Fanmail waar alle lezers wat aan hebben!

Onze oprijlaan vanochtend

Vanochtend fotografeerden we bij magisch licht onze oprijlaan, de Langweerderweg met haar zuilengalerij van eiken en beuken in de laatste fase van hun herfsttooi. Ik kwam een man tegen, die ook de schoonheid met z’n mobiel op de plaat wilde zetten, maar hij was heel belangrijk en ‘iedereen heeft me nu nodig’. Hij werd gebeld en moest aftaaien. De arme belangrijke meneer. 

Onze oprijlaan

Dan ben je blij dat je zo belangrijk niet bent, zodat je uren plezier kunt hebben zonder dat mensen aan je kop zeuren. Wat ons brengt bij fanmail van een lezer, die zeer nuttige informatie te delen had.

Beste Rypke,

Je blog vind ik geweldig. Ik geniet elke keer weer van je scherpzinnige artikelen, mooie foto’s en reisverslagen, humor en diepgang in alles. Bovendien breng je de waarheid hoe lelijk die soms ook is.

Wat betreft de narigheid die over ons heen komt heb ik onderaan wat links verzameld waar je misschien iets aan hebt voor je artikelen.

Het zijn duistere tijden die op ons afkomen. Het frapante ervan is dat slechts weinigen dit (willen) zien. De meeste mensen die ik probeer te informeren praten er overheen en willen het niet weten, of zeggen op z’n best: ‘ … maar wat kan ik er aan doen?’. (onlangs een nieuwe: ‘Ik ben altijd zo gedeïllusioneerd nadat ik je heb gesproken.’)

Ik vraag me dan ook af of er wel een echte opstand komt. Enerzijds zou je verwachten van wel, als we verder in armoe en naar dictatuur zijn afgegleden, maar de globalisten zullen dit met hun Sun Tzu aanpak wel weten te voorkomen. Anderzijds heb je in Nederland misschien maar 5000 man nodig om meteen orde op zaken te stellen, en als het water aan ieders lippen staat, hoe willen ze dan opstanden voorkomen? Willen ze misschien een burgeroorlog uitlokken zodat we elkaar de hersens inslaan?

De globalisten hebben de mannelijke invloed in de maatschappij voor een groot deel gefeminiseerd en zo de macht weten te grijpen. Dat is mijn idee ervan.

Enfin, op Amerikaanse websites wordt ook gesproken hoe moeilijk het is om mensen uit hun hersenspoeling te krijgen. Het blijkt ook daar te spelen.

Hierbij de links. Wellicht tot mails. Succes met alles!

De laatste beukenblaadjes voor de winter

Ook best aardig

www.isgp-studies.com
Website van een Nederlander (in het Engels) die de belangrijste en veelal onbekende elite groeperingen in kaart heeft gebracht. Veel en kwalitatief hoge informatie.

www.alt-market.com
Amerikaanse website (zie:artikelen van Brandon Smith) die o.a. afrekent met de valse links-rechts tegenstelling, Trump als een rattevanger van Hamelen neerzet en de aandacht vestigt op de globalisten die hij als narcistische psychopaten ziet.
Vele goede artikelen:
o.a.:
https://www.alt-market.com/articles/3651-luciferianism-a-secular-look-at-a-destructive-globalist-belief-system
https://www.alt-market.com/articles/3431-global-elitists-are-not-human

www.philosophyofmetrics.com
Canadese website met diepgaand onderzoek over wat hij noemt het ‘Crownbeast system’. Ook veel over het monetaire systeem en waarom blockchain (Ripple/XRP) ontstaan is.

www.coreysdigs.com
Amerikaanse website van een onderzoeksjournalist met veel info over de Clintons (foundation), Haiti en het systeem.

Opgedragen aan de ‘eerste radicaal’, Lucifer. Saul Alinsky was de intellectuele mentor van Hillary Clinton

De Luciferianen en hun klimaatagenda
Wow, dank, we zijn hier namelijk een Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur. En zo helpen we mensen via kennis tot ontwaken. Dat onze lezer de hier reeds besproken ‘Sun Tzu’ (De Kunst van het Oorlog voeren) noemt is geen toeval. Het verwarring zaaien en voor de gekhouden van de massa met massamedia, dat is precies volgens ‘het boekje’. Voer je vijand met desinformatie.

Verdere nuttige tip: lees alleen al het intro van Brandon Smith zijn artikel over het Luciferiaanse geloof van het Huis van Oranje en hun valse globalistenelite rond de Verenigde Naties, hun zogenaamde ‘Non-Dualiteit’ (Theosofie en Vrijmetselarij) is treffend, de ontkenning van ‘goed’ en ‘kwaad’.

We bespraken hier al de Lucis Trust, die zich baseert op de theosofe Alice Bailey en die bij de VN in New York gehuisvest was. Zwaar occulte rotzooi. Hun uitgeverij heette de Lucifer Publishing Company.

Onze oprijlaan vanochtend, kronkelende eikentakken

We bespraken al Saul Alinksy’s activistenbijbel, ‘Rules for Radicals’ (1971) die het ultieme morele relativisme leert (perspectivisme). Hij was de mentor van ….. Hillary Clinton, en droeg zijn boek op aan…Lucifer. Het is dus niet zo, dat het er ook niet een klein beetje dik bovenop ligt.

Hoewel Brandon Smith net als Jordan Peterson zichzelf als ‘seculier’ profileert, zich dus buigt naar de dominante stroming van Goddeloosheid door sociale druk, doorziet hij al wel veel goede dingen. Dus aan z’n kennis en verstand mankeert alvast weinig.

Over many years of investigating the mechanics of global events and the people behind them I have become perhaps a little obsessed with one particular subject – the source and motivations of evil. This fascination does not stem from a simple morbid curiosity, but a strategic need to understand an enemy. Much like an exterminator needs to understand the behavior of cockroaches to be effective, I seek to understand the behavior and nature of organized evil.

One very important fact that must first be made clear in people’s minds is that evil does indeed exist. Establishment propaganda has spent immense time, effort and capital attempting to condition society into believing that evil is nothing more than a social construct – an opinion. Evil is supposedly in the eye of the beholder; a product of religious conditioning.

Lekker buiten spelen vanochtend!

This is a falsehood. Just like concepts of beauty, concepts of evil are actually inherent in our psyches from birth. The “eye of the beholder” is irrelevant. Two particular areas of human psychology support this fact:

First, as the work of Carl Jung (and by extension anthropologists like Joseph Campbell) exposed, all human beings no matter where in the world they are born, from the most isolated tribe in the Amazon to the largest metropolis in America, carry the same archetypal symbols in their psyche. That is to say, we ALL have the same psychological elements in our minds regardless of environment.

This fact alone is so overwhelming to modern man that some people refuse to even acknowledge it as a possibility. We have been trained like lab rats to see only one path through the maze; we have been told over and over again that everything is “relative”; that each person is entirely a product of environment and that we all start out empty as “blank slates”.

Spiegeltje aan de wand, wat is de mooiste provincie van Nederland?

SPiegeltje aan de wand, wat is de mooiste provincie van Nederland?

En:

Second, the undeniable existence of the human conscience suggests that we are born with an understanding of duality. Meaning, just as Jung discovered, our psyches contain inherent concepts of good and evil that influence our decisions and reactions. Jung referred to evil, or psychologically destructive impulses, as the ‘personal shadow’ and the ‘collective shadow’.

The vast majority of people have an intuitive relationship with good and evil. They feel anxiety when confronted with evil actions or thoughts, and they feel personal guilt when they know they have done something evil to other people. Some might call this a “moral compass”. I would refer to it as part of the soul or spirit.

Kijk maar, wie heeft er nu zo’n mooie boslaan als ons?

Geestelijke Strijd
Het doel van de Luciferianen en hun 2030 Agenda is gelijk aan wat satan wil, het ontkennen van Goed en Kwaad en de ontzieling van de mens (Transhumanisme). We kiezen hier daarom niet voor niets een expliciet christelijk uitgangspunt, want huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben mijn 20 jaar oude geloof versterkt dat eerder was weggevallen..

 • Omdat je zonder die toetssteen van gezond traditioneel geloof in Christus als Verlosser niet alleen weinig begrip van geestelijke motivaties hebt van de klimazi’s, die eender is aan de nazi’s (ook een paganistische cultus, die kinderen misbruikte voor politiek).
 • Maar omdat je anders ook niet tot op zekere hoogte beschermd bent, zoals door dagelijks gebed. We hebben hier te maken met een Geestelijke Strijd, en natuurlijk kunnen ze mij doden, uitkleden en vernederen. Dat zullen ze ook doen. Maar ik ben van Jezus Christus, niet van hen.

Wat de globalisten willen met hun Verenigde Nazi’s, is niets meer en minder dan de volledige uitroeiing en ontmanteling van het christendom. Alle andere geloven vinden ze prima, maar niet dat.  Met hun Totalitaire Tolerantie zijn ze zo al ver gekomen, want slechts zeer zelden kom je nog orthodoxe gelovige christenen tegen, en de kerken zijn volledig tandenloos gemaakt, vehikels van de Vijand met zijn paganistiche klimaatgeloof.

Mensen, ik spreek uit directe doorleefde ervaring, de geestelijke wereld is een realiteit, het materialisme/naturalisme dat zich als ‘wetenschappelijk’ opdringt, ook in de Freudiaanse Kwakzalverij (geestelijke ‘gezondheids’-zorg) is een leugen.

Wie heeft er nu zo’n mooi boslaantje als wij?

Universele Overheidsvrijbrieven = ‘Mensenrechten’
Pas wanneer de mist optrekt doordat je vanuit christelijk perspectief kijkt, dan zie je ook het satanische in Mensenrechten en Kinderrechten, wat niets meer en minder is dan ‘Universele Overheidsvrijbrieven’. En de creatie van disharmonie, door de Eisende Mens met zijn gebalde PvdA-vuist op een voetstuk te zetten. Net als satan, boos op God.

Alleen de ambtenarij en de advocatuur vaart er wel bij, die juridisering en bureaucratisering van het sociale verkeer. Het helpt verder bij de ontmenselijking van de mens, zoals gendergedoe ook helpt om de mens te ontmenselijken (ontkenning menselijke natuur)

Mensen-‘rechten’ die het bestaansrecht van de Verenigde Nazi’s gaven (1945) nadat de Amerikanen nucleaire genocide op Japanners pleegden, ze zijn de exacte omkering van Bijbelse ethiek. De Bijbel gaat uit van 10 mensenplichten. (10 geboden) die je dagelijks moet oefenen met vallen en opstaan

Als iedereen zijn menselijke plicht doet, zit het met de rechten ook wel goed. Wanneer mensen al dagelijks falen bij het houden van 10 goddelijke plichten, hoe wil je dan geloven dat  onze leugenachtige en corrupte Overheid – met enkel feilbare ambtenarij die vooral bezig is met zichzelf- al jouw tientallen ‘mensenrechten’ dan eerlijk zal bewaken?

Een galerij van eiken en beuken

Dat begrijp je toch hopelijk wel?

We blijven het herhalen, de Vier Puntjes uit de Cursus Bullshitdetectie, al die 4 niveaus zijn belangrijk om een zaak in samenhang te begrijpen. Kennis (1), Economie & Belangen (2), het Geestelijke en filosofische aspect (3) en het Politieke (4). Het motortje achter menselijk handelen bevindt zich echter op niveau 3: dus dat is het belangrijkste.

Ook wanneer je mijn christelijke perspectief nog niet wilt eten, je moet begrijpen dat ik daar enkel voor kies, omdat je ziet dat de wereld ‘werkt’ zoals de Bijbel beschrijft. Niet omdat ik zo nodig in onzin moet geloven. De zich als seculier en wetenschapperig profilerende Brandon Smith schrijft het in Global Elitists (zoals van ons koningshuis) are not human’ aldus:

In the world of alternative analysis and investigative journalism it is not uncommon to run into people who attribute an otherworldly status to globalists. Some people see them as a representation of biblical Apocalypse — minions from the depths of hell. Others see them as literally alien — interdimensional beings posing as human. (dan doelt hij op David Icke RZ)

And while many will laugh at such people as fringe conspiracy freaks, I think it is important to understand why they see the globalists this way. When faced with true and organized evil empty of all care or remorse, (bv George Soros, de mentor van Mabel van Oranje) one may be tempted to apply supernatural explanations.

I’m not sure that I am against the idea.

Ons boslaantje

Dus moraal van het verhaal: ‘Neutraal’ bestaat hier niet, dat is nu juist wat ze je valselijk aanleren als Nondualiteit, Jenseits von Gut und Bose (voorbij goed en kwaad). Goed en Kwaad bestaat, dus kies het Goede Geloof, want tegen deze krachten ben je op eigen houtje niet bestand. Een Luciferiaan doet aan zelf-aanbidding, veel Linkse Eigengeilers zijn ook zo. Ze willen als God zijn of zelfs Beter dan God.

10 Replies to “Fanmail waar alle lezers wat aan hebben!”

 1. Ben op verschillende vlakken aan het worstelen maar ben wel overtuigd van een goede en een slechte kant.
  Ik zit sinds kort op de site ‘time of the sixth sun’, ruim 24000 leden over de hele wereld. Vanuit de native people. Ik beken dat ik onder de indruk ben (was) omdat zij spraken over een bewustzijnsverandering. Het jij eerst afleren en het hart open zetten en de natuur eren want moeder Aarde is ook een levend organisme. Maar ik ben ook zo verdomd kritisch geworden en ik kreeg mijn bedenkingen bij de beweging. Nog niet bij de echt native people en de vele mensen die met prachtige dingen aankomen. De beweging heeft een hoofdfilm en 8 episodes en de laatste heb ik uitgezet. Een medium die met 2 tja…. geesten? buitenaardsen? in contact stond. Sorry, kon ik niet in mee gaan. Een van de sprekers die mij aansprak ben ik gaan googelen. Ik vond wat van hem bij de TED talks en bij een platform: global org nog iets en ging mijn sensor af. Dat platform wordt gerund door Paul en Kate Maple en alleen al hun facebook site had als omslagfoto windmolens. Een filmpje op hun site ala Greta, Laura genaamd, die enthousiast verkondigde dat ze droomde van een wereld vol met windmolens en zonnepanelen, zodat ze de dingen kon blijven doen die ze altijd al deed.
  De sfeer op ‘sixth sun’ is heel goed. Veel respect voor elkaar, mensen die op zoek zijn naar goede verbindingen en in de community voel ik me thuis. Alleen bleef ik wat unheimliche gevoelens houden over de beweging, de leiders, de sprekers. En echt Rijpke op een gegeven moment kwamen er ook wat kritische geluiden door en daar heb ik op ingehaakt. Maar de sfeer blijft zo goed. Velen zeggen laten we toch voor het goede gaan. Alle complottheorieën mogen uitgesproken worden en tot nu blijft het beleefd en de sfeer goed en nog geen moderators.
  Ik lees van heel veel projecten en ideeën en ook ommekeren maar zie ik het juist? Hoe weet ik of ik me niet laat verblinden? Ik word er bijna paranoia van. Het is misschien een zegen dat ik ook moet werken en ik probeer elke dag een flink stuk te fietsen. Het moet soms in mijzelf eerst tot klaarheid komen.
  Sorry Rijpke, een heel verhaal. Ik heb niet zo veel met kerk maar Genesis had ik er bij toen ik Isis ontsluierd las maar toen degene die het mij aanraadde het te lezen zei dat het een instrument was van de elite, was ik down. Ik herkende zoveel in het eerste deel en hij zei toen dat het eerste deel de kosmologieën behandelen en de tweede het mens. Wel, dan vertrouw ik toch maar op mijn eigen gevoel. Daarna kwam jij op mijn pad en tegelijkertijd wat andere dingen en de ‘time of the sixth’.
  Nu lees ik dit stuk hier en tja, het is toch ook weer dat verhaal van goed en kwaad.
  Ik lees nooit iets bij jou over native people of heb ik dat gemist?
  Eén evenement waarmee sixth sun begon is de activatie van de Anungu people vanaf 29 oktober – geloof ik en vergeef me schrijffouten – nadat zij hun rotsformatie Uluru (Australie) terug hebben gekregen. Deze activatie duurt tot ongeveer 20 januari. Ben eigenlijk wel benieuwd wat jij hier van vindt en/of je er wel eens van gehoord hebt?

  1. Ha Nicole, ik ben zelf native Fries, dus snap niet zo wat je bedoelt. Zouden ongecultiveerde mensen ergens in de jungle meer kennis hebben dan wij of zo?

   Dat idee komt van JJ Rousseau en is ook vrijmetselarij. Wist je dat Pol Pot zich ook regelrecht beroept op Rousseau, net als de moordenaar van de Franse Revolutie, Robespierre

   Ja, het gaat om goed en kwaad, nee, het gaat niet om cultuur (‘fout’) versus natuur(‘goed’) (je paradigma nu)

 2. Ok… ik ben niet zo goed met woorden als jij en misschien ervaar, lees ik met een vrouwelijke manier. Maar als native Fries kan jij niet alleen bestaan als de hele wereld verder global gaat. Waar het mij om gaat hoe weet ik of ik weer ‘gestrikt’ ben in een globalistische valkuil. We zijn wel allemaal mensen en moeten het met elkaar doen. Ik zie jou heel erg strijden maar ik geloof dat er wel meer mensen strijden. Jij bent er al langer en intensiever mee bezig, net als Don Quichotte die ik jouw site heb laten zien omdat ik jullie strijd zo op elkaar vind lijken.
  Maar ik mis een stukje hoop bij jou en Don en het lijkt of ‘time of the sixth sun’ een schifting actief aan het voorbereiden is.
  Maar goed, ik denk iets te lezen dat bij mij resoneert maar het is zo veel. We hebben pot-vol-blommen een dagtaak aan bewust en wakker leven.
  Ik ga naar de een of andere bijeenkomst kijken van die lui, misschien word ik dan wat wijzer. Denk niet dat alleen in Nederland mensen het gaan ‘zien’.
  In ieder geval bedankt weer voor jouw artikel, ik meende er toch een eye-opener in te zien.

 3. Voor het naleven van de 10 geboden hoef je niet per se christelijk te zijn, integendeel. Met “Wa’j niet wilt dat oe geschiedt, doe dat ook een ander niet” kom je een heel eind, en hoef je echt niet iedere dag tot een hogere macht te bidden. In strijd zijn met je geloof is ook wel een beetje zonde van de tijd. Als je het goed doet, doe je het goed. En als het niet goed voelt, zet je een tandje bij. De wereld is compleet verrot, sinds de mensheid altijd al geweest, en dat gaan we nooit meer omkeren. “Tijd voor een grote Krach”, zei de mevrouw al een paar jaar geleden in het souvenirwinkeltje in Dresden (waar ze het klappen van de zweep toch echt wel kennen!), en ze bedoelde bepaald geen beurskrach maar een heuse grote wereldoorlog. Dan gaat het weer een poosje goed. Zij zag het gebeuren dat Tsjechische busjes afgeladen met roofgoed de grens overgingen. Polizei macht niks, net als hier, zeg maar.
  Je zegt: “Als iedereen zijn menselijke plicht doet, zit het met de rechten ook wel goed. Wanneer mensen al dagelijks falen bij het houden van 10 goddelijke plichten, hoe wil je dan geloven dat onze leugenachtige en corrupte Overheid – met enkel feilbare ambtenarij die vooral bezig is met zichzelf- al jouw tientallen ‘mensenrechten’ dan eerlijk zal bewaken?”. Waar jij zegt dat mensen al dagelijks falen bij het houden van 10 goddelijke plichten, denk ik dat dat best meevalt. De ‘feilbare ambtenarij’ is idd het grote gevaar. Met de 10 geboden kun je geen recht spreken. Ook niet omkopen. Of onder druk zetten. Met feilbare ambtenarij wil dat nog wel eens lukken. Dan kun je bidden tot je een ons weegt, maar daar is geen gebed tegen opgewassen.

  1. Onzin, je moet wel christen zijn, want anders mis je de motivatie ze te houden en daar zit de angel. Het christendom erkent juist de onmogelijkheid ze (altijd) te houden, en introduceert daarom het concept ‘vergeving’. Zonde kenden de heidenen ook al.

   Zonder God hou je enkel wat moreel gedram over en ‘heiliger dan gij’-gedoe, waar ik alvast geen zin in heb. Waarom zou ik anderen lief hebben, wetende dat het net zulke egoisten zijn, behalve uit een ‘wat zit er in voor mij’-opportunisme

   Je verwijst naar de ‘Gouden Regel’- behandel een ander als jezelf- die Immanuel Kant ook herformuleert als categorische imperatief.

   Het goed bedoelde gebabbel van vrouwen verrijkt deze website en haar lezers kortom niet, maar….je mag er zijn! Wat zit je haar leuk! Wat kan ik nog meer voor lovende complimentjes uitdelen voor je zellufvurtrouwuh…

   Bijna alle vrouwencommentaren zijn een onbedoeld pleidooi voor de afschaffing van vrouwenstemrecht, en heroverweging van het bizarre idee dat vrouwen geschikt zijn voor leidinggevende functies waar enig abstractievermogen vereist is.

 4. Toch jammer dat wij niet echt in staat zijn gebleken om een universele humanitaire filosofie te ontwikkelen die al die primitieve geloven overbodig maakt. Een filosofie die open staat voor groei en nieuwe inzichten zonder dogma’s die achterhaald zijn door de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Ook het christendom is gebaseerd op uitsluiting van anders denkenden net als de islam en bijna alle andere religies. Laat ons vrije mensen worden met vertrouwen in onze eigen gedachten en gevoelens en laat de liefde koning kraaien over het geleuter van oude starre denkbeelden.

 5. Ach je bent gewoon bang voor vrouwen! Haha! Zeg dat dan gewoon, daar hoef je je echt niet voor te schamen hoor. En hoe mijn haar zit maak ik zelf wel uit. Het zou jou ook sieren om mensen niet op hun uiterlijk te beoordelen. Daar gaat het dus al mis. Ik zou er nog maar gauw een schietgebedje tegenaan gooien als ik jou was. Je hebt het hard nodig.

  1. Kijk Karin en wanneer ik dan in algemene zin een sarcastisch grapje maak (het favoriete genre) tegen iemand die ik nooit heb ontmoet en waar ik dus onmogelijk persoonlijk kan zijn, worden jullie direct persoonlijk (subjectiveren), omdat jullie leefwereld nu eenmaal niet verder dan de navelstreek reikt en jullie geen humor hebben maar alleen hormonen

   Wat mijn punt illustreert dat vrouwen ongeschikt zijn voor leidinggevende functies waar abstracties zijn vereist. Dus buiten het persoonlijke, een afdeling vol vrouwen is dan ook altijd haat en nijd, gekibbel om niks, vrouwen hebben ook geen echte vrienden zoals mannen hun broederschap kennen, het zijn allemaal concurrentes van elkaar

   🙂

   En inderdaad, vooral Friese vrouwen zijn angstaanjagend, van die Attilla’s en Bokito’s met Pleeborstelkapsel of Coupe Tuinafval en olifantenkont

   Daarnaast vind ik modernistische vrouwen lelijk en amoreel, zelf-geobsedeerde openbare zaadtoiletten, met hun vadsige lijven van overdadig Pil-gebruik en die met pommade en plamuur gecamoufleerde verongelijkte tronies. Alleen vrouwen die echt mooi zijn met iets extra’s, daar kun je idd van je stuk van raken, maar hoeveel zijn dat er nu, en hoelang is daar de houdbaarheidsdatum…

   Bij het gros is er na de 25ste al niks meer aan, plofkippen in Villa Kakelhof. En dat weten jullie ook best. Daarom, een zogenaamd ‘minderwaardigheidscomplex’ bij vrouwen is niets meer of minder dan gezonde realiteitszin. 🙂

   En dan vervolgens worden jullie revanchistisch en valszzzzzzzzzzz, want buiten het persoonlijke gezuig en emotionele chantage hebben jullie wijven niks van substantie in te brengen.

   Pas dankzij het christelijk geloof kwam het bizarre idee van de gelijkwaardigheid van vrouwen op, dat was het onderwerp: christendom. Voor God gelijk zijn, de meeste andere culturen met meestal polygamie kenden dat helemaal niet, ook de klassieken niet. Die debatteerden zelfs over de vraag of vrouwen een ziel hebben (zie oa Quo Vadis, van Henrick Synckowiz) Maar goed, mijn terrier Trudy heeft dat misschien ook niet, maar het is een hartstikke lief hondje

   En zo kun je ook tegen ‘Das Weib’ aan kijken, Vergesst die Peitsche Nicht!

   Dus graag on topic aub.

 6. Harrejakkes jongen wat laat je je in de kaart kijken. Schaamteloos, wat erg. Als dit is wat religie met je doet, prijs ik mij gelukkig dat ik daar al 57 jaar ver van gebleven ben.

  1. 🙂 Toook tok tok tok, kijk, en als jullie iets niet begrijpen worden jullie boos, vals en persoonlijk

   Ik maak slechts een grapje als 21ste eeuwse persiflage op Schopenhauer, maak dan grapjes in algemene zin over ‘de man’, maar ja, humor is ook zo’n onontgonnen terrein voor Das Weib:

   … jullie hebben geen humor behalve ‘hihihi, die jongen heeft een blauwe gekke trui aan’, situationele verlegenheden die tot hormonenoprispingen leiden met giebel tot gevolg

   Noem eens 1 lollige vrouwelijke cabaretier?

   …………………………………………Dan volgt een stilte die de sereniteit van een Cistercienzer Abdij in de Alpen overtreft

   Denk er maar eens een paar jaar over 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *