150-200 ‘misschien’ dode bruinvissen, walvisspek Wageningen UR

Stalinisme op Zee, met de groeten van Ton IJlstra (EZ-ministerie, nu weer LNV?), Mr Tieleman (EZ/LNV) en Hans Lammers (Rijkswaterstaat)

Het artikel van vandaag over H1351 alias ‘de bruinvis’ als onderzoeksgeld-leverancier voor Wageningen UR is het zelfde als gisteren, maar met betere redactie zodat je de essentie van Natura 2000 vat; Rechtsongelijkheid verpakken als ‘natuurbescherming’.

Dat artikel van 3000 woorden was toch al goed voor 2 dagen. Vet gedrukt de samenvatting, daaronder de uitwerking.

We vervolgen de Natura 2000-week met de bruinvis, codenaam H1351 voor de overheid en haar Habitatrichtlijn die dankzij Nederland in 1992 Europese wetgeving werd. Die staat daarom bekend als ‘Dutch Directive’.

Op basis van de opinie van 1 bioloog in haar ‘Bruinvisbeschermingsplan’ (NIOZ 2011), stelde de overheid (Ton IJlstra, zelfde ambtenaar van het pulsvis-debacle van EZ-ministerie) een politieregime in op de Vlakte van Raan (gebied voor Westerschelde) en de Noordzeekustzone; het VIBEG-‘akkoord’ (dictaat)

Het vermoeden, de opinie was dat 150-200 bruinvissen PER JAAR verstrikt zouden raken in visnetten, maar uiteraard was ‘meer onderzoek’ nodig.

Al die versies en naar elkaar verwijzende rapporten zijn een strategie; rechtsongelijkheid door overheid (LNV & EZ) verpakken als ‘natuurbescherming’

Direct na de opinies van het ‘Bruinvisbeschermingsplan’, betaald Ministerie van EZ, spande het door dat zelfde Ministerie gefinancierde Stichting de Noordzee procedures aan om een ‘verbeterdoel’ af te dwingen voor de ‘bruinvis’ op de Vlakte van Raan en de Noordzeekustzone.

Zo verloren Zeeuwse vissers direct 15% visgebied aan onderzoeksterrein, en Wieringer/Zoutkamper vissers kregen beperkingen over een gebied zo groot als de Provincie Utrecht (met de ‘zwarte zee-eend’ als ‘verbeter’-soort, dankzij het persoonlijk oordeel 1 bioloog van Imares, Mardik Leopold).

Mijn eerste blog voor Climategate.nl over visserij en Natura 2000 op 8 februari 2010 ‘Machiavelli met de Zee-eend als wapen‘ was toen de definitieve breuk met wat zich ‘natuurbescherming’ noemt.

Het werkt bij de bruinvis (H1351) exact het zelfde: Dankzij het persoonlijke oordeel van 1 auteur in 2011,  zit de Zeeuwse kustvisserij voor eeuwig geketend aan ‘meer onderzoek voor de bruinvis’ door Imares/Wageningen UR. 

Na 4 jaar onderzoek voor 1 miljoen publieke euro, gedwongen privacy-inbreuk in 900 visdagen werden slechts DERTIEN bruinvissen bijgevangen. Terwijl windmolenaars per projectgebied 510 op papier bestaande ‘bruinvissen’ mogen doden.

Natura 2000 is een andere naam voor ‘rechtsongelijkheid verpakken als natuurbescherming’. Ingesteld in 1992 (Habitatrichtlijn) voor corporate beslaglegging op de publieke gebruiksruimte (2030 Agenda, wat op zee ‘Strategie Noordzee 2030’ heet)

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ = op zo vakkundige manier mogelijk ergens mee weg willen komen

Wat het papieren dier H1351 allemaal kan….
In de aflevering van maandag toonden we hoe windmolenaars voor het Ministerie van Economische Zaken en haar onderzoeksclub Pondera Consult met heiwerkzaamheden – PER PROJECT- liefst 510  op papier rondzwemmende H1351-codedieren (papieren bruinvissen) mogen doof/dood maken met klappen van 176db (vliegtuiglawaai geeft 140db, en de schaal is logaritmisch).

Van een populatie die- door Imares/Wageningen UR geschat- jaarrond tussen 14.000 en 165.000 dieren ‘zou kunnen’ liggen op ons Continentale Plat. Die 510 is 1 procent van een droom-populatie van 51.000, die in Noordzee (50 duizend) en Waddenzee (duizend) ‘zouden moeten leven’.

Die wenspopulatie van 51.000 is verzonnen door 1 ecoloog voor RIKZ in 1997; Martin Baptist op de payroll van Rijkswaterstaat.

Groen Links met walvisspek op de heupen, en 10 duizend euro subsidie van het Ministerie van Windmolens

Windturbines vrij spel, visserij insnoeren ‘natuurbescherming’
Met papieren toverij om het juridisch kloppend te maken, ging Pondera Consult voor het Ministerie van Klimaat dan met 2 decimalen achter de komma rekenen. Aan een populatie waarvan de spreiding in de 1-jaarlijks populatie-schatting – gedaan door Wageningen UR met 200 kilometer per uur uit een vliegtuigje- groter is dan het rekenkundig gemiddelde. 🙂

Onze Bullshit-detector sloeg dan ook uit buiten de toegestane meetwaarde, om vervolgens in lachen uit te barsten. Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben, om de statistische onzin hiervan te doorzien.

Het mag, want ze komen er mee weg. En daarvoor betaalt de overheid ze; ‘ergens mee wegkomen’, de fabricage van Bullshit in de klassieke Harry G Frankfurt-definitie; met papiermuren die op wetenschap moeten lijken rechtvaardig je voor onze leugenachtige en corrupte overheid, wat een normale sterveling niet mag. De Noordzee-natuur industrialiseren.

Met gebruik van ‘bruinvisverstoringsdagen’ 🙂 hahaha, in een Harry Potter-toverformule, die we nog eens afbeelden, gewoon voor de fun. Hij is TE leuk;

De Harry Potter toverformule voor het berekenen van ‘Bruinvisverstoringsdagen’ met papieren bruinvis tot 2 decimalen achter de komma. 🙂 Een beleids-truc voor onze leugenachtige en corrupte overheid (Ministerie van Ton IJlstra) om te mogen heien waar dat ‘eigenlijk’ niet mag….

Rukvin, procedurekampioen die mariene gebruiksruimte op slot zet
Dat je Visserijdagen had, een jaarlijks feestje was bekend. Maar nu dus ook ‘Bruinvisverstoringsdagen’, dagen waarbij een bruinvis niet dood/doof zou worden door een knal van 173 Decibel. Die je dan heel wetenschappelijk afkort in je toverformule tot bvdd. Moeten we er om lachen of een beetje huilen?

Waarbij je een door Wageningen UR verzonnen dichtheid van 0,44 (……) bruinvis per vierkante kilometer Noordzee mag rekenen.

H1351 alias de bruinvis, heeft nog een extra belangenclub die Zeeuwse wateren teistert: Stichting Rugvin. Groen Links met walvisspek op de heupen, onderwerp voor andere blog. Die club ving 10 duizend euro projectgelden van het Ministerie van Windmolens in 2017. Zodat ze Rukvin de bruinvis als breekijzer kunnen gebruiken om de publieke ruimte te confisqueren. Dat doen ze op 2 verschillende wijzen;

  • door een referentie-populatie uit hun duim te zuigen die nooit gehaald is (de 51.000), zodat je onderzoeksgeld lospeutert om naar een ‘gunstige staat van instandhouding te streven
  • door dankzij die ‘verbeterdoelen’ meer onderzoek te eisen, voor je in een tot bruinvisgebied aangewezen stuk zee weer mag doen, wat je generatieslang al deed (bv mosselzaad vissen)

 

De Permanente Crisiswet die onze overheid uitzondert van alle natuurwetgeving; dus dat je met Corporate BV in het zelfde type habitat vrij spel krijgt, waar anderen moeten opkrassen uit naam van ‘natuurbescherming’

Wet Windenergie op Zee; sommige bruinvissen meer bruin dan andere 
Dus waarom mogen windmolenaars per kavel wel 510 op papier bestaande bruinvissen doof/dood heien met klappen van 176 DB? Maar moeten vissers (zoals we direct zien) camera’s aan boord accepteren en Wageningen UR-rapportmakers die ‘Immer Mehr‘ onderzoek eisen….Dat vissers zich voelen als verdacht uitziende baardman op het vliegveld, die tot in de einder gefouilleerd moet…

Allereerst is er dankzij het 107 miljard euro kostende Energieakkoord (2013) de Wet Windenergie op Zee (2015) gekomen waarvan de Eneco’s van deze wereld, Van Oord en Boskalis profiteren; U raadt het al.

De overheid maakte voor zichzelf en haar corporate gunstelingen uitzonderingen op de regel, dat de bruinvis ‘in gunstige staat van instandhouding’ gebracht moet worden.

Haar gunstelingen mogen in tot ‘plangebied’ aangewezen Noordzee-locaties de Wet Natuurbescherming links laten liggen, zo stelt die Wet Windenergie. Vanwege de overheid haar windmolen-doelen, die ze onder de inmiddels permanente Crisiswet plaatst.

Even de natuurbeschermingswet ‘kaltstellen’ en hupzodiegaat, dat lucht op 🙂

Ookal heb je hier EXACT het zelfde habitat (H1110b, permanent overstroomde zandbanken) als gebieden de plots uit naam van Natura 2000 voor visserij op slot moeten.

Nu hoeven windmolenaars en onze overheid slechts te ‘bewijzen’ dat zij geen invloed hebben op aanliggende Natura 2000-gebieden. Wanneer zij pal daarnaast een industriegebied inrichten. Terwijl Rukvin met habitatcode H1351 even goed in het plangebied Windfarm Holland Noord rondzwemt als de Vlakte van Raan, of ‘Noordzeekustzone’; de zelfde zandige kustzones.

Maar sommige bruinvissen zijn dus meer bruinvis dan andere, wanneer dat onze overheid zo uitkomt. En daarvoor betaalt die overheid dan een aantal academische beleidsprostituees, zoals Marije Siemensma.

De werkverschaffende kwaliteiten van de bruinvis wetenschappelijk bewezen in 183 door niemand gelezen bladzijden

Door 1 loze beschuldiging van Marije Siemensma vast aan Wageningen UR
Waar de overheid en haar windustrie met alles wegkomen, daar krijgen vissers traditioneel warme negatieve interesse van door die zelfde overheid gesponsorde milieuclubjes. Die zetten je in de beklaagdenbank met het Kafkaeske ‘voorzorgprincipe’; ‘je zorgen maken’ is voldoende ‘bewijs’ om iemand te beschuldigen.

Wanneer een ecoloog ‘zich zorgen maakt’ en die zorg in aantal bruinvissen uitdrukt, dan ben je al ‘schuldig door verdenking’. Die praktijk van Kafka op de Noordzee, heet in slecht Nederlands ‘Marine Science‘ Een ecoloog die ‘vermoedens’ koestert kan zo tot het oneindige ‘meer onderzoek’ eisen..

Je moet je onschuld 100 procent bewijzen met duur rapport-onderzoek van Wetenschap op Bestelling BV; Wageningen UR. Dat beklagenswaardig slechte Wageningen UR-onderzoek levert geen enkele kennis op. Het is er om je het gevoel van permanente ongewenstheid te geven, terwijl ze je met ‘monitoring’ en camera’s behangen.

Door lobby van milieuclubs kwam nog een andere regel uit de hoge hoed van de overheid en haar onderzoeks-industrie. Die regel stelt dat – hoewel onbekend hoeveel- er bruinvissen in visnetten komen. Ook was het in 1997 door 1 ecoloog verzonnen streefgetal van 51.000 bruinvissen op papier, op papier in 2011 nog niet gehaald. Dus moest er meer papier komen:

NIOZ? Sprak Ton IJlstra. ‘Ja’, antwoordden Cees en Marije….”Geef ons een papieren reden om Natura 2000 op slot te zetten.” Jawohl Mein Fuhrer

Zo verscheen er plots een ‘Bruinvisbeschermingsplan‘ uit 2011; een plan dat het NIOZ opstelde van 183 pagina’s. Dat plan vraagt ‘onderzoek tot in het oneindige’, zodat Wageningen UR kan binnenlopen en het NIOZ op publieke kosten.

Co-auteur van de reeds gepensioneerde Cees Camphuysen (NIOZ),  Marije Siemensma uit Driebergen noemt zich ‘Merien Saaiens Komjoeniekeetor‘,. Dat is slecht Nederlands is voor ‘natte kletskut’. Marine Science, het betekent dat je in dienst van de Beleidsbureaucratie werkt die de publieke ruimte op slot wil zetten. Dus kun je toe met vermoedens en opinies, bij gebrek aan gegevens en veldwerk. Omdat je de bewijslast via het voorzorgprincipe verlegt naar de partij die je beschuldigt.

En na een ‘ontwerpbeheerplan’ 2015 is er dan een Beheerplan uit de hoge hoed getoverd, waar enkel schijninspraak (‘stakeholder-overleg’) plaatsvond over in beton gegoten Staats-agenda’s; Barbertje moet hangen (vissers aan de ketting, en dat ‘frame’ je als ‘natuurbescherming’).

Stalinisme op Zee, opgesteld door Wageningen UR/Tauw, met de groeten van Ton IJlstra en Mr Tieleman, afgekaart door Hans ‘de handtastelijke’ Lammers (Rijkswaterstaat)

Die wederpartij- de vishufters- die zitten voor altijd aan Wageningen UR vastgeketend dankzij zo’n Beheerplan- dat weer verwijst naar een laag naar elkaar verwijzende rapporten. Een ketting van ‘eindeloos meer onderzoek’. Want Imares/Wageningen UR stelt het beheerplan op, waar ze zelf met ‘meer onderzoek’ van profiteert.

Dankzij het Kafkaeske ‘voorzorgprincipe’; omkering van bewijslast. Wie stelt ‘nou nou, die Rechtse Hippie overdrijft een beetje’, nee; was het maar zo, procederend met vissers tot aan de Raad van State (oktober 2014) ken ik nu alle ‘binnens en buitens’ (ins en outs in slecht Nederlands) van dit bureaucratische gedrocht. Beter dan wie ook in NL.

Met ‘Marine Science‘ kun je met vermoedens toe; zie het Bruinvisbeschermingsplan (NIOZ 2011), dat we nu bespreken.

Op de Vlakte van Raan dwong de bruinvis een ‘verbeterdoel’ af; even verderop krijgt de overheid vrij spel voor zandwinning

150-200 Bycatch SUSPECT, een vermoeden wordt ‘feit’ bij Stichting de Noordzee
Siemensma beweerde in het Bruinvisbeschermingsplan, dat dood aangespoelde bruinvissen door visserij waren gestikt. Het ‘verdenken’ was genoeg, want als Murrien Saaiens Komjoeniekeetor ( = natte kletskut met moreel superioriteits-complex) heb je geen bewijs nodig.

Je morele superioritet als Planeetridder in dienst van de beleidsbureaucratie volstaat, schuld laden door verdenking:

De bron van alle bruinvis-paniek, kudo’s NIOZ 2011

In het rapport lees je ook waarom de overheid met alles wegkomt, terwijl vissers de lasten dragen; omdat het makkelijker zou zijn aan te tonen wanneer een bruinvis in een net verstrikt raakt:

Blz 104 NIOZ-rapport; Het is lastiger aan te tonen, wil nog niet zeggen; dus is het er niet

Hoe dan ook, de slag in de lucht ‘150-200 aangespoelde bruinvissen als ‘bycatch-SUSPECT (vermoeden zonder bewijs), het is afdoende om vervolgens de Vlakte van Raan op slot te zetten. Want dan komt de rest van de door de overheid betaalde groene Ngo-horde in actie.

Want wat gebeurt er in 2012 na dit in 2011 door het Ministerie van Economische Zaken gesponsorde ‘vermoeden’? Het door baggeraar/windmolenbouw-bedrijf Boskalis en het Ministerie van Windmolens & Economische Zaken gesponsorde Stichting de Noordzee herhaalt op hun website dat VERMOEDEN nu verpakt als ‘BEWEZEN FEIT.

Op gevoelens/verdachtmakingen gestoelde opinies en beweringen als ‘feit’ presenteren = Stichting de Noordzee

Zodat 0,02 procent Noordzee plots ‘bruinvis-beschermingsgebied’ wordt
Dankzij procedures van het door Boskalis en het Ministerie van Windmolens gesponsorde Stichting de Noordzee, kwamen voor H1351 ‘verbeter’-doelen in buitenrechtelijke reguleringen op de Vlakte van Raan (bij Zeeland) en de Noordzeekustzone. Samen het VIBEG-dictaat waarvoor ondergetekende vissers bijstond in oktober 2014 bij de Raad van State.

De enige reden waardoor men ecologisch ontevreden is over de Vlakte van Raan- een habitat gelijk aan alle Windenergieplangebied- dat is de bruinvis. Een zeezoogdier dat over de gehele Noordzee (750 duizend km2) voorkomt met een geschat aantal van 300 duizend. Zijn vakje ‘kwaliteit’ (subjectieve opinie) kleurt echter oranje voor 1 minitieus snippertje van die zelfde zee; De Vlakte van Raan van 175 km2.

Plots- nu het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat dat uitkomt- is de bruinvis bijzonder gebonden aan dat snippertje van 0,02 procent (175/750.000) van de Noordzee.

Dankzij 1 door de overheid gefinancierde natte kletskut..(Murrien Saaiens Komjoeniekeetor MS&C)
Een mysterieuze onmeetbare ‘kwaliteit’ zou plots onvoldoende zijn, nadat het NIOZ het verzinsel ‘150-220 gestikte bruinvissen’ in hun rapport fabriceerden.

Daarnaast vind je esoterische uitspraken als ‘evenwichtige populatieopbouw’; onmeetbare opinies uit de stal van Yomanda, die je met omkering van bewijslast (voorzorgprincipe) op het bordje van natuurgebruikers legt. Wanneer je ‘Murrien Saaiens’ bedrijft kun je met beweringen en opinies toe; dat is geen mening maar praktische constatering. Iedereen die het Natura 2000-dossier kent loopt hier tegenaan.

De Toegepaste Kafka-wetenschappen hebben grote gevolgen voor de productieve segmenten van de maatschappij. Neem hier een greep uit de gevolgen voor de Vlakte van Raan:

….Visgebied afpakken voor de onderzoeks-industrie, dankzij het in 2011 geventileerde VERMOEDEN van 1 Groen Linkse natte kletskut (Merien Saaiens Komjkoeniekeetur) Marije Siemensma

En ach ja, zet de boel dan vanwege ‘verbeterdoel kwaliteit’ ook maar voor de rest op slot. Waarbji ‘gegarandeerd kan worden’, dat je onmeetbare subjectieve ‘doelen’ niet aantast, via omkering van bewijslast:

….Kafka op zee, Rijkswaterstaat, onze leugenachtige overheid

Dit alles, dankzij een ‘verbeterdoel’ voor 1 soort, waarvan het populatiedoel van 51.000, in 1997 uit 1 ecologenduim (Martin Baptist) is gezogen op de payroll van Rijkswaterstaat.

Dus een verzonnen doel is nog niet gehaald. En dus mag je op basis van de opinie van 1 Groen Linkse natte kletskut (Merien Saaaiens Komjoeniekeetor), Marije Siemensma in 2011 voor het NIOZ een hele bedrijfstak duperen. Zodat je er een ‘verbeteropgave’ aan kunt hangen. Rukvin de bruinvis als chantagemiddel.

Die kwaliteit hangt uitsluitend aan de AANWEZIGHEID van visserij, zo stelt het concept-beheerplan Natura 2000:

Vlakte van Raan Natura 2000-beheerplan

Voordat dit – onbekende- aantal verstrikte bruinvissen tot NUL is terug-gebracht, moeten vissers ‘meer onderzoek’ laten doen, en Imares met camera’s aan boord accepteren:

Buckler moet aan boord….

In 4 jaar tijd maar DERTIEN bruinvissen geregistreerd
Zo komt de volgende belangenclub om de hoek kijken; Wageningen UR, dat onderzoeksgeld wil. Na 4 jaar onderzoek (2013-2017) met onderwatercamera’s stellen ze dat er als bijvangst in staandwantvisserij op de kop af 23 dieren sneuvelen per jaar, 0,07% van een in theorie bestaande populatie van 40 duizend H1351-dieren.

Dat is al 10 maal minder dan ‘het vermoeden’ dat Marije Siemensma voor NIOZ liet optekenen. Maar het is nog veel erger; in 5 jaar prutsen met peperdure onderwatercamera’s, vissers op 900 dagen hinderend in hun werk…..

…FILMDEN ZE MAAR 13 F$%king Rukvinnen. Er werden in 4 jaar tijd maar 13 bijgevangen….

…met wat statistisch gegoochel reken je 13 bruinvissen in 5 jaar om naar 23 dode per jaar

Terwijl Stichting de Noordzee dus de Vlakte van Raan op slot liet zetten met ‘Verbeterdoel’, vanwege ‘onvoldoende kwaliteit’ voor ‘de bruinvis’. Moeten de vissers die slechts 0,02 procent van zijn verspreidingsgebied gebruiken, en die maar 13 van die rukvinnen bijvingen in 4 jaar tijd aan een Stalinistisch regime onderworpen.

Permanent gefouilleerd door de groene Douane van Wagenigen UR onder toezicht van bewakingscamera’s.

Bruinvis walvisspek voor Wageningen UR

Onderzoek waar de zelfde ‘Murrien Saaaiens Komjoenikeetor‘, dan nu weer publiek betaald voor Imares/Wageningen UR binnenloopt. Reken maar dat dit 4 jaar durende onderzoek minstens een miljoen publieke euro’s kostte, Walvisspek voor Wageningen UR;

Kassa voor Wageningen UR, na eerst met ‘een vermoeden’ de visserij in de beklaagdenbank te zetten voor ‘bijvangst.

En uiteraard zien we ook al wat de aanbeveling is: MEER ONDERZOEK. Waarbij Wageningen UR bij vissers doet, wat al die fouillerende Luchthaven-medewerkers van ‘Beveiliging’ doen, bespioneerd door camera’s; ze voelbaar maken dat ze in principe ongewenst zijn en zich moeten onderwerpen aan De Staat.

Want voor natuurbescherming of kennis is het Buckler-onderzoek van Imares niet bedoeld. We citeren (blz7)

Van de 13 geregistreerde bruinvissen zijn 7 bruinvissen door de vissers gemeld tijdens het onderzoek op momenten dat het REM systeem niet functioneerde, niet was geïnstalleerd of waarvan de videobeelden niet zijn geanalyseerd. In totaal zijn 8 dieren voor pathologisch onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht.

Dus de vissers moesten ook nog het meeste werk doen, en na 4 jaar nep-onderzoek kreeg Imares maar 6 bruinvissen op camera. Omdat Buckler BV (WMR) beter is in kwestieuze statistiek dan veldwerk, als instituut dat financieel binnenloopt op het Corporate verdienmodel genaamd 2030 Agenda (beslaglegging publieke ruimte en demontage nationale democratie door oa de Trilateral Commission waar WUR-‘ceo’ Louise Fresco lid van is).

Het doel van natuurbescherming in NL; MEER ONDERZOEK, en het ongewenst doen voelen van burgers en buitenlui in de publieke ruimte

1 miljoen euro onderzoeksgeld voor 0,03 procent van de populatie
Dus laten we nu eens kijken naar die Vlakte van Raan, en de zelfde logica gebruiken die het Ministerie van Economische Zaken toepast (via Pondera Consult) met haar ‘bruinvisverstoringsdagen’.

Die vlakte van Raan is maar 175 vierkante kilometer. Laten we nu het papieren populatiegetal van Imares/Wageningen Merien Riesurtjsj/Buckler er weer bij pakken van 0,44 bruinvis per vierkante kilometer. Dus dan leven op papier maar 175 maal 0,44 = 77 papieren H1351-dieren in de wateren van die Vlakte van Raan.

Moet dan voor 77/40.000 (de nu door Imares gehanteerde populatie) van Rukvin de bruinvis = 0,02 procent van de Nederlandse populatie dan die hele Vlakte onder groen Stalinisme vallen?

Terwijl je als windmolenaar met Ministerie van Economische Zaken enkel wat met ‘bruinvisverstoringsdagen’ hoeft te goochelen, om op papier beneden de 510 dode dieren te blijven. En je tovert als overheid de inmiddels permanente Crisiswet uit de hoge hoed om de Wet Natuurbescherming te ontduiken.

Met wat getalsmatig gegoochel kun je plots het gewenste cijfer 387 papieren ‘bruinvissen’ berekenen; we kunnen in september los betekent dat…

  • Heeft deze papieren virtuele realiteit dan ook maar IETS met natuurbescherming te maken, het beschermen van echt bestaande natuur?
  • Is Nederland wel een Democratische Rechtstaat of een totalitaire bureaucratie?

En ik noemde net al 2030 Agenda, de Corporate beslaglegging op de publieke gebruiksruimte. Zie wie daar ook weer actief voor is: Marije Siemensma, de natte kletskut/merien saaaiens komjoeniekeetor.

‘Uitdagend’, vissers alle last geven van pseudo-natuurbescherming

Marije Siemensma, hoer der beleidsbureaucratie
Siemensma werkt momenteel- betaald door de overheid – ook aan die operatie ‘zet de Noordzee vol windmolens, en schop de vissers er af:  ‘Strategie Noordzee 2030, met kartelpoliticus Jac Wallage als begeleider. (2030 Agenda op zee, de privatisering der publieke ruimte) Natura 2000 lijkt ook voor die zelfde agenda bedacht, die toen nog 21 Agenda heette.

Het was 1 eco-socialist, Hemmo Munting die invoering van die Habitatrichtlijn in 1992 doordrukte. Die regelde ook de Europese subsidiepot LIFE+; zodat milieuclubs op basis van EU-regulering procedures kunnen aanspannen. Zo leggen milieuclubs (met subsdie) dan beslag op de publieke gebruiksruimte, terwijl ze met regulering buiten het Burgerlijk Wetboek de nationale rechtstaat verzwakken.

Die praktijk van rechts-verzwakking heet ‘Evolutionair Recht’/Reflexive Law’; Zie daarover mijn artikel van afgelopen week.

Het in beslag nemen van de publieke gebruiksruimte voor ‘meer onderzoek’ en pseudo-natuurbescherming versmald tot ‘kleine gebruikers afblijven’. 2030 Agenda, het kaltstellen van de nationale rechtstaat in dienst van het globalisme.

‘Heel uitdagend’, voor wie daar financieel van profiteert als Siemensma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *