Windpark Fryslan moet door Europese hof getoetst: ‘Cumulatieve effecten’

We kunnen wel degelijk via de Europese Rechter Windpark Fryslan toetsen en keren, via een zaak tegen de Nederlandse overheid.

Omdat momenteel het gehele IJsselmeergebied volgepland staat met industriele ontwikkeling die vogelpopulaties negatief beïnvloedt, van zandwinning tot extra windfarms als Windplan Blauw en Lelystad Airport, dient Windpark Fryslan door de Europese Rechter getoetst te worden.

In een zaak van de Europese Commissie tegen Bulgarije, verloor de Bulgaarse overheid ook in 2016 omdat ze illegaal in Natura 2000-vogelgebied een windfarm toestond. 

Anne de Groot, is sinds 14 november 2018 niet langer directeur, bij het realiseren van de grootste ecologische misdaad van Nederland voor 1,2 miljard euro subsidie:  het 89 windturbines grote industriegebied Windpark Fryslan in PKB-gebied Waddenzee.

Een industriegebied zo groot als de stad Groningen, IN PKB-gebied Waddenzee en Natura 2000-gebied IJsselmeer, BOVENOP Lelystad Airport, Zandwinning Royal Smals, Westermeerwind, Blauwwind eva…

Een gebied waarvan de ruimtelijke kwaliteit NIET aangetast mag worden volgens die PKB. Maar dankzij RVO-ambtenaar Marco Klaassen (nu RIVM) mag dat nu wel. Dat persoonlijke oordeel- op orders van hogerhand- uitte Klaassen dankzij een beeldmanipulatie van Pondera Consult. Dat is het bedrijf uit Hengelo waarvan de Management-tak aandeelhouder was (2011-12) van Windpark Fryslan.

Eigenaar van Pondera, Hans Rijntalder is spil in de nationale wind-oligarchie, afkomstig van Royal Haskoning, en als windmolenaar ook actief in Zuid Korea.

Wij zien nog wel degelijk mogelijkheden om via de Europese rechter de verdere verminking van onze Friese Zuidwestkust te keren, waar Tiete de Groot (vader Anne) en Peter Meulendijks met Westermeerwind al een voorschot op gaven:

Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

Begro (Tiete de Groot) en Vianne (Peter Meulendijks) weer baas van Windpark Fryslan
Voor realisatie en beheer van 89 zwaaiende Eifeltorens in Natura 2000, werden op 14 november twee nieuwe juridische entiteiten eigenaar: Begro en Vianne van respectievelijk Anne zijn vader Tiete de Groot en zijn mattie Peter Meulendijks, geregistreerd aan de Klutenweg in Creil (Noord Oost Polder).

Daar zit ook nog een ander aan Ventolines gelieerd bedrijfje, Powerhouse BV.

Hier komt Windpark Fryslan, 89 zwaaipalen met rode zwaailichten van 180 meter hoog, 1,2 miljard euro subsidie

Vanaf 14 november is Windpark Fryslan Beheer BV opgericht, waarvan De Groot en Meulendijks de enige bestuurders zijn. Daarnaast werd op 14 november een Windpark Fryslan Holding opgericht met 1 uitvoerende bestuurder.

Die bestuurder heet Eelco de Boer (Rotterdam 1953). Dat zou een voormalig KPN-bestuurder kunnen zijn die in Wageningen Hoog woonde. Niet uitvoerende bestuurders van Windpark Fryslan Holding zijn deze heerschappen, de elkaar via Philips kennen:

Dit heerschap

En deze jongen van ‘Natural Energy’, wat ongetwijfeld staat voor ‘industriegebied in de natuur’:

…en deze jongen

De Duit 15 kost de gemeenschap een lieve duit: miljarden euro’s en ons landschap
Die financiele holdings Begro en Vianne werden al in juni 2017 opgericht, waarschijnlijk in voorbereiding op het toucheren van de subsidies; of misschien is dat de datum dat Sander de Rouwe (CDA) ze toezegde om 127 miljoen euro publiek durfkapitaal te doneren?

De boeren Tiete en Peter zijn de uiteindelijke aanstichters van de verminking van de Friese Zuidwestkust, door eerder al Westermeerwind te realiseren. Als aardappelboeren startten zij in het Agrico-gebouw (aardappels) aan de Duit 15.

Die Duit 15 kost de gemeenschap onderhand een lieve duit. Ruim 1 miljard euro subsidie voor Westermeerwind, en dan dus 1,2 miljard euro subsidie voor Windpark Fryslan. De totale maatschappelijke onkosten zijn echter aanzienlijk groter, wanneer we de vernietiging van het open landschap en het verlies van Friesland’s waardevolste recreatiegebied (Zuidwestkust) in rekening brengen.

Financieel staat Anne de Groot er niet rooskleurig voor…hij heeft de subsidie van Sander de Rouwe (CDA) hard nodig. Waarschijnlijk is zijn Pa ook CDA’er, het CDA is de subsidiepartij die met Pieter van Geel de MEP en SDE uitvond.

Anne de Groot ongeschikt als ondernemer?
Het lijkt er dus meer op dat Tiete zijn zoon Anne Tjitte ook wat te doen wilde geven met Windpark Fryslan, nadat Anne eerder voor oa de overheid werkte.

Maar dat Anne als ondernemer niet naar voldoening slaagde. Volgens lokale betrouwbare roddel, moest Anne al een peperduur jacht verkopen om uit de schulden te komen. Een jacht dat diende om varend over het IJsselmeer langs Westermeerwind particuliere investeerders te werven voor windpark Fryslan.

Geen private partij durfde in te stappen in dit impopulaire project, dat haar winst uit subsidie haalt.

Zodat De Staat nu de belangrijkste investeerder is: de Provincie Fryslan, de zelfde partij die wettelijk de taak heeft op naleving van natuurregels toe te zien. Maar een provinciale overheid, die dus investeert in een project dat die natuurregels aan haar laars lapt. Een provinciebestuur dat belastinggeld investeert in een bedrijf dat haar winst uit belastingheffing haalt.

  • ‘De Transitie’ heet dat bedrijfsmodel: het publiek en de publieke ruimte als melkkoe. Vroeger noemde je dat ‘maffia’ of ‘corruptie’. Nu ‘duurzaamheid’. De massieve opkomst van de FvD toont dat burgers dit nu doorprikken.

Anne de Groot zijn Ventolines verhuisde naar het World Trade Centre in Almere. Zijn partner in ecological crime, Henk Jan Braggaar (‘CFO’ van Windpark Fryslan tot april 2014) probeert nu via een nieuw opgericht bedrijfje subsidie de scoren; Clear Watts, samen met Paul Geluk.

Dus is het wel degelijk te keren. Sterker nog, ze moeten die turbines dan alsnog afbreken op eigen kosten 🙂

Europese rechter moet Windpark Fryslan toetsen
Windpark Fryslan in natuurgebied, een industrieterrein met een oppervlakte van de stad Groningen, dient alsnog door een Europese rechter getoetst. Daarvoor is ruimschoots jurisprudentie.

In Bulgarije haalde de Bulgaarse overheid met haar windmolenaars in 2016 ook al bakzijl bij een reeds vergund windmolenproject in Natura 2000. Nadat deze er eerder illegaal in waren gesjoemeld door de Bulgaarse regering.Dat besloot het Europese Hof in 2016 in een door de Europese Commissie aangespannen zaak.

Omdat de windfarm in belangrijke vogelgebieden was gepland, en het cumulatieve effect (ecologische optelsom) met andere projecten samen niet was meegerekend.

Het 850 meter verderop gelegen Waddengebied leek mij voldoende belangrijk vogelgebied, waarvan Windpark Fryslan IN het PKB-gebied zit: daarom mogen ze niet de ruimtelijke kwaliteiten aantasten. We lieten al zien, hoe Pondera met visualisaties die 183 meter hoge zwaaipalen verkleinde. Op 850 METER afstand zouden ze al bijna wegvallen 🙂

Op 800 meter afstand volgens de procedure-prostituee Pondera van Het Ministerie van EZ

Terwijl het er op meer dan 10 kilometer afstand (vanaf Tacozijl) ZO uitziet.

Op tenminste 10 kilometer afstand.,..

Niet geheel verbazend is, dat de BEHEER-kant van Pondera uit Hengelo, in 2011-12 ook AANDEELHOUDER was van Windpark Fryslan.

Het zelfde Pondera als aandeelhouder Windpark Fryslan

Pondera Consult (Hans Rijntalder, tevens eigenaar ‘Wind Minds’) is tevens de vaste procedure-prostituee van het Ministerie van Economische Zaken om windfarms in natuurgebied te realiseren. Pondera helpt overal de MER (milieu-effectrapportage) opstellen, en betaalt Bureau Waardenburg om de ecologische realiteit op papier te manipuleren.

Via gewillig papier maken ze industrialisatie van natuur mogelijk, zoals via gereken aan ‘bruinvisverstoringsdagen’.

En papieren vogelpopulaties, waarvan 1 procent van een theoretische populatie telkens vestoord mag. De vraag is hier dus: hoeveel keer ‘1 procent van de populatie’ (Habitatrichtlijn) is nog 1 procent, wanneer je in dat IJsselmeer OVERAL industrie neergooit? Mag je Windpark Fryslan dan nog AFZONDERLIJK zien?

Als 1 plakje van de Salami? Of maken vele Salamiplakjes samen 1 vogelworst?

Loodste Windpark Fryslan door de MER

Optelsom industrie in Natura 2000 gebied IJsselmeer
Omdat Europese wetgeving boven nationale wetgeving staat, valt hier wel degelijk nog een zaak te maken. Hoe verhoudt de inmiddels permanent gemaakte Crisiswet (2010 Hirsch Ballin) en de Rijkscoordinatieregeling (2008; Pieter Winsemius?) zich ten opzichte van Europese natuurregels?

Zonder die gelegenheidswetgeving van de Crisiswet zou Windpark Fryslan er nooit komen. Mij dunkt is die gelegenheidswetgeving om private winst te realiseren voor de oligarchie van Rutte BV op publieke kosten vatbaar voor juridische kritiek.

Nu is tijdelijk het zandwinnings-industrieproject van Royal Smals tegengehouden, dankzij de FNP gemeente de Fryske Marren. Maar daarom lieten de VVD en CDA van Fryske Marren de coalitie ploffen via een motie van wantrouwen richting FNP. Zo kan,via de achterdeur om alsnog de zandustrie gelijk halen.

Door de FNP te straffen, dat ze alsnog aan het volk haar protest (zie foto hieronder) gehoor gaven. Wat kan de FvD hier nu doen?

Burgerprotest Oudemirdum tegen zandmijnbouw voor mooiste kust; wat is het cumulatieve effect met Windpark Fryslan, Lelystad Airport, stedelijke ontwikkeling Almere, Amsterdam, uitbaggeren vaargeul Lemmer-Amsterdam en Blauwwind op Natura 2000-gebied

Tel het cumulatieve effect van een zandindustrie-eiland met boortoren, dat door het passeren van het NJET van de Gemeenteraad straks alsnog haar zin krijgt. En het reeds gerealiseerde Westermeerwind, de verstoring door Lelystad Airport met haar laagvliegerij over vogelgebied Oostvaardersplassen en de Weerribben, industriehaven Flevokust en Windplan Blauw bij elkaar op:

Marker Wadden als groen doekje voor bloeden Lelystad Airport en Overslag-terminal met verdiepte vaargeul voor ‘Marker Wadden’-zand

Plus:

Alsof de term Natura 2000 niet langer bestaat…

Plus:

‘Deltaplan Biodiversiteit’ terwijl je – met stilzwijgende goedkeuring van Natuurmonumenten- een nieuwe luchthaven opent

Plus:

MER aanvraag VOF Markerzand 2015: rood is concessiegebied

Wat voor ruimte in Natura 2000-gebied IJsselmeer is er dan nog voor Windpark Fryslan? Dat je er met de Salamitactiek (procedure in kleine plakjes opdelen, per project mag je 1 procent populatie aantasten van Habitatrichtlijn, maar opgeteld hou je de rechter een worst voor) steeds een project bij rommelt, maakt het niet MINDER maar MEER schadelijk voor dit vogelgebied van internationale betekenis.

Doekje voor landschappelijk en recreatief bloeden; een sigaar uit eigen doos (belastinggeld om een met belastinggeld doorgedrukt project te compenseren)

Dus: wanneer we nu niet in actie komen, is onze Friese Zuidwestkust de komende 30 jaar tot mijn dood – voor eeuwig dus- verminkt. Iedereen wacht op de ander tot die iets doet, dus neem ik maar het voortouw.

Realisatie spaart 0 % fossiele brandstoffen uit, heeft 0 klimaateffect. Je kunt beter eerst alle platte daken van industrie met zonnepanelen volzetten.

Wel meetbaar en zichtbaar is de verminking van het mooiste stuk Fryslan. Het is dan ook treurig, hoe Sander de Rouwe (CDA) in ruil een sigaar uit eigen doos (belastinggeld) presenteert (‘Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust’) met CDA-wethouder Frans Veltman, als compensatie voor een met belastinggeld doorgedrukt project.

Windpark Fryslan.

Een project dat ZONDER de 127 miljoen euro durfkapitaal die Sander de Rouwe (CDA) verstrekte nooit gerealiseerd kon worden. Omdat Anne de Groot in de min staat.

Natuurmonumenten als Greenwash voor Rijkswaterstaat en Boskalis

TBES; een groene schaamlap om Natura 2000 te bebouwen
De Nederlandse overheid is per definitie in overtreding bij realisatie van wat ze het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) noemen in het IJsselmeer. Een operatie, waarvan Marker Wadden (Natuurmonumenten) de groene schaamlap is (‘natuurcompensatie’). Ook dat project werd met de Crisiswet door de MER gedrukt. Zie mijn reportage in Elsevier Weekblad (25-3-2017) ‘Eilanden voor Plaagdieren’ daarover.

De verantwoordelijke ambtenaren waren Chris Kuijpers (I/M) en Jacco Maissan.

Je MAG niet bouwen in Natura 2000 van Brussel. Maar om daar onderuit te komen, rommelden het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur dat TBES er door als ‘natuurcompensatie’. Terwijl ze onder de Crisiswet alles van ‘nationaal belang’ maken dat de ambtenarij en haar private gunstelingen van pas komt.

Tel dat bij de reeds- vanwege onterechte staatssteun aan Natuurmonumenten cs- door het Europese Hof op de vingers getikte Ministeries van LNV en EZ, dankzij de zaak van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG): en we hebben hier een heerlijke zaak, tegen de Oligarchie Nederland BV/De Staat.

  • Wie oh wie, heeft de juridische expertise ons hierbij te begeleiden. En wie heeft er geld voor over? 

    Rechtse Hippie, de RIPPIE. Verlost uw organisatie van Bullshit zodat ‘Waarde’ met grote W voorop kan staan.

Voor het opvragen van de dossiers heeft uw Rechtse Hippie zelf in de buidel getast. Wie mijn uitzoekwerk wil steunen, kan doneren voor Bier (10 euro), Boeken (25 euro) en Benzine (100 euro) via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rechtse Hippie. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *