FvD is uw Rechtse Hippie LANG niet rechts genoeg…

De natuur is nu politiek stiefmoederlijk bedeeld…

Waar Jac P Thijsse in september 1940 op gezag van ‘kundige geleerden’ de komst van 11 miljoen mensen vreesde in 1990, zitten we nu al met bijna 18 miljoen mensen opgescheept.  Een moratorium op cultuurvijandige massa-immigratie en het aanmoedigen van actieve remigratie zou de beste natuurmaatregel in tijden zijn.

Bij alle politieke partijen komt de natuur er nu stiefmoederlijk af, vooral dankzij ‘milieubeleid’ en ‘duurzaam’; de neoliberale exploitatie-ideologie van mens en natuur (2030 Agenda en ‘Parijs’) van Paul Polman (Unilever) en zijn Multinational-parasieten. Zij verzwaren de lasten, terwijl lastenverlichting logisch onbetwist de beste ecologische maatregel is.

Niemand komt nog op voor natuur, vooral natuurclubs niet meer, ingekapseld door het neoliberalisme

Natura, leve het leven en Landschapsvreugde versus ‘milieu’, slap gezeik
De VVD en Groen Links sluiten de winnende Form voor Democratie (FvD) in Noord Holland al uit bij coalitievorming, en dat was voorspeld. Globalistische liberalen onder elkaar, of het zich ‘links’ of ‘rechts’ noemt is betekenisloos. De ware clash anno 2019 ligt bij (nationale) zelfbeschikking, behoud van de rechtstaat versus steeds meer totalitair globalisme en neoliberalisme.

In landen als Italie, Hongarije, Polen is de strijd al omgebogen in het voordeel van nationaal traditionalisten. Maar Atlantisch multinational-land NL, de Oligarchie van Wallstreet en VNO-NCW geeft zich niet zomaar gewonnen.

Zaken als natuurbescherming zijn geworteld in de nationale democratische tradities, historische omgang met natuur die door het globalisme uitgehold raken. Zoals reeds beschreven door Raoul Beunen et al 2013 in Land Use Policy maakte het Europese Natura 2000 op die traditie een negatieve inbreuk met eindeloze juridisering tot gevolg.

Je zou daar ook een bewust doel achter kunnen zien, dat past in het globalisme-programma (2030 Agenda, toen Agenda 21) dat ‘uitholling nationale rechtstaat’ heet. De effectieve natuurbescherming is altijd lokaal en nationaal geweest, mondiale milieuclubs pompen vooral filantropen-miljarden en subsdies rond.

Rechtse Hippie knuffelt Oude Friese Eik, met zadeldaktoren

Die natuur is nu stiefmoederlijk bedeeld bij alle politieke partijen, op het hakblok van de globalistische doctrine van ‘Duurzaam’. Wat we hier ook wel zuurzaamheid noemen. Gezeik, negativisme.

Natuur staat voor Het Leven, dat wat je eerbiedigen en vieren wilt. Natuur komt van het Latijnse ‘natura’ (vrouwelijk woord) en betekent ‘geboren worden’, dus de basis van het leven. Natuur kun je direct aanwijzen, de boom voor je huis, de paardenbloemen in de wei, het onkruid tussen de tegels, de buizerd die miauwend rondjes draait aan de voorjaarshemel’

Het Milieu’ kan niemand zien, daarvoor zijn ‘deskundigen’ nodig, betaald door De Staat. En ‘het milieu’ is nooit schoon genoeg, want dan zijn die ‘deskundigen’ uit bedrijf. Zoals De Staat ook baat heeft bij alsmaar meer regels, zodat zij meer macht krijgt. Het is de Oligarchie BV als de VNO-NCW die het klimaatvuurtje stookt, zodat ze op met staatsdwang afgetroggelde miljarden kunnen binnenlopen.

Houtduif vreet knoppen es, en schijt vervolgens over auto. Duivenborstjes eten, daar krijg je dan zin in. De jacht hoort ook bij de natuur, op eetbare soorten welteverstaan…

Massamensen, te bang om voor zichzelf te denken
Uw Rechtse Hippie doet niet mee met ‘de Energietransitie’, die kapitaaltransitie om de middenklasse te elimineren. Hierin vinden Rechtse Hippies veel overeenstemming met Anarchistisch Links, veel meer dan met dat zelfbenoemde ‘redelijke midden’. Dat ‘midden’ is door haar intellectuele luiheid/lafheid eigenlijk extremistisch.

Omdat de consequenties van waarmee deze ‘redelijke’ ezels/usefull idiots instemmen zo Orwelliaans zijn: een totalitaire bureaucratie, in dienst van een bankiers-oligarchie.

Corporate Roversbende VNO-NCW (Niek Jan van Kesteren, Cees Oudshoorn, Hans de Boer) is belangrijkste stoker klimaatvuurtje, ook via sponsoring milieuclubs

Dat ‘milieu’ -afgeleid van het ooit door fysioloog Jacob von Uexkull verzonnen ‘Umwelten’– werd dankzij massamedia een ander woord voor ‘existentiele angst’.

De creatie van massamensen, te bang voor zichzelf te denken op basis van logica, bewijs, ervaring en ondervinding. Nu ‘denken’ mensen op basis van ‘gezag en autoriteit’. Waar is wat ‘de leider’ zegt danwel ‘het onderzoeksinstituut’ of ‘de’ wetenschap en ‘de officiële media’.

Die massamedia met massahysterie en massa-ideologie werd grootste vijand van het allerbelangrijkste: de natuur in traditionele lokale zin, die je als mens leert wortelen, aarden, je zintuigen open leert zetten.

Natuur kun je zien, ‘het milieu’ niet…

Aan ‘milieu’ is niets groens of positiefs, zoals ik morgen ook toon in de bespreking van de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS), een nageboorte van de Zure Regen-hype.

Zie liever hier, de schoonheid van de natuur, hoe deze je levensvreugde bevordert. Zoals bloeiende bosanemonen, een kenmerk van ‘oude grond’ die met rust is gelaten…Met die instelling en open zintuigen, denk je als vanzelf ook anders, minder geagiteerd. Dus krijg je vanzelf minder links-liberale (ontevreden) standpunten, waarbij ‘De Staat’ jouw leven zal beteren.

Zoals je ook met een biertje in de zon gelukkig bent met de zon zelf.

Bosanemonen met camerabewaking. Net als ‘het milieu’ komt de ‘veiligheid’-manie uit de zelfde existentiele angst voort die het liberalisme genereert door verwoesting sociale cohesie

Bosanemonen, teken van oude grond

‘Milieu’ is angst, net als ‘veiligheid’-manie.

Aan de consequenties van de milieu-ideologie lees je de intenties, die in een totalitaire bureaucratie uitmonden die de RECHTVAARDIGHEID aantasten van het recht. (net als bij Natura 2000) Morgen daar meer over bij bespreking van de PAS, daar word je onpasselijk van.

Nu; Terug naar ‘De Natuur’, die er politiek zo bekaaid afkomt: wat had Jac P Thijsse erover te zeggen?

Uw Rechtse Hippie hanteert de klassieke natuurbescherming, die bij Thijsse in 1940 nog gewoon was

Natuursport dient de liefde voor het eigen land
We kunnen bij Jac P. al lezen dat er sindsdien nog niets aan urgentie is veranderd. Zijn woorden (Blz 19) slaan ook nog steeds op het nu.

Voor een belangrijk deel van ons volk is de vrije natuur onmisbaar. Het zou zoo gewenscht zijn indien dit ook algemeen werd ingezien, dat behoud van de natuur werd beschouwd als een groot volksbelang.

Bij zulke ingrijpende veranderingen in ons landschap moet- en dit is een volkomen redelijk standpunt0 dit volksbelang voortdurend in het oog worden gevat. Deze zaak moet niet eenziidig worden beoordeeld doch in den geest eener hoogere nationale en sociale synthese.

Waar deze synthese ontbreekt, wordt al te gemakkelijk over het hoofd gezien, dat natuurbescherming een groot cultureel belang is: voor de volksgezondheid, voor het toerisme, voor de wetenschap, voor de kunst; tenslotte bevordert zij de liefde tot eigen land in sterke mate. En zij heeft ook groote economische waarde.

Zou men dan geheel over het hoofd zien, dat Nederland volgens bekwame geleerden over een halve eeuw (dus in 1990 RZ) reeds ongeveer 11 miljoen menschen telt? Dat vrije natuur voor deze elf millioen noodig zal zijn als brood?

Alweer 2 jaar geleden in De Zwijger, Amsterdam

18 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Nu zijn dat er bijna 18 miljoen dankzij de door de VVD en haar opengrens-fundamentalisten van het globalisme aangewakkerde massa-immigratie. Met het Marrakech-dictaat kan dat zelfs uitgroeien naar 20 miljoen, want dan heeft de VNO-NCW-bouwsector weer meer te doen. Op publieke kosten uiteraard.

Nederland is al veel te vol gemaakt dankzij de VVD en globalistische geestverwanten als D66, PvdA, Groen Links. Al die partijen die ons land vulden met werkeloze profiteurs die onze taal en cultuur niet delen noch spreken. Het aanwakkeren van hun remigratie zou direct de noodzaak tot nog meer asfalt, woningbouw en milieudruk in de resterende groene ruimte wegnemen. Vol is vol.

De (Abdij)tuin als model voor natuurbescherming (Abdij Koningshoeven, hun bier is ook lekker)

Voor de jeugd zou je de dienstplicht weer in kunnen voeren. De vrouwen een maatschappelijke stage in de zorg en de mannen – urbane watjes- weer militaire training. Die wereldvreemde sneeuwvlokjes aan hun mobieltjes vastgeklonken/(a)sociale bubbel.

Zodat je weet dat ‘werk’ alles behalve ‘zelfontplooiing’ is voor het gros van de maatschappij, de loonslaven van het liberale systeem. Daardoor sympathiseer je ook meer met mensen die echt kunnen werken, dan de zoveelste werelvreemde academicus met zijn linkse theorietjes en subsidiebaan.

Het Liberalisme verwoest alle natuurlijke verbanden EN de natuur

Die Liberalen sind Unser Ungluck
Het Liberalisme is geen politieke stroming, maar kun je zien als een sociopathische levenshouding. Zolang de FvD die stroming niet actief vaarwel zegt, valt ze vroeg of laat samen met de VVD als VVD-light met een ‘Van Bach tot Bernstein’-sausje.

Dat vermijd je alleen, door een radicaal andere filosofie te politiseren dan seculier liberalisme, verafgoding van ‘De Markt’ en haar hogepriesterij van ‘De Economen’, die kwakdokters van het financiële systeem. Of ‘een beetje minder/meer’ van alles, naast dat zwakzinnige geOH over ‘de vrouwen, Islam en onze homo’s.’

Die strijd is allesbehalve beslist. Omdat je binnen FvD ook een liberalistische atheisten-stroming hebt die wat met dierenrechten koketteert. Een liberaal-academisch speeltje als uiting van spirituele kindsheid.

Bosanemonen in de technosfeer, de combinatie is mogelijk wanneer je ze maar de ruimte laat

Hoe meer rechten je geeft aan niet-menselijke wezens, hoe minder de rechten van burgers in relatieve zin dus voorstellen. Zoals iedere extra regel, ook een relativerende werking heeft op bestaande regels. Drie regels ‘niet doden, stelen, dwingen’ onthou je, die komen voort uit ‘De Gouden Regel’ van ‘wat gij niet wilt dat U geschiedt’.

Maar 300 duizend regels tot de wijze waarop je een dop op een fles moet draaien; dan neem je de regels die belangrijk zijn ook eerder met zak zout.. Ieder totalitair systeem hangt altijd van de leugens aan elkaar.

Door lastenverlichting blijven bomen staan, je noodzaak tot exploitatie is kleiner. Wilhelminabos, een oud wandelbos van de vroegere landheer.

Links werkt altijd averechts
De allerbeste maatregel voor de sociale cohesie, ondernemingsvrijheid, natuur en milieu is echter; LASTENVERLICHTING!

Door geld over te hebben kon uw Rechtse Hippie ook zijn Abdijtuin vol met fruitbomen plaatsen. Lastenverzwaring werkt omgekeerd, het vergroot de noodzaak tot exploitatie van jezelf en je (sociale en ecologische) omgeving. Volgens de Politieke Wet van Rippie: Links werkt Averechts.

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Zodra men met ‘De Overheid’ de wereld wil ‘verbeteren’ maken ze deze tot een hel. (Popper)

Een haalbaar politiek doel is: laat iedere MKB’er en burger lucht en ruimte over houden, in plaats van dat je zakken geklopt worden voor ‘het milieu’, ‘de veiligheid’, ‘gezondheid’ en alles waar De Staat en haar Oligarchie BV nooit genoeg van krijgt.

5 Replies to “FvD is uw Rechtse Hippie LANG niet rechts genoeg…”

  1. @Bert

   OPnieuw; verdiep je EERST en oordeel dan/stel vragen, als ‘wanneer Paul Polman niet voor Unilever werkt, in welke hoedanigheid speelt hij dan wel een rol bij 2030 Agenda (hint; ‘High Level Panel of Eminent Persons’)

   Wat me bij nalezen wel opvalt; het is niet mooi opgeschreven, dus heb ik wat zinnen verwijderd en aangepast. Bij 365 verhalen per jaar zit er wel eens een wat mindere passage bij

   1. Probeer je aub niet boven mij te verheffen met ‘tips’ alsof ik debiel zou zijn, dat is heel onfatsoenlijk voor iemand die je niet kent, het is ook onfatsoenlijk om iemand die je niet kent bij de voornaam aan te spreken, zo van ‘you punk’. Je reactie diende uitsluitend om mij op bedekte manier neer te halen ten opzichte van je Verheven Persoonlijkheid

 1. Lastenverlichting, maar ook… zie vanaf 1:58:00 voor de essentie
  https://www.youtube.com/watch?v=dK3Dz9NWJlE
  En dan ben je er nog niet, dan heb je nog de spirituele dimensie nodig zoals Rypke aangeeft en waar halen ze die vandaan bij de FvD? Een Renaissance? Maar van wat?
  De essentie is dat de toekomst ieders persoonlijke verantwoordelijkheid wordt. Wat ben je en wat vertegenwoordig je? Dat is de vraag. Dus in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor je bewustzijn en dan: “wat doe je zelf?” i.p.v. het heil te verwachten van voorgekookte collectieve doelstellingen.

 2. Mooi verhaal.
  Maar ik blijf het jammer vinden dat “liberalsime” in jouw analyses wordt gelijkgesteld aan “gedegenereerd liberalisme” dat in NL al lang niet veel meer met het oorspronkelijke idee heeft uit te staan.
  Ook voor “globalisme” geldt een soortgelijke bezwaar. Komt allebei later nog wel eens aan de orde.
  Maar ik heb toch wel weer genoten van het stuk en een paar zinsnedes die het vereeuwigen waard zijn.
  Waarvoor dank,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *