‘Links tegen Rechts’, een ‘Links’ idee…

‘Rechts’ bedrijf ventileert ‘Links’ idee: De Staat die het weer op aarde ‘veilig’ zal maken

Wat zich tegenwoordig als ‘Rechts’ identificeert is vaak vooral herkenbaar aan ‘reagerend op Links’, oftewel: het Links van gisteren dat met rust gelaten wil worden. Modern ‘Rechts’ toont zo de totale en verpletterende overwinning van ‘Links’ in afgelopen eeuw.

 ‘Links’ – ook ‘progressief’ genoemd- handelt als erfgenamen van De Verlichting & haar ‘Vooruitgang’, een ‘emancipatie’-geloof waarmee ze academia, onderwijs en media in bezit namen.

Terwijl brave rechtse mensen zich op ‘politiek’ richtten in het Parlement, was ‘Links’ veel slimmer bezig.  Daar in het voortraject van instituties ligt de macht waarin de geesten klaargestoomd worden, in onze slechts 1 eeuw oude (1919) ceremoniele democratie. De politisering van het sociale leven is bij uitstek een ‘verdeel en heers’-strategie, zodat ‘progressief’ met de kroonjuwelen wegloopt. 

Trudy bij oudste windfarm van NL, een christenhond

Links en Rechts, 1 pot nat
Beide politieke polariteiten (tegenpolen) stammen uit de (atheïstische) Franse Revolutie (1789 -…), ‘links’ van de Koning en ‘rechts’ van de koning. Men wil die polariteit ook wel verdelen in ‘progressief’ en ‘conservatief’. Zodra je jezelf als zodanig identificeert buiten een politieke situatie-  ‘Ik ben Rechts’- dan ga je akkoord met de politisering van het menselijk leven.

Dan vervangt De Staat de plaats van God/De Voorzienigheid, als brenger van persoonlijke verlossing.

En dat ‘De Staat’ onze geluksbrenger kan zijn die zelfs ‘Vooruitgang’ brengt, het is bij uitstek een ‘links’ idee. Evenals het geloof in De Economie als heilsbrenger (Das Kapital), ook zo’n Links idee, dat ‘Rechts’ in iets andere termen tot zich nam. Een schrijver die mij hier verder hielp met inzichten was de Hispanist Robert Lemm.

Zowel ‘Links’ als ‘Rechts’ met hun ‘economen’, geloven dat een stel technocraten die zich ‘econoom’ noemen of ‘de wetenschapper’ op de Payroll van de Staat de ideale maatschappij van bovenaf planmatig reguleren. Ook daarin zie je dat ‘Links’ en ‘Rechts’ niet wezenlijk verschillen. Het geloof in De Staat en haar Academia is even groot met nuanceverschillen.

Klooster Lidlum, bijna vlakbij geboren

Wat maakt het nu uit of je De Markt of Marx dient? Of een paar ‘vrije markt’ -monopolisten en oligopolies zo groot groeien, dat ze De Staat toe-eigenen voor eigengewin. Of dat een paar Revolutionairen dat doen? Het eindresultaat is de zelfde Oligarchie ( = privaat voordeel op publieke kosten via misbruik staatsmacht)

Veel ‘Regse’ mensen reageren direct vijandig zodra God de Vader wordt aangehaald, de Wijsheid van Eeuwen die Vadertje Staat zijn pretenties kan relativeren. (zie oa het proefschrift van Emiel Lamberts; De Leviathan)

Dus op een Linkse manier (Marx), met (non)argumenten die ze van de Linkse Medemens leerden als ‘rulliegie is de oorzaak van alle oorlogen…dat is mai meuning!!’

Dan is ‘Rechts’ hooguit een vorm van ‘Tenenkrommend Links’, een beetje het niveau ‘De Dagelijkse Standaard’. Ook links, maar dan dommer, VVD’ers. De Opium van het Volk van Marx. Nee, die seculieren willen graag een heldere geest hebben 🙂  ‘Liberalen’ en ‘Socialisten’ koketteren liever met hun eigen drugsgebruik en Staatsgeforceerde drugsverstrekking. Party People!

Of zie die cokesnuivers van de Zuidas van advocatenkantoor Poederneus & Partners die zichzelf ongetwijfeld als ‘Rechts’ zien.

Modern ‘rommellandschap’ bij Kiesterzijl

Parlementaire Democratie is Onzin, de illusie van inspraak
Wat is nu uiteindelijk ook die veelgeroemde ‘democratie’, dat kroonjuweel van De Vooruitgang sinds De Verlichting samen met ‘De Mensenrechten’. Bedenk dat iemand die jaren studeerde op een thema, of die miljoenen euro’s belasting betaalt, evenveel stemrecht heeft als een uitkeringtrekker die op de verkiezingsdag een Chimpansee als vervanger kiest, dat die aap dan willekeurig een potloodje een rood kleurtje laat intekenen in een rondje.

En evenveel stemrecht als iemand die in het NOS Journaal gelooft, en die dan Groen Links aanvinkt. En wat doet een waslijst ‘Mensenrechten’ nu meer dan de advocatuur aan meer werk en macht helpen? Waar je voor 1946 met 10 Mensenplichten toe kon, eigen verantwoordelijkheid, in plaats van Boos op de Wereld een Claim bij De Staat te leggen…

Terwijl De Staat juist de grote lijkenvreter was van de Twintigste Eeuw (Mao, Stalin, Hitler, Pol Pot, The Young Turks onder Ataturk enz) Dus die lijkenvreter gaat jouw ‘mensenrechten’ bewaken? 🙂

De oude zeedijk met Tzummarum op de achtergrond

Of neem nu die seculiere kroonjuwelen, waarmee “Het Westen’ zichzelf zou onderscheiden tot ‘De Besten’… Dat je dochter er op straat als een hoer bij mag lopen, alle seksuele verantwoordelijkheid naar mannen mag verleggen, en dat je openbare homo-orgies mag vieren als openluchtkermis. Hoera! Kontneukende kerels, wat een verworvenheid van Superieure Beschaving. 🙂

Daarvoor klommen de Amerikaanse Rangers op D-Day 1944 de stijle krijtrotsen bij Point du Hoc op, onder Duits mitrailleurvuur!

‘Regse’ mensen en Links stamelen de zelfde kroonjuwelen. Ze gaan prat op de homo’s, de vrouwen en deze of gene ‘minderheid’ die in onze ‘superieure Westerse cultuur’ zo beschermd zouden zijn, in tegenstelling tot ‘Hunnie’. Domregs heeft het meer met Joden, terwijl ‘Links’ nu Islam-kampioen wil zijn en met de Palestijnen knuffelt. Een klein nuanceverschil.

 • Of je jezelf nu ‘Liberaal’ noemt of ‘Socialist’. De 1 wil alleen zichzelf ‘bevrijden’ van externe (vermeende) onderdrukking, de ander wil het collectief ‘bevrijden’ van onderdrukking. De Klassieke Mens weet dat hij zichzelf moet kennen en overwinnen, niet iets externs.

  De melkwagen bij Klooster Lidlum

Ik zie dus geen verschil tussen ‘links’ en ‘rechts’. Behalve dan dat ik ‘links’ hier een stuk nobeler vind klinken. Die denken aan anderen, ja zelfs aan de hele planeet! De liberaal alleen aan zichzelf! Zo klinkt ‘rechts’ dan ook automatisch ‘slecht’ en ‘links’ als ‘goed’. Ben je ‘extreem links’ dan ben je ‘een beetje teveel van het goede’.

Maar ‘extreem rechts’ betekent ‘extreem slecht’. Alle ‘linkse’ ideeën klinken zonder uitzondering op het eerste gehoor fantastisch, doordacht en intelligent.

Nu Vadertje Staat trouwde met Moeder Aarde (‘duurzaamheid’, het globalisme van Marktfundi’s & Internationaal socialisten op 1 kussen), kun je de borst nat maken. Daar zie je helemaal wat ik bedoel. Boardroomjongens en Bankiers eensgezind met Groen Links op stap en De Staat als hun pinautomaat.

Hun gemeenschappelijke noemer? Goddeloosheid en haar uitzinnige uitwas: het bijgeloof dat De Staat ons de Hemel op Aarde brengt. En die brave ‘rechtse’ borsten maar doorleuteren over ‘het klimaat’ tot de hel bevriest… Als diversiestrategie van ‘Links’, dat ondertussen met de macht en knikkers wegloopt.

Populierenbocht, Klooster Lidlum

De Verlichting/De Verduistering
Wat zich ‘links’ noemt, het zijn erfgenamen van de nu door ‘rechts’ opgehemelde ‘Verlichting’. Die Verlichting is het idee, dat iedereen vrij is zijn eigen rede te gebruiken. Sapere Aude. (Een slagzin die Immanuel Kant van Lucretius jatte, een 2000 jaar oude Romein) ‘Durf te denken’…

Klinkt geweldig, ik ben direct voor.

Wie zich nu ‘nationalistisch’ identificeert, dat was in de 19de eeuw een ‘links’ emancipatie-idee. Toen wilden volkeren zich losweken van de grote machtsblokken, zoals het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, het Ottomaanse Rijk. Zelfbeschikking zou verlopen via natiestaten. Die nationalistische volkeren identificeerden zich toen op basis van ‘ras’, genetische komaf en de unieke volkseigenschappen die daaruit vloeien.

Neem bijvoorbeeld ‘Iran’, het Oude Perzië dat door de Ottomanen en later de Britten onder de knoet werd gehouden. Zij zagen zichzelf als de erfgenamen van de echte ‘Ariers’, de Aryanen, het (letterlijk) adelijke ras, waarnaar Iran werd vernoemd.

Huishouden Klooster Lidlum aan de Muntsewei (monnikenweg)

Als ‘Rechtse Hippie’ kozen we dus niet voor niets voor een dialectische naam. Dialectisch betekent ‘de vereniging van (schijnbare) tegendelen’. Bij een ‘Hippie’ denken mensen aan de Linkse Medemens met z’n vredesbeweging, drugsgebruik, Derde Wereld en biologisch geteelde schorseneren. Nou ja, een beetje apart zijn we hier wel als Reactionair bomenknuffelaar.

Maar we zijn hier ook weer niet van de PvdA-of-erger. Dus zet je er ‘rechts’ voor en dan ben je weer in evenwicht. En dat is belangrijk, een beetje een balans vinden.

Melkauto

Links ‘versus’ Rechts, maar dan in menselijke termen
Maar als je dan toch in polariteiten wilt denken als ‘Links’ en ‘Rechts’…. Misschien zijn andere polariteiten dan productiever. Want met ‘Links’ en ‘Rechts’ sluit je eigenlijk de hele menselijke ontwikkelingsgeschiedenis uit van millennia (toen niemand zichzelf als ‘links’ of ‘rechts’ zag), voordat die ‘Verlichting’ zogenaamd de hele boel op zijn kop zou zetten.

Zodat iedereen ‘progressief’ wilde zijn, ‘modern’ ook, zodat ‘oud’ gelijk ging staan aan ‘fout’. Immers, hoe kun je nu ‘Tegen Vooruitgang’ zijn?.. (ik zei al, alles van ‘Links’ klinkt op eerste gehoor fantastisch)

Een schetsje:

 • Links < > Rechts
 • Eigenliefde < > Zelfrelativering
 • Kinderlijk, geestelijk onvolwassen < > Geestelijk Volwassen
 • Boos op De Wereld < > Tel uw zegeningen, dankbaar wat voorgangers aanreikten
 • Gebalde vuistjes < > Open handen om te ontvangen, overgave
 • Potverterend < >  Waardetoevoegend
 • Onredelijk < > verantwoordelijk
 • Modern, modieus < >  Klassiek, doordacht
 • De Krant/televisie  < > De Bijbel, Klassieke Filosofie
 • Leugenachtige machtswellusteling < > Eerlijk & Dienend
 • Lui, pedant, arrogant < >  Niet lullen maar poetsen
 • De Wetenschap/Mode in pacht, sociaal aanzien < > Wijsheid, bewijsvragend
 • Drammerig < >  Zelfbeheersing
 • Laf, zich achter ‘autoriteit’ verschuilend < > Moedig
 • Totalitair, collectivistisch < > Vrijheidsgezind

Enzovoort… Je ziet dan al dat ‘Links’ vooral staat voor een sociale pathologie.

Het verzopen zeekleiland van Klooster Lidlum

Een PvdA-grondwet sinds 1983
Misschien is het wel tijd om uit die modernistische val te klimmen van dik 200 jaar oud. Een val die je dagelijks ook via de (linkse) massamedia krijgt opgedrongen. Daaraan ontsnap je misschien alleen, wanneer je de discussie weer terugbrengt naar menselijke waarden, in plaats van politieke categorieën…. Bij de Links-Rechts-tegenstelling is alleen het ‘linkse’ systeem gebaat.

Hun massamedia zijn automatisch een apparaat van volksmenners, die, eenmaal met controle over Vadertje Staat hun snode dingen van plan zijn. Of je dan Internationaal Socialist bent of Nationaal Socialist… Welk angstaanjagend idee is het bij nader beschouwing: dat de overheid je geluksbrenger zal zijn in plaats van onderdrukker. De Hel dat is een ambtenaar…

 • Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940. Wells was van de Fabian Society: ‘Mensenrechten’, ook ‘Rechts’ beroemt ze nu als Westerse kroonjuwelen

  Volgens mij valt er dan bij het verlaten van hun paradigma ( = vertrekpunt van denken)  een rookgordijn weg, een afleidingsmanoeuvre die de Linkse Medemens opzette (bv de Fabian Society sinds eind 19de eeuw) om met de macht weg te lopen, terwijl de afgeleiden bakeleiden.

Zodat ‘Rechts’ slechts reageert en morgen verdedigt waar men gisteren op tegen was. Bedenk dat het de in 1946 opgerichte PvdA was met ‘De Doorbraak’, die streefde naar een non-confessionele politiek (dus zonder het element ‘God’, de Wijsheid-  in de vergelijking van Staatszaken). Dus dat je een Polarisering invoert, Links tegen Rechts.

Zodat die brave ‘rechtse’ mensen blijven geloven dat ze het in het Parlement moeten halen, terwijl ‘Links’ buiten die ceremoniële democratie ondertussen de tent overneemt. Zodat we sinds 1983 ook een PvdA-Grondwet hebben, met als Eerste Gebod: Gij zult Gelijk zijn volgens de normen van Vadertje Staat.

De weg naar de Einder bij Klooster Lidlum

Links werkt altijd Averechts
En dan is er uiteindelijk die keiharde sociale natuurwet: Links werkt Averechts.  Alles dat ‘Links’ zegt te willen, het bewerkt altijd haar tegendeel. Duurzaamheid bewerkt ecologische verwoesting, multiculti moedigt segregatie en vreemdelingenhaat aan, socialisme maakt van een rijk land een Derde Wereld-bende.

Kijk maar naar Oost Groningen waar de Communisten (CPN) de macht grepen. In de kortste keren was iedereen, die de vrucht van zijn arbeid wenste te plukken daar kaalgeplukt door de CPN.  En CPN = Groen Links. (sinds 1988)

Maar nu snap je dan dus, dat de vernietiging van welvaart via ‘gelijkheid’ niet iets ‘Links’ is. Overal waar je kleine kinderen de Staatszaken laat uitvoeren, krijg je zo’n resultaat. Ieder welvarend land wordt een arme en vieze puinhoop met ‘linkse’ bestuurders/onverantwoordelijke kleine kinderen aan de knoppen.

We praten bij ‘Links’ dus over een menstype: geestelijk onvolwassen eigengeilers, kleuters die boos op de wereld zijn, met gebalde vuistjes, die de pot willen verteren, onredelijke en leugenachtige machtswellustelingen die volgens de laatste mode een ‘claim to fame‘ doen, lui, pedant en arrogant, ‘de’ wetenschap in pacht, drammerig, laf en totalitair van inborst.

Je zou met zo’n persoonlijk resumee zo hoofdredacteur van een ‘kwaliteitskrant’ of het NOS Journaal kunnen zijn.

De oudste windfarm van Nederland, de Bjirmen

Uiteindelijk geldt dan toch weer die aloude stelling: Links lullen, Rechts zakken vullen. Linkse mensen blijken ook maar gewone mensen te zijn, zodra ze de macht hebben die ze eerder tekort schoten. Zodat ze ‘boos op de wereld’ werden uit een gevoel van onmacht, en dus Vadertje Staat te hulp riepen.

Eenmaal op het pluche-kussen, bleek het ze toch vooral om zichzelf en de pegels te gaan. Niet die ‘idealen’, dat eigenbelang waarvoor de ander mocht betalen.

 • Is er een uitweg? Ja! Een beter alternatief is dat je ‘Reactionair’ bent: dan sta je niet ‘rechts’ van ‘Links’ maar er tegenover. Deus Vult!

4 Replies to “‘Links tegen Rechts’, een ‘Links’ idee…”

 1. Ik volg “Interessante Tijden” sedert enkele weken. En dat met gemengde gevoelens. Ik ben nooit in Friesland geweest, maar toch kort bij. Namelijk in Giethoorn en Zwartsluis. Noord-Nederland, met inbegrip van Friesland, is mijn land dat mij ontstolen is door de Belgische revolutionairen. Dit evenwel terzijde.

  Ik wil het hebben over de Verlichting. Ten tijde van de Verlichting werd algemeen aanvaard dat de monarchie een goddelijk instituut was. Dit viel evenwel niet te rijmen met het gedrag van de monarchen die in hun dagelijks leven handelden als de ergste goddelozen.

  De Verlichtingsfilosofen namen daar aanstoot aan en daardoor ontwikkelden ze een filosofie die volledig aansluit bij het christendom maar die niet verwijst naar God. Verlichting is christendom zonder God, maar wel christendom. Daar is helemaal niets mis mee. Integendeel. In mijn ogen is de Verlichting, op basis van het christendom, de basis van de beschaving.

  1. Hartelijk dank voor die aanmerking. Nee, zonder God, het Mysterie is geen Verlichting mogelijk. Dan blijft het politieke over, en dat is nu juist waaraan ik wil ontsnappen (links-rechts)

   Dus je maakt hooguit een andere gevangenis, waaraan geen ontsnapping mogelijk is en noemt dat ‘Verlichting’

   Je gemengde gevoelens zijn niettemin zeer welkom, alles dat mij terecht corrigeert is een aanwinst

  2. Ik doe een aanvulling: Kant wordt beschouwd als een “Verlichtingsdenker”, maar was juist het tegenovergestelde van de lijn Newton en Adam Smith etcetera. Die laatstgenoemde Aristoteliaanse ontwikkelingslijn drong zodoende niet door in de filosofie, de moraliteit, politiek. Dat werpt net een wat ander licht op de zaak. Wordt vervolgd… Interessant

 2. “Bij de Links-Rechts-tegenstelling is alleen het ‘linkse’ systeem gebaat.”

  Zo waar. Laten we dan dit gebruik bestrijden, zoals je betoogt. Veel beter vind ik al de tegenstelling collectivistisch versus individualistisch.

  Dan vallen meteen al die pseudo-rechtsen door de mand die een altruïstische moraliteit accepteren en daarom nooit de principes van vrijheid kunnen verdedigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *