2030, George Orwell in de Polder (10): CO2-calculator

IN 2030, een CO2-equivalentenbonkaart bepaalt hoeveel je nog mag reizen en consumeren deze maand

In deze aflevering 10 van Klimaatsocialistische heilstaat Nederland- zuchtend onder de Green Deal met ‘klimaat-lockdowns’ – houdt onze held Willem Smit op het Ministerie van Klimaat vegetarische lunchpauze. Het eten van vlees is inmiddels verboden door De Partij vanwege de CO2-voetafdruk.

Het maken van grapjes over De Partij is via een Noodwet tot strafbaar ‘terrorisme’ verklaard en tot ‘onjuiste berichten’.

Hier wordt Willem aangeklampt door Bart van de Wetenschappelijke Afdeling, die voor de Nationale Propaganda Organisatie strijdt tegen ‘klimaatontkenning’. Bart ontwerpt een meer verfijnde CO2-calculator waardoor ook menselijke scheten in hun totale emissietabel kunnen worden opgenomen.

In het jaar 2030 moeten alle inwoners van Klimaatheilstaat Nederland een digitale CO2-bonkaart bij zich dragen waarop hun maandelijks resterende CO2-budget staat, naast hun jaarlijkse vaccinaties. Wanneer hun digitale ID-kaart aangeeft dat het maandbudget is overschreden moeten ze in ‘Klimaatlockdown’

Het Ministerie van Klimaat

In de kantine van het Ministerie van Klimaat met haar lage zoldering- vanwege de energie-efficiency- bewoog zich de rij voor de lunch langzaam met schokjes voorwaarts.

De zaal was al erg vol en er heerste een rumoer van bestekgerinkel en murmelende ambtenarij over hun dienbladen gebogen. Door het traliewerk bij de toonbank- ‘voor uw en onze veiligheid!‘- dampte de wasem van vegetarische en klimaatneutrale maaltijden uit de stadslandbouw van Smart City Den Haag, een mengsel van konijnenhoklucht en een metalige stank.

De Human Resources bij het Ministerie van Klimaat

Kernpartij-leden als Meindert Smallenbroek van de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) met zijn varkensachtige tronie, Diederik Dramsom, Wijnand Duivendrek en Sandor Gaastra sloten aan in hun eigen rij, met mediachef Maarten Beulemans van Partijkrant De Waarheid, de krant die in 2023 uit een fusie van Trouw, Volkskrant en NRC was ontstaan.

Zij, konden hun lunch opwaarderen met vis, kweekvis met ASC-keurmerk. De verkoop van vis zonder ecokeurmerk was verboden en er stonden strenge straffen op wat De Partij ‘verkoop op de vrije markt’ noemde.

In 2023 bij ontstaan van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) fuseert Trouw met NRC en Volkskrant tot Partijkrant De Waarheid

Vlees eten was vanwege ‘het Klimaat’ in de ban gedaan door het Ministerie van Gezondheid, en de laatste veehouderijen waren in 2028 door de Nederlandse Voedsel Waren Amateurs gesloten, onder voortvarende leiding van hun Groen Linkse directeur. Hoewel op deze vleesban een uitzondering bestond voor een kleine elite van de Kernpartij op internationale Klimaatconferenties, zo had Smit vernomen.

Randpartij-leden als Willem Smit konden de maaltijd van CO2-neutrale knolselderij, of notentaart met biologische tofu aanvullen en klimaatneutraal maanzaadbrood, gebakken op verantwoorde biomassa. Dat scheelde Willem Smit weer CO2-strafpunten op zijn koolstofbonkaart. Per dag werd van Partijleden geregistreerd hoeveel CO2 zij uitstootten.

Wanneer zij over een ‘cap’- een limiet – kwamen die de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) vaststelde, afgemeten aan het nationale en stedelijke koolstofbudget om 1,5 graden opwarming van De Aarde te voorkomen- moesten zij extra CO2-credits overleggen.

Voor de inwoners van Smart City Den Haag was een eigen limiet in megaton CO2 vastgelegd, die als een stoelendans werd ingevuld. Steeds per jaar nam Klimsoc CO2-stoeltjes weg om De Doelen van De Partij te halen.

Bij grote overschrijding van je dagelijkse koolstofbudget kon een Partijlid reisverbod krijgen, of korting op zijn voedselrantsoen voor die dag. Om Partijleden bewust te maken voor wat Moeder Aarde, Symbool van de Partij, moet doorstaan voor HUN consumptie nadat in 2023 de Klimaatnoodtoestand was uitgeroepen.

Trouw fuseert in 2023 met NRC en Volkskrant tot ‘De Waarheid’, Partijkrant van Klimsoc

Digitaal Koolstofkrediet, bijvoorbeeld in Earth Dollars was een van de overgebleven wettige betaalmiddelen nadat Cashgeld was afgeschaft door de Europese Centrale Bank.  Je CO2-saldo werd op een chip bijgehouden die je als implantaat kon krijgen, waarop ook je burgerservicenummer stond, verzekeringsgegevens en gezondheidsdossier, je hele doopceel.

De chip was de opvolger van een zelfde systeem dat via de smartphone werkte die iedereen droeg, of geacht werd te dragen om aan het betalingsverkeer nog te kunnen deelnemen.

Dat systeem was vrij geruisloos door de lethargische Nederlandse bevolking geaccepteerd. ‘We hebben toch niets te verbergen’? was de algehele teneur geweest of ‘lekker handig’ zoals de marketing van het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) stelde bij haar draagvlakcampagnes. ‘Al je gegevens altijd bij je, voor jouw en onze veiligheid’! tutoyeerde het Ministerie de onderdanen van Klimsoc en haar Klimaatkartel.

Je hele doopceel digitaal bij je, als vervanging van de huismeester

De in 2022 door een lid van Extinction Rebellion doodgeschoten Klimaatontkenner Thierry Baudet had nog geprobeerd deze inbreuk op de integriteit van het lichaam te agenderen.

Maar zelfs zijn moord was met een zelfde lethargie door de Nederlandse bevolking beantwoord als eerder de dood van Pim Fortuyn. Waar leiders van andere partijen voor de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) nog stelden dat ‘hij het over zichzelf had afgeroepen, met zijn ‘extreme standpunten’.

De Klimaatwetenschapper vertelt hoe ons brein werkt, dat wij hem niet als ongekroonde koning willen accepteren. USSR revisited: wie het met onze selectie van wetenschap oneens is, die moet naar een gesticht

De politicus die Baudet met een nazikampbeul vergeleek in een uitzending van de NPO was later tot vice-voorzitter van de Raad van State gepromoveerd. Die Raad van State bewaakte de juridische borging van de Klimaatdoelen voor 2030.

Vanwege ‘de Klimaatdoelen van Parijs’ voor 2030 hadden alle partijen de rangen gesloten en zo was in 2023 Klimsoc ontstaan uit een fusie van Klimaatwet-partijen. Vanwege hun Klimatontkennerij was de PVV verboden verklaard in 2025 en de democratiseringsbeweging van Baudet was met deze Klimaatontkenner begraven.

Het Ministerie van Gezondheid van Kameraad Pia monitorde dagelijks of door jouw handelen en consumptiepatroon de organen- na de dood op te eisen door De Partij- niet onnodig werden aangetast en onverhandelbaar zouden blijken. Het drinken van bier en wijn werd langzaam uitgefaseerd door De Partij.

Joehoe, ja dat vre su lu ku Climategate.nl 🙂 hahahahahaha. Dagblad Trouw fuseert in 2023 met NRC en Volkskrant tot De Waarheid, Partijkrant van Klimsoc

En ook spontane liefde tussen man en vrouw was gecriminaliseerd. Dit nadat een nieuwe wet van Kameraad Ollongren van het Ministerie van Diversiteit en Inclusiviteit contractuele toestemming van de vrouw als voorwaarde had ge-eist voor seksueel verkeer. Nevendoel was om de verwekking van Westerse kinderen zover als mogelijk te remmen. Voor Toekomstige Generaties en De Aarde.

Met uitzondering van de Islamitische gemeenschap en de Klimaatvluchtelingen die met honderdduizenden per jaar via NGO-boten werden aangevoerd. Dit vanwege de inclusieve diversiteit, die haar eigen culturele diversiteit mocht waarborgen in haar eigen Shariawijken. Welkom Nieuwe Nederlanders!

Was de leuze van Klimsoc voor al deze klimaatvluchtelingen die door de opwarming van de Aarde naar Nederland kwamen, zodat het inwonertal reeds naar 20 miljoen was gestegen. Het plan Brenninckmeijer, Tristatecity was van kracht geworden: het platteland werd de energieplantage van een uitdijende stad, en zowel de boerenstand als visserij waren ge-elimineerd of verplaatst naar goekopere regio’s in Oost Europa.

Ook PvdA 🙂

In het midden van de kantine hing een poster van Extinction Rebellion, dat de Noodtoestand voor het Klimaat hielp uitroepen in 2023, waarna Klimsoc was ontstaan, de eenheidspartij voor de Klimaatdoelen. Aan het andere uiteinde van de Kantine was een kleine bar, waar je biologische rooibosthee kon tappen met een wolkje sojamelk, op slootwater lijkende biologische munthee, maar dan zonder wildlife er in.

En wazige groene hipsterdrankjes voor Bregmannetjes, met Quinoianootjes, Smouterbessen, gedistilleerd homozaad en sapjes van onbestemde vruchten, die duurzaam en klimaatneutraal gekweekt waren, ‘voor je gezondheid!’. De Partij waakte nauwgezet over de gezondheid van haar leden, ‘Een goede spijsvertering is goed voor Het Klimaat! zo stelde het krijtbordje bij de tap.

Net degene die ik zocht‘, zei een stem achter Willem Smit zijn rug, terwijl hij in de rij van de kantine stond, wachtend op zijn maaltijd. Hij draaide zich om.

Het was zijn vriend Bart Verheggen, die op de Wetenschappelijke afdeling werkte. Misschien was ‘vriend’ niet het juiste woord. Je had tegenwoordig geen vrienden, je had Kameraden: maar sommige kameraden waren er wiens gezelschap minder vervelend was dan dat van anderen. Verheggen noemde zich Klimatoloog, een specialist in Greenspeak, Groenspraak.

Blablabla, op 2023 fuseert Trouw met NRC en Volkskrant tot Partijkrant De Waarheid

Hij maakte deel uit van een reusachtig corps van deskundigen dat De Partij en haar Klimaatbeleid aan academisch gezag hielp.

Momenteel werkten ze aan de verfijning van de Nationale CO2-voetafdrukcalculator. Verheggen was een wat zielig en petieterig mannetje, kleiner dan Willem Smit, met een kaal hoofd met donkere monnikhaarrandjes, uitpuilende maar toegeknepen en stiekeme muizenoogjes, die je gezicht nauwkeurig schenen te onderzoeken wanneer hij met je sprak.

‘Ik wilde je vragen of je ook nog een vervangende schakelaar voor de warmtepomp over hebt’, zei Verheggen. ‘Na de blackout van het elektriciteitsnet gisteren door de Russische infiltratie hield hij er mee op, en onze reserveschakelaar hadden we er al in gezet’

Klimaatactivist op payroll van De Partij

Nee, niet 1′, zei Willem Smit met een soort van schuldige haast. ‘Ik heb in heel Climate Smart City Den Haag gezocht, maar ze zijn er gewoon niet meer’.

Iedereen bleef je maar naar reserve-onderdelen voor de warmtepomp vragen in hun gasloze wijken. Er was de afgelopen maanden een groot gebrek aan geweest. Altijd was er in de Klimaatheilstaat weer 1 of ander onmisbaar artikel, dat de internetwinkels van De Partij niet konden leveren of dat onbetaalbaar was geworden.

‘Ik gebruik de zelfde reserveschakelaar nu al zes weken’, liet Willem Smit er onwaarachtig op volgen. De rij ging van het buffet weer met een schokje vooruit. Toen zij stilstonden, draaide hij zich om en keek Verheggen weer aan. Allebei pakten zij een vettig dienblad van een stapel op de hoek van de toonbank, waar de weeige lucht van Ecovert biologische groene zeep aan hing.

Straks verplicht

‘Ben je gisteren nog gaan kijken naar de openbare spijtbetuiging van opgepakte Klimaatontkenners?” vroeg Bartje Verheggen.. ‘Ik zat te werken’, antwoordde Smit onverschillig.’De Nationale Propaganda Organisatie (NPO) zal het nog wel uitzenden op het Smartscreen denk ik’.

‘Een heel armoedig surrogaat, vergeleken met wanneer je er live bij bent’, antwoordde Verheggen. ‘Je had die gezichten van die ontkenners moeten zien’. Zijn geniepige muizenoogjes gleden over Willem Smit zijn gezicht. ‘Ik Ken Jou’, schenen die ogen te zeggen, ‘ik zie door je heen dat je ook Klimaatontkenner bent, ik weet heel goed waarom je niet bij de spijtbetuiging bent gaan kijken.’

Op een intellectuele manier was de Klimazi Bartje Verheggen venijnig rechtzinnig over de Klimaatdoelen van De Partij.

Minsterie van LNV en Klimaat bij VNO NCW-kantoor

Hij had altijd een hinderlijk plezier in het praten over de klimaatneutralisering van boerenbedrijven waarvan de gezinnen werden opgerold door ambtenarij van de Voedselwarenamateurs, het opsporen en oppakken van klimaattwijfelaars en klimaatcriminelen, het beschrijven van de wanhoop op gezichten van geruïneerde families die hun energierekening niet meer konden betalen en uit huis werden gezet.

De afgedwongen bekentenissen van Klimaatontkenners, en bestudering van hun gezichtsuitdrukkingen nadat ze door de Ollongrenbrigades van het Ministerie van Veiligheid waren ingerekend. Als je een gesprek met Verheggen voerde, was het vooral de kunst hem zo mogelijk van zulke onderwerpen af te brengen, en het gesprek te wenden naar zijn technische passie, het verfijnen van de CO2-voetafdruk voor burgers.

Fuseert in 2023 met NRC en Volkskrant tot De Waarheid, Partijkrant van Klimsoc

Willem Smit wendde zijn hoofd iets terzijde om de onderzoekende blik van Verheggen met zijn geniepige muizenogen te ontwijken.

‘Wat mij betreft mogen ze alle Klimaatontkenners direct ophangen’, zei Verheggen die zich aan de herinnering van gisteren overgaf. ‘Ze brengen De Doelen van De Partij en de Toekomstige Generaties in gevaar met hun Ontkenning van De Wetenschap, en bezoedelen Moeder Aarde en de Klimaatsocialistische Partij. Ik zie ze graag aan de galg trappelen. En vooral hoe tenslotte de tong helemaal uit hun mond komt steken, zo blauw- echt helder blauw wordt die dan.

Dat detail trekt mij bijzonder aan’, oreerde Klimaatwetenschapper Verheggen vergenoegd…

One World = Ministerie van Buitenlandse Zaken en haar milieuclubs. Voor een ‘eerlijke’ wereld, zeiden de leugenaars

 • tot de volgende spannende aflevering van 2030: George Orwell in de Polder 🙂

8 Replies to “2030, George Orwell in de Polder (10): CO2-calculator”

 1. Altijd raak en met humor, wat je schrijft. Maar je mededeling over ‘De in 2022 door een lid van Extinction Rebellion doodgeschoten enz.‘ vind ik ongepast, pijnlijk, gevaarlijk. Verre van leuk.

  1. Kan ik me voorstellen. Maar ja de uitwassen van alle ideologieën zijn ongepast, pijnlijk, gewelddadige en meestal ook beestachtig wreed, met andere woorden verre van leuk. Zie Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Paul Pot, etc.
   Ik ben het wel met je eens dat dit nog niet in 2022 zal plaatsvinden. Maar Big Brother uit het verhaal van Orwell heeft ook niet plaatsgevonden in 1984. Dat duurt nog wel een paar jaartjes voor dat het zover is. Maar de voortekenen zijn onmiskenbaar.

  1. Het wegduiken, angstvallig niet benoemen, het als het ware censureren van boodschappen die shockeren is nu net hét probleem van deze tijd.
   Iedereen die voluit benoemt wat voor gevaren er op ons afkomen, wordt kaltgestellt.

   En dus zie ik de dystopie die Rypke hier zeer welbespraakt en humorvol schildert, als een wake-up call die op elke school verplicht zou moeten worden gelezen en besproken.
   Om, zeg maar, de linkse en groene indoctrinatie tegenwicht te bieden.
   Misschien gaan de jonge generaties dan weer zelf nadenken.

 2. kut zo zou het gaan ,en ik weet hoe de waarheid gruwelijk is, mij maakt mij de pis niet lauw ,gaan ,ook al mot ik op een houtje bijten ,met opgeheven hoofd ha ha ha verschrompel je pijn, appel, klier,!! gedrag … en zie het licht , ps hier een bevrijd mens , kom maar op ik ben sterk en geef mijn kracht en macht nooit meer en ten nimmer aan nobody weg !!!! vriendelijke groeten van Paulien .

 3. George onwel ,daar moeten wij bang voor zijn ,dit willen de reptiels wel graag ,we zien het gebeuren ,maar sommige gaan ze oogsten [,de slapers} en de rest niet , al gevangen in het www web . Die staan een nog afgrijselijke tijd tegemoet , helaas niet aan hun kunnen vertellen Ypke jij aan ons nog wel dank je hier voor nogmaals Paulien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *