In beeld: Verbouwing Polder Waalenburg (Texel) tot Natte Droom…

Bigfoot, de grondverzet-wapenen van Boskalis haar Natuurverbindingstroepen

‘Heb je de polder Waalenburg dan al gezien, hoe erg ze daarmee bezig zijn’, zo vertelden Texelaars, na in gesprek te raken over die andere ingreep, de Boskalis-Sahara.

Dus ga je kijken bij ‘Hier Wird Natur Gebaut’ achter De Waal, een met verbodsbordjes afgezette werkplaats met bouwlampen, waar de Natuurverbindingstroepen van Boskalis met zware wapens als de Bigfoot actief zijn. Daar verbouwen ze dit eeuwenoude cultuurmonument uit 1654 tot de natte droom van Bjorn van den Boom (Natuurmonumenten)

Verboten, Ausweiss; privatisering van publieke ruimte…

Alles opzij om de leegloop van Natuurmonumenten te keren
Hele wegen zijn voor verkeer afgezet om aan de wensen van semi-overheidsbedrijf Natuurmonumenten (40-50 miljoen euro subsidie/jaar) tegemoet te komen. Dus rij je door, wat denken ze wel, dat ’t hele eiland plots van hun is…De ‘Verboden, Uitgezonderd Werkverkeer’-borden rond De Waal krijgen straks een kleinere variant.

De Natte Droom van Bjorn van den Boom (reclamemannetje Natuurmonumenten) wordt dan straks omzoomd met gele ‘Kwetsbaar Verboten’-bordjes.

Het semi-overheidsbedrijf met 160 miljoen euro belegd vermogen (in Shell en Staatsobligaties) markeert zo het gratis – door de belastinghorigen- verworven territorium met een geel plasje. Dat je die ondergelopen grassprieten niet beschadigt of onheus bejegent.

Stekker aansluiten en natuurbouwen maar….. 🙂

We citeren het ‘Watergebiedsplan’ van financier de Provincie Noord Holland (blz 13), dat je weet welke bureaudiversiteit hiervan gediend is:

In Waalenburg komen de volgende kwalificerende Natura-2000 Habitattypen voor:

 • –  H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
 • –  H2130B Grijze duinen (kalkarm)
 • –  H2130C Grijze duinen (heischraal)
 • –  H2180A Duinbossen (droog)
 • –  H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

Wij voegen daar nu habitattype ‘Draagvlak in Beton voor leeglopend Natuurmonumenten’ (H1313b) aan toe.

Draagvlak in beton voor leeglopend Natuurmonumenten, habitattype (H1313b)

Een meters brede vaart leggen ze rond 490 hectare tot zompig ganzenland vernatte polder, om de Papieren Tijger (H1234) en Blauwe Subsidiedief (H0000) naar door ambtenarij gewenste aantallen op te krikken.

Alweer het zoveelste ondergelopen ganzen-fokcentrum, met als het tegenzit van die ‘grote grazers’ er bij. Poolse hobbelpaardjes die over de weidevogels denderen. En zo’n oerkoe met Occupy-kapsel van de Postcode Loterij. ‘Zij een kans, U een kans’.

Nee maar, je verwacht ’t niet, ganzenplaagland met zompietreurnis,

Ongetwijfeld zal er dan voor deze gesubsidieerde recreatie-ondernemer Natuurmonumenten een met Waddenfonds gefinancierd ‘Beleefcentrum’ komen . Voor het draaaaagvlak, extra gewapend om het weglekken van leden met 5 procent per jaar te keren.

Daar voor de ‘beleefbaarheid’ moet je op bordjes en papier zien welke bedoelsoorten en bureaudiversiteit in dit zompieland huizen, in theorie/op papier. De werkverschaffende diersoorten van de Habitatrichtlijn.

En subsidie-kaketoes als kievit en grutto die plots op bijzondere belangstelling mogen rekenen van milieuclubs; wiens hoofd-activiteit decennialang bestond uit ‘zeiken op boeren’ en dwars zitten bij legselpredatie-bestrijding.

Dit van het ‘beleeeefsssentrum’ verzin ik dus bij schrijven, zonder voorkennis. Maar je zoekmaschient even op je webgrazer. En dan blijkt het nog waar te zijn ook…. Ja sommige dingen voel je op je Friese klompen aan.

Vanuit een modernistische belegeringstoren naar nijlganzen kijken

Beleefcentrum; overjarige solidariteitskoffie met klimaatneutraal koekje
Er KOMT – te langen leste, gelegerd aan Texelaars veste- een ‘beleefcentrum met speelnatuur‘, zo schrijft Bureauwachter Sophie van Amstel.  Zo’n modernistische hout-met-glas-bouwkeet op beton gefundeerd met belegeringstoren. Waar Groen Linkse bejaarden met hun biologische bammetjes de laatste leden van Natuurmonumenten mogen zijn.

Misschien aangevuld met zo’n Tesla-jongen- consultant ‘sustainable inclusive climate smart growth‘ met de overheid als enige klant. Zo’n ‘Vlotte Linksche Meneer‘ die met Oerrr-‘kids’ aan de klimaatmars meedoet.

Je Pleegt Zelfmoord voor de Planeet, Ga direct naar Finish, voor Oerrr-‘kids’, kutkindjes van Tesla-rijdende overheids-consultant

Kom je binnen, wat een feest bij het Beleefcentrum. Flieberende andersbegaafden van een zorgcomplex in de bediening, die een overjarig bakje koffie schenken. Eventueel te nuttigen met klimaatneutraal koekje. Kunnen kinderen daar dan ook het ‘Duurzame Energie’-ganzenbord spelen van de Europese Commissie?

‘Hoera Elsemieke en Jorindaaa’ roepen, de eisende bakfiets-prinsesjes in wording, als ze 2 plaatsen vooruit mogen omdat ze op ’t vakje met windmolens terecht komen.’Duurzame energie jongens’ roept hun ‘ik maak me zorgen’-ziekenfondsbril-vader op zijn ‘papadag’.

En dat is dan je verdienmodel; een particulier minderheidsbelang -Papieren Tijgerreservaatjes voor wollensoksuelen- waar tot in lengte van jaren publiek geld bij moet. Liefst met uitkijktoren er bij om naar een stel rotganzen te gluren. Ja, zo heten die vogels echt, kan ik ook niks aan doen…

Draagvlak voor Natuurmonumenten, moet wel heel sterk zijn, met elektrische aansluiting voor de subsidie-toevoer 🙂

Bij Tiengemeten – de Groene Efteling in de lokale volksmond- stond niet voor niets in 2015 een verlies van 10 miljoen euro op de begroting. Wanneer je semi-ambtenaar bent die ondernemertje wil spelen, meestal gaat ’t mis.

Alleen al zo’n naam, ‘Beleeeeefvvventrum‘, welke Klimaat-marcherende rooibos-tussen-de benen heeft die naam nu verzonnen?

Fijn naar de nijlgans kijken vanuit het ‘Beleefcentrum’

En dan staan daar op het beleefbord ‘agenda-activiteiten’ opgeplakt voor die 3 elektrofietsers per dag en meneer Tesla met de Oerrr-‘kids’….Dat je gezellie samen met de stormtroepen van Groen Links plastic op het strand mag ruimen met de Natuurmonumenten-actie!

Je onderdrukte schoonmaakdriften als feminist-prinsesje botvieren op een stuifzandje. Seculiere saamhorigheids-oefeningen, bij gebrek aan zingeving.

Nijlganzen, hier in het stadspark van Rotterdam, maar dan zonder ‘beleeeefcentrum’.

Nou Sophie met je Rooibos-baard tussen de benen; wat voor spannends zijn jullie van plan?

Met de officiële overdacht van boerderij ‘De Voorzorg’ op 1 augustus, is de eerste stap naar het nieuwe natuurbeleefcentrum in Waalenburg een feit.

Nu de overdracht van Provincie Noord-Holland naar Natuurmonumenten afgerond is, kunnen de werkzaamheden in gang worden gezet. De oude in slechte staat verkerende boerderij aan de Nieuwlanderweg zal naar verwachting half september worden afgebroken.

Wat valt hier te beleven? Ganzen, zo ver het oog en oor reikt

Op dezelfde plek zal het natuurbeleefcentrum komen. Hier kunnen Texelaars en eilandgasten wandelen en fietsen in de polder, spelen in de speelnatuur en genieten van het geweldige uitzicht bij het uitkijkpunt.

Het zorgt voor verbreding van het bestaande recreatieve aanbod op Texel.

Hier wird Natur gebaut, dit is wat je ‘natuur op maat’ noemt, zelfs met cirkelzaag en werkbank 🙂

Zijn er geen ondernemers dan, die dat zonder publieke lastenverzwaring veel beter doen?

Al 40 procent van de leden van de Blauwe Subsidiedief Natuurmonumenten koos sinds 2002 het hazenpad, inclusief ondergetekende. Alle subsidie, Waddenfonds, beleefcentra, grond-annexaxtie en marketing ten spijt. Of juist dankzij…

Christenhond Trudy snapte er ook niks van. Hier wird Natur gebaut

De ontleding van Natuurmonumenten gaat zo rap, dat Bjorn van den Boom en zijn 80 FTE-reclamepersoneel in jaarverslagen al met de leden- en donateurscijfers rommelt. Dat ze alle Oerrrr-kindjes van ouders die nog lid zijn ook tot ‘lid’ verheffen, om zo de leegloop te maskeren.

Tot de laatste dankzij natuurlijk verloop bij Natuurmonumenten het licht uit mag doen. Voor 2030 ongeveer.

Hier wird Natur gebaut

Eeuwenoud cultuurmonument verliest haar menselijk DNA
De polder Waalenburg is een cultuurmonument dat in 1654 ontstond uit Kwelders door aanleg van een dijk, door noest arbeidende Texelaars ontworsteld aan de natuur. Natuurmonumenten verwierf daar een eeuw terug 1 snippertje, toen ’t nog een sjiek en meer beschaafd gezelschap was. Zoals Jac P. schreef in de ’20’er jaren:

Nu keeren we terug naar den hoofdweg (De Staart) en komen aan een hek en daar staat een koddebeier op ons te wachten. We zijn namelijk allemaal lid van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten en hebben ons de permissie verschaft, om de beroemde meeuwenbroedplaats van De Staart te betreden, onder geleide van den bewaker.

We leggen de fietsen in de bloemen en volgen onzen geleider naar een tweede hek, dat rijkelijk is opgetuigd met prikkeldraad en hangsloten, wat natuurlijk het genot van het toegelaten worden, zeer verhoogt

De Staart; Hier wird Natur gebaut….

Zoals Natuurmonumenten gewoon werd, veroveren ze eerst enkele hectaren. Om vanuit die loopgraven de rest van omringende boerengrond te bestormen onder rugdekking van haar hoofdsponsor, de overheid. Met Natura 2000 in de hand, beuk je de omringende boeren murw die jouw ‘kwetsbare’ zompieland met hun stikstofemissies zouden bedreigen.

Land dat je eerst met Bigfoot-shovels in het vernattingsgareel dwong.

Boeren moeten tot 10 kilometer in de buurt van een Natura 2000-gebied aantonen dat zij GEEN negatieve invloed hebben, met stikstofrekenmodellen als Aerius (onzekerheidsmarge 70 procent) en opvolger Agrostacks (30 procent). Waarvan de uitkomsten dan juridisch geldig zijn. Ook al kloppen zelfs de RIVM-metingen aan ammoniak al niet…

Hier wird Natur gebaut, met overvliegen de smienten die altijd ‘fiet fiew’ roepen….

Vanzelf capituleren veel boeren platgedrukt tussen De Staat (milieubureaucratie) en Staat binnen de Staat (milieubeweging). Ze kiezen eieren voor publiek geld; ophouden. Je moet toch al heel bijzonder gemotiveerd zijn om in deze tijden boer te willen zijn. De Texelse boeren waar ik logeerde met bloeiend bedrijf, ze twijfelen al om het nog aan hun zoons over te geven.

Het zelfde als in de visserij. De natuurlijke gebruiksruimte wordt onder Natura 2000-vlag beroofd van haar menselijk DNA. Alsof men de resterende economische dragers van het platteland zo volledig van De Staat en Corporate BV afhankelijk wil maken.

It is madness, yet there’s method in it...deze Groene variant op de Hamlet. (2030 Agenda, zie mijn artikel over Hans Wijers en zijn Trilateral Commission)

Acht boeren gaven dus Waalenburg op na belegering, ze werden uitgekocht om zompig ganzenplaagland te maken. Afgelopen jaren werd de 490 hectare overhandigd aan de intensieve natuurbouw-industrie. Dat is een bedrijfstak, waar de provincie Noord Holland van 2018-2022 dik 120 miljoen euro aan uitgeeft.

Hier wird Natur gebaut

‘Hier Wird Natur Gebaut’, met Bigfoot en verzet van 21.000 vrachtwagens aan grond
Met Bigfoot de grondverzetter, betonvloeren en cirkelzagen verbouwt Boskalis met nog wat aannemers de Polder Waalenburg op Texel tot wat hieronder op de plattegrond is bijgesloten.

De Provincie Noord Holland geeft voor de ‘studiefase’ eerst 6,8 miljoen euro uit; dus om alle natuur-designers en ‘bureaus’ te betalen die de Natte Droom verwezenlijken. Dit bedrag is exclusief grondverwervings-kosten, het kado van De Staat aan Natuurmonumenten. Een vrachtwagen of 21.000 aan grond moet afgevoerd om een nieuwe natuurrivier met kwelwater om te leiden.

Laten we eens kijken, wat komt daar dan voor terug? We krijgen een ‘vogelspotplaats’. En een mooie Rolstoelroute om langs de rand naar zeldzame ganzenplagen te gluren. En wat nog meer?

Ha fijn, er komt ook een rolstoelroute, nu nog een zoldering met touw voor al die lege seculiere levens om zich te verhangen.

De provinciale ambtenarij verwoordt het in haar Watergebiedsplan Natuurontwikkeling Waalenburg zo:

Polder Waal en Burg is van oudsher een belangrijk weidevogelgebied.

Ook botanisch is het een bijzonder gebied door variatie aan graslanden en het voorkomen van bijzondere soorten als harlekijn en brede orchis. De natuur in polder Waal en Burg is op dit moment nog vrij versnipperd.

En dat is alleen maar de planfase

Door het verbinden van de gebieden en het opzetten van het peil zal ‘natte’ natuur in het gebied Waalenburg zich verder kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling en herinrichting van het gebied tot één natuurgebied, Waalenburg, vormt de aanleiding voor dit watergebiedsplan.

Het opzetten van het waterpeil in het natuurgebied Waalenburg maakt het noodzakelijk de huidige afvoer van de bovenstrooms gelegen gebieden om te leggen. De hoofdwatergang, welke nu nog door de polder loopt, wordt in het plan aan de rand van het natuurgebied gelegd.

Weidevogels en de Harlekijnorchis, die zie je straks op het informatiebord 🙂

Weidevogels en de Harlekijnorchis dus. Er is nogal wat grof geschut en ingrijpen nodig met ‘de hand aan de kraan’….

De natuur in Waalenburg is gebaat bij hogere waterpeilen. De weidevogelpopulatie zal profiteren van een grondwaterstand net onder maaiveld. Voor de vegetatie is peilopzet in beginsel ook positief maar ook kritischer, gezien de huidige natuurwaarden in het gebied.

Voorkomen moet worden dat de graslanden té nat worden. (….)

Wat is ‘te nat worden’ hier dan?

‘Voorkomen moet worden dat de bodem te nat wordt’….

‘Voorkomen moet worden dat de bodem te nat wordt’…

Bodemchemische processen kunnen dan leiden tot verzuring en eutrofiëring. Hierdoor kunnen de standplaatscondities van de beschermde soorten verslechteren. (die orchideeen RZ)

Het is dus noodzakelijk om in het natuurgebied het juiste onderhoud en (water)beheer uit te voeren. Daarnaast is het van belang om de peilopzet geleidelijk door te voeren zodat de natuur zich geleidelijk kan aanpassen aan de veranderde hydrologische situatie.

“And the larks they bravely sing”, boven de ecologische verbindingstroepen van Boskalis

‘And the Larks, they Bravely sing’…
Wanneer je het gebied bezoekt, zie je echter weer de bekende Valleien der Treurnis, de Woeste Gronden van zompieland met ganzen en pitrus in wording die alle ‘nieuwe natuur’ kenmerkt. Een doorsnee Rewilding-operatie. Als de harlekijnorchis van ganzen en onderwater houdt zit ie alvast goed.

We zien een wat grootschaliger uitvoering in wording, van de vernietiging van het weidevogelgebied Ettelandse Veld bij Marknesse (NO-Polder 2013) door Bureau Eelerwoude in opdracht van Natuurmonumenten. Waardoor professioneel Natuurmonumenten-hater 🙂 Hans Keuper met zijn succesvolle protest-acties begon; waarna 2 Boa’s van Natuurmonumenten uit wraak hem via een valse aangifte onschadelijk wilden maken.

Een bloemrijke sappige polder (23 hectare) werd door Bureau Eelerwoude met 6 ton subsidie voor Natuurmonumenten tot zompieland verbouwd. Ook daar was ‘vernatting’ nodig, die op papier tot meer weidevogel-bedoelsoorten zou leiden, die je dan op een informatiebordje kunt zien. En vervolgens na de vernatting waren de weidevogels verdwenen. Maar ganzen, die zie je dan weer wel.

De Derde Slag bij Ieper, door Boskalis uitgebeeld met Bigfoot

Bij de nog niet vergraven landerijen kwamen op deze eerste echte voorjaarsochtend de zingende leeuweriken omhoog, om boven het slagveld hun parachutevlucht te maken. ‘And the larks they bravely sing’, dichtte John Mac Rae over ‘Flanders Fields’, het Eerste Wereld Oorlog-landschap waar de Poppies (klaprozen) groeiden tussen de rijen kruisen.

En zo vind je hieronder dan ook een vernattingstank, type T2000.

Hier wird Natur gebaut….

Het gedicht viel binnen, toen je zag wat het militair materieel van Boskalis aan loopgraven en grondverzet had aangericht met haar natuurverbindings-troepen. Alsof de Derde Slag bij Ieper had plaatsgevonden. Boskalis BV liet zwaar materieel aanrukken om de loopgraven tegen de Rede aan te leggen. Je buitelt over bouwlampen, aggregaten, een giga-apparaat dat de grond moet aanstampen.

‘Wij beschouwen dit eiland voortaan van ons’

Tegelijk kwam steeds een man in 4-Wielaandrijver rondjes om me rijden. Tot een werknemer met zijn hondje aan kwam zetten, te vragen wat ik hier kwam doen. “Is het eiland van jullie dan’, vroeg ik. Nadat hij wat bijdehand reageerde ‘nou is’t van jou dan’ lachte ik ‘m uit. Wat hij hier nu zelf van vond om hier aan mee te werken.

Of hij zichzelf dan in de spiegel kan aankijken en zichzelf niet een beetje belachelijk vindt. Dat je al je menselijk vernuft en technisch materieel inzet om productieve boerengrond met subsidie te verbouwen tot ganzenplaagland.

Hoe dan ook, ze wilden je permanent het gevoel geven niet welkom te zijn, al kunnen ze je op de openbare weg de toegang niet verbieden.

Hier wird Natur gebaut

Rewilding, landschap toont verwildering sociale zeden
De Rewilding-operatie die Natuurnetwerk heet, werd ooit door Frans Vera en collega-ambtenarij bij LNV ontworpen, op basis van achterhaalde systeem-ecologie. Die ontfutselt op publieke kosten de omgeving aan de lokale bevolking. Als het echt tegenzit krijg je er ook nog van die Nazi-koeien en Poolse boerderijpaardjes te galloperen.

Een boerin uit Nieuweschild, Lia Duinker verwoordde het in 2017 zo in haar ingezonden brief naar de Texelse Courant:

Voorlopig is er in Waalenburg een troosteloos landschap met vooral veel waterpartijen met veel te veel ganzen, en die ganzen zijn nou niet bepaald de zeldzame vogels waar de website het over heeft. Die boeren die zogenaamd meer ruimte krijgen zitten verstrikt in een groeiend web van regels en voorschriften.

Ze worden afgeknepen door nitraatrichtlijnen en steeds veranderende regelgeving. Gezonde melkkoeien moeten naar de slager omdat de ambtenaren ineens nieuwe rekenmodellen toepassen voor de uitstoot van stikstof in de veehouderij.

Die Polder ben je kwijt als Texelaars

De Texelse veehouderij, die landelijk met de besten mee kan, zit op slot en daar kunnen die Texelse boeren niets aan doen. Daarentegen kunnen de grote natuurontwikkelaars ongebreideld hun gang gaan. Zodra zij een project opstarten lijkt het wel of het vergunningen en subsidies begint te regenen.

Waar een boer voor het verplaatsen van een dam in een sloot of het bouwen van een diervriendelijke stal een uitgebreide vergunning moet aanvragen, waar omgevingsvergunningen en milieueffectrapportages en beeldkwaliteitsplannen vereist zijn, lijkt het wel of die groene mannen de vergunningen helemaal niet nodig hebben, of dat ze die vergunningen zo maar uit de automaat trekken.

Er wordt maar afgegraven, getransporteerd, afgeplagd, opgehoogd of vernat alsof het allemaal geen geld kost. Dat kost het wel, maar dat betalen wij met zijn allen. Je zou bijna denken dat natuurontwikkelaars meer mogen dan andere mensen.

Het LIJKT niet alleen zo hoor, beste Lia. En zo gaan zij nog wel even door, sinds ze op 17 december met een ‘Beheerautoriteit Wadden’ in de Staatscourant belangendiscriminatie vastlegden voor zelfverrijking met publieke grond en middelen.

Maar met alle subsidie van de wereld hebben zij – die harteloze zelfverrijkers- niet wat wij wel hebben. Hart, De Liefde, Menselijkheid. Al pakken ze het hele eiland af. En dus zijn wij moreel overwinnaar, terwijl zij hun weg naar de Hel plaveien met goede bedoelingen.

Rechtse Hippie, de RIPPIE. Verlost uw organisatie van Bullshit zodat ‘Waarde’ met grote W voorop kan staan

 • Vond U de foto’s en reportage van uw Rechtse Hippie een verademing, kon je minstens 1 keer een beetje gniffelen, dan kun je een duit in ’t zakje doen voor Bier (10eu) boeken (25 eu) en Benzine (100 eu) om het ‘andere geluid’ over de natuurbouw-industrie door te laten klinken.
 • Dat kan via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke. Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ toegestuurd; Groen zonder Doem, de alternatieve milieufilosofie.
 • U kunt me ook inhuren voor een Cursus Bullshit-detectie voor boeren, burgers en buitenlui, het uitkleden van claims uit naam van ecologische ‘wetenschap’ als bij Natura 2000… Niet de natuur is bedreigd maar de menselijkheid; sluit je aan bij het verzet!

One Reply to “In beeld: Verbouwing Polder Waalenburg (Texel) tot Natte Droom…”

 1. Bonjour,
  Bij toeval kwam ik deze site tegen. Eindelijk eens een gedegen wetenschappelijk tegengeluid. En nog grappig ook! Die groene jongens maken ons land kapot. We moeten terug naar de ruilverkavelingsgeest.
  Weg met overbodig natuurgeneuzel, te beginnen met overlastbezorgers ganzen, vossen, kraaien. Geldt ook voor die knuffelzeehonden.
  Ons land moet verder op de schop om de landbouw alle ruimte te geven,
  zodat het nuchtere weldenkende deel van onze natie de vleugels kan uitslaan. Onze superlandbouw moeten we vervolgens exporteren naar naties waar woeste gronden nog onrendabel liggen te zijn. De aarde is immers voor de mens. Nog bedankt ook voor de mooie en leuke foto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *