Europese Commissie: ’40 miljoen euro voor ‘klimaatactie-jeugd’

340 miljoen euro belastinggeld om jeugd op te hitsen voor de Rode Heilstaat (solidariteitsfonds) en ‘Climate Action’

Berichtten we gisteren over de gecoördineerde PR-campagne van de Club van Rome om klimaat-spijbelaars te fabriceren. Dan stuiten we nu op deze notitie van de Europese Commissie die 347 miljoen euro beschikbaar stelt voor het financieren van een ‘Europees Solidariteits Corps’, waaronder de vorming van een soort klimaatpadvinderij van de Europese Sovjetunie. Als vrolijke noot van schoonheid de foto’s die we met een kort uitje in De Vulkaaneifel maakten.

Nog niet eerder gezien, het dambordje

Europese Commissie betaalt Rode Reljeugd voor ‘solidariteit’ met haar Rode Project
Aan U beste lezer de vraag: wat is ‘crimineel’? Van wie hebben doorsnee-burgers meer last? Van iemand die in verdovende middelen handelt? Die Zuidas-Haaien van Poederneus en Partners moeten ook hun lijntje kunnen snuiven terwijl ze weer met de Belastingdienst een deal sluiten voor witwasserij voor de ING-bank of zo’n andere criminele entiteit.

Heeft Willem Holleeder ooit van onschuldige mensen 347 miljoen euro met geweld geroofd, om dat in te zetten voor ‘klimaatactie’? Of verdampt Holleeder net als RVO-Ambtenaar Meindert Smallenbroek 73 miljard euro met staatsgeweld afgeperst geld (SDE+-subsidie) om dat uit te geven aan windmolenaars en mensen die bomen in de brand steken in bomencrematoria (‘biomassacentrales’)

Dus: Is het niet crimineel dat het minst democratische gezelschap sinds Lenin, Pol Pot en Mao, genaamd ‘de Europese Commissie’ liefst 347 miljoen euro met staatsgeweld afgeperst geld (subsidie) geeft om reljeugd te mobiliseren voor de Rode ( ‘groene’) Revolutie? Een ‘Europees Solidariteitscorps’…dat ‘klimaatactie’ bedrijft…

Waterval Wolfschlucht

Wie van U had daarmee ingestemd, laat staan zelfs maar van gehoord? Van de 340 miljoen euro met staatsgeweld geroofde gelden, daarvan wil die Europese Commissie dus VEERTIG MILJOEN EURO uittrekken, om Europese jeugd voor het karretje van de Klimazi’s te spannen. We citeren:

New projects under the European Youth for Climate Action can cover a wide range of activities, from training youth workers to reuse and recycle materials, motivating youngsters to use smartphone applications to save energy, stimulating the spirit of green entrepreneurship

Voorlopig ziet de website van die Europese Klimaatpadvinderij er nog zo uit:

Wat mij betreft gaat er permanent de stekker uit

Zie hier de bevestiging van mijn bericht van gisteren, wat de invloed van groene lobbyclubs betreft op Europees beleid; hoe de Club van Rome achter uw klimaatspijbelende kind zit, als gecoordineerde PR-operatie door de ‘Global Changemakers’ en hun Global Youth Summit in mei 2015.

Je merkt nog weinig van totalitaire plannen in het dagelijks bestaan. Nu kunnen we nog vrij reizen, en bijvoorbeeld even in de Vulkaaneifel de natuur intrekken. De Wereld is mooi!

Zo konden we het ‘dambordje’ in beeld te brengen, een vlindertje waar U 10 tegen 1 nog nooit van had gehoord. Maar iets niet dagelijks lezen, zien of gewaar worden is dus geen indicatie voor het al of niet bestaan daarvan. Wie zich beter informeert dan massamedia die ziet hoe men op ‘Het Grote Schaakbord’ van bankierspolitiek weinig met burgerlijke vrijheden opheeft.

En dat de trend is ‘meer controle en repressie’ met de ‘Klimaatwet’ als meest totalitaire ingreep sinds Seys-Inquart het nazi-bestuur installeerde. We noemen ze dan ook ‘klimazi’s’.

Die krater stoot nog CO2 uit en de Universiteit van  Munster meet hoeveel

De krater van bovenaf gezien

Pikzwarte naaktslakken op vulkanisch gesteente

Door het groene oerwoud

Door dat agrarische natuurland, waar boerenland met natuur is verweven. En natuurlijk: Trudy!

OP naar de Wolfschlucht, hoe Germaans-Romantisch wil je het hebben…

Het Achtzaamheidpad
Wat de foto’s betreft, hoe Romantisch Duits wil je het hebben als je een kloof met vulkanisch gesteende (basaltafzettingen) de Wolfschlucht’ noemt, op bordjes met gothische letters weergegeven.

Over de ‘Germanenbrucke’ liep het ‘Achtzaamheidpad’. Daarbij stond een leistenen bordje met tekst over ‘Inspiratie’, waarop een uitspraak van Ralf Waldo Emerson (1834) stond. Die Amerikaanse natuurdichter – inspirator van de natuurbescherming- bespreekt uw Rechtse Hippie in deze editie van Epoque. Emerson betrad de natuur als surrogaatkerk, en vergeleek het binnentrekken van een natuurbos met een ‘kathedraal’.

Helaas kwam ik op het verkeerde moment van de dag (uurtje of 2-3) aan, met te ‘hard’ licht. Dus hebben we een excuus om weer terug te keren, bijvoorbeeld met bruine blaadjes en warm najaarslicht om een nieuwe poging te wagen. Want de waterval hieronder, die had best beter gekund… Hier uit de Vulkaaneifel kwam dus het ‘tufsteen’ vandaan, waarmee monniken in Friesland de eerste kerkjes bouwden in de 11de eeuw.

Dat is net als basalt een uitwerpgesteente, dat bij uitbarstingen naar buiten komt. Moet je nagaan, hoe ze die brokken van tonnen handmatig moesten uithouwen, met ossenkarren verslepen, dan over de Rijn verschepen, en in Friesland uitladen. Wat zijn we dan nu zwakke mietjes geworden…

De Wolfschlucht met basaltontsluitingen

Dankzij het water van de ‘Bach'(stroompje) uitgesleten

Met ophopend gebladerte

…dat stroomt naar de ‘Germanenbrucke’ met ECHTE Germanen er op…

…waar je deze waterval vindt

..en of we hier even gelukkig waren….

 

3 Replies to “Europese Commissie: ’40 miljoen euro voor ‘klimaatactie-jeugd’”

  1. Bedankt en gedeeld
    Woon al jaren niet meer in Nederland maak me meer hard dan menig schaap in het kikkerland
    Waardeer je week enorm
    Groetjes

  2. De trend is al jaren zichtbaar; er zijn een aantal EU landen véél te rijk zijn tov de zuidelijke en oost-europese EU landen. Dat moet genivelleerd worden. De middenklasse hier is veel te vermogend, veel te rijk, te onafhankelijk, te zelfstandig en daardoor lastig te besturen en ze renderen te weinig. Dus? Langer werken want: pensioenen gaan slecht. Waarom gaan die slecht? Doordat de ECB de rentes kunstmatig laag houd om de zuidelijke landen niet failliet te laten gaan. Bijkomend voordeel is dat de noordelijke, rijke landen, vanzelf armer worden. Win-win. Maar het word je verkocht als een voldongen feit en ‘kan niet anders’. Dat is onzin. Het ontbreekt aan politieke wil om iets te veranderen omdat het ze gewoon erg goed uitkomt. Klimaatgereutel? Niets meer dan afromen van kapitaal van de middenklasse om te nivelleren. Rutte tijdens de crisis: mensen koop dat huis, koop die auto! Kortom: geef je geld in godsnaam uit. Toen dat niet gebeurde moet men gedacht hebben, oke, goedschiks lukt niet, ze blijven op hun geld zitten, dus dan maar kwaadschiks. En toen kwam het klimaat als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. En dát was me toch een godsgeschenk voor de socialistische nivelleer adepten! Nu kun je alles extra gaan belasten met een smoes waar weinig tegenin durven te gaan, men kan mensen dwingen tot zeer grote uitgaven die ze vrijwillig niet zouden doen voor huis en vervoer. Het is niets als macro economie, ik noem het in dit geval bij voorkeur: intensieve mensenhouderij. Mensen moeten langer werken om beter financieel te renderen. Mensen moeten geld uitgeven, veel geld, waarmee de 1-2 met het bedrijfsleven ook meteen duidelijk is. Hoort iemand e auto industrie klagen over de constante verandering van regelgeving? Natuurlijk niet. Iedere nieuwe vorm van regelgeving is voor hen simpelweg een vorm van product differentiatie en levert dus kansen op extra (vervangings)verkoop van voertuigen die ineens niet meer aan de regels voldoen. Dat is geweldig voor hen. En dat geldt voor de warmtepomp verkopers, de installateurs van al dat moois, voor de windmolenhandel, voor de ‘nieuwe en verbeterde’ bouwers van elektriciteits centrales. Wat wij feitelijk aan het doen zijn is het aanwakkeren van consumeren tot in het extreme vorm. We gooien gewoon perfect werkende, praktisch nieuwe, dingen onder overheidsdwang wég(!) en vervangen ze door nieuwe, duurdere producten die minder goed presteren. Pure kapitaalvernietiging. Sluit een kolencentrale en bouw een nieuwe ‘biomassa’ centrale. Zijn kolen geen biomassa trouwens dan? Maar goed ik denk misschien te nuchter. “Verse biomasa” is schijnbaar te prefereren boven “Oude biomassa”. Dus schiet mij maar lek zeggen ze in goed Brabants. Het klimaat ontzien gaan we dus doen door méér te consumeren en méér weg te gooien. Dat is natuurlijk krankzinnig. Dank je auto af, koop een nieuwe want dat is goed voor het klimaat. Had je die auto niet vervangen dan had hij niet geproduceerd hoeven te worden, dus er zou geen extra ijzererts voor nodig zijn, geen extra kunststoffen, geen extra energie, geen vervoer per schip over wereldzeeën, geen vliegtuigen vol batterijen die heen en weer vliegen, helemaal niks! Nada. Maar toch beweert men dat het béter is. Beter is om te vervangen, te consumeren, dan dat het beter is om te hergebruiken, of bestaande apparatuur en vervoersmiddelen aan te passen. Neen! Alles moet weg gegooid worden, en alles moet opnieuw gekocht worden. Het is zo ontzettend doorzichtig dat je bedonderd word dat het gewoon irritant is dat hele massa’s volkomen dociele schapen er blind achteraan lopen.

    Toch denk ik dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Zodra de rekeningen werkelijk op de mat zullen gaan vallen, over een jaar of twee, als de luchtkastelen en proefballonnen van nu werkelijkheid gaan worden, dan zullen er politici zijn die die maatschappelijke verontwaardiging en te voorspellen onvrede zullen willen verzilveren. Er zal kortom in de maatschappij en dus in de politiek een tegenkracht gaan ontstaan. Maar het zal een flinke strijd gaan worden. En het zal heel veel mensen, heel veel geld en ellende gaan kosten. Dat is jammer want het is nergens voor nodig, het dient geen enkel ander doel dan dat van een kleine groep politici en NGO’s die elkaar gek aan het maken zijn. Dom. Maar helaas is de stelling weer eens ontzettend waar: individuele mensen reageren (over het algemeen) verstandig en rustig, maar een hele gróep mensen diue aangemoedig worden om als collectief te denken? Die groep is bang en daardoor agressief, gevaarlijk en op macht belust. Macht is het enige in een collectief wat perspectieven op ontplooiing en op een vorm van individualiteit bied. Een recept voor ellende, voor wrede nietsontziende wederzijdse concurrentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *