Steef de Bruijn (RD) heeft Cursus Bullshitdetectie nodig

Opzeggen kan via 055 5390 498

Bij deze roep ik de duizenden volgers uit de visserij die nog een Reformatorisch Dagblad-abonnement hebben op om dat per direct op te zeggen via 055 5390498. Evenzo bij de boeren.

Dat zeg ik niet als ‘mij’, als persoon maar als christen, die vindt dat je geen vals getuigenis mag faciliteren als hoofdlijn, met hooguit ‘kritiek’ als bevestiging van de partijlijn. Steef de Bruijn van het RD liegt je voor, de redactie steunt een regering die satan dient, een Christenunie die helpt bij verbod op de Christelijke eredienst.

Het seculier globalisme wil via ‘The Great Reset’ op de stoel van God  zitten. Mijn Urker visboer hier snapt al wel, wat Steef de Bruijn niet begrijpen wil, mogelijk omdat hij daarvoor wordt betaald.

Mijn favoriete bezigheid, de Friese natuur in, dit wiekeltje gisteren

‘Dalende Cijfers’, slecht Nederlands en leugen
Wanneer je de leugens van De Staat in je krant toelaat als hoofdlijn, terwijl je lezers niet adequaat inlicht dat ze liegen, dan ben je zowel professioneel als moreel failliet, Steef de Bruin. Net als politici van regeringspartijen overigens. Zo’n Pieter Omtzigt is ook een moreel failliete volksverrader, die partijdiscipline boven waarheidsvinding stelt.

Plots duiken ze dan in de slachtofferrol. Of men verlaat zich op de bekende scheldwoorden, het C-woord alsof zij beter geïnformeerd en intelligenter zouden zijn dan wij. Wie de overheid niet napraat is gek, dat werk.

Men verlaagt dan een zeer belangrijke feitendiscussie tot gejijbak van ‘jij’ tegen ‘mij’. Dus hoor je al van verre ‘ja maar dat doe JIJ nu ook’. Nee het gaat hier niet om mij. Het gaat hier om (ieder gebrek aan) waarheidsliefde, regel NUL van de hier verderop uitgelegde cursus Bullshitdetectie.

Een proeve van journalisteke onbekwaamheid

Hoe kun je nu ‘het gezag’ overschrijven dat ‘de cijfers moeten dalen’. Dat is niet alleen slecht Nederlands. Men bedoelt hier ‘cijfers verkregen uit PCR-tests’. Het stijgen van het aantal positief getesten (wat nog niet het zelfde als ‘besmet’ is) is een gevolg van een toename in tests.

Dus, de overheid zelf veroorzaakt de stijging, omdat het meer ging testen. Als ‘de cijfers moeten dalen’, dan is er maar 1 manier: stoppen met testen. Want de overheid ging ijsschotsen springen. Was eerst ‘ziekenhuisopnames’ het criterium voor de ernst, nu neemt men plots het aantal positieve tests als uitgangspunt.

Massage voor de afschaffing van de nationale democratie voor de agenda van het globalisme/internationaal socialisme. Bovendien tutoyeren ze…

Iedereen die zijn lagere school afmaakte, moet dus die truc kunnen doorzien. Bovendien, we raakten doordrenkt dit jaar met Covid. Maar wonder boven wonder, de ‘gewone’ griep, daar zouden dit jaar maar enkele honderden aan zijn overleden tegen gemiddeld 6-7000 per jaar daar voor.

Een journalist die nog enige beroepseer kent, zou daar tenminste vragen stellen.

Vals getuigenis dat het gedrukt staat…

Steef de Bruijn, een satansknecht
Zowel de viruscultus als de CO2-cultus komen voort uit de zelfde anti-Leven-ideologie als de ideologie die de moord op 33 duizend ongeboren kinderen per jaar in Nederland huldigt als kroonjuweel van ‘bevrijding’. Dat je de mens kleineert tot te muilkorven besmettingshaard, CO2-uitstotende planeetverpester.

Dat is de stem van lucifer.

Daarmee is het RD haar hoofdredacteur Steef de Bruijn dus een satansknecht. Deze tijd kun je enkel nog in theologische termen duiden, en ik hoop dan ook dat Nederlanders weer gaan inzien dat het liberalisme en socialisme geen antwoord bieden op hun levensvragen, zoals over Goed en Kwaad.

Het almaar aan de haal blijven gaan met Romeinen 13:4, de passage van de overheid als ‘God’s Dienaresse’ kan het RD niet eindeloos blijven rekken, wanneer je met eigen ogen ziet welke heer deze overheid dient. In de nazi-tijd bleven sommige refo’s daarom ook helpen, terwijl onze medeburgers naar het slachthuis gevoerd werden.

In de katholieke traditie bestaat dan ook een minder ontaarde Bijbel-uitleg dan bij protestantse sektes. Daarin krijgt ook burgerlijke ongehoorzaamheid een plaats. Wanneer ‘de regels’ dienen om de mens te kleineren, in plaats van ter verheffing van de mens. Gehoorzaamheid aan de overheid moet de mens beschaven, niet vernederen.

Wilkeltje in Friese oer-boerenland

Cursus Bullshitdetectie
Van harte geven wij voor de gehele redactie van het Reformatorisch Dagblad de Cursus Bullshitdetectie zoals we die 2 weken geleden nog gaven op de Veluwe. Wanneer ze daar nog niet geheel schaamteloos zijn en enige beroepseer kennen.

Leer weer helder denken via de vier niveaus spraakverwarring, en leer de belangrijkste trucs ontmaskeren uit naam van wetenschap.De regering bezondigt zich aan alle 4:

 1. IJkpunt, gezond ten opzichte van wat, veilig ten opzichte van wat (ieder ijkpunt ontbreekt)

2. Rommel er in, rommel er uit (PCR)

3. Valse Concreetheid (Model presenteren als ‘realiteit’)

4. Kersen plukken. (falende testgegevens als harde cijfers presenteren, de WHO selectief citeren, het RIVM selectief citeren)

Wanneer de – je voelt ‘m aankomen- reactie ter redactie dan is ‘Dus JIJ zegt dat je het beter weet dan AL die weuteschappers.’

Dan verwar je vier niveaus. En dan… noem er eens 1 van ‘al die wetenschappers’. Je aanbidt God dus niet maar dient afgoden. Wetenschaps-verafgoding is geen christelijke houding, dat heet ‘sciëntisme’. Beweren dat alleen door de Staat gekochte academici weten hoe wij met elkaar om moeten gaan.

Zadeldak Lytsewierum in haar herfst. Een christenunie regering verbiedt de christelijke eredienst…

Materialisme, de moralisering van materie
Je hebt op alle terreinen des levens kennis nodig, om huidige trends te duiden. We leven nu in een gnostisch tijdvak, waarin ‘de materie’ is vergoddelijkt. Daaruit verklaar je ook de gendergekte, de verabsolutering van eigen gevoelens. In het naturalisme/materialisme is de materie bezield, die krijgt een morele kwaliteit.

Ja Steef, denk daar maar eens over na 🙂

We zien dat je voor de afname van zijn leugens al niet eens hoeft te betalen. Blijkbaar krijgt het RD dus subsidie, om de neergang in abonnees te verbloemen. Ze zullen wel een direct lijntje met Arie Slob hebben… Of wat Steef?

Het is bij alle kranten eender, ook de Telegraaf in handen van KBC-bankier en 2030 Agenda-pusher Thomas Leysen wil ons opnieuw opsluiten. Dat wordt de norm, omdat ze ditzelfde willen doen voor hun CO2-agenda. Een gnostieke agenda die op dat zelfde materialisme is gebaseerd, de vergoddelijking van De Planeet. (zie Earth Charter en ‘Declaration for the Rights of Mother Earth)

Jubelend artikel over invoering wereldsocialisme

Het RD is dan ook warm steunpilaar van de internationaal socialistische wereldregering-agenda, de 2030 Agenda dat deze ideologie invoert. Roep ‘armoe verminderen’ (SDG Doel 1) en ze vallen in katzwijm van zelfaanbidding, verheven zelfgevoelens. ‘Jaaa, zo GOED willen wij ons ook over onszelf voelen’…

Zonder naar het wezen achter de dingen te kijken, wat doet het nu echt? Op niveau 3 in de 4 niveaus spraakverwarring van de cursus, verschillen we hier dus fundamenteel met Steef: moraliteit. Je bent moreel afgedwaald Steef.

Via ‘gratis’ (overheidsubsidie?) abonnementen de neergang verbloemen

Zelfs wanneer je ergens in je krant een hoekje had gereserveerd voor tegenwerping, dan ben je verantwoordelijk als  propagandist van een operatie die het totalitair karakter van Seys Inquart overtreft. Voor de invoering van een ideologie die bodemloos goddeloos is.

Nee, de afschaffing van nationale democratie – de enige borging van een democratische rechtstaat-die is voor eeuwig. Maar goed, dit is God’s plan, en mogelijk heeft een boze geest God’s Steef zijn hart verhard net als bij Saul. Dus dan zijn deze woorden ook vruchteloos.

Modern christendom, het is een interne tegenspraak. Je kunt niet modern denken en christen zijn. Dus een op bewijs, rede, logica en argumenten gebaseerde weerlegging van wat ik aanbreng, het zal er nooit komen. Steef ‘gelooft in zichzelf’… Hij ‘kan het zich niet voorstellen’, ook zo’n modernistische dooddoener…

De Bullshitdetector

Met moderne mensen is iedere fundamentele discussie intrinsiek onmogelijk. Het ontaardt in ‘jij’ tegen ‘mij’, zodat ‘autoriteit’ de doorslag geeft. Waarheid is dan ‘Wat de Partij vraagt’… of ‘wat iedereen het vaakste herhaalt’…

En dat is het waarheidscriterium van hun ‘christelijke kwaliteitsjournalistiek’.

5 Replies to “Steef de Bruijn (RD) heeft Cursus Bullshitdetectie nodig”

 1. Beste burger, mocht u binnenkort geen NL vlees meer in de supermarkt vinden? Dit komt doordat steeds meer van onze koeien worden afgekeurd in het slachthuis door de NVWA. Gister hebben alle veehouders weer een dreigbrief gekregen…

  Rypke bedankt voor de steun,

 2. Hallo Rypke,

  In de refo hoek hebben ze inmiddels ook een bijbeltekst gevonden om de mondkapjes plicht te verdedigen.

  Leviticus 13 vers 45.
  Een hoofdstuk over melaatsheid en schurft.

  Groet, Jan.

 3. Beste Rypke,

  Je hebt ook mijn gedachten over de “christelijke”journalistiek uitstekend onder woorden gebracht. Ook ik was er al een paar jaar achter dat het totaal de verkeerde kant op ging. Veel wat je leest is MSM en in hoofdartikelen zie je de krant naar links overhellen en beslist geen kritische benadering t.a.v. de overheden laten zien.

  Na ca. 40 jaar abonnee te zijn geweest op het ND heb ik halverwege dit jaar mijn abonnement beëindigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *