Wedergeboorte (Renaissance)

Onze Lieve Heerbeestjes, deze zijn zonder stippen

Op  zondag houdt uw Rechtse Hippie Rustdag, wat betekent; geen profane boodschappen maar een meditatie uit de antieke Statenbijbel.

Vandaag op Paaszondag, de christelijke versie van ‘wedergeboorte’ natuurlijk Marcus 16: 8-20, over de opstanding van Jezus. Maria Magdalena is de eerste die Jezus zien mag, samen met Maria, ‘de moeder van Jacobus’ (broer van Jezus) en Salome. Ze wilden het lijk in de grot zalven met kruiden, maar krijgen van een Boodschapper te horen dat hij er niet meer ligt.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Ze moeten maar naar Petrus toe gaan en vertellen dat ze Jezus bij Galilea kunnen zien. Marcus 16: 9 begint dan:

En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op den eersten dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij zeven duivelen geworpen had.

Deze boodschapte het de genen (de discipelen dus RZ) die met hem geweest waren, welke treurden en weenden.

En als dezen hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet.

En na dezen is hij geopenbaard in eene andere gedaante aan twee van hen daar zij wandelden en in het veld gingen.

Dezen ook henengaande boodschapten het de anderen, maar zij geloofden ook die niet.

Feuerbach joeg God uit de Bijbel ‘De mens schiep God’

Het gebeurt ook niet iedere dag, dat iemand uit de dood opstaat. Vers 14 vervolgt dan:

Daarna is hij geopenbaard aan de elve (discipelen minus Judas, die zich had verhangen RZ), en verweet hun hunne ongeloovigheid en hardigheid des harten. Omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was.

En hij zeide tot hen: Gaat henen in de geheele wereld, predikt het evangelie alle creaturen (…) Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden.

Kathedraal Ieper

En daar heb je het dan maar mee te doen, een keuze met consequenties. Niet eens vrijblijvend. Een volledig ander wereldbeeld dan het seculier liberale beeld van nu. Dan maakt het toch niet uit wat je kiest, foutje bedankt.

Om eerlijk te zijn geloof ik er ook niks van, enkel redenerend vanuit het verstand. Zonder directe ervaring met de geestelijke wereld zou uw Rechtse Hippie het naast zich neerleggen. Er zijn immers zoveel verhalen en sprookjes aan de fantasie van mensen ontsproten. In Roodkapje- die weer levend uit de buik van de Boze Wolf komt- daarin zit ook een levensles.

Dus voor de ‘levensles’ hoef je de Bijbel ook niet beslist te lezen.

Biobrandstofgewas en windturbine in Eifel.

Mensen geloven ook de gekste dingen. Er zijn zelfs mensen die geloven dat je het weer op aarde ‘veilig’ kunt maken wanneer je bomen als ‘biomassa’ verbrandt in een klimaatcrematorium (biomassacentrale). Voor dat uitzinnige geloof geeft onze overheid (RVO-ambtenarij) miljarden euro’s aan subsidie uit.

Dan waren ze in het jaar 33 zo gek nog niet. Dus wat is ‘geloven’ hier dan, buiten ‘het voor waar houden van onwaarschijnlijkheden’?

De Hemel, Trudy mag niet mee en je mag niet op meisjes met mooi klein kontje in korte rokjes geilen, geen linkse flikkers neerschieten, is het dan de Hemel nog wel? Wat voor bier schenken ze? Wat….ook dat niet?

Er is – helaas zou je bijna zeggen- een geestelijke wereld, zo kun je zelf ervaren, en dat is waar ook de Bijbel van getuigt. En dan kun je dus maar het beste aan de veilige kant zitten.  Met de naam van Jezus kun je dan een potje breken, kwelgeesten verlaten je. Dus lezen we bij Marcus 17-20 verder:

En degenen die geloofd zullen hebben zullen deze teekenen volgen: in mijnen naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken

Slangen zullen zij opnemen; en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken (bijvoorbeeld Coca Cola of een Milkshake van Mac Donalds RZ), dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen jn den hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door teekenen die daarop volgden. Amen.

Christenhond Trudy, terrier van De Abdij doet haar ‘terrier-ren’, het wilde heen-en-weerloopje van ‘hondjes voelen zich OK’.

En dat jaar 33 is dan de geboorte van de christelijke kerk, officieel dan op Pinksteren als de 11 overgebleven ‘discipelen’ de Heilige Geest ontvangen, Inspiratie (inblazing) Misschien zit er ook een stukje dwarsigheid in, dat je expres voor een geestelijke blik op de wereld kiest. Waar Liberalisme en secularisme de ‘norm’ zijn, orthodoxie, geloof ik lekker in geesten en dat Jezus je verlost.

Lekker Puh. Dat heb je dan zelf ervaren, meegemaakt.

Het Materialisme ( = atheïsme) is domweg onwaar, zelfs het meest gewone is een oneindig mysterie. Misschien is de grootste ‘zonde’ wel, dat je (steeds opnieuw) vergeet dat Het Leven heilig is, onverklaarbaar bijzonder, niet ‘gewoon’. Dat besef, een stukje ernst en urgentie, dat moet misschien wel iedere dag opnieuw herboren worden.

Althans, dat is de eigen ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *