‘Hernieuwbare’ & ‘groene’ energie, PR-toverstafjes

Kernie’s theater

Op terugweg uit de Eifel reden we over de grens langs Kalkar (DE), waar de snellekweek-reactor werd gebouwd, die door publiek protest nooit in bedrijf zou gaan. Nu vind je daar een ‘pretpark’ Wunderland met Kernie’s Theater. Wat mij als natuur- en rustminnende hippie betreft de hel op aarde vol wansmaak en massa-amusement, massaconsumptie en massarotzooi. Met een veelvoud tonnen meer afval per jaar dan zo’n kernreactor zou geven.

De tot pretpark omgebouwde snellekweek-reactor in Kalkar

Zoveel groene ruimte zou je besparen
Meer ruimte dan hierboven afgebeeld zou je niet nodig hebben voor het CO2-loze vermogen van drie tot vier maal Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied. En dan betrouwbare continue stroom in plaats van weersafhankelijke wiebelenergie. Die ruimtelijke efficiëntie moet ieder natuurmens dus aanspreken, die tevens ook geen technofoob is maar Ecomodernist. (lees ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’)

Het kernafval van Borssele (sinds de jaren ’70) past ook in een fietsenschuur. Exemplarischer treurnis voor het kernenergie-taboe dan in Kalkar, lijkt bijna niet te vinden. Of het moeten de 8 afgeschakelde kerncentrales door Angela ‘Wir Schaffen Das’ Merkel zijn, die de Groenen de politieke wind uit de zeilen wilde nemen.

Zodat de Duitsers nu meer afhankelijk werden van het vele malen vuilere bruinkool, waarvan we bij Hambach de winning fotografeerden door RWE (Eigenaar Essent)

Bruinkoolmijn RWE Hambach. Meindert Smallenbroek geeft RWE (Essent) miljardensubsidies om bij ons bos in brand te steken

De geest van Westerse massamensen lijkt dus vaak volledig in de greep van massamedia, de spindoctors en de mensen die deze media beheersen en bezitten. Wat Edward Bernays al ‘Crystallizing Public Opinion’ noemde, de PR-technieken die hij en de Creel Commission, Walter Lippmann et al gebruikten om de Amerikanen de Eerste Wereld Oorlog in te trekken, die pasten ze vervolgens toe in vredestijd.

De Spindoctors die inspelen op je ‘verlangen voor de wereld’ (Puntje 3 uit de Cursus Bullshitdetectie), zodat je met al je goede bedoelingen hun weg naar de Hel plaveit.

Inmiddels zijn we een eeuw verder dan de Creel Commission. Nu zijn de propaganda-technieken zo verfijnd, dat je zowel oorlog in Irak en Syrië als wasmiddelen via de massamedia kunt verkopen. En ‘de strijd tegen klimaatverandering’, waar klimaatverandering slechts een tautologie is. Veranderende verandering. De pretentie dat mensen aan de thermostaat van de aarde kunnen draaien bij volmaakte kennis, het is een gnostisch dingetje.

Van de vrijmetslarij-gekkies, de live-variant op Harry Potter en de Steen der Wijzen.

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende

Harry Potter voor gevorderden
Dankzij hun PR-toverstafjes geloven mensen dat zoiets bestaat als ‘groene’ energie. Terwijl je de betovering eenvoudig doorbreekt met kennis en boerenverstand.

Immers: Wat is er ‘groen’ aan het kappen van bomen die je in een bomencrematorium (biomassacentrale) verstookt zoals RWE in de Eemshaven doet, voor 960 miljoen euro SDE+subsidie, omdat Meindert Smallenbroek van de RVO (Ministerie Klimaat) zo RWE haar exploitatieverliezen helpt dekken?

Zo vangt bruinkoolboer RWE dus van de Nederlandse overheid (RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg) miljardensubsidies om bos in de brand te steken. Terwijl bejaarden in het verzorgingstehuis 10 euro per maand moeten bijbetalen uit eigen zak, als ze een koekje bij de thee willen, ‘iets extra’s’ heet dat.

Dus waarop is de morele euforie dan gebaseerd van klimaatgekkies?

Dat je alle menselijkheid elimineert. Vanwege de bezuinigingen op personeel en menselijkheid in de verzorging die nu ‘De Zorg’ heet. Ook een keuze in taalgebruik, die technocratische en onmenselijke intenties verraadt. Zo herken je ook de woordentoverij bij ‘groene energie’. Wat is er groen aan het industrialiseren van onze landschappen en natuur met windturbines en zonnefarms?

De vraag stellen is hem al beantwoorden, toch marcheert de massa mee als waren zij betoverd door taalgebruik.

Het Oog van Horus en het Alziend Oog uit het driehoekje van de Gnostiek

De Vrijmetselaars die de klimaatleugen optuigden met hun massamedia- hun propagandatoverstafjes- zijn dus goed in het betoveren van de massa. Zo vonden ze ook het woord ‘hernieuwbare energie’ uit. Om zo kernenergie uit te sluiten in de energiemix die in theorie zonder koolwaterstof als brandstof zou moeten draaien. Immers, ook Uranium is in theorie ‘eindig’.

Plots zijn onvervangbare landschappen en natuurgebieden die je verwoest ‘hernieuwbaar’, ‘natuurlijk kapitaal’, dat je kunt ‘offsetten‘, via ‘natuurcompensatie’: het vernielen van het traditionele landschap voor met zware machinerie gegraven nepnatuur. Opnieuw is slechts boerenverstand genoeg, om de Groene Leugen, de woordentoverij te neutraliseren. ‘Natuurontwikkeling’ = ‘Hollandse Koopmansgeest’, alles is te koop.

Hoe ‘hernieuwbaar’ is een oude eikenlaan van 80 jaar, die je neerzaagt om op te stoken? ‘Compenseer’ je zo’n laan door een rij nieuwe gekloonde eikenstaakjes half dood langs de weg? Hoe ‘hernieuwbaar’ is de weidsheid van Waddenzee en IJsselmeer wanneer je daar de 89 windturbines van Anne de Groot neerzet.

Een kernreactor die nooit in bedrijf kwam maar die meer rotzooi maakt dan een reactor die wel in bedrijf komt

‘Groen’ en ‘Hernieuwbaar’ = Moreel verwerpelijke energievormen
En wat is er ‘hernieuwbaar’ aan windturbines met een levensduur van 15 jaar, die je van eindig staal bouwt, koolstofvezels, eindige zeldzame aarde metalen, enzovoort. De leugen van ‘hernieuwbare’ en ‘groene’ energie is zo evident.

Nog een vorm van woordentoverij, zie je bij de wijze waarop ze de natuur van haar gezicht ontdeden. De natuur is via een vorm van militaire psyops (psychological operations) ge-desensitized tot ‘biomassa’ en anoniem, multi-interpretabel gemaakt met ‘biodiversiteit’ (sinds 1986 en via de VN in 1992)

Zodat je zelfs uitnaam van ‘biodiversiteit’ de natuur met energieprojecten kunt industrialiseren, zoals het Nationale ( lees particuliere) Groenfonds nu financiert. Of de Triodosbank.

Het heeft dus ook geen zin om eindeloze discussies te voeren over het ‘behoud’ van zaken die menselijke (statistische) verzinsels zijn als ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ en ‘groene’ energie. ‘Hernieuwbaar ‘en ‘Groen’ en ‘schone’ energie zijn lege verkoopkreten van moreel aan lager wal geraakte spindoctors.

Slechts bedoeld om de energievormen die de meeste ruimte vragen op te dringen. Dat is geen mening, maar logische gevolgtrekking, constatering. Op die ruimtevraag is ook hun marketingtool de Ecologische Voetafdruk afgestemd. Een vorm van (boeren)landjepik voor de financiële industrie. Uw (klimaat)schuld is hun winst.

Maar wie de rekenkundige onderbouwing wil zien, lees vooral ook ‘Renewable Energy, Without the Hot Air’ van David McKay die al 10 jaar in omloop is. En ‘De Rekening Voorbij’, ons Nederlandse antwoord van de KIVI-ingenieursvereniging.

Met kernenergie spaar je ten opzichte van windmolens een factor 200 aan groene ruimte uit. Feit. Maar feiten helpen niet, wanneer de massa betoverd is.

De wereld is een wonder…

Groene Zombie-fabrieken
Voor de moderne variant op toverij, Spindoctoring heeft enkel het Nederlandse WNF al een jaarbudget, dat de budgetten van alle politieke partijen samen overtreft. Of neem Greenpeace, met haar 300 miljoen euro reclamegeld per jaar om groene zombies te fabriceren.

Vanuit de belangrijkste protagonisten van ‘klimaatbeleid’ als het WNF van ons Koningshuis en de Club van Rome-elite is decennialang het taboe op kernenergie uitgedragen. Het beschamende door Ecofys uitgevoerde ‘onderzoek’ in 2009, Climate Score Cards bespraken we hier al: kernenergie-grootmacht Frankrijk heeft een 5 maal lagere CO2-uitstoot per kWh dan ‘groen voorbeeldland’ Duitsland.

Toch gaf WWF met Ecofys Duitsland de ‘groene’ hoofdprijs. En valselijk gaven ze Frankrijk een veelvoud emissies, door alle kernstroom om te rekenen naar ‘met gas opgewekt’.

Vanuit een levensbeschouwing, die verwant is aan de Vrijmetselarij. Antroposofen zijn bijvoorbeeld ook (meestal) fel gekant tegen kernenergie, dat godenvuur. De Antroposofie is het Duitse antwoord (Rudolf Steiner) op de Theosofie die we gisteren al bespraken. En die theosofie is de Vrijmetselaars-religie van de belangrijkste VN-protagonisten (zoals Robert Muller) achter het VN-klimaatprogramma met het Oog van Horus in 2030 Agenda-doel 13: Klimaatactie.

De koeltoren die nooit in bedrijf kwam, nu een zweefmolen

Transitie-Thanatos
‘De Energietransitie’ kan dus logischerwijze geen enkel verband houden met klimaat, noch een serieuze poging zijn om een andere werkende en kostenefficiënte energievoorziening op touw te zetten.

Wanneer je uit de consequenties de intenties afleidt, in plaats van de wollige verkooppraatjes, dan dient ‘De Energietransitie’ dus geen ander doel dan de vernietiging van ons land. Althans, van het Nederland zoals we dat kennen. Ook dat was een doel van mensen als (assistent)Secretaris Generaal Robert Muller: het vernietigen van nationale soevereiniteit. Voor hun verlangen naar een Wereldregering, onder de knoet van een gnostische elite met de VN als ‘baas’.

Uit het Robert Muller Archief van de Verenigde Naties

Door de kunstmatig creatie van schaarste maak je naties onderling afhankelijker van het globalisme. Wat ze een ‘interdependent world’ noemen. ‘De dingen’ gebeuren op nationaal niveau dus niet ‘zomaar vanzelf’, maar omdat elitisten uit de globalistische hoek volgens een ‘idee’ handelen, dat handen, voeten en laarzen krijgt. Dat is een constatering, ze schrijven het zelf openlijk.

Aanwijsbare mensen met herkenbare ideologie plantten dat idee van de Transitie-thanatos, doodsdrift, vernielzucht, een demonische kracht waarmee de maatschappij door propaganda behekst werd. Wie roept ‘dat is allemaal toeval’, geef dan een definitie van ‘toeval’, tenzij je bedoelt ‘alles gebeurt zomaar zonder enige oorzaak’.

De reactor van NRG in Petten

Dat de massa’s niet weten wat zij doen, slechts handelen naar PR-leugens, betekent nog niet dat dus iedereen onwetend is over de ware intenties.

Die politieke en religieuze intenties leggen duidelijk aanwijsbare elitisten immers open en bloot voor ons neer. Ook die vernielzucht van de traditie, het oude, het nationale, dat wat werkt, het ontwortelen is duidelijk herleidbaar tot een revolutionaire ideologie, verwant aan de Verenigde Nazi’s. (Alice Bailey en haar ‘New Age’) Daarom noem ik ze ook klimazi’s.

Als we dan toch met woorden gaan toveren.

Of je nu ‘Deutschland Erwache’ op je vaandels zet (De lijfspreuk van Hitler’s mentor, Dietrich Eckart) of ‘Nederland Duurzaam’, volgens de zelfde Lebensraum-ideologie (Ecologische Voetafdruk). Het destructieve effect is gelijk. Eerst moet dus de angel uit de morele euforie die van ‘de duurzamen’ bezit heeft genomen door PR-betovering via herhaling en indoctrinatie. (puntje 3 uit de Cursus Bullshitdetectie)

Kernenergie werd vroeger door Greenpea

Het heeft bij een betoverde massa geen zin om rationeel te argumenteren. Je praat tegen dovemansoren. Hoewel er zeker een redelijke discussie over de voors en tegens van kernenergie bestaat, zoals uitgeverij Nieuw Amsterdam recent liet zien. Bedenk dat ‘Global Warming’ vroeger door Greenpeace en Milieudefensie werd gezien als PR-truc van de nucleaire lobby om kerncentrales aan de man te brengen.

Dat beschrijft ook Wijnand ‘Klimaatwet’ Duivendak in zijn boek ‘Het Groene Optimisme’.

En een roetsjbaan er omheen

Naturalistische Drogreden versus Technologische Drogreden
Wat mij betreft houden we het in ons kleine overvolle landje bij gascentrales. Kolencentrales zijn onder voorwaarden ook zo slecht niet voor een land dat gunstig ligt aan zee. En vooruit, zet de daken van industriehallen vol zonnepanelen, het dak van mijn eigen huis mag ook volgezet, mits ik de stroom op een accu in huis kan opladen.(Offgrid!)

Schaarse landbouwgrond en fosfaat ga je alvast niet inzetten om ‘energiegewas’ te telen, dus de vruchten van het land in brand steken. Dan gebruikt Nederland nog eens 3 maal het eigen landoppervlak aan ‘energiegewas’, wil men in 2050 voor de helft draaien op ‘biomassa’.

Kernenergie past bij landen met een inherente veiligheidscultuur en voldoende hoog opgeleide technici. Of Nederland door decennia onderwijscorrumpering en massa-immigratie nog zo’n land is in 2030….We lijken af en toe al meer op Afrika, Nigeria aan de Noordzee.

Dat vlekje raakt de industrie niet meer kwijt…

Het gevaar van technocratie bij ‘ecomodernisme’
Een kerncentrale in Nigeria zou ook geen goed idee zijn. Nu Zuid Afrika tot bananenstaat vervalt, is het ook aftellen tot de kerncentrales het daar begeven. Zo zie je dus dat ‘techniek’ niet op zichzelf staat, maar ook in een cultuur moet passen die het verantwoorde gebruik mogelijk maakt, waar ‘eigen verantwoordelijkheid’ voorop staat. .

De Tsjernobyl-ramp (1986) had veel te maken met de mentaliteit van collectivisme, zoals we beschreven. De Partij en haar Doelen boven gezond verstand en eigen initiatief. Een Sovjet-mentaliteit, die veel lijkt op die van de ‘Duurzamen’.

Ben je nog niet bekend met het fenomeen ‘technocratie’; lees dan het boek van Patrick Wood en volg zijn website Technocracy News

Een zwakte van het Ecomodernisme is dus de Technologische Drogreden: wat technisch mogelijk is, moet ook kunnen, en haar afhankelijkheid van centrale planning, academisering. Voor je het weet, word je dan voetsoldaat van het Transhumanisme, de verdere ontmenselijking van mensen en degradatie van het natuurlijke.

Daarnaast is ‘modernisme’ synoniem met topdown-beleid en een almachtiger Staat, de centrale planning van een Heilstaat, en het scheiden van gebruiksfuncties.

De goede kant van de oude milieubeweging had voor die macht-kant van technologisering en modernisme een gezond wantrouwend oog. Het Eco-anarchisme, dat mij als Ex-Droevendaler aanspreekt. Maar hun zwakte is dus de naturalistische drogreden: wat ‘natuurlijk’ is moet goed zijn. Een virus is ook ‘natuurlijk’. Naast de menselijke inventiviteit heb je ook menselijke stupiditeit, zoals de eenvoud toont waarmee je de massa’s betoveren kunt.

De beste optie lijkt vooralsnog: Tel uw zegeningen, zoals we de energievoorziening geregeld hadden voordat Al Gore kwam, dat was zo slecht nog niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *