Geile Carola (LNV) hangt boeren aan klimaatstrop… (?)

Dit land is geclaimd voor ‘koolstofvastlegging’….Dat je de hazen laat verzuipen en dat ‘natuurontwikkeling’ noemt…

Via ‘koolstofvastlegging’ vinden bankiers en bureaucraten naast ‘natuurontwikkeling’ een andere manier om claims op boerengrond te leggen in het veenweidegebied zoals het Groene Hart.

Een Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat Geile Carola (LNV) 23 mei in Nieuwegein presenteert, zet reeds in beton gegoten Brusselse en bankiersvoornemens om in beleid, daarmee knabbelend aan boeren hun Betalingsrechten.

Op die reeds in beton gegoten beleidshervorming- gemotiveerd uit Agenda 21/2030 Agenda nam de publiek gefinancierde lobbyclub Commonland al voorschot, met een claim op de 125 duizend hectare veenweidegebied.

 Is er ook goed nieuws? Ja, het Groene Hart is nog steeds bijzonder, zo’n groene long midden in de Randstad beneden zeeniveau. Je ziet niet dat hier een onzichtbare klimaatramp plaatsvindt die ‘veenoxidatie’ zou heten, waarvoor de Waterschappen de boeren dan ’t water heel ‘natuurlijk’ aan de lippen moeten zetten.

Koolstofvastlegging? Levert niets op, lekker eten wel

De boer op het menu, in plaats van voedsel
Als LNV-minister is Geile Carola (uw Rechtse Hippie leest de Story!), de eerste Minister ooit met erectiele nevenfunctie- natuurlijk niet meer dan een doorgeefluik van in beton gegoten (Brusselse & bankiers-) belangenpolitiek, een meiske dat ’t verder goed met zichzelf meent. Men had al een CAP-Congres gehouden in Leeuwarden van 6-8 februari.

Daarin werd de ‘vergroening’ van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) nu ook met klimaattentakels ingevuld.

In Geile Carola Schouten haar Kamerbrief van 18 maart wordt de Hete Lucht opslaan in landbouwgrond (CO2) al verder een strategisch document ingefietst. En 23 mei mag het klootjesvolk er in Nieuwegein een plasje over doen.

We kijken er nu al naar uit!

Waar je bij Nederland als voedselproducerend land in je handen kunt klappen (leidende wereldpositie!) Daar kun je beter achter de oren krabben wanneer men over ‘Ecoklimaatschema’s’ begint, met inmenging van Brusselse milieuactivisten op publieke payroll. Handel in hete lucht, kaliber ‘in gelul kun je wonen’. Wanneer iets belangrijk moet heten dat geen voedsel produceert of substantie heeft, betekent dit:

 • Dan staat de boer zelf op het menu. 

Dan plots zijn ‘Ecoclimate Schemes’ overal als ‘voldongen feit dat belangrijk moet heten’. De partij waar het om draait- de boeren- mogen nog wat boos ageren op Facebook tegen punten en komma’s, de koe een schop geven of de buurman. Ze waren er zelf niet bij, toen over hun besloten werd, omdat ze op het menu stonden.

Voor zij het hoofd buigen en ’t wel lekker vinden dat verder alles nog goed is geregeld. Wat heeft Ajax gisteren gedaan? En dat heet dan ‘inspraak’ in dit land, ‘interactieve beleidsvorming’.

Wat NGO’s al vermarkten, dat wordt nu staand beleid

Non Profit Profiteurs azen op GLB-gelden
Op 23 mei in Nieuwegein voeren we dan die interactieve inspraakshow op, terwijl beleid, beneficienten en financien al bekonkeld zijn; waarbij de boer moet bloeden uit naam van groen gedoe. Welk gedoe hier specifiek?

De klimaatramp die gaande zou zijn dankzij veenoxidatie, waarop de Non-Profit- Profiteurs van stichting Commonland willen cashen met allerlei procesmanagers bij de Waterhoofd- Waterschappen. Het Panacee is ook al bedacht: veenweiden onder water zetten. Alsof er uit moerassen dan geen methaan ontsnapt, de CH4 die als ‘koeienscheet’ plots aan een klimaatramp zou bijdragen.

Het Groene Hart

Maar komen die koeienscheten van nature uit een ‘natuurlijk’ moeras dat onnatuurlijk door ‘natuurontwikkeling’ ontstaat: ander verhaal. De Overheid en haar Non-Profit-Profiteurs van stichtingen hebben een geheel eigen logica, waar ‘gratis geld’ (subsidie) de realiteit dicteert.

Geprivatiseerde Publieke entiteiten als de Waterschappen trekken nu taken naar zich toe als de bestrijding van delicatessen of zelfs elektrisch rijden, waarvoor ze niet waren opgericht. En voor die taken is geld nodig. En dus lonkt een potje, als de honderden miljarden euro’s GLB-gelden die de Europese Commissie per 6 jaar verdeelt.

…Wat heeft zo’n haas nu aan ‘vernatting voor de biodiversiteit’, behalve dat hij aan Leverbot overlijdt

Via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) krijgen boeren als pachters (of grondeigenaren) nu die Betalingsrechten van ongeveer 300 euro per hectare. Die werden toegekend uit naam van voedselzekerheid, dat je nog voedselproducenten overhoudt.

Want hoeveel boerenzoons nemen nog het bedrijf over, of zijn zo gek dat nog te willen? Laat staan dat je als nieuwkomer een boerenbedrijf begint, dat is financieel ondoenlijk.

GLB-Betalingsrechten worden steeds meer voorwaardelijk toegekend bij pachters, bijvoorbeeld door wat met Al Gore mee te kletsen.

Of vanwege de gehypte ‘bi o di ver si teit’, die andere kreet die betekent ‘wat de gek er voor geeft’. Alsof de hazen (‘bi o di ver si teit’?) van Het Groene Hart ’t prettig vinden dat ze in onderwaterland komen ‘voor de natuurontwikkeling en CO2-vastlegging’. Zie de foto’s van gistermiddag en concludeer: dit IS toch al natuur?

Waarom is dit geen natuur?

Wat moet hier ontwikkeld, behalve melk en vlees van de koe, de wol van ’t schaap en zijn lamsvlees? En wat weidevogeltjes, die hier vrolijk aansloegen op de kraaien. Lente!

Natuurmonumenten eiste van haar pachtboeren ook al die GLB-gelden op. Van pachters van meer dan 10 duizend hectare grond die deze Blauwe Subsidiedief GRATIS van het Ministerie van LNV kreeg uit naam van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), toegejuicht door de Rabobank. De bank die meer dan 700 miljoen euro schikte met de LIBOR-affaire, fraude.

Geld dat ze elders wel weer vandaan halen. Zoals uit klimaatpolitiek.

U ziet het niet, maar hier is een klimaatramp in wording genaamd ‘veenoxidatie’….

Je kunt al niet meer een pak melk van FrieslandCampina kopen, zonder ook Natuurmonumenten te steunen.

En zo kun je dan straks geen druppel melk meer drinken, zonder dat je ‘CO2-compensatie’ financiert van andere Non Profit-Profiteurs. Bijbetalen voor CO2-zwendel. Planet Proof heet dat al, dat is het geld-equivalent voor ‘Halleluja’ voor De Mammon aanbiddende voor Rabo-bankiers, die om alles geven behalve de boer als menselijk wezen.

Het werkt bij de boeren als bij de visserij, die ook onder Koningin Carola met de wapperende handjes op het hakblok ging. (weg Pulsvisserij)

Hup Holland

Privatisering van het publieke bestuur en de publieke ruimte, het is kortom een vast terugkerend thema hier op Interessante Tijden. Je zou kunnen stellen, dat de opheffing van de scheiding tussen Werk (bedrijfsleven) en Staat – in Nederland Publiek Private Samenwerking (PPS) gedoopt- onze tijden zo interessant maakt.

Het eufemisme voor ‘Kolonialisme’ noemen we ook ‘Ontwikkelingssamenwerking’. Dat zelfde mechanisme werkt ook binnenlands, privaat gewin met publiek geld vroom inkleden.

Groene Hart, je ziet ’t niet maar hier is een klimaatramp gaande door ‘veenoxidatie’…

Henk Staghouwer is ook van de partij in Nieuwegein
Zodra iemand zich in Nederland ‘onafhankelijk’ noemt, dan is dat uit onbehagen of schuldbesef, niet uit waarheidsliefde.

Zie ook mijn 2,5 jaar door de overheid vertraagde Wob-procedure tegen Rijkswaterstaat inzake de wijze waarop de ‘onafhankelijke’ (lees corrupte) Henk Staghouwer (VVD) als gedeputeerde een buitendemocratisch Waddenbestuur optuigde met onafhankelijke ( = corrupte) Bas Eenhoorn (VVD) en private belangenjagers op publieke kosten als Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer/NIOZ enz die zichzelf tot overheid opwerken.

Privaat gewin op publieke kosten. Staghouwer is ook weer van de partij in Nieuwegein op 23 mei, dus vermelden we zijn naam even.

‘The Stag’ tuigt de ‘Beheerautoriteit Waddenzee’ op. Een privaat-publieke hybride entiteit die publieke baas uithangt voor private deelbelangen. Stientje (D66) zorgt als Staatssecretaris van Rijkswaterstaat nu voor implementatie. Nadat ze eerder als lobbyist van Natuurmonumenten in de Kamer zat.

Rijkswaterstaat erkent inmiddels dat ze informatie voor mij achterhouden, aan mij geweigerde informatie die enkel de Raad van State in mag zien, niet ik.

Mooi roodharig meisje in het Groene Hart bij Leiden. Het leven is Lijden.

De VOC-Mentaliteit/VNO-NCW-mentaliteit
Kijk, dan kun je boos worden en foeteren, deels uit machteloosheid.

Maar je moet je plezier niet verliezen. Dus ga je een voorstelling maken over hoeveel ambtenaren bij LNV de wildste dingen over geile Carola met haar dikke tieten bij elkaar fantaseerden. Terwijl ze gewichtig kletsen over ‘ecosysteemdiensten’ of ‘stakeholderstructuurkaderoverleg’ met een ‘klankbordgroep’.

Dat laatste is een Echoput waar mensen zonder bestuurlijke invloed hun frustratie over dat gebrek mogen uitblazen. Tegen ambtenaren de zich ‘procesmanager’ of ‘kwartiermaker’ of dealmaker’ noemen. En die zeggen dat te zullen ‘meenemen’.

Wanneer deelnemers bedrijfsbelang hebben bij een publiek-privaat overleg, en enkel komen graaien, dan noem je dat een ‘Taskforce’,.

Negen van de tien keer is multi-commissaris Hans Alders (PvDA) daar dan voorzitter van, of andere tot bedrijfslobbyist gepromoveerde ex-politici. Of je werkt eerst bij de overheid als Directeur Algemeen Economische Politiek bij het Ministerie van Economische Zaken. En vervolgens word je lobbyist voor het bedrijfsleven bij de VNO-NCW (Cees Oudshoorn, opvolger van lobbyist-senator Niek Jan van Kesteren)

Hoe Hollands

Mensen willen ’t niet onder ogen zien; dat Nederland een verontrustend corrupt land is, geen Democratie maar Oligarchie die wij ‘Nigeria aan de Noordzee’ noemen. En dat toegedekt met vrome verhaaltjes en ‘wetenschappelijke’ adviezen, commissies en ‘steekholderoverleg’. Zolang de geleende welvaart strekt, houden Nederlanders ’t bij boos gemopper op Facebook, als de lasten WEER stijgen.

Voor 95% is het belangrijker te weten hoe Ajax afgelopen weekend speelde of hoe Max Verstappen reed, dan hoe het land bestuurd wordt.

En dus: Hoeveel van Carola’s nabije bureaucraten op LNV hebben haar al in gedachten als Onan de Warrior veroverd? Binnenbroeks zelfbevlekkend. Ofwel, dat ze aan Carola denken, terwijl ze op hun eigen peervorm met gemakskapsel tekeer gaan… Want hoeveel getrouwden zijn nu zo gefortuneerd, dat ze in een ballenbak mogen spelen als Carola?

1 keer stoten, drie keer stuiteren.

Dus wanneer Carola haar praatje houdt in Nieuwegein op 23 mei, waar denk je dan aan bij presentatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP)?

🙂

Als serieuze noot tussendoor: Eco-Klimaatdiensten, dat betreft een aan 2030 Agenda/Agenda 21 ontleend, en dus reeds lang vaststaand Brussels voornemen. Op dat voornemen anticipeerde de stichting Commonland  al met ex-IUCN-directeur Willem Ferwerda, John Loudon (nazaat van Shell-president, David Rockefeller-adviseur en vriendje Prins Bernhard) en Herman Wijffels, zie mijn artikelen HIER.

Maar ook ‘Water Natuurlijk’ en andere ‘boerengrond-onderwaterzetter-stichtingen. Die gingen rond 2015 in media kabaal maken over vermeende waterschaarste. Ze willen ‘iets’ met Eco-Klimaatdiensten: lees, de GLB-gelden daartoe aanwenden om er zelf van te profiteren.

De Wetering op meters boven het maaiveld

Boeren letterlijk het water aan de lippen zetten met Waterschappen
Naast ‘biodiversiteit’ helpt ‘CO2-vastlegging’ en ‘waterberging vanwege de klimaatverandering’ bij hun claim op boerengrond. Aldus handelend, drijven zij de grondprijzen op voor het (Rabo-)bancair establishment.

Volgens de theorie die het meeste bewijs aan haar kant heeft, is die grondpolitiek in Nederland, inclusief ‘duurzaam’ vooral op het conto van de Rabobank te schrijven en haar corporate boeven: daarover schreven we afgelopen week, in relatie tot het Rabo-vehikel ‘nationaal’ Groenfonds.

Het private financieringsinstrument van de EHS opgericht door oa Wim Meijer (Rabobank), gevuld met ruim 1 miljard euro PUBLIEK geld.

Commonland met oa Herman Wijffels wil controle over nog eens 125 duizend hectare boerenland, zie HIER voor uitleg

Commonland aast op de 125 duizend hectare veenweidegebied die ze in klimaatjas hijsen. Het is de andere tak van ‘Rewilding’ als aanvulling op de EHS. Daarvoor is geld nodig: GLB-geld kan de behoefte voorzien.

Om dan nog een serieuze noot toe te voegen van machtspolitieke aard. Klimaatbeleid = Club van Rome = Thomas Malthus = economische grond (stof-)politiek

 • Wat willen de navolgers van Malthus, de zogenaamde Malthusianen die bijvoorbeeld de Rabobank bevolken? Greep op grond en menselijke voorraden.
 • Meer is het niet, of ze dat uit aan van ‘bio di ver si teit’ doen, ‘waterbuffer’ of ‘koolstofvastlegging’.
 • Het zijn jasjes van de zelfde ideologie: dat je als bankier een ABSOLUTE waarde als ondergrond voor je woekerhandel zoekt, zoals hectares grond. In plaats van de RELATIEVE waarde waar economen sinds Adam Smith mee rekenen.
 • Die zoektocht kan duiden op het verlies van vertrouwen in papieren valuta (Dollar en Europese dollar, de Euro), dat je vlucht in harde ‘assets’ als grond. Die Rypothese onderzoeken we verder.

Ook dankzij eerdere hervorming van GLB-gelden voor ‘vergroening’, de weidevogel-financiering van 40 miljoen euro Europees geld

Het ‘de boerengrond moet CO2 vastleggen’-verhaal, helpt je aan greep op andermans grond. Het optuigen van pachtconstructies, en andere manieren om de kleinere boerenbedrijven het water aan de lippen te brengen. Nu met medewerking van de Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg, allen weer uitvoerders van VN-programma 2030 Agenda.

Als kleine boer, burger en buitenmens kun je slechts machteloos toezien tegen die milarden dollars gefinancierde Groene Goliath. Opgezet door schurken, uitgevoerd door ezels, bruikbare idioten die werkelijk geloven in ‘Het Klimaat’. De idioten krijg je bij de overheid mee te maken, als burger die zijn beklag doet.

Een beetje als tegen de callcentre-medewerker van Post NL die ook niets kan of mag doen tegen bedrijfs-wanbeleid behalve boosheid opvangen. Omdat die niet verantwoordelijk is.

Waarheden als pinken, wie hecht daar nog aan?

De muur van nietszeggend gebabbel bij de overheid
De ‘callcentre’-medewerkster bij dit boerenklimaatvehikel is bijvoorbeeld de ‘dagvoorzitter’ op 23 mei in Nieuwegein. Die noemt zich sparringpartnur, ‘dealmeekur’ en ‘netwurkbouwerrr’Christien Stoker.  Ze etaleert haar gewenste zelfbeeld op Linkedin aldus:

Daar waar verandering en vernieuwing aan de orde zijn en pionieren een must is, ben ik op mijn plek. Een allrounder(niet gehinderd door enige kennis RZ) die een beknopte en duidelijke strategie opstelt en deze net zo gemakkelijk vertaalt in concrete activiteiten. ( ‘concreet’ heeft in Nederland zelfde betekenis als ‘onafhankelijk’, het tegendeel RZ) Verbinden en beweging brengen kenmerken mijn aanpak.

De beleidsopgave of het maatschappelijke vraagstuk is altijd mijn vertrekpunt.(ze werkt voor de overheid RZ) Van daaruit ontwikkel ik in afstemming met betrokkenen een communicatiestrategie, investeer ik in een vitaal netwerk en ontwikkel ik ondersteunende middelen. (ze vervuilt het internet en maakt rapportjes)

Ik opereer bij voorkeur op het snijvlak van beleid en communicatie. Als sparringpartner voor het management, die naast effectieve communicatiemet de buitenwereld ook helpt het beleid of het project intern en richting de politiek te positioneren. (ze lobbiet voor meer beleidsbudget RZ) Ik ben goed in staat ergens (opnieuw) beweging in te krijgen. (ze krijgt ‘m ook na 7 ritjes weer omhoog RZ)

Ik geloof in een proactieve, zichtbare en verantwoordelijke overheid – communicatief sterk! – die samen met partners uit de energieke samenleving aan maatschappelijke opgaven werkt. En die daarbij zichzelf opnieuw uitvindt. Daar help ik graag bij!

Dat had best korter gekund, Christien: ‘Ik ben ambtenaar.’

Kernachtig toch?

Hup Holland!

Kansenproza en prachttermen
Lees het profiel van Christien de Goedbedoelende Ambtenaar, de muur waar je dan als burger/boer tegenaan mag kletsen tot ze weer met zwangerschapsverlof is, deeltijd of de laan uit.

Betekenisloze babbel, net als die borden ‘Vragen over de Snelweg, bel 0800 Rijkswaterstaat, Bel Veilig!” of ‘Ga Goed Voorbereid op Weg.’ Nee, zeg, ik kruip het liefst slaapdronken achter het stuur met een blinddoek op en mik op een historische kettingbotsing…. Wiplash, nekletsel, heerlijk!.

En wie krijg je nu aan de lijn, wanneer je over de A1 rijdt en belt met het antwoordapparaat (0800) van Rijkswaterstaat? Wat moet je dan vragen over een snelweg aan dat bandje met keuzemenu? Van wat voor asfalt die is, hoe duur per strekkende meter. Of ’t Zoab zich wel goed houdt bij een onverwachte hagelbui?

Als je nu eens zinvolle informatie gaf als ‘bij Diemen op de A10 liggen kraaienpootjes op de weg’.  Hoewel dat net zo’n waardeloze mededeling is als borden met ‘Slecht Wegdek’. Ja, dus? Doe er dan wat aan, we betalen 1000 euro wegenbelasting per jaar. We hebben dankzij accijns de duurste benzine/diesel ter wereld.

Lekker met je paard op stap

Het is overigens typisch Nederlands, om je taal met zoveel Engelse termen te vervuilen. Wat is er nu meer typisch Hollands dan ‘geen principes of cultuur hebben behalve de commercie.’ En dat eventueel ingekleed met vrome praatjes. 

Zoals Frans literator Michel Houllebecq al stelde: Nederland is geen land maar een Onderneming. De afgebeelde polders, droogmakerijen waren dat ook: ondernemingen met aandeelhouders, die zich met de agrarische productie moesten terugverdienen.

Hollandse Luchten

Engelse taalvervuiling, typisch Nederlands
Om het thema ‘kansenproza’ nog iets verder uit te diepen, die muur van leeg gebabbel die je als burger buiten de Belangen moet houden. Omdat de moderne overheid je alleen nog gebruikt voor de inkomsten.

Het aantal Engelse prachttermen en kansenproza groeit verder evenredig met de mate waarmee je Niets te zeggen hebt. In de taal van bankiers en procesmanagers klinkt Hete Lucht bakken (‘Ecoclimate services’) nog . Daarom zijn ze bij Talentloos BV, aka De Overheid verzot op turbokreten.

We vertalen 3 populaire beleidstermen bij onze leugenachtige, incompetente en corrupte overheid:

 • ‘Stakeholder‘ = ongevraagde bemoeial, vriendje van ambtenaren aan sector opgedrongen, meestal een Non Profit-Profiteur van Niet Gekozen Organisatie (, ngo, bijvoorbeeld Commonland) op publieke kosten
 • Dealmaker=  iemand ongeschikt voor het zakenleven, die bij de overheid in deeltijd voor vol wordt aangezien
 • Procesmanager = niet gehinderd door enige (zelf)kennis,.

Oftewel…

Waarom zou je aan dit circus van Leugen & Bedrog deelnemen? Nee, laten er op gepaste afstand biddend boven hangen, een beetje zoals dit torenvalkje in het Groene Hart gisteren bij Hoogmade, in het OERRR-Holland van veenweide, hazen, ooievaars, koeien en molens bij een Wetering, een poldersloot die meters boven het omringend maaiveld ligt.

Wietse de Wikel bidt voor ons

Uw Rechtse Hippie bidt niet -als de valk- voor een muis maar voor het zielenheil, Lord Jesus Christ Son and Word of God, have mercy on me, A Sinner.. 

Geld en macht is het enige dat telt. Na de teloorgang van het christendom, bestaat in modern Nederland bestaat geen geestelijke macht meer die Het Geld, de Mammon relativeert. Dus laten we hier dan dat gebedje opzeggen, als tegenwicht bij de VOC-Mentaliteit/VNO-NCW-mentaliteit.

Een waarheid als een koe in de wei, kan niet op tegen mammoetfinanciering, al die publieke miljoenen en lobbyvehikels voor De Leugen, die zoveel mensen zonder talent aan baantjes helpt. Maar we zijn allen naaktgeboren wormenvoer, en die relativering treft ook de meest succesvolle lobbyist.

Zie windmills end zie poolders wil seef zie kleimut

 •  –Dus tot slot: wat is ‘Ecoklimaatdiensten’ in het kort: Procesmanagers zetten op publieke kosten de boeren letterlijk meer het Water aan de Lippen (verhoging waterpeil, nu uit naam van ‘Het Klimaat’), en noemen dat ‘voorkomen veenoxidatie’ of ‘natuurherstel’ of ‘natuurontwikkeling.

Het waterpeil omhoog om boeren het water aan de lippen te brengen

En wanneer die papieren tijger of ‘Privaat Publieke Samenwerking’ (PPS) haar geld heeft opgebruikt, dan verhoog je gewoon weer de belastingen bij de Menselijke Voorraden van de Oligarchie Nederland. Dat geprivatiseerde publieke bedrijf met een schuld van 500 miljard euro dat niet failliet gelooft te kunnen gaan. 

Je geloof zo belangrijk vinden dat je er voor sterft, geen VOC-mentaliteit

In het slaapdorp Woubrugge, daar lazen we vervolgens op de kerkmuur over de in Woerden (1499) geboren Pastoor Jan de Bakker. Die belandde op 1525 op de Brandstapel, hij offerde zijn leven, omdat hij als Evangelieprediker tegen de corruptie der kerk opkwam. Dat je – net als bij verzetstrijders tegen de nazi’s- je leven wilt geven voor iets waarin je werkelijk gelooft.

Wat voor contrast met de geldklopperij uit naam van ‘Het Klimaat’…

Protestantse kerk van Slaapdorp Woubrugge met prachtige plataan

Scheiding tussen Werk en Staat
Laten we verder niet de kopjes hangen. En genieten van de schoonheid die in dit landje overal te vinden is, mits je de ogen opent. Hoeveel landen zijn er nu met bergen, ontelbare. Maar geen enkel land heeft polders als deze:

Polder!

Dat je een land maakt, waar het water meters boven het maaiveld ligt, als product van de Menselijke Natuur, zijn vermogen tot verbeelding:

De Wetering meters boven het maaiveld

Bij Slaapdorp Woubrugge zagen we de boeren alvast oefenen in Al Gore-proza, de vrucht van de lokale asperge-kwekerij:

COKwadraat, een uiting van ‘wij moeten ook meedoen, maar eigenlijk denken we wat een flauwekul’….

Je kunt aan die spandoektekst zien, dat ’t die boer ook geen bal interesseert, dat hele klimaatgedoe. Had z’n vrouw het op een doek uitgeprint, maar kon ze de ‘2’-underscore niet vinden op de compu. Of ze wilden ’t wel, maar de oude doekprinter bij ‘Fastprint De Boer Woubrugge’ slikte dat niet. Dus werd ’t ‘kwadraat’.

Het is ook van ‘we moeten een beetje meedoen voor de poen & goed fatsoen’, dat ze CO-kwadraat schrijven. Dat heeft ook iets relativerends en geruststellends. Zo is deze litanie ook uit liefde – de Agape- voor mijn landje geschreven. En een beetje Eros voor Geile Carola 🙂

5 Replies to “Geile Carola (LNV) hangt boeren aan klimaatstrop… (?)”

 1. Belachelijk stuk. De Nederlandse boeren vanaf de jaren gesteund door de overheid hebben de natuur verkracht en gaan daar tot op de dag van vandaag mee door. Natuurgronden werden in het verleden zonder pardon omgezet naar landbouwgronden. Nu wordt het tijd om het tegenovergestelde te doen. De enige weg is nog natuurboeren, zonder gif, zonder kunstmest, beter, gezonder
  Leve Carola Schouten.

 2. Hier een stukje tekst van melkvee.nl, ik vond het delen waard hier. Hoezo landbouwgrond wordt schaars, het wordt schaars gemaakt door verspilling. dat is wat er gaande is. en nu de koeien sportvelden gras laten eten, haha, ga werken op het land, en je hoeft niet eens te sporten.

  Sportveldengras-rantsoen

  Het voer voor de koeien komt grotendeels uit de stad Rotterdam. Het rantsoen bestaat uit bierbostel, zemelen, aardappelschraapsel en gras van sportvelden en golfbanen uit de stad. De koeien verwerken deze reststromen tot gezonde zuivel voor de omgeving. De opwaardering van restproducten zoals gras naar eetbare voedingstoffen (eiwitten) wordt algemeen gezien als een zeer efficiënte voorwaarde voor duurzame voedselproductie. De koeien beschikken overigens ook over een aangrenzende ‘speelweide’.

  Nog een aanleiding voor de ontwikkeling van de Floating Farm is de steeds schaarser wordende landbouwgrond en de tegelijkertijd groeiende wereldbevolking. Dit resulteert in een zoektocht naar ‘Future Foodsystems’; nieuwe manieren om de wereldbevolking in de toekomst kunnen blijven voeden

 3. Het is huilen en lachen tegelijk.
  Huilen dat we ons allemaal voor het karretje van een stel machtige waanzinnigen laten spannen.
  Lachen omdat we ons als een stelletje domme gekken gedragen door hun onsamenhangende en tegenstrijdige onzin serieus te nemen. Dat is tevens nog onze enige hoop en eventuele antwoord op deze waanzin. Domme gekken, de Goofy’s van deze wereld en kinderen laten ze altijd lopen, die hoef je niet serieus te nemen.

  Dank voor je verhaal, de humor en de uitstekende analyse.

 4. “”Jam Geerts says:
  14 mei 2019 at 18:06

  Belachelijk stuk. De Nederlandse boeren vanaf de jaren gesteund door de overheid hebben de natuur verkracht en gaan daar tot op de dag van vandaag mee door. Natuurgronden werden in het verleden zonder pardon omgezet naar landbouwgronden. “”

  Het wordt tijd dat jij eens een tijdje niets te eten hebt, dat zal je leren om boeren te waarderen. En bovendien de zin van cultuurgrond in te zien. Zo niet misschien is er voor jou nog wel een plekje vrij ergens in de Siberische natuur . Heb je nergens last van en kun je je nergens aan ergeren. Allemaal puur natuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *