Leer ook de rat ruiken bij biodiversiteit…

De kaars die uitblaast is een symbool voor ‘uitsterven’…HIER downloaden

Afgelopen week belde NPO-Radio nog omdat ze in de avond iets met de paniek over ‘Biodiversiteit’ wilden doen van het IPBES, zeg maar het IPCC (VN-Klimaatpanel) voor bi o di ver si teit; Dat IPBES moet zichzelf in de paniekmarkt zetten voor baantjes en internationale conferenties op publieke kosten. Iedere consument van Massamedia kreeg daar iets van mee.

Voorbeeldje uit velen

Ik adviseerde ze om niets met die negativiteit te doen. Een beter milieu begint niet bij collectieve zelfmoord, word liever Ecomodernist, Groen doen zonder Doem!. En ze lieten het Item vallen. Bovendien is niet ‘DE bi o di ver si teit’ bedreigd, want een menselijk verzinsel kun je niet stuk maken. Net als ‘Het Klimaat’, dat bestaat ook niet.

De menselijkheid is wel bedreigd.

Bruine rat, komt ‘oorspronkelijk’ uit Azie en kwam hier in de ‘Gouden Eeuw’

Een Rat Ruiken bij Biodiversiteit
Omdat we de beoogde massahysterie al voorzagen- ‘biodiversiteit’ als het nieuwe klimaat- stelden broeder in ’t goede Marcel Crok en ik de reader ‘Biodiversiteit, Massauitsterven of Massahysterie‘ samen in 2015. Die kun je HIER helemaal gratis opladen. Crok is qua temperament precies de goede aanvulling als collega, accuraat, rustiger, zodat ’t tweemaal degelijker werd.

De reden om dat E-boek te maken is simpel. Een publiek alternatief bieden, zonder dat wij met ons baantje afhankelijk zijn van ‘bi o di ver si teit’. Een ‘deskundige’ is namelijk iemand die commercieel belang bij een vastgeroest standpunt heeft. Beter kun je een manier van denken aanleren.

En als ’t bewijs verschuift, pas je de opvattingen aan.

Meer dan 95% van de ecologen in Nederland ( = schatting van 2 Wageningse ecologen die WEL normaal zijn) zijn geen echte wetenschappers maar ambtenaar-activist

Wanneer je al expres mijn naam fout schrijft, heb je dan wel de moeite genomen om het E-boek te lezen? Interesseert de inhoud je of kom je piemeltjes meten

Ze zullen zelden iets dat op drijfzand leunt of iets openlijk fouts corrigeren dat in ’t eigen activistenstraatje past. Het gaat ze vooral om de politiek en de baantjes, zichzelf. En bij een kleinere groep speelt een fanatiek geloof in Club van Rome-achtig malthusianisme. (met Louise Vet als bijna kinderlijke bevestiging van dit clichee)

En dan heb ik ’t niet enkel over de mindere goden in ’t wereldje, maar de voorlopers. Koos Biesmeijer, Theunis Piersma, Han Olff, Louise Vet, en die hele frauduleuze bende daar in Nijmegen die u wil Foppen, meestal sterk gelieerd aan de fondsenwervings-industrie van WWF, Natuurmonumenten, Fondsenbescherming in Zeist cs.

Klimaattentoonstelling gesubsidieerd door de overheids-oligarchie en haar energiepolitiek

Rat 1: het gaat die ecologen enkel om het eigenbelang
De eerste ‘rat’ die je al ruikt is die zelfprofilering als ‘onafhankelijke wetenschappers’. Dat zijn ze niet. Ze doen enkel alsof, omdat dit imago ze beter in de publieke geldmarkt zet. Waarom zou je publiek geld geven aan grotendeels nutteloos onderzoek naar een vogeltje, dat je dan beslist met ’t vliegtuig van hier naar Afrika moet volgen.

De ecologie drijft qua onderzoeksgeld op politieke paniek; dat je een privaat belang als ‘lekker trekvogeltje kijken’ tot publieke noodzaak verheft. Vanaf dag 1 dienden ecologen dus de uitbreiding van overheidsmacht. Want een ‘gratis lunch’ die bestaat niet. De Overheid Geeft, de Overheid neemt.

Was er een scheiding van machten, zoals men bij Kerk en Staat steeds predikt, dan zou ’t IPBES-kabaal nog te billijken zijn. Nu profileren die academici (de kerk) op de payroll van De Staat zich als Heiligen, de Geestelijke Macht die de Wereldlijke Macht de les leest.

KNAW-budget ook volledig op payroll van de beleidstrein

Echter, via inkomensafhankelijkheid zitten ecologen van nature bij De Staat op schoot en de Brusselse Sovjet. Het zijn gewoon ambtenaren. Net als de Paus die vroeger tegelijk zijn eigen legertje had, of de Bisschop van Utrecht die met de Hertog van Gelre knokte. Zodat in Wageningen een wijk nog de Tarthorst heet. Een ‘horst’ (burcht) om die Bisschop te ‘tarten’.

Dat geruzie van geestelijken ging ook puur om territorium, niet de leer van Jezus Christus. Althans, dat zou je zeggen. En dan wel roepen dat je de Geestelijke Onafhankelijkheid in pacht hebt, terwijl je vooral op materieel gewin uit bent. Iedereen doorziet dat al te menselijke wel. Dus, wie gelooft die ecologen nou?

De katholieke kerk van Sint Nyk. Ecologen doen zich als ‘geestelijke’ macht voor (DE wetenschap), maar zijn gemotiveerd door macht en baantjes op overheidskosten

Rat 2: wat bieden ze als oplossing?
En wat is de oplossing die deze IPBES-globalisten voorstaan? De Heilige Oorlog tegen de Mensheid, althans zo klinken die IPBES-mededelingen doorgaans.

Alleen een Almachtige Staat, een dictatoriaal Wereldbestuur dat alle burgers op de bonkaart zet kan De Oplossing brengen, die het via massamedia verkochte alarmisme van Massauitsterven vraagt. Zulk geschreeuw heeft 1 oogmerk. Geef ons de Absolute Macht, en dan bieden wij De Endlosung.

Ecologen aan de macht? Dat zootje sociaal psychologen der natuurwetenschap, vastgeklonken aan de Non Profit-Profiteurs van de Fondsenindustrie?

Het gros van het mediawijze publiek doorziet die truc inmiddels wel. Dat je buiten in de zoemende bijentuin zit met je hapje, drankje en gezelschap, iedereen blij. En dan is d’r weer zo-een die het nakende eind der tijden verkoopt? Ja daag.

Bij ons in de achtertuin, het slangekruid geeft een ware bijenorgie. Het Einde der Tijden is Nabij! 🙂

Hier zitten we op niveau 3 & 4 van de cursus Bullshitdetectie, ideologie en politiek. Een werelddictatuur onder Club van Rome-achtig bestuur: wie heeft DAAR zin in? Nou, iemand? Of een beetje dictatuur? Is dat niet als ‘een beetje zwanger’ zijn?

Je kunt ook gewoon een mooie bloeiende tuin aanleggen, met boompjes en bloempjes. Zit je lekker tussen de vrolijke kleuren. Jij blij. Het tuincentrum blij. De bijtjes blij. Wie doet je wat. Die oplossing heeft mijn voorkeur boven een Ecostalinistisch Wereldbestuur, waar een stel valse nichten (ecologen) aan de knoppen draait met het credo ‘links lullen, rechts zakken vullen’.

Of had U iets anders bedacht? Maken meer ambtenaren en IPBES-conferenties met publiek gefinancierde banketten de wereld mooier? Als je na 50 jaar nog steeds roept dat ’t 5 voor 12 is…Wat zegt dat over je eigen gekozen strategie. Dat milieuclubs dus ineffectief zijn, waarom zou dat onze schuld zijn.

Koop ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017) en zie dat wij OPLOSSINGEN aandragen, waar je vandaag nog mee kunt beginnen. Zonder je aan een ander op te dringen, aan de hand van Vadertje Staat met staatsgeweld en linksige ambtenaartjes die zich ‘Kwartiermakur’ noemen.

Die verdienen op zijn best een goed pak slaag: wat U? Stelletje Klimazi’s.

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS) Alleen een fascistisch wereldbestuur kan het beleden doel van ecologen bereiken, die mensloze planeet

Rat 3: hoe sterk staan de meest populaire beweringen?
Het gaat er vervolgens niet om dat je het ‘er mee eens’ wilt zijn of niet. Maar of je de goede vragen stelt als ‘hoe weten ze wat ze zeggen te weten’? Dat is ook de basis van wat cursisten van de cursus Bullshitdetectie meekrijgen. Where’s the beef, wat zijn de gegevens. Dat is ‘niveau 1’ uit de cursus, het technische gedeelte.

Of honderden of zelfs ‘duizenden’ mensen die zichzelf als ‘wetenschappers’ betitelen nu zeggen ‘1+1 = 3′, daarmee is ’t nog steeds geen 3.

Ook niet als ze ’t heel hard zeggen of met zeven plagen dreigen, of met prof.dr. ervoor. Prof.dr.1+1=3 kletst OOK uit de nek, maar dan op hoger niveau. Dus de vraag is: wie ruikt de rat bij ‘Biodiversiteit’?

Ongetwijfeld kwamen afgelopen week in media weer claims voorbij denderen als ‘1 miljoen soorten sterven uit’, of ‘1000-10.0000 maal sneller dan normaal’. Eerder maakten ecologen als Chris Thomas en Lee Hannah al carriere met de claim dat ‘1 miljoen soorten’ zouden uitsterven door ‘De’ Klimaatverandering.

Nazi-Adelaar bij Eichhorst (1933) Wisent-monument met tekst Nibelungen-lied Richard Wagner. MO-nisme

In klimaatmodelproza was dat ‘Committed to Extinction’, wat alle media dan oppikken als ‘die sterven uit’. En vervolgens hangen ze dan de ‘genuanceerde wetenschappur’ uit, terwijl ze dat ook dondersgoed wisten en beoogden.

Wat je vervolgens kan verbazen, is het drijfzand waarop ecologen, en dan dus de leidende mensen uit ’t wereldje van Michael Soule en Paul Erhlich tot EO Wilson en Thomas Lovejoy (de bedenker van ‘biologische biodiversiteit’) mee wegkomen. Sterker nog, ze worden met prijzen behangen, als morele leiders vereerd.

In plaats van ze met pek en veren af te voeren als charlatans. Zo’n Chris Thomas leeft al decennia op publieke kosten op zo’n leerstoel. Juist DANKZIJ z’n alarmisme, dat enkel op natte vingerwerk was gebaseerd met een zogenaamde Species Area Relationship (SAR) met een Z-waarde van 0,25 (dat afname 90 procent leefgebied de helft van soorten verdwijnt, regel die Preston in 1962 opstelde)

De hele aanname dat soorten 1 op 1 met temperatuurstijging versmald tot ‘gemiddelde wereldtemperatuur’ (iets dat nergens bestaat) moeten ‘vluchten’ naar koudere streken is bullshit, zijnde op geen enkele wijze overeen stemmend met de natuurlijke realiteit.

….in de jaren ’50 waren alle Joden verdwenen. Naar Israel of in de Nazi-kampen overleden

Terug naar de basis, de gegevens en dagelijkse praktijk
Heb je die rat al geroken, dan is de helft van de ‘1 miljoen soorten sterven uit’-claim al stuk. De andere helft? Die kun je ook uit de wetenschappelijke literatuur halen, zoals we deden in ‘Biodiversiteitcrisis, Massauitsterven of Massahysterie’. Stephen Hubbell, een witte raaf (kritisch denker) in ecologenland, die slachtte de kip met Gouden Eieren van Thomas al in Nature in 2011.

Die publicatie bespreken we dan bijvoorbeeld. Wat je helaas steeds ziet, is dat de correcties op Bullshit GEEN brede aandacht krijgen, maar het geschreeuw weer wel. In massamedia ontstaat zo een scheef beeld, mede dankzij de voorkeur van journalistiek voor rampspoed in chocoletters.

Je moet de negatieve kracht op menselijk welzijn van massamedia niet onderschatten. Ik krijg als vraag emails als deze toegestuurd:

Voor Cees Veerman (CDA) wel

.. al dat gelieg, bedrog voor baantjes en geld, het elkaar vliegen afvangen, dat maakt mensen levensmoe. Hou daar ‘^&*ijdel gebruik van de Naam des Heeren^&* eens mee op.

En zo komen we bij de belangrijkste functie van Natuurbescherming en de eigen (Epicurische) invulling daarvan als De Tuin. (Zie ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’, Nieuw Amsterdam 2017)

Natuur was er net als muziek om je blij te maken, ontroeren, een troost. Nota bene in de Statutaire Doelstelling van Natuurmonumenten- dat volstrekt gecorrumpeerde/geliberaliseerde en leugenachtige geldkloppersbedrijf- vinden we de klassieke betekenis van natuurbescherming terug, zoals Jac P Thijsse die formuleerde:

Dit (de natuur- en monumentenbescherming RZ) geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens.

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon en de Radboudfraudeurs aan het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

Moet De Mens met leven stoppen, of alleen Cees Veerman?
Maar Natuurmonumenten liet de dienaren van de Mammon binnen, de energiepolitiek van McKinsey-globalist Pieter Winsemius, de baantjesjagers, fondsenwervende geldkloppers, politieke mannetjesmakers als Theo Wams (Milieudefensie) en Thilo Wallaert, de bankiers als Herman Wijffels, corporate boeven als Hans Wijers, de leugenachtige oplichters als Cees Veerman en voor je het weet dien je de Duivel.

De Mephistoles uit de Faust van Goethe die over het leven en de mensheid stelt:

Het ware beter dat dit er allemaal niet was… Wat dan de lezersvraag van Bea betreft: ja, Cees Veerman KAN het beste de eer aan zichzelf houden en zelfmoord plegen.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Zonder Cees Veerman IS de wereld mooier en ook groener. Want met het Groenfonds financiert hij de boskap voor bomencrematoria. En via de Postcode Loterij financiert hij alle negativiteit over onze boeren en vissers. En daar hoor je die ecoloogjes dan plots weer niet over. Omdat ze met dat klimaatbeleid sympathiseren, en omdat zij ‘tegen onze vissers en boeren trappen’ tot nationale sport verheven hebben.

Omdat scoren tegen de zwakste lobby die ecoloogjes wel goed ligt, terwijl ze de overheid en haar multinationals ontzien.

En de eigen Tuin van De Abdij, met die van de al even groene buurman samen…

Ecologica: wat in ons straatje past is waar
Dus wat mij betreft Bea;  die ecologen, die mogen ook wel zelfmoord plegen, want dat is de ‘oplossing’ die ze anderen min of meer voorschrijven als Malthusianen. EO Wilson, hun held wil de helft van de aarde tot ecologenparadijs claimen, oftewel ‘op## met wie daar leven’.

Praktiseer dan wat je predikt. Alle ecologenfaculteiten opheffen, gewoon opruimen die zooi, inclusief alles met ‘duurzaam’ en ‘klimaat’ erin. Of zoals de Club van 10 Miljoen ’t stelt waarmee zij sympathiseren:

Meer mens met minder mensen. Gemiddeld vliegen ze veel meer naar exotische oorden (zie ook ‘Why do we fly, ecologist’s sins of Emissions 2009), dus per ecoloog minder heb je al voor 2 Westerlingen minder aan CO2-emissie. Wanneer je fossiel brandstof wil uitsparen.

Forest destruction for climate protection by State Forestry Service SBB

Immers, wat is ‘duurzaamheid’ anders dan ‘privaat gewin op publieke kosten’? Of ‘een dictatuur instellen zodat multinationals en bankiers ons als ‘menselijke voorraden’ met staatsgeweld mogen leegzuigen’? Iedereen met minimaal 2 hersencellen ziet dat inmiddels wel.. Of wil je ‘een beetje dictatuur’…Net als ‘een beetje zwanger’.

Allen heeeeeeel deskundige mensen willen dat niet zien omdat ze met hun baantjes aan dat groene circus hangen. Die willen daar Oost Indisch doof en blind voor blijven. En die noemen we:

Ecologen en hun ‘bi o di ver si teit’.

Dankzij de mens zijn veel dieren erg succesvol, zoals Gallus gallus, de kip, ook hier op De Abdij

Een neologisme, in 1986 verzonnen, als samentrekking van Thomas Lovejoy (Wereldbank, WWF) zijn ‘biologische diversiteit’ uit het Global 2000-rapport van Jimmy Carter (Trilateral Commission van David Rockefeller) en het Aspen Institute (denktank voor Amerikaanse politieke belangen)

Vanaf dag 1 is ‘biodiversiteit’ met globalistische machtspolitiek verweven van oa de Wereldbank, met het WWF-USA (Russell Train) als met staatsmacht vermengd vehikel en financier.

Biodiversiteit is iets dat ‘alles in de biologie’ betekent tot zeldzame genen aan toe. (De CBD-definitie). Maar wanneer je stelt ’10 miljard mensen op aarde verschillen ook allen genetisch, en moeten dus ook behouden’, dan geven ze niet thuis. Want Ecologica is ‘alleen wat in ons straatje past’.

En dus kun je dat negatieve biodiversie-kabaal het beste negeren en wat beters met je beperkte tijd op Aarde doen.

One Reply to “Leer ook de rat ruiken bij biodiversiteit…”

 1. Ja, zo simpel kán het zijn. Gewoon negeren.
  Want, er zijn bepaalde groepen die veel flauwekul verzinnen om het gewone volk voor het lapje te houden, zoveel is wel duidelijk. Die flauwekul lijkt heel belangrijk en groots, goed en prima, ze is doorspekt van geleerde woorden en begrippen, grote namen en titels.
  Daarom is het beter dat soort ‘denktanken’ te negeren alsof ze wind zijn, ware het niet dat ze andere types voor hun karretjes hebben weten te spannen. Types met macht en bepaalde ambitie, of gewoon werkers voor geld. En tja, die kun je soms niet negeren.

  Dat blijkt wel uit de geschiedenis.
  Bijvoorbeeld: Gewone mensen willen bijna nooit vechten, enkel bepaalde types hebben daar plezier in. Maar, als je moet vechten omdat er dienstplicht is, dan zul je wel moeten, anders houdt het meteen op. En als er dan gevochten wordt, dan krijgen die dienstplichtigen gewoon ook de schuld. En wordt ze hun land afgenomen. Gewoon afgenomen, want zo zijn de regels van het spel. Dus als je land wil inpikken, of mensen wil ombrengen, dan verzin je zoiets als oorlog. Het gewone volk krijgt de schuld van wat -zeg maar- topcriminelen misdoen.

  Daarom is negeren maar het beste. Want, de mens is ook beïnvloedbaar, hypnotiseerbaar en hersenspoelbaar. Dus, die blijven gewoon altijd ‘slapen’. Kunnen ze niets aan doen. Eenmaal getemd blijft hij zo.

  Blijft wel dat het naar is. Ze slopen al het goede, schone, liefdevolle. Want, dat weet ik denk ik ook… Liefde en het goede, schone is iets dat sommigen niet begrijpen, niet kennen, niet willen. Liefde voor iedereen en alles bedoel ik. Dat woord vinden ze v i e s. Jakkes Bah. Dat is voor mietjes! Mensen zijn jagers! Vinden ze. Kijk maar naar hoe we zijn:
  Ogen van voren, goede oren, handen om te grijpen, tanden om te verscheuren. En hersenen! En het schrift. Zodat we nooit meer vergeten hoe de kluit te belazeren. Eenmaal opgeschreven geeft dat de mens een bijna oneindig en groot geheugen. Zo is het ook ontstaan, dat schrift, denk ik. Om bij te houden wie wel dan niet belasting betaald had.

  Deze mensen zijn er dus ook, en die zouden eigenlijk tegen zichzelf beschermd moeten worden. Het gewone volk zou er ook baat bij hebben. Wanneer mensen die geestelijk ‘anders’, zijn en de macht hebben, nou… Brrrr. Dek je dan maar.

  Als je als club nou héél sluw bent dan speel je het wereldspel in het groot. Je maakt van de wereld één risk- monopoly- en kolonisten- spel. En dan zorg je dat jij aan de knoppen zit. Met je vrinden. Als in een club. Een zéér besloten club. Ik noem het maar ‘de club’.

  Je praat dan altijd over landen, werelddelen, groepen, en andere vaagheden. En je maakt heel veel regels en wetten. Steeds meer en meer. Zoveel verzin je, (en laat je als club door sub-clubjes verzinnen) dat het voor zelfs zeer geleerde heren bijna niet meer te doorzien is. Ook taal verzin je. Nieuwe taal, nieuwe woorden, begrippen, onbegrippen zelfs (Lees Plato de Sofisten, of hoe dat ook weer heet, er maar op na. Of Nietzsche. Schopenhauer ook.).
  En nog meer clubs verzin je. Clubs die jouw club ondersteunen welteverstaan. En je verzint diensten, die de sub-clubs bespioneren.

  [ Voorbeeld tussendoor: Als iemand zegt ‘land A viel land B aan’, dan praat die onzin. ‘Meneren van land A hebben besloten (al dan niet in overleg met land B, of anderszins) land B aan te vallen. Die meneren bedenken het vuile werk. (En natuurlijk ook mevrouwen)’. Die uitspraak is al wat duidelijker en minder onzinnig.
  Maar… de (dienstplichtige) soldaten en het volk krijgen de schuld. Of het ‘land’. En omdat je als mens dat ‘land’ niet bent, die ‘STAAT’ niet bent, kun je je in feite nooit verdedigen. Als je in een land woont, dan wordt je meegesleurd in dit soort zaken. Kijk eens naar Duitsland bijvoorbeeld.]

  Zo ook met tal van andere zaken zoals ‘milieu’ of ‘klimaat’. (Natuurlijk moet het klimaat goed zijn (liefst subtropisch, vind ik) en natuurlijk moet het milieu ook fijn zijn, dat spreekt.)
  De tactieken van de club zijn tamelijk divers. Dat komt omdat ze zoveel mensen ‘in dienst’ hebben. Soms hele geleerde types ook. Héél veel. De een weet veel over dit en de ander over dat. En die krijgen allemaal opdracht om de vaak -naar mijn idee- onzin over het volk uit te storten. Vaak zonder dat zelfs de geleerden het zelf doorhebben natuurlijk.
  Maar, omdat er ook psychologen, filosofen, filologen, psychiaters, hypnotiseurs, demagogen enzovoorts, in dienst zijn, wordt het nóg lastiger. Er worden taalgrappen uitgehaald waartegen niet te redetwisten valt bijvoorbeeld. Of er worden boeken geschreven om te beïnvloeden, radioprogramma’s, televisie enzovoorts gemaakt, die geestelijke technieken gebruiken die soms waarlijk grenzen aan impertinente slechtheid. Er worden zelfs seksuele revoluties georkestreerd, alles, maar dan ook alles wat hun doel dient, wordt gebruikt. Ook het weer zelfs. Of de grond, de wind, de bossen, het water, de lucht, zuurstof.

  Maar ja. Jezus zei zoiets als: ‘als de boom geen goede vruchten draagt, dan moet je hem wegdoen. In het vuur verbranden. Want, aan de vruchten (werken) herken je de boom (mens). Logisch. Bij de wortel aanpakken dus vooral.’.
  Maar Jezus zei ook: (naar mijn idee) ‘Er was eens een zaaier (God) die zaaide goede mensen. Maar er was ook een naarling. Die zaaide ook; slechte mensen.’ En dat is het. Zo simpel.
  Het zaad. De mens is van goed zaad (Hij is dan ‘goed’) of van slecht zaad, van slechte afkomst dus. Even aangenomen dat ‘we’ hetzelfde onder ‘goed’ en ‘slecht’ verstaan. (Alleen dát al.) Dan begrijpen we dat er niet mee te praten valt.
  Jezus zei ook: (ongeveer) wie me niet hoort, die kán dat ook niet. Die begrijpt me gewoon niet. Die is van slecht zaad. Slechte afkomst, inborst.

  Ergo, als het leven naar wordt, dan zijn er slechte ‘bomen’ zaad, aan de macht. Onkruid. Heel veel onkruid. Dat, – zegt men – de slechte listige slang gezaaid heeft.

  (-tussendoor- De Bijbel lijkt wel te gaan over het goede zaad en het slechte dus. Het goede zaad is van God en dat zijn dus de mensen die goed zijn en het slechte zaad is van de rotzak, en dat zijn de naarlingen. Maar ja. Dat slechte zaad (sperma dus) heeft zo een beetje de hele wereld besmet. logisch ook, want wie poen heeft en macht, die weet het wel hè?
  Het goede zaad heeft vanzelf de heilige geest, denk ik, maar dit terzijde.)

  Vandaar dat blootleggen van de verzinsels van de club – als je al zou weten wie dat zijn, die leden van de club – zo lastig is. Ze verzinnen de ene leugen of werkthema na de andere. En de leugens en ‘ideeën’ zijn zo vreselijk mooi verpakt. In ‘mooie’ theorieën, nieuwe woorden, tellingen, plaatjes, onderbouwingen enzovoorts enzovoorts. (Ook hier staat de Bijbel trouwens ook vol mee; voorbeelden van doortrapte slechtheid.)

  En de club heeft, lijkt mij, misschien ook de media in handen. Nou, dan houdt het al helemaal op. Want het volk haalt zijn info daarvandaan. En ze hebben de opleidingen waarschijnlijk in handen. En nog veel meer. Heel veel meer.

  Dus het is voor de mens van goede wil niet te doorzien of er iets aan te doen. Computers trouwens, maken dit soort types ook nog eens 1 miljoen maal machtiger, denk en vrees ik.

  Dus. Daarom is het maar beter te genieten van de tijd. En te denken aan de Prediker. Er is niets nieuws onder de zon. Alles herhaalt zich en alles is ijdelheid en najagen van de wind. Wees blij als je er niet bent. Dan heb je er ook geen last van. En als je leeft? Gedenk dan dat je sterfelijk bent.

  Maar ja. Gelijk er slechten zijn, zijn er ook heiligen. Zij die weten en van goed zaad zijn. Hopelijk hebben die ook een club En sub-clubjes. En zo.

  Oh. Ja. Lezen en schrijven gaat via de linkerkant. Als je de agressie nu voelt, komt door dit schrijven, of doordat het sowieso tekst is, of allebei of anderszins wellicht. Schrift maakt daarom misschien altijd agressief of zo. Wegens het gegeven dat onze rechterhersenhelft minder actief is.

  Hè?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *