Natura 2000-netwerk slaagt in mislukking: Boze opzet! (2)

Hemmo Munting en Al Gore van Globalisten/Socialisten-club GLOBE, gelieerd aan Club van Rome

Een vervolg op deel 1, opgeknipt omdat mensen van een scherm af niet langer dan 1500 wrdn lezen: Natura 2000 is- zoals gesteld- de erfenis van Hemmo Muntingh (PvdA 1938) als Europarlementarier (1979-1994) en pleitbezorger van Natura 2000. Die erfenis is dus volledig mislukt, wanneer natuurbescherming en betrokkenheid van lokale bevolking bij natuur het doel was.

Maar we zien in de praktijk dat het doel van Natura 2000 meer ligt in het afdwingen van Europese integratie, en het implementeren van een technocratisch eenheidsbestuur met ‘het milieu’ als pressiemiddel.

IN deze aflevering: Natura 2000 werkt in de praktijk verder als ‘netwerk’ om gelijkdenkende academici economisch van de globalistische ideologie afhankelijk te maken van GLOBE International en de Club van Rome.

Zo helpt Globe International sinds 2012 ook bij het doorduwen van het Natural Capital Protocol waar ook Friesland Campina met de Rabobank aan meedoet.  Het ‘boekhouden met biodiversiteit’, oftewel NOG een manier om je bedrijfsvoering te bespioneren, vergelijkbaar met het Global Reporting Initiative van bankier Herman Mulder.

Natuurlijk Kapitaal- biodiversiteitsboekhouden- is plots overal

In vorige aflevering zagen we al dat- gezien vanuit het belang van de bescherming van natuurgebied- het Natura 2000-‘netwerk’ is mislukt. Het Europese netwerk breekt in op lokale omgangstradities met natuur, hielp bij juridisering van natuurbescherming en wekt louter negativiteit op bij in- en omwonenden.

Dus heeft Natura 2000 een ander doel gehad, wat je afleidt aan de achtergrond van de mensen de het implementeerden vanaf 1992.

Al die academici die in de literatuur (mild kritisch) publiceren over Natura 2000, zij zijn sindsdien financieel afhankelijk gemaakt van de Europese Unie. Dus geven ze allen aanbevelingen in het genre ‘De Berlijnse Muur had enkel hoger gemoeten’.

Natura 2000; papieren ‘bescherming’ waar de overheid en haar ‘belangen’ altijd een weg omheen vindt

Maar de goede verstaander die het academisch belangenproza vertaalt, die ziet: Natura 2000 is een volledige mislukking, geredeneerd vanuit het beleden doel: De winst voor natuurbescherming.

Grootschalige economische ontwikkelingen als zandindustrie en windfarms houdt Natura 2000 niet (beslist) tegen, wanneer de overheid vanuit EU-beleid handelt als de Renewable Energy Directive (windmolens, ‘biomassa’) of grote economische belangen.

Natuurlijk Kapitaal, een bankiersding met steun van De Staat, lobbyproject van GLOBE sinds 2012 met oa London School of Economics en Rockefeller Foundation

Bovendien keert Natura 2000 de lokale bewoners en gebruikers tegen natuurbescherming. Sterker nog, de lokale bevolking is nog de ENIGE partij die voor haar natuurlijke omgeving opkomt, terwijl milieuclubs (Natuurmonumenten cs) via subsidie-afhankelijkheid onderdeel werden van de beleidsbureaucratie.

Muntingh zijn geesteskind (met Rob Wolters van ECNC) is geslaagd, wanneer zijn doel was om de macht van Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) en niet gekozen academici over de publieke gebruiksruimte te vergroten, ten koste van publieke zeggenschap over de eigen leefomgeving.

Globe van Al Gore, collega in globalisme-socialisme van Hemmo Muntingh

Dictatuur van ‘systeem’-denkers, socialisten en monopolie-kapitalisten
Het sterke vermoeden is dan ook; Muntingh had als internationaal socialist en onderdeel van de Globalisme-kliek van de jaren ’70-’90 geheel andere doelen voor ogen, toen hij de LIFE+-subsidiepot voor milieuclubs in Europa inrichtte.

Met inmiddels ruim 4 miljard euro publiek geld uit de LIFE+-pot sinds 1992 hielp Munthing de niet gekozen machtsbasis en het lobbycircuit in Brussel versterken van groene clubs tegen boeren en visserij. Zoals van het European Environmental Bureau, dat 20-30 miljoen euro propagandageld verdeelt per jaar aan clubs als WWF. Niet voor niets gaf dat WWF aan Muntingh in 2016 als dank een ‘Leaders for a Living Planet’ -prijs:

WWF celebrated four outstanding individuals as “Leaders for a Living Planet” in December for their work to preserve key threatened habitats and species in Europe. Stanley Johnson, Henriette Bastrup-Birk, Claus Stuffmann, and Hemmo Muntingh are among the key founders of the EU Habitats Directive adopted in 1992, a core piece of EU environmental legislation, helping secure 27,000 natural sites and their wildlife and ecosystem services.

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar je moet steeds zien; wat is het resultaat in de praktijk? En wat zijn onderliggende agenda’s?

Een van zijn medebestuurders was…. Maxime Verhagen (CDA), de latere lobbyist van de bouwsector….

Hemmo Muntingh vestigde hier in 1992 de Europese afdeling Globe EU (Global Legislators Organisation for Balanced Environment, zie Globelegistlators.org) Dat is een aan de Club van Rome gelieerde lobbygroep, waar ook de Club van Rome-directeur Anders Wijkman aan is verbonden.

Al Gore was mede-oprichter in 1989, voor die Anglo-Amerikaanse reactie op het Brundtland-rapport (‘duurzaamheid’). Om de verwarring groter te maken, richtte Al Gore een aparte lobbyclub op in 1997 als Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE).

Een educatieplatform met de zelfde doelen als GLOBE International

De Club van Al Gore en zijn acolieten
Een andere GLOBE en toch ook weer de zelfde globalisten.

De moederclub GLOBE International werd in 1989 opgericht door Muntingh, Al Gore en John Kerry, vanuit de Britse Fabian Society in Londen. Daar hield GLOBE ook tijdelijk kantoor.

De Waddenvereniging ging procederen uit naam van de Habitatrichtlijn (2002) toe Muntingh daar voorzitter was, net als zijn GLOBE EU-collega Doeke Eisma. Beide waren Europarlementariers, de laatste voor D66. Ze waren ook lobbyist in Brussel voor Natuurmonumenten. De groenste D66’er van dit moment, Gerben Jan Gebrandy was weer de politiek assistent van Eisma, en is nu ook bestuurder/lobbyist voor GLOBE-EU.

De globalisten rond David Rockefeller en zijn Trilateral Commission hadden bij oprichting van GLOBE-EU al met Maurice Strong hun Agenda 21 opgetuigd met de Verenigde Naties, het ‘Plan voor de Wereld’ dat nu 2030 Agenda heet. De rode houtwormen in het bouwwerk van Westerse democratie, waar ook lieden als George Soros bij horen en tegenwoordig ook Bill Gates.

Monopolie-kapitalisten hebben wel vaker Rode trekjes. En ze handelen vanuit die zelfde technocratische ‘wij lossen het van bovenaf opgelegd op’-denkwijze van technocraten, die claimen ‘de’ wetenschap in pacht te hebben. Een denkwijze waarvan Al Gore de bekendste representant is.

Alsof de term Natura 2000 niet langer bestaat…NOG meer energie-industrie in de natuur…

De zojuist genoemde Anders Wijkman implementeerde als speciale rapporteur voor de Europese Commissie in 2008 de Renewable Energy Directive. Zodat onze bossen nu plots ‘biomassa’ heten, en er overal in Natura 2000 plots windturbines komen. ‘Bio’-massa’ en Bio-diversiteit zijn zo inwisselbare kapitaalgoederen: natuurlijk kapitaal dus van Global Resource Managers.

Het is onwaarschijnlijk dat Wijkman en Muntingh ea niet onderling afstemden, nadat Wijkman hem opvolgde als Globe EU-president..

Die clubs waarmee Muntingh zich associeert als Club van Rome, die hebben alles behalve de natuur op het oog van ons Friese IJsselmeer, onze mooie Zuidwestkust; zij streven de herverdeling van welvaart na en de privatisering van de publieke ruimte (zoals nu ook bij de Waddenzee gebeurt) tot Natural Capital. Dat bereikt Globe International via de vergroting van niet gekozen macht van ngo’s, multinationals, academieprostituees en bureaucraten.

Dat alleen mensen die academie-subsidie krijgen nog zeggenschap over onze natuur krijgen.

Het Amerikaanse equivalent van ‘Natura 2000’

Netwerk verbindt ‘resource-dependent’ academici aan Globalisme-ideologie van GLOBE
Ook het hele idee onder Natura 2000 dat je (op papier) officiële natuurgebieden moet ‘verbinden’ met elkaar, het is biologisch gezien dubieus; iedere ‘verbinding’ voor de ene soort, is de hindernis voor de andere. Een voorbeeldje uit de Nederlandse praktijk: al die ‘vernatting’ van ‘nieuwe natuur’ dupeert weer veldmuizen en vele andere reeds aanwezige soorten.

Wel komt dat ‘verbindings’-denken uit de Cybernetica en netwerktheorie voort, waar de globalisten ook in organisatorisch opzicht mee weglopen van MIT (Massachussets Institute of Technology). Zoals Peter Senger, waarop Pieter Winsemius (McKinsey, VVD) weer voortborduurt met zijn ‘Thousand Shades of Green’, zijn ‘verduurzamings’-handboek voor multinationals. (2000)

Het kapitaliseren van de natuur = Natural Capital.

Ook beijveren zij zich voor het monetariseren van de natuur onder de vlag van ‘Ecosystem Services’ en ‘Natural Capital’. Dat laatste is een beleidsprioriteit van Globe International. Dat implementeren ze via de Ministeries van Economische Zaken en IUCN met een Natuurlijk Kapitaal-coalitie waarin multinationals zitten als Unilever. Unilever is ook weer lid van Globe EU haar in 2010 opgerichte BEE-lobbygroep.

Privatisering publieke ruimte = natuurlijk kapitaal

Natuurmonumenten haar ‘Marker Wadden’ heet ook ‘natuurlijk kapitaal’ en er kwam een hoogleraar natuurlijk kapitaal Koos Biesmeijer. Biesmeijer geeft campagnekabaal over insecten nu een academisch gezagsrandje, zodat GLOBE haar globalisme-programma ons door de strot kan duwen.

De Global Power Elite bedenkt iets, en even later zie je het overal opduiken

En plots zie je dat Natuurlijk Kapitaal overal, van Pakhuis de Zwijger tot Friesland Campina dat met WNF en de Rabobank de boeren sinds 2017 een ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ oplegt. Natuurlijk Kapitaal is een ander woord voor dat al even veel als nietszeggende ‘biodiversiteit’, dat uit de zelfde koker van Amerikaanse Conservation Biology komt; de Kliek van WWF en de Wereldbank, IUCN, UNEP enz.

Dus de zelfde clubs die boeren eerder met PAS-regels en Natura 2000 een strop omleggen, die geven ze vervolgens ook een Biodiversiteitsmonitor als krukje met de strop om de nek. Het komt allemaal uit de zelfde koker van een kleine club globalistische parasieten rond GLOBE en Club van Rome. In 2020 moet ‘Natuurlijk Kapitaal’ officieel in wetgeving verankerd liggen.

Kati et al in Conservation Biology 2016 ‘De Berlijnse Muur had hoger gemoeten’-proza overheerst in de literatuur van Natural Resource ‘Managers’

Natura 2000 werkt in de praktijk vooral als ‘netwerk’ om gelijkdenkende academici economisch van hun globalistische ideologie afhankelijk te maken. Dus laten we eens niet te voorbarig concluderen dat ‘menselijk falen’ Natura 2000 doet falen…

….of dat ‘de uitvoering te kort schiet’, zoals de meeste kritiek luidt in de academische literatuur….

Hier zie je vooral de uitwerking van een technocratische ideologie van wereldsocialisme, de fusie van Communisme en Monopolie-kapitalisme tot het Brusselse corporatisme. Daarbij kan grotesk falen- net als bij het communisme-  nooit aan ‘Het Plan’ liggen, de theorie. Nee, de uitvoering moet altijd beter.

En er is altijd ook ‘meer onderzoek’ nodig om de mislukking nog meer academisch te doen klinken.

Actvist-acacemici bereiden ‘wetenschappelijke’ grond voor gebiedsluiting Natura 2000 voor….

 • Dat ‘meer onderzoek’ dient niet zelden, om het leven van traditionele natuurgebruikers verder zuur te maken.

Zie ook de nieuwe studie, waarin activist-onderzoekers de verbanning van visserij in de Noordzee voorbereiden, die men via Strategie Noordzee 2030 voorbereidt. Tegelijk geeft het ‘Droomfonds’ aan Stichting de Noordzee wel 8 miljoen euro om het plaatsen van windturbines op zee groen te verven.

En een Veldwerkcoordinator van het NIOZ die de Waddenzee helpt privatiseren kan in 4 jaar tijd liefst een HALF MILJOEN euro tegemoet zien, waaronder een reis- en hotelbudget van 100 duizend euro….

Via subsidie-afhankelijkheid kweek je academieprostituees voor je Rewilding-ideologie

Zo -via subsidieafhankelijkheid- werkt de machtsstrategie van ‘Global Resource Managers’. Zo geven zij academisch gezag met ‘de wetenschap geeft ons gelijk’, via financiering. Aan de consequenties lees je de intenties: Lokale zeggenschap neemt af over je omgeving. En zelfverklaarde ‘deskundigen’ nemen het roer over, financieel afhankelijk gemaakt van de Brusselse bureaucratie.

Burgerprotest Oudemirdum tegen zandmijnbouw voor mooiste kust; hoort iemand Natuurmonumenten?

De lokale natuurbeschermers moeten het met 1 protest-A4tje doen, tegenover milieupropaganda-clubs die over honderden miljoenen euro’s per jaar beschikken aan Postcode Loterij-gelden en subsidies. Terwijl het via subsidie-afhankelijkheid gemuilkorfde Natuurmonumenten zich wijselijk stil houdt bij Lelystad Airport, windmolens in natuur of de zandindustrie. Tenzij ze publieke winst ruiken.

De officiele natuurbescherming is dus dood, opgegeten door de techno-globalisten, bankiers en multinationals via inkomens-afhankelijkheid, gemuilkorfd via verknoping in ‘coalities’.

Maar het lokale verzet kan de nieuwe natuurbeweging zijn. Hoe het ook zij; het lobbyproject Natural Capital willen ze in 2020 tot officieel beleidsstuk verheffen. Dus dat iedere regering minitieus de natuurboekhouding bijhoudt en dat in geldelijke waarde omrekent.

Rechtse Hippie:

Het is dus zaak om hierop alert te zijn, en niet te geloven dat Natura 2000 en ‘biodiversteit boekhouden’ ‘zomaar vanzelf’ ergens zonder enige politieke bijbedoeling uit de lucht komt vallen, en louter voor ‘de natuur’. In tegendeel. De natuurlijke rijkdom voor het doorsnee-publiek heeft hier niets aan; dit bestaat louter voor globalistische machtspolitiek.

Slecht geïnformeerd/naïef/stupide zijn en ‘nuchter’ zijn 2 verschillende zaken. Het liefste zou je al die parasieten als Gerben Jan Gebrandy (D66, vroegere assistent Doeke Eisma in Europees Parlement) natuurlijk een dikke hooivork tussen de ribben duwen.

Dat heeft ie wel verdiend.

Die helpt nu als lobbyist voor GLOBE EU met de Club van Rome dat ‘natuurlijk kapitaal’ in Europese wetgeving verankeren. Doeke Eisma was weer de lobbyist voor Natuurmonumenten in Brussel, zoals Stientje van Veldhoven (D66) dat weer is in Den Haag.

Maar je kunt die reactie ook zien als afgunst: ze hebben hun lobby goed voor elkaar…

2 Replies to “Natura 2000-netwerk slaagt in mislukking: Boze opzet! (2)”

 1. Jaaaa zo gaat alles naar de ratsiekiedee . in klein stapjes, met grote gevolgen. punt is hoe ze de massa tevreden blijven stellen . jammer is dit we zijn in een kleine minderheid .maar sjappo toch doen al die linkse {slinkse}hippies het het bijzonder goed .met medewerking van onze leuke bijzondere tvtje . beste uitvinding van de eeuw .. fotoo zegt boekdelen zegt Hihi

 2. https://web.archive.org/web/20071013081222/http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/show_document_general.asp?documentid=88&GUID=%7B6D78FA88-0B60-4ECE-8EB0-83F171D45A00%7D
  staat van klimaat 2006 (PCC)
  pag.21 6.2 Veerkracht van de natuur

  Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte.
  ……………………
  dus doen het al sinds 1970 verkeerd!

  Geen overheidsgeld meer naar groene maffia, en laat Natuur het zelf doen en GRATIS!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *