Extinction ‘Rebellion’ = Hugo von Meijenfeldt (2030 Agenda)

Het logo van Extinction Rebellion = de Zandloper

In Nederland werkt Extinction Rebellion heel ‘rebels’ als bepleiter en verlengstuk van Rijksbeleid voor de VN 2030 Agenda die onze regering braaf implementeert op orders van Bill Gates, en bijvoorbeeld de Bertelsmann Stiftung waar Aart Jan de Geus nu voorzitter is, als voormalig Minister van Sociale Zaken.

Nederland is al decennialang de grootfinancier van gesubsidieerd ‘burger’-initiatief dat voorgenomen (van de VN en Brussel afkomstig) Rijksbeleid moet toejuichen in media en via demonstraties. Daardoor heeft Nederland in absolute en relatieve zin al de grootste milieubeweging die jaarlijks een geschatte 220 miljoen euro marketingsubsidies verdampt.

 We lieten eerder al zien dat klimaatclub Extinction Rebellion zogenaamde ‘Astroturf’ is, Kunstgras-grassroots van professionele marketeers gelinkt aan de businessclub van Prins Charles.

Het zandloperlogootje

Extinction Rebellion ‘demonstreert’ voor decennia oude VN-Agenda
Al 25 jaar is Nederland het astroturfland bij uitstek, het met overheidsgeld opblazen van pseudo-civiel initiatief van met miljoenensubsidies opgeblazen milieufederaties, milieuclubs enz. Zodat wat de elite wil actief bedemonstreerd wordt door met subsidie opgeblazen nietsnutten en ragebollen ter linkerzijde van het politieke spectrum.

Astroturf, Greenpeace krijgt tonnen euro’s van Standard Oil-legaten

Tot zelfs rechtszaken tegen onwillige overheidsafdelingen aan toe (Urgenda, Milieudefensie), die nog onvoldoende meedoen met de mondiale klimaatagenda van de Verenigde Naties en rijksambtenarij bij Buitenlandse Zaken als Hugo von Meijenfeldt. We noemen als 1 van vele voorbeelden slechts de 10 miljoen euro per jaar die het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan Milieudefensie voor ‘pleiten en beinvloeden’.

Dat is Astroturf in de Polderpraktijk sinds 1988, toen Ed Nijpels daartoe al opriep in het Nationale Milieubeleidsplan. Door zijn opvolger Hans Alders werden de subsidies voor milieu-actieclubs slechts verder opgehoogd.

Zie het zelf…Ze demonstreren voor Rijksbeleid, dat onze ambtenarij weer van de VN en Brussel opgelegd kreeg

In dit Kamerstuk verwoordt Lilliane Ploumen van 30 september 2016 in Parlementair taalgebruik, wat Interessante Tijden ook al sinds voorjaar 2017 stelt. ‘Klimaat’ is sinds 1988 al een zorgvuldig geregisseerd elitespeeltje, bedoeld om een nieuw bestuursmodel af te dwingen (Technocratie, Totalitaire Oligarchie) en Eurofederalisme. Ze geeft een keurige korte samenvatting van de wordingsgeschiedenis:

Voor een goed begrip wordt de achtergrond van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen hier kort weergeven.

In 1972 werd een VN-conferentie in Stockholm georganiseerd met de naam «Human Environment», waarin 26 beginselen werden aangenomen die alle in de 17 SDGs zijn terug te vinden, behalve de vrijwaring van nucleaire wapens en massale vernietiging.

In de Algemene Vergadering van 1983 werd de World Commission on Environment and Development opgericht. Voorzitter Brundtland presenteerde in 1987 haar rapport «Our Common Future», waarin voor het eerst de bredere term Duurzame Ontwikkeling werd gelanceerd, bestaande uit een balans people-planet-profit en een gerichtheid op toekomstige generaties.

In 1992 werd de Agenda 21 (sinds 2015 ‘2030 Agenda RZ0 aanvaard op de Earth Summit in Rio de Janeiro.

Rockefeller-protegee Maurice Strong organiseerde de conferenties in Stockholm en Rio. Het WWF is bedacht door Prins Bilderberg en Prins Philip samen met Godfrey Rockefeller en Luc Hofmann van Zwitsers Pharmagigant Roche (van oa Valium)

Trudy op bezoek bij Bertelsmann, eigenaar RTL Fakenews

Ministeriabele Definitie van Astroturf
In het Kamerstuk volgt niets minder dan een ministeriabele definitie van Astroturf. Dat doet Ploumen, vertellend over de wijze waarop braaf Nederland voldoet aan de eisen van de mondiale liberale elite, het High Level Panel of Eminent Persons van David Cameron (hier ‘High Political Forum’ genoemd) en hun Verenigde Naties-plan: 2030 Agenda en de ‘Sustainable Development Goals’.

Ploumen roemt bij punt 5 de vele pseudo-grassroots initiatieven die er al zijn als het door bankier Herman Mulder en Herman Wijffels opgezette World Connectors (met oa de BuZa-topambtenaar Hugo von Meijenfeldt, Pakhuis de Zwijger is aan die club verbonden) en Springtij (Club van Rome, World Business Council on Sustainable Development), de jaarlijkse klimaathoogmis.

Iedereen doet gezellig mee met Gates!

Dus wat doet ‘Extinction Rebellion’ nu, dat al die door de overheid reeds volgepompte klimaatclubs niet al deden? En wat Bill Gates ook doet?

Het staat er zelf…

Bij punt 6 vertelt Ploumen zelf namens de Minister van Sociale Zaken en de Minister van NGO-subsidies, dat Nederland al vooroploopt bij het subsidieren van actiegroepen.

Nederland kiest voor een pragmatische implementatie van de SDGs, zowel inhoudelijk als procesmatig. Inhoudelijk is er geen dictaat van boven naar beneden, maar een geïntegreerde stimulans van onder naar boven met stippen aan de horizon. ( = Astrotuf, Fake Grassroots RZ) Procesmatig wordt – behoudens enkele lichte voorzieningen – uitgegaan van huidige instellingen, werkverdelingen en beleidsinitiatieven. Bij alle actoren is veel gaande, ook onder termen als «maatschappelijk verantwoord» en «impact».

Zie daar, de ‘geïntegreerde stimulans van onder naar boven’, een ambtelijke verwoording van wat in de PR-wereld als “Astroturfing’ bekend staat. Kunst-grassroots, het faken van publiek draagvlak met subsidiegedram.

Kijk, de Bertelsmann Stiftung neemt ons de (kli)maat…

En we zijn nog maar net terug uit Gutersloh, waar de eigenaar van RTL Nieuws zetelt, Bertelsmann, het Duitse media-imperium van de gerehabliteerde nazifamilie Mohn.

Hun Bertelsmann-Stiftung blijkt een actieve speler die de implementatie van de VN-agenda ( = internationalisme & Eurofederalisme) bespoedigen wil. Die Nederland even de maat neemt met ‘gezaghebbend onderzoek’. De Bertelsmann-Stiftung (van het media-imperium van de gerehabiliteerde nazi-familie Mohn) met hun voorzitter Aart Jan de Geus (voormalig minister Sociale Zaken) toetst onze klimaatijver met een ‘nieuw onderzoek’.

De voormalige minister van Sociale Zaken, nu Eurofederalist voor het Mohn-mediaimperium dat ook eigenaar is van RTL Nieuws

Wie dus aan Extinction Rebellion meewerkt is dus een werktuig van Global Accelerator Bill Gates en z’n 2030 Agenda-vrienden. De vermogende internationalisten van Europa en de VS, met hun ‘filantropische stichtingen’. Waar parlementariers en politici- als ze hun ijver voor HUN agenda hebben betoond- een baantje mogen krijgen.

Bertelsmann Stiftung looft jaarlijks economische prijzen uit

Even op de koffie bij de eigenaren van RTL Fakenews

Het enige geloof met een dood-symbool als logo, dat staat voor het Eeuwige Leven. Een Kruis. Het hakenkruis stond juist voor de zon en voorspoed. De zandloper van Extinction Rebellion is leeg en staat slechts voor de zinloze dood. Het is een doodscultus.

Extinction Rebellion-zandloper

De Klimazi’s zijn oppermachtig, want ze snappen ‘het’
Voor zover Extinction Rebellion en al die klimaatstakkers nut hebben, dan is het dat zij een tegendeel aantonen, de zwakte van wat zich ‘Rechts’ identificeert. Want hoe je het ook wendt of keert, de ‘foute kant’ krijgt tenminste jongeren de straat op. Wanneer je bij een bijeenkomst van zogenaamde ‘klimaatsceptici’ komt, dan vind je wat gepensioneerde ingenieurs die de Galileo in zichzelf ontdekten, als manier om moeder de vrouw te ontvluchten.

Die grijsman met roos op de schouders en ‘Man van DE wetenschap’. Die ‘sceptici’ hanteren een bizarre politieke strategie, vanuit PR-oogpunt gezien. Die strategie luidt (onbenoemd, onbewust) aldus:

  1. Wij willen net zo ‘wetenschappelijk’ overkomen, vanuit het idee dat ‘wetenschap’ gelijk staat aan ‘de waarheid’ (net als zij dus maar dan zonder publicerende academici met publieke budgetten)
  2. Zo bereiken wij dan via zo ambtelijk mogelijke taal een vorm van sociale respectabiliteit (net als zij maar dan met fractie van de aanhang en nog geen miljardste van hun budget) 
  3. Zo zal men dan eindelijk in De Tweede Kamer naar ons luisteren bij een klimaatdiscussie over 1,2 of 1,3 graden (terwijl Kamerleden verveeld over dit achterhoedegevecht op ’t mobieltje gluren)
  4. We doen alsof het over Klimaat gaat (terwijl dat klimaat ons ten diepste ook niet interesseert, we zijn alleen maar bang voor wat ons overkomt)
  5. Dan zal de Tweede Kamer in dit land alles ten goede keren (terwijl besluiten vallen op een kantoor in New York bij het High Political Forum van de Verenigde Naties en in Brussel).
  6. Door zo wetenschappelijk mogelijk te doen bereiken we massamedia. (Terwijl alle massamedia in handen zijn van media-imperialisten als Bertelsmann (RTL) en De Rijksoverheid (NPO) die de klimaatagenda (2030 Agenda) helpen implementeren…)

En dan vinden wij onszelf heel nuchter en verstandig. (En Rypke is gek met z’n complotten …)

Extinction Rebellion demonstreert voor Hugo

Waarvoor gaat U de straat op?
Dus stel dat de lange ‘sceptische’ omweg zou werken met 1 of andere opgetuigde denktank van pensionado’s, terwijl alle universiteiten de officiele agenda aanhangen en daarvoor ook betaald krijgen. Wat dan? Wat meer dan ‘laat ons met rust’ is je boodschap voor de wereld en ‘Het Westen’? Die eeuwige rust komt vanzelf wel.

Zogenaamde Liberalen gaan hooguit met tegenzin de straat op met de leus ‘blijf van mijn spullen af’, of ‘Boeh, Stomme Windmolens’. Straks is dat ‘Blijf af van de spullen die je nog niet afpakte’, of ‘niet vier maar drie windmolens graag’). Zou je met een grote ‘blijf van mijn spulletjes af’-demonstratie  duizenden jonge mensen op de been krijgen?

Extinction Rebellion was al eeuwen in Groningen actief

Je leven is pas de moeite waard, met iets om voor te sterven, of dat ‘iets’ nu redelijk of terecht lijkt of niet. Zijn dat ‘je spullen’ of ‘1,2 procent loonsverhoging’ of ‘de grotere teuveu zodat je nog vaker naar stompzinnige sport kunt kijken’? Pas wanneer je zelf een Waarde verzint waarvoor je zelf de straat op zou gaan (voor ingewijden, Puntje 3 uit de Cursus Bullshitdetectie), dan heb je kans om de Groene Draak te verslaan, massa’s op de been te krijgen als zij.

Tot die tijd houden zij de Morele Hogere Grond, de Groene Berg Sion van het klimaatgeloof bezet.

De verantwoordelijke ambtenaar die 2030 Agenda implementeert. Top-Klimazi Hugo von Meijnfeldt

De professionele marketeers van Extinction Rebellion snappen dus iets, dat die zogenaamd ‘nuchtere’ en die klagende ‘hardwerkende Neuderlanders‘ niet begrijpen. Waarom zou je ‘hard werken’? Voor je nieuwe uitbouwkeuken met Zenmeubilair en grotere teulevuussie waarop je wat naar wielrenners in Rabobank-stretchpakjes kunt kijken? Is dat brood en spelen die ‘Superieure Westerse Cultuur’?

Waarvoor doe je het…(Puntje 3)

Waarvoor tobt een mens zich immers af onder de zon, sprak Prediker… Deze topambtenaren staan op met het geloof iets ‘Goeds’ te doen voor “de Wereld’. Dat is wat ze tot hun totalitaire daden drijft. Wie enkel ‘boeh’ of ‘ietsje minder’ kan roepen is weg. Alleen een Groot Verlangen dat hun overtreft volstaat.

One Reply to “Extinction ‘Rebellion’ = Hugo von Meijenfeldt (2030 Agenda)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *