En de boer hij ploeterde voort…

En de boer hij ploeterde voort

We trokken weer het Middelzeeland in bij Sneek, om het uit de zee gewonnen kleiland in beeld te brengen, waar deze boer nog een snede gras wist te scoren. Met de zadeldak van Lytsewierum op de achtergrond, de zelfde van het eerdere Ruysdael-schilderijtje dat we twee weken geleden maakten voor de fotoserie ‘Friesland is mooi, houden zo‘. Friesland is veruit de mooiste en meest bijzondere provincie.

Lytse Wierum, twee weken geleden…

Het waaide stevig en dus wilden we ook de wind in beeld krijgen, die door de graszee blies waar ooit de echte zee klotste tot de monniken haar bedijkten en inpolderden. Hier loopt nog de Slachtedijk uit de 13de eeuw die aan de dreiging van de zee herinnert. Daarover loopt nu iedere 4 jaar de Slachte-marathon naar Raerd.

Easterwierum met Koekoeksbloemen in de wind, dit was nog in de zomer…

Dan steken mensen de voormalige Middelzee over tussen Easterwierum en Raerd via een dwarsdijk, die de monniken van Bloemkamp bouwden om een stuk zee af te dammen, waar de echte Slachte omhoog doorloopt langs de loop van de Zwette naar Leeuwarden.

Kaart langs wandelroute, je ziet de ‘Boorne’ bij Raerd aansluiten op wat nu de Zwette is…dat moet dan de huidige Moezel zijn

Raerd bezochten we al eerder, omdat daar de rivier de Moezel op een dam doodloopt, de aftakking van de Boorne, die we hier al ‘De Friese B’ noemden met zijn 5 verschillende namen.

Slachtedijk bij Boazum

Raaigraszee Reahus met Amerikaanse molen die in het landschap past..

Stoppelland bij Ysbrechtum

Het boemeltreintje Leeuwarden-Sneek en Stavoren

Kophalsromp

Het is weer echt Herfst…

Zadeldakje uit 13de eeuw in Tersoal, aan de Oostkant van de Middelzee

Koetjeboe

Essenlaan Ysbrechtum

Kolerewindmolen, met Dearsum op de achtergrond

De dichtregel ‘En de boer, hij ploegde voort’ kun je ergens anders zien, als een leus op een bord van de Abdij van de Achelse Kluis onder Valkenswaard. Toch is er een verbintenis met Friesland, niet alleen omdat wij boerenland zijn, maar ook omdat de monniken van Cistercienzer abdij Bloemkamp hier het land aan de Middelzee onttrokken met het zelfde motto Ora et Labora (bid en werk).

Die monniken van Bloemkamp waren van een zelfde soort orde als die in de Achelse Kluis.

Bij de Achelse Kluis

Nijkleaster, dat zou in 1223 gesticht zijn om te helpen bij de ontginningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *