2030, Orwell in de Polder (11) Klimaatneutrale keuken

Lunchen in de CO2-neutrale kantine van het Ministerie van Klimaat. Gezellie! 🙂

We leven in het jaar 2030 en Nederland zucht onder de Green Deal van Frans Timmermans, het groene Noord Korea aan de Noordzee.

Vandaag maken we kennis met de vegetarische en klimaatneutrale keuken van het Ministerie van Klimaat, en Willem Smit zijn klimaatneutrale disgenoot Bart spreekt vol passie over zijn onderzoek; het ontwerp van een CO2-calculator.

Daarmee kun je de broeikasbijdrage van mensenscheten tot de milligram nauwkeurig kwantificeren. Die utstoot registreert de onderhuids geïmplanteerde biochip van Partijleden dan met hun COV-ID, digitale identiteit die live communiceert met het Internet of Things, het Smartweb.

Wie over zijn CO2-budget heen zit moet CO2-credits bijbetalen, of moet in Klimaat-lockdown.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Willem Smit wendde zijn hoofd iets terzijde om de onderzoekende blik van Verheggen met zijn geniepige muizenogen te ontwijken.

‘Wat mij betreft mogen ze alle Klimaatontkenners direct ophangen, want ze brengen alle mensen in gevaar’, zei Verheggen die zich aan de herinnering van gisteren overgaf. ‘Ze brengen De Doelen van De Partij en de Toekomstige Generaties in gevaar met hun Ontkenning van De Wetenschap, en bezoedelen Moeder Aarde. Ik zie ze graag aan de galg trappelen.

En vooral hoe tenslotte de tong helemaal uit hun mond komt steken, zo blauw- echt helder blauw wordt die dan.

Dat detail trekt mij bijzonder aan’, oreerde Klimaatwetenschapper Verheggen vergenoegd…

‘WIE VOLGT!’, schreeuwde de Tokkie met tribaltatoeages in wit schort en lepel van de catering in de Kantine van het Ministerie van Klimaat…. Hij droeg- voor uw en onze veiligheid- rubberen handschoenen en ‘vanwege het virus’ werd iedere maaltijd eerst ultraviolet bestraald.

In 2023 bij ontstaan van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) fuseert Trouw met NRC en Volkskrant tot Partijkrant De Waarheid

Willem Smit en Bartje Verheggen schoven hun dienbladen onder het traliewerk door, met het bordje ‘wij schermen ons af, voor uw en onze veiligheid en de hygiene’. Vlug werd op elk een CO2-neutrale KLIMSOC-Eenheidslunch neergekwakt – een metalen pannetje met knolselderij en biologische tofu, notentaart, klimaatneutraal brood met maanzaad, en RSPO-gecertificeerde Sojamelk.

‘Daar verderop is een tafeltje, onder dat Smartscreen’, zei Bartje Verheggen. ‘Laten we onderweg nog even Biologische Rooibosthee meepikken bij de bar.’ ‘Wil je met of zonder sojamelk….of kies je voor een ‘De Correspondent’- hipsterdrankje met Quionoiaootjes, gedistilleerd homozaad en CO2-neutrale Smouterbessen?’

‘Wat een hel’, dacht Willem Smit, maar hij hield zijn gezicht in de gewenste plooi van klimaatoptimisme, en tapte een eerlijke duurzame Rooibosthee, zonder gecertificeerde sojamelk, om vooral geen verdenking te wekken.

De biologische Rooibosthee werd hun uitgeschonken in kartonnen recyclebare bekertjes zonder oor. Zij baanden zich een weg door de volle kantine van het Ministerie van Klimaat, en maakten hun dienbladen leeg op het tafeltje met het metalen blad, waarop iemand in een hoek een kwak knolselderij met biologische tofu had nagelaten.

Een vieze kleffe smeerboel, die wel braaksel leek, doch CO2-neutraal, hygienisch, ontsmet en duurzaam.

Klimaat als afleiding van eigen moreel en bestuurlijk falen

Willem Smit hief zijn beker met biologische Rooibosthee op, wachtte even om moed te verzamelen en klokte het naar genderneutrale landbouwoverlegsessies voor klimaatrechtvaardigheid smakende goedje omlaag.

Toen Smit de tranen in zijn ogen had weggeknipperd, ontdekte hij eensklaps dat hij honger had. Bij lepels vol begon hij de klimaatneutrale knolselderij met biologische tofu naar binnen te werken, die tussen de kledder in, stukjes van een sponzig roze goedje bevatte, dat op kunstmatig kweekvlees was gebaseerd.

Voor Aarde!

Geen van beiden sprak meer tot zij hun pannetjes hadden leeg gemaakt. Aan het tafeltje links van Willem Smit, even achter zijn rug, zat iemand snel en onafgebroken te praten, een Greta Thunberg-klimaatspionne, met een hard gekakel, bijna als het gesnater van een eend, dat door het algemene rumoer van de kantine van het Ministerie van Klimaat heen snerpte.

‘Hoe schiet het op met de CO2-calculator?’, vroeg Willem Smit met stemverheffing naar Bart Verheggen, om de snaterende klimaatactiviste in volume te overtroeven

‘Langzaam’, antwoordde Bartje Verheggen. ‘Ik ben met de monitoring bezig van CO2 uit de anus van Partijleden, het is fascinerend. Hoe je zulke gegevens dan kunt verwerken, en via de biochip die je onderhuids draagt kunt laten registreren op het Smartweb, zodat ieder partijlid onderdeel wordt van het Internet of Things.’

Klimaatdictatuur van de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO)

Bij het onderwerp CO2-uitstoot was Bart Verheggen meteen opgeleefd, het was de enige strohalm in zijn leven, zijn ‘passie’ zeg maar. Hij schoof zijn pannetje opzij, pakte met een van zijn grijpgrage handjes een stukje klimaatneutraal maanzaadbrood, en leunde over de tafel heen om zonder schreeuwen te kunnen praten.

‘Met de nieuwe meer verfijnde CO2-calculator willen we ook mensenscheten verdisconteren in hun CO2-budget. Daartoe heeft De Partij 1000 vrijwilligers geselecteerd, bij wie wij in hun rectum een chip met sensor installeerden. Om gasmetingen voor onze modellen te verzamelen.

Uiteindelijk draagt ook menselijke methaan en CO2 uit zowel adem als anale excreties bij aan het broeikaseffect. Met monitoring uit de anus van Partijleden verzamelen we data. Die willen we verdisconteren in een CO2-model. Uiteindelijk kunnen we dan tot 2050 voorspellen hoeveel CO2 partijleden zowel via de mond als de anus uitstoten, en dat kan de Klimaatsocialistische Partij dan met hun totale CO2-budget verrekenen.

Zo kunnen we de Opwarming van de Aarde tegengaan! Of wil jij het risico voor toekomstige generaties vergroten Willem?’

De Volkskrantische Beobachter, partijkrant van de Klimazi’s

Bart beet hongerig in zijn klimaatneutraal gebakken maanzaadbrood en slikte een paar happen naar binnen. Toen sprak hij weer verder met de hartstocht van een waanzinnige. Zijn muizige gezicht had bezieling gekregen, zijn ogen hadden hun wat onderduikerige inktvis-aanblik verloren en waren nu bijna dromerig geworden.

‘Het is een prachtig iets, om mensenlevens zo te kunnen vernietigen, menselijke waarde tot CO2 te reduceren, tot risico voor anderen, wanneer zij De Opwarming van de Aarde veroorzaken, ze in te snoeren en in hun levensvrijheid in te kunnen perken’, vervolgde hij met een mengsel van jeugdressentiment en oprechte vreugde. Af en toe spetterde wat klimaatneutraal brood uit zijn mond bij het vertellen.

“Dat je hun hele levens ondergeschikt kunt maken aan De Doelen van De Partij op basis van De Enige Objectieve Wetenschap, Klimaatwetenschap! De wetenschap zegt dat wij gelijk hebben. Of vind jij dat je niet op ‘De Experts’ kunt vertrouwen Willem?’

Uiteindelijk kun je alles dat een mens doet reduceren en omrekenen tot CO2-uitstoot, zodat Partijleden goed beseffen welke druk zij op Aarde leggen en Toekomstige Generaties.

Met de nieuwe Wet Voltooid Leven van Kameraad Ollongren kan Klimsoc dan op basis van Echte Wetenschap beslissen welke Partijleden het niet verdienen nog te leven, omdat hun CO2-voetafdruk de Veilige Grens overschrijdt van het Koolstofbudget van De Aarde. Zie je daar de schoonheid niet van in, zulke objectiviteit Willem?

Tenslotte zal het hele begrip van goed en kwaad gedekt worden door slechts zes woorden, eigenlijk maar 1: Klimaat!!!...’, spuugde Verheggen over de tafel, terwijl zijn muizige oogjes fonkelden van voldoening.

Wat het NOS Journaal ons voorschrijft; de Klimaatwet wil ook dat wij voor 2030 ons fossiele energieverbruik (CO2-uitstoot) halveren

Willem Smit veegde Bart Verheggen’s speeksel van het gezicht, en veinsde een lauwe geestdrift voor De Partij, De Veiligheid en Toekomstige Genraties om geen verdenking op zich te laden. Toch bespeurde Verheggen onmiddelijk een zeker gebrek aan enthousiasme.

‘Jij hebt geen echte waardering voor onze CO2-calculator, Willem’, zei Bart Verheggen bijna droevig. ‘ Zelfs wanneer je praat en schrijft denk je nog over menselijkheid en moraliteit zonder CO2 en Het Klimaat op 1 te zetten, alsof je een Klimaatontkenner bent…Alsof jij de toekomstige generaties op wil zadelen met onverantwoorde risico’s, onveiligheid en zonder inclusiviteit…

Even viel een stilte, Smit slikte bij het horen van die beschuldiging, maar Verheggen vervolgde; ‘Ik lees je propagandastukken voor Rijksoverheid.nl van het Ministerie van Waarheid en de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) wel, en ze zijn best goed. Maar toch, je lijkt mensen nog in hun waarde als mens te willen laten. Dat is oud denken van voor de Transitie.

Alsof de CO2-doelen van De Partij niet het allerhoogste doel zijn, dat ook nog de belangen van mensen tellen in plaats van Het Klimaat en Moeder Aarde.

Je vat de schoonheid van De Wetenschap en haar mogelijkheid om de mens totaal te kleineren tot in haar diepste vezels als planeetverpestende uitstoter en Kanker voor De Aarde nog niet.

Uiteindelijk ontwerpen we zo een vorm van Groenspraak op basis van de enige ware wetenschap, De Klimaatwetenschap. Wanneer je de taal aanpast, en bepaalde woorden verbiedt, dan wordt Klimaatontkenning volledig onmogelijk, wist je dat niet?’

Klimazi Clive Hamilton, held van de NPO/Publieke Omroep en mainstream milieubeweging

Willem Smit wist dat, natuurlijk. Hij glimlachte, vol sympathie, naar hij hoopte, daar hij niet goed iets durfde te zeggen. Verheggen beet weer een stuk van het grauwe klimaatneutrale brood, kauwde het snel weg, en ging verder, wederom broodresten spuwend terwijl hij sprak:

‘Uiteindelijk maken we klimaatontkenning onmogelijk in ieder facet van het menselijke bestaan, overal zal eerst de vraag rijzen: hoeveel CO2 heb je uitgestoten? En dan kunnen wij dat straks hopelijk tot de milligram nauwkeurig berekenen als onze modellen zijn gefinetuned. Elke andere waarde die men kan hebben zal zo langzaam worden uitgewist en vergeten. Nu al, met onze CO2-calculator in zijn huidige vorm zijn we daar niet ver vandaan.

Elk jaar kunnen we zo de bewustzijnsruimte van mensen- aangevuld met klimaatpropaganda van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) steeds verder verkleinen. Zelfs nu al bestaat er geen excuus voor het begaan van Klimaatontkenning. Het is alleen maar een kwestie van zelfdiscipline, werkelijkheidscontrole.

Global Policing Goals Interpol

De Energietransitie zal volledig zijn, wanneer de Groenspraak volmaakt is. Groenspraak is Klimsoc en Klimsoc is Groenspraak!. Voor mij is het een levenswerk om de CO2-calculator daar ten dienst van te laten zijn’, liet Bartje Verheggen er met een soort van mystieke voldoening op volgen.

‘Is bij jou, Willem, wel eens de gedachte opgekomen, dat we in 2050 zo volledig CO2-neutraal kunnen zijn, tot de milligram nauwkeurig?’

‘Behalve’- begon Willem Smit wijfelend en hield toen op. Hij dacht aan de vele Nieuwe Nederlanders in de Shariawijken, Klimaatvluchtelingen met 2 jaar Koranschool die van Klimaatbeleid waren ontheven, en de vele vliegreizen van leden van de Kernpartij als Klimaatgezant Marcel Beukeboom.

Smit had het op zijn lippen gehad om het te zeggen ‘En Ed Nijpels dan met zijn Energielabel G-boerderij in Langweer en de Chinezen die wekelijks nieuwe kolencentrales bij bouwen…’, maar hij bedwong zich, daar hij zich er niet helemaal zeker van voelde of deze opmerking niet op 1 of andere manier onrechtzinnig was.

‘Het Klimaatakkoord is van velen’, aldus Meindert Smallenbroek

  • Tot de volgende spannende aflevering van 2030, George Orwell in de Polder over het leven van Nederlanders onder de Klimaatwet in 2030 in een Klimaatdictatuur met klimaat-lockdowns voor ieder die z’n maandelijkse CO2-budget overschrijdt. 

 

 

3 Replies to “2030, Orwell in de Polder (11) Klimaatneutrale keuken”

  1. https://youtu.be/U49khFl4RHo.
    De groen obligaties in wording worden hier omschreven door Willem Middelkoop. Het gaat sneller dan we denken. Door een waardecreatie aan groen obligaties. Kunnen miljarden geïnvesteerd worden in groen, aarde gedekt zeg maar. Het grote gevolg van deze actie is dat grondprijzen door het dam gaan. En het dus steeds minder haalbaar is dat privépersonen echt bezit hebben in onroerend goed. Dus de hypotheek afgelost. Daardoor ontstaat er een enorme waarde aan grond en huizen die eigendom worden van banken en overheden. Het groot kapitaal. Mensen zijn dan minder onafhankelijk. Mocht het financiële bubbelbad dan echt eens lek raken. Dan bezit u allen een schuld. Maar het groot kapitaal heeft wel echt iets tastbaars. Namelijk grond. Of natuurtereinen, Waddenzee met molens en huizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *