Geen grotere leugens dan ‘de feiten’…

Wat zegt zo’n grafiek nu?

In de Cursus Bullshitdetectie vandaag: Bij Systeemknechten van onze leugenachtige & corrupte overheid circuleert een plaatje dat zogenaamd ‘de urgentie’ van ‘de stikstofcrisis’ moet agenderen. Vervolgens toon je dan ‘begrip voor de emotie van boeren’, maar wij zijn ‘factbased’, dus ‘De Feiten zijn aan onze zijde.

Men voert dan een joekel van een ‘stroman’-argument in, alsof een discussie plaatsvindt tussen ‘feiten versus emoties’. Maar zulke uitspraken zijn uiteraard Bullshit, zijnde ‘No Concern for Truth’. Want wat beeldt zo’n stikstof-staafgrafiek nu uit? En welke Olifant in de Kamer laat zo’n grafiek onbenoemd? Vandaag dus een uitleg, hoe ‘De Verlichting’ verduistert wat ons werkelijk dierbaar is…

Hoera, in de file!

Leugens, Verdomde Leugens, Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
Rond statistiek doet al de bekende uitspraak de ronde: ‘lies, damn lies, statistics’, die wij al verbasterden tot ‘leugens, verdomde leugens, Centraal Bureau voor de Statistiek’. Het idee dat er een overheidsinstantie is die tot het varken nauwkeurig moet meten waar welke drol blijft, is namelijk een ideologie, verwant aan de seculiere technocratie die we afgelopen eeuw werden.

Die ideologie als Olifant in de Kamer laten ronddenderen, terwijl je doet alsof hij er niet is: daarover gaat deze aflevering.

Het idee (de wortel van ‘ide-ologie’) achter statistici en economen in dienst van een ambtenarij is, dat de overheid de beste partij op aarde is, om onze levens tot in de haarvaten te ‘managen’ en optimaliseren, alsof waren wij in oorlog, maar dan in vredestijd. Die filosofie werd met name in de Tweede Wereld Oorlog uitgewerkt in ‘The Managerial Revolution’, de optimalisatie van een oorlogseconomie met productie-optimalisatie, en mensen als Menselijke Voorraden.

Permanente oorlogseconomie, die massa’s kweekt en op drift houdt (1941)

Daarvan werden vervolgens de principes doorgetrokken naar vredestijd.

Zodat je nu bij bedrijven en overheden serieus een HR-afdeling hebt, om de Menselijke Voorraden te beheren, meestal op basis van onmenselijke voorwaarden. En vanzelf staat dan in de Boardroom een Bonuskoning op, die een hele afdeling als ‘Overcompleet’ wegsnijdt, om zichzelf dan te kunnen plussen voor deze moeilijke beslissing.

Omdat de Onzichtbare Middelvinger van De Markt dat gebiedt, het Globalisme met haar sprinkhaanmentaliteit zonder binding met het land, de plaats waar zij staat.

De Staat krijgt de taak toebedeeld, deze Overcomplete Menselijke Voorraden dan maar op te vangen in haar riant gefinancierde UWV-vangnet, oftwel: wie dan leeft, die dan zorgt. En via alsmaar meer ‘Staatsobligaties’ worden velen rijk van uitgestelde schuld, nadat de PvdA al onze aardgasbaten reeds verpatste. Als Partij voor de Arabieren met die irritante Arib als discussie-afkapper in de Tweede Kamer.

En zo groeien Big Government en Big Money in gelijke pas als Too Big To Fail monsters. Het Beest dat ons land, de mensen en hun beschaving langzaam maar nu steeds sneller opvreet, mensenoffers op het altaar van de Mammon. Ook onze organen behoren nu al aan De Staat dankzij Aasgier Pia.

God of de Mammon? (Alde Toer uit 12de Eeuw en Achmea-toren)

Vraag 1: wat is hier het gapende gat?
Dus de eerste pretentie die je moet doorprikken, is dat er ‘neutrale’ feiten en discussie mogelijk is, waarbij ‘seculier’ (sjiek woord voor ‘Goddeloos) gelijk aan ‘neutraal’ zou zijn. Je kunt theorie en feiten niet los zien, dat is wat ik je hier zal pogen uit te leggen. Dat is een vloek die we danken aan ‘De Verlichting’, zijnde ‘De Verduistering’ van het Hart.

The Godshaped Hole gaapt hier in de diepte, de leegte van iemand’s hart. Zonder God is er geen moraal, noch ratio. Wel krijgen mensen last van een uitzinnig bijgeloof. Dat niet God de Vader maar Vadertje Staat de hemel op aarde zal brengen, via een steeds fijnmaziger ambtenarennetwerk. Zodat men nu zelfs gelooft dat ambtenaren het weer op aarde ‘veilig’ zullen maken, wanneer we maar 1000 miljard euro door een klimaattoilet spoelen.

Zoals de Bijbel reeds stelt in Psalm 14: “De Dwaas zegt in zijn hart, er is geen God.‘  Wie niet in God gelooft, die gelooft alles, zelfs zichzelf. Sterker nog, dan ben je louter tot subjectivisme veroordeeld, naturalisme (gevangen in materie) maar dan pretentieuzer ingekleed.

Ontkennen dat er een objectieve grond voor het Ware, Goede en Schone bestaat, betekent logischerwijze dat je per definitie maar wat wartaal per toeval uitslaat, uit wat chemische reacties in het brein opborrelend, met het uitsluitende oogmerk om je genen door te geven.

….Wietse inspecteert de boekenkast en ziet Darwin staan. Daar weten ‘natuurbeschermers’ nog steeds geen raad mee….

Er is geen enkele reden om naar een seculiere Verlichtings-adept te luisteren en zijn claim op ‘De Feiten’… wetende dat deze volgens zijn eigen darwinistische filosofie alleen maar neuken wil (genen doorgeven), en dat wat hij zegt daar ten dienste van staat.

Waarom in discussie met iemand, die enkel zijn kans op neuken wil optimaliseren? Met z’n staafgrafiek in de hand, zo’n rukker…

De Vier Niveaus van debat uit de cursus: in welke arena vindt het gesprek plaats? Vandaag gaat ’t over niveautje 3, waar men niveau 1 in pacht claimt…

Hier raken wij aan Niveau 3 van de Vier Niveaus spraakverwarring over Natuur & Milieu uit de Cursus Bullshitdetectie: Wat is je Verlangen voor deze wereld, de grond waarop je een claim op waarheid baseert. (ideologie, filosofie, godsdienst)

 • De Verlichting = De Verduistering

Pas bij De Verlichting vond de verduistering plaats

We zetten hier kortom de zaag in een warrig bijgeloof, genaamd ‘De Verlichting’, die natuurlijk De Verduistering was. Met Immanuel Kant zijn scheiding tussen Ding an sich en Ding fur mich. Alsof je ‘theorie’ ook los van ‘feiten’ kunt zien, en visuele prikkels zonder interpretatie door de hersenen. Zoals je met ‘de feiten’ kunt liegen, evenals met foto’s en film, door wat je NIET laat zien onbenoemd te laten.

Immanuel Kant kletste maar wat uit zijn nek. Maar met een hele omhaal van woorden en wat sociaal aanzien, dan krijgt die Kritiek van de Zuivere Rede sociale status. En omdat de meeste mensen in massa’s en groepen ‘waarheid’ niet beoordelen op waarheid, maar het sociale aanzien van een standpunt, om te scoren, zit je dan met De Verlichting opgescheept. En uit een in 2 eeuwen ingesleten gewoonte.

Mensen die met De Verlichting koketteren en ‘de feiten’, meestal zonder daadwerkelijk 1 Verlichtingsfilosoof ooit begrepen te hebben (en wie leest bv Voltaire nog?), die doen dat voor een niet onbelangrijk deel omdat ze zo geloven sociaal te scoren.

De Verlichting, ontheiliging

De verafgoding van Rede verwart ‘pretentieus’ met ‘waar’
Zo ontstond dus de Verafgoding van ‘Het Licht der Rede’ (illuminati, Luci-fer = Licht der Rede), zijnde de spitsvondigheid waarmee mensen zichzelf en anderen voor de gek weten te houden. Een aloude zonde uit het christendom, de zonde van Zelfverafgoding, Hoogmoed, via ‘de academie’ nu met miljarden euro’s overheidsgeld opgewaardeerd tot ‘De’ wetenschap. Zodat de sociale autoriteit van ‘wetenschap’ verzandt tot autoritaire wetenschap.(zie ‘klimaat’, die menselijke schepping)

Dan beland je in de ideologie van het Sciëntisme (zie mijn artikel daarover in Elsevier Weekblad); dat alleen een paar door de Staat gefinancierde academieprostituees voor al onze levensvragen het antwoord klaar hebben. En wij dus over de grote ingrepen in ons leven geen zeggenschap hebben met onze ‘emoties waarvoor je wel begrip moet tonen’. In een Totalitaire Technocratie als de EUSSR.

Terwijl het uiteindelijk voor je Mens-zijn belangrijker is dat je Hart op de goede plaats zit. Waar ik de stelling aandurf: 99 procent van academisch onderzoek is tijd- en geldverspilling, en De Hel dat is een Ambtenaar. En zo komen we ook bij datgene, wat die leuteraars dan als ‘emotie’ afserveren.

CS Lewis.com, dit boek (1943) MOET je gelezen hebben om de moderne geest te snappen…

Wie niet boos wordt, wanneer De Leugen, het Onrecht zich aandient, die is geen mens meer maar menselijke voorraad, ontzield. De ‘Men without Chests’ zoals CS Lewis al in 1943 het modernistische menstype beschreef.

Op Niveau 3 vindt nu ook een deel van de huidige stikstofdiscussie plaats. Onze Boeren zijn een laatste relatief conservatief bastion, in een land dat door De Verlichting-adepten en hun liberalisme/socialisme ontworteld werd. Alle man-vrouw-verhoudingen moesten kapot, gezinnen moesten stuk, het land op de schop, het historisch cultuurland door het toilet.

En nu moeten die laatste bolwerken kapot van mensen die nog in de realiteit en de natuur geworteld zijn, want dat is wat conservatisme in wezen is. Zie ook de oorlog tegen onze vissers door Jacques Wallage (Zeker PvdA!!) en zijn Agenda 2030-commissie.

Wie het voorgaande niet snapt of wegwuift, die heeft nog een lange weg te gaan. Want hier ligt namelijk de angel van de hele discussie over waar te gaan met Nederland… Niet in ‘de feiten’, iedereen kan grafiekjes aanslepen die’m van pas komen, zoals de klimaat-nondiscussie al toont. En op het eind, krijgt degene met de meeste miljoenenmacht voor propaganda gelijk.

Is ‘Macht’ het zelfde als ‘Waar’?

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

DUS jij vindt De Feiten niet belangrijk?
Het is dan slechts aftellen, voor je dan de volgende stropop krijgt aangesmeerd.  Natuurlijk zijn metingen belangrijk, mits je weet wat je meet. (theorie en feiten in elkaars verlengde) Dus dan gaan we nu naar niveau 1: wat is gemeten, wat weten we, wat zijn de gegevens?

Ongetwijfeld zal het dichtstbevolkte kleine Deltaland van de EUSSR, met haar joekel van Rotterdamse havenbedrijf en inmiddels al Tweede Maasvlakte, en dito energiebehoefte dus een hogere NOx-uitstoot hebben, dan pak ‘m beet: Roemenië.

Toen we daar in 2005 kwamen zag je nog mensen achter de handploeg.

Dus ik geloof direct dat die stinkende Randstad in de NOx stikt, met al die miljoenen door de VVD/PvdA geïmporteerde allochtonen, die allemaal moeten autorijden, bij offerfeest een schaap slachten in de sociale huurwoning, zodat alle riolen van schapenresten verstopt raken. Ja durf daar maar es wat van te zeggen Jai Hollandsje Hoerr rasssjiest. 

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 960 miljoen euro subsidie bos uit Amerika stoken

En die Tesla-rijdende klimaatambtenaren die voor de stroom van die Tesla gas- en kolencentrales laten roken, ook wanneer ze zogenaamd ‘groene energie’ inkopen. Want dat zijn slechts certificaten van opgewekte energie, niet bewijzen van een daadwerkelijk aandeel windenergie in het totale stroomnet waarop zij parasiteren.

Om het werkelijke discussiepunt alvast maar er stevig in de onderbuik in te slaan:

 • Wat zegt zo’n grafiek nu, behalve dat Nederland een dichtbevolkt en energie-intensief deltaland is, wat Groen Links ‘Berlijn aan de Rijn noemt, met dank aan Hans de Boer en zijn VNO-NCW-maffia? Ten opzichte van bijvoorbeeld de melkveeboeren in Friesland toon je niets aan. Of een geitenhouder in Gelderland, of een schapenboer in Drenthe….Jullie vervuiling daar is jullie eigen veroorzaakte probleem, niet dat van Friese boeren.

We herkennen hier dus Fout 3 uit de 4 meest voorkomende fouten bij wetenschap (niveau 1 van de discussie): valse exactheid. Je presenteert iets in een percentage dat een chemische of natuurlijke grootheid claimt uit te drukken, iets objectiefs. Maar bij nadere bestudering, geef je geen relevante informatie, over het onderwerp dat je zegt aan te snijden, zoals hier, ‘de veestapel’.

 • Je claimt dus precisie met zo’n staafgrafiek, maar redeneert slechts slordig. 

Mensen die deze grafiek aanvoeren, die geven niet om stikstof an sich, ze knoeien met risicoperceptie. Hebben we dat? Welk risico verbeeldt deze grafiek nu, en tegen welke kosten wil je dat te lijf gaan?

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis in Natura 2000, daar door mensen neergezet: moeten we hiervoor onze boeren offeren?

Puntje 2: Hoeveel goed doen per euro?
Dus dalen we af naar niveau 2: hoeveel goed willen we doen per euro, welk risico voor wie, en waarvoor?

De stikstofdicussie is enkel aangezwengeld uit naam van een zeer specifieke selectie van ‘natuur’ door het Ministerie van LNV en haar acolieten bij Wageningen UR, die stichting van LNV. Namelijk wat heideterreintjes en blauwgraslandjes waar vrijwel nooit iemand komt. Behalve twee Roots-abonnementjes met Nordic Walking-stokken, en wat grijze duiven met biologische bammetjes die nog lid zijn van Natuurmonumenten of zo’n andere subsidieclub.

Er gaat jaarlijks meer dan 1 miljard euro naar natuur- en milieuclubs die claimen de beste beheerders van die terreintjes te zijn.

Als Natuurmonumenten er al een eeuw lang niks van bakt ondanks miljardensubsidies, waarom daar nog geld naar toe?

Het enige dat clubs- als het jaarlijks met 50 miljoen euro gesubsidieerde Natuurmonumenten nog doen- is roepen hoe slecht het gaat met de terreintjes en girodieren waarvoor zij al dat geld krijgen.

Dan heeft dit insect weer een pijntje in z’n achterste ‘doneer!’. Dan loopt dat habitatje weer op haar laatste benen. Voor 1,1 miljard euro per jaar krijgen we als maatschappij dus louter gezeik terug van subsidieclubjes, die op hun beurt weer instrument zijn van het Ministerie van LNV en de grondopkoop-belangen van oa de Rabobank.

 • De vraag die als Olifant in de Kamer hangt is: zijn deze clubs dan wel de goede beheerders, als zij maar blijven roepen hoe slecht het gaat. Alloceren zij hun gelden dan wel goed? Zijn er onder voorwaarden geen andere beheerders mogelijk? Moeten onze boeren op het hakblok van zulke slechte natuurbeheerders?

Dus zulke ‘feiten’ leiden af van de vraag waarom het draait.

Het Westelijk Havengebied van Amsterdam

Zeker PvdA!!!!
Als de meeste Nederlanders in de stad wonen en natuur zou belangrijk zijn, waarom kapt Amsterdam dan nu al haar stadsbos en stadsgroen (Amsterdam Noord!!) om nog meer allochtonen met voorrang op autochtoon te huisvesten in een intensieve mensenhouderij?

Moet DAAR niet de discussie over gaan, in plaats van uit alle hoeken en gaten allerlei grafiekjes aan te slepen, die slechts een vooropgezette agenda dienen.

 • boertje pesten, een favoriete PvdA-bezigheid sinds de PvdA in 1946 is opgericht….sinds 1987 in ‘groene’ vermomming, na de bekering van Mansholt tot de Club van Rome..

 

Boertje Pesten Deel 2, nu in groene vermomming

Het doorslaggevende belang van Niveau 3: levensbeschouwing!
En zo zie je dus hoe je  kunt liegen met ‘De Feiten’, namelijk je ware bedoelingen maskeren, en de discussie afleiden van het niveau waarop dat werkelijk plaatsvindt. Of dient plaats te vinden. Zolang je dat niet doorziet, herken je de vijand niet en ben je dus zelf je grootste vijand, die morgen verdedigt waar hij gisteren nog tegen was.

En zo blijft De Groene Leugen zich als ‘waar’ verkopen, waarbij ‘Waarheid’ gelijk staat aan ‘Macht’, zoals via de loterij-miljoenen waarmee De Leugen zich via de Nederlandse Leugenpers opdringt, als via Nepnieuwsuur.

De Staat van de Boeren hier, die is ook een beetje de staat van modern ‘Rechts’: het Links van gisteren… ‘Nou wij zijn tegen geweld hoor, maar. nou ik ben geen racist hoor, maarr…’ enzovoort. Je ziet nu al lafaards zich van boeren distantieren die in de frontlinie streden.  Mensen die geen Geloof hebben, zijn per definitie NSB’ers.

‘Geschokt’, hou toch op, stelletje homo’s.

Dan begin je de discussie met ‘Nou wij vinden die natuurterreintjes, die landschapstoffering ook best belangrijk hoor, maaaaarrrrr……’ En hop, weg ben je op Niveau 3, waarna de Tegenpartij op Niveau 4 (politiek) De Staat als panacee aanvoert, en we weten inmiddels van Wie die Staat is: van de bankenmaffia en haar klimaatmaffia.

De Mammon dus.

Het mooie is dat je Bijbelse taal zowel letterlijk mag nemen of als metafoor kunt zien. Het doet er niet toe. Waar het om gaat is dat het in de werkelijkheid zo werkt…

De Kerk van Langweer met de spits richting het Eeuwige en Oneindige en de fundering in de grond

Dat naar het ‘individueel’ domein verbannen van God, het is de andere vloek van De Verlichting. Die ‘scheiding van Kerk en Staat’ betekent inmiddels dat De Staat zelf Kerk werd, hoeder van ons zieleheil wil zijn: met geweld afgedwongen en de Hel dat is een Ambtenaar.

Die Verlichting betekent dus: Verduistering van het meest Dierbare, waarvoor je het doet en ‘de feiten’ aanhaalt.

Waarom moeten we nog langer doen, alsof het Goede, Ware en Schone, de Objectieve Grond van Het Zijn een prive-aangelegenheid is, een ‘gevoel’, ‘emoties waarvoor je begrip moet hebben’? Waarna je de eigen ‘superieure positie van De Feiten’ aanvoert, je subjectieve selectie, met je staafdiagram als piemeltje om op jezelf te kunnen geilen. Masturbant van de Mammon.

Het gaat hier over de vraag Hoe te Leven, een zaak van leven en dood, het diepste Verlangen…. Geen wonder dat boeren daarvoor geweld willen plegen, dat is hun Leven. Die val je niet af, om een wit voetje te halen bij De Vijand, zijnde De Koninklijke Oligarchie der Nederlanden, die corrupte bananenmonarchie.

 • Dus laten we als de bliksem de ware discussie voeren zonder taboes: hoe en met wie willen wij met Nederland verder, vanuit welke levensbeschouwing (niveau 3)? Dan weet je ook beter welke ‘feiten’ er toe doen…

3 Replies to “Geen grotere leugens dan ‘de feiten’…”

 1. Prachtig zoals deze burgeroorlog zijn aanvang neemt. Tractoren zijn niet anders dan tanks met remlichten.
  Ze reden slechts tot nu toe en wellicht zijn ze in staat om alleen zo de opgekropte frustraties van miljoenen mensen bloot te leggen. Een opstand die zich beperken zal tot het maken van slechts enkele honderden verslagenen, verenigd onder één kaasstolp. Dan mag deze revolutie met recht ‘vredig’ heten. Nog nooit vertoond, een ware renaissance!

 2. Kijk grote geest, aan dit artikel kan Jensen nog een puntje zuigen! Ik durf te wedden dat er bij hem geen agentje aan de deur komt na zijn uitlatingen!
  Goed artikel dit; heel duidelijk. Daar heeft de mens tenminste wat aan. Bedankt!!

 3. Heb je site pas sinds kort ontdekt. Helaas. Veel in te halen (lees lezen). Maar hè hè, eindelijk een spreker met een knuppel in de hand om het zootje eens wakker te schudden.
  Kan je niet een politieke partij oprichten (of is dat vloeken in de kerk :-0). Ik stem op je!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *