Dictatuur (‘maatschappelijke transitie’) DOEL ‘Klimaatplan’…

Een aandachtspunt: Eric Wiebes mag goed opletten als hij over straat loopt, dat hij niet wordt afgetuigd of gelynched

De meeste media lopen aan de leiband van de overheid en ‘De Belangen’, zoals NOS Journaal, Nu.nl, NRC, Volkskrant en onze Linksewarhoofder Courant hier. Een witte raaf is Syp Wynia, (ex-Elsevier). Met een uiterst keurig Burgermanifest gericht aan Rutte 3 legt hij uit waarom hun Groene Staatsgreep zich buiten de orde van beschaving plaatst.

Oproep, zie Sypwynia.nl

Geheel geruisloos lanceerde onze leugenachtige en corrupte overheid op 24 augustus als enige uitlaatklep voor burgers een ‘publieksconsultatie Klimaatplan. Tot dierendag (4 oktober) mogen burgertjes dan op internet een plasje doen over het reeds dichtgetimmerde Klimaatdictaat, dat energiebedrijven, banken en milieuclubs achter de schermen sloten.

Ze mogen wijzen op ‘aandachtspunten bij de UITVOERING’, dus niets aan de richting veranderen maar wel alles betalen. Een ‘akkoord’, dictaat, waar Diederik Dwangsom als ‘voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving’ met energiebedrijven en installatiesector besloot, dat de overheid U met dwangsom kan dwingen per 2021 om van gas los te gaan.

Waar omringende landen juist AAN het gas gaan. Enkel omdat je via het gedwongen aangaan van een  hypotheek dan de Rabobank helpt met haar handel in Green Bonds (een ‘groene’ hypotheek verhandelen op de kapitaalmarkt) En om de installatiesector aan werk te helpen.

Zie ook Wynia zijn presentatie bij Cafe Weltschmerz waar ik enkele jaren terug ook wel eens mee samenwerkte. Van zijn Burgermanifest geven we hier graag even steun aan. Een paar citaten van Wynia’s open Kabinetsbrief:

Uw kabinet kent de weerstand onder burgers tegen het klimaatbeleid, tegen de zelfgekozen ambitie van uw kabinet om klimaatkoploper te zijn en alles wat daarmee samenhangt of daaruit voortvloeit. Nooit heeft uw kabinet, afgezien van wat ontwijkende antwoorden, gereageerd op de vraag waarom uitgerekend het dichtbevolkte Nederland met zijn specifieke economische structuur de meest ambitieuze klimaatdoelstelling van de Europese Unie en daarmee van de wereld zou moeten hebben.

Amen!

Vervolgens stelt hij ook 11 zeer keurige vragen aan het Kabinet waarop nooit antwoord zal komen;

1 Waarom moet Nederland klimaatkoploper van de Europese Unie zijn, waardoor de gevolgen voor burgers (voor leven, wonen, besteedbaar inkomen) navenant ingrijpender zijn dan voor burgers elders?

2 Welke relatie bestaat er tussen uw ambitie om klimaatkoploper te willen zijn en de temperatuurverandering op aarde?

3 Waarom mogen de burgers van Nederland nu pas – en alleen over de uitvoering van uw klimaatbeleid – iets inbrengen? Wat brengt u op de gedachte dat als u belangengroepen en bedrijven de basis laat leggen voor het klimaatbeleid het met ‘het draagvlak’ wel geregeld is?

4 Waarom moet Nederland (prioritair) van het aardgas af, waar gas elders – zeker de komende decennia – als een aantrekkelijk alternatief van alle bestaande brandstoffen wordt gezien: relatief schoon, relatief klimaatvriendelijk, overal te koop en overal beschikbaar tegen relatief lage prijzen?

5 Waarom denkt u dat het verstoken van hout – ook wel ‘biomassa’ genoemd – gunstig is voor het klimaat, gunstiger ook dan het door u verfoeide aardgas, terwijl er weinig is dat dat idee ondersteunt en het vast staat dat natuur en milieu (luchtkwaliteit, biodiversiteit) lijden onder het op grote schaal verstoken van hout?

Enzovoort, kijk vooral op Wynia’s site, het zijn vragen die we hier ook allemaal al eens behandelden…

Abonneer je of bestel ‘m los via www.epoque.media

‘Allereerst een maatschappelijke transitie’ (eufemisme ‘allereerst dictatuur’)
Het punt is dat het uitsluiten van burgers geen bijkomstigheid is maar DOEL van klimaatbeleid. Want klimaatbeleid, aka ‘De Transitie’ is de overstap naar een ander bestuursmodel, een technocratie.(rule by experts) Want je pretendeert dat er alleen een clubje klimaatwetenschappers spreekrecht had over de grootste ingreep in het mondiale staatsbestel. Dat bestuursmodel heet technocratie, en is al op de Aardetop in Rio de Janeiro in 1992 voorbereid, met grote Nederlandse inbreng.

Niet voor niets noemt die ‘publieksconsultatie’ het klimaatbeleid ‘allereerst een maatschappelijke transitie’. We gaan naar een dictatuur waar niet menselijkheid de centrale waarde is maar koolzuurdoelen en winsten van bankiers.

Met vervolgens bureaucraten en belangenbehartigers die daar voor zichzelf de winst uithalen, en de burger op het menu. Dat programma heet 2030 Agenda, en in de nieuwste Epoque kun je lezen hoe dat tot stand kwam, wie zijn de belangrijkste steunpilaren in NL van de installatie van een klimaatdictatuur. Wat is de ideologie er achter…

Aandachtspunt Klimaatplan: Eric Wiebes kan niet meer veilig over straat
Niet voor niets begonnen we onze serie 2030: George Orwell in de Polder, over onze held Willem Smit die leeft onder de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) in het jaar 2030. Alleen met een volksopstand is die klimaatdictatuur- ‘maatschappelijke transitie’- nog te keren. Omdat we het al lang zagen aankomen, noemden we ons eigen webmagazine Interessante Tijden.

Want dat zijn het. Wees blij NU te leven, want er is sinds Seys Inquart in 1940 het nazi-regime installeerde nog nooit zo’n groot appel op jouw gedaan als moreel mens en burger. Nu de Klimaz’s de macht overnemen, dien je de eigen lafheid te laten varen, je met geestverwanten te verenigen en op te staan. Tenzij je de eigen ouders, familie, vrienden, kinderen minder belangrijk vindt dan de koolzuurdoelen van klimaatgekkies, de usefull idiots van De Belangen, zijnde bankiers, multinationals die de VOC-mentaliteit voor CO2-mentaliteit inruilden..

We must fight them on the land, we must fight them on the beaches…

Dwangsom. Binnentredingsrecht

Het milieuclubprobleem oplossen
Dus naarmate steeds meer mensen ontwaken, en zien wat voor streek ze is geflikt, waar ze nu nog door massamedia zand in de ogen gestrooid krijgen. Dan komen we in een land terecht, waarin Eric Wiebes, Diederik Dwangsom en al deze mensen die deze groene staatsgreep faciliteerden niet meer veilig over straat kunnen.

Zonder door een woedende menigte gelynched te worden, danwel uitgescholden in de supermarkt, op straat een slag voor de kop te krijgen of bespuwd te worden. En meer dan terecht. Wat andermaal bevestigt: je kunt geen klimaatbeleid installeren zonder parallel een politiestaat in te richten die burgers intimideert en monddood maakt, terwijl je burgers tegelijk uitzuigt en hun leven afneemt.

Dat lijkt mij het belangrijkste ‘aandachtspunt’ voor Sandor Gaastra (directeur Generaal Klimaat) zijn ‘Klimaatplan’, (voorheen baas van het Ministerie van Klassenjustitie en de politie) en zijn leugenachtige corrupte overheid. Al is die constatering voor de in slaap gesuste en door deze overheid en haar media voorgelogen massa nog steeds enkele bruggen te ver.

  • het mag uit de tekst van dit artikeltje al blijken: wij doen niet mee. Over mijn dode lijk dat ik in een leugen moet leven en ons mooie landje offer aan een stel crypto-communisten. Mijn gemiddeld +2000 lezers per dag: Doe mee met de opstand, en wees deel van de oplossing van ons milieuclubprobleem!

8 Replies to “Dictatuur (‘maatschappelijke transitie’) DOEL ‘Klimaatplan’…”

  1. Je hebt gelijk en tegelijk zorgt juist deze weg voor het ontwaken van zoveel mensen. Uiteindelijk bijten zij zich in hun eigen voet, zie stikstofprobleem. Bedenk ook dat het echte gevecht niet plaats vindt met de elite, overheid of media. Het echte gevecht is met het volk, met onszelf, om massaal wakker te worden. Dat gebeurt pas wanneer we lijden en daarmee een innerlijk vuur wordt aangestoken. Het is dus logisch om deze weg te gaan, het dal in te lopen. De angst voor wakkere mensen is met z’n allen dat dal in te gaan, we willen ook voorkomen dat het slechter wordt. Maar wat doet een wakker mens die over het leven heenkijkt? Die strijdt niet, maar beweegt mee met de stroom. Die klampt niet vast aan de kant, maar geeft zich over aan de rivier. Mediteer daar eens op en kijk of je ruimte voelt.

  2. Apocalyptische sektes die ingestraalde amuletten en slangenolie verkopen zijn zo oud als de mensheid, net zoals de domheid van diegenen die er elke keer weer intrappen.

  3. Het toenmalige Europarlementslid voor de Britse Conservatieven en voordien directeur-generaal van de National Economic Development Council (vergelijkbaar met de Sociaal Economische Raad in Nederland), Sir Fred Catherwood, waarschuwde echter al dat we weliswaar ons Europese huis aan kant en fascisme en communisme er uit geveegd hebben, maar dat we nu ook een Europa hebben dat meer dan tevoren ontledigt is van christelijk geloof: “Europa is, in de woorden van Christus’ gelijkenis, een schoon geveegd huis, gereed voor zeven duivels erger dan die van weleer om binnen te komen.”[3] De meest collectivistische ideologieën zijn gemarginaliseerd, maar om dat te bereiken zijn collectieve regelingen ingevoerd die enerzijds hebben bijgedragen aan het afnemen van de opwaartse sociale mobiliteit en anderzijds eigengereidheid, entitlement-mentaliteit en profiteursgedrag in de hand hebben gewerkt.[4] Door de solidariteit in het systeem in te bouwen, is het niet langer noodzakelijk dat de mensen zelf solidair zijn en tiert het individualisme welig.

    http://www.novini.nl/het-andere-maatschappelijk-middenveld/

    IK vond dit wel een toepasselijk stuk.

  4. Kennelijk vindt iedereen het wel goed, de klimaatgekte gaat in ieder geval overal gewoon door, zonder al teveel weerstand. We zullen het zien bij de volgende verkiezingen, wedden dat er niets veranderd. Volgens mij zijn we verloren, ik doe in ieder geval niet mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *