Eemshavencentale (RWE) stookt in 8 jaar 64.000 hectare bos….

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken

De WIKIPEDIA-pagina van de Eemshavencentrale lijkt ingevuld door de PR-afdeling van RWE (Eigenaar Essent).  Ze beweren dat het tegen subsidie bijstoken van bos 1,3 miljoen ton CO2 spaart op jaarbasis (1,25 Mton), wanneer zij vanaf dit jaar, acht jaar lang 15% van de energie opwekken met hout, in plaats van steenkool.

Daarvoor krijgen ze in 8 jaar tijd mogelijk 960 miljoen euro houtstooksubsidie (15 cent per kilo houtstook maximaal), vanwege het Energieakkoord van Ed Nijpels (VVD) en Wiebe Draijer (oa Rabobank en eerder McKinsey).

Er is echter 64.000 hectare compensatiebos nodig om de 8 x 1,3 miljoen ton CO2-uitstoot van 8 jaar houtstook  te compenseren. Pas na 40 jaar heeft dat bos dan alle CO2 opgenomen die RWE in 8 jaar de atmosfeer in blaast. Er wordt dus helemaal geen CO2 ‘bespaard’ maar 10 Megaton uitgestoten.

Die 10 miljoen ton CO2 is gelijk aan de door de anti-vleescampagneclub van Ed Nijpels, Milieucentraal gestelde ‘klimaatlast’ van de consumptie van vele miljarden lamsboutjes. Die zouden volgens Milieucentraal en hun ‘deskundigen’ van Blonk Consultants 51 kg CO2 per kilo ‘uitstoten’.  

Bij Milieucentraal is boskap in Amerika voor voeding ‘slecht voor het klimaat’, maar kaalkap van Amerika voor ‘biomassa’ plots ‘groene energie’, CO2-neutraal.

RWE-Eemshavencentrale 

Uw Rechtse Hippie waaide naar de Eemshaven in Groningen waar de meest dodelijke windturbines staan, in het ‘Werelderfgoed Waddenzee’, duizenden trekvogels per jaar doden ze.

Enkele van de ongeveer 90 turbines (en nog vele in de wachtrij), die meppen- zo toonde onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga- wel 100 ‘beschermde’ vogels per jaar uit de lucht voor de ‘duurzaamheid’, zijnde ‘De Doelen’ van de geprivatiseerde Oligarchie Nederland BV. De Open Inrichting voor Klimaatgekte, waarin ‘Gidsland’ Nederland de planeet gaat redden

Het kost bij schrijven dus moeite om het taalgebruik parlementair te houden, omdat je af en toe denkt; ‘ik wou dat ik gek was en de rest niet, dat zou me enorm gerust stellen’.

Jubel Jubel, onze linkse media en John Geijp (Dagblad vh Noorden) papegaaien alles dat de groene leugen dicteert

Een nieuwe silo om Amerikaans bos in op te slaan
Dankzij de toestemming van VROM-minister Jacqueline Cramer (Milieudefensie) verscheen hier in 2015 de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent. Die centrale zal vanaf dit jaar hout bijstoken, omdat het Ministerie van ‘Klimaat’ (lees George Orwell’s 1984) ze daar 8 jaar lang SDE+ subsidies voor geeft, dat doet de RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek.

Omdat bij politieke beslissing in Brussel is bepaald in 2009, dat het kappen van bos en dat als ‘biomassa’ stoken als CO2-neutraal mag tellen. Ook al is dat niet zo; ze krijgen miljarden euro’s subsidie om in de Amercentrale (Geertruidenberg) en de Eemshavencentrale dus bos bij te stoken.

Een leugen, er komt 1, 25 megaton BIJ, alleen op papier is het ‘groen’ door meten met twee klimaten

Dit dankzij het 107 miljard euro kostende Energieakkoord (volgend uit die Brusselde ‘Renewable Energy Directive) van VVD-pedofiel Ed Nijpels, tevens de voorzitter van het tegen vlees eten campagne-voerende Milieucentraal.

In deze reportage een overzicht HOEVEEL bos dat is, en hoe lang het duurt voor die CO2 weer is opgenomen.. Hier komt dus die ‘silo voor biomassa’:

Hier komt de silo om gekapt bos in op te slaan, 8000 hectare per jaar…

De Eemshaven moet het windmolencentrum van Nederland zijn en Energyhub, zo roepen de mensen die nooit natuurkunde in hun pakket hadden, werkend bij de overheid, de leugenfabriek der ‘journalistiek’ en hun linkse vrinden van de politiek.

Dus dat je zelfs roept dat je ‘met waterstof’ je stroom gaat opwekken, terwijl je juist stroom nodig hebt om waterstof te maken.

blabla

Voor we dus de bijl zetten in de leugens die RWE adverteert over het ‘CO2-neutraal’ stoken van 64.000 hectare bos, een kleine ‘lezerswaarschuwing’; het management van dat energiebedrijf kan ’t ook niet helpen, dat we een overheid hebben die door de kapitaal vernietigende Klimaatgekte gedreven wordt.

Dat we bezet zijn door Groen Links en ‘groene’ VVD’ers als Ed Nijpels en zijn maatje Pieter Winsemius, de mentor van Mark Rutte. Bij energiebedrijven zijn ze van ‘u vraagt, wij draaien/papegaaien’. En we leven in Interessante Tijden.

Koelwaterlozing op de Waddenzee

‘Kwetsbaar natuurgebied, maar nu even niet’, zo kun je bij de ‘Waddenweg’ het bordje neerzetten. Want RWE loost natuurlijk vrolijk haar ‘duurzame’ met hout gestookte koelwater op de Waddenzee. Over ‘opwarming van zeewater’ gesproken 🙂

De Wadden als ‘ons mooiste natuurgebied’ zijn hier even ‘weg’.

Wadden Weg, het Werelderfgoed en ons mooiste industriegebied

Ook energiebedrijf ENGIE heeft er 9 windturbines op haar terrein staan, als eigenaar van de Eemscentrale, een gascentrale die dankzij de lage energieprijzen (dankzij overproductie) een aantal gas-units uit bedrijf nam in 2017: dat rendeert niet meer, de stook van die veel schonere brandstof.

Kolen zijn de huidige klimaatbrandstof, goedkoop, zoals bruinkool in Duitsland het gat vult dat de ‘Atomausstieg’ van Angela Merkel liet.

 Eemshaven

De Magnumcentrale (gas) van Nuon/Vattenvall stond er wat werkeloos bij kapitaalvernietiging te zijn (1 miljard euro), als gascentrale waar men ‘onderzoekt’ of ze op waterstof kunnen stoken. Wat natuurlijk onzin is, want waterstof is geen brandstof maar energiedrager, die je eerst via energie-intensief proces moet produceren. De klimaatgekte doet mensen in allerlei bochten wringen.

De Magnumcentrale stond er wat werkeloos bij

De nog werkzame unit van de Eemscentrale (ENGIE) spuwde bij mijn bezoek een gelig goedje dat Zwaveldioxide (SO2) moet zijn, echte luchtvervuiling die smog vormt en zure neerslag (zwavelzuur). Dat zou normaliter nooit bij gasstook vrijkomen, dus wat stoken ze daar nu?

Hier zie je wel milieuvervuiling, ENGIE’s Eemscentrale braakt zwaveldioxide uit of is het NOx?

Of is het Stikstofoxide (NOx), dat ze op hoge temperatuur zonder filter stoken? Dat kan niet, want je zou hoe dan ook veel waterdamp zien vrijkomen. Je wist niet dat dit nog mocht, zeker niet pal tegen dat ‘Werelderfgoed’ Waddenzee.

Maar er mag zoveel niet wanneer je eenvoudige burger, boer, visser een buitenmens bent. Alleen voor gunstelingen van de Oligarchie BV – de geprivatiseerde overheid- gelden die uitzonderingen.

Maar je hondje mag de dijk niet op want dan ‘verstoor je de vogels hun rust’ 🙂

Je moet van het door de Oligarchie ingekapselde Natuurmonumenten op van De Staat kado gekregen kwelderterrein- als compensatie voor de nieuwe RWE-kolencentrale Eemshavencentrale (2015) oppassen dat je die kwelders niet betreedt. Dan ‘verstoor’ je de vogels, die de windturbines verderop bij duizenden per jaar uit de lucht meppen.

🙂

Je mag niet in de Waddenzee bouwen tenzij dat wel mag

Wie 1 vogel redt is strafbaar, wie er duizenden doodt heet ‘duurzaam’, zoals ik al beschreef na het opvoeden van een torenvalk die uit zijn nest was gevallen. Kortom, niet boos worden of gek worden. Gewoon braaf je belasting betalen en je bek houden. Anders heet je ‘terrorist’.

 Dutch Mountains in de RWE-Eemshavencentrale 

Kolenbergen
Terug naar de Eemshaven. Kolenbergen worden aangevoerd via grote schepen als hieronder:

Het schip dat straks gekapt bos uit Amerika kan aanvoeren

Die kolenbergen liggen al reeds als Dutch Mountains opgestapeld, voor de Eemshavencentrale van RWE, die vrolijk op de achtergrond rookt. Ook RWE besloot recent om tegen 8 jaar SDE+- subsidies van het Ministerie van Economische Zaken ‘en Klimaat’ (RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek en collegae) om voor 15 procent van het opgewekte vermogen ( dus 15% van 1700 MW) op gekapt bos te stoken in die Eemscentrale.

Om al dat gekapte bos als brandstof op te slaan bouwen ze dan hier een houtopslag.

Het is eenvoudig uit te rekenen, hoeveel bos er per jaar dan tegen de vlakte gaat. En hoeveel RWE dan aan subsidie ontvangt, voor tot ‘groen’ verpakte ecologische misdaad. EN zie ook hoe RWE de WIKI-pagina invulde, waarin ze een ‘CO2-reductie’ claimen van 1,3 miljoen ton per jaar, die enkel op papier een reductie is. Die claim pakken we ook bij de kop.

Valse voorlichting op Wikipedia, waarschijnlijk ingevuld door de RWE-communicatieafdeling

Extra compensatiebos van 64.000 hectare nodig
Het mag duidelijk zijn dat de afdeling ‘communicatie’ van RWE (Eigenaar van klimaatbureau HIER-sponsor Essent van Milieudefensie-acoliet Sible Schone) de Wikipedia-pagina heeft ingevuld:.

jaarlijks 800.000 ton biomassa verstookt hetgeen een CO2-reductie zal opleveren van 1,3 miljoen ton per jaar.

En het bos komt uit

‘geperste korrels hout uit speciale productiebossen in Noord Amerika’.

Uiteraard is de bewering ‘CO2-reductie’ een botte leugen. Want het duurt ongeveer 400 duizend maal langer voor een hectare bos om die CO2 op te nemen, 40 jaar, terwijl je zo’n hectare bos in minder dan een uurtje verbrandt daar in de Eemshaven. Een ‘biomassacentrale’/klimaatcrematorium voor bomen, dat is als een bosbrand die je gecontroleerd gaande houdt, tot een hectare volledig is afgebrand

Door de stook van bos daalt je (economisch) rendement, dus moet je dat met subsidie compenseren: zoals bij alle ‘duurzaamheid’. Dus blijft RWE 8 jaar stoken, tot de subsidiekraan weer dichtgaat.

 • RWE spuwt dus gewoon 8 x 1,3 miljoen = 10,4 Megaton CO2 de atmosfeer in, zolang ze die SDE+-subsidie krijgen van Meindert Smallenbroek (RVO).

Een eik heet dankzij de klimaatgekte plots ‘biomassa’.

In 8 jaar tijd miljarden euro’s SDE+-subsidie voor RWE om bos te vernietigen
Zoals reeds voorgerekend in de VORK in ‘Een Slechte Tijd om een Boom te zijn’,  is de bovengrondse biomassa van een hectare bos ongeveer 100 ton. Dus als ze 800 duizend ton ‘biomassa’ stoken dat via ‘de-sensitizing’ tot ‘biomassa’ is gedegradeerd, gaat er ACHTDUIZEND HECTARE BOS per jaar in vlammen op

Dus tegen de tijd dat 8000 hectare bos is teruggegroeid van 40 jaar oud en alle uitgebraakte 1,3 miljoen ton CO2 weer opnam, dan heeft RWE al weer 8000 hectare er bij gestookt, en het volgende jaar WEER tot de subsidie na 8 jaar op is.

 • Wanneer je dan 8 x 8000 ha = 64.000 hectare bos verbrandt, moet je dus direct al een bos van 64.000 hectare bijplanten. En dan duurt het 40 jaar voordat al die CO2 weer is opgenomen. 

Voor het klimaat enzo. 🙂 De subsidie want wie ‘klimaat’ zegt bedoelt natuurlijk ‘subsidie graaien’. Zie de SDE+tabel hieronder van Rijksdienst voor de Ontwrichting van Nederland (RVO)

Vadertje Staat weet alles van economie

 • Dus jaarlijks gaat vanaf dit jaar in de Eemshaven het Drents Friese Wold in rook op aan bosoppervlakte.

Dat is ook een ‘speciaal productiebos’, maar dan vlakbij, dat je er een voorstelling bij krijgt. Bos blijft bos, ook als je het ‘biomassa’ noemt bedrijf je grootschalige ontbossing. Ooit heette dat een ‘milieuprobleem’..

Hoeveel subsidie RWE voor haar klimaatcrematorium krijgt van Meindert Smallenbroek en zijn RVO-mofielen, dat kun je ook uitrekenen.  Het persbericht van RWE geeft aan, dat ze enkel op hout willen stoken als de overheid bijlapt met SDE+subsidies. Omdat het anders niet ‘economisch haalbaar’ is, dat stoken van bos in je kolencentrale.

ZOnder subsidie doen we het niet = duurzaamheid

Meindert Smallenbroek en zijn RVO geven RWE/Essent graag dat van burgers geroofde belastinggeld, enkele miljarden euro’s. Want met zulke grote klimaatdoelstokers halen ze eerder ‘Het Grote Doel’ van dat 107 miljard euro kostende ‘Energieakkoord’ van VVD-pedofiel Ed Nijpels en zijn milieuclubs/VNO-NCW met Wiebe Draijer en Hans de Hoer.

OP de zelfde wijze stond Essent (nu RWE) al eerder vooraan om het ‘klimaatdoel’ voor 2010 te halen, door 4 miljard euro bijstooksubsidies te vangen voor de Amercentrale. Die stookte bos uit Georgia, en doet dat vanaf dit jaar weer. Omdat er weer nieuwe subsidie is.

De Houthaven van Rostock, zo komt het ook per schip de Eemshaven in…

En dan moet hij in 2030 alsnog dicht, die centrale dankzij Stientje
RWE verstookt 800 miljoen kilo hout in een jaar. Wanneer je de verbrandingswarmte van hout omrekent, met het maximale subsidiebedrag van 33 euro per MWh, dan kun je per kilo hout die je verbrandt 15 cent subsidie krijgen. (zie berekening in VORK-artikel)

In dat geval zou RWE dus 0,15 x 800 miljoen = 120 miljoen euro subsidie per jaar krijgen, 960 miljoen euro in 8 jaar voor het verbranden van Amerikaans bos in hun Eemshavencentrale.

De verantwoordelijke ambtenaar voor deze gekte staat hieronder afgebeeld. In een ethisch functionerende maatschappij was Meindert Smallenbroek al lang opgeknoopt aan de hoogste boom. Zolang ze er nog staan, zou uw Rechtse Hippie en bomenknuffelaar dat alsnog ten zeerste aanbevelen…

Schreibtisch-Morder van ONZE Friese Zuidwestkust, helpt RWE aan bosstooksubsidie met zijn baas Sandor Gaastra

Laten we hopen dat ik me hier vergis?

Nou ja, hoe dan ook zijn we in klimaatgek Nederland goed in kapitaalvernietiging. De Lobbyiste voor Natuurmonumenten en milieuclubs, Stientje van Veldhoven (D66) wist een motie aangenomen te krijgen in 2015 in de klimaatgekke Tweede Kamer, dat die Eemshavencentrale in 2030 gewoon dicht moet samen met alle andere kolencentrales.

Hoppa, daar gaat je investering van 1,5 miljard euro. Hoe kan een bedrijf met zo’n politiek nog rendabel draaien, tenzij je met de subsidiegekte meedoet? Nogmaals, we begrijpen RWE wel. Maar hebben er geen begrip voor…

Schapen poseren voor ‘verduurzaamde’ RWE-centrale met kolenbergen

Meten met Twee Klimaten bij Milieucentraal
In dit Nigeria aan de Noordzee, zwaaien de VNO-NCW en door de Staat/Postcode Loterij gefinancierde ‘Niet Gekozen Organisaties’ (ngo’s) dus de scepter.

Zoals Greenpeace en Natuurmonumenten, met hun gesubsidieerde ‘Groene 11’-lobby en dus ‘Milieucentraal’ van Ed Nijpels, de club die tegen vlees eten campagne voert, vanwege ‘het klimaat’ en zo. Die Non Profit Industrie krijgt jaarlijks honderden miljoenen euro’s subsidie, om te lobbyen tegen het belang van de bevolking, samen met ‘hun’ Stientje van Veldhoven (D66).

Stientje zuigt je af voor een tientje, zeiden ze bij het Corps.

De vals concrete agitatieprop van Milieucentraal/Blonk Consultants

Dus het stoken van bos, dat vindt Stientje met haar ‘Groene 11’ dan weer ‘groen’. Maar een paar lammeren op een schapendijk heten volgens die zelfde millieumaffia een ‘klimaatprobleem’ – volgens Ed Nijpels zin Milieucentraal. Een CO2-schuld waarvoor je een lamsboutje moet weigeren in het restaurant; zie mijn bericht gisteren.

Omdat je met 1 kilo lamsvlees liefst 51 kg CO2 zou ‘uitstoten’, dus voor 1 lamskoteletje 5,1 kilo (is niet waar, maar het zijn hun getallen). Wel: die RWE-centrale blaast met het- slechts op papier klimaatneutraal- stoken van bos wel 1,3 miljoen TON CO2 de lucht in PER JAAR. Wat voor grote Uruguayaanse schapenbarbecue kun je daarmee aanrichten?

Wie stoot hier nu de meeste CO2 uit?

Dat is gelijk aan 245 miljoen lamskotelletjes op de barbecue. Echter, zoals gisteren reeds getoond: die 51kg/kilo lamsvlees was een factor 5 groter dan eerdere publicaties toonden van de zelfde ‘deskundige’ van Milieucentraal. En zelfs die schatting zit waarschijnlijk te hoog.

Ontbossing voor veevoer is ‘slecht voor het klimaat’, maar kaalkap voor ‘biomassa’ is weer klimaatneutraal..

Dus 1 miljard lamskoteletjes aan CO2 blaast RWE in 1 jaar stoken van Amerikaans bos makkelijk te lucht in. Terwijl Milieucentraal en hun ‘deskundige’ Hans Blonk beweren dat die klimaatzonde van vlees eten vooral komt door …..’boskap’ voor veevoerteelt, zoals ze op hun eigen pagina doceren.

Zoals steeds, meet de milieumaffia met onze leugenachtige corrupte overheid met twee klimaten. Een klimaat voor zichzelf, waarin ze met gunstelingen subsidies verdampen, en een klimaat waarin mens en natuur gebrandschat kunnen worden.

De oplossing voor dit gedrag vraagt dusdanig onparlementair taalgebruik dat Uw Rechtse Hippie zich maar netjes en op de vlakte zal houden.

18 Replies to “Eemshavencentale (RWE) stookt in 8 jaar 64.000 hectare bos….”

 1. Stomverbaasd hoe je feiten en fictie door mekaar haspelt.

  De helft van je discours klopt daardoor en de rest is bullshit. Wat klopt is dat ze inconsequent zijn en veel rotzooi vergroenen. Je legt ook voor absoluut niks verklarende linken. Eigenlijk ben je gebuisd, je doorstaat geen factchecker.

  1. @Lode, ben je boos pluk een roos…

   … mag ik van vrouwen na 50 jaar feminisme ook vragen of ze – ipv enkel wat gevoelens uitbraken omdat ze boos worden wanneer ze iets niet begrijpen- ook een zakelijke discussie kunnen voeren?

   Geef mij een berekening waaruit blijkt dat het niet klopt wat ik schrijf, ipv dat je bekje strak trekt en je schaamlippen op slot gaan

   Vrouwen worden altijd boos wanneer ze iets niet begrijpen…Daarom zijn ze ook minder geschikt voor bestuurlijke functies, danwel beroepen waar analytisch abstractievermogen vereist is. Uitzonderingen bevestigen die regel, eens in het jaar ontmoet je zo’n uitzondering en dat is echt ademhalen.

   Dankzij de afwezigheid van het vermogen tot zelfrelativering zijn vrouwencolumns in kranten ook zo tenenkrullend, nog een reden om geen NRC Damesblad te lezen met zo’n ‘Nou, dan heb IK duswel beswel zoiets van IK, babbeldebabbel’… of het nu Aafke Brand is of die brilteef die biotech de hemel in prijst, hebben die wijven ook EIN DE LIJK 1 die niet zo’n softe alfastudie deed maar iets met substantie, en dan blijven de teksten even goed slaapverwekkend naief, het opentrappen van open deuren en plattreden van sociale gemeenplaatsenzzzzzzzz

   Jullie zijn geëvolueerd om met baby’s te communiceren, net als bij een hond maakt het ook niet uit WAT je zegt, maar de manier waarop, ‘de tooon’….

   Maar in ‘er geil uitzien’ zijn vrouwen weer onverslaanbaar, althans voordat ze de 30 passeren en de bloem verwelkt, ieder zijn/haar talenten. 🙂

   In dit geval: Fuck your feelings, kom met getallen of hou gewoon je grote mond.

   Mocht- daar geloof ik niets van- je boosheid voortkomen uit interesse in technische argumenten:

   Het is wel waar dat een hectare bos 100 ton biomassa (bovengronds) geeft, althans volgens de Amerikaanse bosstatistieken, zie mijn artikelen daarover eerder op deze site
   Het is wel waar dat het voor teruggroeien van bos 3-400 duizend maal langer duurt dan het verbranden, lees ook mijn artikel in de VORK ‘ Een slechte tijd om boom te zijn’ voor specificaties

   En dat van die lamskoteletjes, ach, voor de ordegrootte is dat een aardige indicatie, we gaan daar later nog nader op in bij het stelselmatig afbranden van alles dat die bakvismiepen van Milieucentraal met subsidie op de leugenfabriek der journalistiek afvuren, waar gelijkgezinde linksmensen zonder rede en analytische vermogens het papegaaien.

   Je kunt de hele wereldbevolking lamsvlees laten barbecuen, voordat ze evenveel CO2 produceren als wat RWE doet met dat ‘CO2-neutrale’ bos verbranden in de Amercentrale en de Eemshavencentrale.

   Er zijn plussen en minnen mogelijk op de ordegroottes, maar de kern is; neen, het stoken van hout is niet CO2-neutraal, wat je opstookt blijft 40 jaar lang aan het broeikaseffect bijdragen, en dan is het maar de vraag of ze dat bos ook herplanten

   En zoals je ziet, we mogen graag wat grapjes mengen met het serieuzere werk, maar ja, ben je een Doos, pluk een roos: jullie wijven begrijpen ironie ook niet, en dan worden jullie boos. Het Milieugeloof is dan ook geknipt voor de vrouwtjes, de hele milieubeweging is 1 grote oestrogene modderpoel, vermengd met wat verwijfde metroflikkertjes met heuptasjes en heliumstem, een product van wat ik De Vernichting noem; het verwijfde antwoord op De Verlichting toen mensen nog nadachten voor ze iets opschreven 🙂

   De belangrijkste eigenschap van het milieugeloof is dat analytisch abstractievermogen dat geloof direct om zeep zou helpen.

   Wanneer je toch dat lekkere gevoel wilt behouden over Juzelluf; laat je gewoon lekker wippen, laat je met een roede de schokgolven door het lijfje jagen tot je ogen wegdraaien, gij huisvrouw. Daarvan word je veel gelukkiger dan je met zaken bemoeien waar je niets van begrijpt, maar dat je dankzij de marxistische perversie van het feminisme gelooft je met mannenzaken te moeten bemoeien

   Laat dat gewoon gaan, wees weer echt vrouw, want niets is zo heerlijk als echte vrouwen, vrouwelijke energie, hmmmmmmmmmmm

   1. Anna, een grap-je, ironie: reageer nu niet zo oordeelbevestigend en ge-emotioneerd, heel lief eigenlijk dit.

    Nou, laat mij maar je Paalman zijn, wanneer je een blonde frisse hinde bent 🙂

  2. …want ik vond de eerdere subsidie-berekening al niet kloppen met wat ik correct had berekend in eerdere afleveringen. Dus even aangepast

   Je begint namelijk beter te rekenen vanuit het houtvolume dat ze opstoken, 800 duizend ton, combineert dat met de verbrandingswarmte van hout, en rekent vervolgens het subsidiebedrag (33 euro/MWh) terug naar een subsidie per kilo hout. Dat vermenigvuldig je met 800 miljoen et voila

   … dan kom je op 120 miljoen euro subsidie per jaar om 8000 hectare bos op te stoken. ‘Speciaal aangelegd productiebos’, dat dan weer wel 🙂

   Maar meiske, daar was ’t je niet om te doen. Je mag er zijn, wat zit je haar leuk!

 2. Weet u waarom wij in de 21e eeuw met Nederland terug gaan in de tijd naar de 17e en 18e eeuw, toen steenkool hout verving als energiebron? Weet u waarom we weer van steenkool terug naar hout gaan?
  Ik zeg het u: omdat Amerika (jawel, die ‘good guys’ van de US(S)A) NIET wil dat slaafstaat Nederland op Russisch gas gaat stoken! Daarom vernietigen ze liever hun (en onze) natuur met massale bomenkap!
  Meer zit er niet achter. De dominante kut-kleuters die achter de US(S)A regering zitten (‘deep state’) willen hun grip op slaafstaat Nederland niet verliezen aan de Russen!
  Mensen word wakker en stuur die ongekozen (benoemde) ‘bewindslieden’ in Den Haag toch gewoon naar huis (zonder wachtgeld). Wij hebben die clowns met stropdas toch helemaal niet nodig om ons te dicteren hoe we moeten leven?! Maak van het binnenhof een leuke kunstgalerie en laat die zotte amerikanen lekker zelf op hun houtjes bijten!

    1. Bij Descartes zoiets als ‘bespreking van/verhandeling over de methode’, nu zou je het als ‘lopende debat’ (of non-debat) kunnen vertalen

 3. Fantastisch dat je deze aardsdonkere materie tot zo’n hilarisch verhaal weet te weven. Met pijn in de buik, grote zorg in het hart, wanhoop in mijn hoofd, van woede gebalde vuisten, stromen de tranen me over de wangen van deze zwavelzure humor. Katharsis heette dat vroeger. Een vraag: als Naomi Klein, een VROUW die ik zeer bewonder en even scherp analytica als jij, als zij de aarde’s maan is, ben jij dan misschien haar achterkant?

  1. @K.Kamminga, hartelijk dank, van wie dan? Ze leken mij namelijk zo sterk op de coating van antraciet die je ook in het Westelijk Havengebied van Amsterdam zag

 4. Dat zijn bergen grond van Theo Pouw die herbruikt worden na een eventuele “behandeling”. Er zijn wél kolenvelden maar die liggen elders.

 5. Je hoort bijna mensen zeggen dan maar een kerncentrale, nou lees dan maar eens wat er nu in Japan gebeurd. daar gaan ze miljoenen tonnen zwaar radioactief vervuild koelwater dumpen in de zee.Let wel .,! Deze zee is verbonden aan alle zeeën rondom op de wereld.dus de radioactieve deeltjes komen overal terecht, en wat dacht je van de levende organismen en andere dieren die worden gegeten door de mens. En nee de zee verdund niet, radioactieve deeltjes blijven duizenden jaren actief. En ja je krijgt kanker door deze stoffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *