Cursus Bullshitdetectie oogst verbazing broddelwerk PBL

Foto C.V.Dam deelnemers cursus

Vertegenwoordigers van een bedrijf in gewasbescherming en bemesting in Westmaas (Zuid Holland) kwamen gisteren naar uw Rechtse Hippie in een etablissement vlakbij Langweer, voor een nieuwe cursus Bullshitdetectie.

Hoe je claims die onder het mom van wetenschap gedaan worden kunt demonteren en ontmaskeren, aan de hand van de meest gebezigde ‘fouten’ in academische studies en overheidsclub-rapporten die voor wetenschap door willen gaan.

Een schets van die insteek kon je al lezen in mijn artikel voor Elsevier Weekblad. Daar stonden de 4 ‘trucs’, een indikking van de 20 aanwijzingen die Aaron Wildavsky geeft in ‘But is it True’, een boek uit 1995 dat helaas niet meer breed verkrijgbaar is. Een samenvatting van de cursus ‘hoe wordt je bullshit-detector’ kun je online HIER al lezen.

Wildavsky’s insteek is dat je als burger in een techno-maatschappij moet weten hoe wetenschap werkt, en hoe je dan goede van slechte wetenschap kunt scheiden. Zijn boek is tegelijk een handleiding voor goede wetenschapsjournalistiek. In de kranten bestaat wat voor wetenschapsjournalistiek doorgaat meestal uit academie-PR van ‘kijk die knappe wetenschappers eens’, het geidealiseerde beeld uit de Verlichting.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Met alle modes, belangen, de globalistische 2030 Agenda en de drang om te scoren is helaas van dat beeld nog weinig over. De verkopers en praatjesmakers domineren, en er is sprake van de Replicatiecrisis; meer dan de helft van wat in ‘de bladen’ komt is simpelweg onwaar, bij ecologie en ‘conservation science’ zou meer dan 70 procent wel eens niet reproduceerbaar kunnen zijn.

Je kunt je afvragen of vakgebieden als ‘ecologie’ wel tot de klassieke wetenschap behoren of dat ze een postnormale ideologie zijn met oosterse trekjes. Wanneer vooraanstaande vertegenwoordigers als Louise Vet al krijten ‘alles is 1’ en alles is met alles verbonden. Holistische gepraat.

Een clubje activistische partizanen zonder zelfreinigend vermogen, die vooral een politiek van eigengewin nastreven, publicerend in de Piersma-reviewed literatuur, meestal met als resultaat het uitbreiden van Staatsmacht. (niveau 4 in de cursus)

Maar, is het ook WAAR; als je er vanuit gaat dat waarheid niet bestaat, verval je tot barbarij

Ook belangrijk is op tijd te beseffen op welk niveau van gesprek je zit. En hoe je kunt voorkomen in ‘spraakverwarring’ te raken. Dat je niet met technische argumenten komt aanzetten, terwijl je opponent op het ideologische vlak (niveau 3) bezig is, of dat je economisch argumenteert (niveau 2) waar je juist op het technische vlak (niveau 1) zit.

Met name de frauduleuze praktijken (Sjoemelnatuur) van het Planbureau voor de Leefomgeving krijgen warm aandacht. Mensen vallen dan achterover van verbazing; hoe zo’n instituut – beleidsverkopers van de Ministeries- daarmee weg kan komen. Terwijl, als je eenmaal ziet wat ze doen en hoe, dan is het de kunst niet. Je gaat het zien als je het doorhebt.

Teveel mensen laten zich nog intimideren door autoriteits-redeneringen van ‘gezaghebbende instituten’ met ‘gecertificeerd onderzoek’. Gecertificeerde bullshit is ook gewoon bullshit.

Waarheid in technische zin leunt natuurlijk op geheel andere zaken dan sociale autoriteit. Zoals de kwaliteit van data, methodiek, bewijsvoering. Iedereen met enig analytisch vermogen kan daar de vinger achter leggen. Op termijn zal voor instituten als het PBL geen plaats meer zijn in het adviserende spectrum, wanneer de groep ‘wakkere’ mensen groeit.

Sjoemelnatuur: OORzaken van biodiversiteits-verlies zijn tegelijk GEVOLGEN gemaakt door PBL. De 15% is niet meer dan ‘landoppervlak dat wij natuur/bos noemen

Op vergelijkbare wijze is Stichting Agrifacts al goed bezig van Jan Cees Vogelaar. Zie ook wat broeder in het goede Marcel Crok nu op klimaatgebied doet met Clintel, de Climate Intelligence Foundation. Waar gaan feiten over in beweringen, voorspellingen en aannames?

Eigenlijk zou iedere MKB-sector in Nederland zo’n eigen factcheck-stichting moeten hebben om de onzin te demonteren, waarmee onze leugenachtige corrupte overheid en haar instituten hun beleid wensen te verkopen. Het is een illusie te geloven dat het ‘vanzelf’ ophoudt, wanneer je maar papt en nathoudt, of braaf bent en mee praat.

De tragiek van de productieve klasse van Nederland, is dat zij niet de tijd neemt voor een weerwoord. Misschien omdat ze gewoon wel wat beters te doen hebben. En zodra ze denken ‘nou, het is wel weer goed zo’ terug gaan tot de orde van dag. Maar wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem en haar ‘Linksche Thuigh’, dat broedt dag in dag uit op nieuwe wijzen om haar totalitaire streven uit te rollen over de productieve sectoren van de maatschappij.

Volgens het adagio ‘verzin een probleem, biedt jezelf aan als oplossing’. Helaas. En wanneer je dagelijks oefent in vervelend doen, dan word je daar vanzelf goed in, zo bewijst de Linkse Medemens keer op keer. Misschien is ‘De Goede Kant’ te ‘goed’ geweest. We dienen De Groene Leugen ( = naturalistische drogreden) natuurlijk gewoon uit te roeien met wortel en tak.

Mean Species Abundance; het PBL verzon een eigen ‘biodiversiteit’-maat die ze met 85 procent konden doen afnemen, zodat je een Deltaplan Biodiversiteit kunt afdwingen

Na afloop gingen we hier in het Friese boerbos en veld wandelen van ‘De Heide’, libellen spotten, buizerdnesten kijken en bij de dassenburchten langs, op deze zandrug (een ‘weer’) die de Friese Wouden met Gaasterland verbindt. Want dat is natuurlijk het andere aspect, dat we op Interessante Tijden benadrukken. Een evenwicht tussen donker en licht.

Je verantwoordelijkheid nemen en voor waarheid opkomen in een zee van leugenachtige duisternis. En voldoende schoonheid tot je nemen, opdat je niet verzuurt maar juist weet waarom je het doet; omdat leven op ONZE Westerse manier de moeite waard is om te verdedigen (niveau 3). Als je daar aan twijfelt, hoe sterk sta je dan met al je financiële en technische argumenten?

Je weet waarvoor je opkomt… Zoals je ook blij kan worden van mooi natuuronderzoek, dat werkelijk iets nieuws aantoont. Dus niet ‘aaaahhhh 76 procent van DE insecten is verdwenen we moeten een totalitaire ecodictatuur instellen geef ons onderzoeksgeld’, van de academieprostituees van Radboud Universiteit.

Maar onderzoek van een schoonheid als de ontrafeling van de bijendans, het ontdekken van nieuwe soorten. Of het bijna ontroerende werk van vogelaar Dick Dekker, die 40 jaar van zijn leven naar de jacht van slechtvalken tuurt om hun strategieën te ontrafelen en jachtsucces. Op eigen kosten. De LIEFDE die daaruit spreekt voor waarheid en het geheimnis van de natuur.

Daarom werd je toch onderzoeker, en daarom ben je toch dagelijks in het veld…

Gekraagde Roodstaart in het Friese Boerbos

De bedoeling van de cursus is simpel: dat basale wetenschapsjournalistieke vaardigheden door iedereen zijn te leren die over een gezond stel hersens beschikt.

Uiteindelijk wil ik mezelf dan overbodig maken, want er is nog zoveel anders om uit te zoeken, te onderzoeken. Het gaat bij deze cursus er vooral om, dat wat ik nu op dit hoekje van het web doe en enkele geestverwanten, broeders in het goede in hun stichtingen, dat niet meer alleen hoef te doen.

De Cursus Bullshitdetectie .

Maar dat je ‘straatwijs’ wordt, en je niet meer zomaar door de overheid, een Niet Gekozen Organisatie (ngo) of academicus op hoge poten laat wegblazen. Of wanneer weer eens iets in media uit naam van ‘de’ wetenschap beweerd wordt door zo’n opgeblazen ego van planetaire proporties die ‘De Planeet’ zegt te willen redden.

Maar dat je direct herkent ‘ah, ze doen het zo’, met gebruik van de Wildavsky-methode.

We gaven de cursus al voor politieke partijen, voor boerengezelschappen en bedrijven. Het mooiste zou zijn, dat iedereen er kennis van neemt die dagelijks met rapporten, claims in rapporten en claims uit naam van wetenschap geconfronteerd wordt. Uw Rechtse Hippie kan het niet alleen, en gelukkig hoeft dat ook niet.  Steeds meer mensen worden wakker.

Rechtse Hippie

And if you complain that i’m small, you meet an army of me. Bij de cursus brengen we ook wat cabareteske elementen aan. Veel zaken zijn eigenlijk enorm treurig. En dus moet er ook wat te lachen zijn… Dus bevelen wij ons van harte bij U aan, boek ook de cursus en doe jezelf een plezier.

2 Replies to “Cursus Bullshitdetectie oogst verbazing broddelwerk PBL”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *