Meelij met Jezelf? Meer dan terecht… (2)

Jobstijdingen…

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en Menselijke Natuur. Maar op deze rustdag een schriftlezing, en dus vervolgen we de Jobstijdingen in het boek Job.

Er zijn vele redelijke argumenten om in God te geloven, behalve God zelf, zo denk je wel eens. Stel dat je al die Bijbelse verhalen ook domweg niet kent, en er met een onbevangen blik naar ziet…

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Twee Floppies kwamen hier aan de deur, een ‘Floppie’ is alles dat lief en grappig is, zoals deze meiskes uit de buurt, 6 & 7 jaar met hun roze jasjes en kinderfietsjes. Floppie! Ze zagen de Jezus van de Abdij, die aan de pruimenboom geschroefd is. En spraken heerlijk onbevangen; ‘hee, of is dat net als die man die zijn oor afsneed’, doelend op Vincent van Gogh.

Neem iedere gek die zichzelf wat aandoet…maar dan zonder het ontzag er omheen en de sociale bevestiging van generaties, hele instituten en kathedralen er omheen gehangen. Dan is de Bijbel vooral een ijzersterk staaltje Joden-PR, zodat een besneden volk uit de woestijn van Judea nu buitenproportioneel invloed heeft.

Een beetje uitverkoren lopen zijn als navelstreek van de wereld… Waarmee dus mijn punt al is bevestigd: De Bijbel, dat zijn niet zomaar verhalen, maar machtige verhalen die de wereld hebben gestuurd, tot de dag anno nu en die dat blijven doen. Ken uw klassieken dus.

Het korte lontje…
De wispelturige, ijdele en jaloerse HEERE EIST dat je van ‘m houdt, en dagelijks offers brengt, anders zwaait er wat. Eigenlijk denk je dan bij die ‘Demiurg’ (Marcion van Sinope 80-160 n Chr.) van het Oude Testament die wat met zijn uitverkoren volkje aanklooit in de Orient – net als de afgelopen week besproken Gnostici – ‘dikke vinger richting hemel, gij Putjeschepper’. Behalve dat ie ’t je dan dubbel en dwars betaald zet.

…tenzij z’n korte lontje nog niet is opgebrand.

Dan krijg je eerst wat van die jeremiërende profeten langs als Jesaja, kan ’t nog saaier, die langdradig als de Koran tegen je aan gaan lopen zeuren over ‘Ik zalll ze….’. Voordat het vuur uit de hemel op je kop komt, zweren je lijf bedekken, je vrouw er met je broer vandoor gaat, je kinderen onder de tram komen en een meteoriet op je huis neerdondert.

Tenzij die verhalen dus een- door millennia overgeleverde- afspiegeling zijn van hoe ’t in het Universum echt werkt, zou je er ook zonder kunnen wil ik maar zeggen… Dat het Universum een kort lontje kan hebben.

God’s uitverkoren Volk 🙂

God dobbelt wel, met satan…
Die Heere, geeft dus in het boek Job aan Satan de vrije hand om de onschuld zelve, Job te kwellen, zoals we in het eerste deel bespraken. Als een soort weddenschap om te testen, ‘kijk, die Job is mijn oogappeltje, lekker vroom, maar zou die dat ook blijven als hij alles verliest dat hij heeft gekregen?”

We gaan van start bij vers 12 en eindigen bij vers 21 wanneer de ellende over Job komt, en hij ’t gelaten opvat:

En de Heere zeide tot den satan: zie, al wat hij heeft zij in uwe hand: strek alleen aan hemzelven uwe hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des Heeren.

Oh Oooooh, dan voel je de ellende al aankomen, en daarin word je niet teleurgesteld:

Daar was nu een dag, als zijne zonen en zijne dochters aten en wijn dronken in het huis huns broeders, des eerstgeborenen dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende, en de ezelinnen weidende aan hunne zijden;

doch de Sabeers deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards: en ik ben maar alleen ontkomen om het aan u te zeggen.

Als deze nog sprak, zoo kwam een ander en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel (….) en ontstak onder de schapen en onder de jongens, en verteerde ze: en ik ben maar alleen ontkomen om het aan U te zeggen.

Zou hij ECHT Anton heten?

Als deze nog sprak. zoo kwam ee ander en zeide: De Chaldeen stelden drie hoopen en vielen op de kemelen aan, en namen ze, en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards: en ik ben maar alleen ontkomen om het aan u te zeggen.

Als deze nog sprak (zzzzzzz), zoo kwam een ander en zeide: Uwe zonen en uwe dochteers aten en dronken wijn in het huis huns broedders, des eerstgeborenen:
en zie, eene groote wind kwam van over de woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven: en ik ben maar alleen ontkomen om het u te zeggen.

Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde en boog zich neder:
…en hij zeide: Naakt ben k uit den moederschoot gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen: de naam des Heeren zij geloofd.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Waarna vers 22 vervolgt:

In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Wij seculiere mensen zouden hartgrondig vloeken, en wie zou ons dat kunnen verwijten? Uw Rechtse Hippie loopt al over van verwensingen richting het Hemelse adres, wanneer hij met een hamer op zijn vinger slaat. Laat staan dat alles wat je hebt je wordt afgenomen.

Anton!

A Stick without Joy
Gisteren liepen we gezond in het bos. Dan, contrast met het van hormonen gevulde bos vol ‘Voorjaar’! kwinkelende vogeltjes en lentegedachten, je komt een oudere vrouw tegen, mogelijk de moeder van een jongere gehandicapte die ze begeleidt in rolstoel met Joystick als stuur.

A Stick without Joy.

Die stuurde zichzelf zo door het bos heen en weer wiebelend op 4 wielen, als lamme en blinde tegelijk. Je zal ’t zo maar getroffen hebben, je levenslot, aan een draadje hangend dat ‘levenswil’ heet. Dan denk je toch: nou, leg mij dan maar om? 

Waar heeft zo iemand dat aan te danken, behalve het Noodlot waar de Heidenen ook in geloofden?

Friese hindes, de scherpte zit in het wapperende blonde haar van ’t meisje rechts

Maar laten we zeggen dat Job het tot nu toe sportief opvat, het resultaat van de weddenschap tussen De Heere en satan, het gedobbel van God om het lot van Job. Zal dat zo blijven? Laten we dat weer zien in een volgende aflevering uit de Jobstijdingen. Tot de volgende zondag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *