Het ene geloof vervangt het ander na overweldiging… (1066)

Bijzondere leeservaring

Europa zit nu ook op de wip, zal het afstand doen van het geloof dat haar beschaving vormde, het Christendom? Omarmt het ’t Heidens Globalisme met haar offers voor Klimaatgoden en het Militair Industrieel Complex? Of wordt Europa overwonnen door de Islam, zoals Frans auteur Michel Houllebecq voorstelt.

Een Nieuw Geloof dat een wereldlijk regime door geweld brengt, dat brengt andere taal en omgangsvormen mee, zo maakt The Wake voelbaar van Paul Kingsnorth. En de wereld is daarna nooit meer het zelfde.

Hoe Brits wil je het…

The Wake is gecentreerd rond de verandering die de Battle of Hastings (1066) in het land van de Angelen en Saksen bracht, die nagenoeg werden ‘opgeruimd’ door Willem de Veroveraar, de Normandische half-broer van Angelsaksische Koning Harald, zoon van Edward the Confessor. Uitgelicht aan het begin staat dan ook ‘Guilliame le Batard’ zijn confessie aan het doodsbed (1087)

 I have persecuted the natives of England beyond all reason. Whether gentle or simple I have cruelly oppressed them. Many I unjustly disinherited; innnumerable multitudes perished through me by famine or the sword.

Having gained the throne of that kingdom by so many crimes. I dare not leave it to anyone but God.

Het oude wordt dan vaak radicaal opgeruimd. Kingsnorth was eindredacteur bij The Ecologist, het ecologenblad en mede-oprichter van het  natuurvererende ‘Dark Mountain Project’, een schrijverscollectief.

Jachtreservaat Guilliaume le Batard

Op de webzijde Dark Mountain.net van het schrijverscollectief van Kingsnorth vinden bomenknuffelaars veel van hun gading.

Zoals over bomen die met elkaar praten en met U, net als hun Duitse evenknie Peter Wohlleben. Dat je in ’t bos loopt en denkt; heh, wie is dat. En dan is het de eik van drie hoog achter. Positief gezien, wanneer je ‘het woord’ ziet als iets dat je ook kan vervreemden van directe ervaring. Dan kun je zulk neopaganisme zien als manier om ‘ervaring’ weer te heroveren, via contact met de natuur.

The Wake is dan vooral ook een lees-ERVARING. Het is geschreven in Oud Engels, zoals dat voor de Normandische invasie van Angeland (1066) werd gesproken door de Angelen en Saksen. Maar de tekst is nog zo door de auteur gemoderniseerd, dat het voor moderne lezers nog net te volgen is met wat inspanning.

Paganistisch Romantisch

Een voorbeeldje, ter opwarming:

the night was clere thoug i slept is seen it. though is slept i seen the calm hierde naht only the still. when is gan down to sleep all was clere in the land and my dreams was full of stillness but my dreams did not sepe me stll. When is woc in the mergen all was blaec though the night had gan and all wolde be blaec after and for all time. a great wind had gan and all was blown then and broc.

Je komt er ook verwijzingen naar het Fries in tegen en het Duits. Daar kwamen de Angelen en Saksen uiteindelijk in de volksverhuizingen van de 4de en 5de eeuw vandaan, toen de Romeinen het eiland verlieten. Plaatsen in Zuid Engeland als Lyndhurst dragen nog die Germaans-Saksische invloed. Een ‘horst’, uitvalsbasis, zoals NottingHAM ook een ‘Heim’ is…

Rechtse Hippie knuffelt Oude Friese Eik, met zadeldaktoren

Dat verzinnen van een eigen fantasie-Oud Engels van voor de Battle of Hastings (1066) deed Kingsnorth expres zo.

Want met verandering van taal door de Frans sprekende Normandiers (nazaten van Noormannen uit Bretagne die christen werden) komt ook een andere wijze van denken. Zoals je ook anders denkt wanneer je niet in de poëtische en gedragen taal van de Statenbijbel spreekt maar in SMS-texten, of de taal van massamedia.

Dan breng je een ander levensgevoel over. Een wijze van spreken en taal, kan je dus ook zowel inwijden als afsluiten van een leefwijze en manier van ‘dingen zien’..

The Green Man, een heidense natuur-godheid die uit de Keltische cultus stamt, hier als beeld bij Arkona

Kingsnorth zijn verhaal gaat over 1 van de laatste echte heidenen onder de reeds gekerstende Angelen en Saksen; Buccminster of Holland, een veenboer in Lincolnshire, Oost Engeland met drie spannen ossen om zijn landerijen te bewerken.

Buccminster woont daar diep in het veengebied, en zijn grootvader leerde hem nog over de voor-christelijke goden als Wodan en zijn vrouw Freija. En hoe hij die goden in de natuur kon zien, door de kerstening verborgen geraakt. Maar in de natuur wachtend, tot iemand weer een beroep op ze zou doen. De omslag toont ook zo’n ‘Green Man’, een heidense bosgeest die je ook op tuinbeelden kunt zien.

Buccminster vind de meeste mensen maar ‘esols’ om zich heen en ‘hunde’, stommelingen die ‘het’ niet begrijpen. Mensen die de ‘crist’ volgen en zijn leugens zijn ook maar ‘esols’ en ‘liars’. Hijzelf daarentegen is nog een ‘free man’ met eigen land die geen diensten voor anderen moet doen.

Behalve dan zijn zoons afstaan en knecht, voor de 6-wekendienst aan koning Harald wanneer die om militaire hulp vraagt. Dus zijn vrijheid ontglipt ook Buccminster al in deze overgangsperiode.

New Forest by Lyndhurst; jachtreservaat van William the Conqueror, die met the Battle of Hastings zichzelf baas van ‘Angeland’ maakte

Twee duistere voortekenen doen hem beseffen dat rampspoed op komst is. Hij ziet een zwarte grote vogel, een ‘Feogol’, maar niemand lijkt zijn duistere voorgevoel bevestigd te zien. Maar vervolgens nemen ze ook een grote ster waar, een beetje als de ster van Bethlehem, en nu lijken toch slechte ‘tidinge’ op komst.

Hun eigen (christelijke) koning Harold, opvolger van Edward the Confessor ziet de concurrentie voor zijn troon naderen.

Uit het noorden dreigt een Noormannen-invasie. En vanuit het zuiden op de stranden staat de Normandische duke Guillaume als halfbroer klaar om Harald de troon met een machtig invasieleger afhandig te maken. IN het Nederlands kennen we die als Willem de Veroveraar. Hij had zijn jachtreservaat in het New Forest, dat uw Rechtse Hippie 10 jaar terug bezocht.

Na 1066 werd alles anders, inclusief de bouwstijlen. Deze kerk hieronder is nog van Saksische oorsprong:

Kerk in Saksische bouwstijl, dus VOOR de Battle of Hastings

In korte tijd daarop verliest Buccminster eigenlijk alles dat hij heeft, inclusief zijn 2 zoons die voor Koning Harald moeten strijden. Eerst tegen oprukkende Denen uit het noorden, en dan later bij de landing van ‘bastaardzoon’ Willem bij Hastings.

Bij Londen wordt Harald in de pan gehakt en gedood, ook zijn zoons blijven op het slagveld. Met een guerilla van Green Men, gelijkgezinde heidenen probeert Buccminster nog iets van de oude natuurlijke wijze van leven te redden. Maar de geschiedenis toont: afgezien van wat heidense bijgebruiken op de achtergrond, werden de Saksen volledig vervangen door het Normandische, de hele taal transformeerde met allerlei Franse woorden er in.

New Forest, jachtreservaat William the Conqueror

Het leukste aan het boek is natuurlijk de door Kingsnorth ontworpen taal. Je moet echt inspannen, maar kom je eenmaal op gang, dan ga je veel dieper mee in de oude leefwereld die Kingsnorth helpt voorspiegelen via Buccminster zijn doen en denken. Zoals wanneer zijn zoon Duncan brutaal tegen hem doet, wanneer hij meemoet met de krijgers om (bij het eerste valse alarm) in het leger te dienen.

Hij wil het ge-erfde zwaard van de Grootvader mee, maar dat wil Buccminster enkel bewaren om het eigen huis te verdedigen. Zijn vrouw valt hem af, en zet hem zo in eigen huis voor joker, wat Buccminster als heer van het huis afstraft.

Probeer ’t maar eens mee te lezen, zonder hoofdletters die ze voor 1066 nog niet gebruikten:

she saes my husbond it was only my dumb thought
thy dumb thought and thy dum locan i saes thy locan at me before my sons lic thu is tacan waepens agan me

i wolde nefer tac waepens agan thu she saes but this is not enough if she belufs words will righ her lies she does not cnaw who is mastor of this hus.

i saes that she is settan me up for a liar and a dumb esol in front of my cildren and what does she thinc shie is doan

and she saes naht only locs down at her feet lic a hund lic always and stands still to make her self lytel. she has no pride and pride is needed in a wifman…

Een Bogforest, moerasbos in het New Forest

Het moment dat zijn Grootvader hem als kleine jongen meeneemt diep in het moeras, om hem de verborgen plaats van de Goden te tonen:

then i specs to my grandfather lic his is sum wicce what is this grandfather is saes this holt under the water what world is this.

i was thincan many things that afeart me then i was thincan this was the land where aelfs cums from or that ents or dweorgs was here

or efen dat it was the hall under the mere in what grendel was lifan and that his mothor was cuman for me under my lytel boat.

New Forest

Grendel is het monster uit de pre-christelijke Anglo-Saksische saga genaamd ‘Beowulf’, dat door de heidense held Beowulf verslagen wordt. Die Goden zijn ‘woden’ en zijn ‘wifman frig’

‘these gods was lifan here in this holt in the daegs before the waters cum and drencced it. this was the holt of the eald gods for they had no hus lic uw now the was not weac lic us they was of treow and ground

and ofer all these gods he saes ofer efen great woden was ther mothor who is mothor of all who is called erce.

Moeder Aarde, de god van Koningin Beatrix en Ruud Lubbers met hun Earth Charter. Ook Friesland wordt genoemd:

in the frenc lands they talcs of what they thincs is their great sige but in the other lands also in the ys lands of the denes in the land of the biscop of the crist who gaf his flag to the bastard who set his god agan us in friesland  the cnawan wat angland has becum and their preosts uses it to tell dumb folc what befalls a great land what teorns away from their word.

Over het noodlot waarvoor priesters waarschuwen wanneer een land niet naar ‘Het Woord’ luistert.

Saksenkerk

De introductie van een nieuw geloof, of andere versie van een reeds geintroduceerd geloof, dat gaat met een nieuwe wereldlijke macht gepaard. Die ontleent aan de invulling van dat geloof zijn gezag, en roeit het oude uit. Zo ging dat met het uitroeien van de laatste resten heidendom bij de Angelen en Saksen. Met Willem de Veroveraar werden nieuwe kerken gebouwd, kastelen opgetrokken.

De hele taal transformeerde. Dus we bestelden meteen nog 3 boeken om de impact van de beslissende slag van 1066 beter te bestuderen. Zo actueel nog!

Die slag hakte er net zo in als het komen en gaan van de Romeinen. Bij ons zijn al 2 grote slagen geleverd, de Eerste en Tweede Wereld Oorlog. Daarmee kreeg ook het christendom en het geloof in een almachtige goede God een genadeklap bij de meeste Westerlingen.

Paardjes op de weg, New Forest

In mijn tijd hier op aarde, 1 generatie is het hele kerkbezoek weggevaagd. Nu rentenieren we nog op de restanten van christelijke beschaving, maar wat komt in de plaats als die restanten ook weg zijn? We zien nu in de omhelzing van ‘Aarde’-aanbidding en het Klimazisme een paganistische cultus met staatsdwang ontstaan, die geen concurrentie duldt, en die tegelijk Grote Offers vraagt.

Vanwege die observatie- het christendom verdwijnt- bezochten we al heidense plaatsen, ontmoetten een voorman van het heidens genootschap Eldaring in het Duitse Giessen.

Onder het oppervlak sluimert het heidendom nog. Dolfie en zijn nazi’s poogden al een zonnecultus (Swastika) nieuw leven in te blazen, Dolfie plantte zijn Berghof tegenover de heilige berg van de Germanen, de Untersberg waar Wodan zou liggen slapen, wachtend om gewekt te worden voor de Grote Strijd.

Hallo…

Net als bij de Lady of the Lake bij Koning Arthur, de uit de ‘See’ (meer) komt om het zwaard op te nemen. Het Duitse woord ‘Seele’ voor ‘ziel’ is dan ook afgeleid van een Meer. Waar het om draait bij een geloof is: ontleen je er kracht aan om het leven en haar strijd aan te gaan. Als het christendom dat niet meer doet: wat dan wel? We lazen daarom al Ludwig Klages zijn ‘Biocentrische Filosofie’.

Deze proto-nazi vond ook dat ‘het woord’, Geist de vijand zou zijn van de Seele, ervaring en inspiratie. Paganisten (waaronder Klages) zijn ook vaak zeer anti-semitisch.

Bomenknuffelen doe je Zo! Deze prachtige acacia kon uw Arbo-eroticus niet ongeknuffeld laten

Misschien heeft ieder geloof een cyclus van 1000 jaar, waarna er weer iets anders opkomt, dat duizendjarige rijk wat je al in Openbaringen tegenkomt. Uiteindelijk zijn de Friezen ook pas in de 9de eeuw allen gekerstend, en eind 19de eeuw kwam de klad er al in. Vervolgens riepen de hippies ‘The Age of Aquarius’ uit in 1967, het tijdperk van Waterman van de ‘New Age’. En wie nu precies weet wat er komen gaat, zeg het maar…

Het zijn dus hoe dan ook Interessante Tijden.

 

5 Replies to “Het ene geloof vervangt het ander na overweldiging… (1066)”

 1. Het is een Bijbelse profetie dat het rijk van de antichrist het laatste wereldrijk is voor dat De Heer Jezus de tweede keer terug komt om de schapen van de bokken te scheiden en de oordelen te voltrekken.
  Dit rijk van de antichrist waar de profeet Daniel over schreef zou pas in de eindtijd begrepen worden. Nou begrijpen Bijbel getrouwen Christenen het. Dit laatste rijk zal een wereldwijd islamitisch kalifaat worden! Wanneer je dit inziet begrijp je ook waarom de ‘elite’ naar de tweede oorlog de rode loper heeft uitgelegd voor de islamisering, plotseling vallen de puzzel stukjes op zijn plaats. Verder geeft de Bijbel verschillende aanwijzingen dat wij de laatste generatie zijn. Het bloed zal gaan stromen als nooit te voor, maar uiteindelijk zal Jezus komen, met kracht en grote heerlijkheid, en ieder oog zal hem zien, ook die wat zijn zijde doorstoken hebben.

 2. Wil je weten wat de werkelijke huidige machthebbers plan zijn, lees dan “De protocollen van de wijzen van Sion”.
  Er wordt beweerd dat het door joden geschreven zou zijn. Als dat al waar zou zijn dan zijn het crypto joden d.w.z. mensen die onder de vlag joden hun eigen godsdienst of het satanisme nastreven.
  Ik kan me niet voorstellen dat iemand niet de huidige staat van onze maatschappij in deze protocollen weerspiegeld ziet. Maar belangrijker nog, ze geven ook een inkijkje in de middelen om hun beleid tot uitvoer te brengen en wat ons nog te wachten staat.

 3. Ohm namo narai !

  Keer terug naar de basis en de bron van je bestaan.
  Terug naar de kern waar in beide gevallen de oorsprong vandaan komt.
  Probeer het eens met een eikel !

  Sri sri Magnitude

 4. Rypke,

  Ik heb twee keer een reaktie geschreven. Heb die niet ontvangen? (De eerste reakties werden wel ontvangen en geplaatst)
  Indien je ze wel ontvangen hebt, wat is dan de reden dat ze niet geplaatst worden?

  Met vriendelijke groet,
  Jan Stoel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *