Ken uw vijand (5); Jacques Wallage (PvdA) en zijn beleidsverkopers…

Begrotings-uitgaven Ministerie van Wiebes; beleidsdoelen als verkoopkreet geformuleerd

Het Ministerie van Economische Zaken verdampt jaarlijks dik 5 miljard euro met 3000 fte personeel voor onafrekenbare wens-doelen als ‘excellent ondernemingsklimaat’ en ‘concurrerende duurzame veilige voedselketens’ (nu LNV)

Verkoopkreten die  betekenis ontlenen aan wat de gebruiker er aan wil toekennen tot eigen voordeel. (waarheid is wat de Partij vraagt)

Mede door de erfenis kartelpoliticus Jacues Wallage (PvdA, PostNL) en zijn Waarden-loze babyboomers werd deze beleidsverkopende overheid de norm ( ‘in dienst van de democratie’, overheidsmarketing 2001) Wallage begeleidt nu Strategie Noordzee 2030 voor de overheid; de privatisering van de Noordzee voor de bouw- en windmolenindustrie.

Voor burgers – de Menselijke Grondstoffen van De Staat in handen van Corporate BV- rest boosheid, berusting en belasting. (BBB)

Verzet tegen Waarden-loze mentaliteit is uw menselijke plicht, zo luidt de conclusie van deze geestelijk uitputtende ‘Ken uw vijand’-week (ik schrijf ook liever over mooie natuur en aardige vogeltjes)

Bij geprivatiseerde overheid staat de Burger op het menu, en ‘overheidscommunicatie’ is beleidsverkoop

In dienst van de Bureaucratie en Corporate BV; Jaques Wallage
In de laatste aflevering van de ‘ken uw vijand’-week; de overheid die haar eigen gedwongen winkelnering verkoopt, in handen van privaat belang. Ik stelde gisteren al dat ‘de’ overheid an sich het probleem niet hoeft te zijn. Maar in handen van de verkeerde mensen met ‘Waarden-loze’ mentaliteit wordt zij een gevaarlijke vijand. Krijgen we een corporate tirannie (Klimaatwet), dan is verzet uw burgerplicht.

Sinds de Commissie Jacques Wallage (PvdA) in 2001 meent de overheid ‘pro-actief’ te moeten ‘communiceren’, wat wollige taal is voor ‘beleid verkopen’. Een rapport dat eufemistisch ‘In Dienst van de Democratie‘ heette. Terwijl in de Paarse Jaren het ene Brusselse dictaat na het andere onze publieke ruimte en nutsbedrijven onteigende. En terwijl de grenzen- tegen bevolkingswens in- zo wijd mogelijk openzette voor het grootbedrijf en haar behoefte aan onmondig wegwerp-personeel.

Eerst beleidsverkoper, nu Post-uitverkoper en Noordzee-verkoper

Dus ging de overheid het ‘helder en duidelijk uitleggen’ waarom die boze populist-burgo’s hun emoties – ‘waarvoor je wel begrip moet tonen’- in toom dienden te houden, en gewoon PvdA moesten stemmen. Want democratie is alleen wenselijk wanneer U stemt wat het globalistisch gezinde establishment wenst (Europese Grondwet enz)

Toen Pim Fortuyn daartegen opstond, EN tegen het huidige groene Staatsgeloof- werd hij vermoord na in de Staatsmedia met massamoordenaars te zijn vergeleken. De man die hem vergeleek met nazi-moordenaars, Thom de Graaff is nu vice-president van de Raad van State. Zo doen we dat hier.

Na Paars, het geloof in ‘De Markt’ en de uitverkoop van onze publieke ruimte, kwam vervolgens die andere kant van corporate BV op; het Groene Geloof.  De opheffing tussen privaat en publiek geld, het beslag op belastinggeld voor privaat gewin met klimaatsausje.

Beleidsmarketing In dienst van de Bureaucratie, 27-08-2001;  Jacques Wallage mag nu de privatisering van de Noordzee begeleiden als kartelpoliticus met nieuw overheidsbaantje

Wallage zet nu Noordzee in uitverkoop
Wallage kreeg dankzij het Groene Geloof als ongekozen Kartelpoliticus weer een nieuw verdienstelijk baantje toegeschoven. Mogelijk van Energieindustrie-lobbyist en Nationaal Coordinator Hans Alders (PvdA). Zie de daterin  op 15 oktober 2018; de privatisering van de Noordzee doordrukken ‘Strategie Noordzee 2030’ voor BAM. Van Oord, de zandindustrie en de energie-industrie ten koste van onze visserij.

Onderdeel van het door de (gisteren beschreven) Trilateral Commission geforceerde 2030 Agenda, de privatisering der publieke ruimte.

Hoe meer geladen met wensdenken het taalgebruik van de overheid, hoe meer ze op publieke kosten met iets weg willen komen. Iedereen met 2 hersencellen zag de bui in 2001 al hangen. Wat anders dan ‘beter verkopen’ wordt een zinsnede als ‘effectiviteit vergroten’

Noordzee 2030: privatisering van publieke ruimte voor de Trilateral Commission en World Economic Forum

Zodra je reclamepersoneel bij de overheid aanneemt, krijg je een organisatie die zichzelf in stand wil houden. Maar dan met gratis geld, van de productieve sector geroofd met overheidsgeweld.

Bij de Rijksoverheid.nl moet je momenteel je best doen, nog 1 document te vinden dat niet overloopt van verkoopkreten. Dus zonder normatief taalgebruik, dat de betekenis ontleent aan wat de afzender aan toe WIL kennen, zoals ‘m dat het beste uitkomt. Iedereen met oog voor Wijsheid- historische kennis van menselijk gedrag kon dat zien aankomen.

Zodra ze Engelse termen gebruiken als ‘stakeholders’ weet je hoe laat ’t is.

De grootste zak geld krijgt ’t meeste, en voor de vorm laat je gedupeerde kleingebruikers als kottervissers en burgers dan ‘meepraten’. Dat heet ‘interactieve beleidsvorming’ in publiek bestuurdersland. Achterover leunen en aan seks denken. Houden de burgertjes plots op met praten, dan schrik je half wakker met ontluikende erectie in de broek. En zeg je ‘we zullen het MEENEMEN’.

Hoppa, weer een lucratief baantje voor de zoveelste (gepensioneerde) kartelpoliticus die het publiek bestel uitlevert aan Corporate BV (privatisering Noordzee voor 2030 Agenda)

Hoe wolliger en verhullender de taal, hoe meer Engelse termen, hoe minder inhoud iets heeft. Hoe meer men ‘met iets weg wil komen’, de klassieke definitie van wat ‘Bullshit’ inhoudt. Wanneer een bedrijf met Harry Pottertaal over ‘inclusieve smart duurzame klimaat-biodiverse transitie‘ aan komt zetten? Dan kun je tegen je voorhoofd tikken – Mei ik Jo wat Freegje, doge Jo Wol– en met je voeten stemmen.

Maar aan de overheid (in private handen) met haar gedwongen winkelnering kun je niet ontsnappen

Zie ook mijn uitleg gisteren over het opheffen van de scheidslijn publiek-privaat waar globalisme-krachten actief aan werkten. En uit dat globalisme vloeide ook de moderne opvatting van ‘duurzaam’ voort; het publiek de lasten, private winsten. Wat ze ‘Blended Finance’ noemen; ‘De Transitie’ is de overstap naar een subsidie-gedragen economie.

Een dictaat waar je niet tegen KUNT zijn, want burgers hadden per definitie niets in te brengen

Boosheid, Berusting Belastingverhoging (BBB-burgers)
Zelfs beleidsstukken krijgen als kop al verkoop-termen.  Zoals ‘Energieakkoord voor groene groei’, met ‘15000 banen’ zonder publieke kosten-batenanalyse. Iedereen die 73 miljard euro subsidies ergens in pompt (Algemene Rekenkamer 2015) kan banen scheppen. Je kunt zo al honderden mensen aannemen slechts voor het poen scheppen.

Maar hoeveel banen verdwijnen er bijvoorbeeld in de productieve sector door energie-lastenverzwaring? Wat ‘duurzaam’ is en ‘groei’, het zijn geen objectief verifieerbare begrippen. Maar waarde- en smaakgeladen termen, die haar betekenis ontlenen aan wat de opstellers goeddunkt die ervan profiteren. Waar is wat De Partij vraagt, de opmaat tot barbarij.

Ook de term ‘akkoord’ is gelogen, want het was een Energiedictaat. Private partijen als energiebedrijven en Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) stelden een dictaat op waaraan zij zelf publiek betaald verdienden. En degene die het betalen moet, de burger stond op het menu maar zat niet aan tafel.

Boos Worden, Berusten, Belasting betalen (BBB), uw overgebleven rol als ‘burger’ in geprivatiseerd Nederland

Zoals ze ook met duizenden voorlichters- tegenwoordig ‘concerncommunicatie’ genoemd- hun bestuurders in ‘de markt’ willen zetten. Lees; de gedwongen winkelnering van De Staat. En voor de burger rest weinig dan ‘boosheid, berusting, belastingverhoging’ (BBB), op sociale platforms stoom afblazen want zodra je in actie komt heet je al ‘terrorist’.

Een pijnlijk voorbeeld van de Erfenis Wallage- 1 van velen- van propaganda/draagvlak-marketing vormde de verkoop van windturbines op zee door Rijksoverheid.nl, over ‘subsidieloze windparken’ (Staatsbedrijf Tennet betaalt voortaan de aanzienlijke aansluitkosten, de overheid dekt alle risico’s). En het ‘niet uitgeven van veel meer subsidie’ verkopen als ‘kostenbesparing van 2,7 miljard euro’

…’we gooien minder geld weg’ verkopen als ‘kostenbesparing’

Vroeger heette zoiets gewoon liegen. Je berooft iemand op straat met 100 euro in de portemonnee. Maar je pakt geen 100 maar 50 en zegt ‘ik heb je 50 euro bespaard’; Rijksoverheid.nl, en dan vooral de schaamteloosheid waarmee die ambtenaren ‘communiceren’/liegen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ook de term ‘huishoudens’ is een leugen. Duurzaamheid en ‘liegen’ zijn zo een Siamese Tweeling geworden. We zien het ook bij de ‘duizenden banen’ die het Energie-akkoord voor ‘Groene Groei’ zou

Kom je geld te kort? Gewoon de belastingen omhoog en hoera 🙂 ’t is toch maar geld van iemand anders…

Harry Pottertaal als beleidsdoelen, wensdenken
Welk bedrijf met 3000 man personeel met gemiddeld loon van 80 duizend euro, kan het zich permitteren om 5 miljard euro per jaar te verdampen aan niet afrekenbare wensdoelen als ‘excellent ondernemingsklimaat’, sterk innovatievermogen, goed functionerende markten; waar het normatieve taalgebruik de beleidsdoelen doorkruist. Je kunt er niet tegen zijn, net als wereldvrede of een schone keuken. Wie wil er een smerige keuken of een slecht functionerende markt?

Het Ministerie bezigt wat ik Harry Potter-tovertaal noem, alsof Ton Elias het jaarverslag schreef. Tegen ‘doelmatige duurzame’ energievoorziening kun je niet zijn; het zijn namelijk geen objectief afrekenbare termen maar waardegeladen verkoopkreten. Je hoeft echter maar naar de belasting-opbrengsten te zien, 2,547 miljard euro en je snapt dat men vooral bedoelt bij onze leugenachtige en corrupte overheid

  • lastenverzwarende energie. Want wat ‘duurzaam’ is; zelfs de wieken van windturbines zijn niet recyclebaar, en de meeste stoppen met draaien als de subsidie op is….

BIOMASSA; ‘groene’ energie voor ‘duurzame groei’ met ‘15000 banen’

Je maakt bezwerende formuleringen, zodat iets vanzelf zo ‘wordt’ wanneer je hartje dat maar voldoende begeert. Postmoderne magie. Zo van ‘jij maakt jouw werkelijkheid’, wensmagie-filosofie die je ook vindt bij Mark Rutte-achtige ‘managers’, nadat ze bij een New Age filosoof over hete kooltjes liepen en keihard riepen ‘ik hou van mezelf’.

Door andere managers in distress aangemoedigd die ook niet meer weten waarom ze nu eigenlijk op aarde zijn, behalve voor eigengewin.

En wanneer die managers de begroting niet sluitend krijgen?  Dan pakken ze het pistool van het geweldsmonopolie voor een nieuwe roofoverval op de productieve sector… We noemen dat ‘bedrijf’ Het Ministerie van Economische Zaken. Die schijnen dan verstand van economie te hebben. De maffia heeft dat ook.

Miljarden euro’s belastinggeld om bos op te stoken heet ‘groen’, 5 cent per kWh subsidie leidt tot kap duizenden hectares aan bossen

Als Staatsbosbeheer het ‘beste overheidsbedrijf’ is, wat is het ‘slechtste dan.
Dat ‘bedrijf’ genaamd overheid ging haar gedwongen clientele sinds de Paarse jaren ’90 ook als ‘klant’ aanspreken volgens CEO-filosofie.

Tegelijk gingen bestuurders bij de overheid en overheidsbedrijven zichzelf exorbitant belonen. Zoals je bij Tennet ziet waar net-cowboy Mel Kroon in 10 jaar tijd de directie-belonigen verVIJFVOUDIGT. Of neem Sylvo Thijssen van het staatsbedrijf Staatsbosbeheer, die 30 mille boven de maximale ambtenaar-beloning zit.

Het Goede Doel! 🙂 🙂

Het Staatsbosbeheer dat zichzelf ANBI-status verleende om bij bezoekers om geld te kunnen bedelen. Terwijl Staatsbosbeheer al jaarlijks 87 miljoen euro subsidies vangt, EN daarnaast nog 80-90 miljoen euro commerciele gelden via het uitmijnen van onder ‘biodiversiteit’-doelen aan haar toevertrouwde grondbezit. En dat roept zichzelf dan uit tot ‘beste overheids-organisatie’.

Wat moet- bij zulke barbaarse schaamteloosheid- de slechtste overheids-organisatie dan wel zijn?

Het Goede Doel, het publiek gefinancierde salaris van Sylvo Thijssen, 30 duizend euro boven ambtenaren-norm

Verzet is uw burgerplicht, of wees deel van het probleem (Waarden-loze mentaliteit)
Kon je in 2001 bij de overheid nog enige schroom vinden, terughoudendheid bij verkooppraatjes. Inmiddels zijn verkooppraatjes de norm, zelfs in de formulering van beleidsdoelen in jaarverslagen die ministeries naar de Kamer sturen. Op het koddige af…. De mate waarin wensdenken in beleidsdoelen zit verankerd, kun je als maatstaf zien voor de normalisatie van leugenachtigheid bij het publiek bestel.

Nu kun je dus een BBB-burger worden; Boze Berustende Belastingbetaler; maar je kunt- wanneer zelfbeschikking, menselijkheid en rechtvaardigheid je Waarden zijn, niet werkeloos toezien. Wanneer je voor je ogen een corporate tirannie ingesteld ziet worden, dan is verzet je burgerplicht.

Die constatering reden om – zie aflevering 1 van de Ken Uw Vijand-week- die leugen actief te bestrijden via een Hoger Beroep tegen het frustreren van mijn Wob-procedure door Rijkswaterstaat en haar Ministerie van Asfalt en Windmolens (‘Milieu’)

Boek Uw Rechtse Hippie voor een cursus Bullshit-detectie en Martial Media Arts Rypke@Interessantetijden.nl

In de Ken Uw Vijand-week gaf ik gisteren al aan. Ontdek na afpellen, wat de ware vijand is. Het heeft geen zin om tegen een facade of stropop te trappen.

Of dat nu ‘de’ overheid is of ‘links’ of ‘rechts’, standpunt zus of mening zo. Een kundige betrouwbare overheid kun je niet zonder. En bij ander bewijs verander je van standpunt. Iemand is ook niet ‘slecht’ omdat je andere standpunten hebt. Wat telt is de MENTALITEIT waarmee iemand tot opvattingen komt.

Anders lijkt het alsof je tegen de auto schopt die je kind doodreed, terwijl het door de dronken bestuurder kwam. De auto is slechts een middel, maar wie dronken 100km per uur rijdt waar je 50 mag, die geeft uiting aan een mentaliteit.

Dat is het probleem, waardoor Burgerlijke Zelfbeschikking om zeep geholpen wordt. Waarden-loze mentaliteit.

Zoek dus – bij confrontatie- een laag dieper naar de gemeenschappelijke noemer, omdat je anders al snel tegen jezelf vecht. Dan ben je onderdeel van het probleem zelf.

Zie www.originalartofwar.com; Ken uw Vijand, Ken Uzelf…

De Les van de Ken-Uw-Vijand-week
Echte Waarden liggen niet buiten je persoon, je kunt ze altijd en overal op jezelf toepassen. Niet Liegen, Stelen, Dwingen, Moed, Integriteit. Uit die waardenloze mentaliteit komt ook het gebrek aan moed voort bij mensen die zich wel ergeren en op Facebook afreageren. Maar die vervolgens niets doen om er tegenop te staan.

Mensen die nog vijand van zichzelf zijn, en dus Sun Tzu’s Kunst van het Oorlogvoeren niet begrepen.

Waarden-loze mentaliteit, het staat ook aan de basis van wat Bullshit produceert. Geen ACHTING voor waarheid, no Concern for Truth. We pakken het korte gedichtje er nog even bij, dat Harry G Frankfurt aanhaalt om tot zijn definitie te komen van wat Bullshit vermag te zijn.

In the Elder Days of art

Builders wrought with greatest care

Each Minute and Unseen Part

For the Gods are everywhere

Bullshit = ‘No Concern for Truth’, ergens mee weg willen komen, anders dan liegen; dan weet je wel wat waar is, maar wil je dat bedekken.

Het verval tot barbarij in Het Westen
Waarop Frankfurt duidt is de achting voor waarheid, Objectieve Waarheid versus subjectivisme. Zonder die Waarde kan een beschaving niet bestaan. Dat is dan ook de Regel NUL uit onze cursus Bullshit-detectie. Het verlangen naar waarheid.

In de klassieke beschaving heb je De Eeuwige die over je schouder meekijkt, dus dat je- ook als niemand in de buurt is- niet probeert ‘met iets weg te komen.’ Omdat je dan Eerloos bent.  De gehele overheids-communicatie anno 2019 tot de jaarverslagen aan toe is echter gelardeerd met ‘ergens mee wegkomen’; Bullshit dus.

5 november 2018

De conclusie van de Ken Uw Vijand-week is dus ook ‘vecht niet tegen instituten, systemen of personen zelf’, maar de mentaliteit waarmee de publieke ruimte is uitverkocht. Zie in de Adformatie van oktober 2018 dat Jacques Wallage zich al distantieert van zijn eigen erfenis en van zijn generatie Waarden-loze babyboomers.

Maar zoals alle seculieren/Goddelozen weet Wallage niet wat Waarden zijn buiten uiterlijkheden en systemen, winst en verlies. Dus zien ze alleen systeemfouten en situatie-problemen, op te lossen met protocollen en convenanten, Waakhonden; maar wie waakt dan over de waakhond als deze ook vals blijkt?

Ook wanneer je het externe Organisatiebureau Geween & Tandengeknars inhuurt is de weg naar de Hel nog steeds met Goede Bedoelingen geplaveid. En de Hel, dat is een Ambtenaar. Mentaliteit is het probleem. Waarden-loosheid. Hoe minder Klassieke Waarden, hoe meer bureaucratie.

One Reply to “Ken uw vijand (5); Jacques Wallage (PvdA) en zijn beleidsverkopers…”

  1. Tjaa verdomme zo vergaat ons land dus in de uitverkoop . weet je waarom ? zorgen dat de mens geen zuurstof bosroof akkerbouw ,veeteelt en vis tot zijn bereik meer krijgen ???klimaatlkinderen zetten ze er zelfs voor in ! met subsidie van het volk,voor de rijke stinkers wij gaan letterlijk aan het gas als we de boel niet snel op blazen als mijn kind in deze tijd op school had gezeten ,en ik wist wat ik nu weet ,never dat mijn kind hieraan had meegedaan … zal je nog lol hebben met al deze kennes en uitzoekerie? behalve een bruin kloosterbiertje op zijn tijd ?gniffel gniffel groet van Paulien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *