Willem Meijers (Nationaal Groenfonds) bankier bomencrematoria

15cent SDE+-subsidie per kilo EN een risicovrije lening van het Nationaal Groenfonds, een Stichting die PUBLIEK geld beheert

Een in Lelystad geopend bomencrematorium (‘biomassacentrale) van Primco, krijgt voor miljoenen euro’s aan risicovrije leningen van Willem Meijer (Nationaal Groenfonds) om per uur 6-8 ton bomen te stoken, 1-2 hectare bos per dag. Voor het stoken van bos krijgen ze daarnaast SDE+-subsidies van 15 cent per kilo hout. (33 euro/MWh)

Het Groenfonds is een apart hybride-vehikel, een private stichting in Amersfoort die bankiert met 1,3 miljard euro aan overheidsgelden, symbolisch voor de privatisering van de publieke sector.

De stichting was juist op 12 april 1994 opgericht door het Ministerie van LNV (1994) en de Provincies als fonds voor natuurcompensatie, en voor ‘natuurontwikkeling’ voor de EHS. Bijvoorbeeld als Rijkswaterstaat een snelweg door bos aanlegt, dat ze dan geld storten om de verloren natuur te compenseren.

Nu wordt dus boskap-geld ge-investeerd in..meer bomenkap en dat noemt Willem Meijers dan ‘groen’.

Het Nationaal Groenfonds- met Jolande Sap (Groen Links) en Cees Veerman (CDA) als bestuurders, steekt nu ongeveer de helft van alle verstrekte geld- dat vrijkomt uit natuurvernieling als bomenkap- in energiepolitiek voor het Energieakkoord, zoals boskap voor bomencrematoria in Lelystad en Ede. 

Maatschappijparasiet/typische ambtenaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

Dat Klimaatcrematorium in Lelystad zou dan stadswarmte moeten leveren aan ‘5000 huishoudens’, omdat de overheid burgers van het veel schonere aardgas wil afdwingen. Bij de stook van aardgas komt 2- 3x minder CO2 vrij dan bij hout. We geven hieronder even een impressie van wat Primco ‘Bosonderhoud’ noemt:

‘Bosonderhoud’ 🙂

Omdat het voor bos 3-400 duizend maal langer duurt om terug te groeien (en CO2 op te nemen) dan dat het verbranden en dus uitstoten duurt, draagt die stook van bos dus 40 jaar lang extra bij aan het broeikaseffect. Primco LIEGT dus, wanneer ze stellen dat bosstook ‘schoner’ zou zijn dan aardgas.

Per uur stoken ze 1-2 hectare bos. Het teruggroeien duurt 30-40 jaar, en zo lang draagt die CO2 gewoon bij aan het broeikaseffect. Want het jaar daarop stoot Primco alweer 13.500 ton CO2 uit, het jaar daarop weer enzovoort.

Bomencrematorium

Sterker nog: bij aardgasverbranding komt een factor 2-3 MINDER CO2 vrij, het is een veel efficienter en schonere brandstof. Ook de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) sabelde in 2015 al de ‘duurzaamheid’ van bosstook neer. Dus van welke maffioos collectief maakt Primco onderdeel uit? Dat zien we hier:

Primco is eigendom van een private equity firma aan de Cruquiusweg in Amsterdam, Momemtum Capital. Die geldboer heeft vanaf 2015 plots meer dan 100 miljoen euro kapitaal beschikbaar, zo tonen de KVK-verslagen. Momentum bezit een tiental bedrijven en firma’s in Nederland en ook Polen, die ook in Amsterdam zijn geregistreerd.

Die club lijkt speciaal opgericht in 2013 om de subsidies te kunnen cashen van Ed Nijpels zijn 107 Miljard euro kostende Energieakkoord (2013), danwel als reactie op de Renewable Energy Directive (2009) van de Europese Sovjet, waarop dat Energie-‘akkoord’ (dictaat) is gebaseerd.

Algemene Rekenkamer 2015: die subsidies, dat is waarvoor PRIMCO bestaat….

Zestig procent Energieakkoord op ‘biomassa’
Volgens de Algemene Rekenkamer (2015) moet het Rijk via de RVO (Ministerie van Economische Zaken en KLimaat) liefst 73 miljard euro SDE+-subsidies vrijmaken om het 14% op papier groene energiedoel te halen, dat ‘De Energietransitie’ heet. Voor het halen van die op papier ‘groene’ energiedoelen krijgen de windturbines het meeste aandacht, zoals je ook ziet in het Algemene Rekenkamer-rapport.

Een bomenlaan per uur gaat er makkelijk in…

Maar 60 procent van die ‘groene’ energie moet komen uit de stook van tot ‘biomassa’ bestempelde bossen en bomen, zoals bos uit Amerika voor de Eemshavencentrale en de Amercentrale. Primco stelt dat ze per uur 6-8 ton hout verstoken om 12,5MW vermogen aan warmte te maken. Dan stoken ze in hun bomencrematorium- bij een bovengrondse biomassa per hectare van 100 ton, dus 1-2 hectare bos per dag.

Uiteraard komen die honderden hectares bos per jaar allemaal bij ‘onderhoud’ vrij, ja, wanneer ze bij Primco werkelijk in zichzelf geloven helpt het kappen van  bos tegen ‘de verspilling’.

Moeder natuur kan niet zonder kettingzaag, het is ‘noodzakelijk’ 🙂

Zo ziet de strijd tegen ‘de verspilling’ er in de praktijk ongeveer uit, al dat ‘resthout’:

De foto die Ietkje Geerligs aan Interessante Tijden stuurde zegt genoeg; wat is hier ‘resthout’ aan ordinaire kap van bos?

Zie ook de foto die Ietkje Geerligs ons stuurde. Wiebe Draijer die het Energieakkoord forceerde, die is nu ‘toezichthouder’ bij Staatsbosbeheer. Zodat ze voor subsidie nu bijdragen aan de ontbossing van Nederland- tussen 2013-2017 al duizenden hectares zoals Wageningen UR voorrekende.

Twee vormen van perverse subsidie helpen: SNL-subsidie voor ‘natuurherstel’ en dus de biomassa-subsidies (SDE+) die via RVO (Meindert Smallenbroek) lopen van het Ministerie van Economische Zaken. De subsidie-gestimuleerde vraag-groei drijft de prijzen op. En vraag schept aanbod, waar de kettingzaag in voorziet met ‘onderhoud’ en ‘resthout’.

Zelfs frituurvet en afgedankt voedsel uit supermarkten staan op het programma om verbrand te worden op het klimaataltaar. Wanneer je tientallen miljarden euro’s belastinggeld smijt, dan kan alles uit…

Het kan altijd nog gekker

We zien ook in KVK-verslagen dat Primco zich de houthandel Parenco in Doorwerth toe-eigende op 18 juli afgelopen jaar. Dat bedrijf bestond sinds 1981.Uw Rechtse Hippie werkte nog bij Parenco als student in Wageningen, waar toen ook nog een papierfabriek bij hoorde. Die papierfabriek werd verkocht aan een Scandinavische houtboer.

Moeder Natuur kan niet zonder kettingzaag…ze heeft ‘Onderhoud’ nodig 🙂

Primco-mensen tonen zich typische VVD’ers/nihilisten uit de Ton Elias-stal. Dat je door het taalgebruik aan te passen op George Orwell-achtige wijze, iets dat krom is recht kunt praten. Je noemt de massale bomenkap langs de A6- waarop de centrale afgelopen jaar stookte- ‘resthout’ en creëert zo je eigen gesubsidieerde fantasiewereld.

Blablabla, en

Staatsbosbeheer doet dat ook, tot op hun vrachtwagens aan toe. Die 80 kilometer lijkt volslagen uit de lucht gegrepen, en bovendien komt deze opvallend overeen met de afstand tussen Lelystad en de houthandel Parenco in Doorwerth:

Hee, de kortste route is ‘ongeveer’ 8o km

Terwijl Parenco Hout een INKOPER is van hout in HEEL EUROPA, zoals hun KVK-verslag toont:

….

En je blijft maar roepen dat al je hout uit ‘bosonderhoud’ vrijkomt, alsof je eigenlijk aan monumentenzorg doet. Hoe ziet dat ‘onderhoud’ er uit? Zo:

‘Onderhoud’ 🙂

Overal zie je hoe natuurclubs op de payroll van De Staat zich aan bomenkap te buiten gaan, het valt iedereen overal te lande op, al dat ‘onderhoud’ van de natuur:

Nog meer ‘onderhoud’….

Je kunt hier duidelijk zien hoeveel ‘onderhoud’ dat beukenbos nodig heeft, Moeder Natuur kan niet zonder kettingzaag:

Onderhoud 🙂

Een zelfde voor de bewering dat al dat ‘resthout’, dat normaliter in het bos bleef liggen om te verteren tot humus. Hoeveel mineralen voor de bosgrond gaan verloren, wanneer je al dat ‘resthout’ plots tegen subsidie bijstookt? Een beuk bevat ook 60kg kalk die je dan dus bijstookt in een bomencrematorium.

Hoe cynisch: Jaarverslag Nationaal Groenfonds 2017

Nationaal Groenfonds: Natuurgeld voor natuursloop ingezet
Tot slot belichten we dan de perverse rol die het Nationaal Groenfonds hier vervult. Dat fonds is op initiatief van Pieter van Vollenhoven (voorzitter 1994-2014)opgericht op 12 april 1994 als Stichting. Met het Ministerie van LNV als bankier van natuurclubs en provincies.

Wat al een aparte constructie is, een private stichting onder Oranje-voogdij, die belastinggelden beheert voor overheden.

Het zou functioneren als ‘natuurcompensatie’-middel, waar clubs als Natuurmonumenten een goedkope risicovrije lening bij konden nemen. Als steun  bij lopend Rijksbeleid, de ‘nieuwe natuur’-aankoop voor de Ecologische Hoofdstructuur sinds 1990. Het opkopen van inmiddels ruim 105 duizend hectare boerengrond om er moeras van te maken.

Wanneer overheden en bedrijven natuur vernielen, kunnen ze die vernielde natuur ‘compenseren’ met geld, dat het Groenfonds dan verstrekt voor ‘nieuwe natuur’.

….

We lezen dus bij Willem Meijers dat ‘Parenco werkt met het Ecoharvest Label’. Dat houdt niets in, behalve dat ze dus gewoon bomen kappen in het broedseizoen.

Dat Groenfonds heeft nu 1,3 miljard euro in kas, waarvan het jaarlijks enkele tientallen miljoenen euro’s verstrekt. Volgens dit interview voor Federatie Particulier Grondbezit (FPG) met de directeur in 2015- Jean Paul Schaaij- zou van die 1,3 miljard euro de samenstelling als volgt zijn:

 • Geldstromen uit kassiersfunctie ten behoeve van overheden: €260 miljoen
 • Geldstromen uit projectrekeningen en gebiedsfondsen: €329 miljoen
 • Geld voor natuurcompensatie: €131 miljoen
 • Beheer van fondsen voor derden: €105 miljoen

Hoe Cynisch, groene boompjes bij omzagen van bomen

Maar toen ‘natuur’ onder Kabinet Rutte 2 onder ‘Economische Zaken’ ging vallen, werd dat zelfde Groenfonds dus onderdeel van Economische Zaken en dus het Energieakkoord. Dit onder toezicht van voorzitter Cees Veerman, de voormalige voorzitter van Natuurmonumenten. En zo zie je hoe het bedrag dat ze onder het CO2-evangelie parkeren toeneemt van 136 miljoen euro in 2015, maar al meer dan 1 miljard euro in 2017.

En zo krijg je dus de situatie, dat geld bedoels voor NATUURHERSTEL – zoals die 130 miljoen euro Natuurcompensatiegelden uit dat Groenfonds- nu dus wordt aangewend om bos te kappen voor biomassa-subsidie, en natuurgeld voor energie-industrie. Via hun ‘Revolverend Fonds’, dus de rente uit het vermogen geven ze dus jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro aan risicovrije leningen, of ze doen aan co-financiering.

Hier, Parenco Hout doet ook aan ‘onderhoud’ van beukenbos, alsof het om het lakken van een huis gaat dat een verfje gebruikt. En alsof dit bos een kettingzaag gebruikt, tenzij het enkel voor optimalisatie van houtoogst dient: (bv dunningen)

Screenshot Parenco. Heeft dit beukenbos ‘onderhoud’ nodig, vanuit ecologische functie bekeken?

Conclusie: Nationaal Groenfonds verkoopt Bullshit
En dus functioneert het Groenfonds nu als bank voor leningen voor de bouw van bomencrematoria, zoals die in Lelystad, maar eerder ook in Marum en in Ede. En die financiering van boskap geven ze nota bene een groen boompje als symbool.

Met andere woorden: leugen en bedrog is het nieuwe normaal bij het landsbestuur van de Open Inrichting Nederland.

Je verandert de betekenis van taal, en plots mag krom gewoon recht heten, en heet bos kappen ‘groen’. Plots is ‘humus’ en ‘broedgebied voor de vogeltjes’ ineens ‘reststof’ en ben je met ‘groen rendement’ bezig, volgens Willem Meijers wanneer je dat tegen subsidie verbrandt.

‘Bosonderhoud’ 🙂

Overigens werken houthandelaren en boseigenaren graag mee aan deze subsidie-zwendel, zoals Kees Boon van de AIVH. Met al de miljarden-subsidies die de Oligarchie Nederland pompt in boskap, stijgen de houtprijzen. En bos dat eerder bleef staan als ‘natuur’, krijgt door alle SDE+subsidie plots een economische functie.

Bullshit betekent ‘no concern for truth’.  Geen achting voor waarheid, en de overheid ‘bullshit’ ons. Per definitie is het meer een constructie voor maffia-landen, wanneer je een PRIVATE stichting opricht die bankiert met publieke gelden.

Willem Meijers kan best weten dat hij onwaarheden verkoopt en ecologische misdaad sponsort. En anders weet hij dat bij deze. Willem, dien niet langer de leugen maar bekeer je.

Willem Meijers liegt/bullshit

Hoe het ook zij: het Nationaal Groenfonds verkoopt klassieke BS Bullshit. Het bomencrematorium van Primco veroorzaakt juist en EXTRA CO2-uitstoot van 13.500 ton per jaar, en dan rekenen we de CO2 van het houttransport en de energie-intensieve verwerking tot klimaatzaagsel nog niet mee.

Ten opzichte van de stook van aardgas ligt die CO2-productie van houtstook een factor 2-3 HOGER.

 • Het zijn dan ook Interessante Tijden. Dat je dus als Primco per uur 8000 x 15 cent = 1200 euro belastinggeld (SDE+subsidies) krijgt om bos in brand te steken. En dat noem je dan ‘groen’ 🙂
 • Ik zou willen dat ik gek was en de rest, niet, dat zou me enorm gerust stellen.

  Uw Rechtse Hippie is een trotse Germaan, en wordt niet bang wanneer u dan ‘nazi nazi’ roept.

 • Stak je hier iets op, en/of steun je de strijd voor het Ware, Goede en Schone: Voeg je bij de regelmatige en incidentele donateurs van mijn uitzoek- en beeldende schrijfwerk via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rechtse Hippie
 • Wij zijn niet ‘onafhankelijk’ maar 100 procent subsidievrij, radicaal afhankelijk van mensen die het Ware, Goede en Schone gunstig gezind zijn, Friese kruisvaarder tegen De Leugen
 • Doneer voor bier (10 euro), boeken (25 euro) en diesel (100 eu of meer), en ontvang bij 100 eu of meer ons boek voor een nieuwe milieubeweging: “Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’

5 Replies to “Willem Meijers (Nationaal Groenfonds) bankier bomencrematoria”

 1. Verschrikkelijk. De leugen is echter diep geworteld, ook in het buitenland wordt er volop misbruik gemaakt van de leugens die zorgen voor een ongewenste geldstroom. Ik was in zomer 2013 in Gerlos en in plaats van frisse berglucht hing er de weeïge lucht van rottende houtsnippers, het was in hele dorp te ruiken.
  Als je er op Google t val je van je stoel:

  Für die Tourismusregion bietet das Projekt nicht nur einen umweltrelevanten sondern auch einen wirtschaftlichen Nutzen: Bessere Luftqualität lässt sich touristisch auch besser verwerten.

  https://www.nahwaerme.net/cms/index.php/de/das-unternehmen/referenzprojekte/biomasse-nahwaerme/12-projektbeschreibung-biomasse

  Dus de massale bomenkap op de hellingen en verbranding, zouden naast dat het beter zou zijn voor het milieu, zorgen voor een betere luchtkwaliteit! Hoe krijg je het verzonnen!

 2. Prima verhaal! Ik heb reeds een aantal van jouw onderzoek-cijfers gebruikt in mijn YouTube filmpje over bomenkap. Je gebruikt elders op je site cijfers uit het jaarverslag van SBB van 2016, bestaat er geen onderzoek over de jaarverslagen daarna. Hoeveel ton kapt SBB nu per jaar? Welke contracten heeft het met Amerikaanse bedrijven gesloten? Om hoeveel ton biomassa gaat dat? Overigens begrijp ik één ding niet van je, waarom noem je jezelf rechts, terwijl het bekritiseren van winst vergaren ten koste van de natuur van oudsher links is lijkt mij. Dat Groen Links en PvdA zich niet uitspreken tegen de Parijse akkoorden wat betreft de biomassa , tegen de CEO’s van SBB en Natuurmonumenten noem ik verrechtsing van deze partijen.

  1. Ik heb ergens gezien hoeveel ze kappen, nieuwe cijfers altijd welkom

   Rechts is het nieuwe links 🙂 Rechtse Hippie is dialectisch, links-rechts reageert slechts op elkaar maar vormt geen wezenlijk alternatief

   Wat je ziet is de corporatisering van het publiek bestel, de 1 noemt dat ‘neoliberaal’ en ‘de markt’ de ander Marx. Tussen monopoliekapitalisme en marxisme is weinig verschil

   Beide dienen een ontzield perspectief op de menselijke realiteit, en dus verliezen ze hun ethiek.

 3. Beste meneer Zeilmaker,

  Prima geschreven. Het is dramatisch ondemocratisch zoals er gelogen en bedrogen wordt enkel voor het geldelijk gewin van Konkel en Fonkel. Die omvang brengt u steeds uitmuntend in beeld.
  Onlangs hoorde ik dat de Nederlandse kolencentrales nu massaal overgaan op houtstook. Ik vrees dan ook dat de Europese eiken in een rappe processie afgevoerd zullen worden naar de ovens van rupsje nooit genoeg.
  Veel succes met uw verdere werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *