Stoot een kilo lammetje werkelijk 51KG klimaatgas uit? Beehhh..(1)

Hoe doen ze het, die klimaatrampen veroorzaken? Deze schapen dienen een klacht in tegen Milieucentraal 🙂

De media papegaaiden dit voorjaar Ed Nijpels zijn klimaatclub Milieucentraal over het schaap als klimaatramp.

Die door de overheid op de been gehouden (2-3 miljoen euro per jaar) stichting verkoopt op gezag van Blonk Consultants de bewering dat ‘lamsvlees’ per kilogram wel 51 kilo CO2 zou ‘uitstoten’, met rundvlees (34) in de bovencategorie van klimaatzonden.

Maar 10 jaar terug berekende Blonk nog minder dan 10 kg CO2-‘equivalent’ voor een kilo lamsvlees: dus wat is er in zo korte tijd met onze schapen gebeurd bij Blonk en RIVM?

Een nieuwe aflevering in de online cursus Bullshit-detectie. Wanneer je Hans Blonk en Milieucentraal wilt geloven, dan blijken de ‘grazige weiden’ – waar de Heer als Herder in Psalm 23 zijn kudde leidt- eigenlijk een CO2-uitstotende ground zero van klimaatcatastrofe…

Conclusie: de Heer is de Herder niet van de Eco Nostra (de Groen Linkse milieumaffia in media, overheid en ter academie)

De agitatiepropaganda die alle linkse media overnamen

Het lijkt ‘wetenschap’ maar is zuivere propaganda voor een ideologie
Voor deze online cursus Bullshit-detectie bespreken we het bedrog over vlees dat de club rond de stichting van Ed Nijpels, Milieucentraal steeds de ether inslingert. Met steeds het HIER besproken Blonk Consultants als enige bron van alle klimaatzonden.

Ze willen graag doen dat het hier om een ‘wetenschappelijke’ discussie zou gaan (niveau 1 van mijn 4-niveaus spraakverwarring) maar bij de linkse medemens gaat het steeds om niveau 3:

 • ideologie & propaganda.

Al die getallen, je zou haast geloven dat van echte wetenschap sprake is. Velen doen dat dan ook.

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ = Milieuclubs

Hun propaganda zit namelijk kunstig in elkaar, al die rapportjes en ‘gezaghebbende instituten’ dus neemt vrijwel iedereen het over, in wiens straatje het past. Terwijl de rest wat met de mond vol tanden blijft toezien of halfslachtig meelult (terwijl ze er niets van geloven). Men laat zich als makke schapen naar de klimaatslachtbank leiden van miljarden euro’s extra belastingen en een bureaucratische dictatuur (2030 Agenda).

Zelfs vishandelaren – doorgaans geen vrienden van Groen Links- namen de beweringen dit voorjaar dankbaar over, om zo hun met antibiotica volgepropte kweekzalmpje aan de man te brengen:

Ook de vishandel wil zo een wit voetje halen over de rug van zijn collega producenten

Sintef is overigens een (Noors) bedrijf dat tegen betaling CO2 onder de grond wil stoppen. De cijfers zijn ook niet ‘nieuw’, maar nieuw verpakt. Daarover zo meer…Vrijwel alle linkse media van RTL Nieuws en het blad voor afvallige gereformeerden Trouw, tot Algemeen Dagblad lopen ermee weg:

..iedereen kopieert het

En kookwebsites voor vrouwen, maar ook een online-website voor VVD’ers met onderhoudsarme hersenpan:

Campagne geslaagd, zo mogen de Groen Linkse bakfiets-bakvissen van Milieucentraal concluderen. Samen met hun boegbeelden bij de linkse media als Evert Nieuwenhuis, schrijvend voor de neo-communistische valse nichten-variant op de Gaykrant; de Correspondent.

…Ja hoor Evert, je morele superioriteit toont dat De Wetenschap aan Jouw Kant staat

Van de Eco Nostra kun je niettemin, zoals beschreven hun intelligent geconstrueerde lobby bewonderen, de wijze waarop zij zich publieke geldpotjes toe-eigenen en zich een imago van wetenschappelijkheid aanmeten; dat je enkel tot ‘de beschaafde wereld’ toetreedt wanneer je aan HUN eisen voldoet.

En zie, hoe ze overal in media hun eigen mensen hebben om als versterker te werken. Steeds veinzen ze wetenschappelijke interesse (niveau 1) terwijl ze ALTIJD op niveau 3 (hun neo-communistische ideologie) binnenkomen, en wetenschap enkel gebruiken als middel tot zelf-verheffing.

Hun beroep op ‘de’ wetenschap dient dus om zichzelf op te blazen tot grotere groene kikker.

Brrrrrr, hoe archetypisch wil je het hebben

Op Interessante Tijden hebben wij dus andere waarheidsstandaarden. Niet ‘De Partij/De Autoriteit’ bepaalt wat waar is, zoals in de linkse media, die je willen intimideren om hun linkse ideologie door het keelgat te schuiven en hun opgeblazen imago’s (valse zelfbeeld).

Wij vragen of rede, logica en bewijs tot deze conclusie leiden, en halen onze eigenwaarde niet uit zelfverheffing maar zelfkennis. Om vast te stellen ‘klopt het ook’ hanteren we de 20 spelregels van Aaron Wildavsky’s ‘But is it True’ (Harvard University Press 1995)

Wie stoot hier nu de meeste CO2 uit?

 Wat doen die schapen daar op de schapendijk?
Alle Bullshit-detectie begint bij logisch nadenken en observeren, Boerenlogica en Boerenverstand. Durf te denken!. (Sapere Aude) Laat je niet intimideren door aangemeten ‘autoriteit’ en een vernis van wetenschapperigheid, het belangrijkste wapen van ‘het Linksche Thuigh’: Wij Beter dan Gij, zelfverheffing.

 • Dus trekken we het veld in, om te zien: hoe doen die schapen dat nu op zo’n schapendijk, klimaatrampen veroorzaken en zo?

Uw Rechtse Hippie observeerde deze schapen op een schapendijk in de Eemshaven, waar op de achtergrond de RWE-kolencentrale haar CO2 en waterdamp de lucht in blies. De schapendijk is groen, het gras slurpt de CO2 op door te groeien, en de schaapjes eten dat weer op. Er is dus bij de schaapjes enkel sprake van KORT-cyclisch CO2 (bv in enkele jaren opgenomen en teruggegeven).

Het gras zetten ze om in vlees en wol, en zo zijn die schapen nuttiger dan 97% van al die academieprostituees van universiteiten met hun nutteloze onderzoek. De steenkool is fossiele koolstof, die EXTRA in de atmosfeer komt bij verbranding, en dus van een andere aard dan een methaanscheet die een schaap laat, vredig herkauwend op de dijk.

Op de achtergrond de kolenbergen, met witte coating tegen verstuiving

De antracietbergen liggen hier met een witte coating als Dutch Mountains, zodat de poederkool niet te zeer in de zeewind verstuift.

Wat voor milieuramp veroorzaken die schapen daar?

Even verderop blies de Eemscentrale van Engie een gelig goedje de lucht in, wat op zwaveldioxide leek (SO2), en of NOx (stikstofoxiden). CO2 is plantenmest, gunstig voor de planeet via vergroening. Zo niet bij zwaveldioxide. Dat SO2 is dan weer echte vervuiling, en je wist niet dat je nog zomaar zwavel de lucht in mocht blazen.

Maar Engie is ook heel ‘duurzaam’, want ze exploiteren daar ook 9 windturbines.

Hier zie je wel milieuvervuiling, ENGIE’s Eemscentrale braakt zwaveldioxide uit

Hoe het ook zij, hoe je ook naar die schapen kijkt en zij naar jouw: het is volstrekt duister hoe deze dieren nu zo’n milieuramp liggen te zijn. Immers, ze lopen ook in de natuurgebieden van Natuurmonumenten & Staatsbosbeheer, die schrale heideterreintjes van gras te ontdoen.

(Duurswoude); plots stoten ze GEEN CO2 uit omdat ze bij Staatsbosbeheer staan

En dan heet dat zelfde schaap geen klimaatramp maar ‘natuurbeheer’. Zo’n Bureauwachter vind zichzelf dan heel deskundig klinken wanneer hij wat schapen mobiliseert om het ‘gebied integraal in de begrazing te gooien’, alsof er dan ecologische wonderen plaatsvinden.

Dat weet ik, omdat ik zelf in die wereld bivakkeerde.

Ondertussen, we moeten de eerste berekening nog zien van de nationale klimaatrekenaar Blonk Consultants: wat is de klimaatimpact van alle natuurgebiedjes in Nederland, die immers geen echte natuur zijn, maar tuintjes gemodelleerd naar vroeger agrarisch primitief landgebruik.

..maar hier op de dijk is het dus direct mis, zijn schapen een klimaatramp

Tot de roofbouw aan toe van heideterreintjes en zandverstuivingen, dat heet door een samenloop van bureaucratische omstandigheden in Nederland ‘natuur’, beschermd onder habitatcodes van Natura 2000. Waarom zou je dus de CO2 die hier NIET wordt vastgelegd wel als strafpunten toekennen aan veehouderij, maar niet aan natuurbouwerij?

Dus, hou deze logische vraag in gedachten: Hoe kan het, dat 1 kilo schaap bij een boer/veehouder plots per kilo aanwezigheid wel 51 kilo klimaatzonde uitstoot. Terwijl een vergelijkbaar schaap bij Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer/De Landschappen plots klimaatzonden-vrij is. Verandert een dier door van het ene hek naar het andere te lopen?

In die redeneerfout ligt het bedrog van Blonk. Niet of het 10 komma zus is, of 20 komma zo. Zodra je daar in meegaat, lokken ze je in hun drijfzand en ook in de weerlegging geef je hun bedrog enkel krediet.

…totale klimaatramp dankzij de schapen op de schapendijk

Hou het boerenlogisch: Wat voor ander dier is het hier? Het enig verschil is dat het schaap bij een boer ooit op een bord zal belanden. Verder doen ze als schaap exact het zelfde. Bij Natuurmonumenten staan ze ACHTER een bord met ‘kwetsbaar gebied verboten zone’.

Hoe doen die schapen dat klimaatramp veroorzaken dan, wanneer ze op de schapendijk liggen te schaap zijn? Wanneer ze ‘Beehh’ roepen, ademen ze CO2 uit. Maar verder? Dat klinkt lullig, maar je moet nooit je boerenverstand opgeven en altijd nieuwsgierig blijven.

Bij een milieuclub op de dijk is het plots weer natuurbeheer en geen klimaatramp

 • Wat kan Hans Blonk nu in deze schapen zien, wat u en ik niet zien, terwijl ze hun lammetjes zogen, of gewoon lekker liggen luieren. Dat je dus eigenlijk een duistere milieuramp ziet, waardoor de hele planeet naar zijn grootje gaat….
 • Wat is de papieren BRON van die ellende? Zie hier, Blonk zijn vrienden van het RIVM, de fraudeurs met ammoniakmetingen.

….Bron RIVM 2016

Voor we aan die 51 kg CO2 per kilo lamsvlees komen, zien we dat ook RIVM met Hans Blonk meewerkt. RIVM noemt hier dan, dat schapen zo’n lage voedselconversie naar vlees hebben. Dus: ze eten wel veel gras zo op die schapendijk. Maar per kilo gras komt daar minder vlees voor terug.

 • Dus dan hebben we al 1 aanname te pakken achter ’51 kg CO2 per kg vlees’; hoe lager de conversie, hoe hoger de ‘klimaatbelasting’.  Dus van die 51 kg ‘CO2′ kan een zeer groot deel geen echte   door het schaap geproduceerde CO2 zijn maar een naar “CO2’ omgerekend ander ding….bijvoorbeeld landgebruik

Maar dat eten van gras maakt schapen natuurlijk nog niet meteen tot klimaatramp.

Immers: wat is dat gras anders, dan droge stof die groeit dankzij CO2-opname uit de lucht (kort cyclisch)? Zodra de schapen de dijk weer hebben kortgegraasd, dan groeit dat gras in korte tijd weer terug, daarbij CO2 uit de lucht opnemend. Dus waarom is dat gras eten niet gewoon klimaatneutraal?

Zet je gras om in biogas, dan heet je plots klimaatkampioen en krijg je klimaatsubsidie…(Sleeswijk Holstein DE)

Dan is er nog iets geks: wanneer je dat zelfde gras zou maaien, en als grondstof in een biogascentrale zou gebruiken- zoals je dat veel in Duitsland ziet- dan telt die zelfde grasproductie in het geheel niet mee aan klimaatzonden-berekening.

Plots produceer je dan CO2-neutrale energie, ook al komt er bij Biogas-productie naast methaan ook CO2 vrij. Dus een politieke beslissing kan ook al bepalen of je CO2-zondig bent of niet. Alsof de politiek het klimaat kan bepalen.

 • Dus kun je opnieuw de logische vraag stellen; wat voor magische bewerking ondergaat gras, dat het bij een schaap in klimaatzonden verandert, omdat RIVM en Hans Blonk daarvoor een rekenmethode ontwikkelden. Maar bij een biogascentrale is die grasproductie plots klimaatkampioen..
 • Of je dat gras nu in vlees omzet of biogas: wat maakt dat uit?

…Blonk Consultants 2008

Vervolgens kijk je even of er ook andere berekeningen de ronde doen over ‘lamsvlees’, eventueel uit de koker van Hans Blonk. En dan zien we dat hij in 2008 ons op een berekening trakteerde, die een veelvoud minder CO2 gaf per kilo schaap. Dan verwijst Blonk naar een studie uit 2007 die 16,9 kg CO2-equivalent geeft, en in 2008 nog lager, 8,5- 9,5.

Blonk 2008

De volgende vraag is dan ook niet meer dan logisch:

 • wat is er plots na 10 jaar met onze schapen gebeurd, dat ze per kilo lamsvlees wel 3-4 maal meer CO2 de atmosfeer in blazen? 

  Landconversie voor ‘duurzaam’ windturbines en biomassacentrale-rotzooi in de Eemshaven. is dit niet ook ‘land use change’?

Zelfs wanneer die schapen lekkere scheten laten met methaan er in, en je beweert dat die scheten een klimaatprobleem zijn. Het kan onmogelijk zo zijn, dat schapen plots 4-5 maal grotere scheten laten. Dus we zien al, dat een kleine verandering in de aannames in de berekeningen al grote gevolgen hebben.

….Blonk Consultants 2008

Dus stel je de volgende vraag:

 • als aannames zo’n grote invloed hebben op de uitkomsten, wat stellen die uitkomsten dan nog voor?

RWE met haar kolenopslag

De rest is dan een inkoppertje, waar we in een volgende aflevering op terugkomen. Maar je mag het van mij ook zelf doen, inkoppen. Help mee de rapportjes van Blonk navlooien, en vindt de redeneerfout. Het is zo moeilijk allemaal niet.

Nee het zijn de schapen waaraan het ligt, dat milieu en zo….

Een hint kunnen we alvast geven; LANDGEBRUIK bepaalt de klimaatzonden, zoals je al kunt ruiken in de Tabel B2.13.

En verschillende manieren om menselijk landgebruik negatief in te vullen tot klimaatrampspoed. Hoe extensiever het landgebruik, dus HOE MEER RUIMTE de schapen krijgen voor grazen, hoe meer strafpunten Hans Blonk en zijn milieumaffia ze geven, op kosten van de maatschappij.

Je kunt je ook nog afvragen: waarom zou ‘teelt’ van schapen per ton schaap wel 21 duizend Mjoule energie vragen? (zie tabel) Het enige dat een boer hoeft te doen, is ze op de dijk loslaten. Of heeft de ram bij het dekken van een ooi zoveel energie nodig?

Dutch Mountains van kolenopslag in de ‘duurzame’ Eemshaven

De Heer is mijn herder, hij blokkeert mijn koolstofvastlegging in Grazige Weiden
Met dit raamwerk kunnen we vervolgens alle tot ‘wetenschap’ vermomde opinies, beweringen en bluf van Hans Blonk en Milieucentraal slachten met technische argumenten (voor de cursus-volgers, dat is puntje 1 in het 4-niveauschema): dat doen we dan in de volgende aflevering.

Maar U mag dat ook doen in mijn plaats: KIJK hoe ze die 51 kg CO2 nu opbouwen, waar halen ze de getallen vandaan, welke aannames gebruiken ze. Kind kan de was doen, en je moet nooit het kind in jezelf vergeten.

Kolenberg Eemshaven

Dus ze leggen iets goeds – alle ruimte voor schapen en koeien in grazige weiden- negatief uit. De Heer is Blonk zijn Herder niet (Psalm 23), als Hij je naar ‘grazige weiden’ leidt, dan roept Hans Blonk: God blokkeert de CO2-vastlegging!

Dus God had eigenlijk de CO2-uitstoot moeten compenseren toen hij die Grazige Weiden voor Zijn kudde reserveerde.

Wadden Weg, het Werelderfgoed en ons mooiste industriegebied

Je moet hier maar het beste grapjes overmaken, en huilen van het lachen. Want natuurlijk is het gewoon triest, dat dit op publieke kosten bestaat.

One Reply to “Stoot een kilo lammetje werkelijk 51KG klimaatgas uit? Beehhh..(1)”

 1. Bij ons thuis vragen we ons iedere keer af hoe deze hysterie toch mogelijk is. Van bepaalde subsidie slurpende bedrijven en instellingen begrijpen we het nog wel, het gaat tenslotte om grote bedragen ( belasting geld ) wat binnengeharkt wordt. Maar de volgers…dat is een ander verhaal. Om ons heen kijkende liggen de winkelkarretjes bij de supermarkt nog steeds vol met dezelfde troep, de wegen zijn overal overvol, het vliegverkeer neemt nog steeds toe, vakanties volop geboekt en ik vergeet er nog wel paar. Een andere oorzaak misschien? Straling van ons telefoonnetwerk, of gewoon mensen zijn steeds dommer aan het worden? Of zou het toch desinteresse van de massa zijn en moet men eerst ondervinden wat het resultaat van deze waanzin zal zijn, n.l. armoede. We vermoeden het laatste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *