‘Nieuw’ Texel: Boskalis-Sahara en Homo-vlaggen…

De Boskalis Sahara van Jan de Lul

Heet je offshore baggeraar Jan de Nul? Rijkswaterstaat regelt je vergunningen voor ‘Bilding wisss neetjur’ (bouwen in Natura 2000), je graaft 5 miljoen kuub zeebodem af, en spuit een Derde Maasvlakte over een Natura 2000-kwelder van de Waddenzee.  Die grove natuur-ingreep heet dan ‘natuurontwikkeling’.

Het informatiebord ‘Nieuwe Natuur’ beeldt je zandmijnbouw-schip met vermogen van 90 viskotters af samen met plaatjes van zeehonden, om bij Jan Publiek een natuurvriendelijk gezicht te geven aan grootschalige vernieling van de zeebodem. Omdat Rijkswaterstaat met de offshore-industrie dit kingsize-zandgebakje graag herhaalt, maar dan grootschaliger.

Zo was het eerst

Zo kun je nu op Texel zien tussen ’t Horntje en Oudeschild. Het kan geen toeval zijn, dat iemand De Nul houdt bij het Nihilisme dat ‘Sahara maken in Waddenkwelder’ heet.

Jan de Nul, aannemer van de Boskalis-Sahara, danwel ‘Jan de Lul’-zandje

Boskalis generator

‘Innovatie’, ‘natuurlijkheid’ en de ‘Veiligheid’ of iets in die geest. Dat is de Harry Potter-tovertaal waarmee je een gat in de hand tovert, waar publieke miljoenen en Waddenfonds door vloeien…

….met gemoedelijke schapendijk, zo was het in menselijke proporties

….en zo nu…

Wanneer vissers met hun netje over de bovenste 5 cm van de zandige zeebodem slepen heet die activiteit ‘schadelijke bodemberoering’ volgens onze overheid. Ze kunnen dus beter kuilen graven van kubieke kilometers…Dan maak je ‘Nieuwe Natuur’ 🙂

Je kunt beter 5 miljoen kuub zand afgraven met sleephopperzuiger dan met je netje OVER die F%^&*(king zeebodem slepen…

Maar vissers zijn- net als boeren- een partij waar de overheidsbureaucratie een aversie tegen cultiveert. Die traditionele natuurgebruikers moeten gestraft uit naam van ‘de’ natuur.

En zo is 5 miljoen kuub zand uit de zeebodem mijnen dan ‘Goed voor de natuur’, OMDAT je geen boer of visser bent maar gunsteling van de overheid. Maar OVER de bodem met je netje trekken is een ‘negatief effect op samenstellling van vispopulaties’.(Rijkswaterstaat Beheerplan Natura 2000 Vlakte van Raan 2016) Volgens dat zelfde Rijkswaterstaat, dat Jan de Nul fiat geeft om de zelfde zeebodem af te graven.

Natura 2000-beheerplan Rijkwaterstaat Vlakte van Raan 2016

Dus moeten vissers eindeloos ‘meer onderzoek’ laten doen, gevolgd door ‘verduurzamingsplannen’. Alles om dit ernstige probleem ‘bodemberoering’ te verzachten dat de gehele natuur onder water naar zijn grootje zou helpen. Zodat een mysterieuze ‘kwaliteit’ het niet meer zou doen. Ik zou willen dat ik overdreef, maar zie zelf: je kunt dat in hun Natura 2000-plannen lezen.

‘Verminderen van bodemberoering’, terwijl Rijkswaterstaat jaarlijks meer zand uitmijnt met de offshore-industrie

Terwijl, als je dus voor Rijkswaterstaat ‘De Nul’ houdt, dan heet een veel ernstiger aanslag op de zeebodem dus ‘nieuwe natuur’. Daarom beschreef ik afgelopen week al voor de Natura 2000-reeks wat deze vorm van ‘natuurbescherming’ in essentie is; het normaliseren van rechtsongelijkheid. Sommige natuurgebieden zijn meer natuur dan andere, en Staatsmacht dicteert de logica daar achter.

Nu is ’t plots zo….

Je kunt als visser dus beter met een sleephopperzuiger de zeebodem uitmijnen, dan ben je plots groen en duurzaam…Waarom? Nou ja, omdat de overheid dat zegt. Als de overheid het zegt, is krom plots recht. Of had je wat?

Natura 2000-beheerplan Vlakte van Raan Rijkswaterstaat…je hebt dus ‘bodemberoering’ en ‘bodemberoering’; Of had je wat?

Met de woorden ‘had je wat’ kunnen we ook de inspraakprocedure samenvatten die Texelaars hun wandel- en fietsdijk ontnam, waar plots ‘Verboden Zone’ bordjes bij komen.

Ausweis, Verboten

Tegen de corporate overmacht van Rijkswaterstaat en de offshore-industrie waren omwonende bezwaarmakers niet opgewassen. Een nieuw stuk van je traditionele omgeving afgepakt voor ‘Rewilding’; de landschappelijke uiting van de verwildering van sociale zeden.

Een Duin achter de dijk, Trudy kijkt ook met verbazing toe

Dat je het door lokale omgangstradities gevormde landschap elimineert. En vervangt door tekentafel-fantasieen, die volledig los van tijd en omgeving staan; Fuck Humanity-landschappen. En tientallen publieke miljoenen euro’s verder lijkt je eiland dan weer minder op wat het door generaties menselijk zwoegen geworden was.

De Boskalis Sahara. een Noordzeestrand aan Waddenkant

De Boskalis-Sahara klinkt wel als de goede naam. Of noemen we het ’t Jan de Lul-zandje? Een vorm van ‘Rewilding’, landschappelijke vervreemding zodat je aan de Waddenkant nu een extra Noordzeestrand krijgt, de Derde Maasvlakte. Maar dan grotendeels afgesloten voor de bewoners van het eiland.

De Boskalis Sahara met op de achtergrond de Hoge Berg

Een woestijnvlakte van 250 hectare, waar eerder een Waddenzee-kwelder lag met mosselbankjes, een grazige dijk met schapen waar je kon lopen en fietsen. Het lijkt vooral op de inzet van menselijk vernuft om maximaal publiek geld te verbranden tegen minimale maatschappelijke baten…

De Boskalis Sahara

De gemoedelijke oude schapendijk is nu overspoten met liefst 5 miljoen kuub Noordzeezand. Dat spuit baggeraar Jan de Nul in stukjes van 12 duizend kuub per keer op. Nadat ze met Sleephopperzuigers – met het vermogen van 90 viskotters- in de Noordzee graven naar het meer grove zand. Ze zoeken de zeebodem daar speciaal voor af, naar die stukjes met grof materiaal dat het minste verstuift na opspuiten.

De gemoedelijke schapendijk; RIP

Want te fijn zand verwaait veel te snel. En dat gebeurt nu met het grove zand ook al, op deze Texelaarse Derde Maasvlakte. Contractor De Nul moet zich 5 jaar verplichten tot onderhoud, zorgen dat ’t zand op haar plek blijft. Maar wat meer kunnen ze doen, dan steeds weer meer zand opspuiten? Nog meer zeebodem uitmijnen….

De bewoners van Oudeschild werden nu al gezandstraald. Met ongunstige wind krijg je al een zandstorm over je dorp. Zoals dat ook al bij de Marker (nep-) Wadden in het IJsselmeer gebeurt van Natuurmonumenten en Boskalis.

De Boskalis Sahara

Bij ongunstige wind kun je nog nauwelijks de Houtribdijk over zonder gezandstraald te worden. Dat schijnt reuze-innovatief te zijn. Het sterke vermoeden bestaat, dat die zandmijnbouwers en bagger-industrie willen oefenen voor het ECHTE werk, grote eilanden in de Noordzee zelf. Met excuses als ‘nieuwe natuur’, ‘innovatie’ en ‘duurzaam’ kunnen ze zichzelf op publieke kosten aan het werk houden.

Met papiercellulose verstuiving tegengaan

Een Texelaar met trekker en Giertank probeert nu iets tegen dat verstuivings-euvel te doen met een soort plaksel. Hij spoot al 3000 kuub papier-cellulose over de zandlaag heen, vettig spul waarmee ’t zand beter aan elkaar blijft plakken.

…en dat naar de zandbouwers brengen…

Vervolgens kun je dan in een ‘beleefcentrum’ de wollige verhaaltjes van corporate communicatie lezen; dat het allemaal voor de natuurlijke biodiverse veiligheid is. Veiligheid, krijg je nooooit genoeg van en je kunt er niet tegen zijn..

Tientallen miljoenen publieke euro’s voor wat bedoelsoorten die ‘rust’ zouden gebruiken. Hoewel die afgebeelde zeehonden zonder die extra ‘rust’ in korte tijd al in aantal vertienvoudigden. Wat je dus moet lezen als: het gebied waar je als burgers en buitenlui generaties-lang van gebruik maakte, hebben we voor uw bestwil afgepakt.

Een ‘beleefcentrum’ met wat corporate gebabbel dat privaat gewin met publieke middelen moet rechtvaardigen

Je ziet op het informatiebord ‘Nieuwe Natuur’ ook hoe ze met visuele conditionering een koppeling willen leggen bij Jan Publiek tussen ‘Sleephopperzuiger’, een zeebodem-vernieler en ‘goed voor natuur’, charismatische zeehondjes. Dat imago gebruiken ze voor de ambitie om meer zand te kunnen mijnen en eilanden opspuiten in de bestaande natuur.

Dus wordt de wens van corporate BV- Rijkswaterstaat en de Offshore-branche- de ‘realiteit’. Ook een vorm van Harry Potter-logica, dat je krom tot recht tovert met marketing. Ze doen aan Bullshit, proberen met iets weg te komen. Of is het gewoon liegen?

De homo-vlag wappert op de molen van Oudeschild; De Texelse overheid, valse nichten…

Regenboog van Repressieve Tolerantie
Dacht je vervolgens, tijd voor Texels bier. Hangt er op de molen van Oudeschild ook nog zo’n homo-vlag. De regenboog van repressieve tolerantie, van D66’ers en PvdA’ers op zoek naar zingeving in hun Hart- en Goddeloze leven. De vlag van het seculiere globalisme en haar oorlog tegen lokale tradities; maar dan wolliger uitgelegd. Je ‘moet een ander in z’n waarde laten’ ( = bekhouwe...)

Wat is dat homo-geknuffel nu om jezelf op voor te staan, laat staan om dat als maatschappij op een voetstuk te zetten. Dat je een andere vent rectaal wilt nemen. En daar een vlag voor in je molen hangt.

Vroeger stond je jezelf voor op goede eigenschappen als moed, integriteit, creativiteit, iets waar anderen ook nog iets aan hebben.

Vieren dat de overheid je van achteren neemt….

Misschien moeten we ’t meer als symbool zien voor de huidige staat van de overheid.

Ambtenarij die burgers, boeren en buitenlui verzoeken om krom te staan, dat ze je met regelvet kunnen insmeren. Om je vervolgens rectaal aan lastenverzwaringen te helpen. Tot nu toe zie je vooral het BBB-mechanisme werkzaam bij de ‘boze burger’, die zijn publieke ruimte ziet slinken.

Boosheid, Berusting, Belastingverhoging. Je vecht tegen de bierkaai.

De Boskalis Sahara, een stuk Noordzeestrand aan Waddenkant

Ik hoor van een visser die al 25 jaar in Oudeschild een steiger plaatst voor werkzaamheden. Maar hoo hoo, dat gaat nu zomaar niet meer.

Plots moet die nu bij de ambtenarij een ‘steigerplan’ inleveren met ‘sterkteberekeningen’ door een ‘gekwalificeerd bureau’. Wil je een visserijdag houden, gezellig leuk met visje roken en smikkelen. Dan moet je al een ‘veilige afstand’ garanderen tot het rookvat voor bezoekers, er is weer een nieuwe milieuregel uitgevonden door een ambtenaar: na duizenden jaren probleemloos visje roken.

Alsof duizenden jaren praktijk geen betere garantie is dan een papieren muur van regels….

Christenhond Trudy

Het was dan ook meer dan ‘toevallig’,  dat bij de Boskalis-Sahara op de oude schapendijk het monument ligt voor het kunstwerk van Jan Wolkers: ‘Tot Hiertoe en Niet Verder’. Hoe veel willen burgers- die bestolen worden van hun publieke geld en ruimte- nog van deze leugenachtige overheid pikken en haar corporate gunstelingen?

TOT HIERTOE EN NIET VERDER Jan Wolkers

Hoe lang pikken we de uitholling van onze maatschappij nog door het harteloze parasitisme?

Tot Hiertoe en Niet verder….

Niet ‘de natuur’ is bedreigd, of ‘het klimaat’; maar de menselijkheid. Zo roep je toch bij gedupeerden fantasieen op als deze; dat je al die ambtenaren uit hun holen en riolen trekt, radbraakt en vierendeelt, versnipperen, op de brandstapel met benzine overgieten.

En de stoffelijke resten verwerken tot diervoeding.

Een duin en dijk

Dat ‘De Rede’ ver te zoeken is, blijkt ook uit een ‘Europees Democratie-festival’, dat de Eurofielen in april 3 dagen lang organiseren op Texel. Omdat ze bang zijn dat U niet stemt wat zij willen, namelijk ‘meer Europa’ en meer van boven weergegeven machtsmisbruik met publieke middelen.

Democratie is dus goed, zolang U stemt wat zij willen. Is het dan democratie? Laten we er nog een regenboogvlaggetje over uithangen….

…over bodemberoering gesproken, het ‘Beleefcentrum’

En dan de combinatie ook, ‘democratie’ en ‘Europa’, een door ongekozen bureaucraten en hun dictaten (directives) opgetuigde entiteit. Dat je daar dan niet de ironie van wilt inzien als D66 of erger…

Het Lumineuze plan….

Nou ja, het was weer een enerverende dag, veel te warm/heerlijk aangenaam voor februari. Maar wel mooi weer om die Boskalis-Sahara op de plaat te krijgen. Zodat het gevoel van vervreemding anno 2019 extra overkomt.

Vervreemdend landschap, zand-duinen aan de polderkant

Normaliter ga je naar Texel om even ‘alles kwijt te raken’, je geest verfrissen, zoals veel Texel-gangers. Dat je geen ergernis zou ervaren, maar slechts van de boot afrijdt en het eilandgevoel krijgt, haa, de natuur. Texel op dokters-recept, en Texels bier. 🙂

Je moet als onderzoeker met veel bureauwerk waken voor het ‘Inspecteur Moordzaken-syndroom’. Dat je een tunnelvisie krijgt, en zo erg wordt als het kwaad dat je bestrijdt. Kijk om je heen op de boot naar alle Texel-gangers, en het blijkt al mee te vallen. Negentig procent is toch nog gewoon vriendelijk en normaal…

Boskalis Sahara

Maar dan hebben ze je paradijs-eilandje toch weer een stukje verminkt. Met een Boskalis-Sahara, de Derde Maasvlakte over een gemoedelijke schapendijk met scholekster-kwelder, Noordzeestrand aan de Waddenkant. Terwijl Texel al een prachtige natuurlijke Sahara had, de Hors. Gaan ze daar dan straks nog windturbines planten, om me werkelijk alle plezier aan het paradijs-eiland te ontfutselen?

Een natuurlijke Sahara op Texel, de Hors, magische plek, hier voel je de magie

Het is toch meer dan symbolisch dat de Boskalis Sahara verrijst langs een straat die ‘De Rede’ heet; juist iets dat hier zo opzichtig ontbreekt:

Wat hier opzichtig ontbreekt….

6 Replies to “‘Nieuw’ Texel: Boskalis-Sahara en Homo-vlaggen…”

  1. Helemaal mee eens, dit maakt Texel helemaal niet mooier of natuurlijker, dit ziet er gewoon niet uit, zo lelijk!!!
    Wij worden inderdaad flink gezandstraald bij een beetje wind, laat staan bij een stormpje…
    Waarschijnlijk vind Boskalis t heerlijk omdat ze nu een reden hebben om elk half jaar weer meer zand uit de waddenbodem te halen en op deze plek van t eerder zo mooie, echt natuurlijke, strandje Ceres!!!
    Uiteindelijk gaat t natuurlijk helemaal niet over de natuur , het gaat over geld…..heel veel geld!!!

  2. Beste eilanders,

    Weet je wat mij opvalt, alles moet nieuw en anders. Men gaat maar door en het kan niet op. Nieuwe boot, nieuwe huizen, nieuwe restyling van bungalow parken. Nog meer natuurbeleving, nog meer nieuwe ombouw van dingen. Texel wordt overspoeld door mensen die het hip vinden. Even ter vergelijking met Vlieland (daar zit ’t Gooi mensen-tv), ook op die andere eilanden moet het naar de wens van wat die toerist wil. Nieuw mtb parcours. Dit is op papier heel veel km op het eiland. In werkelijkheid stelt het niet zoveel voor. Promotie en droom ideeën zullen mogelijk verder plaats vinden. Denk aan energie proeftuin etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *