Natura 2000-‘netwerk’ geslaagd in mislukking: Boze opzet?(1)

Natura 2000; papieren ‘bescherming’ waar de overheid en haar ‘belangen’ altijd een weg omheen vindt

Overzichtsstudies over Natura 2000 die dit voorjaar verschenen en daarvoor, bevestigen wat Raoul Beunen (2013) en Vassili Kati (2014) al onderstreepten.

Natura 2000 – op papier een Europees natuurnetwerk – is vanuit natuurbescherming gezien een volstrekte mislukking. Ook blokkeert en dupeert Natura 2000 de betrokkenheid van om- en inwonenden en traditionele gebruikers van natuurgebied.

Gezien de politieke komaf van haar belangrijke geestesvader, de Internationaal Socialist Hemmo Munting, toen (1992-1994) president van Globe EU ( = lobbygroep Club van Rome-ideologie), kunnen we dan ook afvragen of Natura 2000 wel voor natuurbescherming bedoeld was.

Natura 2000 werkt in de praktijk vooral als dwangmiddel tot Europese integratie en de vergroting van de macht van Niet Gekozen Organisaties (ngo’s), en academici die van de op papier groene beleidsbureaucratie leven, ten koste van traditioneel natuurgebruik en van de inspraak van burgers over hun eigen natuurlijke omgeving.

Screenshot Globe EU. Hemmo Munting, geestelijk vader van Natura 2000 en de LIFE+-subsidiepot voor NGO’s. Daarnaast Al Gore, mede-oprichter van Globalisten/Socialisten-club GLOBE, beide gelieerd aan Club van Rome. Globe International werd in 1989 door Muntingh, Gore en John Kerry opgericht.

Natura 2000 hindert uitsluitend traditioneel gebruik
Het in 1992 geadopteerde Natura 2000-regime onder Nederlands EU-voorzitterschap in 1991 (Habitatrichtlijn geldt als ‘Dutch Directive’) breekt in op nationale natuurbeschermings-tradities. Dat leidt tot ongekende juridisering van de natuurbescherming in Nederland met verhonderdvoudiging in procedures, zo liet Raoul Beunen al zien in 2013.

Natura 2000 dupeert vooral traditioneel natuurgebruik van boeren en vissers, terwijl het grote partijen nauwelijks hindert bij industrialisatie van natuur. Wanneer dat in het belang is van landelijke overheden die op hun beurt Europese energiepolitiek uitvoeren (Renewable Energy Directive 2009).

Aan Natura 2000 (Habitatrichtlijn) danken we de eindeloze procedures van Passende Beoordeling en Milieu Effect Rapportage.

De grote partijen met grote budgetten passen daar altijd een mouw aan, praten zich er op papier omheen. Zoals de grootste vernieler van Natura 2000, de Oligarchie BV Nederland (overheid) en haar ‘belangen’. Dankzij de permanent gemaakte Crisiswet (2010) heet alle gebouw in de natuur met overheidsgoedkeuring plots ‘Nationaal Belang’.

Zodat omwonenden van dat natuurgebied nu in het geweer komen om industrialisatie van hun natuurgebied de Friese IJsselmeerkust (Natura 2000) met zandwinning en windturbines tegen te gaan.

Wanneer de overheid en haar ‘belangen’ Natura 2000 claimen is papieren bescherming weinig waard…

…overheid en haar gunstelingen vrij spel
Aanwijzing tot Natura 2000 is allesbehalve een garantie voor echte bescherming, althans: wanneer de overheid en haar gunstelingen de regels oprekken. In het verleden hielden procedures ook niet de bouw van de A73 tegen op de meest natuurrijke Maasoever.

De uitbreiding van de Tweede Maasvlakte werd via ‘natuurcompensatie’ door Ton IJlstra (Economische Zaken) afgewenteld op visserij via extra gesloten gebieden. En de spraakmakende zaak van Das & Boom tegen industriegebied bij Heerlen (De Korenwolf!) heeft bij mijn weten die industrieparken ook niet gekeerd.

Momenteel zien we ook dat de Friese overheid IJsselmeervissers als ‘natuurschadelijk’ profileert en ze wegsaneert met publiek geld.  Tegelijk investeert gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) van provincie Friesland zelf 127 miljoen euro in het industrialiseren van het IJsselmeer met 89 megawindturbines voor de Friese kust van Windpark Fryslan.

Uit Raoul Beunen et al 2013: LEZEN die studie, zeer de moeite waard

Impopulair door Inbreuk op lokale belangen
Oladeide Adewale laat in haar literatuurstudie Natura 2000 and the Conflict Within van februari dit voorjaar verder zien:  Natura 2000 is impopulair en onbekend; nog steeds kan slechts 11% van ondervraagden aangeven wat het nu is, tegenover 6% in 2007.

Overal in Europa is Natura 2000 impopulair, zo ook in Polen. Malgorzata Blicharska (2010) schreef al in Environmental Management dat Natura 2000 als overbodig en extra wetsinstrument werd gezien door (lokale) overheden.

Zes jaar later beschreef Malgorzata Blicharska (2016) in Biological Conservation precies in haar overzichtstudie, wat Raoul Beunen voor Nederland constateert. Natura 2000 levert een inbreuk op lokale omgevingstradities, die louter als negatief ervaren worden door traditionele natuurgebruikers.

….louter negatieve ontvangst op lokaal en regionaal niveau

Die inbreuk wordt topdown zonder inspraak afgedwongen door een academische klasse, die van die inbreuk financieel afhankelijk is. (de Alterra-‘deskundigen’ van deze wereld)

In general, low level and quality of public participation in implementation of the Natura 2000 network and its management, negative public perceptions of the network, lack of flexibility of responsible authorities and insufficiënt consideration of the local context pose the greatest challenges to the network’s functioning.

De vetgedrukte constateringen zijn overal in de EU gelijk. En dat is niet verwonderlijk: want Natura 2000 van geestesvader en Internationaal Socialist Hemmo Muntingh (net als Gro Harlem Brundtland die ‘duurzaamheid’ in jaren ’80 plugde met Ruud Lubbers) lijkt juist met dat doel ontworpen:

  • zo min mogelijk rekening houden met LOKALE belangen ten gunste van Eurofederale bureaucratische macht. Daarover straks meer.

1 van de besproken studies, deze is van februari 2019, dit voorjaar dus

Natura 2000 bevoordeelt vooral ngo’s en activist-academici
Zoals de Griekse onderzoeker Vassili Kati in Conservation Biology (2014) beschreef, vinden alleen academici die met hun baantjes van de beleidsbureaucratie afhankelijk zijn Natura 2000 een aanwinst. Niet omdat soorten daadwerkelijk beter beschermd zijn, maar omdat bijvoorbeeld de macht en inkomsten van Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) zo toenam.

En dat ze meer subsidie kregen om ieder soortje in Natura 2000 op papier te beschrijven.

The main strengths of the network included the substantial increase of scientific knowledge ( = nog meer publiek gefinancierde baantjes) of the sites, the contribution of nongovernmental organizations ( = de afname van zeggenschap over je eigen omgeving, ten gunste van niet gekozen clubjes), the adequate network design in terms of area and representativeness, and the adequacy of the EU legal frame.

Niettemin constateren zij ook dat Natura 2000 bijzonder impopulair is bij de groepen van traditionele natuurgebruikers, waarop de Europese regelgeving inbreekt:

The main weaknesses of Natura 2000 were the lack of political will from local and national governments toward effective implementation (ook Nederland wachtte jarenlang, tot Kokkelarrest); the negative attitude of local stakeholders; the lack of background knowledge of local stakeholders, which prevented well-informed policy decisions; and the understaffing of Natura 2000 management authorities.

Hou Fryslan Moai bij Frederik Smit; protest tegen windturbines in natuur

De aanbevelingen die zij doen, zijn ook typerend voor academici die met hun baantjes van de beleidsbureaucratie afhankelijk zijn. Meer propaganda-budget en meer onderzoek zal alles verbeteren.

Top suggestions to improve Natura 2000 implementation were increase public awareness, (= meer ngo-propaganda) provide environmental education to local communities (linkse indoctrinatie), involve high-quality conservation experts (dure linkse baantjesjagers), strengthen quality control of EIA studies, and establish a specific Natura 2000 fund. (nog meer publiek geld voor nutteloze academici)

Pal tegen de Waddenzee in Natura 2000, een compleet industrieterrein, wanneer De Staat het wil op last van de Renewable Energy Directive mag plots alles….

Natura 2000 voor energiebeleid EU (Renewable Energy Directive) geprofileerd
Bovendien helpt bescherming onder Natura 2000 niets tegen de grote industriele bedreigingen, gestimuleerd door overheden. Sterker nog: Natura 2000 wordt geprofileerd als ‘groene voorraadkast’, door academici op de payroll van de Brusselse bureaucratie. Met Horizon 2020 komen honderden miljarden euro’s belastinggeld vrij, om academici naar His Master’s Voice te laten spreken.

Zoals deze studie in 2016 van Koenraad van Meerbeek in Frontiers in Ecology and Environment. Dat je ‘natuur’ tot ‘biomassa’ maakt om het vernielen van natuur (boskap- en natuurexploitatie in klimaatcrematoria)  ‘groen’ te verven door intensievere exploitatie van je biologische voorraden als ‘klimaatbescherming’ te profileren.

De foto die Ietkje Geerligs aan Interessante Tijden stuurde zegt genoeg; wat is hier ‘resthout’ aan ordinaire kap van bos?

We lezen hier een lenig staaltje van ‘hoe buig ik mijn proza om naar de wensen van mijn financier’, waarin ze over ‘Conservation Biomass’ 🙂 spreken om het klimaat te redden. Dus dat je de natuur rooit, uitmelkt, kapt en afgraaft om op te stoken in biomassacentrale, en roept dat je zo ‘het klimaat’ redt via ‘vermeden CO2-uitstoot’.

Here, we show that there is a vast unexploited biomass‐for‐bioenergy potential present in Natura 2000, the European nature conservation network. Spanning 7.5 million hectares (ha), non‐forest ecosystems within Natura 2000 have a biomass production of 17.9 teragrams (Tg) of dry matter annually.

The conversion of this biomass to bioenergy will not lead to the displacement of food production systems, thereby avoiding 12.5 Tg of carbon dioxide equivalent greenhouse‐gas emissions and circumventing between 1.2 and 2.8 million ha of indirect land‐use change.

The use of conservation biomass 🙂 as bioenergy feedstock clearly offers the opportunity to reconcile biodiversity goals and climate‐change mitigation.

Academieprostituees op payroll beleidsbureaucratie verlenen geleerd en ‘groen’ randje aan exploitatie natuur

Wetenschap is ook niet meer wat het was. Mensen als Koenraad van Meerbeek zijn wat uw Rechtse Hippie ‘Beleidsprostituee’ noemt. Hoeren van His Master’s Voice, van de macht afhankelijk gemaakt via subsidie-afhankelijkheid (bv Horizon 2020).

Want het lijkt sterk, dat Natura 2000 vanaf het begin al is bedacht om ook de Europese energiepolitiek te faciliteren als ‘Natural Capital’. (natuurlijk kapitaal) En ‘Ecosystem Services’.

Daarover gaat deel 2:

3 Replies to “Natura 2000-‘netwerk’ geslaagd in mislukking: Boze opzet?(1)”

  1. Als ze verdorie niet bezig zijn stukje bij beetje het MARKERMEER in te polderen en verdorie duizenden BOMEN aan het kappen zijn! Nu dus ook het IJSSELMEER onder het mom van fabrieksterrein ook waarschijnlijk stukje bij beetje aan het inpolderen zijn! Waar gaat dit heen met Nederland!

    Volgens mij wordt ons mooie Nederland geheel naar de verdommenis geholpen door zo’n zooitje idioten, die verdorie ook nog eens windmolens in de NATUUR wensen te poten! Ecologisch gezien wordt het een enorm flop en de CO2 viert hoogtij!

    Want er zijn heen BOSSEN meer om dat op te nemen! A.U.B. STOP MET DIE ONGEIN VOOR HET TE LAAT IS!😡😬😠

  2. Waarom slaan al die zg natuurfricks , niet de handen ineen? oja kost centjes en krijgt geen subsidie. kost toch tijd , dus minder inkomsten, zal je maar eens een week of zo vast gaan binden aan de bomen ,aan een bos die vernietig word . met zijn alle kunnen we hier dan pas tegen in gaan .iedere boom die nu straks . word gekapt ivm met broed nestten , zal ik hinderen in mijn omgeving Straks kunnen we geeneens zelfs meer op een houtje bijten !! hoe triest ,,,, zolang als de bevolking niet in opstand komt zal dit helaas door blijven gaan. trouwens de gsm is natuurlijk ook de beste uitvinding van de eeuw vooral op het asfalt blijven kijken en kanis naar Benee ,Also de tv

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *