2030, George Orwell in de Polder (12)

Dwangsom. Binnentredingsrecht

In de vorige aflevering legde Bartje Verheggen van de wetenschappelijke afdeling van het Ministerie van Klimaat tijdens de vegetarische lunch uit,  hoe de nieuwe CO2-calculator ook menselijke scheten kan verrekenen met het koolstofbudget van Partijleden van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc).

Het uiteindelijke doel van Klimsoc is de volledige vernietiging van de oude Westerse cultuur en waarden, zodat alleen CO2 en ‘Het Klimaat’ nog belangrijk zijn voor inwoners, als onbewust automatisme. En die onbewustheid, afwezigheid van zelfstandig denken is de ware basis van De Partij, wat Duurzame Rechtzinnigheid heet.

Onze held Willem Smit, werkzaam bij dat ministerie in Klimaatgidsland Nederland in 2030, 11 jaar nadat de Klimaatwet van kracht werd, kon daar zichtbaar te weinig enthousiasme voor opbrengen. Vandaag schuift ook collega Meindert Smallenbroek aan, het klimaatspaarvarkentje van energiebedrijven van de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO).

Die houdt collecte voor de Klimaatweek, en Willem Smit moet contactloos betalen met Earth Dollars, omdat alleen digitale currency is overgebleven.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

‘Is bij jou, Willem, wel eens de gedachte opgekomen, dat we in 2050 zo volledig CO2-neutraal kunnen zijn, tot de milligram nauwkeurig?’sprak Bartje Verheggen met trots over de nieuwe CO2-calculator die zijn wetenschappelijke afdeling ontwierp.

‘Behalve de klimaatvlucht…’- begon Willem Smit wijfelend en hield toen op. Hij dacht aan de vele Nieuwe Nederlanders in de Shariawijken uit Afrika en het Midden Oosten, Klimaatvluchtelingen met 2 jaar Koranschool die van Klimaatbeleid waren ontheven nadat zij onder het laatste kabinet Rutte 3 met miljoenen waren ingevlogen, voordat in 2023 de Klimaatsocialistische Partij vormde uit de Kartelpartijen CDA, PvdA, VVD, D66, Groen Links en de Grhustenunie.

Onbewust onbekwaam onzin ventileren, zoals Algemeen Dagblad en NU.nl: DAT is de ware klimaatrechtzinnigheid

En de vele vliegreizen van leden van de Kernpartij als Klimaatgezant Marcel Beukeboom en zijn voorganger Maas Goote.

Smit had het op zijn lippen gehad om het te zeggen ‘En de Chinezen dan, die wekelijks nieuwe kolencentrales bij bouwen. en Ed Nijpels die in Nieuw Zeeland kerstfeest viert…’, maar hij bedwong zich, daar hij zich er niet helemaal zeker van voelde of deze opmerking niet op 1 of andere manier onrechtzinnig was.

Compenseer ook je scheten

‘Die Klimaatvluchtelingen uit ‘Het Zuiden’ dragen geen schuld aan het Klimaatprobleem’, oreerde Bartje Verheggen de partij-clichees.

‘Het zijn de Westerlingen die De Partij als eerste aan De Doelen wil onderwerpen, hun denkwijze en cultuur hebben Moeder Aarde uit balans gebracht. Tegen 2050 zullen we volledig CO2-neutraal zijn en met klimaatbeleid alle sporen van die aardeverpestende kanker van een patriarchale Westerse kapitalistencultuur hebben uitgewist.

Heel de literatuur van het verleden zal aangepast zijn bij de eisen van duurzaamheid en Aarde, voor zover boeken en publicaties uit jaartallen voor ingebruikname van internet al niet bij de digitalisering van bibliotheken waren vernietigd. Alle ‘Westerse Waarden’- die discriminerende en patriarchale structuren in stand hielden en ecocide aanwakkerden- ze zullen alleen nog maar bestaan in verborgen collecties. Maar niemand in het publiek en van De Partij, op het Smartweb of Smartscreen zal er nog acht op slaan.

Het Groene jeugdonderwijs zal ieder referentiekader buiten dat van Klimsoc hebben gewist.’

World Future Society, ook dat is afkomstig van de Ecofascistische elite die het WWF gebruikt om de jeugd te hersenspoelen

Alleen het CO2-budget van inwoners zal nog tellen als dagelijkse norm en Waarde. Heel de atmosfeer van denken zal anders zijn in 2050. Feitelijk zal er geen denken bestaan in de zin, zoals wij dat nu nog opvatten. Rechtzinnigheid in Duurzaamheid betekent: niet denken- geen behoefte hebben om te denken.

Rechtzinnigheid is onbewustheid, je niet afvragen of het klimaatbeleid van De Partij wel enig effect op de temperatuur op aarde zal hebben’, flieberde Verheggen van klimaat-enthousiasme, en hij veegde zijn mondje af. ‘Een beetje zoals de mainstreammedia van mij moesten berichten over klimaat voordat partijkrant De Waarheid in 2023 werd opgericht.’

Eerlang wordt Verheggen, zo dacht Willem Smit plotseling met diepe overtuiging, door de Partij opgepakt en gevaporiseerd door de Ollongrenbrigades. Hij is te intelligent, ziet te scherp en spreekt te ronduit. De Partij is niet gesteld op zulke mensen. Op 1 of andere dag zal hij verdwijnen, dat staat op zijn muizige gezicht geschreven.

Klimaatdictatuur

Willem Smit had zijn klimaatneutrale knolselderij opgeknarst, veegde zijn mond met een trek van culinaire afkeer, na de restjes Tofu met vleesvervanger door zijn slokdarm te persen. Hij draaide zich wat terzijde in zijn stoel om de kartonnen beker met biologische rooibosthee te drinken, en zo de resten der klimaatneutrale keuken weg te spoelen

Aan het tafeltje links van hem praatte de Greta Thunberg-klimaatspionne onafgebroken luid door. Een andere jonge vrouw, mogelijk een stagiaire die met haar rug naar Willem Smit toe zat, zat naar haar te luisteren en stemde gretig in met alles dat de klimaatspionne zei.

Onbewustheid is de kracht van Klimsoc

Af en toe ving Willem een opmerking op zoals bijvoorbeeld: ‘Ik vind duurzaame klimaatrechtvaardigheid zoooooo belangurijk, dus dan heb ik zoiets van ja duhhh duswel beswel met die ontkennurrjjs‘ Zij had een jeugdige en nogal onbenullige vrouwenstem. De andere stem hield geen ogenblik op te kwebbelen over zichzelf, haar relaties met Partijleden en haar klimaatijver, zelfs niet wanneer de stagiare sprak.’

Hij kon uit het klimaatgekwebbel bijna geen enkel woord onderscheiden, maar 1-maal ving hij een uitdrukking op ‘de volledige uitroeiing van klimaatontkenners en de Twijfelbrigade van Marcel Goldstein.

Misschien klaagde ze Marcel Goldstein met zijn Twijfelbrigade aan en vroeg ze om strengere maatregelen tegen mogelijke vormen van klimaatontkenning. Of uitte ze haar zorgen over Moeder Aarde, de Kwetsbare Planeet die over haar kantelpunt heen raakte, tenzij De Partij het koolstofbudget van Partijleden strenger zou handhaven.

Gepushte mededeling van Klimsoc op je Smartphone

Wat de klimaatspionne ook klimaatkwebbelde aan sleetse partij-clichees, die opsomming van open deuren en sociale gemeenplaatsen alsof je een vrouwencolumn las, je kon er zeker van zin, dat het woord voor woord onvervalst klimaatrechtzinnig was, je reinste en voorbeeldige Klimsoc. Als automatisme zonder nadenken uitgesproken, iedere zin letterlijk ingeprent door decennia propaganda via de Nationale Propaganda Organisatie (NPO).

Terwijl Willem Smit op afstand haar klimaatgekwebbel bekeek, de met ‘CO2’ en ‘klimaatneutraal’ doorregen redevoering, had hij het merkwaardig gevoel dat dit geen echt menselijk wezen meer was, maar een soort van sprekende pop. Niet de geest van de persoon voerde het woord, maar het strottenhoofd, aangesloten op een voorgeprogrammeerd brein.

Wat de klimaatspionne uitdroeg, het bestond uit woorden maar het was geen betoog in eigenlijke zin van een denkend persoon.

Maar een opeensomming van contactgeluiden, gevoelens van saamhorigheidsdwang die met Groenspraak over ‘duurzaam’ en CO2 werden vormgegeven. Het zijn deze personen, die volledige onbewustheid die de ware Rechtzinnigheid is, dacht Willem Smit. Zij vormen de basis van De Partij, haar menselijke biomassa. Niet Verheggen, die vast en zeker wordt gevaporiseerd.

Het verschil in berichtgeving over ‘lekker weer’ tot ‘milieuramp’ geframed

Die gedachte dat Verheggen vroeg of laat zou worden opgepakt, het had iets droevigs, gezien zijn klimaatijver. Ookal wist Smit best dat Verheggen op hem neerkeek en volkomen in staat was om hem als Klimaatontkenner aan te brengen bij de Ollongrenbrigades, wanneer hij enige reden zag dat te doen.

Je kon niet zeggen dat Verheggen onrechtzinnig was. Hij geloofde in de beginselen van de Klimaatsocialistische Partij, hij had vuur voor De Energietransitie, hij aanbad Klimaatcommissaris Frans Timmermans, hij juichte bij het halen van nieuwe Transitiedoelen en nieuwe windturbines in natuurgebied, jubelde wanneer nieuwe windturbine-terroristen waren opgerold, hij haatte tot in het diepste van zijn vezels alle Klimaatontkenners, niet alleen in oprechtheid maar met een soort rusteloze felheid.

Maar wat bij Verheggen ontbrak, was een soort van reddende domheid waardoor De Partij je niet als bedreiging zou zien. De ware Rechtzinnigheid die De Partij in stand hield was niet de felheid, maar onbewustheid van de meelopers.

Verheggen keek op: ‘Daar komt Meindert Smallenbroek aan van de Kernpartij’, zei hij.

Iets in de toon van zijn stem scheen er aan toe te voegen ‘die verdomde gek’. Smallenbroek, die medebewoner van Smit’s gasloze en klimaatneutrale appartementencomplex in Climate Smart City Den Haag. Meindert’s hele voorkomen was dat van een jongetje in het groot, zo sterk dat je hem steeds voorstelde in een groen padvindersbroekje en hockey-sporttenue van de Greta Thunberg-klimaatspionnen, waar zijn twee kinderen in liepen.

…afschaffing contant geld, ‘groene’ currency in de plaats. Bank of England = Rothschild, het is een private bank.

Smallenbroek begroette het tweetal met een opgewekt ‘Hallo hallo’! ging aan het tafeltje zitten en verspreidde een zweetlucht, door de inspanning van het uitdelen van al die miljarden euro’s subsidie aan energiebedrijven. Overal op zijn varkensachtige rozige snuit parelden druppeltjes vocht.

Zijn transpiratievermogen was ongekend. In de gemeenschappelijke Klimaathockeyclub aan de Effathalaan 40 te Voorburg kon je altijd aan het klamme handvat van een hockeystick voelen of Meindert die had beetgehouden.

Verheggen pakte zijn Smartphone, waarop het bestand van zijn CO2-calculator in ontwerp stond opgeladen, en met een pennetje tikte hij op de touchscreen tiptoetsen. ‘Kijk eens hoe hij in de klimaatneutrale lunchpauze nog zit te werken’, zei Meindert Smallenbroek en hij gaf Willem Smit een duwtje met zijn elleboog.’ Wat een ijver voor Klimsoc heh?’ Smit, Kameraad, weet je waarom ik je hier naloop? Je hebt nog vergeten mij je bijdrage te geven!’

Theorie bevestigd dat bankiers de groene hype uitvonden, morgen meer op IT (Natural Capital)

“Welke bijdrage’ zei Willem Smit en hij pakte als bij automatisme zijn Smartphone voor contactloos betalen in 1 van de door de Europese Centrale Bank uitgegeven ‘groene’ currencies. Een partijlid moest ongeveer een kwart van zijn salaris opzij leggen als vrijwillige bijdrage voor spontaan georganiseerde klimaatdemonstraties, compensatie voor klimaatspijbelaars en vrijwillige steun aan de opvang van klimaatvluchtelingen.

‘Voor de Klimaatweek, je weet wel, de huis-aan-huis-collecte’, zei Meindert Smallenbroek. ‘Ik ben penningmeester voor ons appartementencomplex. We spannen ons in om die week de laagste CO2-voetafdruk van heel Climate Smart City Den Haag te krijgen, door alle lichten uit te doen. Twee Earth Dollars heb je mij beloofd.’

Het RVO-klimaatspaarvarkentje van energiebedrijven

Willem Smit zag dat hij nog Earth Dollar saldo had, en door zijn Smartphone tegen die van Smallenbroek te houden werden ze naar zijn Partijrekening overgeboekt. ‘ Tussen twee haakjes Kameraad’, zei Smallenbroek. Ik hoorde dat die kleine Klimaatspion van mij je gisteren raakte met zijn katapult. Nou die kinderen moeten nog hun grenzen ontdekken heh, dat begrijp je toch wel heh.

Wie zijn wij als ouders om de natuurlijke exploratiedrang van het kind te blokkeren?’

‘Hij was boos omdat hij dacht dat ik, nota bene ik, een Klimaatontkenner zou zijn’, antwoordde Willem Smit.

‘Nou, de deugniet’, sprak Smallenbroek, ‘daaruit spreekt toch de duurzame spirit, niet waar? Zij denken aan niets anders dan aan de Greta Thunberg Klimaatspionnen en de Strijd tegen Klimaatverandering natuurlijk.! Weet je wat die kleine meid van mij vorige zaterdag na klimaathockey heeft gedaan, toen haar hockeyteam in de polder moest spelen?

Ze heeft twee andere meisjes op sleeptouw genomen, het team laten schieten en de hele middag hebben zij een vreemde klimaatontkenner nagezeten die in het openbaar iets had gegeten dat op vlees leek.

Een leugen, met de Klimaatwet wordt geen negatief gevolg voorkomen, wel veroorzaakt (1000 miljard euro lastenverzwaring en landschappelijke verwoesting)

Zij hebben hem twee uur lang geschaduwd, dwars door de polder heen en toen, zodra ze weer in Voorburg waren hem aangegeven bij het Ministerie van Veiligheid. ‘Wat voor reden hadden zij omdat te doen’ vroeg Willem Smit, een beetje uit het veld geslagen. Smallenbroek ging triomfantelijk door:

‘Mijn kleine meid was er van overtuigd, dat hij een agent van Marcel Goldstein zijn Twijfelbrigade was. Zij zag dat hij verdacht gedrag vertoonde, je weet wel, zoals het Ministerie van Veiligheid dat in het Systeem Risico Indicatie (Syri) bijhoudt voor uw en onze veiligheid. Of vind jij veiligheid niet belangrijk Willem? Nog nooit had zij iemand met zulk voedsel gezien, dus dacht ze dat dit wel ‘vlees’ moest zijn. Wat pienter heh voor een dreumes van zeven?’

‘Wat is er met de man gebeurd’, vroeg Willem Smit….

  • Tot de volgende spannende aflevering van 2030, George Orwell in de Polder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *