‘De Here is mijn helper’…

….mij ontbreekt niets….Psalm 23

Op de zondag is het rustdag op De Abdij, dus alleen een meditatie uit de antieke Statenbijbel. Die is deze editie geïnspireerd op Texel.

Rijd van Den Burg naar Het Horntje, en zie dan de eerste zin van Psalm 23 op een bord staan in het boerenland tussen de tuunwallen. Dat bord staat er al zo lang als ik Texel bezoek, meer dan 10 jaar. Al eerder citeerden we deze Psalm, die ook gangsta-rapper Tupac Shakur aanhaalde ‘As I walk through the valley of the shadow of Death’…

Mijn ge-erfde Statenbijbel, bron van iedere zondag-meditatie

Hij is ook gewoon ijzersterk, graftekst van mijn voorvaderen en de diepte schoot me gisteren weer binnen. Je ‘kwaad maken’ neemt enkel de kracht uit je weg, terwijl je met relativeren, uit handen geven aan kracht wint.

Kerkje de Cocksdorp

Wanneer je bij Psalm 22 ‘Mijn God waarom hebt U mij verlaten’ aanroept, dan volgt daarna de diepte van Psalm 23, Bijbelse Kung Fu, vastberaden rust en vanuit die sterkte een strijdbaarheid met de Natuur als Kerk:

De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden (met tuunwallen 🙂 )

Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren

Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil

Eenzame haas bij Den Hoorn

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zoude geen Kwaad vreezen, want gij zijt met mij; uw stok en uw staf vertroosten mij

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijne tegenpartijders;

Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadgheid volgen alle de dagen mijns levens,

en ik zal in het Huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Magie van licht bij De Cocksdorp

Druppels werken als lens…

De duinen…

Na regen komt…. nog meer regen 🙂

Verloren meeuw

Schaap en de typische schapenboeten

Badgasten

De natuurlijke Sahara van NL, de Hors

De Ware Sahara, de Hors

Vaarwel

Fotografie is ook een vorm van meditatie, wanneer je ‘het’ niet ziet maak je ‘k’-foto’s en knip je wat. Maar als je ‘open’ staat ga je het zien en waait ’t je vanzelf aan… Zo kwam ook de favoriete Texel-foto tot stand van de afgelopen 10 jaar, vaste volgers kennen ‘m al:

Hier zit alles wel in….

Die klopt helemaal, waarom precies weet ik ook niet maar je voelt ’t aan, simpel en effectief… Het is geen ‘vogelfoto’, ik heb er nooit naar gestreefd om vogelaars-foto’s te maken. Je zoekt een sfeer, levensadem waar de meeuwen voertuig van zijn. Hoe vreemd, bijzonder het gewone is en uitzonderlijk dat je nu mag zijn….

2 Replies to “‘De Here is mijn helper’…”

  1. Prachtig, prachtig! Gewoon: Amen, Rypke!
    Zonder de Bron zijn wij niets; ik denk vaak we zijn niets en alles tegelijkertijd……
    Blijf in harmonie met je zelf, dat schenkt kracht en wijheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *