Jehova’s aan de deur; wat doet U?

.Psalm 37 vers 27 en 28 zeggen dat …

Uw Rechtse Hippie kreeg vandaag weer 2 Jehova’s aan de deur, en bleef daar wat langer mee praten omdat er een mooi roodharig meisje bij was.  De oudere vrouw kon haar moeder zijn. Die voerde het woord, en toonde een Ipad-achtig ding met bijbeltekst er op terwijl ik steeds naar het rode haar afdwaalde.

Wat zijn de Jehova’s nu: een gezond geloof of een (revolutionaire) sekte?

…maar wel een grote televisie waar ze uren naar reclame kijken…

Van Atheïsme kun je genezen!
Wat je waardeert is hun gedrevenheid, ze krijgen toch vaak de deur in het gezicht. En of je nu Antroposofisch bent, of Jehova, of je bent Anarcho-syndicalistische punker die het huis van Lodewijk Asscher kraakt, of Germaans Paganist.

Als je maar geen VVD-stemmende ‘nou ik ben nie zoo gelovig hoor’-televisiegluurder bent met tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan, Intratuinboeddha en zenmeubilair in je uitbouwkeuken.. Iemand die zelfs in massamedia gelooft, of dat we leven in een ‘democratie’.

Die mogen van uw Rechtse Hippie allen standrechtelijk ge-executeerd. Iedereen gelooft in iets, zorg liever dat je in het Goede, Ware en Schone gelooft, datgene wat ook ‘waar’ is wanneer jij dat niet ‘vindt’. En waarover mensen al millennia hun ervaringen rapporteren.

En de intratuin-Boeddha voor het raam

Dat – boe weg met je geloof- roepen. kon zelfs een nationale sport zijn, Jehova’s afblaffen. Het bekende tegeltje ‘aan de deur wordt niet gekocht en bekeerd zijn we ook al’. Maar…iedereen die een televisie in huis heeft en reclame kijkt, laat zich ook van alles verkopen. Misschien is Coca Cola drinken wel veel slechter voor bijvoorbeeld je gebit, dan het Jehova-geloof.

De Jehova-moeder glimlachte evangelisch vervuld op die ‘discussie-resistente’ wijze, en had alvast geen rotte tanden. Bij Cola-drinkers is het melkgebit al in korte tijd een ruine, en op latere leeftijd krijg je eerder suikerziekte.

En dan; wie krijg je liever aan de deur. Een Jehova of de overheid, twee van die overbewapende Borderlinecowboys in hun koddig gele zeiljacks die een discussie met je willen beginnen over wat je op Facebook voor ‘discriminerende uitlatingen’ zou hebben gedaan.

Psalm 37 zegt duidelijk dat blablablabla…..

Met politie discussiëren is even zinvol als met vrouwelijke Jehova’s. Ze herhalen wat trucjes en zinnetjes die ze op de politieschool leerden.

En als je het dan beu bent, en je wilt weglopen, dan sturen die ge-emotioneerd labiele mavoklanten zo’n gorilla achter je aan die je van de fiets af trekt. Been there done that. Met de politie is het net als bij windmolens: je voelt je beter wanneer ze niet in de buurt staan.

Christenhond Trudy. Bekeerd zijn we al

Atheisme is te genezen! Linksigheid, da’s weer een ander verhaal, dan ben je gewoon leugenachtig en vervelend mens…

Voor zover het om het christelijk geloof gaat, bekeerd zijn we al, uw Rechtse Hippie is christen, zijnde volgeling van Jezus als Christus. Dankzij een evangelische sekte trouwens, ooit. Die kwam je op straat tegen, en je waardeerde hun gedrevenheid. Door een echte Jezus-ervaring, alsof ‘je zonden zijn vergeven’, een last van je schouders. Ontroering, alsof je eerste kind geboren wordt, of zoals bij mij

 • mijn eerste neefje. Met z’n knuistjes, dat je van ontroering moet huilen

Mijn christenhond Trudy is ook….christenhond. We beschouwen hier atheïsme als geestesziekte, armoede… Dat je niet permanent leeft in het besef dat Het Leven heilig is en 1 groot mysterie. Onbegrijpelijk.

Altijd welkom, mits je iets hebt toe te voegen

Hoe kun je….Hoe het ook zij: atheïsme, het is te genezen. Bovendien zijn atheïsten/Liberals gemiddeld veel ongelukkiger en ongezonder, zo tonen vele studies. Vanuit die frustratie van het ‘Godvormige Gat’ omarmen die ‘Liberals’ dan allerlei bizar bijgeloof als klimaatactivisme en genderactivisme.

Zo zuur altijd, mensen die boos op God zijn.

En dat besef – geloof is gezonder- dien je in een fatsoenlijke traditie te eerbiedigen, opdat je niet atomistisch in de wereld staat, als een eiland, maar deel van het Grote Geheel. Dus bij die sekte zijn we misschien 2 afleveringen gebleven. En zo we weer terugkeren tot een Kerk; dan zal dat De Heilige Moederkerk zijn. Niet zo’n sekte.

Aan de vruchten kent men de boom.

Een andere toetssteen voor het Ware Geloof is: brouwen ze lekker bier, of zijn het puriteinen die je ieder slokje gerstenat vermanend de mond uit gluren. Gezien de biertechnische prestaties waartoe God’s monniken van de Moederkerk in staat zijn, moesten we wel concluderen dat het Katholieke geloof dan het ware moet zijn.

 • Maar dan, wat zijn Jehova’s nu werkelijk?

Trudy kijkt meewarig uit de toren van de Michaelskerk van Oosterland

Sekte of evangelische opwekkingsbeweging?
Met een discussie-resistente blik in vervulde ogen, staat zo’n vrouw dan voor je neus. Wat verwachten ze dan van je?

Nu ga ik nooit met een vrouw in discussie over technische en filosofische zaken, omdat vrouwen daarvoor de intellectuele capaciteiten, en vooral ook de interesse missen. Wat je niet interesseert, daar verdiep je niet in, of uitsluitend omdat ‘het moet’. Vrouwen hebben weer andere capaciteiten. 🙂

Kun je de verleiding toch niet weerstaan, dan praat je oeverloos langs elkaar terwijl ze doen alsof het ze interesseert/ze je begrijpen. (terwijl ze denken ‘wat lult hij’, of boos worden omdat ze ’t niet begrijpen)

Deze bleef hangen bij een stukje Psalm 37, 2 zinnetjes waaruit je dan zou kunnen afleiden dat de geloofs-interpretatie van Jehova’s de juiste is. Dat God de aarde weer heel maakt, en dan de ‘goede’ van de slechte mensen scheidt. Wat op zichzelf basale christelijke theologie is.

En dat bokken van schapen scheiden, het mag hard klinken, maar mag een massamoordenaar, sadistische pedo en Ed Nijpels het zelfde lot treffen als een heilige? Mediteer daar eens op..

Wieuwerd

En nogmaals, ik sta niet afwijzend tegenover het geloof van de Jehova’s, het lijkt meer een afdwaling van het christendom. Van die dwalingen zijn er zoveel. Je kunt beter christen zijn dan van de Milieumaffia. Mensen van het klimaatgeloof zijn vele malen uitzinniger, dat je gelooft dat de overheid het weer op de planeet kan verbeteren. Wanneer je even 1000 miljard euro aan Ed Nijpels geeft.

De klimazi’s zijn nu een typische sekte, met revolutionaire ‘Transitie’-pretenties. Met ‘100 procent CO2’-vrij op hun klimaatauto, de Nissan Leaf als sticker ‘wij zijn zonder zonden’.  Het Ichthusvisje van de Koolzuursekte. De Klimazi’s kennen ook geen schoonheid: zie de Toyota Prius, die Groen Links-fractiebolide.

Bij een sekte zie je het zelfde als bij alle revolutionaire bewegingen. Ze laten zich niet inbedden in een denktraditie, maar willen het verleden afwerpen.

Als een soapster met geheugenverlies, en dat verlies van historische reflectie profileren ze dan als ‘bevrijding’. Al kun je dat natuurlijk ook van de eerste christenen zeggen, die als Joodse sekte ontstonden. Totdat Paulus het lidmaatschap voor alle volken openstelde, besneden of niet.

En touchee, daar had ze me toch even; van de eerste christenen werd ook gezegd dat ze een sekte waren. Het schijnt zelfs dat de Joodse Talmoed in reactie op de christenen ontstond, omdat Joden en christenen door de Romeinen als zelfde geloof werden beschouwd. En daar hadden die Joden geen trek in. (checken we nog)

De kerk van Wiewerd. Hier huisde de ‘sekte’ van de Labadisten

Beleefder naam voor de Jehova’s zou zijn ‘evangelische afscheidingsbeweging’, die zich rond een charismatische voorgander ontwikkelen. Daar zijn er in de christelijke geschiedenis ook duizenden van geweest.

Zoals de HIER besproken Labadisten uit de 17de eeuw, die zich in het Friese Wiuwert vestigden. Wanneer kerken te ‘lauw’ worden, te werelds, ontstaan altijd zulke opwekkingsbewegingen die de geestelijke lat een stukje hoger willen leggen. De Labadisten leefden in commune, een beetje als in de kloosters van de Katholieke kerk.

Ditmaal stelde  ik de Jehova’s voor; sluit je gewoon weer aan bij de christelijke kerk die in het jaar 33 werd opgericht, wat heeft het nog voor zin om zo’n sekte te zijn?

In Rusland belanden Jehova’s gewoon in de gevangenis, zo stelde zij. Dat zou ook kunnen duiden op gezond verstand van de Russen, die weer massaal op de orthodoxe kerk overgaan na 70 jaar staats-geforceerd atheisme. Dus rest de vraag: waar komen de Jehova’s nu vandaan?

Het ‘Groene Geloof’ van de Milieumaffia is vele malen uitzinniger en veel negatiever dan dat van de Jehova’s

De Liefde voor theorie….
Om je ongeremd als man te buiten te kunnen gaan aan een hele batterij jonge vrouwen, gewillige hindes die je als een boeket bloemen kunt plukken, zijn er enkele opties: succesvol rockartiest worden, miljonair of je richt een religieuze sekte op waarin je de seksuele voorwaarden kunt dicteren.

Als ‘sociaal centrum van de groep’ de knikkende knietjes bedienen, in hun zoektocht naar Het Hogere waar je erectie ze heen wijst. Dat laatste lijkt de stichter JG Rutherford te hebben gedaan, althans, wanneer hij zijn invloed op gezonde heteroseksuele wijze had aangewend om de vrouwelijke kudde te weiden.

Hij is de naamgever van ‘Jehova’s Getuigen’ in 1931 nog maar. Die getuigen zelf, zijn weer een afsplitsing van 1 van die vele Amerikaanse bijbelstudiegroepen die claimden Het Licht opnieuw te hebben uitgevonden van eind 19de eeuw, van hun voorganger Charles Taze Russell. (1852-1916)

Deze kerk van Jannum stond er ook al in de tijd van de kruisvaart

Een beetje uit de tijd dat Philips met de eerste gloeilamp kwam, terwijl Tesla wat aanklootte met bliksem en tegelijk de wisselspanning uitvond waarop wij nu de stroomvoorziening baseren.

CT Russell zou de oprichter van de Bible Students Association zijn. Bijbeltijgers, dat zijn mensen die geloven dat je met het zoveel mogelijk boodschap halen uit een zo klein mogelijk stukje bijbeltekst God kunt vinden. Het valt niet uit te sluiten, dat je na een stuk tekst denkt ‘aha’. Maar er zijn natuurlijke vele wegen naar Het Mysterie, De Eeuwige, de schoonheid van een theorie is daarvan 1.

De 2 Psalmregels van de ‘Moeder van het Mooie Rooie Meisje’ overtuigden minder van de juistheid van Jehova’s geloof dan het meisje. Waarnaar mijn ogen weer afdwaalden terwijl ze mij die 2 regels op haar Smartphone voor de neus duwde. Je zou bijna zeggen; haal dat ding uit het mooie uitzicht weg.

Psalm 37 vers 27 en 28 zeggen toch duidelijk dat…

De Godin Natura, Mater, Gaia
De Natuur, het vrouwelijke Natura, wat is zij mooi!  Hoe kun je genieten van iets dat je niet ‘ziet’ maar wel voelt en ervaart, pure Energie.

Zo werd mijn vermoeden dus alweer bevestigd. Het protestantisme baarde vele sektes, omdat ze Het Woord verafgoden, de Theorie van het geloof. Natuurlijk heb je een goede theorie nodig, maar De Liefde voor Theorie is de wortel van alle kwaad. Voor je het weet, beland je dan bij het geloof in Het Klimaat.

Dat bestaat ook niet echt, ‘Het Klimaat’, het is een statistisch artefact van ‘het gemiddelde weer’ over 30 jaar, en ‘het weer’ is ook weer een optelsom van parameters. Geen wonder dat je zoveel miljarden euro’s subsidie moet rondstrooien voor mensen WEL in ‘Het Klimaat’ geloven. Kortom; zodra je op basis van ‘De Autoriteit’ in ‘De Theorie’ moet geloven, iets dat alleen op papier bestaat en door ‘De Deskundigen’ gezien kan worden.

…weest op uw Hoede.

Dan zijn de Jehova’s nog onschuldig.

.. Trudy op de uitkijk

Die komen niet- zoals de klimaatgekke overheid en haar klimazi’s van Groen Links of erger- je met staatsgeweld brandschatten. Dat je aan de warmtepomp moet, of verplicht een banklening moet aangaan om te ‘verduurzamen’- lees: om de zakken te vullen van de VNO-NCW-lobby, die De Staat misbruikt voor eigengewin.

Volgens mij gelooft zelfs Jesse Klaver niet echt in die klimaatgekte.

Al met al blijven we dus de Jehova’s als een onschuldig fenomeen zien. Alles dat niet ‘modern’ is, en zich tegen het ‘moderne’ geestloze wereldbeeld van D66 afzet is wat mij betreft een aanwinst. Het beste kunnen de Jehova’s echter gewoon opgaan in de Moederkerk.

Het Rode Meisje mag wel bij mijn eigen sekte in oprichting komen, De Abdij.

Uw Geloof zal U behouden sluit U aan bij De Abdij 🙂

Dat we haar bij haar pad naar De Verlichting geestelijk begeleiden. Alle frisse hindes, vrouwelijke discipelen van 16+ zijn legaal en welkom op onze zoektocht naar De Heer die zich op de meest onverwachte manieren en momenten openbaart. 🙂

9 Replies to “Jehova’s aan de deur; wat doet U?”

 1. Simpel: ik ben agnostische atheïst.
  Bewijs maar dat er een god bestaat en welke van die tientallen goden de ware is.
  Ik heb hier een lijvig boekwerk dat 150 godsdiensten beschrijft en ieder claimt de ‘one and only’ ware god te hebben. Dit feit alleen al heeft er voor gezorgd dat ik atheïst ben geworden (toen ik een jaar of 16 was)
  En aangezien ik ook wel eens pittige gesprekken met jhv heb gehad is mijn conclusie enkel verstevigd want ik ben een ‘duivel’ die god wil vernietigen. Knap als een mens dat al zou kunnen. Misschien toch wel want god heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis: ik heb lang haar en een ringbaardje dus: ik ben god.
  Als ik hier nu mensen beledigd heb: sorry, maar ik neem er geen woord van terug.

  1. Je ‘ik’-boodschap is typerend voor mensen die zich ‘a’-theist noemen, wat een vorm van doorgeschoten subjectivisme is, je wilt zelfs nog even meedelen hoe je er uitziet
   Er is ook niets ‘moedigs’ aan atheisme laat staan intellectueels

   Toen ik 7 jaar was en niet meer in Sinterklaas geloofde sprak ik ‘God bestaat niet heh’.
   Die conclusie vraagt weinig van je intellectuele vermogens

   Wanneer ik dan een algemene objectieve observatie uit je verhaal mag filteren; wanneer iedereen van zichzelf zegt dat zijn standpunt/kijk op God meer waar is- wat je zelf ook zegt- zijn AL die standpunten dan DUS onwaar? Of bedoel je: alleen IK heb gelijk en zij niet? Hoe weet je dat?

   Het loont om je intellectueel na je puberteit door te ontwikkelen. En ja ‘naar gods gelijkenis’, dat zijn mensen zeker, het verticale perspectief naast het horizontale

   Dat je door ‘het woord’ beïnvloed kan worden, een abstracte drager van handelingsenergie. De wereld, het is een bonk magie, een veld energie waar we niets van begrijpen

   Overgave is dan ook het antwoord van gezonde Godsdienst, ipv met gebalde vuisten. je handen in verwachting openen. Heel moeilijk is dat…De catechismus van mijn pake Rypke heet dan ook ‘Blijft in Mij’: hoe gemakkelijk je tot gebalde vuisten vervalt ipv in overgave en verwondering blijft leven

   1. Beste Rypke,
    Beetje verwarrend antwoord, maar ik zal proberen het te ontwarren.
    Mijn tekst begint met “simpel ik ben….” als antwoord op de vraag waar dit artikel over gaat en dat is “wat doe je als er een jhv voor je deur staat? En dat is dus mijn antwoord op die vraag.
    Je hoeft niet bepaald een intellectueel te zijn om dit te snappen.
    En hoe ik eruit zie is geen geheim, ik heb niets te verbergen. Jij wel?
    Dan dit: ” wanneer iedereen van zichzelf zegt dat zijn standpunt/kijk op God meer waar is- wat je zelf ook zegt- zijn AL die standpunten dan DUS onwaar? Of bedoel je: alleen IK heb gelijk en zij niet? Hoe weet je dat?”
    Op deze manier kun je iedere uitspraak dusdanig verdraaien dat je altijd gelijk hebt. Er bestaat niet zoiets als 1 (een) standpunt, maar uit dozijnen variaties hierop. De ene zegt dat god zwart is en de andere zegt dat god blank is terwijl een derde zegt dat god een ‘midden- oosten’ uiterlijk heeft. Welk standpunt is het juiste?
    Ik ga er ook gemakshalve van uit dat Jezus de zoon van god is maar dat het wel samen een 3- eenheid vormt dus samen met de heilige geest, wat dat dan ook mag zijn, dus jezus is zowel vader als zoon, tenminste als ik de bijbel mag geloven.
    Nu weet ik ook wel dat ze in mijn kindertijd met de gekste verhaaltjes aankwamen om hun visie ietwat geloofwaardig te maken, maar owee als je dat doorhad en gerichte vragen stelde, want dan was je een ongelovige en je werd meteen de biechtstoel in gestuurd. Je moet gewoon geloven, zonder weerwoord.
    En daar trap ik dus niet in.
    Maar ik respecteer wel mensen die het nodig hebben om zich aan een of ander geloof op te trekken om beter in de maatschappij te kunnen meedraaien, hier bedoel ik mee dat ze uit hun geloof kracht halen, en daar is niks mis mee, ieder doet zoiets op zijn / het/ haar eigen manier. Maar ik blijf van mening dat ieder mens die kracht al in zichzelf heeft. Je moet ze alleen ontdekken.
    En ze mogen ook gerust proberen mij op andere gedachten te brengen maar tot nu toe is dat niemand gelukt.
    En dan over jouw ‘overgave’ Ik geef me aan niemand over en zeker niet aan iets wat in mijn ogen door mensen is uitgevonden en die een bepaalde visie aan mij willen opdringen. Maar waarom zou ik daar dan met gebalde vuisten op moeten reageren? De geweld types zitten juist bij die gelovigen die met hand en tand hun geloof of religie verdedigen en/of met geweld aan anderen opdringen. En noem mij een geloof of religie die hiervan volledig verschoond is gebleven.
    Ik ben allesbehalve een geweld type, ik geniet van het leven en van alles wat ik om me heen zie.
    Dit is mijn geloof: https://matt-de-kunstenaar.jouwweb.nl/workshops

    1. Haa Matt, welkom terug en opnieuw reageer je uitsluitend met IK-boodschap, ook je ‘verwarrend’ -reactie op mijn schrijven, is louter bedoeld om jezelf te verheffen, in plaats van kritisch te zien naar je eigen vermogen tot begrijpend lezen…

     Het hoeft niet mijn fout te zijn, dat je traag van begrip bent, en vervolgens geen vragen stelt wat je niet begrijpt

     ….voor je weer vanuit je ‘ik ben de wereld’-houding reageert.

     Je reactie samenvattend: je hebt een slechte herinnering aan je katholieke jeugd.

     DUS bestaat God niet?

     Werden kritische vragen bij het atheisme van de communisten dan WEL op prijs gesteld? Of nu, bij het liberalisme-fascisme?

     Wat ik probeer is om je uit het subjectivisme te tillen, zie daartoe ook ‘Men without chests’, het eerste hoofdstuk uit The Aboltion of Man van CS Lewis (1943)
     https://www.youtube.com/watch?v=tX5e6eSkaMc&t=18s&frags=pl%2Cwn

     Je hoeft van mij nog geen traditie te binden aan ‘godsbesef’, maar dat eerst dat kwartje valt.

     Pas daarna kunnen we IN ALGEMENE ZIN van gedachten wisselen, anders blijft het bij wat ego-botsen en dat verrijkt me niet, noch de lezers van IT.

     Wat je ‘vindt’, dat breng je bij gevonden voorwerpen, uw mening kan ons gestolen. Nieuwe Inzichten of Oude Wijsheden daarentegen, die zijn zeer welkome

 2. Ik ben in God gaan geloven. Waarom?
  Omdat ik er langzaam achter ben gekomen dat Hij echt is en echt bestaat. All the rest is bullshit en bedoeld als afleiding, door mensen als houvast verzonnen bij gebrek aan beter. (Lees: echtheid)

  God is geest, bevindt zich in de geestelijke wereld, de ruimte om ons heen zeg maar en is derhalve niet te beredeneren. De geestelijke wereld is voor ons een ontoegankelijk terrein maar bestaat dus wel degelijk. De tien geboden zijn, hoewel talloze traditionele gelovigen hier deze wanhopig proberen te houden, gelukkig niet meer van ehh… toepassing zal ik maar zeggen.
  Juist daarom is Christus gekruisigd en kunnen wij volledig vrij zijn!
  Er zitten een stuk of vier kleine voorwaarden aan maar daar krijg je oneindig veel voor terug!
  Voorwaarde 1) Je moet het uiteraard (gaan) geloven en deze gift aannemen (in je hart).
  Voorwaarde 2) Bekeer je. Dit betekend niks meer dan: Kies ervoor om een goed leven te willen leiden en evt. slechte zaken, slechte gewoontes achter je te laten.
  Voorwaarde 3) Laat je dopen. Hiermee volg je in feite wat Jezus ons voordeed en treed je ook (symbolisch) in Zijn voetstappen. Door bewust en geheel onder water gedompeld te worden verdwijn je net als Jezus deed “in het graf” en ben je als het ware dood voor je (geestelijke) vijanden. Hierover kan ik uuuuuren vertellen maar dat voert hier nu te ver.
  Voorwaarde 4) Wordt vervuld van de Heilige Geest. Echt noodzakelijk dit. Want zonder dit ben je als een accu zonder lader, een auto zonder benzine zeg maar. Krachteloos en je inzicht zal slechts matig groeien en zul je in no time weer worden opgeslokt door de drukte en alledaagse dingen.

  Dit alles kun je lezen in Markus 16 en Handelingen 1
  Ik heb het gedaan en ben sindsdien veranderd, ontzettend gegroeid in geestelijk inzicht en nog veel meer…
  Ben ik nu ‘heilig’? Nee, verre van!
  Maar gelukkig was daar al voor betaald…;)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *