Thanatos (Doodsdrift): Heavy Metal voor Stille Zaterdag

Katholiek koketteren met de dood, hier bij de Bonifatiuskapel in Dokkum

Op Stille Zaterdag ligt Jezus in het Graf, de dag van ultieme teleurstelling. Geen betere dag dus om het thema ‘Thanatos’ aan te snijden, de Griekse God van de Dood, Mors in het Romeins. Sigmund Freud gebruikte die naam ‘Thanatos’  voor de doodsdrift en (zelf-)vernietigingsdrang, die in ieder mens zou zitten.

Zoals de Eros stond voor scheppingskracht. Of kun je in de Dood ook een scheppingskracht zien? Uiteindelijk maakt de Dood ruimte voor ander leven, een nieuw begin. Je kunt ook naar de Dood verlangen, eindelijk van alle gezeik verlost: althans, dat hoop je dan. Wie ondraaglijk lijdt, hoopt op verlossing.

De staties van de kruisweg in het park. Hier krijgt Jezus zijn doods-gewaad

Per jaar besluiten 1900 Nederlanders om De Laatste Deur te nemen. Dat is ook de titel van de chronologie over de zelfmoord die Jeroen Brouwers schreef. De permanent depressieve (moe van zichzelf) schrijver, lijkt in dat boek zijn eigen Thanatos zo op afstand te houden door het van anderen te beschrijven.

De Hindoes hebben hun vernietigende God Kali, dat is geen lieverdje, zijn navolgers eten zelfs lijken om te tonen hoe ‘recht in de leer’ ze zijn. Die Kali lijkt vergelijkbaar met Satan uit het christelijk geloof, de tegenstrever en overste der geesten.

In de Doom- en Death Metal kun je die donkere brul-‘zang’ horen die is afgeleid van iemand die demonisch bezeten is. Net als bij The Excorcist van Steven Spielberg, waarin het meisje Regan dan met een diepe gromstem reageert op de duiveluitdrijver. (althans, voor zover ik de film herinner)

Zoals bezetenen ook onmenselijk kunnen krijsen.

Door een persoonlijke afwijking voelt uw Rechtse Hippie zich sterk tot deze muziek aangetrokken, mits van symfonische en melodische elementen voorzien. DE band die anderen inspireerde heette simpelweg ‘Death’ met de Grim Reaper als symbool. De gitarist en schreeuwer Chuck Schuldiner had helaas niet zo’n donkere gromstem, maar meer een krijs.

De muziek is daardoor vooral steengoed wanneer hij maar beter zijn mond houdt.

Vooral de CD Human, daar had uw Rechtse Hippie direct na luisteren wat mee. Alles klopt, inclusief de van Sadus geleende bassist Stefan di Giorgio die fretloos speelt (voor niet-muzikanten, zonder die metalen strips op de hals die bij indrukken met je vingers de afzonderlijke noten onderscheiden).

Hij maakte fantastische riffs, trok er melodieen uit zodat hij tussen de gitaren door een eigen melange maakte.

DiGiorgo, zoon van Hippie-ouders heeft weer navolgers in moderne Death Metal -bands als het Canadese Beyond Creation en het Duitse Obscura. Fantastisch muzikale en virtuose bands. Die tonen hoezeer Metal meestal muzikaler is dan ‘pop’. Het klinkt vooral zwaar door de manier van spelen.

Waar ‘pop’ en ‘rock’ vooral wat versterkt akkoord-gejengel is, alsof je kampvuurmuziek opblaast, speel je bij metal zogenaamde riffs.

Eigenlijk doen ze het zelfde als wat Johan Sebastian Bach al deed met zijn orgelconcert Fuga in D minor, inclusief ‘Drop D’-stemming van je gitaar. De zogenaamde ‘powerchords’, zijn kwinten (toonafstand van 5 op 8 in de toonladder), die je vroeger alleen met zo’n groot orgel zo lekker kon laten ronken.

Dankzij de Metalzone-pedaaltjes met versterker kun je die zelfde Bach-powerchords ook uit een gitaar krijgen. Echte metal – dus niet van die borsthaarrock met ‘Ja, ik ben mij er eentje’-teksten – maar het brute werk dat over dood&verderf gaat, dat kun je uitstekend mengen met klassiek. Dus dat je een klassiek orkest laat meespelen.

Vele bands perfectioneerden dat genre, van Tristania, Haggard, het Nederlandse Epica en Dimmu Borgir tot de 4 cellisten van Apocalyptica.  Die cellisten sluiten zo’n metalzone-vervormer aan op de Cello en headbangen maar.

Metal is bij uitstek dus conservatieve en blanke Westerse muziek. De ‘zwaarte’ van een riff, die bereik je vooral door veel van de grondnoot (terug) te springen, iets dat Bach ook doet. Die verwantschap met klassiek is niet gek, wanneer je weet dat veel metalgitaristen ook een klassieke gitaarachtergrond hebben.

Dus dan speel je al anders, dan wanneer je wat kampvuurgejengel gewend bent.

Je ziet dat ‘terugspringen’ ook bij de riffs van de overleden bassist van Metallica, Cliff Burton, zoals in Master of Puppets, en in Blackened op And Justice for All. Door hun wijze van spelen klinkt Metallica op die albums dan ook veel zwaarder dan bands die louter de versterker wat harder zetten om wat akkoordje te scheuren.

Je kunt dat ‘terugspringen’ wat ik beschrijf ook goed horen bij het bijgesloten Obscura-stuk ‘Ten Sepiroth’.

Metal is bij uitstek Klassieke Muziek
De echte Metal vertolkt naast de dood en doodsdrift een soort verzet tegen modernisering en de seculier-liberale globalisering. De moderniteit die de natuur ontzielt inclusief de mensen.

Gothic Metal is zo’n verzet tegen het ‘Dood is dood’-dogma van D66-aanhangers, die aasgieren en orgaanrovers met hun klimaatcultus. Daar hebben de aanhangers van Death & Doom Metal een broertje dood aan.

Je wilt dan wel graag een onderscheid maken tussen echte Metal waarbij het menens is. En Metal die slechts ‘herrie om de herrie’ is, nihilistische rotzooi als Slipknot. Of dus van de Blues afgeleide borsthaarrock met teksten van het pop-kaliber ‘Ik ben mij er eentje’. Of nog erger, Happy Metal.

Veel Metal sluit weer aan bij de paganistische tradities van het Germaanse Westen, dat de natuur en Het Leven een bezield geheel zijn. Dus niet tot ‘Mater’, materie beperkt zoals D66-gelovigen geloven. Alleen geloof je als christen dat de geestelijke wereld geen speelgoed is. Uw Rechtse Hippie weet dat door ondervinding.

Dus dat je bepaalde aspecten van het geestelijke beter verre van je houdt. Bij ons in het dorp woont ook iemand die demonisch bezeten is, en die demon drijft hem tot zelfdestructie. Die bezetenheid heet volgens de Freudiaanse kwakzalverij dan een ‘psychiatrische stoornis’.

Omdat de op het Materialistische geloof gebaseerde zielknijperij het bestaan van de ‘Ziel’ ontkent, en uw wezen reduceert tot hersenchemie.

D66 lijkt zo ook wel op een doodscultus. Want zonder ‘leven na de dood’, of de levende voorstelling daarvan, dan krijgt leven voor de dood ook een geheel andere betekenis. Alle culturen tot nu waren zich daarvan bewust. Hoe dan ook, dood geeft leven urgentie. Doodsbesef kan zo ook creativiteit stimuleren.

..Wodanseiken, genomen met ‘October Rust’van Type O Negative in het hoofd

Ook heb je als christen meer met paganistische metal, dan seculiere ontkenners van de geestelijke dimensie die wat op hun borsthaar spelen bij 140Db en roepen ‘kijk mij eens geweldig zijn’. Je erkent de geestelijke realiteit, de bezieling van de natuur. Een grijs gedraaide CD is verder October Rust van Type O Negative, de Eros en Thanatos van Peter Steele strijden hier om beurten om voorrang.

Je ruikt de herfstbladen tussen de noten, en hoort het ijl zingen van een roodborst. Veel Gothic Metal met haar donker-romantische inslag past ook uitstekend bij natuuropnamen.

Via ‘mensenrechten’ gingen de sluizen open voor de import van Islam

De Islam, een doodscultus?
Tot slot komen we dan bij de Thanatos, de doodscultus die De Islam heet. Het boek van een profeet die met het kromzwaard zijn overtuiging oplegde.

Gisteren en vandaag las uw Rechtse Hippie ‘De 4de Wereldoorlog’ van Peter Siebelt, na eergisteren Eco Nostra te lezen. De onderzoeker beschrijft hoe de zelfde anarchisten en marxisten die vanaf de jaren ’70-’80 het Groene Geloof omarmden, inclusief de ‘Vredesbeweging’ van IKV’er Mient Jan Faber, ook de weg vrij baanden voor de import van De Islam in Europa.

Via de weg van ‘Mensenrechten’ gingen de sluizen open voor mensen die je hier liever niet zou hebben. Tenzij je de vernietiging van het christendom in Europa nastreeft.

Met de nog nasmeulende Notre Dame-kathedraal in Parijs op de achtergrond, is Siebelt zijn reeds in 2005 geschreven boek voor iedereen verplichte kost. Ook 14 jaar na dato, nadat Theo van Gogh door Mohammed B werd geslacht.

Siebelt toont hoe een directe link ligt tussen marxistische ‘bevrijdings’-bewegingen en Islamitische opstandelingen van het meer radicale soort. Hoe de linkse beweging de Islamitische haters van het Westen helpt, onder de vlag van Mensenrechten en via het optuigen van de asielzoekers-industrie.

De wetenschap is dood, leve de wetenschap

Als er maar iets valt omver te werpen of ontwrichten, dan weten ze elkaar te vinden. Beide bewegingen gebruiken ook de democratische rechtsorde en ‘mensenrechten’ om die uiteindelijk van de massa af te kunnen nemen. Wanneer zij maar eenmaal de macht grijpen en de meerderheid zijn.

De advocaten die Volkert van der G bijstonden en zijn dierbevrijdende geestverwanten (Britta Bohler en collegae), die stonden ook de Islamieten bij die bij ons in terroristische zin het nieuws haalden. Alles dat vanuit haat tegen het Westen opereert, dat helpen ze stimuleren. En wie daartegen in opstand komt, krijgt de zelfde bekende verwijten van ‘racisme en discriminatie’ om de oren.

De Islam betekent Onderwerping. De ‘vader-zoon’-relatie die het christendom sinds Jezus leert, die kennen ze niet. Wanneer je ‘radicaal’ Islamiet wordt, dus je geloof serieus neemt in plaats van met een zak zout, dan kan Islam bij uitstek een cultus van De Dood worden.

De Milieubeweging, een Cultus van de Dood

Zoals in de open brief aan afvallige Ayaan Hirsi Ali stond:

Mevrouw Hirsi Ali, wenst de Dood als  uw werkelijk van uw gelijk overtugd bent. Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene u heeft ontmaskerd als een onrechtpleegster.

en andere gezellige passages als:

De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elke donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol. Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden,. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en insha Allah zullen de ware gelovigen deze endigen.

Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussies, geen demonstraties, geen optochten, geen petities. Slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Met de hartelijke groeten van Saifu Deen al Muwahhied. 🙂

De standaard-reactie van seculieren is dan ‘alle religie is stom, wanneer je alle godsdienst afschaft dan…’. Ja, wat dan? Is de doodsdrift dan overwonnen?

Bomenknuffelen doe je Zo! Deze prachtige acacia kon uw Arbo-eroticus niet ongeknuffeld laten

Christendom en Islam zijn niet gelijk. Een fiets en vliegtuig zijn beide vervoermiddel, maar een fiets is geen vliegtuig. Zo maakt uw Rechtse Hippie ook graag onderscheid tussen NATUUR-bescherming en de milieubeweging. Het Milieu staat voor ‘angst’, problemen die alleen door ‘ingewijde deskundigen’ gezien worden, waarna De Staat via ‘keihard aanpakken’ De Wereld zal ‘verbeteren’.

Bij de Klimazi’s van de Climate Neutral Group heet dankzij de Milieu-doodscultus zelfs ‘ademhalen’ al een zonde, omdat je ‘CO2 uitstoot’.

De Milieubeweging, een Doodscultus, ‘500 dagen ademhalen is 1 ton CO2 UITSTOTEN’.

Terwijl Natura, Moeder Natuur voor Het Leven staat, iets dat je kunt voelen, ruiken en proeven: voor iedereen te ervaren, een overvloed die groeit, bloeit en zich steeds weer vernieuwt.

Marxisten hadden nooit iets op met natuur en landschap. Maar toen het Milieuglobalisme opkwam in de jaren ’70, waren zij de eerste om zich plots ‘groen’ te noemen. De Grunen werden in 1980 opgericht in Duitsland uit Communisten-partijen, in 1989 herhaalde bij ons zich dat feestje met Groen Links.

Demonisch bezeten, of gewoon Usefull Idiots van zijne koninklijke laagheid

Om van de kleur van het Leven een bloedrode ideologie te maken. Een doodscultus, die het gas dat leven geeft, CO2 demoniseert tot een gif. Alsof ze demonisch bezeten zijn.

5 Replies to “Thanatos (Doodsdrift): Heavy Metal voor Stille Zaterdag”

 1. Prachtig mooi verteld ,ben het helemaal met je eens . Ik ga straks ook weer mijn boom knuffelen .Heerlijk enkel je moet niet te hard knuffen ,want dan heb je een gespikkeld rood wangetje Haha groetjes

  1. Mag ik van jullie wijven na een halve eeuw feminisme verwachten dat ze ook eens met hun verstand reageren?

   Nee, zo blijkt iedere maal weer. Laten we idd dat belachtelijke seculiere liberalisme afschaffen en weer normaal doen.

   Uw GEvvvvvvoellll bij wat ik schrijf, is niet relevant.

   Omdat je bij wijven alleen niet moet argumenteren- maak je het nog erger; Paulien, wat zit je haar leuk! wat bedoel je het goed! Meid wat heb je een eeeenig hesje aan, je mag er zijn!

   hartelijke groet

   1. Bert, je bent precies wat ik ‘Domregs’ noem, omdat je TE LUI bent om na te denken, wat mij betreft hoef je ons hier niet te vervelen met je aanwezigheid: want dat is het enige dat je wilt in je reacties, je nutteloze aanwezigheid op deze planeet kenbaar maken, die pas weer zin krijgt wanneer je je tot christus bekeert.

    En anders ga je gewoon naar de hel. 🙂

    ZO val ik uit, wanneer ik om een RATIONELE reactie vraag of kennis/waarde-toevoegende info, maar een gevoelsreactie krijg die uit ego-profilering is geboren

    Daarmee veroordeel ik niet een gevoelsreactie, zoals je hier suggereren wil om jezelf te verheffen.

    Sterker nog; ik ben gek op ECHTE vrouwen, die op gevoel weer meer andere dingen ‘begrijpen’, en wanneer het opportuun is kan juist een gevoelsreactie veel meer waarde toevoegen dan een Brilsmurf die met het etaleren van technische argumenten ‘zijn gelijk’ wenst te profileren.

    We zijn Yin en Yang, Jip en Janneke, mannetje-vrouwtje, stekkertje-stopcontactje

    Vrouwen zijn heerlijk

 2. Hoewel ik soms niet alles begrijp, maar aldoende leert men, wil ik je bedanken voor jouw artikelen waarbij ik vaak voel dat het klopt voor mij. Dat is ook mijn enige vereiste: het moet kloppen in mijn ziel.
  Bedankt voor de mooie interessante verhalen.
  Vriendelijke groet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *