten onderdeel van; de verdubbeling van publieke uitgaven voor privaat gewin

Wereldverbeteraars vanuit eigen perspectief
Hun gemeenschappelijke noemer is haat tegen de natiestaat. Op hun manier geloven globalisten zo ‘de wereld’ te verbeteren, door de opheffing van landsgrenzen. Of dat nu virtueel gebeurt of fysiek is minder belangrijk. Dat ‘uw’ wereld er zo niet beter van wordt, u krijgt minder zeggenschap over uw omgeving; dat is nodig voor ‘Het Hogere Doel’ van ‘Global Transformation‘. Globalisation 4.0 zoals World Economic Forum dat noemt.

Zie www.originalartofwar.com; Ken Uzelf, ken uw vijand in de ‘Ken uw Vijand Week’

  • De vraag die open staat is ‘ willen ze die wereldorde herinrichten vanwege mondiale problemen?
  • Of GEBRUIKEN ze die al dan niet bestaande problematiek (plantenmeststof CO2) voor een reeds vastgelegde agenda?

Feit: de agenda van ‘nieuwe economische wereldorde’ was er eerder dan de klimaathysterie (al in 1919, zie oa Alison Bashford ‘Global Population’Columbia University Press). Die CO2-hype paste er vooral goed bij.

Door die Globalistische agenda die het nationale belang overschaduwt, krijg je voldongen feiten als burger voor de kiezen met 1 uitkomst; publieke lastenverzwaring.

Via marketing op eigen kosten moet je enthousiast worden

Wist U dat wij zijn toegetreden tot ‘Mission Innovation’ van Bill Gates, die ons publieke geld wil? De verdubbeling van publieke uitgaven voor privaat gewin op het gebied van inefficiente wiebelstroom die een enorm beslag op de publieke ruimte legt (‘duurzaam’ versmald tot biomassa, windmolens, zonnefarms)

Rijksjaarverslag Ministerie Economische Zaken ’16/’17. Bill Gates (Breakthrough Energy) kwam langs bij Rutte, en plots doen wij ook mee zonder dat U daar iets over kon zeggen

De overheid vijand van burgers in handen van globalisme
Met de ‘Ken Uw Vijand’-week wil Uw Rechtse Hippie lezers bevrijden uit de valse kaders, waarin hij zelf ook 10 jaar vastzat. Dat je in links-rechts-stropoppen blijft denken uit de massamedia. En gelooft dat ‘Jesse Klaver’ of zo’n andere sneuneus hier enige invloed heeft.  De ‘vijand’ is bijvoorbeeld ook niet ‘de’ overheid an sich.

Een neutrale, kundige overheid als scheidsrechter; daar kunnen we niet zonder. Geschop tegen ‘de’ overheid brengt je dus ook geen seconde verder.

Die frase ‘weg met de overheid’ werd populair in de Paarse jaren ’90, toen alle publieke functies plots beter in handen zouden zijn van corporate boeventuig. Zodat je nu voor 1 treinkaartje Heerenveen-Amsterdam al 50 EURO betaalt, het viervoudige van 20 jaar terug. En je energierekening ging door het plafond, met D66’er Brinkhorst als verantwoordelijke onder Trilateral Hans Wijers.

Het afpakken van onze nutsbedrijven en opheffing van nationaal bezit van nutsfuncties, dat pastte juist bij uitstek in de agenda van de Trilaterals, de globalisten.

Daarom stellen wij vast;

De mensen die de overheid misbruiken als privaat vehikel voor ‘de wereld’ verbeteren (globalisme), en de mentaliteit daarachter; dat is onze vijand. Althans, vanuit het belang van ZELFBESCHIKKING van burgers. Op dat misbruik is bewust aangestuurd, zo toont het bewijs dat ik nu heb.

World Economic Forum en Bill Gates (Breakthrough Energy)

Alle milieubeleid dat de globalisten voor ons optuigden en via Brussel oplegden, het bewerkt het verwateren van de nationale soevereiniteit. Terwijl de milieuwinst meestal onmeetbaar is. Onze burgerrechten zijn verankerd in nationale grondwetten en nationale wetgeving. Dus hoe meer ‘global’, wereld verbeteren, hoe minder nationaal recht in relatieve zin nog geldig is in de praktijk.

Dus wat is dan het doel van klimaatbeleid? De wollige intenties? Of de consequenties? 

Internationaal afgekaarte ‘regulering’ krijgt dus naast het burgerlijk recht en eigendomsrecht meer invloed; zodat je als individu steeds minder rechten krijgt in relatieve zin. Die tendens beschreef ik maandag over ‘evolutionair recht’ en Reflexive Law.

Precies wat de Trilaterals willen; nationale inspraak omzeilen via internatonalisering en opheffing van scheidslijn publiek belang en privaat belang

Met als eindpunt; opheffing publieke ruimte
In het kort streeft de in 1973 door bankier David Rockefeller opgerichte Globalisme-club Trilateral Commission (en het verwante World Economic Forum) de privatisering na van de publieke ruimte, inclusief de privatisering van overheden. Uit naam van ‘efficiency’ geloven ze dat een club technocraten, CEO’s en academici alle grondstoffen ( = ‘het milieu, biodiversiteit’) moeten beheersen en kapitaliseren.

Dat is de boardroom-opvatting van ‘wereld verbeteren’.

De filosofie ‘privatiseer de publieke ruimte’ staat al verwoord in The Tragedy of the Commons (Science 1968). Die opvatting is gelijk, aan wat de in dat zelfde jaar opgerichte Club van Rome (van boardroom-jongens als Aurelio Pecchei) wil; controle over de hele planeet, haar grondstoffen en inwoners ‘managen‘.

Of je dat nu ‘links’ of ‘rechts’ wilt noemen; doet niet terzake. Alle inwoners op aarde, hun ‘human resources‘ moeten ze kunnen aansturen vanuit de boardroom van banken en Bill Gates-achtige lieden. Met de klimaat-catastrofe als pressiemiddel voor mensverbetering, wat Canadees journalist James Corbett al ‘Climate Eugenics‘ noemde.

Uw Bullshit-detector en Rechtse Hippie helpt u de vijand beter zien, zodat U niet tegen stropoppen schopt…Als christelijk conservatief heb ik een andere, minder populaire visie dan de piemelwijfjes/metromannetjes van linkse media

‘Duurzaam’ is een ECONOMISCHE operatie
Duurzaamheid is geen eco-LOGISCH programma maar een eco-NOMISCH programma, het inrichten van een andere economische orde; Reshaping the Internatonal Order (RIO). De Rio-aardetop van 1992 heette niet voor niets ‘Convention on environment en DEVELOPMENT’. Economische transitie.

Ik hoop dat mijn foto’s van Friese landschaps-verminking afdoende zeggen. ‘Duurzame’ energie- lees ruimteverslindende energie- bewerkt vooral het opheffen van het onderscheid tussen publiek belang en privaat voor corporate sprinkhanen.

Ook verdwijnt de scheiding tussen platteland en stad, die we volgens onze nationale traditie van ruimtelijke ordening juist zo koesterden (bv Groene Hart”. Zo bouwen ze (bv Rockefeller Foundation met ‘resilient cities’) via de ‘New Urban Agenda’ (Habitat 3 in 2016) aan doel 11 van 2030 Agenda; een bestuurlijk verbonden stedennetwerk.

Woeste gronden met windturbines, privatisering publieke ruimte = Globalism 4.0

Dat aan elkaar verbinden van steden is een andere manier om de Nationale democratie te omzeilen. Dat grote steden meer autonomie krijgen ten opzichte van de Natiestaat. Mocht het door globalisten verafschuwde ‘populisme’ (boze burgers die hun rechten en omgeving zien verdampen) toch tot politici leiden in de Tweede Kamer die doen, wat Pim Fortuyn toen de kop kostte;

  • Dat je naar je bevolking luistert en het nationale belang voorop stelt.

Dan heb je alsnog als globalisten de steden in je tas, die lekker niet doen wat een Thierry Baudet van ze zou verlangen. Wat je ook stemt, je krijgt NOG minder invloed dan je al hebt.

De publieke ruimte verdampt, publiek kapitaal, de nationale rechtstaat, alles in handen van corporate bv. Wat ze ook wel ‘Fourth Industrial Revolution‘ noemen, andere Harry Potter-tovertaal is ‘Global Governance‘ en Leadership, allerlei eufemismen voor ‘Jan Publiek mond dicht en betalen’.

De ‘Nieuwe Wereld’ kwam niet uit de lucht vallen. ‘Duurzaam’ streeft de opheffing na van het onderscheid ‘stad’ en ‘platteland’ met platteland als energie-plantage van de stad ( = New Urban Agenda)

Roep ‘innovatie’ en Harry Potter tovert een geldgat in publieke handen
Niet voor niets is de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean Claude Trichet OOK de Europese voorzitter van de Trilateral Commission. De club die al dat duurzaams voor ons uitdacht. Om het via de Verenigde Naties en Brussel met de Club van Rome cs op te leggen met een clubje van slechts 27 mensen. (High Level panel of Eminent Persons met David Cameron)

Ze zijn gek op (pseudo-)wetenschap als systeemtheorie, waarderen de autoriteit van ‘de’ wetenschap boven klassieke Wijsheid.

Je herkent de uitvloeisels van hun propaganda en lobby aan de dinsdag reeds beschreven Harry Potter-tovertaal van duurzaam, ‘inclusief’, transitie, Governance, Smart en ge*** als ‘de stad heeft de toekomst’. Futurologisch geobsedeerden zonder enige achting voor de nationale historie en tradities.

Echte seculieren kortom, Goddelozen, die hun Weg naar de Hel met goede bedoelingen plaveien.

Rockefeller CS bouwen ook aan een steden-netwerk om zo de nationale democratie te omzeilen

En wat bedoelen ze met ‘publieke investeringen in energie-innovatie verdubbelen’,  anders dan ‘publieke lastenverzwaring’ voor dubieuze duurzaamheid; wiebelstroom, terwijl je schone kernenergie anathema verklaart.

Roep ‘INNOVATIE’, en je hebt het Harry Potter toverwoord om een publiek geldgat voor elkaar te toveren.

Multinationals de lusten, het publiek de lasten = signatuur World Economic Forum…. (‘Blended Finance’ noemen ze dat)

Harry Potter-tovertaal over ‘transitie’ , ‘inclusief’, ‘decentraal’, ‘vierde industriele revolutie’, ‘governance’
Terwijl jouw burgerrechten vastliggen in het NATIONALE recht en de Grondwet, wordt de waarde van die rechten dus relatief door globalisering en haar dictaten uit naam van ‘klimaat’ en ‘milieu’. Voorbeeldje; een boer heeft 103 hectare land met 60 koeien. Maar hij heeft 100 koeien nodig om uit de kosten te komen.

Daarvoor moet hij dan voor 3 ton euro fosfaatrechten bijkopen, al heeft hij als bioboer nooit aan eventuele mestoverschotten bijgedragen.

Voor een – al dan niet bestaand- internationaal milieuprobleem, bedacht in Brussel, wordt zo de RECHTVAARDIGHEID geofferd. Een recht dat wel in basaal burgerrecht verankerd zit, maar niet in de ‘Reflexive Law’, het evolutionair recht dat zich opstapelt naast het nationale wetboek.

Wat je nu ook stemt, of het Thierry Baudet wordt of linkser dan links…Je krijgt het zelfde, omdat de overheid niet langer van burgers is. Terwijl die overheid het enige instrument is waar je via ‘politiek’ mee kunt sturen.

Maar politici hebben dus relatief minder te vertellen. Dus krijg je linksom of rechtsom meer lastenverzwaring. En de uitholling van je burgerlijke vrijheden, de verdere opheffing van de publieke ruimte. Zodat heel Friesland er straks uitziet als op onderstaande foto bij Harlingen…inclusief MacDonalds-paal met de Swastika van het slechte vreten.

En je krijgt een verdere afkalving van vertrouwen in politiek, omdat die niet kunnen waarmaken waarvoor je stemde. Wat de globalisten weer in de kaart speelt. Want ze wilden die gekozen bestuurders toch al op een zijspoor zetten…

De ‘Nieuwe Wereld’ kwam niet uit de lucht vallen; ‘duurzaam’ streeft de opheffing na van het onderscheid ‘stad’ en ‘platteland’. Platteland als energiegrond van De Stad (New Urban Agenda)

Toverwoorden als ‘decentralisatie’ en PPS-constructies, publiek-private samenwerking (verdampen publiek geld en opheffen onderscheid privaat-overheid).

Waarbij enkele zakenhaaien de kas leegroven, en het publiek met de penarie achter blijft. Zie Groningen, waar globalist en multi-lobbyist Hans Alders als Nationaal Coordinator nu voor het Ministerie van Economische Zaken de schadeherstel-gelden mag aanwenden, voor reeds lopende globalistische energie-politiek (‘duurzame’ energie)

Trilateral Richard Gardner was ook de klimaat-secretaris voor de VS bij de Rio-conferentie in 1992, naast Maurice Strong, mede-oprichter World Economic Forum.

Lobbycratie ontstond onder invloed globalisten
Het vervagen van de grens tussen ‘publiek’ en ‘privaat’ – wat je overal om je heen ziet tot ‘Lobbycratie’, dat blijkt een officieel doel geweest van de Trilateral Commission. Hun oprichtingsstatuten in 1973 beschrijven al WAAROM; ze willen een andere economische orde installeren, waarbij de nationale rechtstaat ondergeschikt is gemaakt aan een globalistische club technocraten.

Wallstreet dat aan de wereldknoppen draait. En dat is ze ook gelukt. De Trilateral Commission is dan ook niet zomaar een cluppie, van George Bush tot Jimmy Carter, ze waren allemaal lid van Rockefeller zijn globalisme-lobby. Logisch, wanneer je zo Amerikaanse wereldhegemonie nastreeft.

Mission ‘Innovation’; de opheffing van onderscheid ‘stad’ en platteland via ruimteverslindende energie; Kernfysicus Erik Wiebes is hier bij om over alle toegestane opties die ruimte en grondstoffen vreten te praten. Dus geen kernenergie….

Richard Gardner (Trilateral Commission), adviseur van Al Gore, ‘hoe slopen we nationale soevereiniteit’
Lees bijvoorbeeld Trilateral Commission-lid Richard Gardner zijn lamentatie in hun globalisme-huisblaadje Foreign Affairs. Dat is het huisblad voor het Amerikaanse buitenland-beleid van de Council on Foreign Relations (CFR). Ook daar zwaaide Rockefeller decennia de scepter (zie zijn autobiografie 2004).

Wat Gardner schreef in 1974, het klinkt gelijk aan wat je in moderne globalistische massamedia zou lezen. Of wat je van lieden als George Soros zou horen tegen ‘shortsighted nationalism’.

We are witnessing an outbreak of shortsighted nationalism that seems oblivious to the economic, political and moral implications of interdependence. Yet never has there been such widespread recognition by the world’s intellectual leadership of the necessity for coöperation and planning on a truly global basis, beyond country, beyond region, especially beyond social system.

Never has there been such an extraordinary growth in the constructive potential of transnational private organizations-not just multinational corporations but international associations of every kind in which like-minded persons around the world weave effective patterns of global action. And never have we seen such an impressive array of ongoing negotiations aimed at the coöperative management of global problems.

Zonnige Toekomst 🙂

Yankees go Home
Wel; hoe wilde Gardner de nationale soevereiniteit nu slopen? Precies zoals je dat nu overal om je heen ziet. Via reguleringen, ngo’s, internatonale verdragen, stedennetwerken, alles dat de NATIONALE rechtstaat maar helpt verzwakken. En met ‘het klimaat’ en ‘schone energie’ als misschien wel belangrijkste voertuigen. Zoals hij schreef;

It will look like a great booming buzzing confusion, but an end-run around national sovereignty, ERODING IT PIECE BY PIECE will accomplish much more than the old-fashioned frontal assault.

Richard Gardner was in 1988 de beleids-adviseur van… AL Gore, ook een Trilateral Commission-lid en uiteraard lid van David Rockefeller-bestuurde Council on Foreign Relations. Als speciale adviseur van de Verenigde Naties bij de Rio Declaration on Environment and Development in 1992 was Gardner instrumenteel als secretaris. Van daaruit lanceerden de Amerikanen alle mondiale klimaatbeleid, waar ze vervolgens dan zelf niet aan meedoen.

Gardner organiseerde ook al de eerste Aardetop samen met Rockefeller-protegee Maurice Strong in 1972 in Stockholm.

‘Smart’; waar komt dat vandaan? 🙂 Het ecofascisme heeft niets met burgerrechten, natuur en eigendomsrecht

Maurice Strong richte de milieutak van de VN op, de UNEP. En Strong is co-oprichter van de World Economic Forum. Gardner schreef een recent door de Council on Foreign Relations heruitgegeven boekje, waar ik graag de handen op leg; Negotiating Survival: Four Priorities After Rio. 

Conclusie; Wereldverbeteraars zijn uw vijand, vanuit het perspectief van zelfbeschikking gezien. Als die globalist-sprinkhanen hun zin krijgen hebt U straks nul, nada, niets meer te vertellen over uw leven, de publieke ruimte en de besteding van publiek geld. Wat U wel moet doen is heel simpel:

betalen betalen betalen betalen betalen.

Voor de ‘Betere Wereld’. Dat dan weer wel… 🙂

One Reply to “Ken Uw Vijand (4): Wereldverbeteraars heffen nationale rechtstaat op”

  1. “Wanneer ‘de overheid’ voor je deur staat; is dat dan uit naam van publiek belang waarover burgers zeggenschap kregen, in overeenstemming met burgerrechten en grondwettelijke taken van de overheid? ”

    Wat ik begrijp van de grondwet is dat ie, zoals de meeste wetten, vaag/ruim is geformuleerd.
    Dat is een catastrofe in the making.
    Er is geen constitutionele beperking aan de staatsmacht, vandaar de ellende van de exploderende staatsbemoeienis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *