‘Waterbewustzijn’ = 2030 Agenda dringt onderwijs binnen

2030 Agenda, doel 6

Een ‘College van Rijksadviseurs‘, drie urbane metromannetjes van D66-of-erger, willen onder het mom van lespakketten uw kind indoctrineren met de globalisme-politiek van 2030 Agenda. Daarbij dringen ze een politiek-ideologische agenda op hoe Nederland er uit moet zien, afkomstig van een globalistisch-liberale elite rond de Verenigde Naties. 

De Waterschappen implementeren de waterrantsoenering uit 2030 Agenda (SDG doel 6) via de KNAG-onderwijsdag in het lesprogramma van middelbare scholen: het idee dat er schaarste is (net als bij energie) en dat er dus ‘begrenzing’ nodig is en bijvoorbeeld handel in waterrechten. (net als bij CO2-emissiehandel en compensatie)

Het technocratische globalisme-programma van de Verenigde Naties 2030 Agenda herken je aan die schijf met lollykleurtjes. De ongekozen ambtenarij rolt die agenda uit tot in de haarvaten van NL via Brussel, de provincies, Waterschappen en gemeenten (VNG).

Dat doen ze onder andere met een Stichting SDG-charter (bij VNO-NCW) en een SDG-supporterclub van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hugo von Meijenfeldt) Met het 4-puntenschema van de online Cursus Bullshitdetectie leer je de ideologische herkomst en samenhang vandaag zien.

2030 Agenda, waterrantsoenering

2030 Agenda, Agenda 21 (eerder ook ‘Millennium Development Goals’)
Wie z’n wereldbeeld uit massamedia haalt kent 2030 Agenda niet, het VN-masterplan dat ik reeds voor de Epoque beschreef. Ken je die agenda eenmaal wel en de geestelijke motivatie er achter- wazige vrijmetselaarsonzin van wereldverbroedering- dan herken je verbanden tussen ‘losse feitjes’ van genderneutraal tot ‘klimaat’. Het valt iedereen op hoe fanatiek de klimazi’s zijn, als door een valse religie gemotiveerd, immuun voor weerlegging.

En dat klopt tot op zekere hoogte dus.

Welke religie en ideologie dat is, daar gaan we vandaag op in, zodat je de motor uit klimaatpraat haalt. Die ideologie ligt dieper dan het politieke van ‘socialisme’ of ‘liberalisme’ (puntje 4 uit de cursus), namelijk op het religieuze niveau (puntje 3). Je kunt debatteren over ijsberen en tienden van graden tot de hel bevriest. Maar dat (puntje 1 uit de cursus, kennis/wetenschap) is niet wat mensen drijft.

Marx Rutte krijgt orders van Gates….

Goh….

Pas dan prik je eenvoudiger door wollige marketing-praatjes over schoon water, gratis eten, groene energie en wereldvrede. Daarom vandaag in de Cursus Bullshitdetectie, het 4-puntenschema: leer een vraagstuk van 4 kanten bezien, dus naast politiek (4), wetenschap/kennis (1) en economie (2) ook het geestelijke, religieuze aspect (3). Dat – waarom leef je en doe je iets- is de motor namelijk achter de rest, van waaruit mensen geloven iets ‘goeds’ te doen.

Er is vanuit het Ministerie van BuZa NOG een supportersclub. Bij VNO-NCW zit de Stichting SDG-charter gehuisvest.

Zo verklaar je ook de morele euforie waarmee Kamerleden behekst zijn, die Nederland en haar historische landschap door het klimaattoilet spoelen, als waren zij ‘bezeten’. Of je dat nu metaforisch of letterlijk leest maakt niet uit. Zo werkt massapsychologie. De Bijbel beschrijft zulke massa-psychologie, zo werkt de wereld namelijk, mensen zijn spirituele wezens.

On-geloof, ook een geloof, dat is voor de ‘proles’, zoals ze in Orwell’s 1984 genoemd worden. Mensen met een grote televisie en kleine geest, bij wie de gedachte aan ‘meer’ eenvoudig niet opkomt. Voor mensen met een machtsagenda ben je dan geen tegenpartij. De proles worden in 1984 dan ook enkel met wat brood, porno, misdaadsensatie en spelen gedrogeerd, maar worden niet als bedreiging van De Partij gezien.

Mensen met een machts-agenda hebben altijd een ideologie met religieuze trekken. Met religie & verlangen breng je mensen in ‘vervoering’.

Wim Lex en zijn bij de VN-werkzame Maxima. Op de achtergrond….2030 Agenda de vrolijke kleurtjes van de NWO-agenda. RTL Nieuws = Bertelsmann

De 2030 Agenda-lolly is overal
De meeste massamedia-verslaafden, mensen die in ‘de journalistiek’ geloven (dat zou ik nu nooit doen, zo bijgelovig zijn), hebben ook 4 jaar na officiele invoering (2015) dus nog nooit van 2030 Agenda gehoord. De 21ste eeuwse variant op de Toren van Babel: wollige wereldverbroedering-verkooppraatjes waarachter de aloude thema’s van macht en geld schuilen.

Het ‘Grote Idee’ is datgene, waarvoor mensen uit bed op staan en geloven ‘iets goeds’ te doen, van Miljardair Bill Gates en ‘Goalkeeper’ van 2030 Agenda en het Koningshuis, tot Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en World Connectors. Die laatste club zit weer achter de ‘kerk’ van het Globalisme; Pakhuis de Zwijger.

Dus 7 jaar nadat het High Level Panel of Eminent Persons (2012) daartoe besloot, en 27 jaar nadat de voorloper Agenda 21 werd gelanceerd (en door Nederland ondertekend in Rio de Janeiro). Je kunt de kleurtjes van die agenda op de achtergrond zien, wanneer ons Koningshuis in India op bezoek komt.

De VN-agenda met 17 SDG-doelen implementeert de duidelijk aanwijsbare globalisme-elite nu met ‘het klimaat’ ( = ‘angst’) als pressiemiddel.  Zolang de massa de kennis niet heeft van de top van de pyramide, zien ze niet wat je doet en zijn ze zelfs je marionet.  Betoverd als het ware. Terwijl ze het overal openlijk neerleggen:

En bij de SDG-supportersclub met het Illuminati-oogje er in

‘Waterbewustzijn’ is een kreet die rechtstreeks afkomstig is uit VN-2030 Agenda, SDG Doel 6 (‘Clean Water and Sanitation). ‘Schoon water’ kun je niet tegen zijn, net als gratis eten en wereldvrede. Dus dat zijn de verkooppraatjes. Als je het eenmaal doorhebt ga je het zien…Zie ook dat stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman die boeren wil ‘halveren’ ook zo’n SDG-speldje draagt:

Jan Willem Erisman, uitvinder van het niet bestaande ‘Ammoniakgat’ draagt het SDG-supportersclubspeldje

Met mensen als Jan Willem Erisman valt ook niet te praten. Die verkoopt met zijn Louis Bolk-instituut de aan de antroposofie gelieerde bio-dynamische landbouw. En daar misbruikt hij de autoriteit van zijn publiek gefinancierde VU-hoogleraarschap voor. Dus wetenschap interesseert ‘m niet, ten diepste gaat het om zijn ideologie, die koste wat kost doorgedrukt moet.

Dus het gaat hier niet om de vraag of je nu biologische melk wilt drinken (zoals ik doe), maar een laagje dieper.

De Vier Puntjes Spraakverwarring
Met ‘Waterbewustzijn’ bedoelen ‘waterrantsoenering’ en beprijzing. Dat vermarkten ze bijvoorbeeld met hun door mij in de VORK geslachte  ‘Watervoetafdruk’. Zoals ‘klimaat’ dient om een (vals) gevoel van energieschaarste te verkopen. Dat doen ze bijvoorbeeld, met de door mij in EOS geslachte CO2-voetafdruk.

Aan (valse) schaarste kun je geld verdienen, en je bouwt er machtsposities op. Ook al wordt tegenwoordig ook al in Thailand nieuwe olie gevonden, er is olie en gas zat voor iedereen….Toch moet Nederland ‘van gas los’…

Dus nadat je op puntje 1 (wetenschap) constateert dat van pseudo-wetenschap sprake is, laat je je niet langer in een valse tegenstelling verleiden. Alsof er van een positie ‘voor’ of ‘tegen’ DE wetenschap sprake is.

Het gaat over goede versus slechte wetenschap. De Voetafdruk is een PR-instrument, geen wetenschap. Maar je kunt argumenteren als Brugman, je merkt al snel: dat helpt helemaal niets. Diepere krachten spelen een rol, waardoor mensen met die Voetafdruk blijven komen, als door betovering.

Dan kom je op puntje 2 uit: Economie. Hoeveel goed doe je per euro door schaarste-propaganda? Dan zie je dat ordinaire geldklopperij voor het gros de belangrijkste motivatie is. Maar er zit ook een duidelijk herkenbare ideologie achter die je moet kennen, want bij kennis daarvan verliest die ideologie haar greep op je.

Vrijmetselaars en Gnostici houden van Symboliek; RIO de Janeiro

Dat – filosofie en levensbeschouwing, je motivatie- is puntje 3 uit de Cursus Bullshitdetectie. Het belangrijkste punt, dat is de motor die mensen beweegt, de massa’s op de been brengt. Voor 1,2 procent loonsverhoging klimmen mensen geen loopgraven uit. Wel voor metafyische doelen, hun diepste verlangens. Haal je die motor er niet uit, dan kun je op niveau 1, 2 en 4 lullen als Brugman. Men klopt het af als roos van de schouders.

Want ze zitten op niveau 3.

Vervolgens kun je daar dan je eigen onopgeefbare waarden tegenover plaatsen. En als je niet weet wat die zijn, dan heb je dus een probleem. Dat is alvast niet ‘links’ of ‘rechts’, want dat is het politieke niveau uit de cursus, puntje 4. Dat is ook niet geld, kostenrendement, hoeveel goed per euro is puntje 2: het economische domein.

Watervoetafdruk, ook een vorm van ‘toverij’ om op je geld en grondstoffen beslag te kunnen leggen.

Kennis is macht, onkunde is onmacht
De meeste mensen doen dus volledig onbewust mee met een ideologische agenda. Dus je doet dan mee omdat je bijvoorbeeld niet voorbij de verkooppraatjes keek in de massamedia. Dus: Omdat je slecht op de hoogte bent. (Kennis, puntje 1) En zolang je niet door hebt welke ideologie je dient (Puntje 3), ben je als het ware ‘betoverd’, een soort marionet aan touwtjes.

Bedenk dat ‘onwetendheid’ en ‘nuchter’ twee totaal verschillende zaken zijn. Wanneer jij nooit Parijs hebt gezien, betekent dat ook niet dat Parijs niet bestaat. Kennis is macht, niet je ‘gevoel’ over jezelf of je hoeveelheid ‘vrienden’, maar kennis van de wereld is je onzinfilter..  Onkunde is dus onmacht, dan ben je eenvoudig te gebruiken.

Een specifiek wereldbeeld als ‘feit’ in het onderwijs opgedrongen, 2030 Agenda (Doel 11; Resilient Cities, doel 13 ‘Climate Action’ en doel 14)

Umwelten (Milieu), een menselijke schepping
Pas door kennis van zaken breekt die betovering, die tegenwoordig vooral via reclame, massamedia, marketing en PR loopt. Die vormen van geest-vervoering zijn de moderne namen voor magie: dat je door het gebruik van symbolen (logo’s) en toverspreuken, slagzinnen mensen voor je karretje spant. Dat je mensen tegen elkaar ophitst en zelfs oorlogen verkoopt. As above, so below.

Als je de oorlog in Irak kunt verkopen met je massamedia, dan ook ‘de strijd tegen klimaatverandering’. Het Geestelijke is zo aards als stront.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) door Beatrix gelanceerd in 2000 in Vredespaleis = Holistische Vrijmetselaars-ideologie

Juist door de klimaatwaanzin is mijn christelijk geloof versterkt, omdat je de geestelijke motivaties achter geopolitiek herkent. Zoals ettelijke malen besproken heeft de politieke agenda 2030 een duidelijke herkenbare geestelijke ondergrond. Die van de Theosofie en Vrijmetselarij, die ‘wereldverbroedering’ en haar Earth Charter. Dat is een historisch feit, ook als jij ‘vindt’ van niet.

Net als op het 1 Dollar Biljet

Wat je ‘vindt’ doet niet ter zake, of dat heel veel belangrijke vrienden je mening delen. Het gaat er om dat het waar is. Neem dus zelf kennis van dat Earth Charter van Steven Rockefeller dat Beatrix in het Vredespaleis lanceerde. Daarin wordt Aarde met hoofdletter aanbeden, dankzij ons Koningshuis, waarschijnlijk ook Vrijmetselaars.

En bij de SDG-supportersclub met het Illuminati-oogje er in

Dat charter en die SDG-doelen van wereldverbroedering, gratis, eten groene energie, het is typisch wollig vrijmetselaarsgeneuzel, zie ook mijn artikel daarover vorige week op IT. Je onbekendheid met sektes en fenomenen is iets anders als het niet bestaan er van. Het is al zo’n oud Gnostiek thema dat tot de sekte van Pythagoras teruggaat, de geheime kennis (‘gnosis’) van een ‘ingewijde’ elite die ze niet met het plebs delen.

En de Toren van Babel bouwen, wereldverbroedering dat iedereen de zelfde taal spreekt.

Berchtesgaden Illuminati-tempel

Opnieuw, ken het verschil dus tussen ‘nuchter’ en ‘slecht geïnformeerd’.

Het Milieu (Umwelten) is een Duitse menselijke schepping van Jacob von Uexkull, een fysioloog. Die beschreef net als uitvinder van de term ‘oecologie’ en proto-Nazi (Thuler Gesellschaft) Ernst Haeckel de natuur als ‘lichaam’ dat ‘gezond en zuiver’ kan zijn (vergelijk met Stichting de Noordzee haar ‘gezonde schone zee’).

Het proefschrift van Mechtild de Jong (2004) gaat uitgebreid in op de herkomst van diverse groene stromingen, en zo kwam ik ook op Von Uexkull.

Von Uexkull Theoretische Biologie, voorloper van moderne netwerktheorie uit de cybernetica

Uexkull’s kleinzoon wordt op handen gedragen bij de moderne klimaatsekte. Aanstichters van Klimaatgekte (‘zuiver’ klimaat van menselijke CO2-smetten vrij) zijn vrijmetselaars en aanverwanten (theosofie), die het geschapene (Milieu, Klimaat, Aarde) vereren boven de Schepper, met hun ‘Earth’-Charter en bv Pakhuis de Zwijger (World Connectors Herman Wijffels en Herman Mulder) als ‘kerk’.

Het schijnt dat ex-visser Klaas Jelle Koffeman vrijmetselaar is geworden. En die kreeg vervolgens een baantje bij Stichting de Noordzee, dus bij De Groene Leugen. Dat je onze vissers zo van achteren wilt nemen: Bah!

‘Schone en Gezonde Zee’ is Duits Holisme = Von Uexkull = Vrijmetselarij en Antroposofie

De werking van propaganda verliest haar kracht wanneer je doorhebt dat het propaganda is.  Dus nu heb je dat als het goed is door, en kun je de betovering breken. Dat is stap 1 bij de herovering van de persoonlijke en publieke ruimte.

Interessante Tijden begon voorjaar 2017, we zijn nu bijna 1000 berichten verder. En 1 van de belangrijke onderwerpen is dus het informeren over 2030 Agenda, de wordingsgeschiedenis vanuit Agenda 21 van de Verenigde Naties. Bij deze andermaal, we moeten ook herhalen, stampen, opdat de oogjes open gaan voor dat oogje in de driehoek.

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Via mediaconcentratie volgt massa-indoctrinatie
Slechts 1 maal voor Elsevier kon ik 2030 Agenda noemen in ‘Hoe Milieuclubs en Multinationals samenwerken’ over de Bootlegger-Baptist-theorie van econoom Bruce Yandle ( hou jij ze arm; hou ik ze dom enz), en dat was ook meteen het laatste verhaal dat ik kon schrijven. Terwijl het een dijk van een verhaal was, kijk zelf maar.

Bij Elsevier zie je de zelfde tragiek, ze moeten hun eigen naam inleveren en worden EW: omdat Reed Elsevier vol op het klimaatorgel wil blazen. Terwijl Elsevier Weekblad het enige gezonde tegengeluid was bij de klimaathysterie door collega Simon Rozendaal en Arendo Joustra. Daarom adverteerde Ed Nijpels met zijn Energieakkoord-bende een pagina’s-lange advertorial in Elsevier in 2016 om hun ‘Grote Sprong Voorwaarts’ te verkopen.

Een demonstratie van de macht van geld, tegen de redactiekoers in.

Mao in een groen jasje, in een Energieakkoord-advertorial in Elsevier

  1. Bij de FD Mediagroep toonden we nu overtuigend aan, dat hun berichtgeving er slechts is om een zakelijke agenda te verkopen. Die van het Van der Vorm-imperium, Hal Investments (hun 100 procent eigenaar) de groot-aandeelhouder van ‘koninklijke’ Boskalis.
  2. Bij de NDC Mediagroep toonden we nu overtuigend aan dat hun berichtgeving er slechts is om een zakelijke en politieke agenda te verkopen. Ze zijn 100 procent eigendom van de PvdA en van de Rabobank.
  3. RTL Nieuws = Bertelsmann van de gerehabiliteerde nazi Reinhard Mohn, die deze uitgever tot mondiale grootmacht uitbouwde. Die bezitten ook BMG (dus muziekrechten), ze bezitten de grote boekenuitgevers (Penguin Random House) en de New York Times, en Bertelsmann Online kent U mogelijk als Bol.com. Ze zijn ook eigenaar van de grootste wetenschappelijke uitgever, Springer…

…Eerst registreren, dan afknijpen

Ligt de bewijslast dus niet bij de mensen die beweren, dat er op mondiaal niveau geen centrale coördinatie van een gedeelde agenda en ideologie kan plaatsvinden?  Dat je dus via de mediahuizen die in een beperkt aantal handen zijn, kunt beslissen wat de massa continue te horen krijgt.

Het was George Soros die in maart 2017 al liep te drammen bij de Europese Commissie tegen Facebook, via de door de Rockefeller Foundation ( = CIA) gesponsorde ‘kwaliteitskrant’ (hoe komen ze aan dat imago?) The Guardian. Ze lobbyden met hun European Council on Foreign Relations. En nu moet Facebook al mijn Interessante Tijden-pagina verplicht monitoren.

Dat zullen we nog wel eens zien… Weer gelieerd aan Pakhuis de Zwijger, dat is ingericht om met World Connectors het Earth Charter te verkopen

2030 Agenda is overal in ettelijke gedaantes en ‘Ngos’. Zodat het lijkt of iedereen wil, wat uiteindelijk maar uit een kleine punt van een pyramide komt. Zie ook de ‘Wij Maken Nederland‘-website van Hans Leeflang, als voormalig ‘directeur kennis’ van het voormalige VROM-ministerie dat 2030 Agenda uitrolt.

Die willen heel ons prachtige Friese Zeekleiland vol met windturbines zetten. Tegelijk beweren ze in hun ‘Wij Maken Ruimte Manifest 2040.

veranderingen in de stad en het landschap moeten volgens ons altijd verbeteringen zijn, en niet alleen voor de initiatiefnemer zelf. de kwaliteit van de omgeving moet er op alle fronten op vooruit gaan

Het Wij Maken Ruimte 2040 Manifest plant ons prachtige zeekleiland vol met die rotwindmolens,

Dat Manifest had in haar ‘comite van aanbeveling’ de ‘gebruikelijke verdachten’: Hans Alders, Margreeth de Boer, Ed Nijpels en Neelie Kroes. Met ondermeer Fries Heinis van de VNO-NCW en Bouwend Nederland. Dat manifest was uitvloeisel van het in 2030 Agenda-startjaar 2015 gehouden ‘Jaar van de Ruimte’.

En daar zit Hans Leeflang bij in het bestuur. Als bestuurder van het Apostolisch Genootschap. Oordeel zelf, zo ziet het er uit ZONDER windmolens:

Zonder windmolens van ‘Wij Maken Nederland’

Alde Toer

En zo MET:

Duurzaam!

‘Duurzaamheid’ bij Eemshaven

Zie wat slechts 1 zo’n rotding al met het prachtige Middelzeeland doet op 10 kilometer afstand:

Dearsum, zelfs hier kun je al die 1ne kolerewindmolen bij Boazum zien.

Wordt portier van je eigen geest met strenger deurbeleid
Conclusie: De ware nuchterheid begint dus bij je waarneming, en kennis van de wereld om je waarnemingen een zinvol kader te geven. Dat kan pas met aandacht voor de 4 belangrijke hoofdzaken die met elkaar samenhangen, die je bij mijn Cursus Bullshitdetectie leert.  Van Kennis/wetenschap (puntje 1), Economie (puntje 2), Motivatie/Filosofie (puntje 3) en Politiek (puntje 4).

Alle 4 terreinen zijn belangrijk, maar puntje 3- de motivatie, het diepste verlangen en ideologie- is dus de belangrijkste, de motor achter de rest. Wie religie ‘onzin’ noemt, getuigt dus vooral van een wereldbeeld dat een blinde vlek heeft voor de diepste beweegredenen van mensen.

Dat is het puntje waarop mensen boos worden, niet of het 1,2 of 1,3 graden warmer of kouder is geworden, of op 1,2 procent loonsverhoging, of dat je ‘links’ of ‘rechts’ zou zijn, wat dat ook wezen mag. Als Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en Menselijke Natuur blijven we op dat geestelijke aspect hameren, tot het kwartje valt. Want het zijn dus Interessante Tijden.

Dus wanneer je reactie ‘haaa haaa, dat is toeval’ is bij die oogjes-symboliek die overal opduikt, dan reageer je onbewust onbekwaam vanuit een wereldbeeld. Namelijk het geloof dat ‘de dingen zomaar vanzelf gebeuren en iedereen doet maar wat’. Welk bewijs heb je, dat alles ‘toeval’ is en wat is ‘toeval’ dan?

Dan ben je op puntje 3 dus onbewust een modernist en nihilist. Modernistisch nihilisme en ‘slecht geïnformeerd zijn’ is iets anders dan ‘nuchterheid’. Of wat?

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Bullshit = No Concern for Truth
Dat er op het web over dit onderwerp veel uitzinnigheid circuleert tot de buitenaardse wezens aan toe: So What? De meeste officiële wetenschap is ook onzin, en de helft van wat in het hoogst aangeschreven wetenschapsblad, Nature verscheen is na 5 jaar al weerlegd.

Voorbeeld: In de sociale psychologie kan wel eens minder dan 10 procent van de studies repliceerbaar zijn. Het ‘Ammoniakgat’ dat Jan Willem Erisman verzon, basis van zijn hoogleraarschap, dat bestaat ook niet.

Iedereen doet gezellig mee met Gates!

Wanneer je hierover schrijft, dan zullen mensen je op je ‘sociale respectabiliteit’ aanvallen. Hiermee mag je niet geassocieerd zijn. Men legt je stromannen in de mond, dingen die je niet zegt, zo bedoelde of schreef. Maar bepaalt de hoeveelheid belangrijke vrienden die je hebt en sociale bevestiging of iets waar is? Nee, bewijs wel, wat ik schrijf is verifieerbaar waar...

De Nederlandse variant van een mondiaal masterplan van Gates en co

Wie zo reageert is dus een klassieke ‘bullshitter’, die heeft ‘No Concern for Truth’. Geen achting voor waarheid. Je ZIET toch dat het bestaat?

Wie wel achting voor waarheid heeft, die helpt mee met verder onderzoek, geeft aanwijzingen, corrigeert feitelijke onjuistheden, stelt nieuwsgierige vragen. De Wil tot Wereldmacht – empire– is zo oud als er stedelijke maatschappijen bestaan. En via ‘zachte’ dwang bereik je zulke doelen goedkoper dan via oorlog.

De bewijslast ligt dus bij mensen die beweren dat dit hier nu niet zo is. En zo komen we bij de kern van puntje 3, ideologie. Je kunt er zo door verblind raken, dat je niet meer om kennis en bewijs (1), onkosten (2) noch politieke inspraak (4) geeft.

3 Replies to “‘Waterbewustzijn’ = 2030 Agenda dringt onderwijs binnen”

  1. Over water, er gaat van de aarde geen druppel water af en er komt ook niets bij maar er is geen sprake van schaarste en kan sprake zijn van slechte verdeling maar dat is een mensenzaak.

    1. wel goed gezeefd water zonder chemie inderdaad zoet water geen gebrek maar of het drinkbaar is hmmmm dat word ons duidelijk gemaakt hmm , hier in ieder geval niet , een sok met kiezels en zo doet een heleboel .jaja mij maken ze de pis niet lauw hahaha

  2. Beste Rypke .lees al je stukken, zend ze ook door ,zelf zit ik op het puntje van mijn stoel ,omdat ik het zeer begrijpend kan lezen, altijd een naar ding van mij .ik kan het niet goed overbrengen .dit zit erin, maar kan er duidelijk niet op een goede manier uit !. Ik wil deze gore, vieze landverraders graag ieder aan zijn eigen windmolen wiek mee laten draaien, met sluwe edje als start . Maar alle nuchtere mensen moeten toch inzien dat stemmen geen ene hol zin heb? helaas heb ik vroeger op de sp,en dierenpatij gestemt die zijn ook altijd een pot nat geweest .wist ik veel. Paulien is nu 54 jaar met IHNO achtergrond en weet inmiddels wel beter .Toch heeft deze poppenkast met Jan Klaasen en Katrijn mij pas ontnuchtert 5jaar geleden !!!! jaja beter laat als nooit ,reuze bedankt voor alles, groet uit Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *