2030, Orwell in de Polder (13): Handhaving Vleesverbod

Een aandachtspunt: Eric Wiebes mag goed opletten als hij over straat loopt, dat hij niet wordt afgetuigd of gelynched

Het is 2030 en Nederland leeft in een politiestaat onder de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc), met continue lockdowns vanwege de ‘klimaatnoodtoestand’. Willem Smit, werkzaam bij het Ministerie van Klimaat voelt zich in de vegetarische kantine vandaag begluurd door het klimaatmeisje van het Anti-Westers-Kindverbond, dat bij de Twee Minuten Klimaat achter hem stond.

Zou zij voor de Gedachtenpolitie werken van Pieter van Rest, hem aangeven als saboteur van ‘De Transitie’ en de 2030 Agenda van De Partij? Voor Klimaatontkenning kan Smit verdwijnen in een heropvoedingskamp van het Ministerie van Diversiteit en Inclusie onder psychiatrische dwangverpleging.

Want wie De Partij bekritiseert is complotgek en terrorist, zo verklaarde permanent premier Mark Rutler. Vanwege de inmiddels permanente noodtoestand, was Rutler voor onbepaalde tijd Grote Roerganger gebleven om met Klimsoc Nederland door het Decade of Action te leiden.

In de vorige aflevering moest Smit digitale Earth Dollars afdragen- de wereldeenheidsmunt- aan Kernpartij-lid Meindert Smallenbroek ter voorbereiding op de Klimaatweek. 

‘Maatschappelijke Transitie’ = DICTATUUR ‘die van invloed is op hoe we wonen, ons verplaatsen wat we eten, de producten die we kopen’..

‘Weet je wat die kleine meid van mij vorige zaterdag na klimaathockey heeft gedaan, toen haar hockeyteam in de polder moest spelen?’, vertelde Smallenbroek, met zijn varkensachtige jongensbekkie smakkend op zijn CO2-neutrale lunch in de kantine van het Ministerie van Klimaat.

‘Ze heeft twee andere meisjes op sleeptouw genomen van de Greta Thunberg Klimaatspionnen, het team laten schieten en de hele middag hebben zij een vreemde klimaatontkenner nagezeten die in het openbaar iets had gegeten dat -op vlees leek, zo lijkt uit haar beschrijving.’

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Zij hebben hem twee uur lang geschaduwd, dwars door de polder heen en toen, zodra ze weer aan de Klimaathockey-kantine in Voorburg waren hem aangegeven bij het Ministerie van Veiligheid. ‘Wat voor reden hadden zij omdat te doen’ vroeg Willem Smit, een beetje uit het veld geslagen. Smallenbroek ging triomfantelijk door:

‘Mijn kleine meid was er van overtuigd, dat hij een agent van Marcel Goldstein zijn Twijfelbrigade was. Zij zag dat hij verdacht gedrag vertoonde, je weet wel, zoals het Ministerie van Veiligheid dat in het Systeem Risico Indicatie (Syri) bijhoudt voor uw en onze veiligheid en gezondheid. Of vind jij veiligheid niet belangrijk Willem?

Nog nooit had zij iemand met zulk voedsel gezien, dus dacht ze dat dit wel ‘vlees’ moest zijn. Wat pienter heh voor een dreumes van zeven?’

‘Wat is er met de man gebeurd’, vroeg Willem Smit….

‘Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen’, antwoordde Smallenbroek. ‘Maar het zou mij niet verbazen als de man direct door de Gedachtenpolitie is opgepakt. Zo iemand verdient minstens vier jaar heropvoeding bij het Ministerie van Diversiteit en Inclusie met psychiatrische dwangverpleging en vaccinaties.

‘Vlees eten is moord, ecocide op De Planeet, je zet het leven van Toekomstige Generaties op het spel!’ spetterde hij uit z’n mondje…

‘Minstens 4 jaar heropvoeding tot Climate Smart Citizen’, beaamde Bartje Verheggen, terwijl hij nauwelijks van zijn Smartphone opkeek waar hij met zijn CO2-calculator speelde. ‘We kunnen geen Free Riders tolereren die zich aan klimaatbeleid onttrekken. Uiteindelijk bevinden we ons midden in de Strijd tegen Klimaatverandering, we kunnen de Laatste Generatie zijn!’

NRC Damesblad fuseert in 2023 met de andere Staatsgezinde media tot De Waarheid, partijkrant van Klimsoc

Als om dit te bevestigen werd de staalachtig klinkende Millennialmuziek onderbroken in de kantine. En er schalde een klaroenstoot uit het Smart Screen in de Kantine van het Ministerie van Klimaat. Ditmaal kwam een mededeling van het Ministerie van Diversiteit en Inclusie, en haar digitale nieuwsvoorziener, NU.nl.

Naast de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) waakte NU.nl over de ‘Juiste Berichtgeving’ van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc)

‘Kameraden!’, riep een jong optimistisch klinkend Millennialstemmetje alsof het helium had geslikt. ‘Opgelet Kameraden! Dit is het NU.nl-journaal. Wij hebben glorierijk nieuws voor jullie! De Klimaatsocialistische Partij heeft vandaag aangekondigd dat zij de opnamecapaciteit voor Klimaatvluchtelingen uit Afrika met nog 20 procent vergroot.

Zij zijn gevlucht voor de droogte die Klimaatverandering door onze schuld veroorzaakte. Deze Nieuwe Nederlanders zullen het leeglopende platteland verrijken met al hun diversiteit en talenten!

Bij onze aankondiging kunnen we verder heuglijk nieuws melden van spontane demonstraties op straat van de Greta Thunberg Klimaatjeugd en hun strijders van Extinction Rebellion. Zij lopen buiten met spandoeken ‘Welkom Nieuwe Nederlanders’. De straat zet druk op De Partij om NU actie te nemen. Neem aan deze jeugd en haar inclusieve houding een voorbeeld, De Jeugd heeft De Toekomst!’

The Mark of the Beast/Bill Gates

…tussen het eerste item en het tweede zwelde kort even de robotmuziek aan, om weer af te zwakken:

…Het Ministerie van Klimaat zal de capaciteit Duurzame Energie uitbreiden voor nog eens 5 miljoen huishoudens. Dat zal zij doen door een nieuw duurzaam inclusief biodivers windpark te realiseren in de Waddenzee.

Dat heeft de Partij vandaag besloten met de Sociaal Economische Raad (SER). Zij tekende een contract  met Eneco-groep en de Rabobank. Het windpark zal de duurzame biodiversiteit vergroten van dit Werelderfgoed door de aanleg van nieuwe oesterriffen. Doordat visserij verboden wordt, zal daarnaast de zeebodem beschermd zijn tegen bodemberoering. Dat is winst voor het klimaat en voor de biodiversiteit!

Onze Roerganger door de Decade of Action Mark Rutler kondigt aan dat hij zelf het nieuwe windpark zal openen voor een inclusieve diverse transitie. 

Dit was het NU.nl-journaal.

Klimaatpropaganda van de NPO

…en daar tetterde vervolgens de Millennialmuziek weer door, een blikken robotdeuntje met een ‘Rai’-beat en een android-achtige vrouwenstem die ‘Wo oh eh-oh oh eh eh-oooh‘ zong, de Millennial Whoop vermengd met vloekwoorden. Ze zong de lof van seksuele promiscuïteit als uiting van vrouwenemancipatie…’Maaai pussy maaai choice’. DONG-kedeng-a- DONG-kedeng-a- DONG DONG DONG, dreunde het daarna

Nou ja, ‘zingen’…

Nergens in een openbare ruimte was nog aan de terreur van gerobotiseerde muziek te ontlopen, danwel een lispelende Nederrap-allochtoon als rolmodel voor ‘De Nederlander’:  dat was wat De Partij ‘inclusiviteit’ noemde, het uitvagen van alle traditionele identiteit die nog in Nederland was overgebleven.

Heel het land werd geconformeerd aan de Sustainable Development Goals voor wereldeenheid.

De nationale verkoper van de Klimaatdictatuur en overheidsbeleid, Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Willem Smit wist dat dit 1 van de conditioneringstechnieken was om het Globalisme en Transhumanisme acceptabel te maken, de menging van mens en machine, een streven dat De Partij ‘Singulariteit’ noemde. De gedwongen massavaccinatie met DNA-veranderend materiaal in 2021 was de instap geworden naar die singulariteit.

Jaarlijks volgend werden mensen met steeds meer nano-materiaal geinjecteerd waarop ook code-registraties stonden, die op afstand werden uitgelezen via het Internet of Things. Dat IOT zou vanaf 2023  het Smartweb gaan heten van De Partij.

Uiteindelijk waren volgens De Partij mensen ook maar een Kanker voor de Planeet, te manipuleren machines, die nu met Artificial Intelligence en daartoe ontworpen algoritmen tot beter gedrag gestuurd konden worden. Recente vindingen van partij-technoloog en SDG-Goalkeeper Bill Gates maakte het volgen van mensen met persoonlijke RFID-chip mogelijk.

Meteen besteld…

Voor de gezondheid van alle wereldburgers, die na de georkestreerde pandemie verplicht gevaccineerd werden, kreeg iedere EU-inwoner een digitaal oormerk. Net als de koeien, die gele oormerkjes kregen na de georkestreerde gekke-koeien-hysterie, en de daarop volgende opgeblazen MKZ-crisis met haar veebrandstapels.

Alles om Smit heen was op conditionering van de massa afgestemd. De muziek, het door De Partij geboden amusement ter verstrooiing als vrouwenvoetbal en klimaathockey, de continue screening van partijleden via hun betaalgedrag, de monitoring van hun gezondheid en stofwisseling via chip-implantaten en Smartphone-statistieken die je endorfinelevels bijhielden en enthousiasme voor De Partij.

De corporate media van NPO en NU brachten hun fabuleuze statistiekcijfers waarin het succes van De Transitie werd bejubeld. Alweer ‘miljoenen huishoudens’ zouden stroom krijgen van de duizenden windturbines die op de Noordzee waren gezet.

Windmolenprop door TNO, niet 1 huishouden neemt wiebelstroom af, Bovendien giert de energierekening door het plafond

Er was een parallelle wereld van nieuwsmededelingen van De Partij van vooruitgang, de onbeperkte mogelijkheden en kansen van windenergie, een groeiende groene economie waarbij duizenden miljarden euro’s publieke uitgaven- dus bankschulden- als ‘investeringen’ waren verkocht.

Duurzame Feike Sijbesma zijn Nationaal Graaifonds was met nog eens 100 miljard euro extra gevuld, een herverdelingsfonds van welvaart waarop de grote bouwbedrijven binnenliepen.

,Klimaatdoelen werden wegens slechts in de propaganda bestaand succes in ambitie opgeschroefd. Subsidies, vele honderden miljarden euro’s werden door het Planbureau voor de Leefomgeving onder het tapijt geveegd honderden miljarden euro’s ‘Nationale Kosten’ die werden ‘geïnvesteerd’ in Duurzaamheid, tot ‘winst voor Nederland, koploper in Klimaat’.

De bevolking opsluiten, in Frankrijk en andere Eurosovjet-landen gebeurt het al erger dan hier

Terwijl het aantal blackouts door de wiebelstroom van windparken bleef stijgen, bleef de Klimaatsocialistische Partij maar nieuwe windfarms aansluiten voor nog weer ‘miljoenen huishoudens’. Stiekem had Smit de tel bijgehouden, en inmiddels moest uit de persmededelingan van NU en NPO volgen dat er al 50 miljoen ‘huishoudens’ aan windenergie geholpen zouden zijn dankzij De Klimaatdoelen’.

En dat terwijl er maar 7 miljoen huishoudens bestonden in Nederland, en nog nooit 1 huishouden windenergie had afgenomen.

Door zijn technische achtergrond wist Smit dat windenergie parasiteerde op de netstabiliteit. Niet alleen het aantal blackouts bleef stijgen, ook de armoede om Smit nam zienderogen toe, evenals het aantal zwervers op straat. Dagelijks werden mensen hun huis uit gezet die de energierekeningen niet meer konden betalen.

Let op, straks is ook ‘ons’ water niet meer van ons…

Mensen wasten zich slechter, sinds waterprijzen waren verhoogd omdat het Nederlandse water als ‘Blue Bonds’ en Water Bonds op de kapitaalmarkt werd verhandeld door de banken van Klimsoc, zoals de Rabobank en ASR. De supermarkten waren steeds leger geworden.

Sinds 2025 was vlees eten verboden, vanwege Het Klimaat. Hoewel het gerucht ging dat Kernpartij-leden deze verboden vrucht zich nog lieten smaken op de aanhoudende internationale COP-Klimaatconferenties waar zij naartoe vlogen.

Voedselbelastingen waren opgehoogd voor Het Klimaat, horeca was uit het straatbeeld verdwenen, de laatste autochtone middenstand opgedoekt. Na de nationalisatie van de gehele economie als reactie op de Corona-crisis en de oprichting van de fusiepartij Klimsoc, was in hoog tempo de middenstand verdwenen.

SDG-Doel 2: iedereen op een door De Staat gedicteerd rantsoen

Wat overbleef waren anonieme Partijwinkels waar je CO2-neutrale producten kon kopen vanaf vreugdeloze stapels op rekken en pallets, en kant en klare vegetarische maaltijden met vleesvervanger. Met daarop een labeltje, welk Sustainable Development Goal met je aankoop gediend was.

Die winkels kwam je enkel nog binnen met mondluier voor en bewijs van vaccinatie.

Voor het Zero Hunger- SDG-doel 2 was de hele bevolking op een door de Transitiecoalitie Voedsel vooraf bepaald rantsoen gezet.

Op ieder product stond de CO2-last verrekend, en bij afrekenen werd die last automatisch digitaal met je maandelijkse CO2-budget verrekend, zoals dat op je persoonlijke chipimplantaat stond. Je bewegingsruimte die je nog had, voor je CO2-credits moest bijkopen. Of je kreeg een reisverbod of huisarrest, klimaatlockdown als je dat niet kon betalen.

Voor Aarde en Toekomstige Generaties!

Een straatbeeld van grauwe vermagerde gezichten was al snel gemeengoed geworden, veel Partijleden kregen dankzij de combinatie van stijgende armoe en het klimaatneutrale,  vlees- noch-visdieet de uitstraling van oorlogsvluchtelingen met ingevallen kaken, en slikten aanvullend vitaminetabletten en pillen die De Partij verstrekte.

De Strijd tegen Klimaatverandering eiste haar tol, en De Partij vuurde haar onderdanen aan om ‘samen tegen corona en klimaatverandering’ te strijden: Geef de strijd niet op, Alleen samen kunnen we het!

Uiteraard weet De Partij gezondheidsproblemen aan de gestegen CO2-concentratie. Haar Post Truth-strategie via de Nationale Propaganda Organisatie had mensen dusdanig gehersenspoeld, dat ze nu logisch tegenstrijdige mededelingen en bevelen zonder nadenken opvolgden.

NPO propaganda zonnepanelen

De meeste Partijleden om Smit heen waren gewend om met deze inconsistenties te leven, vooral doordat De Partij strak de hand hield aan hun gedachten- en gevoelsleven. Er was ook geen mogelijkheid je anders dan optimistisch te uiten, wilde je niet als Klimaatontkenner ontmaskerd worden en door de Gedachtenpolitie ingerekend worden.

Bijvoorbeeld voor iets dat je op het Smartweb geschreven zou hebben, dat De Partij schade zou berokkenen.

Op dat moment werd Willem Smit met hevige schok uit zijn dromerij wakker geschud. Het meisje aan het tafeltje er naast had zich half omgedraaid en keek naar hem. Het was het fanatieke klimaatmeisje met de groene sjerp van het Anti-Westers-Kindklimaatverbond, de vrouwen die bewust kozen om geen nageslacht te krijgen voor De Aarde en Het Klimaat.

Omdat dit volgens de Partij-grondmakelaar ASR wel 50 ton extra CO2-uitstoot zou veroorzaken. Dat Klimaatverbond was het doorstroom-orgaan van De Partij, waar jonge meisjes in kwamen wanneer ze te oud werden voor de Greta Thunberg Klimaatspionnen. Zij keek Smit van terzijde aan maar met een felle nieuwsgierigheid. Zou zij hem als Klimaatontkenner herkennen?

Zodra zijn oog het hare ontmoette, keek zij weer een andere kant uit.

NPO prop klimaat, het wordt ook kouder ’s nachts door opwarming 🙂

Het zweet brak Willem Smit uit op zijn rug. Een felle scheut van angst voer door hem. Het was bijna meteen weer voorbij, te snel om door zijn Smartphone in Endorfinelevels geregistreerd te worden, maar het liet een soort van knagende ongerustheid achter.

Waarom sloeg zij hem gade? Waarom liep zij hem overal na?

Ongelukkigerwijze kon hij zich niet herinneren of zij al aan die tafel had gezeten toen hij binnenkwam.

Of dat zij daar later had plaatsgenomen. Maar gisteren had zij in elk geval, tijdens de Twee Minuten Klimaat vlak achter hem gezeten, toen het toch kennelijk niet nodig was om dat te doen. Naar alle waarschijnlijkheid was het haar er om te doen geweest, naar hem te luisteren en zich ervan te vergewissen of hij wel hard genoeg schreeuwde, toen het Smartscreen de Klimaatontkenner Marcel Goldstein toonde en zijn Twijfelbrigade.

Jan Paul van Soest ziet overal klimaat-saboteurs…

Weer kwam die vroegere gedachte in hem op: vermoedelijk maakte zij niet echt deel uit van de Gedachtenpolitie, maar het was juist de amateur-klimaatspion die het grootste gevaar van allemaal opleverde.

Hij wist niet hoe lang ze naar hem had zitten kijken, maar misschien was het wel vijf minuten. En de mogelijkheid bestond dat hij zijn gelaatstrekken niet had beheerst, en zelfs een cynische uitdrukking had aangenomen bij de volgende onwaarschijnlijke klimaatdoel-prognose van NU.nl

Groene desinfo NPO, niet 1 inwoner van Ameland profiteert van zonne-energie, ze nemen netstroom af

Het was ontzettend gevaarlijk om je gedachten hun gang te laten gaan, wanneer je in een openbare gelegenheid was als de vegetarische kantine van het Ministerie van Klimaat. Of binnen het bereik van het Smartscreen. De kleinste kleinigheid kon je verraden.

Zoals een spotlachje bij alweer een alarmerende klimaatprognose door de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) die van een lekkere zomerdag ‘Extreem Weer’ maakte met Gerrit Grienstra.

Alles waarin maar een suggestie school van abnormaliteit, dat je iets te verbergen had. In elk geval was het op zichzelf al een strafbaar feit een ongepaste uitdrukking op je gezicht te hebben, bijvoorbeeld door ongelovig te kijken wanneer De Partij via Nu.nl alweer het rendement van windenergie opblies in ‘miljoenen huishoudens’.

Daarvoor bestond in de Groenspraak zelfs een apart woord: Misblik werd het genoemd. Hiervoor kon hij opgepakt worden, verdwijnen in een opvoedingsinstituut van het Ministerie van Diversiteit en Inclusie onder psychiatrische dwangverpleging.

Klimaatdictatuur

Het meisje had hem haar rug weer toegedraaid. Per slot van rekening liep zij hem misschien niet werkelijk na; misschien was het een samenloop van omstandigheden dat zij twee dagen achterelkaar zo dicht bij hem had gezeten.

Heel waarschijnlijk was die persoon naast hem een spion van de Gedachtenpolitie en hoogstwaarschijnlijk zou hij dan binnen 3 dagen in de kelders van het Ministerie van Diversiteit en Inclusie bevinden. Maar het kon Smit nu even niet meer schelen, terwijl ondertussen Meindert Smallenbroek weer begon te praten.

‘Heb ik je wel eens verteld’, zei hij en hij grinnikte, ‘over die keer dat mijn twee kinderen de rok van een oude marktkoopvrouw in de brand staken, twee die het Vleesverbod overtrad? Ze hadden gezien hoe de marktkoopvrouw onder de toonbank nog in worsten handelde, en die bovendien verpakte in een pamflet met het Partijsymbool van Moeder Aarde’….

Ze beslopen haar van achteren en staken haar in de brand met brandbommetje. Zulke kleine deugnieten, zoals ze hun eigen grenzen nog moeten leren verkennen. Maar fel voor het klimaat! Het is een prima training die ze tegenwoordig bij de Greta Thunberg Klimaatspionnen krijgen, om ontkenners onschadelijk te maken.

Wat dacht je dat het nieuwste was waarmee de Klimaatspionnen zijn uitgerust? Apparaten om door sleutelgaten te luisteren naar gesprekken van klimaatontkenners! Min kleine meid bracht er laatst op een avond 1 mee, en dacht dat ze er wel twee maal beter mee kon horen. Het is natuurlijk maar speelgoed, dat begrijp je? Toch geeft het ze de juiste instelling voor Het Klimaat en Moeder Aarde!

Alleen samen kunnen we nieuwe schokken in het aardesysteem aan, als we samen de schouders er onder zetten!’ Veerkracht Willem, dat is wat we nodig hebben. En wat heeft die kleine meid van mij een Veerkracht.’

Op dat moment liet het Smartscreen een doordringende ringtone ontsnappen, tussen de Millennialmuziek door, het sein dat de CO2-neutrale lunchpauze voorbij was. Alle drie sprongen Smallenbroek, Verheggen en Smit overeind om zich in het gedrang bij de liften te storten met de mondluiers weer opgezet.

‘Klimaatverandering tegengaan’, het stoppen van zonneschijn, het nat worden van water. Nog meer bewijs: Nederland is een totalitaire Maoistische Oligarchie

  • Tot de volgende aflevering van de spannende avonturen van Willem Smit in 2030, George Orwell in de Polder

2 Replies to “2030, Orwell in de Polder (13): Handhaving Vleesverbod”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *