Boos op God? Dat helpt je niks…

Vervolg van de Groningen Gothic-serie. Deze vonden we bij Tjamsweerd

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar een schriftlezing uit de antieke Statenbijbel, waarin we vandaag de Job-cyclus vervolgen. Job is God zijn oogappel, maar God laat zich door satan tot een weddenschap verleiden. Dat Job vanzelf ophoudt met vroom zijn, wanneer hij al zijn bezittingen, kinderen en ook gezondheid maar kwijt raakt. 

Kerk Tjamsweerd…

En wanneer de satan dan de vrije hand krijgt, verliest Job dus alles wat hij had. En vervolgens beklaagt hij zich een hoofdstuk of 30 lang, terwijl zijn vrienden bij hem komen om mee te rouwen. Die vermanen hem ook een aantal hoofdstukken. Tot Job denkt: nou is’t wel mooi geweest, ik heb niks misdaan, dus verdedig ik mezelf tegenover God.

Jobstijdingen…

En dan raakt Job bij God een gevoelige snaar. Want ‘uit een onweder’ begint ‘Den Heere’ dan vanaf hoofdstuk 38-42 zijn redevoering. Kort samengevat zegt God dan eigenlijk: Job hou je kop, je hebt niks te vertellen op deze planeet. Daar waren we vorige week gebleven.

Groningen Gothic, Tjamsweer…

De Heere somt alle mysteriën op van de natuur, de oerkrachten van weer, klimaat, de sterren en alle dieren die zijn gemaakt.

Het lijkt er dan sterk op dat God geen biologie heeft gestudeerd, want we komen een eenhoorn tegen, een arend waarvan de jongen bloed slorpen, en een struisvogel die zijn eieren in het zand zou begraven. Al kan dat ook de vertaling zijn uit het Hebreeuws. Er bestaat namelijk wel een thermometervogel, die zijn eieren in een zandhoop legt en door de zon laat verwarmen.

Tjamsweer/Appingedam

En vervolgens stelt De Heere dan letterlijk in hoofdstuk 39, vers 34

En de Heere antwoordde naar Job en zeide: Is het twisten met den Almachtige onderrichten? Wie God bestraft die antwoordde daarop. Toen antwoordde Job en zeide: Zie, ik ben te gering: wat zoude ik U antwoorden? Ik leg mijne hand op mijnen mond; eenmaal heb ik gesproken maar zal niet antwoorden; of tweemaal, maar zal niet voortvaren.

Magnifiek zadeldakje van Godlinze, Middeleeuws mooi!

Oftwel, het heeft geen zin om je tegen het leven met alle voors en tegens te verzetten. Je begrijpt het niet, vindt er geen antwoord op. Je moet je maar overgeven. In het Job-licht vond ik dit grafschrift bij de kerk van Godlinze wel treffend:

‘Wij begrijpen er ook niks van’…..

‘Vier kinderen rusten in het graf. De Heer die ons ze schonk, nam ‘z ons ook weder af, hun levenszon scheen kort en ging reeds spoedig onder, Gods hoog bestuur blijft ons een eeuwig wonder.

Meer Job dan dit kun je het niet krijgen in het echte leven. Dus doen we er wat trieste foto’s bij, misschien wel enkele van de meest treurige die uw Rechtse Hippie ooit maakte. Groningen Gothic, het vervolg. De schedeltjes op graven, die uit de Romantische periode stammen van eind 18de eeuw tot halverwege de 19de eeuw. Alleen in het Groninger zeekleiland van Sauwerd te vinden, op graven van landeigenaren en mensen met een zekere status en/of vermogen.

Begraafplaats Bierum, dorstige naam

Groningen Gothic Losdorp

Onheilspellende Groninger luchten bij Bierum

Huizinge, Groningen Gothic

Godlinze, Middeleeuws!

Tjamsweer, Groningen Gothic

Kerkje Huizinge

Kerkje Huizinge

Groningen Gothic Huizinge

Koepelschilderingen Godlinze, met dierafbeelding onder pleisterwerk uit 13de eeuw

Bijna Iron Maiden, Garrelsweer…

In het slot van de cyclus volgende week, komen we bij misschien wel de beroemdste passages uit het boek Job, die een grote invloed hadden op het Westerse denken over de overheid.

Garmerwolde

Vermolmde deur Garmerwolde

Groningen Gothic, Tjamsweerd

Interieur Losdorp, hier staken we even een kaarsje voor een zieke op, een kerk als huiskamer

IN de laatste hoofdstukken van Job duikt namelijk de Leviathan op, het mysterieuze monster dat wel op een draak lijkt maar ook op een walvis. De Heere noemt die Leviathan als het meest ontzagwekkende beest uit zijn creatie, en vraagt Job dan of hij deze even kan temmen. Als hij meent dat hij het beter dan God weet….

Groningen Gothic-schilderij, Huizinge

Met De Verlichting dachten mensen precies dat. Wij kunnen de natuur beheersen en verbeteren, zelfs Leviathan temmen. Een VPRO-serie over genetische modificatie van planten en dieren voor veredeling heette dan ook zo in de jaren ’90: ‘Beter dan God’… In de tussentijd hoop ik dat U de foto’s vandaag niet al te teleurstellend vindt…

Slecht fotoweer bestaat niet, want zonder de regen waren de oogkassen van de schedeltjes niet zo mooi vol water, zoals bij die in Losdorp. En daar was ik op uit. De kampioen blijft voorlopig nog deze bij Hornhuizen, bij avondlicht, zodat je die mooie schaduwen krijgt, met dank aan de tip van een lezer:

Gedoemd…Groningen Gothic Hornhuizen

Groningen Gothic met een kastanje-grapje, Zuurdijk

..en deze bij Slochteren waar het mos er zo mooi ingroeide, de eerste in deze reeks ooit gemaakt.

Graf Slochteren

Een deskundige die de exacte herkomst weet van de kunstenaars die deze ‘Memento Mori’/Vanitus-grafmonumenten maakten voor de meer voorname families: we houden ons warm aanbevolen. Ze stammen steeds uit 1 zelfde periode, die met de Romantiek overlapt…En er is een groot verschil in kwaliteit, je hebt hele kunstige en gedetailleerd gemaakte schedeltjes maar ook bijna een soort lachspiegels, van minder figuratieve kwaliteit:

Lachspiegel, nou ja, Groningen Gothic Garrelsweer..

3 Replies to “Boos op God? Dat helpt je niks…”

 1. Ondanks alle gruwelijke tegenslagen en beproevingen bleef Job toch trouw aan God. En God zegende hem weer met rijkdom, gezondheid, vrouw en kinderen. Wie tot het einde volhard krijgt het eeuwige leven.
  Mattheus 24:13.
  Door de genade van God werd Job nog in zijn fysieke leven beloond met tal van zegeningen, helaas zal dat voor de meeste Christenen in de eindtijd niet het geval zijn, de Bijbel is daar duidelijk over.

  Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

  Christen vervolging neemt hand over hand toe, in sommige landen word zelfs al van genocide gesproken.
  https://nl.gatestoneinstitute.org/14332/genocide-op-christenen
  Ook de website opendoors houd nauwkeurig een lijst bij.
  https://www.opendoors.nl/ranglijst

  Zo lang als wij hier in het westen ‘nog niet’ met vervolging te maken hebben is het belangrijk dit keer op keer onder de aandacht te brengen, want de MSM en de politiek geven hier geen gehoor aan. Ook is het van wezenlijk belang om broeders en zusters in het geloof elkaar op te bouwen.
  Voor mij is Deuternomium 30:5 weer een zoveelste teken van het bestaan van de levende God van de Bijbel.
  De God van Abraham, Isaac en Jacob.https://messianieuws.nl/israel-70-jaar-tekst-niets-aan-toeval-overlaat/
  Deuternomium 30:5 gaat over het terug brengen van de kinderen van Israel in de laatste dagen. Geschreven door Mozes, plus minus 1400 jaar voor Christus (!) wat blijkt, dit is het 5708e vers van de Joodse Bijbel. 5708e jaar is 1948..! Het Jaar dat de Staat Israel werd uitgeroepen en Joodse mensen die over de gehele wereld verspreid waren worden tot op de dag van vandaag terug gebracht naar het land van voor vaderen. een God’s wonder!

 2. De leviathan, vertaald met nijlpaard en krokodil. Maar volgens mij is er geen beest wat leeft wat schuim in zijn kielzog heeft als ie wegzwemt/onderduikt. Een ondoordringbaar pantser waar speren op afketsen. Lijkt nog het meest op een soort dino. Maar dat kan niet toch? Je wordt voor gek versleten als je het al oppert. Wij als mens, met onze verlichte wetenschap, weten immers alles.
  We hebben ook ooit zo gelachen om de haas als ‘herkauwend’ dier, als Bijbelse fout. Totdat we ontdekten dat ie z’n keutels opvreet om vitamine c eruit te halen.
  Ja wij mensen weten alles….iedere keer opnieuw, maar we leren er zo weinig van.

  God almachtig? Zeker weten, maar wel een God die wil dat je kiest en niet oplegt. Wat is moeilijker voor een vader? Je kind moeten zien lijden in de wetenschap dat hij een keus moet maken, of met een knip van de vinger alle problemen oplossen? Wordt het kind dan wijzer? Eén ding weet ik wel. Het doet verrekte zeer om je kind te laten worstelen. De pijn die je kind voelt, voel jij als vader/moeder ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *