Volksvijand Natuurmonumenten (2): groenwassen voor witwassers

Meer bonus en witwassen/groen wassen is onze droom… ‘sinds 1995’ (sinds de neo-liberalisering) Waar je mee omgaat daar raak je door besmet. Die leeuw was ooit van de Postbank, waar ik een rekening opende.

Hoe kon de ooit prachtige club ‘Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten’ afzinken tot wat we hier (Non)profit Industrie noemen, uitsluitend uit op geld en politiek gewin, vijanden van boeren, burgers, vissers en buitenlui?

Vandaag: Natuurmonumenten als groenwasserette voor ‘Le Milieu’. (het criminele circuit & neoliberale graaiers die zichzelf met ‘groen’ en ‘duurzaam’ aan beter zelfbeeld helpen)

Trilateral Commission (globalisme-actieclub van bankier David Rockefeller, JP Morgan Chase en D66)

‘CEO’-bende ‘herpositioneerde’ sjiek Natuurmonumenten tot reclame-entiteit
In de vorige aflevering toonden we al hoe Natuurmonumenten vanaf de jaren ’90 afzonk tot neo-liberale reclame-entiteit, door het verkeerde personeel aan te trekken. Met een leegloop van vele tienduizenden leden tot gevolg, inclusief uw Rechtse Hippie (2010).

We zagen hoe Pieter Winsemius (VVD, McKinsey), Herman Wijffels (CDA, Rabobank) en Cees Veerman (Postcode Loterij, Nationaal Groenfonds, CDA-multibaantjesman) de ooit sjieke club verbouwden tot ‘milieu’-actiegroep voor hun bankiers-agenda (2030 Agenda, voorheen Agenda 21); de privatisering van publieke ruimte en publiek bestuur voor Wallstreet/The City-belangen en De Oligarchie Nederland BV.

Zie ook mijn verhaal over de Trilateral Comission waar Hans Wijers lid van is (net als Jean Claude Trichet en de rest van de bankenmaffia), en waarvoor ook Winsemius in 1990 actief was als McKinsey-topman voor bankier David Rockefeller.

6 juni 2015: Wijers legt uit waarom Marc van den Tweel 22 mille Bonus kreeg; meer reclame/PR voor Corporate BV, en nog evenveel subsidie (40-50 miljoen euro)

Winsemius gooide het ‘Behoud’ uit de naam, in ruil voor neoliberalisme en (milieu-)globalisme. Hij verknoopte Natuurmonumenten in ‘coalities’ met Greenpeace en WWF, zodat de club haar onafhankelijkheid opgaf en niets tegen windturbines durft te zeggen. Anders wordt Greenpeace (deel van hun lobbykantoor De Groene 11 in Den Haag) maar boos en zo.

Terwijl Jac P en de zijnen BEHOUD nastreefden. Hoe ‘milieu’-iger je wordt, hoe meer geld je verspeelt aan steeds minder (zichtbaar/meetbaar) resultaat. Over die afwezige relatie tussen miljoenenbesteding voor politieke agitatie, milieubeleid en natuursucces meer in aflevering 3.

Nu eerst Natuurmonumenten als Groenwasserette voor de ING en Corporate BV; neoliberale beschavings-uitverkopers en leegrovers die via ‘Groen & Duurzaam’ zichzelf aan een beter zelfbeeld helpen.

Is het verval nog te keren?

..en groen wassen industrie in natuur
Door die verbouwing tot reclame-entiteit voor Corporate BV en verknoping in coalities, ging Natuurmonumenten ook steun betuigen aan het 107 miljard publieke euro’s kostende ‘Energieakkoord’ van McKinsey-jongen Wiebe Draijer (McKinsey, Rabobank, nu Rvt Staatsbosbeheer) en Ed Nijpels (vm bestuurder WNF) zijn Nijpelitaanse Maffia (VVD).

Daardoor gaan komende jaren tienduizenden hectares bos als klimaatzaagsel verbrand worden tegen miljarden-subsidies van RVO in klimaatcrematoria.(biomassacentrales). De nationale sport bos- en bomenkappen is reeds overal waarneembaar, met name bij Staatsbosbeheer, en terreinen van Rijkswaterstaat.

Maar ook Natuurmonumenten voert de houtkap drastisch op, oude beukenlanen in de sloop, hele bospercelen:

Ik heb meer bereik dan het nepnieuws van ‘kwaliteitsmedia’ (Staatsagenda volgende links-liberalen)

En Natuurmonumenten steunt zo de windturbinisering van onze natuur, zoals Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied het IJsselmeer. En zij dient als groene schaamlap voor de baggerindustrie (Rijkswaterstaat Boskalis) met de Marker Wadden (TBES-model), en ‘mondje dicht over Lelystad Airport’.

Voor Corporate BV is er geen beter verdienmodel dan ‘duurzaamheid’ en ‘het klimaat’; private zelfverrijking op publieke kosten (subsidie). Dat Jan Publiek bijvoorbeeld Boskalis en Van Oord door Offshoreolie-arme tijden mag loodsen, nu ook met windmolens op zee. Fijn dat Natuurmonumenten nu met ‘De Groene 11’ zo je verdienmodel dient.

‘Deltaplan Biodiversiteit’ terwijl je – met stilzwijgende goedkeuring van Natuurmonumenten- een nieuwe luchthaven opent

Pas wanneer de projecten reeds onomkeerbaar zijn, dan komt er een halve tweet uit de PR-burelen van Natuurmonumenten. ‘Foei’. Kortom; Natuurmonumenten werd sinds Pieter Winsemius, via subsidie-afhankelijkheid en corporate (bankiers-)belangen-verstrengeling, tot gecontroleerde oppositie van de Oligarchie Nederland BV.

Een groter contrast met de keurige Mr. Piet van Tienhoven (1875-1953, halve eeuw roerganger Natuurmonumenten) en de volgende neo-liberale bonuskoning van D66, sinds 2011 voorzitter van Natuurmonumenten lijkt bijna niet denkbaar:

Wat betekent zo’n corporate boef nu voor natuurBEHOUD; die wil vooral ‘Le Milieu’ helpen, tevens van Trilateral Commission

Privatiseerde ONZE bedrijven en grond(stoffen)
Wijers pikte als EZ-Minister onze nutsbedrijven af op orders van Brussel (privatisering, nieuwe Elektriciteitswet 1998) in de neo-liberale rage van Paars met ‘De Markt’ als de God van VVD’ers en D66’ers.

Met als argument dat dan de energierekening omlaag zou gaan door ‘marktwerking’. ‘De Markt’ was de God van Paars, ook de NS moest ‘geprivatiseerd’, dan zouden de kaartjes goedkoper worden. Ze werden 200% duurder, zodat je nu voor een heen-en-weertje Heerenveen -Amsterdam wel 50 euro betaalt.

De onzichtbare middelvinger van de markt (consolidatie) trad zeker in werking.

Burgers en MKB betalen nu met gemak het dubbele energietarief sinds 1998, vooral via belastingen (60-70% rekening inc BTW), terwijl Wijers zijn multinational-vrinden van het grootbedrijf samen met de VNO-NCW aan uitzonderings-tarieven hielp. (lager dan 10%). Omdat die multinationals – zonder enige sociale verantwoordelijkheid- anders dreigen dat ze ons land verlaten ‘vanwege de kosten’.

Wat ze dan later alsnog doen.

Trouw 8 september 2018: Sterker nog, ze kunnen er ook commissaris worden 🙂

Houston, ING has a Problem
We weten nu dat de ING-bank het Openbaar Ministerie afkoopt met 775 miljoen euro, om strafvervolging voor witwaspraktijken te ontlopen. Le Milieu ( Frans voor ‘het criminele circuit’) is de ING zo dierbaar, dat ze hun printkosten voor papieren bankafschriften voor zakelijke klanten daarom naar ONS verleggen. Voor ‘het milieu’

Beter voor ‘le Milieu’ (Frans voor ‘het criminele circuit’)

…dat verrekent ING met Hans Wijers en Robert Reibestein dan wel weer naar klanten

Die praktijken – waar het OM onder codenaam ‘Houston’ onderzoek naar deed- vonden plaats onder toezicht van Hans Wijers. En van Robert Reibestein (Vice-Voorzitter VVD, tevens van George Soros zijn European Council on Foreign Relations, RvT Wereld Natuur Fonds, en voormalig McKinsey). En van Jeroen van der Veer (Shell, ING en ook commissaris bij baggeraar Boskalis), de klimaatbezorgde gasboer.

Mogelijk kennen Hans Wijers en Robert Reibestein elkaar ook weer via het Wereld Natuur Fonds, waar Wijers voorzitter was na Ed Nijpels. Terwijl ING-commissaris Reibestein en VVD-klimaatactvist (RvT van Wouter van Dieren zijn Springtij) daar ‘toezicht’ houdt op ‘natuurbescherming:

Ook JP Balkenende is aangetreden als ING-commissaris. En ‘Harry Potter’ is tegelijk voorzitter van de ‘Duurzame’ Multinational-coalitie Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) met oa Shell, Unilever en Philips’; De club die met World Economic Forum-gerelateerden aast op de 10 duizend miljard euro gedwongen publieke investeringen uit ‘de klimaatwet’ en vergelijkbaar beleid.

Nadat ze eerder ‘gered’ werden door de belastingbetaler, zie NRC 8 maart 2018

Samen delen ING en Natuurmonumenten een droom; Meer Bonus
Dit gezelschap voorzag zichzelf in 2016 nog weer van een riantere bonus, en 8 maart 2018 meldde NRC dat ook ‘CEO’ Ralph Hamers zijn beloning nog even verdubbelt naar 3 miljoen euro. Kijk, dan willen we geen kniesoor zijn over de slechts 20 mille bonus die Marc van den Tweel (VVD, Natuurmonumenten) zichzelf toe-eigende. De van WNF afkomstige marketing-deskundige, die werd aangetrokken om de leegloop te keren.

Volkskrant 6 juli 2015; 14 procent meer salaris (187k) dan het jaar er voor

Terwijl de club 45 duizend leden verloor, in het jaar dat Marc zichzelf en Theo Wams 14 procent beter beloonden (187k) dan het jaar ervoor. De Volkskrant schreef dat 2 maanden nadat ik het al op Climategate.nl meldde:

Nu is jezelf verrijken met 22 mille vakantiegeld en bonus bij een semi-overheidsbedrijf (40-50 miljoen euro subsidie per jaar) natuurlijk een schijntje, vergeleken met de miljoenen-bonussen van ING-mensen als Hans Wijers. Die belonen zichzelf bij een bank,  die met miljarden euro’s staatssteun is gered. Terwijl ze mij als zakelijke klant- kale kippie uw Rechtse Hippie- jaarlijks trakteren op ”gewijzigde tarieven’, om hun eigen graaizucht te financieren.

Maar je geeft zo wel uiting aan de zelfde mentaliteit, Waarden-loze mentaliteit, waarden-liberalisme: waardoor het onderscheid ‘crimineel’ en ‘creatief ondernemen’ wegvalt, het onderscheid tussen ‘mijn’ en ‘dijn’, tussen ‘publiek’ en privaat’.

Tegen waardenloze mentaliteit kun je geen controlesysteem, politieke partij of nog meer regels opstellen. Dat betekent dat we beschaving verliezen en tot barbarij vervallen. En dat je bij een club als Natuurmonumenten niet langer gezien wilt worden, maar vandaag nog opzegt:.

  • Natuurmonumenten opzeggen; Bel vandaag nog 035- 655 99 11

Reibestein (VVD-vicevoorzitter, vm McKinsey) is OOK ING-bonusgraaier, Hans Wijers was eerder WNF-voorzitter

Corporate Do-gooders willen positief zelfbeeld behouden, EN gebruiken milieuclubs als ‘groenwas’
De rol van de Hans Wijers, Robert Reibestein en Pieter Winsemius-lieden, maar ook zo’n Eneco-commissaris Atzo Nicolai (VVD) als (oud-)voorzitter van ‘Vogelbescherming’ hier is dubbel. Zulke bedrijven en mensen hebben- bij alle ellende en sociaal-ecologische verwoesting die ze met hun banken aanrichten op de wereld- voor zichzelf een positief zelfbeeld nodig.

Dus gaan ze ‘netwerken’ bij groene clubs, WNF, Natuurmonumenten, ‘het Goede Doel’, de planeet redden met ‘sustainability’. Waarschijnlijk kennen Wijers en Anthony Burgmans (WWF, Unilever) elkaar weer via Akzo Nobel, waar Burgmans als topman de chemie-divisie uitverkocht aan een Singaporese investeerder.

Bonuskoning Burgmans was ook drijvende kracht achter ecolabel MSC.

Waar je mee omgaat, daar raak je door besmet
Het meeste personeel bij Natuurmonumenten maar ook WNF kun je kwalificeren als ‘ezel’ /Usefull Idiot: Vergeef hen Heer, zij weten niet wat zij doen.

Maar bij Hans Wijers, Winsemius en Robert Reibestein hebben we te maken met klassieke schurken. Zij laden wel degelijk de verdenking op zich, dat ze Natuurmonumenten en andere groene clubs doelbewust voor hun Neoliberale agenda gebruiken; privatisering van de publieke ruimte met ‘Het Milieu’ als pressiemiddel.

Meer daarover in de volgende aflevering van ‘Hoe Natuurmonumenten volksvijand werd’. Ik bid dat Hans Wijers vandaag nog zijn zondaarsgebed opzegt (hij was katholiek), zich bekeert en de schade herstelt die hij aanrichtte aan onze maatschappij en natuurclub.

De keuze anno nu is simpel: herstel van Klassieke Waarden of verder afglijden tot seculier- liberale barbarij. In dat opzicht lijkt het verval van Natuurmonumenten op de trend die je door geheel ‘Nigeria aan de Noordzee’ ziet, de ondergang van beschaving door het liberalisme & secularisme.

Terwijl natuurbescherming, conservation, een conservatieve aanpak vraagt met ‘eerbied voor het leven’ als uitgangspunt.

One Reply to “Volksvijand Natuurmonumenten (2): groenwassen voor witwassers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *