Vrijmetselarij-oogje in ‘Klimaatactie’ (2030 Agenda)

Het Oog van Horus en het Alziend Oog uit het driehoekje van de Gnostiek

Sinds 1945 hanteren de Vrijmetselaars volgens de expositie die de Loge van Leeuwarden hield ‘De Nieuwe Openheid’. Ze ‘verbergen’ hun boodschappen en symbolen zo recht voor je neus, dat je er niet bij stilstaat, als iets alledaags en onschuldigs, of interessants dat je als Paard van Troje binnenhaalt.

Ook wie al jaren bezig is met het uitpluizen van de 2030 Agenda (VN) die de Rijksoverheid implementeert (zie Kamerstuk 26485, 30 september 2016), kan dus het Oog van Horus over het hoofd zien, tevens het Alziende Oog van de Vrijmetselarij in doel 13: Klimaatactie.

Vandaag kijken we waar de verbintenis tussen 18de eeuwse Vrijmetselarij en Egyptologie vandaan komt.

Voor het eerst in 2018 ook een occult filmfestival. Hoe ‘occult’ is ‘het verborgene’ nog

Het Occulte is zo verborgen niet meer
De gangbare definitie voor ‘occult’ betekent normaliter iets als ‘het verborgene’. Maar je kunt dus iets ook verbergen door het zo openlijk mogelijk te doen. Omdat- helaas- de meeste mensen hun wereldbeeld en ‘kennis’ daarvan op massamedia baseren, kun je via eigendom van die media dus hele massa’s onwetend houden over wat ze zien. En je kunt daarnaast een verbod instellen om waar te nemen wat je ziet: Non-discriminatie noemen ze dat.

Voordat ik bij Hitler op de Koffie ging in Berchtesgaden, had ik ook geen oog voor ‘Het Oogje’. Tot ik door dat bergstadje bij de Obersalzberg liep, en dus die Iluminatie-tempel zag van eind 18de eeuw, zie hieronder afgebeeld. De Illuminati begon eind 18de eeuw als radicale Verlichtingssekte in Beieren. Dus zo gek is het niet dat je zo’n tempel dan in Berchtesgaden vindt.

De connectie met Vrijmetselarij en de Verenigde Naties is zo oud als de Verenigde Naties zelf (1945), en haar voorloper ‘The League of Nations’. (1919) De vorming van een regering van wijze ‘ingewijden’ met de Gnosis (geheime kennis) die de wereld bestuurt. Die raad van Wijzen is wat Vrijmetselaar Pieter Winsemius voor David Rockefeller in 1990 een Earth Council noemde.

Illuminati-tempel Berchtesgaden

Daarom streven ze ook naar de opheffing van natiestaten zoals in de Europese Unie gebeurde, en dat schrijven en zeggen ze zelf hardop. Dat droomproject moet koste wat kost gerealiseerd, ook als je referenda moet afschaffen, de persvrijheid moet insnoeren, vrij internet moet inperken, de geslachten tegen elkaar moet ophitsen, kinderen tegen hun ouders opzetten. Koste wat kost.

Uit het Robert Muller Archief van de Verenigde Naties

Zoals de 53 jaar voor de Verenigde Naties als diplomaat werkzame Robert Muller (2005) nog schreef, moeten de bestaande religies als het Christendom vervangen door een ‘Global Soul’, zoals Robert Muller in 2005 schrijft. Dus het christendom moet dood, kapot en dat is ze al aardig gelukt in Europa en de Verenigde Staten sinds 1945. Zelfs de Notre Dame ging al in vlammen op, en overal gaan kerken in de fik.

Weg met de natiestaat en weg met het christendom, en Aarde als vervangende god

Oranje satansdienares Beatrix
En alle natiestaten moeten opgeheven, zoals dat in hun Grote Droomproject de Europese Unie al is gebeurd. Den Haag heeft slechts over te nemen wat Brussel dicteert. En Europa heeft ook 1 vervangen de Religie gekregen: Het Klimaat en Aarde. Robert Muller identificeerde zich openlijk met het Luciferianisme en de aan de Verenigde Naties geestelijk verwante Lucis Trust. Daarop komen we zo terug.

Je ziet dus wat ‘De Nieuwe Openheid’ bij Vrijmetselarij inhoudt. Ze zeggen het immers zelf: wij willen af van natiestaten en we willen dat het christendom verdwijnt. Ook lanceerde de Oranje satansdienares Beatrix met Ruud Lubbers (Club van Rome) in 2000 in het Vredespaleis (van Andrew Carnegie) al het Earth Charter. De 17 geboden voor hun nieuwe Wereldreligie waarin we Aarde met hoofdletter aanspreken.

Van de website gewijd aan hun profeet Robert Muller

De prominente krachten schrijven openlijk wat het plan is, dat je nu overal om je heen als politiek voldongen feit krijgt opgedrongen. Met de Klimaatwet als voorlopig meest totalitaire sluitstuk. Dat wat Syp Wynia al ‘De Groene Staatsgreep’ noemde.

Muller was decennialang assistent Secretaris Generaal, en werd ‘De Profeet van Hoop’ genoemd door wereldleiders.

En zoals bij de meeste mensen die WEL invloed hebben, heb je waarschijnlijk zelden of nooit van Muller gehoord. De mensen die slechts marionetten zijn als Mark Rutte hoor je in media het meeste over. Zo zie je dus hoe een ideologie tot in je achtertuin terechtkomt, zonder dat je daar ook maar iets over te zeggen had. Met een prachtige ‘spin’ van wereldvrede, gratis eten en rechten zonder plichten verkopen ze hun lolly met 17 vrolijke kleurtjes.

Maar wie ook maar even voorbij de PR kijkt, die ziet: sinds wanneer schieten wij iets op met 1000 miljard euro door een klimaattoilet spoelen, ons hele landschap kapot met al de windmolens? Dat is doel 13: Klimaatactie. Een welhaast satanisch idee, zo destructief voor Nederland en vrijwel alle Nederlanders, een kleine subsidie-elite uitgezonderd.

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Nog een voorbeeldje van de invloed van de Verenigde Nazi’s: de windturbines van het 14% ‘duurzame’ energie doel van het Energieakkoord (2013) komen rechtstreeks van de Renewable Energy Directive (2007/8) van Brussel. En Brussel committeert zich weer aan de dictaten die de Verenigde Naties opstelde. Dus wat in je achtertuin verschijnt, is op een kantoor in New York uitgedacht, zonder dat je enige inspraak had.

Die Verenigde Naties met hun klimaatactie, die handelen dus uit een ‘1 wereldregering’-ideologie met een zeer sprirituele component. Ze leggen het openlijk voor je neer, het zelfde oogje als van de Vrijmetselaars zit in hun ‘stok achter de deur’ (bangmakerij) voor 1 wereldregering met hun Europese Unie als natte droom tussendoor. Robert Muller noemde milieubeleid expliciet als manier om tot zo’n wereldregering te komen.

Fryske Illuminaasje in Leeuwarden

Satanist & vrijmetselaar Aleister Crowley, de ‘uitvinder’ van de Popcultuur van seksuele transgressie, drugs en het occulte. Ook Lady Gaga (2013) hanteert dat zelfde motto ‘Do What U Want‘…

Dat is het Programma dat alle nationale regeringen moeten volgen. En wie van dat Programma afwijkt framen ze met hun media als populist, nazi, gevaar voor de rechtstaat, bedreiging voor democratie, ontkenner van wetenschap, bedreiging voor de planeet. Dat is ook de taal die Aart Jan de Geus van de Bertelsmann-Stiftung en Triodos Bank bezigt over Thierry Baudet van de FvD in een Volkskrant-interview in 2018.

Die FvD noemt hij met de PVV een ‘bedreiging voor de rechtstaat’. Hij zal bedoelen ‘bedreiging voor ons Grote Internationale Plan’, de Nieuwe Wereld Orde (HG Wells, 1940), wat Mark Rutte hun Multilaterale Orde noemt sinds ’45.

Zie het zelf…Je hebt er niets over te zeggen, ze doen gewoon.

De beschuldiging van ‘groene’ Aart Jan de Geus in De Volkskrant, is een exact tegendeel van de realiteit. Immers, een nationale rechtstaat is louter gebaseerd op nationale traditie. Zo ook bij ‘democratie’. Hoe kun je nu iemand die zegt wat ‘het volk’ wil (weg met die asielzoekers en geen 1000 miljard door het klimaattoilet) een ‘bedreiging voor de democratie’ noemen.

Dus Aart Jan de Geus framet politici als gevaar voor de rechtstaat, wanneer die zich verzetten tegen VN-dictaten en Brusselse dictaten waar geen enkele democratische inspraak over was. Wie niet in Het Plan past is gek.

2030 Agenda

Een nieuwe Wereldreligie
Alle goede bedoelingen voor Aarde en De Wereld en Het Klimaat ten spijt, met logica en rede hebben die Vrijmetselaargekkies dus weinig op. Dat is alweer geen verrassing. Zodra je mensen als Herman Wijffels hoort babbelen over een ‘hooogere evoluussie’, weet je ook: ah, Vrijmetselaars-gebabbel.

Ze zijn in de eerste plaats van de wazige religie, verwant aan de theosofie, die ik reeds HIER besprak na bezoek aan de Illuminati-tempel in Berchtesgaden. 

Met occulte bibliotheek

In het gebouw van de Verenigde Naties huist de bibliotheek van de Theosofische Lucis Trust en haar voormalige ‘Lucifer Publishing Company’, die ook dat zelfde oogje in een driehoekje als logo heeft. Ze baseren zich op de occulte ideologie van de leerlinge van Madame Blavatsky, Alice Bailey. Van Bailey komt de trend uit de jaren ’60 om naar Indiase Ashrams te gaan, en ze was ook de eerste die de term ‘New Age’ gebruikte.

Valkenier traint lannervalk, de zelfde soort die ook Horus verbeeldt

Hier ligt ook de connectie tussen Vrijmetselarij en wat ook wel het Oog van Horus wordt genoemd, uit de Egyptische mythologie. We beelden dat oog hieronder even af. Horus is gemodelleerd naar de Lannervalk, een valk:

Horus en het oog

Das verschleierte Bild zu Sais
Blavatsky schreef niet alleen ‘De Geheime Doctrine’. Daarin introduceerde ze het hakenkruis waaraan de Grote Man in Berchtesgaden zo verknocht was, althans, het occulte genootschap Thuler Gesellschaft waar hij dat hakenkruis van leende. Maar de occultist Blavatsky schreef ook ‘Isis Ontsluierd’. Isis is de Egyptische Moeder Aarde-godin en godin van de magie, die de geheime kennis van de zonnegod Ra jatte.

Bij optredens poseert Lady Gaga ook als de Godin Isis met van die vleugels die uitvouwen, en ze koketteert met de ‘Oogje’-symboliek met haar vingers rond 1 oog.

Lady Gaga hanteert het zelfde motto als satanist/vrijmetselaar Aleister Crowley. ‘Doe wat je wilt’, dus de ontkenning van Goed en Kwaad, kortom satanisme. Maar dan wat hip, vrijgevochten en sociaal acceptabel verkocht. Wat de theosofen ‘Nondualiteit’ noemen, maar wat je beter kent als Moreel Relativisme. Jij hebt jouw waarheid, ik de mijne.

Goed en Kwaad is maar een kwestie van perspectief, danwel sociale afspraken. In het moderne ‘Recht’ heet dat Reflexive Law, in de filosofie kom je uit bij (Post)Modernisme. Dat is hoe iedereen die z’n opinie uit massamedia haalt nu ongeveer ‘denkt’ (dat kreeg je in je kop gehamerd als sociaal wenselijk), menende dan heel wijs te zijn.  🙂

En bij de SDG-supportersclub (2030 Agenda) met het Illuminati-oogje er in

De Egyptische tempel van Isis stond in Sais, de hoofdstad voor de 26ste Farao-dynastie van ongeveer 5-600 voor Christus. Op die tempel staat het raadsel, waarnaar ook Blavatsky verwijst. ‘Ik ben alles dat is, dat was en zijn zal, en mijn sluier is door geen sterveling onthuld’. Voor wie van kruiswoordpuzzels en raadsels houdt, grijp je kans. 🙂

De Vrijmetselaar en filosoof Friedrich Schiller ging met zijn gedicht Das verschleierte Bild zu Sais (1795) Blavatsky bijna een eeuw voor. Het thema: streven naar de kennis van de wereld, de toekomst, de macht daarover, wanneer je slaagt die sluier op te lichten, waar anderen bij die poging stierven om als God te kunnen zijn. Die Ondeelbare Waarheid, lees HIER het gedicht in Engelse vertaling.

Schiller vestigde de Romantiek als culturele, literaire stroming in Duitsland, waar vrijmetselaar Caspar David Friedrich die stroming definieerde in de schilderkunst. Enige invloed op de cultuur kan de Vrijmetselarij niet worden ontzegd.

Het oog kan zowel linksom als rechtsom afgebeeld, staand voor maan en zon

Van Egypte naar Duitse Vrijmetselarij
Hoe je nu van Egypte naar Duitsland komt, wel, dat gaat via de Duitse en Oostenrijkse Vrijmetselaars van de 18de eeuw. Die maakten de connectie met de toen opkomende Egyptologie, het Oog van Horus als eigen logo. Voor zover ik dat althans nu heb begrepen. We bespraken hier al de filosoof die het Relativisme tot DE Moderne filosofische stroming verhief: Immanuel Kant.

Die filosoof uit Konigsberg schreef met zijn Kritik am Reinen Vernunft een vrijwel onleesbaar en dodelijk saai boek. Probeer het maar, het is bijna niet door te komen, geen reet aan. Ook hij noemt ‘Isis’ al, als uiting van  ‘Het Sublieme’ zo meldt dit artikel in het journal of aestetics and art criticism (2010) Nooit opgemerkt, zover was ik niet gekomen. Geen bal aan.

Meer van belang is nu: hoe kon Kant zijn doodsaaie en vrijwel onleesbare filosofie zo bekend en populair worden? Door een Duitse Vrijmetselaar, die met het laatste meest leesbare deel aan de haal ging.

Berchtesgaden Illuminati-tempel

Via vrijmetselaar Karl Leonhard Reinhold (1757-1823). Die pikte Kant’s aanzet tot het moderne Waarheidsrelativisme op, en populariseerde dat via zijn Briefe über die Kantische Philosophie (1787). Maar hij schijnt volgens Wikipedia ook de auteur te zijn, die de verbintenis legde tussen Vrijmetselarij en de Egyptologie in Hebräischen Mysterien oder die älteste religiöse Freymaurerey. 

Nu is Wikipedia niet beslist een betrouwbare bron, maar beter dan niks. Tot zojuist wist ik hier vrijwel niets van. Ze stellen dat Reinhold degene was, die een ander populair idee introduceerde: Dat Mozes als grondlegger van het Jodendom zijn religieuze systeem (zoals 1 God) leende van het Egyptische priesterdom. Dat idee is heel populair, (zie bv de film Zeitgeist) maar ik wist dus ook niet dat Reinhold het ‘bedacht’ had.

Dus de eerste die dat idee lanceerde eind 18de eeuw en populariseerde.

Net als op het 1 Dollar Biljet

En zo zie je maar hoe die dekselse vrijmetselaars overal hun ideetjes aan de man krijgen, tot het moderne Moreel Relativisme van de Popcultuur aan toe. Je ziet zo ook de verbintenis tussen Popcultuur van Lady Gaga die als Isis poseert  bij optredens (Egyptische Moeder Aarde godin) en die met Do What U Want (liedje uit 2013 met R.Kelly) letterlijk de satanist Aleister Crowley citeert.

Nu onder het mom van feminisme, je kut als openbaar zaadtoilet is eigenlijk heel vrijgevochten, de Tindercultuur.

Het satanisme is Zelf-verering en Zelf-vergoddelijking, een liefdesaffaire met jezelf cultiveren. En dat is precies wat ze je kinderen ook op school leren, zelf-vertrouwen zelf dit zelf dat, Kinder-Rechten zonder plichten, Kanjertraining, Mensenrechten zonder plichten. Dat je kleuterdochter thuiskomt en ze doet zo’n neukbeweging-dansje over ‘sex on the beach’.

Totalitaire Tolerantie = 2030 Agenda

Of ze zingen een liedje over hoe Moeder Aarde naar de verdommenis gaat als ‘Plastic in Zee, Nee, anders gaan de dieren dood’. En vervolgens roepen ze met de Tinderjuf geesten en demonen op met Halloween, gewoon voor de fun. Straks mag je geen Kerstfeest meer vieren maar Winterfeest. En het is slechts aftellen tot Sinterklaas helemaal de ban in gaat, die christelijke goedheiligman. Alles volgens plan.

Kudo’s de vrijmetselarijgekkies. Ach ja, heel onschuldig hoor, dat satanisme. Gewoon entertainment. 🙂  Wist u trouwens dat de ‘grunt’ uit de Death Metal geleend is van demonische bezetenheid? Ook zo onschuldig 🙂 Gewoon entertainment. Niets aan de hand….

6 Replies to “Vrijmetselarij-oogje in ‘Klimaatactie’ (2030 Agenda)”

 1. Net een paar dagen terug heb ik me ingelezen over het Lucis trust. Wat een mooi toeval. Niets is enkel zwart of enkel wit in dit ondermaanse, en dat maakt dat ik voorzichtig ben met het trekken van conclusies. Persoonlijk denk ik dat je in dit stuk soms iets te stellig bent. Bijv. Crowley’s “doe wat je wilt” wordt begrepen als “wat je ware zelf echt wil”, wat niet gelijk staat aan je “lagere” natuur. Hij sluit daarbij aan bij Nietzsche en is niet zo moreel relativerend als vaak gedacht wordt. Maar de mens die zich tot god verheft — laten we het de opstand van de zes tegen de zeven noemen; de mens die zichzelf als gelijke ziet van de Ene of denkt het zonder te kunnen doen. Plotinus waarschuwde al tegen deze opstand:

  “But to treat the human Soul as a fair presentment of the Soul of the Universe is like picking out potters and blacksmiths and making them warrant for discrediting an entire well-ordered city.” — Plotinus: Against the Gnostics

  http://trisagionseraph.tripod.com/Texts/Plotinus5.html

  De perzische Ahura Mazda, de primaire asura (ase, verwant met de germaanse Asen) is een vroege vorm. Priesters van die religie, magoi, bezochten het pasgeborden Kind. Daarna ging het naar Egypte. De connecties liggen open en bloot. En overal, binnen elke religie en mogelijk binnen elk mens, speelde het universele conflict: de opstand tegen de Ene. Bailey, van de Lucis trust, beschrijft hoe hun “hiërarchie” de wereld voorbereid op de komst van een verlichte. Plotinus zou daarop antwoorden dat het hogere niet afhankelijk is van het lagere. M.a.w., ze doen een poging tot het maken van een wereldwijde egregoire. Over dat verschijnsel heeft Mark Stavish een heel aardig boekje geschreven:

  https://www.goodreads.com/book/show/36254360-egregores

  Veel stromingen binnen het Hindoeïsme noemden de asura’s “demonen” en gingen deva’s vereren of werden nondualistisch, omdat de wereld toch enkel illusoir (maya) is. Hoe dan ook, hun beschrijving van de Kali Yuga is enigszins toepasselijk op de moderne wereld en kenmerkt zich, opnieuw, als een ontkenning of opstand tegen het hogere. Evola’s analyse sluit daarbij aan.

  Ondanks alle verschillen lijkt er wat overeenstemming te zijn: Het menstype dat in de moderne wereld naar voren treedt is zelfdestructief. Eerlijk gezegd kan ik Robert Muller niet ongelijk geven in een aantal problemen die hij opsomt. De vraag is of een mens-als-god of wereldegregoire via de VN, door de natiën af te breken, wel tot een oplossing komt. Het ontkennen van de menselijke natuur is zelden goed afgelopen.

  1. Hartelijk dank Evert voor je waarde-toevoegende reactie

   Met stelligheid is niets mis op momenten dat je stellig kunt en moet zijn, van ‘stelling’ betrekken, of het nu de nazi’s zijn die je land bestormen of klimazi’s die de geest van je volk en jeugd bestormen. Laten we dat eerst vaststellen. Of bedoel je dat het niet tactisch is bij het winnen van zieltjes bij je standpunt?

   Nietschze was slechts demonisch bezeten, wanneer je het nader bekijkt, en Crowley evenzeer, al stond hij wel in een gnostische traditie van ‘redemption through sin’ (net als Sabbatai Zevi), door liederlijkheid tot het hogere komen, dat maakt het vanuit christelijk perspectief niet minder verwerpelijk.

   Neem je dat christelijke perspectief niet in, dan is alles geoorloofd, dat klopt en is slechts je gebrek aan durf en ellebogen een begrenzing (Might is Right van Ragnar Redbeard), meestal is dat de grens die de ‘doe wat je wilt’-mensen beogen te overschrijden.

   Het goede aan dat perspectief zie ik ook wel natuurlijk: wie geen vlieg kwaad doet, is vaak te traag er 1 te vangen, dat is ook het Nietschze-perspectief. Wil je talentloosheid als deugd uitleggen? Dus dat je gebrek aan capaciteiten en ‘cojones’ moreel verheffend voor jezelf uitlegt en dus eigenlijk liegt. Wat weer een zonde is.

   Dus, men verwijt de zondaar in notendop dat hij ook zondaar is. Maar dat is niet meer dan een 2000 jaar oud christelijk idee, we zijn allen zondaars, juist degenen die van zichzelf geloven van niet. Die missen nederigheid

   Wat (ook) weer een zonde is. Opnieuw daarom: de morele leefregels volgen op het Geloof in Christus, mij kunnen die regels van nature me verder gestolen worden, behalve als begrenzing voor anderen, niet voor mezelf als dat zo uitkomt. Je ziet bij mensen die het transcendente ontkennen- voor zover ze dat morele verplichtingen zou geven- steeds dat ze in de immanentie blijven hangen.

   Je ziet dus ook aan mijn schrijven, ik probeer nergens ‘heiliger dan gij’ te zijn, maar schrijf als een zondaar die dagelijks vergeving vraagt.

 2. Ja, je schrijfstijl is prettig en heeft niet dat vervelende “heiliger dan gij” wat je bij de “deugers” steeds ziet. Je graaft ook wat dieper. Leuke reactie trouwens.

  Niets mis dus met stelligheid in de confrontatie met leugenaars. De vraag is of je een analyserend artikel of een aanvallend artikel schrijft. Immers interne stelligheid bevat een risico; waarheid prevaleert (Augustinus).

  Overigens ben ik geen fan van Crowley. Ik constateer enkel dat “doe wat je wilt” het probleem blootlegt dat je “ware wil” nogal ’s flink kan afwijken van je toestand waarin je kennis en wilskracht niet ontwikkeld is: zie de massamens die zich laaft aan simpel vermaak en propaganda, wat best mag, maar ze stijgen daar nooit bovenuit, terwijl ze gelijkheid opeisen richting personen die er wel bovenuit stijgen. Deze mensen doen volgens Crowley niet wat ze werkelijk willen: hun leven is een soort surrogaat. Op dat vlak had ie denk ik een punt. Maar het is niet te ontkennen dat er in zijn denken, methoden en experimenten een destructief element zat.

  We hebben wel fundamenteel andere opvattingen, dus laten we daar ook niet te lang bij stilstaan. Nietschze zie ik als een belangrijke filosoof; zijn twee vormen van moraliteit spelen ook hier een rol. Een jagersmoraliteit is zeker niet equivalent aan “alles is geoorloofd”; het Walhalla is alleen te bereiken met moed en strijdvaardigheid. Met zo’n jagersmoraliteit waren de klimazi’s allang uitgeschakeld. Met groot genoegen zie ik dat je zelf ook niet helemaal vrij bent van z’n Vikingachtige krijgersmoraliteit 😉

  1. Alweer een waardetoevoegende reactie, mooi zo: de denkfout die je maakt is dat je ‘wil’ los van de omgeving zou staan. Terwijl er allemaal krachten aan trekken, geestelijke krachten

   Het naturalisme en materialisme zijn onzin, zo heb ik ervaren, er is een geestelijke wereld en dus gaat het ‘doe wat je wilt’-idee niet op, je wordt al snel instrument van andere krachten. Immers, vanwaar komt de inblazing (inspiratie) van het idee ‘doe wat je wilt’…

   Wat je wel voor positiefs kunt zeggen: je moet goed leren schiften, wat is nu werkelijk wat mijn taak is op deze aardkloot, maar dan vind ik het adagio ‘Ken Uzelf’ beter dan ‘doe wat je wilt’…

   Vanuit zelfkennis kun je immers beter doen wat je wilt, en willen wat je doet wanneer het niet kan zoals je wilt

   Je moet weten waarvoor je wel en niet in de wieg bent gelegd.

   Hoe vaak heb je dingen ‘gewild’ die eigenlijk niet van jezelf kwamen maar die je opgelegd zijn…

 3. Crowley zou hetzelfde beweren, nee, dat is precies wat hij beweerde. Vanuit zelfkennis kom je tot je ware wil. Zonder zelfkennis is wat je wilt niet “waar”, niet van jezelf. Het opschrift boven de toegang tot het orakel is bekend bij de hermetische traditie. Dat is nu juist het hele punt wat hij maakt en waar hij op doelt met “doen wat je wilt”. Omdat je dit punt mist, geef je er de verkeerde uitleg aan in je artikel; een typisch resultaat van doelbewuste tactieken van Crowley. Hij vond het leuk een beetje verwarring te scheppen en de hele dialoog zoals hier is “by design”. Ik heb wel ’s gehoord van een Crowley-expert dat hij die methode ook ergens in een brief gecorrespondeerd heeft naar een vertrouweling.

  Onderschat ‘m niet, ook al was ie knettergek en verwoestte hij zichzelf met drugs. Ideologisch was hij een tegenstander van wat je nu bij de Lucis Trust ziet. Lucis misbruikt de post-christelijke slavenmoraliteit. Hun onschuld, liefde, braafheid, etc. etc. is illusoir, al dan niet bewust.

  Het grote probleem van de christelijke religie was en is het incorporeren en balanceren met een herenmoraliteit of krijgersmoraliteit of adellijk element. Verschillende theologen hebben daar verschillende antwoorden op gegeven. Het blijven vaak “hacks” maar ik constateer wel dat er binnen veel kerkelijke tradities zo’n evenwicht bereikt is. De Jus Bellum van de RK-kerk (St. Thomas Aquinas) is een prima voorbeeld. Bij een post-christelijke cultuur zoals we die nu zien zie je een beroep op evangelische waarden zonder dat God erkent wordt of zonder dat er dat evenwicht is. Het is ontstellend hoe deze kudde misleid en geleid kan worden door de organisaties die je volledig terecht daarvoor aanklaagt.

  En precies daarom formuleerden Nietzsche en Crowley, gestoord als ze waren, een aanval op zo’n slavenmoraliteit. In de vorm ging het tegen het Christendom, maar in essentie tegen een postchristelijke cultuur van slaven zonder God. Nietzsche voorspelde de bloedvlekken aan de muur (symbolisch voor “wij hebben God vermoord”), Crowley leefde wat later en zag die vlekken. Een volledige realisatie daarvan is ook niet iets dat in je kouwe kleren gaat zitten. Vooral omdat het niet echt God is die vermoord wordt: het is zelfmoord. En dat waren beide heren zich bewust. De invaliditeit van hun oplossingen invalideert niet hun probleemanalyse.

  Alexander Dugin heeft dit uiteraard ook diepgravend onderzocht, als expert en beoefenaar van de hermetische filosofie, en lijkt binnen een Oosters-orthodox kader tot nieuwe antwoorden te kunnen komen. Nu is Nederland geen Rusland, maar het is wel enige studie waard.

 4. Nogal wat presidenten van de VS waren Vrijmetselaars. George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Harding, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, and Gerald Ford. Het was Washington die in 1793 in een vrijmetselaarsritueel de hoeksteen onder de zetel van de volksvertegenwoordiging: het Capitool, plaatste. Vrijmetselarij is het fundament van de Verenigde Staten, een soort wegvoorbereider van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten of de Verenigde Naties; what’s in a name?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *