‘Waarheid’ is wat niet verandert (Fanmail Fryske Akademy)

Drie kromgewaaide essen tekenen het zeekleiland van de Hoarnestreek

 Van Fries Medievist Han Nijdam van de Fryske Akademy kreeg uw Rechtse Hippie een alleraardigste reactie op zijn pogingen hier aan digitale cultuurvorming te doen in woord en beeld. Die functie wil Interessante Tijden graag hebben als digitaal ontmoetingspunt voor mensen die kunnen/willen lezen.

Geen massamedium maar een exclusief medium op maat, als Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur. Niet voor iedereen.

Zo zien ze er in de zomer uit…. anders maar nog steeds de zelfde bomen

Al enige tijd lees ik geregeld je blogs op je site interessante tijden.nl. Je voorlaatste, getiteld, “Jenny Douwes ontwaakt Fries zelfbewustzijn, Lutz Jacobi zet ons voor lul” vond ik zo prikkelend en raakte zo zeer aan onderwerpen waar ik zelf ook mee bezig ben, dat ik het tijd vond om contact met je te zoeken.

Ik ben zelf oudfrisist, antropoloog, mediëvist, verbonden aan de Fryske Akademy. Omdat ik diverse disciplines beoefen, werd het voor mij al heel snel noodzakelijk om de theorie in te duiken om er achter te komen waarom wetenschappers zeggen wat ze zeggen (en dit is dan allemaal nog alfa en gammawetenschap, dus geen rocket science).

Het werd me langzaamaan ook duidelijk dat wetenschappelijke paradigma’s een effect op de samenleving hebben. Ik had het postmodernisme al langer op de korrel, en heb daar eindelijk vorig jaar bijgevoegd essay over geschreven in De Vrije Fries. Ik denk dat het een aanvulling vormt op wat ik in je blog las.

Ik vind je blogs over het algemeen heel verfrissend. En deze sprong er voor mij helemaal uit, omdat ik het fenomeen van de blokkeerfriezen ook volg en merk wat voor tegengestelde reacties het bij diverse mensen uitlokt

Het Postmodernisme in Fryslan: ‘Jaaa, dat vund jaaaai’
Nijdam zijn essay over het Postmodernisme is ook de moeite waard. Die destructie-ideologie van de Babyboomers sinds 1968 ontkent dat ‘waarheid’ bestaat, alles is subjectief en persoonlijk. Een citaat:

Alle culturele, historische en politieke canons werden nu tot fout bestempeld, de conservatieve, de liberale én de marxistische. Deconstructie was de opdracht. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling een nieuw grand design te ontwerpen. De nieuwe deugden waren scepsis, twijfel en relativisme.

Vooral twijfel aan de ‘eigen’ westerse waarden stond hoog in het vaandel. De ‘Ander’ verdiende respect en werd minder kritisch bejegend dan de interne modernistische vijand.

De zelfde boom, nu in het voorjaar

Dan vervolgt Nijdam zelf:

Het postmodernisme heeft een aantal zeer nare bijwerkingen gehad. In de eerste plaats het ter discussie stellen van een objectieve, kenbare waarheid (tot zover klopt dat RZ), die er toe heeft geleid dat het aanzien van de wetenschap nu tot gevaarlijke proporties aan het eroderen is. We leven zoals dat heet in een Post-Truthsamenleving: Post-Truth was het internationale woord van het jaar in 2016.

Je ziet dat postmoderne gebabbel ook terug bij 1 van de aanstichters van Natura 2000, alsof ‘het Recht’ ook maar een proces is dat in dialoog zich vormt (zie mijn artikel over ‘Reflexive Law’, dat ik in relatie tot Natura 2000 schreef, het optuigen van een buitenwettelijke regulering die het Recht doodslaat). Dat er geen feiten zijn.

Wanneer je het evidente in academiserend en opgezwollen taalgebruik ontkent, om nietszeggendheid een vorm van sociaal aanzien te geven, dan krijg je publiek geld en kun je er op promoveren:

Postmodern geklets door 1 van de aanstichters van de Habitatrichtlijn (Natura 2000) samen met de vandaag en gisteren besproken Hemmo Muntingh, typisch ‘generatie ’68’

Dus je kunt het waarheidsrelativisme zeker op de korrel nemen, zolang je helder voor ogen hebt wat je definitie van ‘waarheid’ is. En daar blijkt het bij Nijdam nogal aan te schorten, wat je ook niet anders verwacht van een antropoloog. Wie de wereld als bioloog ziet, weet dat een lul gewoon een lul is.

Om dat niet te (willen) zien moet je wel erg academisch onderlegd zijn. Daarover zo meer.

Cartoon uit artikel Nijdam, die het ‘postmodernisme’ mooi weergeeft

De bijgesloten cartoon in het artikel van Nijdam geeft het Postmodernisme aardig/akelig weer. ‘Dit is mijn waarheid, jij hebt de jouwe’ is de opvatting in de mainstream geworden. Zelfs in Fryslan is het doorgedrongen na 50 jaar; jaaa, dat vund jaaai. 

Een posee die ‘ruimdenkendheid’ moet suggereren, maar die in feite uiting geeft aan afstomping, intellectuele luiheid en desinteresse. Je kunt net zo goed ‘hou je bek’ zeggen of ‘laat mij in mijn eigenwaan’. Onbedoeld is Nijdam er echter ook zelf slachtoffer van, omdat hij SOCIALE AUTORITEIT van wetenschap verwart met de kern van wetenschaps-beoefening; reproduceerbaarheid. ( = dat iedereen kan zien, wat jij en ik zien, mits ze de zelfde spelregels hanteren)

De sociale autoriteit die academieprostituees zichzelf toe willen kennen om de miljardensubsidies per jaar te rechtvaardigen, die mag wel degelijk ter discussie. Zeker nu de replicatiecrisis in de wetenschap heerst, en meer dan de helft van wat in ‘de bladen’ verschijnt simpelweg onwaar is.

Uw Rechtse Hippie is een trotse Germaan, je biologische komaf is ook een kenmerk van je identiteit, het hoeft niet HET kenmerk te zijn maar je kunt het ook niet weglaten

Dus reageer je dan even:

Nu heb ik toch je essay gelezen, en hoewel je deconstructie 🙂 van het postmodernisme hout snijdt en ik zeer geinteresseerd ben in de resultaten van je werk als Fries Medievist (de Middeleeuwen van Fryslan hebben nu mijn warme interesse), zijn je oplossingen op zijn best nogal naief, zo niet laf

Dat schrijf ik niet om je persoonlijk te beledigen maar los van je persoon als objectieve constatering.

Ik citeer:

“De nieuwe Campus Fryslân, de universitaire vestiging van de RUG in Leeuwarden biedt een unieke bachelor aan, die door Campus Fryslân ex nihilo ontwikkeld is: ‘Global Responsibility & Leader- ship’. Met als uitgangspunt de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN zetten ze een interdisciplinaire studie neer die mensen op- leidt om lokale oplossingen te vinden voor globale problemen (onder het adagium ‘think globally, act locally’).”

Ons 1984, niet ‘onze identiteit’

Dus je wilt een Friese identiteit, en vervolgens neem je een door Amerikaanse miljardairs en George Soros/globalisten verzonnen motto over, dat bij uitstek een product is van de babyboom-generatie met haar afschaffing van basale waarheids-standaarden en hun postnormale wetenschappen als klimatologie en ecologie

En dan ook nog in het Amerikaans 🙂 Als dat geen zelf-parodie is… Ook ‘Circulair Fryslan’ van Haukje is meeloperig geklets van mensen die hun wereldbeeld ontlenen aan massamedia, en die niets begrijpen van natuurkunde (1ste en 2de hoofdwet thermodynamica), chemie en biologie, maar die wel veel subsidie willen en in zichzelf geloven, kortom typische massamensen.

Dat dit er in Fryslan uit springt, bevestigt mijn beschrijving van de destructie die de Braindrain in Fryslan aanrichtte. Maaiveld-gedrag bij de lagere sociale klassen, en ‘boertjes die wereldburger willen lijken’ bij mensen met hoog opgeleid zelfbeeld.

Zelfde Rypke (zelfde DNA), andere leeftijd, echt Arisch kind

Verholen minderwaardigheid en ontworteling als onderliggend sentiment, waar slimmere mensen handig gebruik van maken.

Als beta-minded, redenerend vanuit de biologie, kwam de non-discussie van postmodernisten nooit zo relevant over. ‘De natuur’ is wat langere tijd (relatief) onveranderlijk is. ‘Waar’ is datgene wat over langere tijd niet verandert, zo kom je al los van het individuele perspectief/subjectivisme.

De non-discussie over ‘Friese identiteit’ is vooral gekenmerkt door lafheid. Men durft niet te erkennen dat biologische kenmerken (nature) een rol spelen en dat de (traditionele) christelijke godsdienst (nurture) essentieel is/was voor de Friese identiteit

Lafheid en vrijheid gaan niet samen. Mijn suggestie zou zijn: zet biologische kenmerken van mensen op de kaart. ‘Fouter’ kan het niet en dat bevalt me wel; op lange tenen staan. Ik schrijf ook niet om aardig gevonden te worden.

…al kun je als Friese zeiler ook best neger zijn….ook een ECHTE Fries, qua mentaliteit en volgens mij praat hij ook plat Fries. Een Bounty; donker van buiten maar wit van binnen.

Friezen zijn alles dat de god van D66 verboden heeft.

Het ‘uitlokken van tegengestelde reacties’ bij Jenny Douwes klinkt mij te zeer als een kreet waarmee je wilt deug-signaleren alsof je met die visie van ‘objectiviteit’ zou getuigen. Reacties zijn niet gelijkwaardig, zoals mensen ook niet gelijk zijn, noch gelijkwaardig, er zijn mensen met zinvolle en zinloze levens.

Je geeft geen argument waarom ik iemand anders gelijkwaardig zou moeten vinden, buiten angst voor repressailles. Mensenrechten kunnen me gestolen, wanneer ik maar de machtspositie bezit me daaraan te onttrekken, zoals George Soros. Het krampachtig afwijzen van het christendom in academische kringen is dan ook geen uiting van ‘wetenschappelijkheid’ maar vooringenomenheid en geestelijke armoe.

Goddelijk, de Sint Vituskerk van Finkum, ook uit de 12de eeuw, de christelijke identiteit is OOK een onmisbaar kenmerk van Friese identiteit (historisch feit)

Zonder God is er geen moraal, mensenrechten zijn een atheistische ‘omkering van alle waarden’ met De Staat als primaat. Het tegendeel van vrijheid. In het klassieke wereldbeeld zijn er WEL objectieve deugden en klassieke waarden die je cultiveren kunt (het Goede, Ware en Schone)

Verder is van belang: ‘klopt het wat mensen zeggen’, reageren ze uit verlangen de realiteit te kennen of ter zelfprofilering, deugt hun mentaliteit, zijn ze laf of moedig. Mentaliteit is wat de klassieke Fries kenmerkt (Rjocht & Sljocht) en waarop zelfbeschikking zich baseert die je ‘vrijheid’ noemt.

Die mentaliteit is een aloude combinatie van nature-nurture.

De zelfde boom, nu zijn schaduw

Sa is’t, en net oars
Identiteit is per definitie EX-clusief, members only begrenzend, zoals een cel zonder membraam ook uiteenvalt, en zoals je lichaam ook ziektekiemen weert, of cultuurnihilisten tegenhoudt. Het Technocratisch Globalisme (2030 Agenda met die 17 SDG-doelen) met haar oorlog tegen grenzen wil bij uitstek identiteit elimineren, om er pseudo-identiteit voor in de plek te zetten.

Zij zijn ook de aanstichters/financiers van de traditiesloop (SDG-doel 5), waartegen Douwes zich verzette.

Het is bij uitstek de vijand van Friese identiteit. Wel van belang (geld!) is of er een typisch Friese wijze van geld verdienen over is, zoals die vroeger bestond (handel, zeevaart, veeteelt). Want de identiteit en waarde die je daaraan hecht, die hangt sterk samen met economisch succes. Een identiteit zonder succes, dat noemt men tegenwoordig ‘loser’

‘Circulaire economie’ is natuurkundig gezien onzin, en in antiwetenschappelijk gelul kun je slechts wonen zolang er subsidie is (zie het postmodernisme). Van ‘wij leven op subsidie/bijstand’ word je niet trots, wel slaaf.

Ander perspectief, zelfde kromgewaaide boom

Zelfde kromgewaaide boom, ander perspectief

Postmodernisme en sociale wetenschap, en ‘duurzaamheid’, het is slechts een uitwas van ‘gratis’ welvaart, decadentie van het Avondland, en houdt op te bestaan wanneer er geen subsidie meer is, men weer wat nuttigs voor de kost moet doen. Ook wanneer je het daar niet ‘mee eens’ wilt zijn, dat maakt niet uit.

Dat is gewoon waar, let maar op. (Sa is’t en net oars! 🙂 )

De resultaten en vondsten over de Friese Middeleeuwen ben ik hoe dan ook erg in geïnteresseerd! Alles dat ik eerder nog niet wist, of zo gezien had, het is meer dan welkom… Met Interessante Tijden wil ik weer aan cultuurvorming doen, het oude verenigen met het nieuwe van nieuwe media, en de Koninklijke Bibliotheek erkent de waarde daarvan; ze archiveren de site

Een uitgebreider reactie (over waarheidsopvatting vanuit biologisch perspectief) lees je dan ook op Interessante Tijden, je schrijft een uurtje en hebt alweer een nieuwe blog. Wees van harte welkom voor bier en doorbomen in ons prachtige Langweer

Boerenhof in voorjaar

Zelfde boerenhof (Doniastate) ander perspectief en jaargetij

Al met al heb je zo wel eens je twijfels over het kritisch denkniveau bij academici, maar goed: je bent dan ook maar een simpele Friese boer, gesjeesde bosbouwer die zijn boerenverstand gebruikt en wel eens wat leest. Je moet de werkelijkheid niet academischer maken dan zij is.

Daarom ook de bijgesloten foto’s, zie ook deze prachtige populierenclub, die er al sinds mijn vroegste jeugd zo kromgetrokken bij staan als poort over de weg van de Hoarnestreek:

‘Gewone’ populieren bestaan niet, wel ‘bijzondere populieren’

Zo zie je ze in de zomer:

Met de bloemetjes en bijtjes er voor

En zo rij je er met de motorfiets door:

Er zijn alleen maar bijzondere populieren, geen ‘gewone’

En zo ga je er via de andere kant door, maar het blijven de zelfde bomen

Iedereen weet wel dat postmodernisme onzin is. Daar heb je geen ‘sociale wetenschap’ voor nodig, en je kunt je zelfs afvragen of ‘sociale’ wetenschap wel wetenschap is. Echte wetenschap ontdekt iets nieuws, een nieuwe ster, de structuur van DNA, een nieuwe diersoort in de diepzee. Sociale academici leveren vooral commentaar bij beweringen over beweringen.

Historie, geschiedenis hoort dan ook niet bij de ‘sociale’ wetenschap, want je werkt met verifieerbare bronnen. Ter afsluiting nog: de tulpen in bloei, ooit raapten wij hier ook bollen in de klei.

Tulpen, Turkse bloemen, maar al wel 500 jaar ‘typisch’ Nederlands

Je kunt ook zeuren dat de Tulp een Turkse bloem is, dus niet ‘typisch Nederlands’. Maar die bloembollen kwamen hier wel dankzij een typische eigenschap van een zeevarend handelsvolk.

Typisch Fries Uleboerd, dat is ook nog maar enkele eeuwen zo… maar toch wel enkele eeuwen

Dat typisch Friese boerderijen er 1000 jaar terug anders uit zagen, dat doet niets af aan het typisch Friese anno nu.

De economische dragers van het platteland, rijke herenboeren op de vruchtbare klei

…waar het dus wel om draait: geven de eigenschappen die je als ‘typisch’ Fries beschouwt je een zekere trots…En dat hangt meestal sterk af van het economische succes, de basis van sociaal aanzien waarmee je ook de vrouwtjes imponeert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *